Author Topic: Градоустройство, строителство и архитектура  (Read 84365 times)

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Трети месец къща виси във въздуха, и след 3 глоби виновният нехае


/Трети месец къща виси във въздуха, и след 3 глоби виновният нехае./

АБСУРДНА ЖАЛБА СРЕЩУ 100-ГОДИШЕН ЗИД ДОВЕДЕ ДО ФАКТА МАСИВНА КЪЩА ДА ВИСИ ВЕЧЕ 3-ТИ МЕСЕЦ ВЪВ ВЪЗДУХА. Основите й са силно подкопани, а под тях е прекъсната цялата канализация. Заради това отпадните води на района под Царевец на ул. „Климент Охридски” се изливат директно в посока църквата „Св. 40 мъченици” и квартал „Асенов”.
С казуса в момента се занимава почти цялата строителна дирекция на Община В. Търново, начело с главния архитект на болярския град Николай Малаков.
Преди половин година софиянецът Димитър Николов започва да строи нова къща на улица „Климент Охридски” 22, точно под крепостта. Издълбан е огромен ров, за да се положат основите, но при оформянето му строителите се усещат, че дълбаят основите на съседната сграда, която е разположена на самия скат. Тутакси строежът е спрян, тъй като по проект изобщо не е предвиждана подпорна стена. „Усетиха се, но късно, едва след като влязоха под основите. Вижте какво са направили, прекъснали са и мръсния канал и сега всичко се изсипва тук, минават туристи, излагаме се, а и подкопаната сграда всеки момент може да се срути”, разказва собственикът на съседния имот Стефан Стилянов. Практически почти 100-годишен зид, който е външна стена на съседите, в момента е подпрян с два метални кола, а даже и за неспециалист е ясно, че още след първия сериозен дъжд целият скат ще поддаде.
ОТ ОБЩИНА В. ТЪРНОВО ВЕДНАГА РЕАГИРАТ НА ОПАСНОСТТА И ПРАЩАТ НА ДИМИТЪР НИКОЛОВ, КОЙТО СЕ ЯВЯВА СОБСТВЕНИК НА ОБЕКТА, предписания и му изискват и технически проект за подпорна стена. Тъй като реакция не последвала, му е наложена глоба от 5 хил. лв. Вместо укрепване обаче, софиянецът пуснал жалба за това, че вековният зид бил... незаконен.
„Това е абсурдно! Тази каменна стена е правена след земетресението през 1913 г. Как може да е незаконна, като винаги я е имало тук?! Целта на Николов е да влезе в съседния имот, тъй като заради укрепването неговата къща ще стане по-тясна. Заради това е всичко”, обяснява Стилянов.
„Издирваме Димитър Николов, настояваме да укрепи, ситуацията е сложна”, признава и главният архитект Николай Малаков.
Новите обстоятелства обаче драстично оскъпяват строежа и обезсмислят реализацията му. А влошените отношения на Николов със съседите покрай набедения за незаконен 100-годишен зид допълнително влошават обстановката.
От няколко месеца на изкопа, в който започват да се оформят основите, не работи никой, показа проверка на наш екип. Строителите са изоставили обекта с прекъсната и изливаща се канализация и неукрепен скат към съседната къща. Заради бездействието на собственика от кметството се канят вече да направят аварийно укрепване и да му връчат цялата сметка. Ако пак откаже да плати, софиянецът ще бъде пратен на съд.

Стилян НАЙДЕНОВ
Снимка Светослав СТЕФАНОВ
Информацията е взета от: - в."Борба"


Министерски екип консултира днес и утре търновци по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

6100 жилища ще бъдат обновени в цялата страна до 2015 г.

ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО КОНСУЛТИРА ВЕЛИКОТЪРНОВЦИ ДНЕС И УТРЕ по проект „Енергийно обновяване на българските домове”.
Заявление за интерес и подкрепа ще се подават в първите две години на проекта, обяви Иванка Кунева от дирекция „Жилищна политика” към министерството. Принципът е състезателен - първи по време, първи по място, а крайните получатели на финансовата помощ са сдруженията на собствениците, които са подали заявления, изпълнили са всички изисквания по проекта и сградите им отговарят на критериите за допустимост. 36 български града участват в проекта, а от нашата област това са Велико Търново и Свищов. В старата столица всеки, който се интересува, на място може да се запознае подробно с проекта – днес експертите ще са в квартал „Картала”, на обръщалото на автобусите, от 15.00 до 19.00 часа, а вдругиден – на входа на парк „Никола Габровски” от 10.00 до 14.00 ч. В случай на дъжд експертите ще са във фоайето на общината. Освен това ще има широко излъчване на рекламни видеоклипове по телевизия, радио и интернет, а информационната кампания ще продължи до средата на месец октомври.
Програмата работи от 2 юли т. г., а до момента са извършени над 2600 консултации. Подадените заявления от цялата страна са 93, но все още няма одобрено такова. Причината е, че в голямото си желание собствениците на жилищата допускат пропуски в документацията – подписи, попълване на дати и т.н. Продължителността на проекта е до 2015 година, а очакваните резултати от него са 6100 обновени жилища в цялата страна, намаляване на емисии и парникови газове 15 кт средногодишно. Досега в областта са подадени две заявления за Велико Търново и три за Свищов, един жилищен блок от квартал „Бузлуджа” е подал заявление за участие в проекта.
Очаква се първите строително-ремонтни работи да стартират най-рано през месец март следващата година. Изборите на проектант за конкретна сграда, която вече е одобрена, както и за строител ще става с индивидуални търгове от страна на министерството.
ВНЕДРЯВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ще се подпомага от Корпоративна търговска банка в качеството й на фонд за жилищно обновяване. Неин представител съобщи, че банката ще отпуска кредити и банкови гаранции за попълване на 50% от сумата за разходите.

