Градски транспорт - София

История => История на превозните средства => Topic started by: Repcho on 21.01.2006, 20:21:12

Title: Малко история ;)
Post by: Repcho on 21.01.2006, 20:21:12
Във връзка с годишнината на столичния градски транспорт Ви предоставям следната кратка историческа справка за неговото създаване и развитие през годините, от началото на миналия век до днес:
    Столицата на България има добре развита структура на градския транспорт, изградена от автобусни,тролейбусни, трамвайни, метро и въжени линии. Управлението и организацията на градския транспорт в столицата се извършва от \"Столична компания за градски транспорт- София\" ЕООД. В периода от 01.01.1901 г. до 01.09.1916 г., предприятието е експлоатирано от Белгийското анонимно дружество, след което Софийска община го изземва. Първият директор е българин - Юрий Илков, който е ръководил предприятието до 01.02.1903 г. След редица промени в името си през 2002 г. предприятието се преобразува в еднолично ООД с общинско имущество. Понастоящем превозът на пътници е възложен на 4 еднолични акционерни дружества и на 6 частни транспортни оператора.
   
   Предметът на дейност на "СКГТ - София\" ЕООД обхваща:
   o Организация, управление, контрол и финансиране на обществения транспорт на територията на Столична община като интегриран превозен процес;
   o Издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност;
   o Единно планиране на експлоатационната дейност в София, разписания за движение на превозните средства и оптимизиране на маршрути;
   o Експлоатация на информационно - управляващата система за контрол и управление на трафика на базата на GPS идентификация;
   o Експлоатация на единна Автоматизираната система за таксуване на пътниците;
   o Рекламно - информационно обслужване в обществения транспорт;
   o Поддръжка, ремонт и ново строителство на инфраструктурата: релсов път, контактна и кабелна мрежа и ТИС и извънгаражните съоръжения - спирки, спиркоуказващи знаци и навеси, крайни станции, автогари
   автоспирки.
   
   История на трамвайния транспорт
   
    Историята на електрическия трамвай датира от 01.12.1898 г., когато общината отдава Концесия за снабдяване на града с електрическа енергия и построяване на трамвайни линии на френското дружество "Марсилия" и на анонимното белгийско дружество "Електрически трамваи".
    На 01.01.1901 г. тържествено е открито движението на трамваите в София, с 25 мотриси и 10 ремаркета, по 6 трамвайни маршрута с обща дължина на линиите 23 км единичен коловоз. Междурелсието е 1000 mm. София посреща новия ХХ век с изградена трамвайна мрежа със следните линии: От гарата през Шарения (Лъвовия) мост до днешния площад "Славейков" ; Цариградската линия ; Княжевската ; Подуянската ; Алабинската и т.н.
    Първите трамвайни вагони са малки, двуосни, с два мотора по 18 kW и открити платформи, заградени с метални решетки. Салонът е разделен на първа и втора класа. Ремаркетата са открити, като пътниците се качват и слизат отстрани, а кондукторът ги обикаля по специална пътека - стъпало.
    С увеличаването на пътниците през 1908 г. се доставят нови трамваи: "Сименс"-двуосни мотриси-12 броя, разделени на две класи и 6 четириосни мотриси "Цепелин" с два мотора по 33 kW.
   През 1916г. Столичната община започва процедура по отнемане от белгийското дружество на експлоатацията на трамваите, като окончателното прехвърляне на предприятието продължава до 18.02.1927г.
    По решение на Софийската община от 1916 г. предприятието се обособява като Дирекция на трамваите и осветлението (ДТО) с два отдела "Трамваи" и "Осветление", начело с директор и двама началници на отдели: "Трамваи" и "Осветление".
   От 1927 г. отдел "Трамваи" се разделя на две отделения: "Движение" и "Техническа работилница". Тази форма на управление се запазва до края на 1948г., когато отдел "Осветление", се отделя и към общината се създава СП (Стопанско предприятие) "Софийски градски пътнически транспорт" - трамваи, тролейбуси и автобуси.
    През 1927 г. е организирана и обзаведена "Главна техническа работилница" на територията на депо "Мария Луиза". Тази година - 1927 г. се приема годината на създаването на предприятие за ремонт, възстановяване и преустройство на трамвайни мотриси и ремаркета.
    От 1924 г. до 1938 г. , когато са доставени последните трамваи от внос трамвайните линии се обслужват от: двуосни мотриси с каросерия от Рингхоферовите заводи в Прага ; двуосни мотриси серия с кошове от "Франко-Белге" и електрическа част от австрийският клон на ВВС ; четириосни с кошове от "Ателие металуржик дьо Нивел" и с електрическа част от АСЕС ; ремаркета "Енерги" от Белгия ; мотриси с изцяло желязна конструкция , производство на МАН - ЕАГ; мотриси от МАН - Сименс , ремаркета с една средна врата , от фабриките "Юрдинген и Вегман" ; мотриси от фабриката "Ернесто Бреда - Милано", с електрическа част от "Ансалдо Марелли".
    На базата на натрупания опит от ремонт, като са използвани шасита на бракувани трамваи, през 1931 г. под ръководството на инж. Кардалев се произвеждат първите български ремаркета, а през 1935 г. са били построени изцяло 12 ремаркета
    През 1934 г. в депо \"Красно село\" се изгражда модерна за времето си просторна и светла сграда, където след края на Втората световна война се премества Главната техническа работилница. 1936г. започва производството на първите български двуосни трамвайни мотриси с вносни контролери и мотори.В края на 1951г. техническата работилница се обособява като самостоятелен завод.
    През 1952 г. СП "Градски пътнически транспорт" се разделя на две предприятия: СП "Софийски автотранспорт" и СП "Софийски градски електротранспорт". В 1956 г. дейността по ремонта на трамваите и тролейбусите се поема от СП "Софийски градски електротранспорт". През 1959г. експлоатационните транспортни предприятия се обединяват под наименованието СП "Градски пътнически транспорт", а от 01.07.1964 г. "Електротранспорт" се обособява като клон 1 на Стопанско предприятие
    По наша конструктивна разработка през 1951 г., са построени първите четириосни български мотриси тип "Република".
    От тогава в трамвайния завод до сега са произведени следните типове мотриси: през 1959г. четириосна мотриса "Комсомолец" ; през 1961 г. съчленена шестосна мотриса "Космонавт" ; през 1965г. трамвай "София" - едносъчленен, а на 01.05.1970г. "София 70" - двойносъчленен ; в 1979г. "София 100" - едносъчленен; а през 1981г., по случай 1300-годишнината от създаването на българската държава, трамвай "България 1300" , двойно-съчленен, осемосен.
    Следващите години, отчитайки недостатъците на тези трамваи, започва подготовка за изграждане на нов тип конструкция с карданно задвижване и през 1986 г. първата трамвайна мотриса тип "Т6М-700" е пусната в експлоатация. На базата на този трамвай през 1987 г. започва производството на мотриси за междурелсие 1435 мм - тип "Т6МД - 1000".
    От 01.07.1987 г. СП "Електротранспорт" се разделя на няколко предприятия: Трамваен транспорт, Тролейбусен транспорт, Трансенерго, Трансремонтстрой и Въжени линии.
    През 1987 г. се открива ново трамвайно депо "Искър" за междурелсие 1435мм и е пусната в експлоатация първата трамвайна линия за това междурелсие . През 1989 г. се внасят 37 броя чешки трамваи тип "Т6В5".
    За периода 1990-1991 г. са внесени 40 броя чешки трамваи тип "Т6А2" - 1009 мм. Същата година, на базата на едносъчленен "Т6М-700М", е произведен един двойно-съчленен трамвай "Т8М-900", след което е спряно производството на български трамваи.
    През 1995г. е пусната новата трамвайна линия №22 от квартал "Изток" до "Младежки театър", за което са внесени от Германия 29 броя трамваи, втора употреба "Дюваг".
    През 1998г. започва модернизиране на трамваите "Т6М - 700М". От месец декември 1999г. започва производството на трамваи "Т8М-900" с частично нисък под и променен външен дизайн.
    През месец януари 2000 г. са внесени от Германия два броя трамваи "Т4D", втора употреба. От месец април 2000 г. са пуснати в експлоатация 17 броя чешки трамваи, нов модернизиран тип "Т6А2-БГ" , а от юли 2001 г. 16 броя трамваи, втора употреба "Т4D".
    Непосредствено с увеличаване на трамвайния парк продължава и изграждането на трамвайната мрежа. Общата дължина на релсовия път в 1944г. е 79,3 км единичен коловоз. В периода до края на втората световна война е изградена основата на сега съществуващата трамвайна мрежа в София.
    От 19.05.1998г. се създава СКГТ - Електротранспорт - ЕАД, което от 08.12.1999г. е самостоятелно Акционерно дружество, което управлява трамвайния и тролейбусния транспорт на гр. София.
    От декември 2002 г. структурата се променя, като се обособява самостоятелно ЕАД - Столичен Електротранспорт.
    В момента 171 бр. трамвайни мотриси превозват общо 124,998 млн. пътници на година.
   
    История на тролейбусния транспорт
   В сравнение с трамвайния транспорт , тролейбусният транспорт се развива по-късно. Неговото начало се поставя на 14 февруари 1941 г. с откриването на първата тролейбусна линия от спирка \"Горнобански път\" до Горна баня. Дължината на линията е 3,3 км, като е обслужвана само от два тролейбуса.
   Функционирането на тролейбусния транспорт до края на на Втората световна война е затруднено от различни причини; като основните са войната и невъзможността да се доставят части от чужбина за поддържане на подвижния състав, нови тролейбуси за неговото увеличаване, електрическата мрежа.
    Така откритата тролейбусна линия се запазва в този си вид до 1947 г., когато тролейбусния транспорт с бързи темпове започва да се развива с доставката на 10 бр. тролейбуси "МТБ-82" от СССР.
    На 01.01.1952 г. е пуснато в експлоатация новопостроеното депо \"Сточна гара\" с капацитет 60 тролейбуса.
    През 1951 г. е усвоено българско производство на тролейбуси от типа \"ТБ-51\" ("МТБ-82").
    През 1961 г. се пуска в експлоатация депо \"Надежда\" с капацитет 100 тролейбуса.
    От 1964 г. се доставят чешки тролейбуси \"Шкода -9Тр\" , с контакторно управление.
    През 1986 г. са доставени 12 бр. съчленени тролейбуси \"МАН\" - втора употреба.
    През следващите години тролейбусния парк е типизиран изцяло с тролейбуси \"Шкода-9ТрН\" с тиристорно управление. За периода 1980 г.-1989 г. са внесени следните марки и бройки тролейбуси:1984 г. - 20 бр. \"Шкода 14 Тр\"-единични, нови с импулсно управление с тиристорен преобразовател; 1985 г. - 18 бр. \"Граф и Щифт\" - втора употреба с контакторно управление.
    В 1987 г. са сглобени в завода "Чавдар" в Ботевград - 25 бр. "ДАК - Чавдар" с механична част, изработена в Румъния на базата на автобус "В 1420" и управление с български електронен тиристорен регулатор.
    От 1985 г. до 1988 г. са доставени 151 бр. нови тролейбуси "Икарус 280Т" - съчленени - с импулсно управление и 70 бр. "ЗиУ 682" - контакторно управление.
    Тъй като капацитетът на съществуващото депо "Надежда" се изчерпва, през 1987г. се построява депо "Искър" с капацитет 130 бр. тролейбуси, а през 1994г. влиза в експлоатация стоянка "Левски" с капацитет 60 бр. тролейбуси.
    През 1994г. във фирма "ТРАМКАР" е произведен 1 бр. тролейбус "ТК-130" с електронно контакторно управление, който е пуснат в редовна експлоатация през 1997 г.
    Понастоящем 103 бр. тролейбуса превозват 59,943 млн. пътници на година.
   
    История на автобусния транспорт
   За разлика от другите видове транспорт, автобусите навлизат по-късно за обслужване на пътническия градски транспорт на София.
    На 20 април 1935 г. е пусната в експлоатация първата автобусна линия в София. По-късно са открити още шест линии с обща дължина 23 км. Подвижния състав на този вид транспорт бил представен от 10 автобуса "Прага\". До 1940 г. са доставени 10 броя автобуси "МАН" и 6 броя "Мерцедес".
    По време на войната една част от автомобилите са унищожени от бомбардировките, а други са спрени от движение поради липса на резервни части. През 1944 г.,1945 г. и 1946 г. автобусният превоз се осъществява с наличните 8 коли.
    През 1949 г. е построено първото автобусно депо "Христо Михайлов" за 60 броя автобуси. По същото време се доставят и 15 автобуса "ЛАЗ", производство на Лвовски автомобилен завод.
    През 1950 г. се извършва доставка от Чехия на 11 метрови автобуси "Шкода РТО".
    През месец януари 1952 г. се създава Стопанско предприятие (СП) "Софийски автотранспорт", на директно подчинение на Софийска община, в което влизат товарният транспорт (състоящ се предимно от автомобили "ЗИС" и "ЗИС- пят"), автобусите и таксиметровите автомобили.
    На 22.06.1959 г. СП "Софийски автотранспорт" влиза в състава на СП "Градски пътнически транспорт" до 01.07.1964 г., когато става самостоятелно звено "Клон-2" към същото стопанско предприятие.
    От 1964 г. започва производство на автобуси на завод "Чавдар" в Ботевград.
    Ежегодно нарастват превозните възможности на градския автобусен транспорт. Докато през 1965 г. в състава няма нито един съчленен автобус, към 01.01.1988 г. те са вече 872 броя. През 1969 г. започва доставка на нов тип автобуси "Чавдар 11 Г5", производство на завод "Чавдар" Ботевград.
    За периода 1980 г. - 1988 г. са доставени общо 919 съчленени автобуси и 478 единични, които подменят амортизираните и бракувани автобуси.
    От 01.07.1987 г. се обособяват три самостоятелни автобусни предприятия: Автобусно поделение (АП)-1 "Земляне", АП-2 "Малашевци", АП-3 "Дружба". През 1989 г. тези предприятия се преобразуват в общински фирми.
    От 1990г. се създава и четвърта общинска фирма за автобусен транспорт ФАТ-4 "Република". В началото на 1993 г. четирите общински фирми влизат в състава на новосъздаденото ЕООД Столична компания за градски транспорт .
    От 19.05.1998г. се създава СКГТ - Автотранспорт - ЕАД, което от 08.12.1999г. е самостоятелно Акционерно дружество.
    От декември 2002 г. структурата се променя, като се обособява самостоятелно ЕАД - Столичен Автотранспорт.
    Понастоящем 529 бр. автобуса превозват 243,313 млн. пътници на година.
   
    Диспечирането в градския транспорт
    Възникването на градския транспорт и нуждата от прецизна организация на неговото движение исторически не вървят ръка за ръка. Необходимостта от осъществянето на по-специален вид координация и контрол идва на дневен ред по-късно, когато развитието на града достигнало до своята критична точка. Така през 1960 г. към СП \"Градски и пътнически транспорт\" бил създаден отдел \"Движение\", който контролирал движението на градския транспорт.
   
   
    НАЧАЛОТО
    Съществената промяна в диспечирането на градския транспорт била извършена с откриването през 1969-та г. на \"Центъра за контрол и ръководство на движението на градския транспорт\". Той давал възможност на главния диспечер, с помощта на камери, да наблюдава придвижването на превозните средства през центъра на столицата и да контролира съществуващите по това време светофарни уребди. Това е бил първият Централен диспечерски център за градски транспорт в страна от Съвета за икономическа взаимопомощ- СИВ.
    В този период били пуснати в експлоатация диспечерски пунктове на крайните станции и на контролни пунктове по маршрутите. Бил въведен и \"Контрол по транспорта\" с 11 леки автомобила.
    В годините до 1982-ра били правени опити за автоматизация на следенето и контрола на транспортния процес. Така например в трамвайния транспорт са били монтирани датчици по релсовия път за автоматично отчитане часа на преминаване.
   
   
    ПРОМЯНАТА
    Хиляда деветстотин осемдесет и втора година е повратна по отношение на диспечирането на транспортния процес в столицата. С изграждането на 7 районни диспечерски центъра било извършено децентрализиране на управлението и контрола по линиите на градския транспорт. Центровете отговаряли за движението на всички линии в поверения им район.
    По това време била въведена и т.нар. BUS система за контрол. При тръгване от крайна станция водачът на превозното средство се обаждал в районния диспечерски център от специална BUS колонка. Тази система в комбинация с районните диспечерски центрове се явявала ефективен заместител на диспечерските центрове на крайните станции.
    През 1987 г. в автобусния транспорт била въведена нова автоматизирана система за управление, наречена \"АСУ-АКРУ\", която просъществувала до края на 2005 г. Тя извършвала контрол на автобусите, чрез автоматизирани контролни пунктове, разположени в няколко точки по маршрута и приемащи телеграми от автобусното кодово разговорно устройство. Системата давала информация за разположението на автобусите по маршрута в определени точки, проследявала изпълнението на курсовете, пробега, заработката на водача и други елементи на транспортната задача. Съществен неин недостатък бил, че тя не давала възможност за получаването на прецизна картина и за контрол по целия маршрут.
   
   
    ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Живеем във време, когато неща, били само преди 20 години научна фантастика, днес вече са реалност и се използват в бита. Колкото и странно да звучи овладяването на космоса има пряка връзка и с градския транспорт.
    С утвърдената през 2003 г. от кмета г-н Стефан Софиянски генерална концепция за контрол и управление на превозния процес, диспечирането на градския транспорт в столицата преминало в качествено нов етап. Започнало внедряването на система от ново поколение, наречена съкратено \"АСКУП\". Базирана на GPS позициониране, тя събира и обработва информация за всички параметри на транспортния процес, като: извършени курсове за зададен интервал от време, качество на извършените курсове: с избързване, със закъснение, по вина на водача, без вина на водача, отклонение от разписанието; изминат пробег, отклонения от маршрута и др.
    От м. септември 2004-та година обслужването на системата и цялостното диспечиране на градския транспорт било прехвърлено в новата сграда на \"Центъра за координация, контрол и безопасност на движението\".
    Благодарение на 24 спътника в околоземна орбита, диспечерът следи в реално време местоположението на превозните средства върху електронна карта и може своевременно и рационално да ги пренасочи при възникване на аварийни ситуации в града. Информационен дисплей, монтиран на контролния пулт на водача, му помага да спазва точното си придвижване, като подава информация за отклонението от разписанието при пристигане на спирката и за времето до пристигане на следващата. Чрез електронни табла системата информира пътниците за реалното време до пристигането на очакваното от тях превозно средство. В случай на екстремни ситуации водачът може да подаде сигнал чрез натискане на паник бутон и да бъдат повикани за съдействие МВР, \"Бърза помощ\" или Пожарната. Директна радио връзка позволява на диспечера да осъществи при нужда пряк контакт с шофьорите и ватманите. Събираната от системата информация даде възможност на \"Столичната компания за градски транспорт\" да афишира по спирките разписанието за движение на превозните средства, а също така на собствената уеб страница и в сътрудничество с различни медии, да осведомява гражданите за нарушения в разписанието на градския транспорт, промени в неговия маршрут и за пътно-транспортната обстановка по най- важните кръстовища.
   
   Сигурно е, че бъдещето ще окаже своето въздействие върху днешния транспорт- той ще се промени, ще се промени нашата столица, ще се променим и самите ние. Метрото ще обхваща все по-голяма част от града, навярно ще се появят и нов вид транспортни решения на бъдещето. Всичко това ще изправи управлението и контрола на градския транспорт пред нови предизвикателства. Едно е сигурно обаче- с тях, системата на градския транспорт, ще се справи с досегашния професионализъм.
   
   
   13.01.2006 г. Пресцентър
   гр. София на \"СКГТ-София\" ЕООД
Title: Re: Малко история ;)
Post by: LG_ on 12.09.2008, 15:51:12
Quote
ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Живеем във време, когато неща, били само преди 20 години научна фантастика, днес вече са реалност и се използват в бита. Колкото и странно да звучи овладяването на космоса има пряка връзка и с градския транспорт.
    С утвърдената през 2003 г. от кмета г-н Стефан Софиянски генерална концепция за контрол и управление на превозния процес, диспечирането на градския транспорт в столицата преминало в качествено нов етап. Започнало внедряването на система от ново поколение, наречена съкратено \"АСКУП\". Базирана на GPS позициониране, тя събира и обработва информация за всички параметри на транспортния процес, като: извършени курсове за зададен интервал от време, качество на извършените курсове: с избързване, със закъснение, по вина на водача, без вина на водача, отклонение от разписанието; изминат пробег, отклонения от маршрута и др.
    От м. септември 2004-та година обслужването на системата и цялостното диспечиране на градския транспорт било прехвърлено в новата сграда на \"Центъра за координация, контрол и безопасност на движението\".
    Благодарение на 24 спътника в околоземна орбита, диспечерът следи в реално време местоположението на превозните средства върху електронна карта и може своевременно и рационално да ги пренасочи при възникване на аварийни ситуации в града. Информационен дисплей, монтиран на контролния пулт на водача, му помага да спазва точното си придвижване, като подава информация за отклонението от разписанието при пристигане на спирката и за времето до пристигане на следващата. Чрез електронни табла системата информира пътниците за реалното време до пристигането на очакваното от тях превозно средство. В случай на екстремни ситуации водачът може да подаде сигнал чрез натискане на паник бутон и да бъдат повикани за съдействие МВР, \"Бърза помощ\" или Пожарната. Директна радио връзка позволява на диспечера да осъществи при нужда пряк контакт с шофьорите и ватманите. Събираната от системата информация даде възможност на \"Столичната компания за градски транспорт\" да афишира по спирките разписанието за движение на превозните средства, а също така на собствената уеб страница и в сътрудничество с различни медии, да осведомява гражданите за нарушения в разписанието на градския транспорт, промени в неговия маршрут и за пътно-транспортната обстановка по най- важните кръстовища.
   
   Сигурно е, че бъдещето ще окаже своето въздействие върху днешния транспорт- той ще се промени, ще се промени нашата столица, ще се променим и самите ние. Метрото ще обхваща все по-голяма част от града, навярно ще се появят и нов вид транспортни решения на бъдещето. Всичко това ще изправи управлението и контрола на градския транспорт пред нови предизвикателства. Едно е сигурно обаче- с тях, системата на градския транспорт, ще се справи с досегашния професионализъм.
   
   
   13.01.2006 г. Пресцентър
   гр. София на \"СКГТ-София\" ЕООД

Докато летим в облаците за професионализма си, а не отправим поглед към очевидните си проблеми нищо добро не ни чака
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 70 on 27.09.2008, 12:59:10
Малко инфо от МЛК:
Подвижен състав
По улиците на София са се движили и се движат много видове превозни средства...

Подвижен състав - Автобуси
...

BMC


BMC 220 SLF
В края на 2004 г. беше подписан договор между Столична Община и фирма ВМС за доставка на 61 единични нископодови автобуса ВМС 220 SLF. Същите са доставени на трите софийски гаража в периода май-юни 2005 г. В АП Земляне автобусите имат номера от 1961-85 нечетните, 1551-1563 нечетните и обслужват линии 77 64 и 60, в АП Малашевци от 2720 до 2733 и обслужват линии 309 и 114, а в АП Дружба съответно 3700-3713 и 3800-3812 и обслужват линии 313, 306 и 604. Сглобявани са в Турция, двигателите са Cummins (Euro 3).

