Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emperor

Pages: [1] 2 3 ... 150
1
Снимки / Re: Снимки (автобуси)
« on: Today at 10:49:54 »
Дъждовно Конекто на Център по хигиена.
2
Актуална информация / Re: Наряди
« on: Yesterday at 15:16:44 »
Събота -23.06.2018

63/1- 1769
64/3- 1855
122/1- 1539


Вече е обичайно да има по 1 БМЦ по-наряд на 98.
На 65 вече е обичайно да има по 1 Ютонг делник и празник.
И на 107 освен 18ките пишат уикендите някой Ютонг.

3
Снимки / Re: Снимки (автобуси)
« on: Yesterday at 09:33:10 »
1807
1983
4
1807,1983 - 64

5
9053 , 2170 и 1809 - Райфайзен банк

1809 :)


6
Снимки / Re: Снимки (автобуси)
« on: 21.06.2018, 06:58:05 »
1849 по ул. Сребърна


7
Актуална информация / Re: Наряди
« on: 18.06.2018, 11:34:28 »
Вторник 19.06.2018

56/1- 1641

8
От 18.06.2018

83 18-14-18-5
102 15-11-15-5

9
Други градове / Re: Сливен
« on: 13.06.2018, 21:09:34 »
ДАП Сливен 12.06.2018

101


104


104 и 176


115


172


178


1808

10
Малко снимки от гаража на Пътничеки Превози Сливен.
11
Други градове / Re: Сливен
« on: 12.06.2018, 00:27:26 »
ДАП Сливен 12.06.2018г.

О305 и О405

ОтоьолкиНовите Сорчета
Чавдара на Сдружение Градски Транспорт и Инфраструктура13
1511 - 64

14
Снимки / Re: Снимки (автобуси)
« on: 09.06.2018, 16:03:27 »
Слънчев 1201.


15
Представяне / Re: Dac Historian
« on: 01.06.2018, 02:58:59 »
There are not many photos of DAC Chavdar trolleybuses as they weren't very successful and were quickly scrapped or sold to smaller towns.

Most photos that can be found are all in this page by Association "Public Transport & Infrastructure". Most of the historic photos have been gathered from this forum and put in one place, others are mine from the transportation of the last remaining DAC Chavdar. Trolleybus 118 has been bought and is awaiting future preservation.

 :arrow: http://trolleybus.bgtransport.org/dac-chavdar-317-etr-118/


16
О302Т - 64

17
А къде са Инеконите?

18
 :king: АП-1 Земляне печели златния медал за перфектно обслужване на линии 11, 83 и 102 за месец Май.

1955 - 83

Автобус 1949 - линия 102, понеделник.

1979 - 83

1845-11
Късо конекто на 83

1208 - 102

Автобус 1951 - линия 102.

1911 - 83

1209-83

1975 - 11

1555-102

1509 - 11

1539 - 83

1903 и един китаец на 11.

1208 - 11

1907 - 102

1539 - 102 , щом и в празничен ден няма дълги резерви, положението е страшно

1959 - 83

1979 последна нощна кола на 102


1224 - 11

п.с Това не влючва автобусите Конекто Г, които се пишат по наряд на 83 и доста честото тяхно присъствие като резерви по 83 и 102, както и многобройните пускания на О305Г по 11.

19
Объркали са бройките на МАН 232 и 262. За мен е безумие при наличие на табели за Мерцедесите да се купуват нови.

Разменили са им бройките само. Табелите и за двата модела са еднакви така, че не е голям проблем.


Ето интересната част от документацията:

Quote
Предмет на настоящото техническо задание е оборудване с електронни маршрутни табели на всички марки превозни средства, чийто табели са повредени, липсват или има невъзможност за въвеждане на нови маршрути, с цел целият подвижен състав да предоставя актуална информация на пътниците, относно посока и/или маршрутна линия.