Елена ЧАМУРКОВА
Информацията е взета от: - в."Борба"

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Още няколко снимки на пл."Иван Асен II", този път нощни.Източник: - Даниел Панов - Градим Велико Търново
« Last Edit: 22.09.2012, 00:03:15 by ari_91 »

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
 :arrow:

Източник: - Даниел Панов - Градим Велико Търново
« Last Edit: 22.09.2012, 00:02:17 by ari_91 »

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Три зони ще има в интегрирания план за градско развитие на Велико Търново

Ако планът бъде одобрен, печелим безплатно проектиране за 12 обекта

ТРИ ЗОНИ ЩЕ БЪДАТ ОБОСОБЕНИ В ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Те представляват градски територии от по няколко квартала, които са определени, отчитайки комплексното състояние на жилищната среда, степента на изграденост, състоянието на техническата и социалната инфраструктура, качеството на жизнената среда и т.н. Зоните имат етническа и социална структура на населението, които са определени от работна група, в която освен представители на общинската администрация влизат архитекти и инженери, съобщи на пресконференция вчера зам.-кметът на старата столица Снежана Данева. Тя припомни, че проектът за интегрирания план стартира преди месец и ще продължи три години. Той се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие”, а стойността му е 499 500 лв., като от общинския бюджет ще бъдат отпуснати 24 975 лв. Крайната му цел е Велико Търново да стане интелигентен европейски град, по-добро място за живеене, което да бъде привлекателно с конкурентна икономика и високо качество на живот, да се съхрани автентичната градска среда и да стане водещ образователен, промишлен, туристически и културен център.
В първата зона попадат „Бузлуджа”, „Зона В” и „Чолаковци”. Това е зона с преобладаващо социален характер. Втората зона е с потенциал за икономическо развитие и обхваща Западната промишлена зона и обслужващия район северно от жк „Бузлуджа”. Тя е с преобладаващо значение за производствени и други бизнес дейности. Третата зона – на публични функции с обществена значимост, обхваща старата централна част на град Велико Търново, квартал „Варуша” и хълм Царевец, като тук попада и Старото военно училище. Тук са включени пешеходните зони, зоните с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, недвижими културни ценности, други зони с налична или възможна концентрация на райони на функции с публичен характер и висока обществена значимост.
Ръководителят на проекта Мариян Маринов подчерта, че разработката ще определи насочването на европейски средства за следващия планов период в рамките на града. Тоест всичко в тези зони ще бъде финансирано преимуществено, а след финализирането на проекта за интегриран план общината ще има право на допълнителна безвъзмездна помощ за конкретно проектиране в тези зони. С този проект ще се даде визията на Велико Търново за следващите десетина години.
Според директора на дирекция „Общинско развитие” в рамките на следващите 26 месеца ще трябва да се направят няколко стъпки – първата е направена и това е обособяването на зоните с решение на Общинския съвет. Те обаче могат да бъдат редуцирани или коригирани, или дори елиминирани и предложени нови от регионалното министерство.
Идеята е по-слабо развитите зони в социален или икономически план да бъдат изравнени по качество и стандарт на живот с останалите райони. Втората стъпка е самото изработване на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. По същество той включва много технически, чисто инженерни дейности, които касаят определяне на специалните подробни устройствени планове или тяхното изготвяне там, където няма. Като резултат от целия проект освен плана трябва да се включат и готови обекти за директно финансиране през следващия програмен период. Срокът за изготвяне на плана е 23 юни следващата година. Екипът на кметството подготвя предложения за обекти, а срокът за тях е 30 октомври. За тях ще има безвъзмездно средства за проектиране, което означава, че общината ще си спести хиляди левове, които досега даваше в аванс, тъй като помощта е над 330 000 лв. за обекти от културната, образователната, техническата и т.н. инфраструктура. До края на следващата седмица ще има списък на обектите за приоритетно финансиране, а условието е те да са поне 12, като от всяка зона да има по един проект от вид – културна, социална, техническа и образователна сфера.

Елена ЧАМУРКОВА
Снимка Светослав СТЕФАНОВ
Информацията е взета от: - в."Борба"

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
С 35 000 лв. правят седем детски площадки по селата

35 000 ЛВ. ЩЕ БЪДАТ ОТПУСНАТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за ремонт на седем детски площадки в населените места, съобщиха от кметството в старата столица.
Със средствата от тазгодишния бюджет ще се монтират ударопоглъщащи настилки на съществуващи, ремонтиращи се и новоизграждащи се детски кътове за игра в Ново село, Беляковец, Присово, Леденик, Вонеща вода, Балван и Арбанаси. Селата със собствени средства и сили ще трябва да осигурят средства за монтажите.

