Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - София 100

Pages: [1] 2 3 ... 70
1
Стара София / Re: Ретро снимки
« on: 15.11.2017, 21:47:07 »
Ето как е изглеждала една малка улица в София през 1969г. Дали не е някоя от уличките, които излизат на бул. Стамболийски около НОИ?  Източник: https://fineartamerica.com/featured/sofia-bulgaria-1969-erik-falkensteen.html

2
Кратък клип с кадри от София и Рилският манастир, заснети през 1988г. Източник: https://www.youtube.com/watch?v=igJv8sIa2uw
А тук още един филм за столицата от същата година. Източник:  https://www.youtube.com/watch?v=Zx93RnVKFm0

4
Стара София / Re: Ретро снимки
« on: 13.11.2017, 21:50:52 »
Поглед към района около Пирогов, заснет от Хотел Родина през 1988г. Виждат се дори Софиите по тм 5 и 19. Източник:  http://mapio.net/pic/p-45702078/

5
Извадки от Протоколи от заседания на Стопанският Съвет по качеството на тогавашният Трамваен Завод “6-ти Септември” за 1971г.
Нарочно оставям правописът, словореда и пунктуацията в оригинален вид.

•   1 -3 л.  Докладва др. С. : Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 28.01 –03.02.1971г.  Лошокачествена работа по ангренажа на М 937 и лоша работа по тарамбуксата на М 223, лош монтаж на татцен лагер на М 223, лошокачествена подготовка на заварка на ухо от звезда на М 937. М 634 – рекламиран на 21.01.1971г. за зегерка на контролера и лагер на мотора на динамото. Отново М 937 – рекламиран за реглаж на апарата и електра на III-ти двигател. Открита е вода в колекторният капак, заради която двигателя е дал на късо. Същият мотрис бе рекламиран повторно за счупено ухо на звездата(детелината). М 223 – отново рекламиран за стопен лагер и падаща по време на движение скара. Причината за стопяване на лагера е неправилен монтаж. М 861 – рекламиран за зегерка на апарата и обърнати болтове на лост долен.  М 934  -  рекламиран за анкара на I-ви мотор и скъсан бандаж. ТБ 269 – рекламиран за омаслени барабани. Причини – некачествени уплътнители гумени… Днес II-ри трамваен парк рекламира отново!!! М 223  за неравен колектор, но поради това, че са скъсани пломбите на двигателите и отворени надколекторните капаци  рекламацията не бе уважена.

•   За периода 04.02 – 10.02.1971г. рекламирани возила няма…


•   7л.  Докладва инж. К. Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 11.02 –25.02.1971г.  М 228 и М 223 са със счупени ресори. Отново е върнат М 228  за скъсана анкарна ос на I-ви мотор. Понеже колата е в гаранционен срок подменихме мотора за наша сметка. М 941 – рекламиран за I-ва врата, при затваряне бие силно и за динамото, че вибрира. За да се намали триенето на  I-ва врата е поставено по-слабо моторче и вратата започна да се затваря по-бавно. М 857 – върната за II-ри мотор, че пуши заради паднало парче от баланса към колектора. М 924 – КИПЕ-то(мотор-генераторната група)  не работи. При проверка се оказа, че работи, но дава кръгова искра по колектора. Установено е късо съединение мужду две ламели на колекторчето, ротора беше сменен.

•   8л.  . Докладва инж. К. : Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 26.02 –04.03.1971г. М 947 – върнат за това, че френът не държи. Колата е изминала 300 км от ремонта. Направен е реглаж на калодките. Колата работи след това пробно и с пътници. Същата беше добра и депото я прие. Беше върнат и М 719 за това, че КИПЕ-то не работи. При проверката се оказа, че е изгорял предпазител. Същият бе подменен и КИПЕ-то работи нормално(зарежда).  М 938 - I-ва врата бавно затваря, моторчето е подменено с такова с по-високи обороти. От II-ри трамваен парк е върнат М 924 за избухнал прекъсвач(това става от неправилна експлоатация по кръстовки).•   9 л.  Докладва инж. К. : Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 04.03 –11.03.1971г. М 719 – изминал 780 км, върнат за електра на II-ри мотор. При проверката се оказа, че голямата бобина дава на маса. Двигателят е подменен понеже е бил в гаранционен срок. Повредата е причинена от навлажняване – влага по капаците на колектора. ТБ 251 – изминал 600 км. Десният заден барабан е омаслен. Върнат и М 938, но при проверката се оказа, че е изминал над 1600 км, рекламацията бе отхвърлена. М 925 – върнат за тежък френ, оказа се, че френа е нормален.