Технически характеристили:
Двигател: Cummins ISBe 220.30 (EURO 3), 6-цилиндров, турбодизелов с междинно охлаждане и работен обем 5,9 л., мощност 220 к.с. при 2500 об/мин и въртящ момент 820 Нм при 1500 об/мин
Предавателна кутия: ZF 4HP 502C, автоматична с 4 предни и 1 задна предавка.
Размери (мм):
Дължина - 11 914
Ширина - 2519
Височина - 2949

BMC BELDE 220 CB
Технически характеристики:
Двигател: Cummins С 220-20, 6-цилиндров, турбодизелов с междинно охлаждане и работен обем 8,267 л., мощност 217 к.с. при 2500 об/мин и въртящ момент 800 Нм при 1400 об/мин
Предавателна кутия: ZF S 6 85, ръчна с 6 предни и 1 задна синхронизирани предавка.
Размери (мм):
Дължина - 11 908
Ширина - 2500
Височина - 3130

Икарус
А сега някои неща за Икарусите, използвани в българските градове. Първата доставка на автобуси Икарус за нуждите на градския транспорт в България са Икарус 620 (ще припомня, че това са 11 метрови автобуси с 2 врати и предно разположение на двигателя), които поради сравнително малката си вместимост не са давани на столицата и другите големи градове, а са се движили в Пазарджик, Кърджали, Враца, Плевен, Габрово и други градове от този порядък. Те са в бяло-червен цвят, известен и досега при икарусите.От 1968 г. започват да се доставят първите съчленени автобуси в България-Икарус 180 (има снимка в сайта на СКГТ, а и по-възрастните от вас сигурно си ги спомнят добре-движеха се в провинцията до 1984 г.), които масово навлизат в нашите градове. В същата разцветка са, с тази разлика, че се появява черната линия под долната лайсна. Имало е и автобуси от този тип боядисани в бяло с червена линия-стандарт за бившия СССР до средата на 70-те години преди да се замени с жълто.Доставяни са
и Икарус 556-същата конструкция, но единични, с три врати, оцветени в жълто. Също не са експлоатирани в София. През 1973 г. са доставени първите Икаруси от серия 200-260-единични с три врати и голяма отвмаряема част на прозорците, бяло-червени, но без черна лента, които са пуснати по линия 80 (тогава тя обиколно съчетава маршрутите на сегашните 280 и 94, и е била една от най-натоварените в София). Същата година започват да пристигат и Икарус 280-в жълто и в добре познатия нам цвят. Тези автобуси от първите партиди са с тръбна арматура от неръждавейка, без тръбите да са боядисани. Някои от 280 са с отворено шофьорско място, без кабина, само със стъкло отзад, като по-късно им е сглобявана кабина у нас. До последно тези автобуси се движеха в София по линиите от Гео Милев за селата и от Връбница също в посока към тях до 1987 г. А единичните са предадени в провинцията още в края на 70-те години. До момента няма запазен автобус от тези доставки. Следващата доставка е от 1974 г.,
вече с тръбна арматура, боядисана в бяло. Такива машини също обслужваха връбнишките линии да 1987 г., а преди това, с идването на по-нови доставки са предавани в други градове. В същност при социализма столицата винаги получаваше нови автобуси при всяка доставка от Унгария, докато по-старите и вече износени отиваха в други градове. Има едно изключение за жалост на столичани, за него ще стане дума след малко. Автобусите, доставени през 1977 г. не се различават с нещо особено. През този период са доставяни и крайградски автобуси Икарус 280, но само с две врати, два реда седалки от двете страни, багажници на тавана. Доставката е през 1974 г. Обслужват линия 80, а по-късно-кремиковските маршрути, а във Варна-линия 109 до златни пясъци. Важно е да споменем и единичните крайградски Икарус 268, оцветени в жълто, а вратите им в бяло, те са две-една двукрилна отпред и стандартна в средата, със задно разположение на двигателя, също с багажници на тавана. В София обслужваха основно вит
ошните и кремиковски линии, а в другите градове-крайградски маршрути до околните села. Доставките са две-1973 г. с отворено шофьорско място (по-късно затваряно) и дръжки от непъждавейка, и 1975 г. с бели тръби и кабина. По-нататък у нас такива автобуси не са доставяни официално. Автобусите, доставяни след 1978 г. се различават от по-старите само по цвета на вътрешната облицовка и тапицерията на седалките. Оттогава в същност Икарус 280 навлиза масово навсякъде-в по-малките градове ппрредимно чрез предаване на по-стари автобуси от София, Пловдив, Варна и Бургас. Вече автобусите доставка 1983. г. са с тръбна арматура, боядисана в черно. Тогава много градове като Варна, Плевен, Дупница, Враца, Русе и др. получават чисто нови автобуси от този тип. Доставката от 1985/1986 г. се различава по новия цвят на вътрешната облицовка и съвършено новата конструкция на кабината, която е с плъзгаща врата. Тук има и значителен брой автобуси с автоматична предавателна кутия. Освен в София, таки
ва автобуси съм забелязал новодоставени в Пазарджик, Видин и Благоевград. В София имаше 15 броя, оцветени в жълто, с надписи на руски, вероятно предназначени за бившия СССР, с голяма отваряема част на прозорците. През 1987 и 1988 г. се извършва последната доставка на Икарус 280 в София-абсолютно идентични на тези от предната доставка но със широка долна лайсна и по-различен цвят на тапицерията. Малък брой такива машини имаше във Варна, отново по линия 109. Следващата доставка, от 1989 г. съдържа известни различия. Тя се състои от два основни вида:по-стар-като тези от 1988 г., но по конструкцията за СССР-с голяма отваряема част на прозорците, оцветени в жълто, с изцяло затворена фабрично шофьорска кабина без пряк достъп към салона и надписи на руски. Те са с автоматична скоростна кутия. Такива автобуси попадат във Варна, Пловдив, Бургас и Кърджали. По-новият тип се отличава с изцяло новата конструкция на вратите-те са въртящи се, като на Чавдар в 14-20, стълбите, седалките-ка
то на тролейбусите в София и луминисцентното осветление в салона. Кабината също е от посочения по-горе тип, надписите са на руски, вратите са оцветени в бяло, имат каишки за хващане. Скоростната кутия също е автоматична. Тези автобуси до 1998 г. са гръбнака на бургаския градски транспорт. Но повечето от тях са били собственост на Нефтохимическия комбинат(неясно по какви причини), който, след приватизацията си ги иска и ги получава след съдебно дело. Сега гният на една площадка в завода, вижда се много добре от влака. Точно този цирк налага спешно закупуване на автобуси за нуждите на града. Такива автобуси има и в Пловдив, но вече са в окаяно състояние. Защо от тези две последни доставки не постъпват автобуси в София? Защото е било предведено в столицата да се доставят 200 броя от новия модел-икарус 435, същия като на снимката, дори е подписан договор, но идва 10-ти ноември и всичко пропада. След 1990 г. започва повсеместно закупуване на старо на автобуси Икарус 260 и 280, на
й-вече от бившата ГДР, от всички описани горе разновидности и в най-различни разцветки-оранжево, жълто, бяло-синьо и т.н. Не се различават особено от официално доставяните у нас през съответните периоди, с тази разлика, че се отварят само един-два прозореца в салона (с малка или голяма, при по-новите, отваряема част), а има и Икарус 280 с две (като гореописаните), три (две в задната секция и една в предната и обратно) врати. По-новите-произедени след 1984 г. автобуси са със седалки като на тролейбусите, а някои от тях и с нова конструкция на джантите, луминисцентно осветление, но всички са със стария тип врати. Има екземпляри с автоматични скорости. Доставяни са във всички градове (има и 268), а малък брой попадат и в София. През 1992 г. във Варна са закупени автобуси Икарус 280, оцветени в бяло-зелено, с отварящи се порзорци през един и малка отваряема част, по-новия тип седалки, луминисцентно осветление, автоматични скорости и нов тип джанти. Вратите са от стария тип. Заку
пени са на старо от един град в Словакия. С това се изчерпват доставките на този тип автобуси за България. През 1993 г. е докаран за проба във връзка с конкурса за доставка на автобуси за София един брой Икарус 280, който освен по оцветяването (бяло със зелени и червени линии) и новият двигател Раба Д10 е същият като доставката от 1989 г стария тип, с врати тип хармоника. той е с механична предавателна кутия. При пробите обслужваше линия 413, след което е върнат. Надписите също в него бяха на руски. Заслужава внимание още един екземпляр-един крайградски икарус 280 в Пловдив, боядисан в бяло, със всички описани нововъведения, но с три врати, като задните две са от новия тип-въртящи се, а предната-еднокрила, отваряща се навън, като на междуградските икаруси 250 и 256. Откъде е този автобус на мен ми е неизвестно. От 1995 г. започва подмяна на двигателите на софийските автобуси с новия тип,същия като на описания горе пробен автобус, докато старият-Д2156 почти е непроменен от вр
емето на Икарус 556и 180. В момента всички икаруси в София са със сменени двигатели, без останалите в гараж Дружба газифицирани серия 34хх и "отрязаните" 38хх. В момента доста успешно основният ремонт на тези автобуси се извършва в "Кента" гр. Омуртаг, като на част от автобусите освен останалото се слагат и луминисцентни лампи. Такива автобуси обслужват изцяло линия 120, а пътуват и по други маршрути. През 1993. г. е направен експеримент с основен ремонт на автобус с използването на детайли от македонската фирма Санос за салонната долна, странична и горна облицовка и външните лайсни, а също и стълбите. Този автобус, с луминисцентно осветление имаше номер 3538 и пътуваше по линии 306 и 413. По-късно получи нов номер 38хх- и беше прехвърлен на лините Гео Милев-селата. През 1999 г. е бракуван. Друг един интересен екземпляр е ремонтираният в турция 2118, който също получи луминисцентно осветление, движеше се по линия 79, по-рядко по 280, също е бракуван през 1999 г. В момента в
София, с малки изключения, се движат автобуси само от последните доставки 1987 и 1988 г, и малка част от купените настаро, които при основния ремонто бяха пребоядисани в стандартен цвят.
Тролейбусите Икарус 280 Т се доставят от 1985 до 1988 г. и почти нямат различия по между си. Разликите в оформлението, в сравнение с автобусите са, както казах, в седалките и осветлението. Различните партиди почти не се различават-само по оригиналната тапицерия на седалките. Освен в София такива тролейбуси има и във Враца. По настоящем няма запазен нито един автобус или тролейбус в София в оригинален вид, за разлика от другите градове. Единствените в България Икаруси от по-новите, описани преди модели са двата туристически 398 -еденият на "Албена-автотранс", а другият -на частна фирма (на него му е махната емблемата и му е сложена звезда "Мерцедес"), и един междуградски 395 с три моста на частна транспортна фирма от Костенец. И в бъдеще за съжаление у нас сигурно скоро няма да видим нови икаруси поради високата им цена и също скъпите резервни части и поддръжка. Най-близко до нас можем да се повозим на нови тролейбуси Икарус 415Т в Букурещ, а на сравнително запазени Икарус 260
и 280-в Истанбул и Анкара. В Истанбул по-старите са абсолютно същите като българската версия, дори и цветът е същия, а по-новите боядисани са в червено и синьо, с луминисцентни лампи и от по-новите седалки. В Анкара автобусите са същите, но са бели с кафяви линии. В Атина има голям брой икарус 260, синьо-бели, с широка отваряема част. Всичко останало е идентично. Имате думата за въпроси.

Икарус 280
...

МАН


МАН СГ262
Между февруари и август 1998 г. от завод MAN MANAS Turkiye Ankara се внасят 30 броя нови MAN SG 262 с инвентарни номера от 2131 до 2160. Експлоатират се от АП Малашевци. Още от самото начало обслужват линии 94 и 280.

МАН СД200
При голямата доставка на автобуси втора ръка от Берлин в края на 1997 г. в АП Република са докарани 2 двуетажни MAN SD 200. Те имат номера 4104 и 4106 и са пуснати по линия 42. След закриването на гараж Република автобусите преминават в АП Малашевци и там имат номера 2667 и 2668. Заради немърливо отношение на някои от шофьорите на 2667 и няколко доста сериозни удара същият е бракуван през 2003 г. 2668 преминава основен ремонт и след това е прехвърлен в АП Земляне, където се използва като атракционен автобус.

Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 70 on 27.09.2008, 13:00:18
МАН СЛ200
При голямата доставка на автобуси втора ръка от Берлин в края на 1997 г. в АП Република са докарани 4 броя единични MAN SL 200. Те имат номера 4131, 4175, 4179 и 4197 и са пуснати по линия 42. След закриването на гараж Република автобусите преминават в АП Малашевци и имат номера 2663,2664,2665 и 2666.

МАН СЛ232
През зимата на 1997 г. АП Малашевци внася за изпитание чисто нов единичен автобус MAN SL 232 с инвентарен номер 2882. Първоначално се пуска по линия 98. През декември месец 1998 г. от завод MAN MANAS Turkiye Ankara се внасят още 20 нови единични автобуса от същия модел с номера от 2901 до 2920, които поемат по витошките линии 64,93 и 98, обслужвани тогава от АП Малашевци. След 2001 г. обслужват линии 9, 114, 12, 23 и др.

Мерцедес
...

Мерцедес О302Т
В късната пролет на 1992 г. от завода на Мерцедес Бенц Тюрк в Турция са закупени чисто нови 25 броя МВ О302Т. Първоначално са били в цвят бяло-зелено-червено, но не са били харасена и веднага са пребоядисани в жълт цвят. Зачислени са на Гараж Република с номера от 4501 до 4549 нечетните. От края на август 1992 г. излизат на линия по 310. През годините са пускани по различни линии като 111, 51, 54 и др. След като ФАТ 4 Република е закрит през 2001 г, автобусите преминава в земляне и взимат номера от 1501 до 1549 нечетните. В момента се движат по линии като 67, 93, 98, 44, 81, 63.

Мерцедес О305
11 метровият градски автобус MB O305 се появява са пръв път като прототип през 1967 г. От 1969 до 1972 г. се произвежда първата модификация, а от 1973 до 1987 втората. Съчленената версия O305 G се произвежда от 1977 до 1987 г. И двата модела разполагат с 6 цилиндров дизелов двигател МВ OM 407h, а на съчленения вариант се монтира и OM 407hA. Скоростната кутия е най-често автоматична ZF с 3 скорости, а на съчленения модел се монтират 3-степенни автоматични трансмисии W3D 080/R, W3D 110/R и 4-степенни автоматични W4A 080/R и W4A 110/R.

През зимата на 1991 в ПАТ 2 Малашевци пристига на проби единична бройка МВ О305. През февруари 1992 г. излиза на линия и се тества по линия 86. Експериментът излиза успешен и се сключва договор за доставката на още такива автобуси. През октомври 1992 г. по договор пристигат 20 единични МВ О305 втора ръка, а от средата на ноември 1992 г. излизат на линия. 4 автобуса са зачислени за гараж Малашевци, а останалите са за Земляне и започват да обслужват линия 72.

По договор с Берлинската компания за градски транспорт между лятото на 1997 и началото на 1999 г. пристигат употребявани 55 броя МВ О305. 15 отиват в Дружба и първоначално обслужват линии 84 и 404, 12 броя отиват в Малашевци, 10 в Република и основно се движат по линии 25, 26, 28 и 29, а останалите отиват в Земляне.

Мерцедес О305Г
Първите съчленени МВ O305 G приистигат в София в самия край на 1992 г. и са пуснати по 74 на 29.12.1992 г. След това през февруари и април 1993 пристигат още съчленени автобуси от същия модел. Всички са зачислени в гараж Земляне и обслужват линии 76 и 74. През септември 1993 г. в гараж Дружба пристигат още 10 МВ О305 G и 10 МВ О305 G HLZ. Тръгват по линия 213 за празника на София, 17 септември. В края на 1993 г. отново в ПАТ 3 Дружба пристигат 20 броя МВ О305 G HLZ за линия 305. В самото начало на 1994 г. в ПАТ 2 Малашевци пристигат 29 МВ О305 G HLZ и 1 МВ О305 G.
Всички внесени автобуси от тези партиди са купени на старо, но са били рециклирани в Майнц, Германия.

През 1995 г. се сглобяват още 3 броя МВ О305 G, които първоначално са били предназначени за резервни части. два от тях отиват в Малашевци с номера 2500 и 2531, а третият в земляне и има номер 1755.

В самия край на 1995 г. от германия са докарани също втора ръка 6 броя МВ О305 G - 3 за Земляне и 3 за Дружба. Излизат на линия през февруари 1996 г.

През месец Март 1996 г. в ПАТ 2 Малашевци излиза на линия още 1 брой МВ О305 G HLZ, който е пристигнал заедно с първата доставка за малашевци, но е стял по автокъщи.

Между декември 1998 и март 2001 г. в ПАТ 1 Земляне са докарани втора ръка 26 броя МВ О305 G и 5 броя МВ О305 G HLZ. Тръгват по линии 83, 102 и 60.

Мерцедес О305Г Хюлиез
Първите съчленени МВ O305 G приистигат в София в самия край на 1992 г. и са пуснати по 74 на 29.12.1992 г. След това през февруари и април 1993 пристигат още съчленени автобуси от същия модел. Всички са зачислени в гараж Земляне и обслужват линии 76 и 74. През септември 1993 г. в гараж Дружба пристигат още 10 МВ О305 G и 10 МВ О305 G HLZ. Тръгват по линия 213 за празника на София, 17 септември. В края на 1993 г. отново в ПАТ 3 Дружба пристигат 20 броя МВ О305 G HLZ за линия 305. В самото начало на 1994 г. в ПАТ 2 Малашевци пристигат 29 МВ О305 G HLZ и 1 МВ О305 G.
Всички внесени автобуси от тези партиди са купени на старо, но са били рециклирани в Майнц, Германия.

През 1995 г. се сглобяват още 3 броя МВ О305 G, които първоначално са били предназначени за резервни части. два от тях отиват в Малашевци с номера 2500 и 2531, а третият в земляне и има номер 1755.

В самия край на 1995 г. от германия са докарани също втора ръка 6 броя МВ О305 G - 3 за Земляне и 3 за Дружба. Излизат на линия през февруари 1996 г.

През месец Март 1996 г. в ПАТ 2 Малашевци излиза на линия още 1 брой МВ О305 G HLZ, който е пристигнал заедно с първата доставка за малашевци, но е стял по автокъщи.

Между декември 1998 и март 2001 г. в ПАТ 1 Земляне са докарани втора ръка 26 броя МВ О305 G и 5 броя МВ О305 G HLZ. Тръгват по линии 83, 102 и 60.

Мерцедес О345
През 2000 г. на проби в АП Земляне пристига нов единичен автобус МВ O345. Същият придобива номер 787 и върви по линия 72. Към лятото на 2000 г. същият автобус преминава за проби в АП Дружба, където има номер 3775 и се движи по линия 84. Взима се решение да се закупят още 5 броя единични автобуса от същия модел и се прехвърлят на АП Земляне с номера от 1761 до 1771 нечетните. Движат се приоритетно по линия 111.

Мерцедес О345 Конекто
В началото на 2002 г. АП Земляне закупува 30 нови единични автобуса МВ O345 Conecto, които са пуснати по линия 111. Имат инвентарни номера от 1901 до 1959 нечетните.

Мерцедес О345Г
През лятото на 1997 г след като е бил на проби във Варна пристига експериментален автобус МВ O345 G, който се пуска по линия 11, обслужвана от АП Земляне. Автобусът се кара от изпитател на Мерцедес Бенц. По-късно същият автобус е пробван и по линия 94, В края на 1998 г. са закупени от Мерцедес Бенц Тюрк 40 нови МВ O345 G. 20 от тях, заедно с тестовия преминават в АП Дружба и имат номера от 3579 до 3599. Първоначално са пуснати по линии 306, 313 и 413, но след това автобусите от линии 313 и 413 са пренасочени по линия 213. Останалите 20 автобуса са пуснати по линия 11, обслужвана от АП Земляне. След закупуването през 2003-04 г. на нови съчленени автобуси МВ O345 G Conecto за линия 11, 20-те броя МВ O345 G са прехвърлени в гараж дружба за линии 204 и 3 и имат номера от 3280 до 3299. От лятото на 2005 3579 има номер 3278 и обслужва линия 3.

Мерцедес O345 G Conecto
Със заем от европейската баанка за възстановяване и развитие, СКГТ купува 50 броя съчленени автобуса МВ O345 G Conecto. През декември месец 2003 г. АП Земляне пуска по линия 83 15 броя МВ O345 G Conecto с инвентарни номера от 1101 до 1115. До края на януари 2004 тръгват и останалите 25 броя от 1116 до 1123 по линия 83 и от 1125 до 1141 по линия 11. В АП Малашевци от февруари 2004 по линия 280 тръгват 10 броя МВ O345 G Conecto с номера от 2161 до 2170.

Технически характеристики:
Двигател: MB OM 457 hLA (EURO 3), 6-цилиндров редови турбодизел с водно охлаждане, директно впръскване на гориво и горивна помпа тип "помпа-водач-дюза". Работен обем 11 970 куб. см, степен на сгъстяване 11,75. Максимална мощност 300 к.с. (220 кВт) при 2000 об/мин. Максимален въртящ момент 1250 Н.м. при 1100 об/мин
Предавателна кутия: Voith DIWA 864 3B 4HT 0R2, 3-степенна с вграден допълнителен забавител (ретардер).

Размери (мм):
Дължина - 17 883
Ширина - 2500
Височина - 2994

Чавдар


Чавдар 141
Между януари и март 1996 г. в гараж Малашевци пристигат новозакупени от завод Чавдар-Ботевград 30 броя съчленени автобуси Чавдар 141 с инвентарни номера от 2602 до 2631. Пуснати са по линии 94 и 280. След 9 годишна експлоатация през есента на 2005 г. два автобуса вече чакат брак. Моделът е морално остарял още при създаването си. Използва се каросерия на Steyr от 1984 г. Заради конструктивен дефект още през 1999 започва да се премахва най-задната 4 врата и в момента много малко автобуси са в оригиналния си вид с 4 врати. Двигателят е 5-цилиндров MAN D 2865 LUH 05 Euro I kW 198/2000 U/min, скоростната кутия е автоматична VOITH.

Подвижен състав - Метрополитен


Подвижен състав - Трамваи
Подвижният състав на трамвайния транспорт в София е в голямата си част родно производство.
...

Български трамваи
Произвеждат се от...

Т6М-700
Трамваите са с инвентарни номера от 701 до 725 , от 801 до 825 и от 828 до 831 - общо 54 броя. Произведени са в края на 80-те години.
Мотрисите са единично съчленени и имат обезшумени двигатели с карданно предаване на движението. Те са по- тромави от старите модели.
Побират около 200 пътника.
В настоящия момент се използват по линии 2,3,6 и 12 . Намират се в депо Банишора. 705 е единствения бракуван от тях. Той изгаря при пожар на надлез Дървеница.
503 е модернизиран и се ползва за обслужване на временни линии при различни ремонти из града. 504 е модернизиран, но за разлика от 503 остава с врати само от едната страна. В момента има номер 909.

Т6М-700М
Трамваите са с инвентарни номера 726,727,728 ,729, 826,827 и от 832 до 863 - общо 38 броя. Произведени са в края на 80-те години.
Мотрисите са единично съчленени и имат обезшумени двигатели с карданно предаване на движението. Те са по- тромави от старите модели. Абсолютно всички трамваи (без 729 )са модернизирани в края на 90-те и в момента имат номера от 901 до 938.
726,727 и 728 са модернизирани с добавена средна нископодова част. Сега те имат номера съответно 938,933 и 932. Заедно със 729, тези трамваи имат малко по- различна форма от останалите трамваи от този модел.
Преди модернизацията са побирали около 200 пътника. Движат се по линията на трамвай 1 и 7.

Т8М-900
Трамваите са с инвентарни номера 503, от 900 до 908 и от 910 до 915 - общо 16 броя.
Трамвай 900 е произведен през 1990г. Той е единствения оригинален трамвай от тази серия.
Трамвай 503 е тип пендел и при ремонти се използва в отсечки, в който няма възможност да се ползват обръщателни колела.
Останалите са модернизирани двойни трамваи с добавена средна част. Мотрисите са двойно съчленени и имат обезшумени двигатели с карданно предаване на движението. Те са по-тромави от старите модели, а добавената средна част ги прави още по- тромави.
Побират около 250 пътника.
В настоящия момент се използват по линии 1 и 7. Намират се в депо Банишора.

България 1300
Те са с инвентарни номера от 301 до 326 - общо 26 броя.
Произведени сa в началото на 80-те години по случай 1300 години Българска държава.
Мотрисите са двойно съчленени и имат мощни, но шумни двигатели.
Побират около 200 пътника.
В настоящия момент се използват по линии 5 (301,302,304-311,313,314,316-318 и 321-324) и по 1 и 7(303,319,320,325 и 326)- те се използват като резервни вагони. Първите се намират в депо Красна Поляна, а останалите в депо Банишора.
В края на 2003г. беше бракуван мотрис 315 заради катастрофа няколко месеца по- рано.
През 2004 беше бракуван 312 след удар в 465.

Комсомолец


Република
Наследници на първите изцяло български вагони, ДТО, Република се появяват през 1954 г. Това са 4-осни мотриси, всяка от която е теглила по едно ремарке. Задвижват се от управляващ лост, контролер.
До 1959 г. се произвеждат общо 44 вагона, 20 мотриси и 24 ремаркета. Те носят инв. номера 221-240 (мотриси) и 520-544 (ремаркета). Поради големия пътников капацитет Републиките се движат най-често по натоварената по това време линия 5. Разцветката на вагоните е изцяло в червено, а последните екземпляри са боядисани в червено-бяло.
Последните вагони в движение са 239 и 240, бракувани през 1978 г. Все още 239 и 538 могат да се видят в депо Красна поляна, макар и в окаяно състояние.

Република
Наследници на първите изцяло български вагони, ДТО, Република се появяват през 1954 г. Това са 4-осни мотриси, всяка от която е теглила по едно ремарке. Задвижват се от управляващ лост, контролер.
До 1959 г. се произвеждат общо 44 вагона, 20 мотриси и 24 ремаркета. Те носят инв. номера 221-240 (мотриси) и 520-544 (ремаркета). Поради големия пътников капацитет Републиките се движат най-често по натоварената по това време линия 5. Разцветката на вагоните е изцяло в червено, а последните екземпляри са боядисани в червено-бяло.
Последните вагони в движение са 239 и 240, бракувани през 1978 г. Все още 239 и 538 могат да се видят в депо Красна поляна, макар и в окаяно състояние.