Информацията е взета от: - в."Борба"

Села стават квартали на Велико Търново


ДЕСЕТКИ РАЗРАБОТКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТНИ КЪЩИ НА ТИХИ И СПОКОЙНИ МЕСТА КРАЙ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОДОБРЯВА ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ на Велико Търново. Последната е за развлекателен комплекс в местността Къс Хисар във великотърновското село Малки чифлик. Идеята за инвестиционното намерение е на великотърновската ЕТ „Юникс - Милена Божилова”. В комплекса, който ще се разполага на площ от 11 300 кв. м, ще се изградят спортни съоръжения, къщи за гости, експозиционни пътеки, места за отдих и ресторант с 60 места. Той ще разполага и с паркинг с 40 паркоместа. Ще бъде направена рехабилитация на пътен участък от 600 метра. Теренът е земеделска земя и вече е подготвен за строителство.
22 КЪЩИ НА ПЛОЩ ОТ ПОЧТИ 15 ДКА КРАЙ МАЛКИ ЧИФЛИК ЗАПОЧВА И СОФИЯНЕЦЪТ ГЕОРГИ КАББЕ. Селището му ще е едно от най-големите в региона. Около 500 лв. на квадрат в момента излиза строителството на къща, обясняват предприемачи. В цената влиза и стойността на проекта.
Почти няма интерес към изграждането на блокове, хората искат да строят само къщи по селата, информира главният архитект Николай Малаков. Само на последната сесия за разглеждане са внесени четири предложения за нови къщи край Малки чифлик. Тук освен за развлекателния комплекс се подготвят и още няколко подобни, съставени от еднофамилни къщи.
ПОВЕЧЕ ОТ 70 ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТА ЗА ЛУКСОЗНИ КЪЩИ ВЪВ ВЕТРИНЦИ И РАЙОНА НА ГАРГА БАИР СРЕЩУ АРБАНАСИ СА ВНЕСЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ. Двете населени места засенчват даже Арбанаси, където мераклиите да строят са в пъти по-малко, показа наша проверка.
Изграждането на сгради тип „втори дом” ще е следващият строителен хит. Ветринци печели с чудна природа и река, която става за риболов и плаж. Там имотите все още са евтини и не е пренаселено като в Арбанаси, коментират собственици. В Общинския съвет разработките и желанията за одобряване на подробни устройствени планове буквално валят.
Сред най-атрактивните райони за инвестиции в къщи за гости и вили са районът около прохода Хаинбоаз и колоритните населени места около Велико Търново.

Стилян НАЙДЕНОВ
Информацията е взета от: - в."Борба"

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Четири социални трапезарии отварят врати на 1 октомври

И тази година обществени трапезарии ще помагат в най-тежките месеци на годината на социално слаби и бездомни в региона, потвърдиха за „Борба“ от фонд „Социална закрила“. Социалните кухни ще бъдат разкрити от 1 октомври и ще продължат да работят до края на април 2013 г. Миналата година във Великотърновска област бяха разкрити четири социални трапезарии, които се очаква да продължат да работят и този сезон по програмата. Трапезариите обслужваха над 170 социално слаби от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Сухиндол. Право на топъл обяд имат хората и семействата на месечно социално подпомагане, хората без доходи, самотно живеещи пенсионери с минимални пенсии и бездомници. Специални комисии към всяка община ще направят подбор на хората, имащи право да ползват социалната услуга.
Размерът на финансирането за един човек е 2.20 лв., като за тези пари се осигурява супа, основно ястие и хляб, както и други режийни разходи на доставчика - за транспорт, ток и вода.

В. ВАЛЕНТИНОВА
Информацията е взета от: - в."Борба"

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Областният търси финансиране от Норвегия, Холандия и Лихтенщайн цирковата площадка да стане парк

Областният управител проф. Пенчо Пенчев се зае да спасява от застрояване 18.2 дка терен пред бившия Медицински колеж във Велико Търново, където традиционно гастролират циркове. Както „Борба” съобщи преди няколко дни, земята е трансформирана в частна държавна собственост и аха да бъде продадена, като мераклии за нея са всички известни вериги с присъствие в България. „Категоричната ми позиция винаги е била, че докато заемам длъжността областен управител, няма да допусна такова разпореждане с този имот, в резултат на което да последва застрояване или използване за други цели. Моята идея винаги е била теренът да се облагороди и ако има възможност, да се оформи като паркова зона. В тази посока съм провел редица разговори и срещи, за да се търсят средства за такъв проект по европейските програми, в т.ч. и по програмата на Европейското икономическо пространство (ЕИП), която се финансира от Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн”, бе категоричен пред най-големия всекидневник на Великотърновска област проф. Пенчев.