•   11 л.  Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 11.03 –18.03.1971г. ТБ 222 – издаден на 12.03, върнат на 15.03 за изгорял валяк на реверсора и компресора не качва въздух. ТБ 219 – неукрепена вътрешна ламарина. При проверка на двигатели е върнат мотор “Ансалдо” от М 37А. Сектор от 5-6 ламели хвърлят калай, след като се е въртял 50 мин. Той е в междинен ремонт, секциите са стари, краищата не давата добър контакт. Сименс-Ман М 91 при проба даде пробив в голямата бобина, същата е подменена.•   13 л. Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 18.03 –25.03.1971г. Върнат М 731, излязал от цех “Ново строителство” на 18.03.1971г., върнат на 22.03.1971г., след като е изминал 180 км. Повечето от бележките, за които бе върната мотрисата отпаднаха, като такива, като остана забележката, че бандажите на колоосите на I-ва и IV-та талига имат разлика в диаметрите с 4 мм, при допустими 1мм. При проба на двигателя на мотриса 41 Б “Ансалдо” в ЦЗЛ се оказа, че има аксиален луфт .


•   14 л.  Докладва др. С. :  Анализ на качеството и върнатата продукция  за времето от 25.03 – 01.04.1971г. Върнати ТБ 215, 213 и 226 за слаби въздушни спирачки. Причина – не добре престъргани спирачни барабани и накладките към тях. М 636 -  излязал от цех “Ново строителство” и върнат след като е работил 2 дни на линия за мотор на компресора и кабел, измъкнат от кутията на III-ти двигател. Причина – по-къс кабел, на завой се е измъкнал. Мотор ДС-50/300 №11/3 – лошо пасвани въглени и четкодържатели непочистени. Мотор ДС-50/300 №83/Г от М 945 – чукане между вентилатора и задният намоткодържател, причинено от чуждо тяло. ТБ 103 – бригада тапицери: лошо изкърпен мех. М 946 – върнат за блокирала колоос, вероятно е причинено от счупен татцен лагер.


•   16 л.  Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 01.04 –08.04.1971г. Върната М 224 – за счупен пиньон. Причина – пукнатини в материала. Колата е в гаранционен срок за това бе подменен с нов. М 946 – за скъсан телен бандаж. След като бе свален и отворен двигателя се видя, че има пробив в малкото електро. Електрата на този двигател са нови. Пробив в бобината е причинил скъсването на бандажа. Двигателят бе подменен. ТБ 213 – този тб се връща вече няколко пъти за спирачки.•   17 л. 15.04.1971г.  Докладва инж. К. :  Беше върнат М 130 за изместен калодкодържател; М 145 – прекъсвача пада(изключва). Причината е от катодния отводнител. М 884 – пробив в моторчето на мотор-генераторната група.


•   18 л. 22.04.1971г.  Докладва инж. К. :  ТБ 301 върнат за слаби въздушни спирачки.


•   19 л. 29.04.1971г.  Докладва инж. К. :  Рекламация на М 38 за пробив на четкодържателен болт от мотора на компресора.