София 100
Трамваите са с инвентарни номера от 400 до 467,501-502 - общо 70 броя.

Произведени с в началото на 80-те години. Мотрисите са единично съчленени и имат мощни, но шумни двигатели.
Побират около 200 пътника. В настоящия момент се използват по линии 10,15,19 (402-434 без бракуваните) и по 11 (437-467 без бракуваните,501 и 502). Първите се намират в депо Красна Поляна, а останалите в депо Банишора.
Трамвай 400 първоначално е трамвай с номер 300, но след произвеждането на двойносъчленен трамвай 301, на 300 е даден нов номер- 400. След това последователно са произведени трамваи с номера от 401 до 467. В момента са бракувани мотриси с номера 400,401,403,404,406,407,409,411,412,413,415,420,423,430,431,433,436,439,443,444,445,451,453,454,459,460 и 461 . Повечето са бракувани през последната година. Постепенно и останалите трамваи от тази серия ще бъдат бракувани. През 1988г. с построяването на трамвайно депо Искър, 416 е преустроен за широко междурелсие. В момента се използва за снегорин. 435 е учебен трамвай. Първоначално мотриси 501,502,503 и 504 имат врати и от двете страни, но по-нататък имат различна съдба. 501 и 502 се преустройват като останалите мотриси модел София-100.в годините номерата са сменени : 403 става 405, 417-433, 418 -430 , 467-437-445 ,

София 65
Трамваите са били с инвентарни номера от 801 до 899 и от 601 до 676 - общо 175 броя.
Произвеждат се от 1965 до началото на 80-те години.
Мотрисите са единично съчленени и имат мощни, но шумни двигатели.
Побират около 200 пътника.
В настоящия момент няма запазен мотрис. Единствено задната част на 174 е от такъв трамвай.
Последният трамвай в движение е 666, който е запазен за музеен експонат, но по незнайни причини е бракуван.
Каросерията на трамвай с номер 639 се намира в гр.София като магазинче.
Вагон с инвентарен номер 653 беше произведен с хоризонтални орнаменти и възможност за заявка от пътника за отваряне на вратите.До преди година се намираше в покрайнините на Ботевград като кафе.

София 70
Трамваите са били с инвентарни номера от 730 до 799 и от 101 до 211 - общо 180 броя.
Произвеждат се от 1970 до началото на 80-те години. Мотрисите са двойно съчленени и имат 4 мощни, но шумни двигатели. Побират около 250 пътника. В настоящия момент всички с изключение на 174 са бракувани. Използвани са по най- натоварените линии, поради големия си капацитет. За последно се движат 138,174,182,188,192 и 206 през 2004г. по трамвайна линия 5. 174 е запазен за бъдещия музей на градския транспорт в София.
Вагон 730 беше произведен с пет еднакви по размери врати , а всички останали от серията с по-широка пета врата.
На вагон 201 беше монтирана електроника за управление , като хода и въздушната спирачка се контролираха с педали а електрическото спиране се осъществяваше с два броя ЦК ключета.След около 6 месечни изпитания управлението беше върнато в стария си вариант- с контролер.

Трамваи Татра
За пръв път са внесени...

Татра Т6А2
T6A2D / B6A2D
По-големите градове на ГДР се нуждаят от наследник на доставяните от 1969 до 1986 Т4D, които да могат да се композират в състав от две мотриси и едно ремарке Поради тази причина през 1985 г. са произведени 3 прототипа - две мотриси от типа T6A2 и едно ремарке B6A2. Те получават номерата 0020 до 0022 и са изпробвани първоначално в Прага, след което в края на 1985 в Дрезден. От 1988 до 1991 г. са построени 186 мотриси и 87 ремаркета, които са продавани на 5 града в бившата ГДР. През 1995 Berlin купува още 5 мотриси без талиги от čKD, които са останали недоставени за Rostock.
T6A2B
За трамвайната мрежа в София с междурелсие 1009 mm са поръчани от čKD Praha 40 мотриси от типа T6A2B и след 1991 започва тяхната експлоатация. През 1999 г. са поръчани още 17 вагона от тази разновидност с нова електрическа част. Десет от тях са доставени в края на 1999 и 7 през януари 2000.
T6A2H
Унгарския град Szeged, чийто парк до 1997 г. представлява унгарски 4-осни съчленени трамваи, поръчва 3 мотриси от типа T6A2H. Те са регистрирани с номера от 900 до 902. В началото на 1998 са закупени още 10 трамвая от този тип.

Техническа информация

T6A2 B6A2
Дължина: 14500 mm 14500 mm
Широчина: 2200 mm 2200 mm
Височина: 3110 mm 3110 mm
База на вагона: 6700 mm 6700 mm
База на талигите: 1900 mm 1900 mm
Места за сядане: 20-28 20-29
Места за стоене: 81/129
66/106 (по поръчка) 92/147
ТД, тип: TE 023
Мощност 4 * 45 kW
Максимална скорост: 55 km/h

Маса празен: 18.3 t 14.3 t

От 1988 до 1999 са произведени 256 T6A2 и 92 B6A2.
T6A2D-Статистика
Град Производство Брой Номера
Берлин 1988-1990 118 218 101 - 218 218
Дрезден 1985-1988 4 226 001 - 226 004
Лайпциг 1988-1991 28 1001 - 1028
Магдебург 1989-1990 12 1278 - 1286
Рощок 1989-1990 24 601 - 624
Общо 1985-1991 186

B6A2D-статистика
Град Производство Брой Номера
Берлин 1988-1990 59 + 5 268 201 - 268 259, 5560 - 5564
Дрезден 1985-1988 2 276 001 - 276 002
Лайпциг 1988-1991 14 801 - 814
Магдебург 1990 6 2143 - 2148
Рощок 1990 6 801 - 806
Общо 1985-1991 92

T6A2B-статистика
Брой Номера
София 1990 40 2001 - 2040
София 1999 17 2041-2057
Общо 1990-1999 57

T6A2H
Град Производство Брой Номера
Szeged 1997 13 900 - 912

Татра Т6А2СФ
...

Татра Т6Б5
...

Подвижен състав - Тролейбуси


Граф и Щифт


Икарус 280Т
...

МТБ82


Шкода


Шкода 14Тр


Шкода 9Тр

Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 24.01.2009, 16:32:04
Някой може ли да каже нещо за първите автобуси в София и в България? Значи доколкото съм намирал информация, първата автобусна линия в България е открита през 1905-та година и е била София-Самоков. Автобусите са били двуетажни.
През 1935-та година в тогавашната дирекция на трамваите и осветлението(ДТО) е произведен/са се произвеждали градски автобуси, върху шаси и с двигател на МАН. В черно-белите снимки по разни книги се вижда, че са със софийски номера, вероятно ползвани по селските линии около София, защото в самият град както и сега е имало гъста трамвайна мрежа.
Също през 30-те и 40-те години, поне като гледам снимки са били разпространени автобуси Мерцедес. Явно някакъв суперздрав автобус, защото на снимки от 55-та година някъде, все още се вижда такъв, на Орлов мост. На друга снимка, от 1941-ва година, се вижда същият Мерцедес, на шосето за Горна Баня, изпреварван от първите тролейбуси в София.
Според написаното по-горе, обаче първата градска автобусна линия в София е пусната през 1935-та година. Ами крайградските линии до Симеоново, Бистрица, Железница, Владая и др. кога са пуснати? Може би през 1910-те години?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: CKD on 24.01.2009, 21:57:14
Двуетажен е бил първия автобус, но на втория етаж се е товарил багажа.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tauri on 24.01.2009, 23:05:24
Ивчо....!!! :bb: :akuma:
Quote
През 1935-та година в тогавашната дирекция на трамваите и осветлението(ДТО) е произведен/са се произвеждали градски автобуси, върху шаси и с двигател на МАН. В черно-белите снимки по разни книги се вижда, че са със софийски номера, вероятно ползвани по селските линии около София, защото в самият град както и сега е имало гъста трамвайна мрежа.
През 1935 в работилницата при ДТО още са се чертали ремаркета Кардалев и на никой не му е идвало на ум да произвежда автобуси. Първият автобус е във Варна.
http://www.libvar.bg/old-varna/transport/avtomobili.html (http://www.libvar.bg/old-varna/transport/avtomobili.html) Там са и първите опити за производство на автобуси.
http://www.carhistorybg.com/makes.php?lid=1&id=5 (http://www.carhistorybg.com/makes.php?lid=1&id=5) След това  е работилницата в Орхание (Ботевград)
http://www.carhistorybg.com/makes.php?lid=1&id=7 (http://www.carhistorybg.com/makes.php?lid=1&id=7)
И "маршрутки" от Казанлък:
http://www.carhistorybg.com/makes.php?lid=1&id=2 (http://www.carhistorybg.com/makes.php?lid=1&id=2)

Крайградските линии до Бистрица и Железница са след 1955-60 защото до тогава там е било черен път.

И общо взето цялата история в първите години на 20-ти век
http://www.carhistorybg.com/history.php?lid=1&currentPage=0 (http://www.carhistorybg.com/history.php?lid=1&currentPage=0)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 26.01.2009, 13:46:50
Възможно е, не споря, защото по тази тема има много малко информация. Обаче в книгата"от велосипеда до метрото" има снимка от 1935-та година на автобус, под снимката пише, че каросерията е произведена в ДТО. Вижда се ясно, че е със софийска регистрация, вижда се и инв.номер 26. Което подсказва, че е имало доста автобуси тогава.
Относно първият автобус в България от 1905-та година дали е бил двуетажен или не-също не мога да потвърдя със 100% сигурност, но като гледам снимки на автобуси от този период вдействителност тогава са били разпространени двуетажни автобуси, като горе е било 2-ра класа, а долу 1-ва (горе открит, или покрит с брезент, предполагам с дървени пейки, а долу с хубави тапицирани седалки). но годината на откриването на тази линия, според няколко източника е 1905-та.Един мой преподавател от университета твърди, че преди време е виждал снимки от 1905-та година на първите автобуси в България и обеща заради мен да се опита да ги изрови отново. Това което той каза, е че на снимките рейса е претъпкан и хора се виждат и на горният етаж. Също така съм чувал, че поради големият интерес, линията бързо е удължена до курорта Чамкория, сега Боровец. Инетерсно обаче дали рейса е минавал през Бистрица и Железница, или през Панчерево и Пасарел. Можете да си представите каква тъпканица е било, защото в този край този автобус е бил единственият транспорт-до Самоков и Боровец няма ж.п.линия.
За крайградските линии-според пътеводител на Витоша, от 1954-та година тогава линията до Бистрица и Железница съществува, но автобуса се движи само един път на ден. Някои от крайградските линии са имали вместо номера буквено означение. (например Княжево-Владая-тогава Райко Даскалово е била линия В. Тогава явно са карали бързо като луди, защото в пътеводителя пише, че рейса е пътувал 15 мин.до там) Като имам повече време ще прегледам и един пътеводител от 30-те години, да видя дали и там има нещо по въпроса, ако има и разписания ще е екстра... Но имам теория, че крайградските автобусни линии около София са пуснати още 1910-те години, без да твърдя със 100%-това сигурност. Трябва да се потърси из разни архиви за да се каже със сигурност.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 26.01.2009, 13:50:30
За крайградските линии-според пътеводител на Витоша, от 1954-та година тогава линията до Бистрица и Железница съществува, но автобуса се движи само един път на ден.
По онова време пътят за Самоков е минавал през Бистрица и Железница.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tauri on 26.01.2009, 14:55:35
Все си мисля че царският път за Самоков и Боровец е бил по дъното на язовир Искър. През селата Горни Пасарел, Шишманово и Калково. През Ярема със сигурност е било черен път.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tram_lover on 28.01.2009, 19:51:21
До колкото знам ДТО са се използвали чак до 60-70-те години, когато майка ми е била дете/тинейджърка. Нали те са тези, които имат щърчащи стъпала? Чух, че някъде тогава някакво момиче пресичало на Мадрид, където е вървяла тройката и трамваят го е завлякъл. Стъпалата им май стърчат леко навън.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: 1426 on 10.05.2009, 22:40:42
В историята на автобусите в София, не виждам информация за едни италиански автобуси които бяха пуснати по линията на 404. Не помня много за тях, но бяха от гаража в Дружба, имаха двойно по-големи (в диаметър) гуми от гумите на другите автобуси.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: CKD on 10.05.2009, 23:21:02
Те заради гумите ги разкараха. Е - и бяха пред разпадане ама това е друго...
Title: Re: Малко история ;)
Post by: 1426 on 11.05.2009, 00:25:22
А помниш ли каква марка и модел бяха, да си потърся малко снимки из интернет на тях, че съм забравил как изглеждаха. Иначе и аз предположих че заради гумите и ръждата са ги разкарали, но такова чудо не се вижда всеки ден. :D
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 11.05.2009, 01:21:55
Мисля, че са FIAT 421, още повече, че в този източник: http://george.zernebok.net/newgrf/longbus.html (http://george.zernebok.net/newgrf/longbus.html) пише, че са ги продавали в Източна Европа и Куба и са спрени от експлоатация чак през 2001 г.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tiristor on 11.05.2009, 08:25:08
Нашите бяха с две слепени средни врати, в това съм почти сигурен. Освен това вероятно това с Източна Европа е вярно, но само за нова ръка автобуси. София ги е купила на старо от Милано (ако се не лъжа). Носеха номера 37хх и се движеха главно по 404, както колегата отбеляза.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: emo on 11.05.2009, 12:52:36
... и последните им издихания бяха по култовата линия 10.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 11.05.2009, 18:43:03
Нашите бяха с две слепени средни врати, в това съм почти сигурен. Освен това вероятно това с Източна Европа е вярно, но само за нова ръка автобуси. София ги е купила на старо от Милано (ако се не лъжа). Носеха номера 37хх и се движеха главно по 404, както колегата отбеляза.
Въпрос на модификация. В случая FIAT 421 AL е с двойна средна врата:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: CKD on 11.05.2009, 19:09:02
Мисля че нашите бяха с по-различна муцуна.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Петко on 11.05.2009, 20:44:50
И  аз  така  си  мисля!!!
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tiristor on 11.05.2009, 22:40:24
Мисля че нашите бяха с по-различна муцуна.
Дам. Приличаха малко на МАНовете - имаха квадратни изпъкнали фарове.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 12.05.2009, 00:05:18
Мисля че нашите бяха с по-различна муцуна.
Дам. Приличаха малко на МАНовете - имаха квадратни изпъкнали фарове.
Така е. Този модел на ФИАТ се е произвеждал от 1973 г., така че сигурно има различни "фейс лифтове".
Title: Re: Малко история ;)
Post by: 1426 on 13.05.2009, 00:24:38
За фаровете не помня, но сега се сетих и друго - прозорците се дърпаха надолу като на влак. :D
Също така цифрите се премятаха като на старо информационно табло. Ето една снимка от вън и една от вътре.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: dispecercho on 16.05.2009, 21:11:03
Някой може ли да каже нещо за първите автобуси в София и в България? Значи доколкото съм намирал информация, първата автобусна линия в България е открита през 1905-та година и е била София-Самоков. Автобусите са били двуетажни.
През 1935-та година в тогавашната дирекция на трамваите и осветлението(ДТО) е произведен/са се произвеждали градски автобуси, върху шаси и с двигател на МАН. В черно-белите снимки по разни книги се вижда, че са със софийски номера, вероятно ползвани по селските линии около София, защото в самият град както и сега е имало гъста трамвайна мрежа.
Също през 30-те и 40-те години, поне като гледам снимки са били разпространени автобуси Мерцедес. Явно някакъв суперздрав автобус, защото на снимки от 55-та година някъде, все още се вижда такъв, на Орлов мост. На друга снимка, от 1941-ва година, се вижда същият Мерцедес, на шосето за Горна Баня, изпреварван от първите тролейбуси в София.
Според написаното по-горе, обаче първата градска автобусна линия в София е пусната през 1935-та година. Ами крайградските линии до Симеоново, Бистрица, Железница, Владая и др. кога са пуснати? Може би през 1910-те години?
Мерцедесите са били обикновенни шасита с дървена надстройка облицована с ламарина в Благоевград от Рачо Джамбов в карусерийната му работилница, по-късно той става директор на завода Чавдар.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 20.05.2009, 15:39:19
Добре си ги спомням, имаше и от двата чешита, показани на снимките. В делнични дни бяха основно по линия 404-от 1992 до 1995 г. Тогава 404 вървеше само в работни дни и то сутрин и след обед в пиковите часове - от 6 до 10 и от 16 до 19.30. Беше нещо като по-бърз дубльор на 204 от Орлов мост до ДК-3, като по Цариградско спираше само на Плиска. В събота и неделя вървяха къде ли не - по 5,6, 84, 204, 306. Такива автобуси по онова време цъфнаха и в Дупнишкия градски транспорт. Двигателят им е разположен отпред и беше изключително шумен.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: borosport on 23.05.2009, 15:23:36
 Аз съм се возил в тях по 84. Освен шумни бяха и доста прогнили. В доста от тях през пода се виждаше пътната настилка. Едвам издрапваха баира в Дружба. Абе трагедия ощо взето :)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 00:07:09
Прочетох всичко. Забравили сте два култови екземпляра за А94. Появиха се някъде около 1992-ра и бяха култови, защото ги дадоха на най-изрядните шофьори, единия се водеше бригадир на А94 и А280, но все го влечеше да върти около Хемус :) Та за автобусите, бели манове, съчленени, каросерията много приличаше на О305, но мотора беше между 1-ва и 2-ра врата и въпреки това бяха триврати. Скоростната кутия беше автоматична и бяха доста пъргави спрямо икарусите. Повече подробности непомня, след пускането на 141 ги виждах по цигановозите и изчезнаха. Вероятно заради доброто отношение на шофьорите изглеждаха и возеха добре до последно.

п.п.: по-вероятно е да са дошли през 1993-4
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 14.03.2010, 00:16:35
Бяхме писали някъде за тези МАН-ове по 94 и 280, движеха се доста по-късно от 1992-ра, може би дори чак до към 1998-ма. Наистина бяха много хубави, с два реда двойни седалки вътре, дървени плоскости под прозорците, имаха и седалки в съчленението. Всички прозорци им бяха отваряеми, изглеждаха наистина много добре поддържани и бяха все чисти, лъскави. Моделът е от 1972-ра или от 1962-ра година не съм сигурен. Жалко че не се движат още.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 14.03.2010, 00:24:03
Да, те баха номера 2600 и 2632. С приглушено осветление, меки седалки и без 4-та врата - идеално място за влюбени студентски двойки :D
Title: Re: Малко история ;)
Post by: CKD on 14.03.2010, 09:29:40
2600 и 2601. 2632 май беше по-различен. Последно вървяха и по 75 отвреме навреме. По 94 и 280 изчезнаха с пристигането на първите Чавдари 141. А и определено не смятам че са за тази тема, защото в никакъв случай не бяха боклуци. В градския транспорт по онова време се движеха къде къде по-големи морги включае и по 94 и 280. Някой помни ли например 2118 с ауспуха на покрива, който минаваше през целия салон?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 10:18:29
.... А и определено не смятам че са за тази тема, защото в никакъв случай не бяха боклуци. В градския транспорт по онова време се движеха къде къде по-големи морги включае и по 94 и 280. Някой помни ли например 2118 с ауспуха на покрива, който минаваше през целия салон?
Извинявай, но си объркал темата (не е за боклуците, а за историята ;) ), а за 2118 е писано на 1-ва стр. от София 70, беше минал експериментално ОР в Турция. За него си спомням, че турците бяха махнали шофьорската кабина, което веднага предопредели мнението им за машината. Мисля, че му бяха сложили още един ред седалки, няма нищо лошо в идеята да бълва по-високо чадта. Двигателя незнам какъв е бил, но поведението нямаше нищо общо с оригинала, дърпаше здраво и фучеше като компресорен, а в салона беше доста по-тихо от нормалното за Икарус...
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 10:35:33
В следващите редове ще споделя спомените ми от конкурса по А413 през 1993-94. Тогава бях ученик и въпреки че не беше най-краткия маршрут всеки ден използвах тази линия за придвижване, за да се возя на тези интересни машини.
Ще започна от победителите в конкурса.
Чавдар 141 (4 врати-тъмно оранжав, към червен) - за него са изписани клавиатури тук, но тестовия с ръчните скорости беше голям дзвер и много рядко не беше на линия, двигателя вероятно е бил от най-мощните по онова време, а и шофьора не го жалеше, качваше към ТВ кула тъпкан с 80 км., което беше много впечатляващо, поради подходящо аранжирания си за София салон правеше впечатление на много просторен и побираше всичко по спирките. Интересното е, че за разлика от закупените имаше 5 реда седалки отзад, като петата (до вратата) беше почти неизползваема, краката ми едва се побираха.
Новият Мерцедес (незнам какъв е модела), беше тъмно син (3 врати), тих, топъл и уютен, обаче често не беше на линия, може и да не се е дължало на техн.дефект. Беше тромавичък, може и шофьорите да са го пазели.
Хюлието (3 вр.-оранжав), имаше и такова, но явно малко хора си спомнят, защото несъм срещал коментари за него. Беше като чисто нов, вероятно се водеше рециклиран, явно че конкурса не е бил само за нови автобуси, мисля че беше с немски номера. Дойде късно и си тръгна рано, мога да кажа, че ремонта му беше направен много качествено.
Саноса (4 вр.-бял), беше голям звяр, с двигател под пода на 1-ва и 2-ра врата, но с двойни гуми на трети мост, също като Чавдар-а и синия Мерцедес изкара от началото до края на конкурса. Имаше най просторния салон от всички, защото срещу 3 врати беше обособена зона за правостоящи. Бих казал, че към края леко се пораздрънка, но беше сред първенците по километраж.
Икаруса (4 вр.-бял), нищо ново, но беше единствения в който се казваха спирките и се пускаха рекламни съобщения по уредбата, нещо от сорта на "Вие се возите в ...., предоставен за тестване на..., от ..., автобуса предлага... и т.н.". За разлика от останалите си събратя беше по-топъл, с турбо, стегнат без шумове. Малко закъсня, но остана до последно, предполагам че технически не е имал никакви проблеми.
Ван Хол-а (3 вр.-бял), в този автобус бях влюбен, двойни лепени стъкла, топъл, безшумен (поне до втора врата се чуваше сигнала за мигач), при това двигателя е в предната секция (а не както постнах в началото отзад), изключителна машина. Правеше впечатление скосяванията на каросерията в краищата (като трамвай), а също и по-късата база от останалите съчленени автобуси, явно е бил изключително маневрен. Двигателят беше като оса, много пъргав, спираше с ретардер перманентно. Да се возиш на тази машина в онези години беше невероятно преживяване, все едно си в космически кораб. Подът беше направен максимално ниско, гумите също бяха нископрофилни, Чавдар-а стърчеше с повече от 50 см. над него. Предницата беше леко скосена нагоре за по-добра аеродинамика. Мисля, че беше първия, който излезе на линия, дори незнаех че има конкурс и един ден вместо раздрънкан Икарус се появи тази съвършенна машина на спирката, беше много вълнуваща изненада. За съжаление изчезна преди края, сигурно са преценили, че няма нужда да го тормозят повече в този предрешен конкурс. Всички суперлативи за това чудо в онези години са малки, незнам дали е имал технически проблеми.
Скания-та (4 вр.-тъмно син), дойде много късно. Незнам къде е била преди София, но си дойде с проблеми. Двигателя беше отзад и на празни обороти се тресеше цялото ремарке, така както не се е тресяла и 141-ца преди брак. Като цяло беше с най-дългата база от всички, но беше яка блъсканица в нея, защото по цялата дължина имаше 4 реда седалки, които бяха много комфортни, като от туристически автобус, даже имаше багажници над тях, но пътеката беше много тясна и това предопределяше дълго висене по спирките. Интересен факт е, че и вратите се отваряха навън, като при туристическите автобуси. Вероятно това беше автобуса с най-малък пробег от всички.
Ако някой е наясно с параметрите на отделните машини и цените им ще е добре да ги постне. Предполагам, че Чавдар спечели заради "правителствена директива", а и ниска цена. Незнам защо другия печеливш беше Мерцедес и защо не се закупиха никакви бройки или може би е спечелило Хюлие, защото такива се купиха доста... В интерес на истината следните съм ги виждал на аварийни по маршрута - Чавдар 1 път, Мерцедес Тюрк 1 път и Скания 2 пъти.