Тъй като наличните превозни средства са различни модели и марки, Възложителят, предоставя пълна информация за ПС, по АП в т. 4, с цел да се представи точен брой превозни средства за оборудване, заедно с брой маршрутни табели в тях.
Възложителят ще осигури достъп на избрания за Изпълнител на обществената поръчка до АП за анализ и в последствие за монтаж на оборудването на превозните средства, като всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя, а работата по ПС ще се извършва по предварително направен график, който е съобразен със съответното разписание на колите, по време на техния планиран престой в гаража.
В предмета на поръчката е заложено всяко от превозните средства собственост на Възложителя да бъде оборудвано най-малко с три електронни маршрутни табели и бордови контролер, както следва:
•   електронна маршрутна табела, монтирана над/в кабината на превозното средство на видно място, съобразено със спецификата на всяко отделно ПС;
•   електронна маршрутна табела, монтирана на гърба на превозното средство на видно място;
•   електронна маршрутна табела, монтирана на/над страничен прозорец от страна на движение на пътниците.
•   Бордови контролер (управляващо устройство) управляващ едновременно трите маршрутни табели.

Всички нови табели следва да бъдат монтирани на мястото на съществуващите такива, или на заводски предвидените в автобуса места.

4. Количества:

№   Наименование   Ориентировъчни габаритни размери, широчина х височина х дълбочина , мм   Брой
1.   Mercedes O345 G Conecto       50
1.1.   Челна информационна табела   1640x320x80   
1.2.   Странична информационна табела   1350x280x55   
1.3.   Задна информационна табела   450x280x55   
1.4.   Бордови контролер   -   
2.   Mercedes O345        36
2.1.   Челна информационна табела   1530x320x110   
2.2.   Странична информационна табела   940x160x80   
2.3.   Задна информационна табела   530x260x110   
2.4.   Бордови контролер   -   
3.   MAN 232       30
3.1.   Челна информационна табела   1600x240x150    
3.2.   Странична информационна табела   1160x240x150   
3.3.   Задна информационна табела   400x240x100   
3.4.   Бордови контролер   -   
4.   MAN 262       21
4.1.   Челна информационна табела   1600x240x150    
4.2.   Странична информационна табела   1160x240x150   
4.3.   Задна информационна табела   400x240x100   
4.4.   Бордови контролер   -   

Забележка: Точните размери на табелите се уточняват от участника, избран за изпълнител, след преглед на текущо състояние на всяко едно ПС в обхвата на поръчката

6. Място за изпълнение:
Дейностите ще се изпълняват на територията на АП на "Столичен автотранспорт" ЕАД, а именно на следните адреси:
•   Поделение "Земляне" София, ул. "Житница" № 21;
•   Поделение "Малашевци" София, ул. "Резбарска" № 11;
•   Поделение "Дружба" София, ул. "Капитан Любен Кондаков" № 7.

7. Срок на изпълнение:
До 12 (дванадесет) месеца или 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни  от датата на сключване на договора.   

8. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ТАБЕЛИТЕ

8.1. Всякa информационна табела трябва да предлага следните основни технически параметри:
•   Висока енергийно ефективна LED-технология;
•   Технология на дисплея: TH LED
•   Влаго и прахо защита – IP 55;
•   Набор от шрифтове за изписване на Кирилица и Латиница;
•   Метален корпус, който да позволява бърз и лесен достъп за работа по електронния модул, както и неговото демонтиране и монтиране;
•   Захранване: 24 VDC ± 30 %;
•   Цвят: жълто-оранжев;
•   Минимална височина на дисплея: 17 пиксела;
•   Автоматичният контрол на яркостта да обуславя видимост във всички условия на осветеност на денонощието, отговаряща на мярка за светлина излъчвана на единица площ –  минимум 3 400 cd/m2 при максимална осветеност;
•   Ъгъл на видимост: минимум 120⁰;
•   Бордови контролер (управляващо устройство):
-   Едновременно управление на трите табели на автобуса;
-   Софтуер за конфигурирането на електронните маршрутни табели с номера на линията и маршрута на превозното средство, работещ под Windows;
-   Смяна на номера на линията и маршрута от водача;
-   да бъде предвидена опция конфигурирането на електронните маршрутни табели с номера на линията и маршрута на превозното средство да може да се извършва от служители на СА по АП при създаване на наряда, като това ще се осъществява посредством реализиране на връзка между маршрутните табели и системата за автоматично позициониране на ПС.

20
413 и 184 имат символ за летище, метро и гара. Предполагам след "флашването" и 84 ще се сдобие  с такъв. От това по-достатъчно здраве му кажи.

Още с първото препрограмиране 84, 184 и 384 се сдобиха със стилизирано самолетче.

Pages: [1] 2 3 ... 150