•   20 л. Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 30.04 – 06.05.1971г. М 942 – върнат за I –ви мотор(дълбок пробив в ротора). Двигателя беше подменен същия ден и колата беше пусната в движение. М 637 – той е работил повече от месец,  издаден от  цех “Ново строителство” на 31.03.1971г., върнат  на 04.05.1971г. за пробив в двигателя на компресора.•   22 л.    Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 07.05 – 13.05.1971г. М 942 отново върнат за това, че горната накладка на IV-ти мотор при натегнат френ като се натисне мърда странично. Накладката може да се притегне така, че да не мърда, но при това положение при освободен френ остава пак притегната и при движение на линия започва да пуши. Ще подменим регулаторите на IV-ти мотор. М 724 – скъсан мех(демпфер) на талигата.•   23 л.  Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 14.05 – 20.05.1971г. М 237 – върнат за пробив на голямото електро на I-ви мотор. Колата е била в междинен ремонт, бобината е стара. Изолационното му състояние е 25 мегаома. Бобината е подменена. М 807 – върнат за това, че компресорът му не работи поради прекъснат кабел в кабината. Колата е в гаранционен срок и ел. монтьорите свързаха кабела и с това компресора работи. ТБ 271 – слаби предни спирачки, челното отопление не работи, волана увлича надясно, динамото работи с прекъсване.•   24 л.  Докладва  инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 25.05 – 03.06.1971г. За периода от ремонт и цех “Ново строителство” са предадени 23 бр. возила. На 02.06.1971г. бе върнат М 886, но рекламацията не бе уважена. Върнат М 957 за това, че прекъсвача изключва при паралел(на този мотрис прекъсвача е преустроен). Излязохме на проба да видим дали наистина изключва . На пробата прекъсвача не изключи и рекламацията не бе приета.•   26 л.  12.07.1971г. Докладва инж. К. :  М 920 се връща с динамо, което 1000 км е зареждало, а сега не зарежда.


•   28 л.  02.09. 1971г.  Докладва инж. К. :  ТБ 316 върнат за омаслени спирачки.
.

•   29 л.  23.09. 1971г.  Докладва инж. К. :  На М 731 да се почистват колекторите на 1 седмица. М 238- върнат за лагер? М 713 – върна за КИПЕ. След преглед на мотор-генераторите на М 713 се установи, че незареждането се дължи на нестандартни четкки. След подмяната им работи нормално.•   35 л.  12.11.1971г.  Докладва инж. К. :  Наказват се Г. Витков, П. Манов и П. Пейчев за това, че са приели матрицата за касетки от контролер на ДТО без да проверят, че е дефектна. В срок до 19.11.1971г. др. Л. да излезе с конкретно предложение за решение на проблема с М 743 в цех “Ново строителство”  и да има наказание за виновните.•   39 л. 09.12.1971г.  Докладва инж. К. :  За неспазване инструкциите  по качеството на М 746 в цех “Ново строителство”, за това, че е бил допуснат да се издаде с лоши пружини да се накажат всички виновни.


6
Трамваи / Re: Дюваг
« on: 12.11.2017, 14:59:49 »
Няколко красиви снимки, обхващащи периодът от 1983 до 1995г. На последната 211 е подготвен за превъплъщаването му в 4211 и надали след това е виждал толкова професионално пребоядисване...
Източник: 

https://www.flickr.com/photos/148407164@N02/albums/72157676059440756

https://www.flickr.com/photos/148407164@N02/albums/72157676175234545

https://www.flickr.com/photos/148407164@N02/albums/72157676176460906

https://www.flickr.com/photos/148407164@N02/albums/72157676175183045

7
Стара София / Re: Ретро снимки
« on: 12.11.2017, 14:51:13 »
В албума на този добре познат източник са добавени нови снимки, между които една много хубава на трасето на тм 9 по бул. Черни връх, заснето през 1995г. :   https://www.flickr.com/photos/sludgeulper/28920968451/

8
Трамваи / Re: София 65 и 70
« on: 11.11.2017, 22:02:20 »
Снимка на 117, по линия 4 или 10 пред Софийската синагога, 16.07.1977г. Източник:
https://www.flickr.com/photos/lwdemery/28429228726/

9
Стара София / Re: Ретро снимки
« on: 11.11.2017, 16:44:31 »
За първи път я виждам, никога досега не е показвана :fan: Знаем ли нещо за тази катастрофа?

10
Автобуси / Re: МАN/MANAS SG 262 (2131-2160)
« on: 09.11.2017, 19:12:46 »
В задната част на 2142 вторият прозорец отляво се е откроил от уплътнението си в долната част и свободно се движи, като се получава процеп около два пръста. При по-големи вибрации или попадане в дупка предполагам, че целият прозорец ще изпадне :help:  Автобусите от този модел вече започнаха да трупат предсмъртна патина...