Информацията е взета от: - в."Борба"


Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Вече 30 г. не може да бъде решена съдбата на хирургичния блок в двора на МОБАЛ

http://www.dnesbg.com/obshtestvo/vetche-30-g-ne-mozhe-da-bade-reshena-sadbata-na-hirurgitchniya-blok-v-dvora-na-mobal.html

в."Янтра Днес"

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Тежки машини увредиха пешеходните настилки на площад „Цар Асен”Във връзка с подготовката и реализирането на празничната програма за честване 104-та годишнина от обявяване на Независимостта бяха временно отстранени стълбчетата против паркиране на площад „Цар Асен”. В следствие на свободния достъп на тежки и товарни автомобили с техническо оборудване до площада е настъпило деформиране и счупване на четири плочи от новата каменна настилка, съобщиха от пресслужбата на Общината. Прекомерното натоварване на настилката на площада, която е предназначена само и единствено за пешеходна зона, е довело до частично увреждане на малка част от настилките. Нарушаването на целостта на плочите незабавно ще бъде отстранено за сметка на изпълнителя на проекта чрез цялостната им подмяна. Извършените строително-ремонтни дейности на площада имат гаранционен срок от пет години. В бъдеще празничните програми и събития на площад „Цар Асен” ще бъдат подготвяни, организирани и реализирани, без да се разрешава достъпът на тежки автомобили и специализирана техника върху онази част от настилките на площада, които са предназначени само за пешеходна зона.

Информацията е взета от: - Общинско радио Велико Търново

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Откриха ремонтирана чешма и кът за отдих в Пушево

Поредният обект, ремонтиран с пари по общинската програма „Местни инициативи", бе открит във великотърновското село Пушево. Проектът „Бисерна вода" е иницииран от местното читалищно настоятелство и е на стойност 8 170 лв.

С помощта на доброволчески труд на жителите на селото е ремонтирна чешмата, намираща се в непосредствена близост до „Пушевските кактуси". Обновеният обект в местността „Дула" бе открит от зам.-кмета на Велико Търново Снежана Данева. В програмата бяха включени и изпълнения на автентичен фолклор и възстановяване на обичая „надпяване".

Снежана Данева благодари на всички хора от селото, които са помогнали за ремонтирането на чешмата, построена през 30-те години на 20-ти век. "Реализирането на този проект е поредното доказателство, че програма „Местни инициативи" е ефективен механизъм в населените места да се случват позитивни неща, които хората искат", каза зам.-кметът. Тя изрази своето задоволство, че пространството около ремонтираната чешма е оформено като кът за отдих и пожела на хората да имат приятни преживявания и спомени от това място.

По време на откриването бе обсъдена възможността в района на чешмата, където се намират „Пушевските кактуси", през пролетта на следващата година, когато  е фазата на цъфтенето им, да се организира специално събитие, посветено на необичайната, но много красива гледка в околностите на селото.

Информацията е взета от: - DarikNews.bg

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Премиерът открива площада пред Царевец

Министър-председателят Бойко Борисов ще пристигне във Велико Търново на 1 октомври /понеделник/. Премиерът, министърът на министерство на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и кметът на община Велико Търново Даниел Панов ще открият обновения площад "Цар Асен І" в 12.30 ч.

Ремонтът на площада пред крепостта Царевец в старата столица е част от дейностите по проект "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013”. Той беше одобрен за финансиране на 23.12.2010г. по Приоритетна ос ”Устойчиво развитие на туризма”.

По-рано през деня, в 11 ч., премиерът Борисов ще даде старт и на новата учебна година във Великотърновския университет.

Информацията е взета от: - sever.bg

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Приключи ремонтът на Владишкият мост във Велико Търново. Консервацията, реставрацията и експонирането на моста са на стойност 731 662 лв.

в."Янтра Днес"

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Възстановява се строителството на геозащитното съоръжение в кв. „Асенов”

а се удължи срокът за строителството на геозащитното съоръжение в кв. „Асенов”. Това решиха на извънредна сесия великотърновските общински съветници. Обектът се прави по проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на община Велико Търново – Укрепване на свлачище в кв. „Асенова махала” – Етап І”. Проектът на стойност 485 155 лв. се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Общината участва в изпълнението със 145 546 лв. Дейностите по изграждането на съоръжението започнаха през 2010 г. и трябваше да приключат до месец февруари 2012 г., но бяха забавени поради различни процедури на съгласувания с компетентни институции. Изготвен е нов план за застрояване, който обхваща части от държавен имот с площ 51 кв. м и част от общински имот с площ 190 кв.м.