п.п.: упоменал съм основните цветове, за Чавдар-а дори несъм сигурен точно какъв беше, защото се бъркам със закупените след това
Title: Re: Малко история ;)
Post by: KRAKOMOBILA on 14.03.2010, 11:03:14
Забележка - Чавдара е бил 140, а не 141.

Иначе - ще ми е интересно да разбера моделите на всички автобуси участвали в тоя конкурс. Икаруса 280 ли беше ?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: CKD on 14.03.2010, 13:27:49
Да вярно съм се объркал.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 13:55:33
Забележка - Чавдара е бил 140, а не 141.

Иначе - ще ми е интересно да разбера моделите на всички автобуси участвали в тоя конкурс. Икаруса 280 ли беше ?
Може и да греша, но 140 не е ли единичен, имаше такъв до Ярлово в средата на 90-те. По А413 беше съчленен с прозрачна хармоника, доколкото ми е известно от форума до скоро се е подвизавал в Бургас, но със сменена скоростна кутия.
Икаруса беше 280 и не се различаваше особено от събратята си по линията. Шофьорската кабина затваряше и първото крило на вратата, салона беше малко по-модерен, копчетата си бяха по местата :), мисля че седалките бяха като тролейбусните, но лампите от старите. Вратите си бяха хармоники и дори джантите не бяха от новите. Както вече бе писано двигателя беше Раба Д10, като съвсем нов и добре уплътнен, дори бих казал че беше задоволително тихо в първата секция.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: KRAKOMOBILA on 14.03.2010, 16:15:25
Чавдара в момента се намира в Ботевград. Собственост на Новко Новков. Ето негова снимка:
(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/CKD/369/00_00_0000/Prototip_Chavdar-06_1263744786.jpg)
Модела е 140.
 За Икаруса разбрахме. А останалите автобуси какви модели са били ?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 16:31:16
От специализираната тема бях останал с впечатление, че в Ботевград е прототипа сглобяван в Австрия, но това го четох отдавна, така че нямам претенции. Отивам да се ровя за линкове.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 16:36:19
Това е Санос-а, има снимки и на соло, но тестовия беше съчленен и изглеждаше доста по-добре, на тези годинките са им натежали:
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=890242
http://img212.imageshack.us/img212/4974/sanos12ilrd1.jpg
Title: Re: Малко история ;)
Post by: KRAKOMOBILA on 14.03.2010, 16:37:29
Ами да - не е ли бил той на пробите в София ?
 Ако не е бил той се извинявам - значи е бил бургаският 141.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 16:49:08
Следва моя любимец:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Van_Hool_articulated.JPG
http://www.motorbussociety.org/conventn/01fall/STRSM%20C8-903.jpg
http://www.hirado.hu/Hirek/2009/09/~/media/News/Hirado/Hirek/2009/06/19/04/Van%20Hool.jpg.ashx
Интересно, намерих повече снимки на тази каросерия като тролейбус, отколкото като автобус. Втората снимка е от Квебек.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 16:50:41
Ами да - не е ли бил той на пробите в София ?
 Ако не е бил той се извинявам - значи е бил бургаският 141.
За да разберем, трябва да изчетем 60 стр. тема за Чавдар ;) , но хармониката е същата като на снимката.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 17:00:13
Скания-та, както и очаквах много ме затрудни, но приличаше на това, въпреки че на снимката е соло:
http://www.busspojken.com/stad/umea/sj-6934.jpg
несъм сигурен, но ми се върти в главата, че и тестовата беше с еднична предна врата, а следващите бяха двойни. Пода беше равен по дължината със сигурност.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 17:07:42
Синият Мерцедес беше от този модел:
http://farm2.static.flickr.com/1214/1463857278_e7fe38d313.jpg
http://homepage.ntlworld.com/c.fuller1/images/stas_741.jpg
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 14.03.2010, 18:19:22
Който търси намира, на стр.57-58 от темата за Чавдар пише, че екземпляра в Ботевград е 140 и е с двигател ЛИАЗ, т.е. от Мадара. Тестовият Чавдар от 1993-4 по А413 беше с двигател МАН, даже бяха наблегнали на това, като тук там по каросерията имаше лепенки "POWERED BY MAN". Започнах да преглеждам мненията отзад напред, сигурен съм, че имаше повече подробности и за конкурсния и за австрийския, защото вече несъм сигурен този от снимката кой е, май имаше два броя от т.н. "нулева серия" и един сглобяван в завода на Щайер.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: KRAKOMOBILA on 14.03.2010, 19:28:42
Значи нещата са ясни - този в Ботевград е австрийският прототип - изпратен в България от Щаер. А в Бургас е следващият прототип сглобен в Чавдар с двигател Ман - като предсериен модел. Австрийският прототип е Чавдар 140, а чавдарският прототип е Чавдар 141. Значи в София е идвал прототипа сглобяван в Ботевград. В момента се намира в Бургас.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Bus_lover on 15.03.2010, 00:15:49
Само че той не може да вдигне 80 км/ч - на 60-65 му е ограничителят. Или твърдението за катеренето на баирите с такава висока скорост е грешно, или ограничителят му е бил сложен впоследствие, или е идвала 140-ката, или са били и двата  :D
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 15.03.2010, 17:58:21
Само че той не може да вдигне 80 км/ч - на 60-65 му е ограничителят. Или твърдението за катеренето на баирите с такава висока скорост е грешно, или ограничителят му е бил сложен впоследствие, или е идвала 140-ката, или са били и двата  :D
Понеже машината тогава беше с ръчни скорости предполагам, че е "бъзикана" доста. Включването/изключването и/или промяната на ограничителя не е проблем дори за по-печените шофьори от времената, когато нямаше компютри, които да е..ват двигателите. :)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 19.07.2010, 23:27:05
Един въпрос ме тормози от известно време. Имам ясни спомени, че към края на 80-те в София течеше подмяна на тролейбусния парк от Шкода 9тр към Шкода 14тр. След това се появиха Икарус 280Т и старите Шкоди изчезнаха, в което има резон, но с първите ЗИУ-та изчезнаха и 14тр.
Първият ми въпрос е, дали беше точно такава хронологията (бил съм на 8-10 год.)? Второ, нещо невиждам логика почти нови чешки машини да се подменят с допотопни съветски кочини. Знам, че всички Шкоди са пратени по новоизградените линии в провинцията, но да не би някой експерт да е решил, че ЗИУ-то е по-добро?!?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: CKD on 20.07.2010, 10:30:04
Остава загадка и до ден днешен точната причина за това малоумие.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: KRAKOMOBILA on 20.07.2010, 17:29:23
Е как - братска дружба със СССР - нали все пак някой трябва да им купува боклуците.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: etnies on 20.07.2010, 18:46:08
E те ЗиУ-тата така или иначе са щели да бъда купени - дали за София или за Пловдив, все едно.
Вероятно не са знаели какъв боклук се купува. А и София все се е уреждала с нови возила.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: difian on 20.07.2010, 18:54:36
Около 16 ли бяха Шкодите. После купуват 70 Зиу и огромен брой Икаруси, вариант е и да са търсили типизиране на парка до две марки и два модела.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: mlk on 20.07.2010, 20:25:56
Май е била СИВа причината, ама не съм сигурен.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: difian on 20.07.2010, 20:36:56
Май е била СИВа причината, ама не съм сигурен.
Такава май е причината да нямаме повече Шкоди, а да се запасим със Зиу, но не и да си пръснем единствените бройки по останалите градове.  ;)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 20.07.2010, 20:58:56
Знаем, че търговският ни дефицит с Чехословакия към края на 80-те е ужасяващ. Те са най-технологичната държава в СИВ, като голяма част от модерното машиностроенето на съвета се развива там. Унгария и Полша са били догонващи, а ГДР е подтискано по политически причини. Поради факта, че сме на "червено" в търговията с тези страни, се е налагало все по-често да внасяме алтернативни продукти от СССР, като този внос се компенсирал с домати, дини, пъпеши, краставици, грозде и т.н., от които руснаците немогат да се самозадоволяват, т.е. баланса се е поддържал. Било е предрешено, че ще се купува ЗИУ-то, вместо Шкода 14тр. Въпросът е защо са командировани наличните софийски Шкоди към провинцията? Дотук вероятните отговори са два:
- Някой умник решава, че ЗИУ-то, като новопроизведено е по-качествено.
или
- Понеже са необходими още къси каросерии, а няма възможност да са Шкоди и с цел типизация се решава, че е по-удачно парка да е съставен само от ЗИУ.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: KRAKOMOBILA on 20.07.2010, 21:10:17
Мисля, че по-логично изглежда типизацията на подвижния състав.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: etnies on 21.07.2010, 02:57:54
Знаем, че търговският ни дефицит с Чехословакия към края на 80-те е ужасяващ. Те са най-технологичната държава в СИВ, като голяма част от модерното машиностроенето на съвета се развива там.

Най-технологичната е прекалено обощено. Ние пък сме били най-високотехнологичната например - дали поради шанс, дали заради правешка хитрост не е ясно. Малко в страни от темата но като стана въпрос за машиностроене - мегазаводът в Радомир е имал за цел да направи България водеща в СИВ страна в машиностроенето по леко заобиколен път - това е "завод за заводи" - производство на машини за супрепрецизна обработка на металите, основа на машиностроенето.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 21.07.2010, 14:40:03
Освен това нали знаете, че България е била основен доставчик на среден клас компютри за целия СИВ. Друг е въпроса, че ИМКО (името "Правец" идва по-късно, когато вече продукта е готов да излезе на пазара) се дешифрира по следния начин: Иван Марангозов Краде От САЩ. Външнотърговския баланс да е бил чак ужасяващ....Добре, че са доставени Икарусите - с доста зор от страна на някои хора - защото сега тролеите в София щяха да са бетер тези в Пловдив или в Скъпарна. По-скоро става въпрос за политическо сваляне на гащи - първите ЗИУ в България не са произведени специално за нас, а са върнати по рекламация от Гърция през 1985-та - движат се в Плевен. При нас идват също и боклуци, отказани от Уругвай - в Габрово. Мисля си, че е нещо от сорта на историята със за нищо не ставащите локомотиви серия 46, които са доставени по договорка между бай Тошо и Чаушеску с цел изплащане на румънския дълг към България. Тогава главният приемчик на БДЖ казва: "Докато аз съм на тая работа, тия ......... няма да стъпят в България". Е, румънците инсценират при изпитанията "случайна" катастрофа, при която той и още няколко човека, загиват.
Има и нещо друго - в СССР тогава има много големи градове, като Киев, Лвов, Баку, Тбилиси, Ереван, Ташкент а също почти цяла Украйна,  Армения и Грузия, разчитащи преди всичко на Шкоди. Най-дългата линия в света също е изцяло с такива. Но "витрините" - Москва и Ленинград са 100% на ЗИУ - нямат нито една Шкода. Обяснението е, че вместимостта на Шкодите е по-ниска.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 21.07.2010, 14:46:07
Най-технологичната е прекалено обощено.
Такива са ми спомените от атлас по икономика издание през 80-те, който имахме в къщи. Сега трудно се намира статистика.
Малко в страни от темата но като стана въпрос за машиностроене - мегазаводът в Радомир е имал за цел да направи България водеща в СИВ страна в машиностроенето по леко заобиколен път - това е "завод за заводи" - производство на машини за супрепрецизна обработка на металите, основа на машиностроенето.
Нямаме повод да се гордеем от факта, че са похарчени 1,7 милИАрда лева, за нещо което никога не е работило с пълния си капацитет и фалирало още по времето на СИВ и БКП. За съжаление сме страна, в която целите, исторически погледнато, обикновенно остават без покритие.
Външнотърговския баланс да е бил чак ужасяващ....
Конкретно с Чехословакия.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 21.07.2010, 14:55:06
По тая логика интересно как точно в края на 80-те години -1989та- идват първите трамваи ЧКД у нас, след като на някои хора им увират тиквите, че трамказанските "произведения" и дъска за кочина не става от тях. Теснорелсовите, дошли вече след промените, вероятно са платени в зелено.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: giorev on 21.07.2010, 16:36:46
Както казах, ще ми трябва време, за да открия статистика за периода 1980-1989 год., но междувременно ето ви данните за 2009 год. на НСИ, вижда се че Чехия и Словакия са в топ 8 на страните, с които имаме отрицателно търговско салдо, а по абсолютна стойност двете заедно ни "вкарват на червено" с 905 млн.лв. втори след Германия, виж прикачения фаил.
По тая логика интересно как точно в края на 80-те години -1989та- идват първите трамваи ЧКД у нас, след като на някои хора им увират тиквите, че трамказанските "произведения" и дъска за кочина не става от тях. Теснорелсовите, дошли вече след промените, вероятно са платени в зелено.
Аз не се сещам за по-добри трамваи правени в СИВ от бългаските след ЧКД и Татра, което подкрепя мнението ми за нивото на индустрията в Чехословакия :)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tauri on 22.07.2010, 02:04:02
Бъркаш,  унгарските ганц са чудесни трамваи и са доста по-дори от нашите.  ;)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 22.07.2010, 12:52:10
Именно. Даже возят по-меко от ЧКД. Талигите са им по една особена система, при която над всяка колоос има двигател с два изхода, респективно с два карданни вала, които я задвижват. Така двигателната талига е с общо 4 вала. Според мнението на специалисти, тази система е неприложима за тясно междурелсие, което в нашия случай изключва внос на такива трамваи. Съветските боклуци РВЗ-6 и КТМ-5 също не стават, защото са за междурелсие 1520 мм. Тогава Биг Брадър е категоричен - в рамките на СИВ трамваи доставя Чехия. Дори принуждават ГДР да спре собственото производство на трамваи Гота. Доколкото знам, са ни били подгонили и нас по този въпрос, ако са ни свили сармите, щеше да е за добро.

Давам друг пример, макар и не във връзка с трамваите - Вартбурга беше една от най-добрите коли през ония години, несравнимо по-добра от Лада или Сговнич. Но двигателя.....Питани са служители на завода в Айзенах дали толкова не могат да направят свестен четиритактов двигател. Ония казвали "Разбира се, че можем, но руснаците не ни позволяват".
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Стаменов on 22.07.2010, 14:35:28
Давам друг пример, макар и не във връзка с трамваите - Вартбурга беше една от най-добрите коли през ония години, несравнимо по-добра от Лада или Сговнич. Но двигателя.....Питани са служители на завода в Айзенах дали толкова не могат да направят свестен четиритактов двигател. Ония казвали "Разбира се, че можем, но руснаците не ни позволяват".
Тя тая тема и без това не е само за трамваите...
Като вартбургджия и аз да се изкажа-това за двигателя е верно,имало е и прототипи на съвсем нови каросерии и т.н.,но се счита че са спряни от СИВ,именно по волята на Москва.Реализира се частично чак през 1988,малко преди краха на СИВ,с модела 1.3-двигателя мисля,е на VW Джета,а купето,с малки разлики,си е на Вартбург 353.
А дали вартбург е по-добър от руските коли е трудно да се отговори еднозначно:като шаси,купе,материяли,боя и т.н. безспорно да,но има и други недомислици,не само в двг-то,в някои системи-дирекцията,скоростите и т.н.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: difian on 22.07.2010, 15:16:15
(http://www.motor-talk.de/attachment/38751/irmscher.jpg)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 22.07.2010, 15:44:48
Е тва избива рибата! Това не е стандартен Вартбург 1.3, а се води 1.6, буквите не мога да си ги спомня. Проектиран е съвместно с дизайнерската фирма Irmscher. Основната разлика с базовия модел е, че двигателят е отново Фолксваген, но вече 1600 кубика, 106 коня. Вътрешното обзавеждане-седалки, облицовка и т.н. няма нищо общо със стандартното, тъй като е на доста известната фирма Recaro. Излишно е да казвам, че притежава всички възможни за Вартбург екстри - отопляемо задно стъкло, радиокасетофон Blaupunkt, люк, спойлери и др. Това всъщност са последните произведени Вартбурзи през есента на 1991-ва. Струва 17 хил. западногермански марки. Имам листовка на другия компютър.

Че Вартбурга е труден за каране, труден е, особено с този горен лост, въпреки че немалко американски и италиански коли, че и автобуси, са с такъв. Има и модификация Вартбург 353 с долен лост, макар и рядко срещана. Най-големите кусури са "центровката" и особено трудното палене при студен двигател зимата - с родилни мъки.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 27.01.2011, 14:30:03
Някой да вземе да строши катинара на темата относно Евгени Минчев. Та много добре си спомням, че сегашният псевдохайлайфаджия-хвалипръцко през втората половина на 80-те караше София-70, от тези първите, с ламаринения салон и седалки-легени и се подвизаваше основно по седмицата, по-рядко на шестица. Още тогава беше с характерния перчем и винаги в кабината имаше големичко огледало, с цел да може не само той да вижда пътниците, а и те него. От дясната страна на таблото "случайно" имаше нахвърлени разни модни списания, с него вътре. В последствие разбрах, че още тогава е работил и като манекен в някаква модна къща. И много е обичал да яде домати с ориз в стола на "Пенка Михайлова". С това мисля, че въпросът се изяснява.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: difian on 27.01.2011, 18:26:20
Аз темата направо я изтрих, защото и за клюки не ставаше с въпросите в нея!
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 08.02.2011, 00:29:01
ОФФ:Преди време го бяхме коментирали някъде из темите, мисля че дори имаше и снимки(но не помня дали снимките бяха от София или от някъде другаде, където се практикува подобно нещо) Иначе е интересно-два тролейбуса, закачени да работят заедно по СМЕ, като задният следва точно траекторията на 1-вия, не знам завиването на задният как точно е измислено, но с някакви сложни механични връзки. Вдигнати са токоснемателните прътове на вторият тролейбус. На снимки съм виждал и две закачени ЗиУ 9 по този начин, а имам спомен, че по някакви снимки и автобуси съм виждал да работят така по този начин.
Ето така бяха скачени Шкодите 9 ТР по ТБ3 в края на 70-те:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: KRAKOMOBILA on 08.02.2011, 10:16:15
Само, че това от снимката е Шкода 12 тр.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: CKD on 08.02.2011, 11:50:15
Забележката ти е неоснователна. Куплирани 9Тр = 12Тр. И при нас е било 12Тр. С това се означават минималните технически изменения по двата тролейбуса, които доколкото ми е известно са изпълнявани в деповски условия. В ютуб имаше и клип от Рига с доста добро качество но за съжаление е изтрит от автора му  :angry:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: KRAKOMOBILA on 08.02.2011, 12:27:04
Не е забележка, а уточнение. А доколкото знам в Рига продължават да използват 12тр.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: difian on 08.02.2011, 13:18:25
Но досега май не бяхме коментирали, че и в България са се използвали по този начин!
Title: Re: Малко история ;)
Post by: CKD on 08.02.2011, 13:36:49
В Рига отдавна не се използват 9Тр камоли 12Тр.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: etnies on 09.12.2012, 01:59:51
Чичо ми ми каза много интересн факт - през 60-те години докато трамваите са били още с кондуктор е имало опция да се ползва билет за трамвая за прекачване в друг - просто трябва да кажеш на кондуктора да ти дупчи "смяна" и ползваш същия билет за прекачване на друг трамвай.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Emperor on 27.07.2013, 16:07:31
Статия от Вестник Автотруд от 1998 запазена от Иво! :fan:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: ozzy on 12.09.2013, 00:46:10
Статия, посветена на градския транспорт и инфраструктурата, в-к Вечерни новини, 25.6.1974г.:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: ozzy on 23.09.2013, 00:44:50
Перспективи за развитието на градския транспорт - статия от вестник Транспортна искра, 23.6.1972г.

Равносметка за изминалата 1973г. - статия от вестник Транспортна искра, 19.1.1974г. Има и снимка на нов Икарус 260 по Цариградско.

В броя от 21.3.1974г. отново се говори за внесените Икаруси, има и снимка на София 65.

Нарочно съм сканирал целите страници, просто да добиете по-подробна представа за епохата :)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: ozzy on 23.09.2013, 01:22:25
Транспортна искра, 18.3.1975г. Интересната информация е в карето долу вляво, пише, че са доставени 153 автобуса, 76 редовни и останалите извънпланово.

Основни задачи в проектоплана - в-к Транспортна искра, 8.9.1975г.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 30.09.2013, 22:39:25
Из закона за движение по пътищата, публикуван в държавен вестник от 1-ви февруари 1974 г.
И сега е добре някои да си принтнат тези инструкции и да си ги държат на видно място, за да си ги преговарят от време на време...  :help:
Имам два броя от вестника:
- от 07-ми юли 1964 г. с "Правилник за движението по улиците и пътищата";
- от 1-ви февруари 1974 г. с "Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата"

И двата броя с по 16 страници.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 01.10.2013, 01:26:10
И сега е добре някои да си принтнат тези инструкции и да си ги държат на видно място, за да си ги преговарят от време на време...  :help:
Няма симсъл да принтват инструкцията за регулировчика с вдигната дясна ръка. Към момента тя е невалидна и единствено тези, които са откъм лявото му рамо, имат право да преминават във всички посоки (т.1). Често регулировчикът пуска със знаци и тези, които са отсреща му, да правят десен завой (т.2).
Законът и правилникът, валидни до 1974 г., имаха сериозни принципни разлики. Имаше понятието Т-образно кръстовище, което кой знае защо битува в много шофьорски глави, независимо че са родени далеч след промяната през 1974.

Пак през 1974 влязоха в сила доста промени и допълнения в пътните знаци, размерите на знаците се увеличиха значително, оттогава влезе в сила белият фон (дотогава жълт). Най-съществените промени на знаците:
- беше създаден осмоъгълният "СТОП", предният вариант беше кръгъл с обърнат триъгълник в него.
- белият кръгъл знак без нищо в него не забраняваше движението в две посоки, а само "транзитното преминаване"
- "спирането забранено" беше син с една лента, а "паркирането забранено" - задраскана буква Р.
- роди се синият правоъгълен знак за еднопосочен път.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Petko21 on 01.10.2013, 20:35:17
Всъщност малко се отнасям от темата, но все още незнайно защо битуват митове че има проверяващи от ДАИ, които си държат на правилото с Т образното кръстовище, което е недопустимо защото е точно обратното на ЗДВП. И определено не бях чувал за това със знаците с паркирането и знака за забранено движението в двете посоки.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: ivan3275 on 18.10.2013, 23:12:49
Ето една снимка от автогарата в град Кърджали, какво забелязваме там интересно? 2 бр. Икарус 266, 4 бр. Чавдар 11М3, 3 бр. Шкода РТО 706 и един ПАЗ. Отзад на Автогарата се забелязват един Чавдар 11Г5 и един Чавдар 11М4:

(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/603196_468876223176876_1261758623_n.jpg)
Източник (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=468876223176876&set=a.399399240124575.95132.371517049579461&type=3&theater)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: ozzy on 16.01.2014, 02:51:25
1. Кратка статия от в-к Демокрация от 4.12.1998г., за новите Мерцедеси и Манове.
2. Янчулев представя новите Мерцедеси 0302Т (в-к Столица, бр.8/28.8.1992г.)
3. Интервю с Вилхелм Краус, зам.-кмет (в-к Столица, бр.5/7.8.1992г.)
4. Предимствата на автобуси Мерцедес 0305 пред Чавдар 14-20 (в-к Столица, бр.7/21.8.1992г.)
5, 6 и 7. Наказателна ли е автобусна линия 72А? Статия за своеволията на шофьор по линията и последствията. (в-к Столица, бр.11,13 и 14)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Стререомонокъл on 16.01.2014, 09:01:10
Има и модификация Вартбург 353 с долен лост
Да, наистина имаше и с долен лост, аз лично съм виждал само комбита с такъв
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 16.01.2014, 09:25:56
Има и модификация Вартбург 353 с долен лост
Да, наистина имаше и с долен лост, аз лично съм виждал само комбита с такъв
Това е Вартбург 1.3 с четритактов двигател на Фолксваген, произвеждан е между 1988 и 1991.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 16.01.2014, 10:24:15
За четиритактовия Вартбург ясно - при него лостът си беше отдолу. Но имам предвид по-стария модел 353S-Стандарт и 353W-Делукс - срещаха се, макар и рядко - с долен лост, по-често комбита, но не само..... Дори в ръководството за експлоатация са посочени възможните "екстри" по специална извънредна поръчка - долен лост, отопляемо задно стъкло, калъф за резервната гума, "жабки" за дребни вещи в облицовката на предните врати, радиоприемник, стъклочистачка за задното стъкло при "турист" или "комби" варианта, плексигласов предпазител на люка - "ветроотражател", вътрешна облицовка на багажника....мисля, че това бяха. А разликата между "стандарт" и "делукс" беше в наличието на люк и алуминиеви лайсни отвън - отдолу и по горните рамки на вратите.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Sofia on 11.02.2015, 15:53:56
Статия по повод 74-годишнината от откриването на първата тролейбусна линия.

http://glasove.com/svetyt-ot-vchera/47856-tramvaj-bez-relsi-pyrvata-trolejbusna-liniq-v-bylgariq-trygva-prez-1941-g
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 16.06.2015, 15:13:56
Това са по- късни времена... През 70-те 280 бяха до МЕИ, а 80 въртеше на зал Хр.Ботев. А по 4-ката (Ректората- Гара Искър) имаше като тези:  http://www.favcars.com/pictures-ikarus-260-1972-98-105056.htm (http://www.favcars.com/pictures-ikarus-260-1972-98-105056.htm) къси Икаруси- тривратки.  Само че червени с черна лента и малки плъзгащи стъкла в горната част на прозорците...:D.  Но да се върнем на сините двуврати: по колко минути мислите че стояха на спирката на МЕИ в час- пик?
Докога са се движили Икарусите 260?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 16.06.2015, 23:18:12
Докога са се движили Икарусите 260?
Някъде до 1980-81 обслужваха А209 - бащата на сегашната А204.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: ozzy on 17.06.2015, 12:48:35
Имам бегли спомени, че към 1992-93г. съм се возил на такъв Икарус 260 по 73.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 17.06.2015, 13:04:14
В Земляне имаше няколко такива, в това число и пребоядисани в оранжево-бяло, но бяха "рязани", не оригинални 260..........
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 17.06.2015, 13:13:43
Да, рязани бяха с 3 врати и откараха до мноого късно, имам снимка на такъв дори през 2008-ма или 2009-та и то на 102. И на 93 и 98 също работеха.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 17.06.2015, 14:19:29
Имам бегли спомени, че към 1992-93г. съм се возил на такъв Икарус 260 по 73.
Това е било от жълтата серия със задноразположени двигатели (Икарус 266 май), които през 80-те бяха по А67 и други крайградски линии. Само че те бяха двуврати.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: The Freshmaker on 17.06.2015, 15:17:32
Имам бегли спомени, че към 1992-93г. съм се возил на такъв Икарус 260 по 73.
Това е било от жълтата серия със задноразположени двигатели (Икарус 266 май), които през 80-те бяха по А67 и други крайградски линии. Само че те бяха двуврати.