11
Както пише върху картичката : Общ изглед от София, 1923г. Возилата са интересни,  страшно филигранни на вид, особено ремаркето. Мотрисата може би е Шарлероа. Източник:  https://www.ebay.de/itm/ak-SOFIA-Teiansicht-1923/112629516868?hash=item1a393e0a44:g:cNoAAOSwNchZ~lG8

12
Antonella Ruggiero - C'è Tutto Un Mondo Intorno (feat. Timoria)(Remix 1998)

https://www.youtube.com/watch?v=2r50cR82bPs

13
Разни / Re: Странични въпроси
« on: 05.11.2017, 21:50:28 »
Как изглежда резервоарът ти? В „ХИТ“ можеш да намериш малко бурканче с 50 капсули, но след като писалката ти е много стара не знам дали работи със същите капсули, можеш ли да покажеш какви са?
За съжаление вече не мога да го покажа, понеже горната част на писалката така затегна, че отварянето е невъзможно... Най-общо представлява една кухина, която е свързана с писеца. Прочетох из нета, че този тип писалки имали бутало в резервоара, което да компресира мастилото, но при моята това нещо май изобщо липсва. Излезе обаче модел, който се произвежда от 1931г. до 1950г. : 
https://www.google.bg/search?rlz=1C1AOHY_bgBG751BG751&biw=1024&bih=673&tbm=isch&sa=1&ei=NGv_WbG4HMmUgAabuKeQCg&q=Pelikan+100&oq=Pelikan+100&gs_l=psy-ab.12..0i19k1l2.48697.48697.0.50181.1.1.0.0.0.0.91.91.1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.89....0.WNHF3bup2Gc

14
Извадки от Протоколи от заседания на Стопанският Съвет по качеството на тогавашният Трамваен Завод “6-ти Септември” за 1970г.
Нарочно оставям правописът, словореда и пунктуацията в оригинален вид.
 
29.01.-30.01.1970г.
1 л. М 808 с неизчукана обвивка, което забавило издаването му с един ден.
С. Б.: Виновни за допуснатата лошокачествена продукция в цеха(“Ангренажни колела”) са н-к цех и н-к смяна, които не са открили навреме дефектите в ангренажните колела. За същите още не сме направили акт за бракувана продукция.
Инж. П. : Предлагам да се използува обявеното като залежало австрийско лепило за залепването на гумени постелки.

3 л. 05.02.1970г. Докладва инж. К. : М 82,след като я върнаха излезнахме на проби и по време на пробата при включване от серия към паралел ръчката на ватмана заяде и прекъсвача изключи. Причините – една перка в апарата е била подвита, защото не е била добре притегната и по време на работа се е подвила. М 912 – износен шлиц. Подменен с друг, взет от М 950. Вината е в трамвайните монтьори. М 963 – рекламация за лост долен, защото същият е ниско 50 мм от релсите. Рамото бе скъсено и лоста се повдига. Така колата излезе на линия. Тъй като тази кола е от пробните, като прототип на “София” и много детайли на нея се уточняваха. ТБ 287 – издаден на 23.01.1970г., върнат на 30.01.1970г. заради изронени зъби на короната.
Решения: Др. И. А. и  Р. Я. да представят писмени обяснения на директора за М 934, която не могат да предадат в определеният  срок.

6 л. 12.02.1970г.  Докладва инж. К. : На М 812 е поставена по-тясна гума на задното стъкло и то беше хлабаво, също лъсната на половина рамка на стъкло вентилаторно.
С. С. : Роторните оси на ДС-40/300 и шийките на задните лагери не се шлайфат както трябва. И капаците на надколекторните капаци на корпусите не лягат добре.
С.Б. : За всеки детайл да се спускат пълни и точни чертежи. Преустройство на III-та врата на М 801.

10 л.  19.02.1970г. Докладва инж. К. : Върнат е ТБ 215. Причини: Перката на ел. моторчето на салонното отопление чука, липсва гайка на двураменният лост на III-та врата, неукрепен винкел на пода до шофьора и спирачен клапан, зашплентован с пирон.