Галя Бояджиева
Информацията е взета от: - Общинско радио Велико Търново

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Кръстовище и нова сграда разкри Павлина Владкова в Никополис ад Иструм

УЛИЦА, ШИРОКА 6.5 МЕТРА, КРЪСТОВИЩЕ И НОВА СГРАДА С ПОМЕЩЕНИЕ РАЗКРИ В НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ АРХЕОЛОГЪТ ПАВЛИНА ВЛАДКОВА. Тя работи във форума на града от 15 септември със студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и работници от селото. Разкопките са финансирани по проект от Министерството на културата и са на стойност 30 000 лв.
И улиците, и сградата са от IV в. „Улицата е прекрасно запазена, огромните плочки, от които е строена, са сякаш непокътнати от времето. Намира се северно от форума. Освен на тази улица се натъкнахме на още една, която я пресича перпендикулярно и ясно се вижда кръстовището”, разказва Павлина Владкова.
Новата сграда, която студентите и работниците изкопали, е непосредствено до кръстовището. Стените й са залепени за бордюра на улицата и са изградени от кирпич и камък. Пожар е изпепелил сградата и това се вижда от останките в помещението. Там археоложката попаднала на множество дребни находки. Сред най-интересните е един ключ с нестандартна форма. „Ключът е като трапец и е голям – 12 см е дълъг. Не съм виждала подобен в книгите, които познавам, така че остава да търся подобни находки у нас и по света, за да го сравня и да му разбера историята”, уточнява Павлина Владкова.
Керамични лампи са другите находки, на които тя се радва, защото те дават много по-точна датировка дори и от монетите. Монетите може да са пренесени на това място, докато лампите са били използвани в бита. Освен това в производството им има мода и по техните характеристики археолозите точно определят времето на обектите си. Светлината, която една такава лампа е излъчвала, е равна на светлината на една свещ, казва още археоложката.
В продължение на 10 г. копае Павлина Владкова във форума на Никополис ад Иструм. С този сезон разкопките в тази територия приключват, както и проучванията на най-ранния строителен период – началото на II в. От IV в. са другите запазени улици, колони, късният форум в Никополис ад Иструм. Сградите, строени през II в., са били съзнателно разрушени и след това нивото на града повдигнато с метър – метър и половина.
ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕДИНСТВЕНАТА КРЪГЛА СГРАДА В РИМСКИЯ ГРАД е успяла да направи през последните седмици Павлина Владкова. Сградата й е известна от въздушни снимки и до момента предназначението й остава тайна. „За съжаление геофизичните проучвания на инж. Никола Тонков от Археологическия институт с музей към БАН не дадоха никакъв резултат. Стигнахме до четири и половина метра на дълбочина и не успяхме да попаднем на архитектура. Сега ще почистим и близките до сградата иманярски изкопи, за да сравним резултатите от геофизиката, но истината е, че сградата остава загадка”, признава археоложката.
Сградата се намира на 150 м от западната крепостна стена и е близо до водния резервоар на града. Запазени са изкопите от вадене на каменен материал. Тези изкопи оформят кръг с 14 пилона и един в средата. Когато Павлина Владкова за първи път видя тази сграда, предположи, че става дума за гробница, мавзолей или храм. Подобна сграда в България досега има разкрита само в резиденцията в Костинброд. И още една има в Гамзиград в Сърбия, където вече е ясно, че става дума за мавзолей.
Досега никой археолог не се е занимавал с кръглото помещение, което е запечатано за първи път на снимка, направена от въздуха през 1943 г. След това през 1976 г. ясно се вижда и на по-съвременни фотографии.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА
Снимка Светослав СТЕФАНОВ
Информацията е взета от: - в."Борба"

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
20 дка паркинг се обособява под Царевец

ОГРОМЕН ПАРКИНГ С ПЛОЩ ОТ БЛИЗО 20 ДКА СЕ ОБОСОБЯВА ТОЧНО ПОД КРЕПОСТТА ЦАРЕВЕЦ. Той ще е най-големият в общината. Всички посетители, които искат да разгледат обекта, трябва да спрат тук, заплащайки левче за час престой, след което на спокойствие могат да се разходят из крепостта, без да задръстват движението. Кметът Даниел Панов е наредил да се отвори неизползваемият до момента паркинг, който се намира между моста на квартал Света гора и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Обектът вече е даден за разпореждане на общинското предприятие „Организация на движението, паркинги и гаражи”, което ще се занимава с експлоатацията. Тук се насочват и всички автобуси, които вече няма да задръстват подходите към най-посещавания културен обект у нас. За тях обаче таксата ще бъде доста по-висока. Липсата на возила пък ще осигури комфорт за всички жители и гости.
По площада „Цар Иван Асен II” пред Царевец няма да се въвежда еднопосочна схема за движение.

Информацията е взета от: - в."Борба"

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Даниел Панов: Хората в кварталите „Зона В” и „Чолаковци” трябва да усетят реално ползите от позитивното развитие на Велико Търново дори в условията на криза

Фокус: Как се зароди инициативата за приемане на предложения от граждани от Велико Търново за благоустройствени проекти?