Вероятно точно от тази серия е възможно да е имало оцелели в началото на 90-те, защото "рязаните" като 1307, 1313 и 1379 по мой спомен се простиха със задните си части чак през втората половина на 90-те.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 17.06.2015, 16:01:15
Абсурд да са били 266 - последните останали такива ги изпобракуваха към 87-а година, 89-та си заминаха и кремиковските екземпляри. Въобще този модел специално у нас не изкарва много, въпреки че е опростен и дуракоустойчив вариант, адаптиран за черни селски пътища в Унгария и за развиващите се страни. "Рязаните" със сигурност се появиха по-рано - към 92/93-та, ако не и преди това - сините двуврати "рязани" за Бистрица/Железница/Плана.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 13.07.2015, 22:31:02
Не знам дали е пускано - Шкода 706 РТО, някъде край София, авторът е описал автобуса, като Йелч 272, но доколкото знам в България не са внасяни автобуси от тази марка.
Източник:http://www.classiccar-bg.com/index.php/topic,628.980.html (http://www.classiccar-bg.com/index.php/topic,628.980.html)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 70 on 14.07.2015, 20:27:09
Отзад над регистрационният номер е надписът JELCZ.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Jelcz_272_MEX_in_Krak%C3%B3w_-_rear.jpg
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 15.07.2015, 08:15:18
Значи в МГТ на София са били лицензни Jelcz 272, а не оригинални Skoda 706 РТО (култовата серия регистрационни табели СЛ **** беше само за МГТ).
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 15.07.2015, 09:42:12
Виждам,че има специална тема за това искам да питам преди години в Малашевци имаше аварийна Шкода RTO 706 под инв.номер:Аварийна 10 и ДК.номер АП-2998,тя беше единствената запазена Шкода.Някой знае ли нещо за нея,въпросът ми е към по-възрастните съфорумци.Аз бях написал за този автобус в темата Skoda RTO 706,ама реших и тук в темата да спомена.
Този Jelcz май също е бил с такова предназначение, според информацията от форума: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=41360&page=6
Понеже е произведен 1975г. е доста вероятно да е от онази партида автобуси, изградена върху стари шасита, препратени от КА "Чавдар" поради недостатъчен  капацитет за изграждане на нови каросерии именно в Полша.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 15.07.2015, 12:24:19
Вероятно е имало и оригинални, и лицензни, демек полски. Понеже се оказа, че дори в Чехословакия не са били само оригинални, ами е имало и внос на лицензни Йелч 272 от Полша. Йелч 272, от своя страна, са два чешита - точно като оригиналните Шкоди, единия, и другия - с по-новия окепазен двигател Liaz ML634 двигател, заден мост с планетарни редуктори Раба, "дискови" джанти за безкамерни гуми, а сигурно е имало и други разлики...Всъщност Йелч има и трети вариант - съчленен, който освен в Полша, е изнасян и за Румъния.....Оригинална съчленена Шкода 706 РТО е имало само един прототип....
Title: Re: Малко история ;)
Post by: qwerty95 on 15.07.2015, 21:26:07
Ето тук има снимка на въпросния прототип, а по-надолу и на Йелча.

http://dali.feld.cvut.cz/~xkumpera/Skoda706RTO/index_cz.html
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 70 on 16.07.2015, 14:01:58
А другите - по стари Йелчове с какъв двигател са били - SW 680 или SW 400?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 16.07.2015, 18:05:41
А другите - по стари Йелчове с какъв двигател са били - SW 680 или SW 400?
В модернизираната версия на Jelcz 043  - Jelcz 044 е монтиран SW 680.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 70 on 16.07.2015, 19:29:14
Който двигател е лиценз на Лейланд . В България са познати , монтирани на фадрома L34 Stalowa wola и дизелови агрегати .Интересно е обаче ,че съм чувал , че нямало внесени в България по времето на социализма не са внасяни камиони Йелч.
по времето на трудовата ми кариера на механик на дизелови двигатели имах много странен случай .Клиент донесе друг чисто нов  разпределителен вал за двигателя си SW 680 Монтирах го без никакви колебания , защото е еднакъв като стария . Да , ама не - оказа се , че валът е за двигател на камион Йелч , който е огледален на двигателя на фадромата. Та се получи нещо много интересно , когато запалих двигателя - перфектно работи , обаче изгорелия газ излиза през всукателния колектор , а смуче през изпускателния колектор . След направена справка от управителя на фирмата се оказа , че камиони Йелч не са внасяни и съответно и резервни части не са внасяни .ьтьа по всяка вероятност валът е внесен като за фадромов двигател и никой , в това число и аз не му е направило впечатление . Малко звучи не професионално  , но от къде да знам , че има опаки валове.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 17.07.2015, 12:10:39
Не е съвсем вярно, че не са внасяни въобще камиони Йелч. Внасяни са, но специализирани - бетоновози. И бяха мнохо специфични - бяха си съчленени, бетоносмесителят не беше монтиран директно върху камиона, ами върху нещо като ремарке, което обаче не можеше да се откачи...Така камионът-бетоновоз имаше четири моста - преден-управляем, втори-двигателен, Раба с планетарни редуктори и двойни колела и отзад още два, под смесителя, пак с двойни колела....Явно тези резервоари са били с по-голям обем, респективно с по-голямо общо тегло и не е било възможно монтирането им върху стандартно шаси.....Баща ми беше навремето автомонтьор в Инжстрой на бул. Кирил Пчелински - Кукуш и имаха бая такива бетоновози, с бяла кабина. Между другото имаха и един кош от четириосен трамвай Цепелин, и то в първоначалния вариант реконструкция с объл покрив, който го ползваха като работилница за плетене на метални въжета за кранове. Не съм ходил от 88-а година, откакто се премести на друга работа, може въпросният кош още да си е там......

Относно автобусите Йелч, базирани на Шкода - доста стара история са, понеже в началото на 70-те Полша купува лиценз за градски и междуградски автобуси Берлие, които веднага започват да се произвеждат в същите заводи под марка Йелч, съответно производството на Шкоди спира.... Френските модели си идват заедно с двигателя....

Иначе е вярно, че двигателите на полските товарачи, както и на камионите Йелч, са по лиценз на Лейланд, както също и тези на камионите Стар, които вече наистина не са внасяни у нас - имаше ги само под формата на играчки по детските магазини, и между другото доста добре бяха направени и детайлизирани за такива....Двигателят на фадромите така е направен огледално понеже при тях, за разлика от този при камионите, е поставен отзад....
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 70 on 17.07.2015, 19:43:34
Възможно е в завода в град Миелец да са дали грешно инфо . След като управителя провери в Терснаб , оттам получи  отговор , че не са внасяни части за камиони Йелч. В Завода в Миелец също потвърдиха . Явно потвържденията са били машинални.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 17.07.2015, 19:56:24
Спомням си смътно такъв тип съчленени бетоновози, като бях малък по-новите части на Младост бяха строителна площадка и помня че обичах много да гледам строежите и техниката. Но пък не знам защо но имам смътен спомен че кабините бяха същите като на Шкода-Мадара,хммм........... а моделът трябва да се води Йелч 317 или нещо подобно. Спомням си също, че имаше подобни съчленени но цистерни-циментовози, като ремаркето с цистерната бяха наклонени силно назад.

Иначе като този автобус Йелч абсолютно същия го има и Кароса. Според мен обаче Чавдар М80/81 който сме правили ние по същото време изглежда доста по-добре като дизайн и някак е по-просторен, като качество на изработка не знам дали поляците или ние сме ги правили по-добре.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 17.07.2015, 20:41:42
Имаше наистина и цистерни с влекачи Йелч. Кабините не са същите като на Шкода-Европа, даже нямат нищо общо, май и те са по лиценз на Лейланд.....

То по начало Шкода 706 РТО си е Кароса, каросериите в Чехословакия са изработвани в завода във Vysoke Myto.......А за Чавдар М80/81 - не съм се возил, през 80-те бяха останали само при военните тук-там и няколко рентгена, но съм чувал, че наред с многото недостатъци, пътуването с тях е било ужасен кошмар.....С 11М3 и 11Г5 независимо, че са възможно най-примитивната конструкция и също технологично изостанали, е било много по-добре.....Е разбира се, до нивото на Икарусите е все едно до луната.....Само че, както казват руснаците "Икарус стоил в разы больше Чавдара".....То ако бяха много читави, нямаше още през 50-те и 60-те за разкарване на чуждестранни туристи да се внасят италиански, френски, западногермански и югославски автобуси от "гнилия" капитализъм......
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 18.07.2015, 00:27:00
тези на камионите Стар, които вече наистина не са внасяни у нас
Някога толкова някога са внасяни ето такива камиони Стар: http://farm7.static.flickr.com/6018/5933565853_04dd53aaff_m.jpg (http://farm7.static.flickr.com/6018/5933565853_04dd53aaff_m.jpg) Просто наклонената им муцуна е неповторима, няма как да я изтрия като спомен от детството
Title: Re: Малко история ;)
Post by: qwerty95 on 19.07.2015, 12:06:13
Ето видео на съчленена Шкода 706 РТО К от 1960г. в изложбено състояние и в движение:

Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktor_bdz on 19.07.2015, 12:17:56
Супер, отвътре е много красив. Така е когато хората си ценят историята!  :fan:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 19.07.2015, 12:37:48
Брей, колко добре е запазен, много красив автобус. Шкода 706 РТО е само шасито обаче, автобуса трябва да е или Кароса или Йелч, от написано се разбира че каросериите са правени от други заводи. Намерих и едно клипче когато е бил чисто нов, обърнете внимание че 54 години по-късно автобуса изглежда точно, както когато е излезнал от завода. Клипчето е на Чешки вероятно но някои неща се разбират.И аз не съм се возил на М80/81, но имам впредвид че като дизайн ми изглеждат по-модерни а пък и вътре са доста по-просторни, въобще онези години сме правили доста добър дизайн и не само М80/81 но после и В13/14-20 който също е изцяло Български дизайн.

Като цяло обаче този дизайн много ме кефи на автобусите на шаси Шкода 706 РТО, както на Йелч/Кароса, така и нашите М80/81 и 11Г5/11М3, имат си някакъв чар.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Bus_lover on 19.07.2015, 12:45:39
Впрочем, оказва се, че този автобус е реплика, произведена през 2010 г. за някакъв превозвач мераклия, а оригиналният прототип е бил бракуван още през 1969 г. Допуснали са грешка, но са я поправили, което е чудесно.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 19.07.2015, 13:47:09
Впрочем, оказва се, че този автобус е реплика, произведена през 2010 г. за някакъв превозвач мераклия, а оригиналният прототип е бил бракуван още през 1969 г. Допуснали са грешка, но са я поправили, което е чудесно.
Репликата е започната през 2010г. и е завършена през 2013г..Снимки от процеса: 1 (http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=7667) и 2 (http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=7700)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 25.07.2015, 17:43:43
Съчленен тролейбус Ман с  инв.№101, внесен през 1968г. по линия 2? : http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=82010&page=17
Направих огромно търсене из форума и се оказа, че май не е пускана.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 25.07.2015, 18:41:35
Съчленен тролейбус Ман с  инв.№101, внесен през 1968г. по линия 2? : http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=82010&page=17
Направих огромно търсене из форума и се оказа, че май не е пускана.
Браво за снимката  :fan:, каква точно е била разцветката им - червено - жълта или червено - бяла?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 25.07.2015, 21:31:56
Съчленен тролейбус Ман с  инв.№101, внесен през 1968г. по линия 2? : http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=82010&page=17
Направих огромно търсене из форума и се оказа, че май не е пускана.
Браво за снимката  :fan:, каква точно е била разцветката им - червено - жълта или червено - бяла?
Мисля, че червено-бяла, защото такава е била и при МТБ-82/ДТО ТБ-51/55,а единствено първите Шкода 9Тр са боядисвани в чисто червен цвят.Тук изниква въпросът от коя година софийските тролейбуси са започнали да носят синият си цвят, по-късно примесен и с жълта ливрея? :neznam:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Sofia on 25.07.2015, 21:55:30
Според мен синята ливрея датира от 1985, когато се появяват Шкодите 14Тр, Икарусите и Графовете втора употреба, всички от които са в син цвят. Освен ако по-рано не са започнали да поядисват 9тр в синьо.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 26.07.2015, 09:40:10
Филмът Лавина е сниман зимата на 1981 (ако не и по-рано) и там шкодите вече са сини, а трамваите - жълти.
http://vbox7.com/play:fcd634fe&start=64 (http://vbox7.com/play:fcd634fe&start=64)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 26.07.2015, 10:14:22
Тази снимка я има в книгата "от велосипеда до метрото"  обаче ми е интересно какъв точно модел се води тролейбуса, да се намери повече информация в гугъл за този модел.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Stahlgewitter on 26.07.2015, 20:34:34
Модела е MAN/Kässbohrer 610 FEC 1 обаче инфо в нета не намирам. Единствено до колкото разбрах е от 1959 година, и в България идва като трета употреба през 1976. В гараж Искър такъв ли имаше?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 26.07.2015, 22:12:09
Аз тези не си ги спомням, явно малко са ги бракували преди 90-та година още, нямам идея в кои гаражи е имало и дали са дочакали Искър. Иначе този запазения в Искър беше по-друг, 1-ва врата беше преди 1-вия мост.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Sofia on 26.07.2015, 22:47:02
В гараж Искър имаше Graf & Stift от тези внесени втора употреба през 1985 и бракувани през 90-те. MAN/Setra са много по-стари, внесени са 1968 и са бракувани 1974.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 26.07.2015, 22:51:14
Софийските MAN/Kässbohrer 610 FEC 1 може би са били от Дортмунд, тролейбусния транспорт там е закрит през 1967г., а те са внесени в България през 1968г..
Ето снимки от  Германия.
Източник:http://hvdsw.de/pages/historisches-bild.php (http://hvdsw.de/pages/historisches-bild.php)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: RADOCVET on 27.07.2015, 09:29:45
Eдинствено до колкото разбрах е от 1959 година, и в България идва като трета употреба през 1976. В гараж Искър такъв ли имаше?

Гараж Искър е пуснат в експлоатация през '87. Няма как да имало такова там.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: mitakis on 27.07.2015, 09:57:56
В Искър е бил друг, Graf und Stift
(http://www.spirka.org/thumbs/cars/sofiya/trolley/c/c-14969.jpg) (http://www.spirka.org/?action=gallery_file&file_id=14969)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: чавдарчето on 02.08.2015, 02:53:23
Някой има ли запазени снимки на интериора на Чавдар М-80 и М-81, където да се виждат седалките и закрепването им към пода? 
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Petko21 on 02.08.2015, 17:05:54
В Искър е бил друг, Graf und Stift
...
Всъщност остана ли нещо от този Граф?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: mihailo on 03.08.2015, 01:28:00
Учудващо, да! Няколко снимки... Май при чистката в трамвайното депо, и той беше заминал... :neznam:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Nadhob on 03.08.2015, 21:14:12
Съчленен тролейбус Ман с  инв.№101, внесен през 1968г. по линия 2? : http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=82010&page=17
Направих огромно търсене из форума и се оказа, че май не е пускана.
Браво за снимката  :fan:, каква точно е била разцветката им - червено - жълта или червено - бяла?
Мисля, че червено-бяла, защото такава е била и при МТБ-82/ДТО ТБ-51/55,а единствено първите Шкода 9Тр са боядисвани в чисто червен цвят.Тук изниква въпросът от коя година софийските тролейбуси са започнали да носят синият си цвят, по-късно примесен и с жълта ливрея? :neznam:

These trolleybuses were used in Sofia in their original Dortmund livery. The lower part of the body was brown, the thin strip under windows was dark brown. I have two photos of these trolleybuses taken in August, 1971. Unfortunately these pics are black and white :(

N.

http://trollino.mashke.org
http://tramino.hostoi.com
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Nadhob on 04.08.2015, 12:25:59
Und eine farbige Aufnahme aus Dortmund (aus Internet):


(http://)

N.

http://trollino.mashke.org
http://tramino.hostoi.com
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Nadhob on 05.08.2015, 15:59:28
Не е съвсем вярно, че не са внасяни въобще камиони Йелч. Внасяни са, но специализирани - бетоновози. И бяха мнохо специфични - бяха си съчленени, бетоносмесителят не беше монтиран директно върху камиона, ами върху нещо като ремарке, което обаче не можеше да се откачи...Така камионът-бетоновоз имаше четири моста - преден-управляем, втори-двигателен, Раба с планетарни редуктори и двойни колела и отзад още два, под смесителя, пак с двойни колела....Явно тези резервоари са били с по-голям обем, респективно с по-голямо общо тегло и не е било възможно монтирането им върху стандартно шаси.....Баща ми беше навремето автомонтьор в Инжстрой на бул. Кирил Пчелински - Кукуш и имаха бая такива бетоновози, с бяла кабина. Между другото имаха и един кош от четириосен трамвай Цепелин, и то в първоначалния вариант реконструкция с объл покрив, който го ползваха като работилница за плетене на метални въжета за кранове. Не съм ходил от 88-а година, откакто се премести на друга работа, може въпросният кош още да си е там......

Относно автобусите Йелч, базирани на Шкода - доста стара история са, понеже в началото на 70-те Полша купува лиценз за градски и междуградски автобуси Берлие, които веднага започват да се произвеждат в същите заводи под марка Йелч, съответно производството на Шкоди спира.... Френските модели си идват заедно с двигателя....

Иначе е вярно, че двигателите на полските товарачи, както и на камионите Йелч, са по лиценз на Лейланд, както също и тези на камионите Стар, които вече наистина не са внасяни у нас - имаше ги само под формата на играчки по детските магазини, и между другото доста добре бяха направени и детайлизирани за такива....Двигателят на фадромите така е направен огледално понеже при тях, за разлика от този при камионите, е поставен отзад....

I think I can clarify some of these themes.

Buses based upon Skoda 706RTO were produced in PL from 1959. In fact Polish were only bodies. They were fitted in Jelcz to complete chassises that came from Czechoslovakia. Small number of chassises was bodied also by Bałtyk company in Koszalin. These were of another design, somewhat reminded Bulgarian Chavdars.

By the way, it's not known why these buses were named Skoda, though they were made by Karosa. :)

Anyway, Jelcz 043 were intercity buses, Jelcz 014 - tourist buses, Jelcz 272 - city buses, Jelcz 021 - articulated and Jelcz 041 - suburban ones with one sliding door (these were produced only for Czechoslovakia). There were also passengers trailers of type P-01. When Czechoslovakia limited and then stopped production of this chassis, they started to produce it in Poland, with SW680 engine, ZF gearbox and Raba rear axle. Production of this bus, though rather small by the end, stopped only in 1986.

As far as I know, articulated buses were sold to East Germany, trailers to Czechoslovakia and East Germany.

The first articulated Jelcz buses were made by bus operator in Warszawa in 1962 from two standard buses. In 1964 Jelcz started to produce it as AP-02 type. It was very long (17750 mm) and in 1967 was replaced by modernised and shorter version 021.

There was only 1 articulated Skoda 706 RTO in Bucharest and there was no import from Poland! It was also rebuilt in operator's workshops from two buses. I have a photo of it.

SW 680 engine was produced in Mielec under Leyland licence since 1966 as trials with Polish-built engine for big lorries were unsuccesfull. When Poland bought a licence for a big bus from Berliet in 1971, one of the conditions was use of as many Polish parts as possible. SW 680 was used in this modern bus, too. In fact it was a new bus, longer than French original and equipped with 3 doors, known later as Jelcz PR110U.

Lorries produced in Starachowice (Star) are quite another story, they were equipped with other Polish engines, produced in fatory in Andrychów and used also in San buses.

N.

http://trollino.mashke.org
http://tramino.hostoi.com
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 07.08.2015, 21:10:29
Thanks a lot!
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Nadhob on 25.08.2015, 23:10:49
These trolleybuses were used in Sofia in their original Dortmund livery. The lower part of the body was brown, the thin strip under windows was dark brown. I have two photos of these trolleybuses taken in August, 1971. Unfortunately these pics are black and white :(

N.

http://trollino.mashke.org
http://tramino.hostoi.com


At least a few of these trolleybuses were repainted in Sofia into red and cream.

N.

http://trollino.mashke.org
http://tramino.hostoi.com
Title: Re: Малко история ;)
Post by: vasko on 31.08.2015, 01:09:51
Докато разглеждах разни видеа в сайта за видеосподеляне, попаднах на документален репортаж за асамблеята "Знаме на мира".

Предполагам, че всички се досещате каква е връзката с градския транспорт - изрисуваният с рисунки детски трамвай, чиито снимки (основно от обръщалото в ж.к. Дървеница) обикалят из интернет пространството.

Оказва се, че този трамвай не е единствен. Имало е и други трамваи, които са били ... украсени по повода. Бих казал доста по-интересно!

Но, предлагам сами да им се порадвате :arrow: видео (http://vbox7.com/play:7247929597&start=724)

Аз съм - :eek: :rofl: :rofl: :rofl:  :P :P :P
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktor_bdz on 31.08.2015, 23:25:21
Аз съм - :eek: :rofl: :rofl: :rofl:  :P :P :P
Нищо не разбрах, шокиран ли си, какво си?  :) :crazy:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: ozzy on 12.01.2016, 15:25:22
Жената зад волана в столичния градски транспорт (http://socbg.com/2016/01/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8.html)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: qwerty95 on 11.11.2016, 19:03:58
Чували ли сте за това чудо?

https://fakti.bg/technozone/210171-zabraveniat-ikarus-koito-kachvashe-patnici-pravo-v-samoleta
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Стререомонокъл on 11.11.2016, 19:25:26
Чували ли сте за това чудо?

https://fakti.bg/technozone/210171-zabraveniat-ikarus-koito-kachvashe-patnici-pravo-v-samoleta
Защо не опитат да го продадат? Има достатъчно богати колекционери в Европа, в Щатите да не говорим. А това все пак е уникат, би трябвало някой да прояви интерес. Някой като Джей Лено например, който колекционира уникални екземпляри е достатъчно богат та да не го притеснява цената на реставрацията. И иначе от пистата до хотела няма как да стане, поради обясними причини.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 03.10.2017, 22:01:34
Ето още 2 снимки на тролеите Ман от доставката 1968 г. 105 е сниман в Надежда.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 26.12.2017, 11:33:26
Някой да го има сканиран този брой на Strassenbahn Magazin?
https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=20255600353&searchurl=hl%3Don%26tn%3Dstrassenbahn%2Bmagazin%2Bberichte%26sortby%3D20%26an%3Dpabst (https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=20255600353&searchurl=hl%3Don%26tn%3Dstrassenbahn%2Bmagazin%2Bberichte%26sortby%3D20%26an%3Dpabst)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 27.12.2017, 15:17:24
Мога да го купя в ибей. Ще ми излезне 6,60 евро. Има ли смисъл или е само заглавната снимка?