12л. 05.03 1970г. Докладва инж. К. : Преглед на качеството за периода от 18.02 – 04.03.1970г. П. Д. и Д. Б. сложиха смивка в боята при боядисването на ТБ 222 и  ТБ 227, така похабяват боята. Наложи се ново боядисване.
С. С. : За въздушните резервоари от рентгеновите снимки констатирахме, че има непровари по тях. И гумените тампони, които получаваме от Горна Баня са твърди. Моля при получаването първо да се прави проба и тогава да ги приемаме.

14 л. 12.03.1970г. Докладва инж. К. : През седмицата беше върнат М 922, излязал от междинен ремонт на 02.03.1970г. и върнат на 05.03.1970г., след пробег 138 км. На II-ри мотор имаше пробив на малко електро. Бандажите на ротора хвърляха калай. Тъй като двигателят е минал изпитание в ЦЗЛ и не е показал дефект се счита, че причината е претоварване. Понеже е в гаранционен срок ще бъде сменен.

16 л. Докладва инж. К. :  Анализ на качеството за времето от 19.03 – 26.03.1970г. Ротор 12/95 от М 816 даден с неравен колектор. КИПЕ на М 913 при изпитването в ЦЗЛ направи пробив на бобина. През седмицата беше върнат М 606 от новите коли за изкъртен десен пясъчник. Тръбата, от която изтича пясъка е скъсена. По този начин ще се правят за напред пясъчниците на останалите мотриси.

18 л.  Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 12.03 – 18.03.1970г. Върнат М 957 за шум в съчленението при движение. Причина –  ябълката като влиза в  таза, са били запушени отворите за смазване. Освен това самият таз е бил усукан. М 801 -  тече от предните стъкла, хлабави болтчета на челната планка на ЕМРС. Лост долен на II-ра и VI-та колоос ниски, динамото не зарежда. При прегледа се оказа, че динамото е изправно и работи. Лост долен за да се повдига бе скъсено рамото му. ТБ 281 – скъсан бандаж, вероятно от механичен удар. Мотора бе сменен. Мотори  с №276 и №131 от М 913 при изпитание в ЦЗЛ загряха от лака беше по-недопечен.

20 л. Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 23.04 – 07.05.1970г. М 951 – върнат за четкодържател на III-ти мотор; М 943 – върнат два пъти за III-ти и  I-ви мотор; М 870 – върнат за III-ти мотор; М 141 – върнат за хлабав пиньон на  I-ви мотор; М 865 – върнат за II-ри мотор; М 259 – върнат за неравен контролер(закъснение за издаване 1 ден); М 242 – върнат за неизправен двигател на компресора.

24 л. 28.05.1970г.   Докладва инж. К. :  М 916 – върнат за пробив в голямото електро, причина е навлажняване на мотора по време на експлоатация. Подменен, защото колата е в гаранционен срок.
 
27 л. 04.06.1970г. Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 28.05 – 03.06.1970г. В цех “Ново строителство” при издаването на М 610 имаше неотстранени забележки от бригадирите. Върнати возила през седмицата: ТБ 304 за разбит кардан; ТБ 278 за полуосни изронени шлици.

28 л. Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 10.06 – 18.06.1970г. В цех “Ново строителство” бутало ВЕП за врати на новите коли на 97 бр. е с 2 мм охладена резба – брак.

29 л.  09.07.1970г.  Докладва инж. К. :  Ел. двигател на М 134 дава пробив в конуса при I-ва проба, при II-ра изхвръкват ламели а при III-та дава добри показатели и е пуснат от изпитателната станция за производството.  М 70 е върнат за компресора, който дава скрит дефект в анкара. Поставен е нов и мотрисата се пуска в експлоатация.

31 л.  Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 18.06 – 25.06.1970г. Двигател на М 47 Б при изпитания в КЗЛ показа пробив в четкодържателя и заден лагер грее. Беше върнат М 33 за ватманската преграда, която беше близо до апарата и за шум в мотора. Преградата беше изместена назад, за шума в двигателя не беше установена причина.

32 л.  Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 18.07 – 25.07.1970г. М 262 – пробив в четкодържателният болт; ТБ 278 – разбит кардан; ТБ 308 – изкривяване от едната страна заради окомплектоване с ресори с разлики в твърдостта.