Даниел Панов: Моята политика винаги е била, когато се чува гласът на гражданите и се осъществява по начин, който се отчитат в голяма степен техните желания, техните забележки, препоръки, това нещо тогава да се осмисля и тогава да се случва. Инициативата да се допитвам до моите съграждани се зароди още по времето на самата ми предизборна кампания. Тогава имах възможност да се срещна с много хора, на които чух проблемите, мненията им по различни теми и при ежедневните си срещи с много хора, които не само познават болежките на мястото, на което живеят, пътят по който всеки ден те преминават, до голяма степен това са и хора, които имат някакви решения за тези проблеми, имат прекрасни идеи за облагородяване на междублокови пространства, градинки, стълбищни пространства, така че винаги съм се вслушвал в това, което хората са ми предлагали. При мен пристигат много предложения, жалби, мнения на граждани, така че тези неща ги следя. Не мога всички да ги изпълня, честно казано, тъй като всеки има различни виждания, но се старая по- глобалните, а и по- малките предложения да ги изпълнявам. Това не може да се случи в рамките на една година, но мисля че с екипа, с който работя, с администрацията успяваме са преодолеем някои от проблемите, които имаме.
Районите, в които обявих, че очаквам предложения и мнения на моите съграждани са изостанали от общото градоустройство на града. Това са районите, в които ще се наложи да инвестираме повече средства, време и усилия, за да може тези квартали, в които живеят хиляди наши съграждани също да усетят реално ползите от позитивното развитие на Велико Търново дори в условията на криза. Когато продължавам редовно да правя обиколки по някои от строителните обекти в момента, както виждате Велико Търново е една строителна площадка, особено в централната си градска част, имаме много проекти, които в момента се реализират и всичко това се струпва в началото на моя мандат. По времето на тези обиколки неформално се събират хора, говорят с мен, обсъждаме проблеми, казваме какво сме предприели, какво предстои какво реално има възможност Общината да свърши от бюджетните средства или от инвестиционната програма, както и по самите средства, по които кандидатстваме. Силно се надявам, че тези хора от Велико Търново са тези, които знаят най- добре от какво има нужда всяко едно място, където живее или работи всеки един от тях. Смятам да превърна инициативата ‘’Мнения и предложения на гражданите’’ в добра, устойчива, управленска програма и практика, и модел, по който да се изготвят и бъдещи проекти, засягащи гражданите, обществото не само за конкретните квартали или зони.

Фокус: Какво предвиждат по- конкретно тези три проекта в кварталите ‘’Чолаковци’’ и ‘’Зона В’’? Има ли вече постъпили предложения от страна на гражданите?

Даниел Панов:Дълго мислих по новата схема, която е на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по програмата за развитие на градската среда. По какъв проект точно Велико Търново трябва да кандидатства този път. Знаете, че през тази година ние имаме осем парка, които са обновени по тази програма ‘’Градска среда’’. Тези проекти бяха много добре изпълнени от фирмите, които бяха спечелили поръчките, по които са кандидатствали. Един от проектите, който смятах, че трябва да започна сега с началото на мандата това е крайречната зона на Велико Търново, около река Янтра. Тя да е връзката между старата част на града и централната част на града. По тази крайречна зона могат да се случат много неща. Ние вече имаме проект, който е в края на неговото създаване. Предвидени са кътове за отдих, кътове за детски площадки, панорамен асансьор, който ще слиза надолу от Стамболовия мост, велопътека, пешеходна пътека, както и двулентов път, който ще е връзката с Южния пътен възел и Балдуиновата кула, има около 1,3 км. разстояние, което трябва да се изгради за този път. Има много неща, които предстоят да се уточнят детайлно. Това е канализацията, която е заустена там, подмяната на тази канализация, дали осветлението трябва да е LED, икономично. Има много неща, които изискват време, за да се обсъдят и да бъдат прецизно направени. Предпочетох, проектите, които да направим по градската среда да бъдат довършване на тези проекти, които е работено на предния мандат. Създаване на нови паркови среди, а това са именно в квартал ''Зона В'', който е един от младите квартали, там няма място за отдих за почивка, както и в квартал ''Чолаковци''. Тези райони са приоритетни в момента, проектите са ни изготвени. Ще бъдат поставени на табла в двата квартала. Всеки един от гражданите, който иска да се запознае с тях, да ги види, да прецени дали тези детски площадки, които са сложени са на подходящото място или трябва да се преместят, така че има достатъчно време до края на ноември. Вече започнаха да пристигат доста предложения на граждани, доста интересни идеи, с които ще се съобразя, не със всички естествено, защото няма как да ги изпълним. Тези, които са по- глобални, по- реалистични ще бъдат отразени в самото проектиране преди да предадем проекта. По тази причина съм разпоредил единият от проектите в квартал ''Чолаковци'' да се изготви по комплексен начин и по- разширен проект. В този квартал няма нито един проект в района, за това за площта от 17 дка. в "Чолаковци" сме предвидили различни съоръжения, конструкции, които да компенсират липсата на паркова среда, това е също така едно междублоково пространство. В централната част на ''Чолаковци'' имаме останала една общинска част, малка, но там е нормално да се направи един детски кът и една спортна площадка. В ''Зона В'' това, което съм разпоредил е също един останал случайно общински терен в рамките на два декара и половина, който също ще бъде пригоден за паркова среда.