Съдържание:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 27.12.2017, 19:12:34
Няма смисъл да го купуваш. Идеята е ако някой го има и има нещо интересно освен заглавната страница (а гледайки съдържанието вече се съмнявам да има нещо друго интересно) да пусне снимки. В Банишора има интересна ситуация, която от доста време дразни любопитството ми. Сегашното влизане в депото става по много идиотски начин - малко след входа (става въпрос за влизане с трамвай) се налага смяна на трасето и минаване в насрещното. В депото коловозите са така направени, че отдалеч си личи, че сегашната ситуация не е естествена, но ми беше чудно какво е наложило смяната на коловозите при входа. Гледайки снимките от 1966, цялата картина започва да се изяснява. Трамвайното депо е строено между 1954 и 1956 (по-скоро една част от него е построена през 1954, а някъде около 1956 е напълно влезнало в експлоатация). Горе-долу тогава е построено и тролейбусното депо в Надежда. На прикачените снимки се вижда, че до около 1966 между тролейбусното и трамвайното депо не е имало улица. На едната снимка със синьо съм маркирал един участък между двете депа, който не е ясен дали е улица или е трамвайно трасе. С цикламено съм маркирал най-вероятния път, от който е ставало влизането на трамваите в депото. С жълто съм маркирал административната сграда, която е изчезнала и на нейно място сега минава пътя за влизане и излизане. Със зелено се вижда сегашното трасе през подлеза Надежда, което още през 1966 г. е било в строеж. Снимката на корицата на списанието от 1978 е правена горе-долу на мястото, което трябва да е било вход-изход допреди сегашната ситуация и се надявах вътре да има и други снимки, от които може да се изясни какво е било положението преди строежа на надлеза.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 27.12.2017, 21:26:15
Мога да го купя в ибей. Ще ми излезне 6,60 евро. Има ли смисъл или е само заглавната снимка?

Съдържание:

В дъното на страницата със съдържанието има описание на заглавната снимка, като се пояснява, че от 1976 г. в София е прекратена употребата на "стари" трамваи като част от модернизацията на трамвайния транспорт с нов подвижен състав, произведен в завод "6 септември". Обобщено е, че България и Полша са единствените членки на СИВ, които разчитат изцяло на трамваи собствено производство и в които още не се движат Татри. Пише да се погледне страница 163, с която според съдържанието започва явно някаква обзорна статия за предприятията за градски транспорт в Европа. Дали в статията ще има нещо повече от това, специално за София, можем само да гадаем.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: qwerty95 on 28.12.2017, 02:27:45
Хмм... Това е супер интересно. И аз искам да знам как е изглеждал районът тогава. Ето това е сградата, която се вижда на снимката на корицата.

https://www.google.com/maps/@42.7156289,23.3096653,3a,46.9y,67.9h,92.59t/data=!3m4!1e1!3m2!1sLo4u5P_mhC0N7uoAV44kLA!2e0?hl=en
Title: Re: Малко история ;)
Post by: monte carlo on 28.12.2017, 09:57:55
... Снимката на корицата на списанието от 1978 е правена горе-долу на мястото, което трябва да е било вход-изход допреди сегашната ситуация и се надявах вътре да има и други снимки, от които може да се изясни какво е било положението преди строежа на надлеза.

На тази снимка отзад ми прилича да са парапетите на подпорната стена на надлеза.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: UMSofia on 28.12.2017, 10:35:35
Обобщено е, че България и Полша са единствените членки на СИВ, които разчитат изцяло на трамваи собствено производство и в които още не се движат Татри.

А днес България купува трамваи от Полша и обра все що има скрап в Прага. Понеже сме много умни, ликвидирахме и това производство.

Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 28.12.2017, 11:25:46
На тази снимка отзад ми прилича да са парапетите на подпорната стена на надлеза.
Да, парапетите ги има. Все пак снимката е правена след строежа на Надлеза, но се надявах да има остатъци от релсов път. На по-късен етап покрай оградата изникват бараки, но на снимката не се виждат още.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: monte carlo on 28.12.2017, 17:19:17
По очевидец:
Есента на 1967 е пуснат тунелът под ЖП линията, като трамваят къса жицата и се слагат шините. През 1969 има наводнение на тунела за няколко дни. През 1972-а е пуснат почти целия надлез, без рампата към гарата. Тя е пусната през 1977-8-а, като даже е с различна облицовка на стените.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 28.12.2017, 19:33:25
Не можах да разбера коя точно рампа към гарата е пусната през 1977-78? На долните снимки всичко ми се вижда завършено.
Пускам две снимки от 1975 - на тази от Надлеза се вижда по-високата стена горе-долу точно при мястото, което го бях нарочил за вход-изход. Вижда се също така, че депото вече е разширено на север с коловози от 29 до 33 (на снимките от 1966 северното разширение на депото липсва).
Title: Re: Малко история ;)
Post by: monte carlo on 28.12.2017, 20:32:10
Питах пак, каза че било пуснато с новата Централна гара през 1974-а, после били променяли нещо.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 28.12.2017, 21:58:29
Очевидецът спомня ли си какво е представлявало мястото преди Надлеза? Откъде се е влизало в депото, как е минавал трамвая, как е ставало включването и изключването?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: monte carlo on 29.12.2017, 14:37:57
Не си спомня, не е обръщал специално внимание. Питах го и за улица между депата - по-скоро е нямало, т.е. онази дъга със синьото вероятно е временно релсово трасе. Спирките на трамвая са били пред ЖП управлението и на ул. Шумнатица.

Бил е в БДЖ в електросекцията когато са слагали гредите на големия мост над ЖП линията. После през 73-а отиват от Надежда на оборотно жилище в Дружба и не е следил много какво става до 79-а.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 29.12.2017, 14:45:01
Коя година строят първия мост над ЖП линията към Надежда?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: monte carlo on 29.12.2017, 15:21:28
За този който е в употреба на сателитните снимки каза че няма спомен, бил доста стар и тесен, даже колите в едната посока били срещу трамвая.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 29.12.2017, 20:08:00
Това за движението на колите срещу трамвая и аз съм го чувал и ако е това, което си представям, наистина е било доста опасно (добре, че е нямало интензивно движение). На това място първоначално трябва да е имало прелез и трамваите са минавали на едно ниво с влаковете. Май някъде към 1955 строят този мост (това съм го чувал от друго място, но не съм го сверявал като информация). Колкото до спирките на трамвая - през 1965 спирките не са се различавали много от тези през 1935. От Гарата следващата спирка е била Болницата (на пресечката със Столетов), след това е спирал на Шумнатица (при общежитието), следващата спирка е била ЖП прелеза (горе-долу в началото на сегашния Триъгълник), след това Триъгълника (при чупката след сегашния Триъгълник) и после Моста-Надежда и нататък.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: bdz43r on 29.12.2017, 20:13:27
Не мисля, че трамваят в който и да е момент е пресичал влака на едно ниво.
Такова пресичане е имало само с коловоза между София-север (тогава Военна рампа) и вагонното депо и е било след моста, който трябва да е бил построен специално за трамвая, значи доста по-рано. Преди това може да е имало прелез, но само пътен.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 29.12.2017, 20:32:32
За маневрения коловоз от София-Север към вагонното депо Надежда със сигурност е имало пресичане на едно ниво, но интересно как е ставало пресичането от трамвая на ЖП линията към Перник и Драгоман, особено през 30-те години.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: qwerty95 on 29.12.2017, 21:02:31
Аз мога да потвърдя от личен спомен, че трямваят пресичаше само един влаков коловоз в този район.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 22.01.2018, 21:34:15
Интересно четиво, ще е добре ако някой може да си спомни инв. № на трамвая: http://www.tretavazrast.com/zdrave/author/5223-%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0?start=330
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 70 on 25.01.2018, 13:54:35
Тъй като не намерих текста - копирай го.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Citaro on 25.01.2018, 14:01:42
Тъй като не намерих текста - копирай го.
Ето го:
Quote
Станалата през ноември 2014 година трамвайна катастрофа на бул. „Христо Ботев” при спирката до бул. „Сливница” ме върна четвърт век назад, когато като ватман претърпях подобно произшествие. И сега чух от телевизионния екран убедителни твърдения как при всяко излизане на трамвая от депото, той се преглежда по правилата.

И навремето при моя случай в сила бяха същите стриктни правила за безопасност, но чак когато излязох по бул.”Георги Димитров” (сега „Мария Луиза”), усетих, че трамваят е „на група”. Това накратко означава, че единият двигател е изгорял и аз нямам електрическа спирачка. Да се върна назад беше невъзможно и продължих, защото това беше последният ми курс за смяната и ако вместо да стигна до края в кв. „Дървеница”, се бях върнал обратно на спирка „Йорданка Николова” (сега „Журналист”), нямаше да ми признаят курса. Това беше моята първа грешка, която само заради късмет не стане трагична. Когато се връщах от Семинарията надолу през горичката, забелязах колко черни са релсите. Беше ноември 1988 г. и обилният листопад се стелеше по релсите. Минавайки върху тях, трамваят ги мачка, получава се черна замазка, която прави мотрисата неуправляема.

По-късно описах това като „фолио-планинг”, подобно на приетото понятие за автомобилите при силен дъжд като „аква-планинг”. Тогава допуснах и втора грешка. Вместо да оставя трамвая на линия и така да задръстя движението, аз реших да рискувам и започнах да се спускам плавно по наклона.Трамваят се хлъзна и знаех, че вече няма спиране, вървеше надолу по стръмното и се превърна в нещо като камикадзе.

Само преди седмица възрастна ватманка, два месеца преди да излезе в пенсия, със също изгорял трамвай на „група” по този маршрут бе излетяла от релсите и трамваят се блъсна в отсрещните тополи. Надявах се в късните часове по този участък да не настигна друг трамвай, но на последната права преди спирка „Журналист” се забих в предния трамвай. Имах късмет, че строшените стъкла не нарязаха тялото ми, а в салона имаше само трима пътници. Зарадвани, че се отърваха леко, те скочиха навън и така нямах разправии поне с тях. Достатъчни ми бяха обясненията цяла нощ пред Ботьо Ботев, който тогава завеждаше отдел „Тежки престъпления и произшествия” при Столичната полиция на пл. „Възраждане”. Все пак и той и пристигналият тогава млад инженер Иво Василев приеха обясненията ми за „фолио-планинга”, а след като нямаше ранени, ми се размина без дела в съда и уволнение.

Трябва да призная, че ръководството тогава прие много сериозно инцидента и по трасето на трамвайните линии в района на гората бяха назначени сезонно чистачи, които прибираха падналите върху релсите листа на дърветата.

И при сегашната случка по телевизията се видяха двама чистачи с метли, които замитаха плътния слой жълти листа до трамвая на спирката. Но това явно беше след дъжд качулка, защото тежкото произшествие вече беше станало.

Стефан ЗДРАВКОВ
Намира се на 35та страница
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 70 on 26.01.2018, 13:17:07
826. След този случай Стефан Здравков е уволнен дисциплинарно.
Стар мой приятел.
Стефан Здравков и моя милост през далечната 1984 -та.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 27.01.2018, 18:02:30
826. След този случай Стефан Здравков е уволнен дисциплинарно.
Той твърди, че специално за случая му се е разминало без уволнение. Макар че със счупен трамвай да се юрне да катери гората, след като знае, че трябва после да я пуска, си е не само безотговорност, а тотална липса на инстинкт за самосъхранение. Незачитането на курс е твърде малка загуба спрямо поетия риск.
Обаче му прави чест, че си е признал, че аварията не е настъпила в последния момент, а си я е влачил. Сега под диктовката на адвокати ще се кълнат, че на трамвая нищо му е нямало и изведнъж така.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 70 on 27.01.2018, 21:13:07
Прав си,Освободен е от работа след друг лек инцидент, пред 1993 -та .
 Относно другата ти реплика - преди години бях на 19 с 425 . Изгоря единият двигател - както с 826. Получих нещо като нареждане от диспечерката да отида до Княжево. Аз разбира се си завъртях на Никола Петров и се прибрах в депото.
Не си бил там , не си знаел какво точно е станало , не знаеш кой какво е наредил и т.н.
Съветвам те отново да прочетеш текста - да осмислиш какво е станало през Ноември 2014 година , какво се е случило преди 826 да се удари в предния трамвай , какви действия са предприети след това. Информирай се след катастрофата с 926 какво е направено. Хайде , аз ще ти подскажа - релсите са били измити с водоноска - нещо , което не е било правено от години.
За допълнение ще дам още един пример от скромната ми кариера като ватман - Една сутрин излизам на линия - 12 линия , 7-ма кома с мотрис 802 . Ръи ситен дъжд и духа силен вятър. 10 минути по-късно аз съм на Христо Ботев , от Клокотница към Сливница. Спускам надолу , като държа контролера на спирачна позиция , преди въздушната спирачка , пускам и пясък , който се пали , защото релсите са покрити с паднали листа и са мокри . В момента в който подам около 1 атмосфера въздух , трамваят се разтриса и скоростта му се увеличава. Крепих го до светофара , докато светне зеленото и просто преминах кръстовището , без дори и да спра на спирката , защото това не беше възможно. Обадих се в центъра,от там ми отговори диспечерката - карайте внимателно. Обясних, че не може да се спре на спирката , тя каза , че ще предаде на Главният координатор. На следващия курс релсите бяха осяти с пясък , но от останалите трамваи. Други колеги също са се пързаляли в онази утрин. Не пожелавам на никой да изпита чувството , което изпитах аз при друг случай - изкачвайки се към Журналист ,по улица Христо Смирненски след пряката с Добри Войников,трамваят все повече боксуваше и все повече забавяше ход. Пусканият пясък се палеше под колелата и излизаше на кълбета - като дим . В един момент , когато предницата ми премина изходящата стрелка от долната крива , трамваят спря и започна да се връща назад . Погледнах назад , видях зад мен коли а между трамвая и колите пресичащи пешеходци. Единствено ме спаси това, че на 802 беше монтиран нов вид прекъсвач, който издържа на по-големи натоварвания и по този начин включих директно на паралел , защото и на серия и със задействана въздушна спирачка на 4 атмосфери - блокирани и 6-те колооси , както и МРС - аварийна спирачка , трамваят пълзеше назад. Разбира се , хора, които прекарват работния си ден зад бюрото няма как да знаят това . А, и дървените философи също.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: vaz2106 on 27.01.2018, 21:31:25
Аз съм го изпитвал същото, и срещу пълните автобуси на колегите и т. н. :rev:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 22.04.2018, 18:50:44
Не знам дали е правилната тема:
https://balkan.auction/bg/auction/4070935/stara-bulgarska-furazhka-shapka-vatman-tramvai

В момента е 10 лева. Има още почти 3 дни за наддаване.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: TheBulgarianRail on 19.07.2018, 18:24:18
Приятел на баща ми колекционира ретро возила. Засега знам, че има една Шкода. Давана е под наем за заснемането на филм. Ето снимки:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: mishot on 09.08.2018, 17:15:32
Това не знам дали е за тук, но не ми се пуска тема, а и все пак касае историята, макар и скорошна.
Помня, а и забелязах в снимките от много градове, че около 2013 година е била годината на електриковите ливреи. Рекламата на сладоледи Nestle и тази на "Турция без край" са все в тази гама. Но са се боядисвали и много нерекламни в такива разцветки, най-вече извън София, защото тук си държаха на оранжевото все още.

На мен лично ми допадаха, внасяха свежест в сивотата на града, весело изглеждаха. В София Нестле сладолед имаше по BMC-тата, в Бургас - Тедомите. Някои в Пловдив са имали такава нерекламна ливрея от гаража. На BMC-тата много им отиваше, защото и без това седалките им са електрикови. ;) Турската реклама явно се задържа до 2014-та: http://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=5973.0;attach=97078;image (http://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=5973.0;attach=97078;image), но на Нестле сладоледената е само през 2013-та. Интересното е, че я помня още от февруари месец и откара до лятото, не мога да намеря инфо кога я махат, но през август 2013-та май поне в София вече не се вясваше толкова... Което е малко смешно защото реклама на сладолед през феруари-март е напълно излишна. :D

През 2014-та рекламата на Нескафе е пак в подобна наситена багра, но вече доста по-към синьо. Но пък синьото в тази реклама мисля, че пак леко зеленее: http://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=5973.0;attach=98001;image (http://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=5973.0;attach=98001;image)

Популярността на тези краски не е случайна - в годините 2012-2014 всички варианти на електриково от по-зеленикави до по-синкави са популярни в уеб дизайна и рекламния бизнес. В много видеоклипове от онова време също присъстваха неоново жълто и електриково зелено. Windows 8 в бета версиите си преди да бъде пуснат също е бил в електриково: https://www.deviantart.com/eggi36/art/Windows-8-Consumer-Preview-Theme-410868376 (https://www.deviantart.com/eggi36/art/Windows-8-Consumer-Preview-Theme-410868376)

През 2014-та пролетта пък много срещана беше рекламата с хитрото коте за храните Феликс. след като дойдоха новите поръчки автобуси поне в София практиката с рекламите е спряна докато са в гаранция предполагам.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 14.09.2018, 21:35:39
Днес разбрах един любопитен факт - до края на 90-те години(ако не и по-късно) в софийския МГТ е било възможно да се пътува абсолютно безплатно при представяне на военна книжка пред проверяващите лица. Един приятел ми разказа, че в последните месеци от службата му е бил разпределен като куриер, който да взима пощата от пощенската станция в Младост и да я носи в поделението на Цариградско шосе. Използвал е автобусите цивилно облечен и често са го проверявали. Имало много случаи, в които уволнили се войници продължавали месеци наред да пътуват гратис докато контрольорите не схванали трика и започнали да проверяват стр.7 от книжката...
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 18.09.2018, 16:06:25
Да, войниците пътуваха безплатно. Ясно е, че на униформените никой не е искал документ. Като цивилен съм показвал военната си книжка, но не и след уволнението. Всеки мъж знае за отметката на стр.7 на военната книжка, но все пак контролите са предимно жени. Така че вероятно номерът е минавал, стига да изглеждаш като войник - късо подстриган, без брада и на подходяща възраст.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: V.Peichev on 18.09.2018, 17:28:51
Виждал съм в последните години контрольори да не проверяват униформени кадрови военнослужещи както и служители на МВР, ГДО и ГДИН. :)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 16.12.2018, 11:12:01
Снимки от delcampe.net

Направих си труда и проверих какви снимки на хора, снимани на фона на автобуси има в горния сайт. Качвам какво открих:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 16.12.2018, 11:12:38
И една катастрофа във спирка на градския от по-ново време:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 12.02.2019, 22:43:39
През ноември 1987 г. се провежда първото заседание на сформирания на обществени начала музеен съвет към СО "Градски транспорт" (Електротранспорт). По това време вече е имало идея да се съхранят оцелелите експонати от подвижния състав, които представляват историческа стойност. Имало е предложение дори да се закупи от Белгия един "черен вагон" - модел на първия трамвай, да се направи списък на всички музеи по градски транспорт в страната (все едно е имало такива) и да се създадат връзки с други такива музеи извън страната. Обсъждала се е и възможност за проектиране на музей на градския транспорт към 1989 г. на територията на Обединението. Нещата явно са спрели до тук, защото историята след това всички я знаем.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 01.05.2019, 14:21:11
 :arrow:
1) Икарус на Балкантурист;
2) Някъде из България;
3) Катастрофа в България;
4) Балкантурист
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 70 on 01.05.2019, 14:55:46
На последната снимка ми прилича площадът в град Бяла, но не мога да твърдя , че е така.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: poly911 on 01.05.2019, 16:05:46
А предпоследната снимка е от Витоша

Изпратено от моят Lenovo A1010a20 с помощта на Tapatalk

Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 01.05.2019, 16:13:42
По какво позна, че е на Витоша?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 01.05.2019, 18:27:11
Това първото не е Икарус, а от ония, които и досега не съм разбрал какви са, като на известната снимка от летището - или Берлие, или Санос Охрид....
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 03.05.2019, 12:43:13
От днес урожаят е скромен:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 03.05.2019, 15:31:04
От днес урожаят е скромен:
Това трябва да е Икарус 30.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 04.05.2019, 19:33:46
На втората снимка една интересна (поне за мен) товарна селска пърпоретка.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 05.05.2019, 11:42:18
 :arrow:

На последната снимка се виждат стари софийски пожарни автомобили, най-вероятно паркирани за някакво събитие на пл. Александър Невски.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 12.05.2019, 18:32:39
 :arrow:
Враца
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 20.05.2019, 22:29:47
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=131684;image)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 20.05.2019, 22:51:20
Много хубаво, но автобуса според мен е копие на Шкода. Взели са шасито, разглобили са каросерията, видяли са какви профили трябват и как са сглобени и са направили почти същото нещо като оригинала. Много хубаво че са правили нещо обаче все пак, щом стигнахме до там да доставяме автобуси от другия край на света вместо да сглобяваме някакви каросерии тук.  А уж следвоенните бедни години ще се окаже че поне няколко завода са сглобявали автобусни каросерии. Сега уж ЕС, уж пари има, уж незнам си какво от години една каросерия няма произведена.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 20.05.2019, 23:22:59
Ето една Шкода от същото време
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=131690;image)

И един автобус в Боровец
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=131692;image)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 21.05.2019, 19:36:59
http://www.trainz-bg.com/Data/railwaypassion/BooksTrains/Books.rar (http://www.trainz-bg.com/Data/railwaypassion/BooksTrains/Books.rar)
Който е изтървал албумите и книгите, пускам ги отново. Ако трябва, ги преместете....Някои файлове изискват да си свалите и инсталирате безплатна програмка DVJU reader.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 24.05.2019, 11:37:07
За тази снимка се твърди, че е снимана в София. Нека по-запознатите да кажат дали разпознават автобуса.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: TheShadow on 30.05.2019, 10:37:34
Две интересни и невиждани неща:
Автобус Опел Блиц на автомобилно-транспортно дружество ЖАРЬ-ПТИЦА с любопитен регистрационен номер ВР29. За съжаление снимката не е датирана.
И бидейки на тема интересни регистрационни номера, ако сте се чудили как са изглеждали първите учебни автомобили в София, ето един от тях с номер СФ1000, сниман по време на изпитната сесия за шофьори през февруари 1934 г. Снимката, а вероятно и колата, са принадлежали на инструктора, чието име за съжаление не знам.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 27.06.2019, 11:32:45
В delcampe.net е пусната серия от няколко снимки на едно момче. На една от снимките, то е снимано пред хотел Марица в Пловдив (първата снимка).
В серията има още една снимка с много автобуси, която най-вероятно пак е в Пловдив, тъй като момчето е облечено по същия начин. Тези автобуси каква марка са и защо са толкова много?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 27.06.2019, 19:07:30
Тази снимка не е от България, Викторе. Автобусите са Лейланд, и най-вероятно са тези, които са доставени втора ръка от Израел за Букурещ. Израел ги подарява на Чаушеску в края на 60-те години (30 автобуса са) като благодарност за това, че Румъния, за разлика от останалите социалистически страни, не прекратява дипломатическите отношения с Израел през 1967-а. Доколкото знам, изкарват доста дълго, поне до първата половина на 80-те, за разлика от румънските "творения", които само след няколко години експлоатация, са били брак.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 28.06.2019, 00:38:47
Този модел, който е на заден фон е по-скоро Leyland Levent за Истанбул - в източници в интернет пише, че е специално разработен за там (тоест го няма никъде другаде) и внесен през 1968 г.
(http://farm6.static.flickr.com/5131/5456179777_c98aac4e5f_o.jpg)

От друга страна, забележете частта от автобус на преден план в снимката от поста - за разлика от другите, този има червена броня като тези за Букурещ:
(http://forum.transira.ro/files/leyland_merkavim_la_universitate_866.jpg)

Не съм сигурен дали автобусите имат регистрационни номера, тоест дали не са нови, примерно в процес на доставка...
От трета страна на тази картичка от Боровец се вижда автобус, който май прилича доста на турския Leyland, но е с по-широк отвор за табела:
(https://images-01.delcampe-static.net/img_large/auction/000/438/076/989_001.jpg?v=0)

Също така в този кадър от "Бариерата" се виждат останки от предницата на автобус с подобни като от картичката форми на челото вдясно:
(https://www.imcdb.org/i380858.jpg)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 28.06.2019, 00:51:34
Значи като гледам черните номера и бялата броня, както и екзотичната кола между автобусите, най-вероятно втората снимка е в Истанбул. Там между другото по същото време, че и преди това, са имали много Шкода 706РО, но с една двукрила врата, изтеглена малко по-назад от познатото ни местоположение на предната врата. Същото са имали и в Сирия......Друга възможност е автобусите за Турция при доставката им да са минали през България - видях с очите си същото лятото на 92-ра, с червено-сини Икаруси 260 - минаха много бързо по Цариградско шосе посока Младост, мислех, че са за нас, че отиват в гараж Дружба.....Не мога да преценя имат ли вече черни турски номера или все още нямат такива....ако е второто, може наистина снимката да е у нас...Това от Боровец не знам какво е - никъде досега не съм видял, че у нас е внасян Лейланд.....