33 л. 13.08.1970г.  Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 03.08 – 12.08.1970г. При смяна на двигателя на М 959 при монтажа на тарамбуксата изпадат няколко ролки от лагера и те ги поставят на мястото им, обаче една от ролките е поставена неправилно. М 48 -  върнат  за избухнал  апарат. На проба пада два пъти прекъсвача. Апарата е почистен с бензин и работи. Извода е, че при неправилно превключване се получава нагар.  Спрени са на линия от ДАИ ТБ 109, М 710 и ТБ 268 за спирачки.

35 л. Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 04.09 – 16.09.1970г. М 944 – счупване на оста на I-ва врата долу при стъпалото над шлицата. Причина – недобра заварка. Същият мотрис сега е върнат за мотор, но не са дали рекламационен протокол и не е проверен точно какъв е дефекта. М 619 е върнат за блокаж на II-ри мотор. Причина – предният лагер откъм колектора е счупен. Колата е работила близо 1 месец, лагера е подменен с нов.

36 л.  Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 21.08 – 02.09.1970г  М 850 за чукане в I-ва колоос. Осовият лагер(татцен) имаше отчупено парче. М 720 – върнат за това, че прекъсвача му пада и апарата пука. Установени са хлабави сегменти в контролера и хлабави кабели на таблото. Подобен случай е и М 952: хлабави болтчета на сегментите.

37 л. 17.09.1970г.  Докладва инж. К. : Слаб контрол при ремонта на пантографа на М 723, довел до счупването му.

38 л.  Докладва  инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 25.09 – 01.10.1970г.  Издаването на М 917 се забави с 2 дни( с френът му не се установява до покой, лост от средната талига - обърнат), също и М 902 имаше пропуски с въздушната уредба. ТБ 231 и ТБ 232 – некачествено боядисване и маджуниране. М 92 – лошо отремонтирана и проверена въздушна инсталация, хлабави скоби на тръбите, обърнат кноров ключ.

41 л.  Докладва  инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 17.09 – 24.09.1970г. М 944 – върнат III-ти мотор, пробив в малкото електро. Изминал 160 км до аварията. Моторът е сменен. М 625 – върнат на 21.09.1970г., издаден от цех “Ново строителство” на 05.09.1970г. след като е изминал 472 км. Динамото не зарежда. При проверка се установява изгорял предпазител и разстроено реле.

42 л. Докладва  инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 01.10 – 08.10.1970г. М 266 – върнат за скъсан телен бандаж; М 235 – прекъсвача пада. При излизане на проба още в двора съпротивленията на покрива му се запалиха. Прегорял един кабел. Причина – навлажняване на кабела и азбеста.
М 139 – счупен татцен лагер на II-ра колоос след като е изминал 1330 км. М 851 – чукане на ангренажното зъбно колело в гривната.

44 л. Докладва  инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 08.10 – 15.10.1970г. М 824 – върнат за превъртен пръстен. Колооста е стара, не е сменяна и тампоните също. М 847 – скъсан телен бандаж на II –ри мотор. Причина – чуждо ламаринено тяло между двете електра, опряло в четкодържателя и причинило пробив. М 920 – поставен на един от двигателите пиньон без клин. На 14.10 върнат ТБ 204, издаден на 07.10 за спукана кобилица на сервоуправлението.

46 л.  Докладва  инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 16.10 – 22.10.1970г. М 232 – върнат за това, че I-ва тележка  тресе и гори физибъл на компресора. Рекламацията е отхвърлена, на проба се установява, че това не е истина. М 932 – избухнал апарат и електро дава на маса на I-ви мотор. Мотрисата е изминала 980 км. Изгаряне заради влага. Апаратът е почистен. Мотрисата е пусната да работи първият ден след ремонта 16 часа без прекъсване. М 86 с ремаркетата 385 и 386(те не са рекламация) . На 18.10(събота) колата прави редовна проба и се приема от комисия, при пробите обаче са забравили да освободят ремаркетата и те са останали застопорени. Когато ватманът идва да си вземе колата не знае това, потегля и апарата избухва. М 932 – пробив на полюсна бобина отново.