Цветелина ИЛАРИОНОВА
Информацията е взета от: - www.focus-radio.net

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Държавата даде под наем за 15 г. седем ловни полета

Инж. Николай Тотев: „880 000 евро са влезли от ловен туризъм за година”

СЕДЕМ ЛОВНИ ТЕРИТОРИИ БЯХА ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 15 ГОДИНИ НА ЧАСТНИ ФИРМИ, КОИТО ЩЕ ГИ РАЗВИВАТ И СТОПАНИСВАТ СПОРЕД ИЗГОТВЕНИТЕ ОТ ТЯХ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ. Пет от ловните райони са в община Велико Търново, а другите две - в община Горна Оряховица. Това са местността Елеза, отдадена на фирма „Агроком“ ЕООД Велико Търново, дивечовъдният участък „Сашево“, отдаден на фирма „Инвестстрой ВТ“ ЕООД, районът Осенари – Кладни дял, който е и най-голямата ловна територия, отдаден на фирма „Трифонов“ ООД от габровското село Скалско. Ловният район Бутора е предоставен за стопанисване на Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884“ Велико Търново, а местността Къпиново - на търновската фирма „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД. Столичният консорциум „Агробизнес“ АД ще стопанисва горнооряховския ловен район Кортена, а Припека - от фирма „Мони 99“ ЕООД, Стражица.
Конкурсът за отдаването на ловните територии приключи в края на септември, като в него участваха само седем фирми. Отдаването на ловните райони е практика от четири години, като друг район, отдаден за стопанисване в областта, е Буковец, който е с площ 12 хил. хектара.
Отдаването под наем на седемте ловни района стана възможно, след като преди повече от година Държавното ловно стопанство „Болярка“ бе преобразувано в горско стопанство, а стопанисваните от него ловни територии - шест във Велико Търново и три в Горна Оряховица, бяха прикрепени към ловното стопанство в областния град. След тази промяна ловните територии в Горна Оряховица бяха върнати на горското в железничарския град. Според закона държавните ловни райони се стопанисват от горските стопанства или се предоставят чрез конкурс на юридически лица или ловни дружества. Така през май по предложение на Северноцентрално държавно предприятие ДП земеделският министър издаде заповед за обособяване на дивечовъдни участъци, които да бъдат отдадени под наем. Така бяха обособени общо девет района, като само за два от тях не се яви нито един кандидат - местността Бяла крава в Горна Оряховица и Кеси Кору във Велико Търново. Целта на отдаването под наем на тези райони е в тях да бъдат вложени средства, които държавата не може да инвестира за увеличаване на дивеча, създаването на нови работни места.
Освен че фирмите трябва да развиват и поддържат ловните стопанства, могат да развиват също и ловен туризъм, който става все по-атрактивен. Освен това е и доста доходоносен, като за миналата година доходите от ловен туризъм за предприятието са 880 хил. евро, разказа инж. Николай Тотев, експерт в Северноцентралното държавно предприятие.
Отдадените ловни територии в двете общини са с площ от 1000 до 3500 хектара, като съобразно видовете дивеч – елен, сърна, дива свиня, и разработената от министерството методика е определена и началната им цена в конкурса. А тя е между 2.16 и 4.29 евро на хектар, като най-ниската стартова цена е 8 хил. лв. На базата на началната цена, наддаването и натрупаните точки от разработения бизнес план за стопанисване са избрани и победителите в конкурса. Най-високата начална годишна такса, която е в размер на 23 905 лв., е за най-голямата ловна територия „Кладни дял – Осинаре“ с площ над 4300 хектара. Всяка следваща година фирмите, стопанисващи ловните полета, ще плащат началната цена плюс процента съобразно ръста на инфлацията. В началото новите стопани са задължени да заплатят като гаранция вноските за първите три години.
„Едно от условията за отдаването под наем на ловните територии е изработването на бизнес план за това какви ловно-стопански мероприятия ще бъдат организирани – хранителна база, дивечови ниви, хранилки, водопоища, капани, дивечови огради и други. Освен това задължително се назначава инженер лесовъд, който да ръководи ловната дейност в района, а на всеки 2500 хектара трябва да има и техник лесовъд”, допълни инж. Тотев. При констатиране на нарушения договорът за стопанисване може да бъде прекратен, но практиката показва, че от всички 160 ловни територии, отдадени в страната, само два договора са прекратени и по взаимно съгласие.

Весела БАЙЧЕВА
Информацията е взета от: - в."Борба"

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Кметът Даниел Панов задължи 17 собственици на опасни сгради да ги опаковат