https://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-3-%D0%BE%D1%82-1989-%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-_l.l_i.126910_at.5.html (https://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-3-%D0%BE%D1%82-1989-%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-_l.l_i.126910_at.5.html)

Тука има някакъв Лейланд 30, така че явно е имало и у нас, но е с доста малък разход, 13 на сто, значи е някакво микробусче....Другите са ясни, ТАМ и оригинална Сетра имаха много в СОМАТ....
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 28.06.2019, 09:41:49
Значи като гледам черните номера и бялата броня, както и екзотичната кола между автобусите, най-вероятно втората снимка е в Истанбул. Там между другото по същото време, че и преди това, са имали много Шкода 706РО, но с една двукрила врата, изтеглена малко по-назад от познатото ни местоположение на предната врата. Същото са имали и в Сирия......
Втората снимка на Виктор може да е в Истанбул, тъй като румънските табели винаги са били бели (или жълти - за държавната администрация). Но втората снимка на Балкантон с Шкодата категорично е в Букурещ - това са им стандартните регистрационни номера от онова време. 32=автобус (между 31 и 40), B=Букурещ
Title: Re: Малко история ;)
Post by: aleks101 on 05.07.2019, 13:00:49
Извинявам се, ако е пускана:

Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 13.07.2019, 15:51:39
Някъде се коментира, че липсва левият завой от Цар Освободител към Левски за днешните ТБ 5 и 8. Изначално завоят си е там, само че конфигурацията на кръстовището е по-друга. Нямало е подлез и е имало обособен от по-далече десен завой от Левски към Орлов мост, а не като сега. В резултат на това, мрежата за ляв завой от Цар Освободител към Левски е изнесена доста по-южно от сегашното си положение. На снимката по-долу се вижда това:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: RADOCVET on 13.07.2019, 19:58:25
Има период след реконструкцията на кръстовището, в който такъв завой липсва и е изграден за пускането на тб 5 от Младост до Люлин.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 17.07.2019, 22:36:14
Попадна ми нещо интересно от 1967 г. Какви ли ще са били тези автобуси, при това съчленени, които е трябвало да бъдат сглобени в трамвайната работилница?
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=132580;image)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 17.07.2019, 23:15:33
Много интересна информация! Да не би да е имало някакви (очевидно неуспешни) опити за сглобяване на съчленени автобуси от два Чавдара м65?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 17.07.2019, 23:23:21
Писали сме за тези автобуси-малко произведени бройки, съчленен М80. Оказал се неуспешен, правен е и в Ботевград и в Омуртаг вероятно и в други АРЗ по няколко бройки. За сега е известно такива да е имало в Русе, Шумен, Търговище, Плевен, Габрово. Явно и тука е имало. Ето за такава каросерия става въпрос, на която средния мост е изнесен доста преди съчленението. За съжаление не намирам снимката на истинския, имах и снимка и чертеж с размерите, някъде из форума я има със сигурност.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: mitko08888 on 18.07.2019, 07:42:39
(http://picbg.net/u/62092/63128/884540.jpg)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 18.07.2019, 09:55:42
Писали сме за тези автобуси-малко произведени бройки, съчленен М80. Оказал се неуспешен, правен е и в Ботевград и в Омуртаг вероятно и в други АРЗ по няколко бройки. За сега е известно такива да е имало в Русе, Шумен, Търговище, Плевен, Габрово. Явно и тука е имало. Ето за такава каросерия става въпрос, на която средния мост е изнесен доста преди съчленението. За съжаление не намирам снимката на истинския, имах и снимка и чертеж с размерите, някъде из форума я има със сигурност.

Всички знаят за тези съчленени м80, но те се появяват чак в края на 70 - те години, а статията по - горе е от 1967г.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tauri on 18.07.2019, 10:06:54
Най-вероятно става въпрос за  Skoda RTO  като подобните съчленени Йелч.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 18.07.2019, 22:34:14
Писали сме за тези автобуси-малко произведени бройки, съчленен М80. Оказал се неуспешен, правен е и в Ботевград и в Омуртаг вероятно и в други АРЗ по няколко бройки. За сега е известно такива да е имало в Русе, Шумен, Търговище, Плевен, Габрово. Явно и тука е имало. Ето за такава каросерия става въпрос, на която средния мост е изнесен доста преди съчленението. За съжаление не намирам снимката на истинския, имах и снимка и чертеж с размерите, някъде из форума я има със сигурност.

Всички знаят за тези съчленени м80ч но те се появяват чак в края на 70 - те години, а статията по - горе е от 1967г.

70-те и 80-те ги правят в Омуртаг и може би разни АРЗ-та. Иначе първите според книгата се появяват точно 67-68-ма, в изцяло червено оцветяване и са правени в Ботевград. Няма да се учудя да са купили проекта и заради дефицита на съчленени автобуси да са пробвали да го правят от 2 бракувани къси на няколко места, но историята мълчи. В Омуртаг се е правел и М80 дълги години.

Също интересно е, че в Албания се появяват доста такива съчленени М80, но тяхно си производство и с малки разлики. Някой беше предположил тук, че сме им продали проекта и италианците са го "дооправили" и така са почнали да ги правят и в Албания. Кой знае накрая какво ще излезе за тия автобуси.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 18.07.2019, 22:47:36
В Албания италианците от Борсани директно им подаряват проекта, направен за нас, след като нашите са го отказали в полза на Сетра. Произвеждат се в Шкодра до 1982-ра...След смъртта на Енвер Ходжа (1985-та) почват ударно да внасят всякакви автобуси втора ръка от Германия, Франция, Италия, Холандия....
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 18.07.2019, 22:49:51
Ето една Шкода 706 РО за Египет, вижда се разликата с европейските - една врата, изнесена назад. Същите ги е имало в Турция, Сирия, Ливан, Ирак.....
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 19.07.2019, 00:38:38
Май до към 80-те от целия соц.блок никой не е можел да произведе добър съчленен автобус, освен Икарус. Но и той не се брои, защото все пак е Хеншел взет наготово. Тези на шаси Шкода са си компромисен вариант. А от модерен тип със задноразположен двигател май успяват да правят серийно само Кароса от соц.блока преди промените. То и сега евтинджос-производителите не могат да направят добър съчленен и благодарение на това намазахме с МАН.

Иначе самия край на 50-те и самото начало на 60те вече Швейцарците, Германци, Италианци правят съчленени. Мерцедес О 317 Г, Веттер, Хеншел и подобни. Толкова ли е по-сложно технологично да се произведе съчленен.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 19.07.2019, 06:27:21
http://www.gruzovikpress.ru/article/18232-sochlenennye-avtobusy-s-podvijnostyu-v-vertikalnoy-ploskosti-tandem-s-odnoy-stepenyu-svobody/ (http://www.gruzovikpress.ru/article/18232-sochlenennye-avtobusy-s-podvijnostyu-v-vertikalnoy-ploskosti-tandem-s-odnoy-stepenyu-svobody/)

http://www.gruzovikpress.ru/article/19425-mashiny-tyanushchego-tipa-nachalo-epohi-garmoshek-ch-1/ (http://www.gruzovikpress.ru/article/19425-mashiny-tyanushchego-tipa-nachalo-epohi-garmoshek-ch-1/)

http://www.gruzovikpress.ru/article/19426-mashiny-tyanushchego-tipa-nachalo-epohi-garmoshek-ch-2/ (http://www.gruzovikpress.ru/article/19426-mashiny-tyanushchego-tipa-nachalo-epohi-garmoshek-ch-2/)

Прочетете статиите. В соцлагера всичките опити, без Икарус, включително Кароса през 60-те и в края на 80-те, Йелч, Шкодата от две единични, курдисана в Букурещ, китайските BK70, албанските творения, както и нашите опити с М80, са си чисто ТНТМ. Нещо такова е щяло да излезе и от трамвайния "завод". При съчленените тролеи в СИВ нещата са още по-трагични.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 19.07.2019, 14:25:56
Все пак остава уговорката, че от това задание може и нищо да не е излезнало. Да не забравяме, че в края на 1967 пристигат Икарус 180. По същия начин някъде към 1963-1964 трамвайната работилничка отново получава задание за производството на български тролейбус. И от това не излиза нищо, защото от началото на 1965 започват да идват Шкода 9Тр. И по-добре, че е станало така.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: я л т а on 24.07.2019, 15:12:43
Първият Български автобус, сглобен във Варна:


http://www.chernomore.bg/jivot/2018-05-29/nepoznatata-istoriya-parviyat-balgarski-avtobus-e-sgloben-vav-varna?fbclid=IwAR1CqCRSEVP8ZRutanic67EdN237vOg2hKeRv-NpbB-xEsefbh-_1XwDM18 (http://www.chernomore.bg/jivot/2018-05-29/nepoznatata-istoriya-parviyat-balgarski-avtobus-e-sgloben-vav-varna?fbclid=IwAR1CqCRSEVP8ZRutanic67EdN237vOg2hKeRv-NpbB-xEsefbh-_1XwDM18)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: чавдарчето on 30.07.2019, 00:24:25
В конце 1970-х гг. произошла революция в транспортном машиностроении. Тогда концерн Daimler-Benz AG продемонстрировал сочленённый автобус Mercedes-Benz O305G с толкающим приводом, т. е. с ведущими колёсами прицепа, а не тягача. Она станет отправной точкой для машин нового поколения, новой эпохи транспортного машиностроения.

Так называемая «тянущая схема» остаётся классической и используется производителями по сей день – это Volvo (в основном бразильский рынок), Van Hool, МАЗ. Она окажется дешевле, проще в обслуживании и ремонте, надёжнее и проявит свою эффективность во время гололедицы.

Източник, линк?

Превод (Благун Калчев):
В края на 70-те стана революция в транспортното машиностроене. Концернът Daimler-Benz AG демонстрира съчленен автобус Mercedes-Benz O305G с тласкащ привод, т. е. с водещите колела в прицепа, не във влекача. Тази схема ще стане отправна точка за возилатаот ново поколение, нова епоха  в транспортното машиностроене.

Т.нар. «теглеща схема» остава класическа и се използва от производителите до наши дни –  Volvo (основно на бразилския пазар), Van Hool, МАЗ. Тя се оказва по-евтина, по-проста за обслужване и ремонт, по-надеждна и е ефективна при поледица.


Title: Re: Малко история ;)
Post by: Стререомонокъл on 02.08.2019, 23:19:34
Ама при "теглещата схема" в салона прониква повече шум. Евентуално миризми и прах.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 02.08.2019, 23:25:48
Като е качествена изолацията, няма да го има нито едното, нито другото. Наред с другите работи, едно от предимствата на теглещата схема е по-лесното изкачване на стръмни наклони, както и при тежки заледявания през зимата на север. То затова още се прилага при Волво, Ван Хоол....Примерно на Петрово не е проблем да се качи съчленен автобус по теглещата схема - Чавдар В14-20 или Икарус (и го е правил многократно), докато знаеш защо не пускаха съчленени 0 305Г по 98 - измята се задната част и става "мазало"....Германия е относително равна, автобусният транспорт е довозващ, нямат планински натоварени линии, изискващи съчленен автобус....
Title: Re: Малко история ;)
Post by: qwerty95 on 05.08.2019, 15:13:08
Не знам дали е пускана, това е от нашия класик кар форум. Пише, че това е FAP.

(http://pichost.name/images/2019/08/04/5424981af8b2ab5c20c6a9915d2ee111.jpg)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 20.08.2019, 20:38:11
КАКВИ СА АВТОБУСНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СОФИЯ ПРЕЗ 1983 Г. (https://www.sandacite.bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/?utm_medium=social&utm_source=facebook.page&utm_campaign=postfity&utm_content=postfity1d76e)

1936 - ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ТРАМВАИ ДТО (https://www.sandacite.bg/1936-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b2%d0%b0%d0%b8-%d0%b4%d1%82%d0%be/)

Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 22.09.2019, 22:38:38
На Витоша
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 22.09.2019, 22:39:10
Гараж Сточна гара
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 23.09.2019, 04:01:33
Значи и у нас са попаднали Шкоди, първоначално предвидени за Куба, с широка отваряема част на прозорците, долу....много от тях са отказани, понеже първите партиди са се представили ужасно зле в кубинския климат, та Кастро е принуден да се върне към Лейланд. Та от този тропически вариант знаех, че в Чехословакия са останали много, но не предполагах, че и у нас са внесени....били са без отопление, в Куба такова не трябва, не знам дали в последствие са им монтирали...
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 07.10.2019, 10:32:50
Автобус за ремонт/ за части
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 14.10.2019, 11:54:20
 :arrow:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 25.11.2019, 10:12:10
Една Шкода и стари автобуси, снимани незнайно къде...
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 25.11.2019, 10:35:56
Прилича ми да е зад ж.п. гара, по сградата и блокчето с апартаменти за служителите. Дали не е старата гара в Своге? Някъде гледах снимка че е била с подобна архитектура и 2-етажното блокче зад нея ми прилича да е същото.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Стререомонокъл on 25.11.2019, 19:13:15
Няма табела. Явно още тогава гарата (ако наистина е такава) не е била използвана. Но определено прилича на гарово здание. И сградата до него прилична на ведомствена жилищна сграда на БДЖ.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Стререомонокъл on 25.11.2019, 19:16:41
Гараж Сточна гара
Това там, където по-късно беше автосервиза ли е? Мястото на сегашния LIDL...
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 25.11.2019, 21:18:13
Да
Title: Re: Малко история ;)
Post by: TheShadow on 03.02.2020, 15:59:27
Булевард Александър Стамболийски, 1954 г.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 04.02.2020, 10:41:38
Два служебни автобуса
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 28.02.2020, 22:20:39
Една снимка с попаднал на нея автобус "Прага", представител на първата доставка градски автобуси от 1935 г. Не мога да позная мястото, може и да е във вече несъществуващи места в центъра.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 04.03.2020, 10:59:56
Това не знам дали е от България, но има много автобуси на снимката. Не мога да позная моделите.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 11.03.2020, 09:49:43
Шофьор на автобус
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 12.03.2020, 11:06:04
Младоженци
Title: Re: Малко история ;)
Post by: qwerty95 on 12.03.2020, 17:35:03
Класика отзад - ПАЗ-652.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 15.03.2020, 23:20:33
Шкода 706 RO в прохода Витиня, 1954г.:

(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=135971;image)
Източник (https://www.facebook.com/BusMemoriesBulgaria/)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 16.03.2020, 03:37:15
Този е от българските.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 16.03.2020, 12:25:14
Човека дамаджана с домашна ракия ли навдига?  :D
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 22.03.2020, 15:52:24
Автобус по линията Трън - София, сниман някъде през 30-те години на 20-ти век.
Паметникът зад автобуса е камбанария, висока 25 метра, която е построена съвсем близо до границата със Сърбия. Целта й е била камбаненият звън да се чува в Сърбия, за да чуват българите от западните покрайнини, че не са забравени, независимо, че Ньойският договор ги е откъснал от страната.
Комунистите преобразуват камбанарията в партизански паметник, на загиналите такива в района.
Това е мястото днес - село Слишовци (ГКПП Стрезимировци):
https://goo.gl/maps/1w9Dy2Dy7RpAmi3EA

Има инициатива за възстановяване на паметника в оригиналния си вид и поставянето на камбани.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: я л т а on 22.03.2020, 16:03:45

Това е мястото днес - село Слишовци (ГКПП Стрезимировци):
https://goo.gl/maps/1w9Dy2Dy7RpAmi3EA
Има инициатива за възстановяване на паметника в оригиналния си вид и поставянето на камбани.

А до преди 30 + години до там се ходеше с открит лист, ходил съм през 1974 година на събор.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: mihailo on 23.03.2020, 01:44:18
Паметникът в момента е в изключително увреден, и опасен вид - с годините се накланя назад спрямо пътя, и застрашава в един момент да падне. Всъщност комунистите преправят камбанарията в паметник-костница на загиналите партизани, а от другота страна на пътя пък е партизански музей, в чиято сграда се помещава(ше) селското кметство, както и малка кинозала.
Съжалявам за лиричното отклонение...
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 28.03.2020, 19:28:27
Като изключим призрачният ефект, на снимката пред Джамията в София се вижда стар автобус,  може би Прага или някой от каросериите местно производство, краят на 30-те или  40-те години на миналият век. Източник:

https://www.ebay.com/itm/Vintage-Photo-Anomaly-Double-Exposure-Mosque-Ghost-Lady-Photograph-Snapshot/392740292267?hash=item5b712546ab:g:FuIAAOSwUdZefShH
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 29.03.2020, 16:10:58
Прага не е със сигурност, нещо нашенско самоделно е, доста е малко.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: qwerty95 on 29.03.2020, 19:27:29
Прага не е със сигурност, нещо нашенско самоделно е, доста е малко.

И на мен много ми е интересно какво е това автобусче. Не е КАВЗ, ГЗА нещо подобно е, опитах се да сравня с други снимки, но има разлика в детайлите. Мисля, че е по-ново, някъде 40-те, 50-те години.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 29.03.2020, 19:55:45
50-те не е със сигурност, най-късно 40-те или по-рано.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 30.03.2020, 01:10:01
Шкода 706 RO, снимана вероятно в началото на 60 - те години:
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=136473;image)
Източник (https://www.facebook.com/BusMemoriesBulgaria/)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 01.05.2020, 20:35:19
В темата за история на трамваите съм споделял преди години информация за тях към 1954г. от Европеана, сега има такава за цените на билетите за трамваи и кино   :laugh:  , автобусните и жп превози на пътници за с.г. 1952, 1955 и 1956г. Източник:

https://storage.osaarchivum.org/low/5f/d1/5fd12bb9-35a3-42ec-8958-1c205ec3a5a3_l.pdf

https://storage.osaarchivum.org/low/64/cc/64cc3d95-64a1-428e-ba18-c66165e9568b_l.pdf

https://storage.osaarchivum.org/low/95/a8/95a8a2ac-ec98-4670-819d-0738f26b7e4c_l.pdf

https://storage.osaarchivum.org/low/76/71/76717675-898d-43c2-8698-8415737c194b_l.pdf


Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 02.05.2020, 11:18:24
Съкращенията от последния документ са интересни. В оригинал това са съкращения на дестинации вероятно? Примерно Горна Баня, Овча Купел?
(https://images-03.delcampe-static.net/img_large/auction/000/628/179/070_001.jpg?v=0)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 02.05.2020, 13:19:18
Това е комбиниран билет за няколко пътувания. Ако се знае от коя година е билета ще ми е по-лесно да разгадая различните съкращения (като го гледам е най-късно от 50-те). По средата на петолъчката е пл. Ленин. от 1 до 31 са дните от месеца, от 6 до 22 са часовете от деня, ОТ е отиване, ВР е връщане. Останалите може да са съкращения на различни възлови спирки, до които важи сектора, може и да са линии (автобусни или тролейбусни). За ГБ и ОК мисля, че си прав. СР, БН и ВЗ също трябва да са спирки предвид разположението им около ключовата спирка пл. Ленин.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: mlk on 02.05.2020, 14:40:25
БН е Банкя, а ВЗ ми звучи като Вилна Зона, което може да е например Панчарево и Кокаляне или пък Драгалевци и Бояна.
СР е малко като Сухата Река, ама не го вярвам особено, освен ако не е за рейсовете към Кремиковци и района.

ПС. БН може и Бояна да е, ако става въпрос само за трамваи.
С - Сталин или Слатина (ако е само за трамваи), Л - Левски, КН - Княжево, ЛЗ - Лозенец
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 02.05.2020, 17:35:47
Вдясно са градски зони, около звездата с пл. Ленин - крайградски.
НД = Надежда. КН по-вероятно е Коньовица, за да се затворят всички направления в града.
СР може да е северни райони, ВЗ - вилни зони или витошки зони.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 02.05.2020, 19:05:00
За съжаление нямам представа от коя година е. Ето още няколко. Първите два са отпреди 1944 г., вторият е т. нар. "домакински билет". Последният е късен, някъде от 70-те, пак със съкращения.
(https://images-01.delcampe-static.net/img_large/auction/000/628/179/040_001.jpg?v=0)
(https://images-04.delcampe-static.net/img_large/auction/000/628/178/923_001.jpg?v=0)
(https://balkan.auction/uploaded/1/005211/5211668/5211668_b_1586614301.jpg)
(https://balkan.auction/uploaded/0/003744/3744775/3744775_b_1544384754.jpg)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: mlk on 02.05.2020, 20:47:35
Яснооо . Значи на най-горния със съкращенията, СР означава Слатински Редут.

Този от 3 лева вероятно е от 1939 година, защото 1940 закриват разни линии.

Ето и новият ми опит да разкодирам от по-долните:

СР      Слатински Редут
ОК      Овча Купел
ПЛ      ? Павлово
НД      Надежда
КН?     Княжево
ЛЗ      Лозенец
СТ      Сталин

БН      Бояна
ГБ      Горна Баня
ВЗ      Иван Вазов

тези не са ясни
А
З
С       
И       Илиянци
Л       Левски
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Dimitar155 on 02.05.2020, 22:44:37
А - Александровска болница
З - Захарна фабрика
С - пл. Бански (или нещо подобно)
Може и да не са тези места. Това успях да разчета от първите снимки, но не съм сигурен дали буквите от старите снимки съвпадат с по-новите.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Samogona on 03.05.2020, 14:37:33
Прощавайте ако въпросът ми не е за този раздел. Имам някакъв смътен спомен, че в първата половина на 90те години имаше един землянски синьо-бял 11М3, който понякога нощуваше в локалното платно на бул. Цар Борис III, посока центъра- Княжево, в участъка между Бъкстон и Овча Купел. Вярно ли си спомням наистина? Било ли е възможно коли на МГТ да нощуват извън гаража? Поздрави на всички участници.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Dragon on 03.05.2020, 20:33:36
По-вероятно да е бил някакъв вид аварийна кола, която е работела по релсовия път или пък междуградски автобус.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tauri on 03.05.2020, 22:03:41
Преди Кремиковци да купят сините птици работническите автобуси се обслужваха от гаражите на автото дори и от някои регионални ДАП-ове. В началото на деведесетте много често нощуваха в междублоковите пространства и по улиците където са живели шофьорите, които са ги карали.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 04.05.2020, 03:16:39
Това го имаше и бая време и след като купиха сините птици - явно бяха  недостатъчно. На комшията, шофьор в Малашевци, рейсът, 11Г5, все си му беше пред блока. Беше 27хх, после караше 11М4 от същата серия. И той все си беше пред нас. През 2000та ходих на една учебна практика в Кремиковци - паркингът беше пълен както с птици, така и с 11М4 и Икаруси 256. След това не знам. По същото време, независимо от белите МАНове, масово имаше Сетри по 66,93, 98, 122, както и на север по 21, 22, 23 и 24. А, да не забравим и небезизвестните линии 100 и 101, също Ярлово и Батулия.
И в Земляне имаше Сетри за Кремиковци, които сетне цъфнаха по 30, 31, 32, 33, 61, 261, 66, 93, 98 и 63. Тези, които ги докараха от Република не ги броя.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 04.05.2020, 15:31:08
Автобуси ЛАЗ, произведени по поръчка на България на производствената линия в завод за автобуси в Лвов, б.д. Източник:
https://www.topfoto.co.uk/asset/1418058/
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 11.05.2020, 00:38:34
Автобус FAP за Балкантурист
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 11.05.2020, 01:03:50
FAP Dubrava - югославски.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 15.05.2020, 10:16:34
Помни ли някой за съществуването на българска фирма NOMAR в началото на 90-те години на миналият век? Аз не можах да намеря нищо за  тях.  Според този източник:  https://www.drive2.ru/b/554823738932071181/  фирмата поръчва 10 бр. междуградски автобуси  ЛиАЗ-5256-11 през 1992г.,  от които само 5 пристигат в България. Сделката пропада поради убийството на собственика на NOMAR  в България. Задната част на автобусите е трябвало да бъде отделена от пътническия салон с преграда. За съжаление нито руския ми е добър, нито Google преводач помага особено за да се преведе следното : чтобы возить челноков между барахолками.