50 л.  Докладва  инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 26.11 – 04.12.1970г. ТБ 250 – гумен уплътнител на челното стъкло разкъсан.
М 715 – при издаването челните вити стъкла не са подменени, въпреки, че е издадено в протокола. Подменени в последствие. М 858 – някои от кабелите на двигателите не бяха добре изолирани и се наложи да се оправят в последният момент.

51 л.  Докладва  инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 05.11 – 12.11.1970г.  М 81 – върнат за заварен заден прекъсвач, често явление при мотрисите от този тип напоследък. ТБ 248 – ангренажната кутия изпуска масло върху спирачния барабан. М 848 – преди да е издаден монтьорите са пропуснали да подменят два контакторни елемента от контролера, на който ролките бяха износени. М 931 – върнат за изключващ прекъсвач и неустановяващ френ. Рекламациите не бяха уважени.


52 л.  Докладва инж. К. :  Анализ на качеството и върнатата продукция за времето от 04.12 – 10.12.1970г. М 715 – върнат заради: усукани рамена на двураменният лост, неизправни корсети за реглажа на I-ва ЕМРС , II-ра врата няма съосие на моторчето с редуктора. На ремарке 1005 блокира рейка от аварийната спирачка(почистена и смазана). М 626 – върнат за прегорели съпротивления на покрива( 2 спирали, мотрисата дойде с подменени от депото, които също бяха изгорели). Тук спиралите са подменени.

53 л. 17.12.1970г.  Докладва инж. К. :  М 629 беше върнат заради прекъснат централен кабел от плаващата щанга на геленка. Причина – кабелното корито при геленка е по-късо, което е конструктивен недостатък. Техн. Отдел на Управлението реши занапред кабелното корито да се прави по-дълго от мотрис 633.

54 л. 30.12.1970г. Докладва инж. С. :  М 915 – рекламирана на 18.12.1970г. за маса в нисковолтовата инсталация. Причина – избила е контакторната бобина на III-та врата. М 708 – рекламиран на 24.12.1970г. за пробив на четкодържателен болт на III-ти мотор. М 928 – рекламиран на 24.12.1970г. : апарата пука при включване от серия в паралел и за тежък френ. При издаване на мотрисата апарата е бил изправен, после се е разхлабила перка от контакторните елементи. По отношение на френа рекламацията се отхвърля като неоснователна. М 128 – излязал от Възобновителен ремонт на 29.12.1970г. и се рекламира на 30.12.1970г. за неправилно оставени отвори за двигателите на подови капаци. Рекламацията не е уважена. М 35 – рекламация за износени спирачни гривни. От направените измервания е видно, че износването е в границите на допустимото.


15
Разни / Re: Странични въпроси
« on: 04.11.2017, 21:29:09 »
Знаете ли някъде да се предлага като услуга пълнене на резервоар на писалка с мастило? Имам много стара писалка "Пеликан", която ми се иска да използвам. Пробвах да заредя резервоара ръчно със стандартно мастило и туш, но нищо не се получи.

16
Трамваи / Re: София 65 и 70
« on: 03.11.2017, 21:00:50 »
 Три много красиви снимки на 619, 838  и 620/629 и 876 по тм 14 в Дървеница  :) . Периодът в който са заснети е  около 1972-1978г.  Благодаря :) 676 е бил тогава в Красна поляна и с пантограф.

17
Тб 2105 току-що счупи токоприемник(десен прът) на Кракра.

19
Има няколко картички, издавани през годините с изглед от това място, но тази е единствената цветна засега, на която се вижда трамваят, който идва от бул. Стамболийски към пл. "Св. Неделя". Източник:

https://www.ebay.com/itm/BR86579-sofia-place-v-i-lenine-bulgaria-car-voiture-tramway-tram/332429128180?hash=item4d6651f1f4:g:BHoAAOSw44BYVrqx

20
Други градове / Re: Добрич
« on: 27.10.2017, 19:53:35 »
Дописка, публикувана във в."Работническо дело", бр. 80, 20.03.1988г., неделя. Какъв ли ще да е този 38-местен автобус :rolleyes:

Pages: [1] 2 3 ... 70