/Първата опакована опасна сграда е пред Царевец./

Първата покрита сграда е на площада пред Царевец

ЗАПОЧНА МАСОВО ОПАКОВАНЕ НА КЪЩИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РЕГИОНА. Санкция от 5 хил. лв. заплашва всеки собственик на имот, който има лоша визия и не е покрит. Първите десетина обекта, които се намират предимно в Стария град и в Арбанаси, вече са опаковани.
Така сградите вече не отблъскват, а хармонизират с околната среда. Идеята е заимствана от произведенията на прочутия художник Христо Явашев-Кристо, който е световноизвестен с това, че опакова сгради. Според кмета Даниел Панов, Законът за устройството на територията предвижда санкция за недобросъвестните собственици, които не ремонтират имоти и ги правят опасни. „Изготвили сме предупредителни писма и предписания за 17 опасни сгради и вече хората опаковат”, обясни градоначалникът.
Първата старинна къща, която бе покрита със стилизиран плат, се намира на новоизградения площад „Цар Асен I”. Притежава я севлиевчанин, който е бил предупреден да й подобри визията, и го направил скоростно под угрозата да бъде глобен.
С нова визия, благодарение на опаковките, са още няколко сгради в Стария град и даже къщи в Арбанаси.
ПИСМО ДА СЕ ПРИВЕДЕ ИМОТЪТ В ДОБЪР ВИД ИМА ДАЖЕ БИВШИЯТ СПОРТЕН МИНИСТЪР ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА.
„Нейната къща в Арбанаси е стилизирана с преграждения. Тя не се обитава и затова са поставени и елементи, които се използват и като декори за фестивали”, обясни още кметът Панов.
По данни на местната администрация на територията на Велико Търново има 227 опасни сгради, които са застрашени от самосрутване. Повече от десет къщи се сринаха само през последната година. Повечето от тях бяха по ул. „Опълченска”. Съсобствен имот рухна даже на Самоводската чаршия, но от общината го ремонтираха и връчиха сметката на останалите собственици.
„Смесената съсобственост с много наследници, пръснати по всички краища на света, са главният проблем за възстановяването на имотите. Принудени сме да ги издирваме, но няма особени резултати. Затова като компромисен вариант се явява опаковането”, коментира главният архитект Николай Малаков.

Стилян НАЙДЕНОВ
Снимка Светослав СТЕФАНОВ
Информацията е взета от: - в."Борба"

Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
ГРЪК ПОЕ ТЪРНОВСКИЯ МОЛ

Гъркът Наутиадис Босинис е новият директор на великотърновския „Централ мол”. Той оглавява от няколко дни компанията, собственик на търговския център „Юропиън конверджънс пропърти”.
Кметът Даниел Панов е поканил на среща новия мениджърски екип днес, за да обсъди и намаляването на наемите в мола, както и привличането на нови марки.
„Имаме първия мол извън столицата, но в него има текучество на наематели, ще се постарая да убедя новите собственици, че в ситуация на криза наемите трябва да се намалят и да се направят детски центрове, тъй като в момента липсват забавления за децата. Молът е и част от местната туристическа индустрия”, коментира кметът Панов.

в."Борба"


Offline ari_91

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2945
  • View Profile
Диагностичен онкоцентър ще има във Велико Търново

Регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" ще бъде изграден в рамките на 4 месеца. Днес зам.-министър Десислава Димитрова даде старт на работата по проекта, който е на обща стойност 7 054 463 лева.

На откриването присъстваха областният управител проф. Пенчо Пенчев и кметът на Общината Даниел Панов.

До средата на следващата година, когато се очаква центърът да заработи, ще бъде извършено преустройство за обособяване на 13 помещения на обща площ 1500 м2. За дейността на диагностичния център е предвидено закупуването на съвременна, чисто нова апаратура в сферата на тази диагностика - ЯМР, компютърен томограф, дигитални рентген и мамограф, видеосистеми за горна и долна ендоскопия и видеосистема за бронхоскопия, за лабораторна и ехографска диагностика.

"Тази апаратура ще дава бърза и навременна диагностика на заболяването и оттам - адекватно лечение", коментира директорът на болницата д-р Людмил Гецов.

Около 25 лекари-специалисти, назначени на трудови договори, ще обслужват в онкоцентъра над 25 000 пациенти годишно от Великотърновска и част от Габровска област. Осигуряването на удобна болнична среда и на модерно медицинско обслужване ще повиши качеството и капацитета на предлаганите медицински услуги, обещават медицинските специалисти.

От новата диагностична услуга ще се възползват както хоспитализираните в болничното заведение пациенти, така и тези, изпратени по клинични пътеки с направление от лекар, като на практика услугата няма да се заплаща.

Зам.-министър Димитрова изрази оптимизъм и увереност, че изграждането на 13-те центъра за болнична помощ в страната, с общ бюджет 148 млн. лева, ще се случи в срок /2013 г. / и няма да се връщат пари. Освен във Велико Търново строителството на диагностичните центрове по проекта стартира във Варна, Русе и Плевен, с изключение на градовете, в които обществените поръчки се обжалват.

Финансирането на проекта е за сметка на Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България, с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Цялата програма е за диагностика и лечение на онкологични заболявания и върви съвместно с друга програма за скрининг на ракови заболявания, изследванията по която ще започнат в началото на следващата година, обясни заместник-министърът.

137 млн. лева за 13 лечебни заведения и 10 млн. лева за 8 дома за медико-социални грижи за деца са осигурени по второ направление от МЗ.

"Концепцията е да бъдат изградени приемни семейства и социални услуги, които да поемат грижата за деца с увреждания, за да могат родителите да задържат децата си в къщи и да не се налага да ги изоставят в институция. В програмата към момента изграждането на такъв център за Великотърновска област няма.", каза зам.-министър Димитрова.

Информацията е взета от: - sever.bg