Благодаря за разяснението  :)  , любопитна история се оказаха тези автобуси. Предполагам, че тези 5 броя  са  единствените ЛиАЗ, внесени изобщо  в страната през 90-те и не само.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 15.05.2020, 10:41:25
Чтобы возить челноков между барахолками.
За да превозва "челноки" между бит пазарите/битаците.
С думата "челнок" се означават пътуващите търговци, които пренасят стока от едно място до друго, продават я  на второто, след това се връщат и повтарят същата процедура. 90 - те години този вид търговия е доста разпространен на територията на бившия СССР, но достига и до България под формата на т.нар "руски пазари" в повечето големи градове, където руснаци и украинци продават най - различни стоки. Очевидно въпросната фирма е имала/щяла да има за предмет на дейност, именно превоз на такива руски търговци.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 15.05.2020, 12:37:52
Търговски пътници, тогава почнаха кризите и това беше един от начините човек хем да си докарва някакви добри доходи, хем да си попътува малко. И беше интересно, таман навлизаха чужди стоки.

Отпред в автобуса са към 35-40 туристически седалки, отзад е мястото за багаж и стоката на въпросните търговци. Доста хитра идея, изобретателни са нашите първи частници веднага да напипат пазара и да отговорят на търсенето.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 15.05.2020, 18:23:20
Не виждам някакъв смисъл да се реже от пътническия салон за багаж. Обикновено на път за Капалъчарши и сродните места в югоизточната ни съседка се ползват товарни ремаркета. Пълно беше с подобни молдавски и украински автобуси по направлението север-юг.
Този вид "търговия" не е от най-законните и се подплатява с пачки, за да си затворят очите митничарите.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tauri on 15.05.2020, 20:51:52
Автобусът няма багажно каросерията не го позволява.  Явно така са го решили. Това с куфарната търговия е някакво допълнително хрумване.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 21.05.2020, 15:22:09
Автобус Шкода Балкантурист
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 27.05.2020, 11:27:09
Ето кратка статия за българският електробус   "Балканкар  EMW -349,2", публикувана в "Panorama Bulgarska" - magazyn spoleczno-kulturalny Lipiec № 7 (159), r 1984. / "Българска панорама" - социално-културно списание, юли №7, 1984г.  Оригинално заглавие: "Elektrobus - nadzieja miejskiej komunikacji" - "Електробус - надежда за обществения транспорт".

С помощта на google преводач и познанията ми по полски преведох статията на български език. :

 Специалистите от българското обединение "Балканкар" създадоха електробус, свързващ в себе си предимствата на автобуса и тролейбуса. Засега електробуса на "Балканкар" е означен с кодовите символи EMW -349,2 и може да се види единствено в Слънчев бряг и в още няколко национални курорта. Това е 22-местен открит вагон, движещ се със средна скорост 25 км/час. Неговият електрически двигател се захранва от батерия с капацитет 22 kw/h. Характерно за този модел е така нареченото явление "краткосрочно индиректно зареждане". С помощта на специално устройство се обработва батерията на електробуса и се дозарежда  на крайната спирка. По този начин дневният пробег се увеличава от 50 до 100-120 км. Шасито е изчислено за 9,5 тона полезен товар. На базата на съществуващите решения и екземпляр могат да бъдат проектирани закрити микробуси и други возила, изпълняващи изискванията на обществения транспорт. Най-голямото предимство на електробуса "EMW -349,2" е това, че не замърсява околната среда и свежда до минимум шума.


Дали този електробус не е електрифициран "Чавдар 5С" с открита платформа?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 10.06.2020, 08:59:23
Стар автобус пред храм-паметникът Александър Невски, 1941г. Източник:   https://www.ebay.de/itm/Foto-Wk2-7-N-E-A-5-Omnibus-vor-Kathedrale-in-Sofia-Bulgarien-1941-N-21058/124217387162?hash=item1cebeee89a:g:kx4AAOSwgXVe32yL
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 18.07.2020, 19:31:28
Микробус "Латвия" и малък автобус "Чавдар" в с. Бистрица, заснети през 1970г.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 18.07.2020, 23:59:23
Даже път като хората няма, земна настилка, отдолу се подават тръбите за водопровода. А това сигурно ли е, че е в Бистрица или само бирарията се казва така? Нещо не виждам планината на заден план.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 06.08.2020, 10:40:29
Автобус от царско време
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 17.08.2020, 09:16:15
Чуждестранни туристи някъде из България, 1977г.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 17.08.2020, 09:20:29
Автобус от царско време
Автобусът е Опел Блиц и по регистрационния номер предполагам, че е сниман някъде в Търновски окръг, в края на 50 - те години.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 17.08.2020, 14:57:13
Отново Пегасо....
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 17.08.2020, 17:01:21
Стар автобус пред храм-паметникът Александър Невски, 1941г.
Опитах се да идентифицирам модела - доста прилича на Магирус О145, използван от Вермахта (http://www.kfzderwehrmacht.de/Homepage_english/Motor_Vehicles/Germany/Magirus_-KHD-/Magirus_O_145/magirus_o_145.html). Датировката също съвпада с немското военно присъствие в България.
(http://www.kfzderwehrmacht.de/Kom_Magirus_O_145_WH-65481_Hoppe.jpg)
(http://www.kfzderwehrmacht.de/Kom_Magirus_O_145_Knuppeldamm.jpg)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 17.08.2020, 21:17:23
Има малки разлики - предната решетка е различна и Магируса е с 1 прозорец по-дълъг.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 17.08.2020, 21:56:27
Има малки разлики - предната решетка е различна и Магируса е с 1 прозорец по-дълъг.
Имам предвид автобуса от снимката пред "Св. Александър Невски" от 1941 г., който се вижда в профил.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 18.08.2020, 13:48:30
Да, за него съм съгласен. Даже не го бях видял, че е там.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 18.08.2020, 21:10:19
Магирус трябва да е. Навремето такъв е имало стопанството Врана. Зимата не е имал парно и са му мазали стъклата със спирт или бензин да не замръзват, а ДВГ е бил с въздушно охлаждане. Един познат, който сега е на 80+ години го е карал като е бил на 19-20 години млад и зелен и ми е разправял интересни истории с него. Онези години не е виждал друг такъв автобус другаде освен този, та нищо чудно да е бил единична бройка и да е същияТ.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 25.08.2020, 12:15:31
Стар автобус в Самоков, края на 40-те или началото на 50-те години на миналият век.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 26.08.2020, 00:25:03
Мисля, че е Щаер.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 29.10.2020, 10:26:04
Автобус. София, бул. Фердинанд (бул. Васил Левски), 1940 г.

Мястото днес - https://goo.gl/maps/TAnG5UXZWU3cGB2G7
Кръстовището с ул. Гурко
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 29.10.2020, 10:59:52
АвтобусЪТ е Мерцедес от доставките от 30-те години. За тези съм чувал че са били много здрави и надеждни машини и са изкарали доста години. Има ги на снимки чак към средата на 50-те, както и на една снимка от Горна Баня в книгата "от Велосипеда до метрото" как го изпреварва тролей МАН. Доколкото знам са изкарали чак до към 60-те.

Тези всички блокове и кооперации покрай булеварда са строени 50-те и 60-те.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 29.10.2020, 11:54:13
Автобусът е ЧКД Прага и снимката е правена при пресечката на Аксаков и В. Левски (https://goo.gl/maps/qg6vmfRM7ubzTPDd7).
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 19.11.2020, 10:43:33
автобус
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 26.11.2020, 09:54:05
Интериорната снимка е на друг автобус
Автобусът от първата снимка вероятно е Чавдар М-50
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 26.11.2020, 10:36:43
Интериорът може би е на Икарус 311.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 28.11.2020, 12:31:42
Автобус ТАМ. От Български визуален архив
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 02.12.2020, 16:41:38
Автобуси от кинопрегледи от 1941 г.
Първият превозва българо-унгарска делегация от София до Перник (https://www.europeanfilmgateway.eu/detail/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%AA%2012/bnfa::82fb07c805e12106a85a6f40d04e6e75). Очевидно това е един от най-новите автобуси на столичния транспорт, доставени през 1940 г. с каросерия, изработена в ДТО върху шаси МАН (http://stara-sofia.blogspot.com/2013/03/1901-1941.html) (не съм съвсем сигурен, но вероятно MAN M1). Добавям и снимка от статия в блога Стара София, от своя страна копирана от общинското списание "Сердика".

Вторият вид също е на шаси МАН, но досега го идентифицирам с MAN E3000, като не съм сигурен дали каросерията също не е немска. Тези автобуси са доставени за нуждите на новата организация "Труд и радост" (https://www.europeanfilmgateway.eu/detail/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%AA%208/bnfa::2b67a1846ecde21a682206a00a6a1fe0), която е създадена с цел да организира свободното време на работниците по образеца на немската "Kraft durch Freude" (KdF, буквално преведено "Сила чрез радост"). На последния прикачен кадър автобусът Сф 237Х превозва тиролска фолклорна група за проява в Горна баня (https://www.europeanfilmgateway.eu/detail/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%AA%2024/bnfa::79d0114ab25e0727215bf8b3460a4b58).
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 04.12.2020, 13:02:18
И пет от общо десетте автобуса Прага (https://forum.gtsofia.info/index.php?topic=8472.msg100164567#msg100164567) (мисля, че шасито е Praga TN), доставени през 1935 г., явно наети за превоз на военни.
Източник (https://www.facebook.com/photo?fbid=2007007652775650&set=a.124885837654517)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 07.12.2020, 22:00:57
А това вероятно е представител на автобусите Мерцедес с каросерия ДТО, сниман в кинопреглед от 1941 г. (https://europeanfilmgateway.eu/detail/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%AA%2018/bnfa::764e80755553a5235f007455033b3b49) в началото на "Драган Цанков" на футболен мач между отборите на София и Берлин на "игрището" - стадион "Юнак".
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 07.12.2020, 22:06:22
Това е МАН с каросерия ДТО. Мерцедес са с каросерия на Кесбьорер, подобни на Прага - с една четирикрилна врата отпред. Има снимка в книгите за Кесбьорер, но все още са в България.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 08.12.2020, 18:27:15
Ами не знам. Странно, но може и да излезе, че Прагите и Мерцедесите са имали идентични каросерии - на мен поне така ми се струва от тези две снимки на Мерцедеси. Първата би трябвало да е от линия Т, която се е обслужвала едновременно от тролеи и автобуси, заради недостатъчния брой тролейбуси (https://forum.gtsofia.info/index.php?topic=8472.msg100180084#msg100180084). Втората снимка е пред сградата на сегашния държавен архив в началото на Московска и ясно се вижда, че на табелата пише "Х. Димитъръ", значи би трябвало да е линия В. За сравнение снимка на автобус "Прага":
(http://www.lostbulgaria.com/pic/2098.jpg)
Като цяло си връщам назад твърденията от по-горните два поста - за снимката с петте автобуса и кадъра от кинопрегледа.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 08.12.2020, 22:34:25
По-скоро каросерията е една и съща, на един и същ производител който ползва различни шасита за нея. Прага, МАН, Мерцедес, взависимост клиента на какво шаси си поръча. Тия симпатични автобусчета са изкарали доста дълго, защото има такъв на една снимка от 1955-та на Орлов мост. Щеше да е готино да запазят един такъв. Иначе вероятно началото на 50-те са се движили и по линия В до Райко Даскалово( сега Владая) и до Драгалевци. Според пътеводител на Витоша от началото на 50-те до Драгалевци на всеки час.

Трябва да се види точния модел, със сигурност и в други градове по Европа ги е имало, като нищо някъде да има запазени такива.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 09.12.2020, 11:25:33
Не разполагаме с много снимки на автобусите Мерцедес, но от малкото които имаме не виждам почти никаква разлика в каросериите на Мерцедесите и Прагите, на практика са идентични. Единствените разлики които виждам са емблемата и надписа на решетката и клечките с топки в предната част за оказване на габарита на каросерията (при Мерцедесите извивката е с по-остър ъгъл, докато при Прагите чупката е по-плавна).
Автобусът пред ВИАС трябва да е Прага или Мерцедес по линия Е на началната си спирка. Ето снимка на един Мерцедес (пише, че е Прага, но инвентарния номер 26 отговаря на Мерцедес) - автобусът е същия като спрения до ВИАС.
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140709;image)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 09.12.2020, 16:03:23
По известните досега снимки забелязвам, че при автобусите Мерцедес покривът е боядисан по-тъмно, предполагам в сиво, докато при автобусите Прага е в бялото, което е и около прозорците. Всъщност на №26 май също е в бяло, което май опровергава това...
Като цяло дизайнът на каросерията има доста характерни елементи от произвежданите точно в тези години автобуси и тролейбуси Прага - най-отличителните са характерните "козирки" над всеки прозорец и врата (нямам представа каква е била функцията им, може би да не влиза дъжд при отворен прозорец?), правите ъгли на прозорците и вратите "хармоника" (като на тролейбусите Прага ТОТ). Между другото едва с аншлуса от 1938-1939 г. в Чехия и Австрия пътното движение се стандартизира и се въвежда каране от дясната страна на платното. Затова по-ранните превозни средства са с врати от лявата страна на каросерията.
Praga N от 20-те години:
(https://s31.wheelsage.org/picture/p/praga/n_bus/praga_n_bus.jpeg)

Praga TN от началото на 30-те - това би трябвало да е и шасито на софийските
(https://s31.wheelsage.org/format/picture/picture-gallery/p/praga/tn_bus/praga_tn_bus.jpg)

Praga TO от края на 30-те
(https://s35.wheelsage.org/format/picture/picture-gallery-full/p/praga/to_bus/praga_to_bus.jpg)

Praga TOT от края на 30-те
(https://www.cs-dopravak.cz/wp-content/uploads/2020/06/279_image-asset.jpg)

В този смисъл склонен съм да вярвам, че каросериите на софийските са също произведени в Чехословакия. Рекламната снимка на новия автобус "Прага" също изглежда направена на фона на централноевропейска архитектура. Тоест те са били в готов вид още в Чехословакия, а не им е добавяна каросерия в ДТО...
Предполагам, че в онези години е било по-скоро рядкост в производствената практика да има стандартни серийни модели в устойчива комбинация от шаси+каросерия, а по-скоро са се продавали шасита и са се изготвяли каросерии за тях според случая и конкретната поръчка - дали от производителя на шасито или от друг. Ако е вярно, то може би такава каросерия като софийската няма да открием другаде.
И ако всичко това е вярно, остава въпросът защо автобусите Мерцедес са доставени с каросерии Прага - дали втората поръчка не е била отново спечелена от "Прага", но те са взели по някаква причина шасита Мерцедес и са сглобили автобуси с каросерията от първата доставка? Някъде ми е останало, че първите автобуси са били бензинови, а следващите доставки все дизелови - дали "Прага" не са можели да осигурят собствени дизелови шасита и са ползвали от чужда марка - в случая "Мерцедес"?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 09.12.2020, 16:27:40
Автобусите Мерцедес нямат абсолютно нищо общо с Прага, освен пропорциите на каросерията. Тя е на Кесбьорер. Страничните прозорци са по-заоблени и са с отделна горна част, отварят се може би само отгоре, като капак с две плъзгалки отстрани, като на Дюваг, или са плъзгащи се, не мога да преценя....Нямат отгоре отделни козирки против дъжд. При Прага са изцяло правоъгълни и имат такива....Имам снимка на такъв автобус, и то от дясната страна, с вратата, но книгата е в България и не мога да ви я покажа.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 09.12.2020, 17:04:43
Страничните прозорци са по-заоблени и са с отделна горна част, отварят се може би само отгоре, като капак с две плъзгалки отстрани, като на Дюваг, или са плъзгащи се, не мога да преценя....Нямат отгоре отделни козирки против дъжд. При Прага са изцяло правоъгълни и имат такива.
Сега, при по-внимателно вглеждане в №26 това описание изглежда се покрива със снимката - ъглите на прозорците са заоблени, покривът сякаш е и една идея по-висок и по-заоблен в ъглите. Но не мога да кажа и че автобусите от снимките на Горнобански път и на Московска нямат идентична на Прага каросерия. По-скоро ми се струва, че ако №26 е Мерцедес, то е имало Мерцедеси, както с идентична на Прага каросерия (със сив покрив), така и други (друга партида), пак Мерцедес с различна каросерия, евентуално на Кесборер. Друга разлика, която също си личи, е разстоянието на успоредните лайстни под прозорците - при Прага и Мерцедес с идентична на Прага каросерия те са на по-голямо разстояние, докато при №26 са на по-малко разстояние една от друга. Може би и задният калник е една идея по-малко издаден, отколкото при каросерията "Прага".

Преговаряйки писаното преди време от Меtan (1 (https://forum.gtsofia.info/index.php?topic=8472.msg100164602#msg100164602),2 (https://forum.gtsofia.info/index.php?topic=8472.msg100164652#msg100164652)), нещата се изясняват - Мерцедесите с каросерия Прага са всъщност старите бензинови Праги, на които е премахнат оригиналният двигател през 1940 г. и е добавен нов дизелов "Мерцедес", вероятно тогава и покривът е боядисан в сиво. Автобусите като №26 са си оригиналните Мерцедеси.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 09.12.2020, 20:14:30
Пропуснах и друга, много съществена разлика. Мерцедес - Кесбьорер са били изцяло с метална каросерия, скелето е от метални тръби с правоъгълно сечение, докато при Прага (всъщност Прага е относително - Прага никога не са имали цех за автобусни каросерии, те са на външни фабрики) скелето е дървено.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 10.12.2020, 02:37:51
Първите 10 автобуси Прага идват по линия на голямата компенсационна сделка. Не знам дали тази голяма сделка е една или са няколко, защото 12-те трамвая МАН-Сименс от 1935 и 6-те автобуса Мерцедес от 1938 също идват с голямата компенсационна сделка. Преговорите по сделката за 10-те Праги започват още през 1932, през май 1934 преговорите приключват, а през август 1934 се подписват съответните договори и от Чехия са поръчани 10 бензинови автобуса, които пристигат в София в началото на април 1935, на 15 април са приети от специална комисия, а на 26 април Великден са пуснати на линия.

(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140715;image)
Снимката е от двора на заводите Чешкоморавска Колбен Данек (CKD) (където автобусите са изработени) преди изпращане на автобусите в България. Публикувана е в каталог на ЧКД, който се продава (https://www.antikvariat-zbraslavice.cz/katalog/25073-ckd-ceskomoravska-kolben-danek)

Снимка на LOSTBULGARIA също е от град Прага преди изпращане на автобусите за София (все още нямат регистрационни номера, но за сметка на това имат месингов герб на София).

В самия край на декември 1938 (влизат в експлоатация през 1939) пристигат 6 дизелови автобуса Мерцедес, "които дават много добри резултати“. През 1940 се сменят бензиновите двигателите с дизелови на 4 Праги. Пак през 1940 влизат в експлоатация и 6-те дизелови автобуса МАН-ДТО. Възможно е дизеловите двигатели за 4-те Праги да са Мерцедес, може да са и МАН, а може и да са някаква друга марка.

Някъде (в момента не мога да открия къде) четох, че каросериите на първите 10 Праги са дървени. Каросериите на 6-те МАН-а, които са произведени (или сглобявани, не съм съвсем сигурен) в ДТО са метални.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 10.12.2020, 14:17:52
Все пак може ли да се изнамери точния модел автобуси. Това някакви униклални правени специално за нас ли са само, или ги е имало много такива из Европа и е било стандартен модел? Дали са докарани с влак, или са командировали шофьори и са ги карали на самоход до тук.

Аз такъв автобус Кесборер не мога да намеря никъде на снимки, ако е тяхна каросерия, дори подобна която прилича на тази. Моделите им от 30-те, както и на Мерцедес изглеждат по доста по-различен начин.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 13.12.2020, 16:21:01
Моделът трябва да е Praga TN
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140807;image)

Това е най-близкото да нашия модел изображение на междуградски автобус, което намерих.
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140809;image)
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140811;image)

Остава да изясним и някои детайли, които за момента не са ми известни. Дали автобусите с емблема на Мерцедес от това мнение на Balkanton (https://forum.gtsofia.info/index.php?topic=31.msg100243582#msg100243582) наистина са Мерцедесите с каросерия на Кесбьорер или са Праги със сменени дизелови двигатели Мерцедес, защото (като изключим емблемата и по-острата чупка на габаритните пръчки) каросериите на тези от снимката са еднотипни като на Прагите (боядисания в сиво покрив, който не е толкова тумбест, по-раздалечените странични лайстни, липса на шофьорска врата вляво, която май присъства при 26 и най-вече правоъгълните прозорци с големи козирки (при 26 прозорците са със заоблени краища и ми се струва, че все пак имат някакви козирки отгоре, но много по-малки)). Засега само IKAR е виждал снимка на оригинален Мерцедес-Кесбьорер от 1938, предназначен за София.

Нашите Праги са ми много странни - или са били с десен волан, или са преправяни с ляв, но каросериите определено са правени за ляво движение и дясноразположен волан (сенника на предния прозорец се намира в дясната му половина, шофьорската врата е отдясно, а отляво няма никаква врата).

Иначе според информацията автобусите са пристигнали на самоход
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140813;image)

Автобус Прага в района на депо Красно село (вероятно сниман по същото време като и тролея МАН)
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140815;image)

Ремонт на автобус Прага в депото на ДТО (Красно село)
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140817;image)

Ето и снимка от присъединяването на Драгалевци към Столична община през 1938. Вижда се задница на автобус Прага (която изглежда различно от задницана на 26 и на автобуса пред Строителния техникум)
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140819;image)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 13.12.2020, 17:48:10
А това трябва да е снимка от салона на Прага
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140851;image)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 13.12.2020, 19:17:22
Страхотни снимки!
Да, аз си оставам на хипотезата, че Мерцедесът на Горнобански път до тролея и този на Московска са въпросните преустроени автобуси Прага със сменен двигател. Замислих се дали снимката от ремонта не засича точно това преустройство. Може би като допълнителна податка за идентификация могат да се ползват инвентарните и регистрационните номера - на №26 се вижда, че рег. номер е Сф 2126 - това ми навява на практиката за съвпадане на регистрационен и инвентарен номер. На Мерцедеса на Горнобански път номерът е Сф 2114 - дали това не би значело, че той е с инв. номер 14? Ако това е било така - кръчмарското ми предположение е, че номерирането е почнало от №10 или 11 (Сф 2110 или СФ 2111), тоест от №10/11(Сф 2110/1) до № 19/20 (Сф 2119/20) са номерата на автобусите Прага и евентуално част от тях в последствие получават новите си дизелови двигатели Мерцедес, запазвайки инв. и рег. си номера. Така този Мерцедес Сф 2114 също се оказва в серията на автобусите Прага. За съжаление не се вижда номерът на Прагата, снета по време на ремонт.
Още две снимки от юбилейната книга за 100 години градски транспорт от 2001 г., които намерих последните дни сканирани някъде във Фейсбук. На едната страница има снимка на откриването на автобусното движение с украсена Прага. Инвентарният номер се чете като 2110 или Сф 2113 А на другата отново Сф 2114, като вероятно това е същата снимка, където е сниман с тролея, който в случая е изрязан. Сложената снимка на автобус "Praga NDO" от 1939 г., според мен няма нищо общо със София, вероятно не са намерили тогава снимки на доставените в София автобуси и са сложили нещо, което са намерили...
Title: Re: Малко история ;)
Post by: qwerty95 on 13.12.2020, 20:34:06
На предпоследната снимка пише, че първата Шкода РТО е доставена 1950г., а те започват да ги произвеждат 1958г. Ако нямат предвид РО. Даже то няма само РТО, има 706 РТО.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 13.12.2020, 20:52:36
Регистрационнитте номера не са вървяли поредни както инвентарните. Прагите пристигат през 1935 и имат инвентарни номера от 1 до 10, обаче регистрационните им номера не са известни (дори да предположим, че Сф 2114 с мерцедесова емблема на предната решетка (снимката от книгата "100 години ГТ в София" е с изрязан тролей, иначе е същата) е Прага, то също не отговаря на инвентарния номер нито на Прага, нито на Мерцедес). В самия край на месец декември 1938 пристигат 6-те Мерцедеса. Зачисляват им инвентарни номера от 21 до 26. Засега сигурна снимка имаме само на 26, който е със съвпадащ инвентарен и втора част от регистрационен номер, но не е известно дали останалите пет бройки са били така. През 1940 пристигат 6 броя МАН-ДТО, за които няма много информация. Имат инвентарни номера от 11 до 16 и допреди филмчетата от кинопрегледа единствената известна снимка беше тази (https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140600;image). Регистрационните номера не се знаят какви са, но не са съвпадали.
Освен това регистрационните номера не са вървяли последователно запазени само за автобуси от една серия, защото Сф 2116 е бил камион от поддръжката на контактната мрежа.
През 1951 при прехвърляне на автобусите от СП Столичен градския транспорт към СП Автотранспорт в публикувания списък регистрационните номера на останалите живи дотогава автобуси вече са преномериани в серия Сф 39хх без да вървят съвсем последователно.

Ето същата снимка на украсената Прага
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140857;image)


Повечето информация в книгите за градския транспорт от 50-те години насам не е съвсем коректна, а на много места има явни грешки между снимки и описание към тях. "Praga NDO" от 1939 г. няма нищо общо с градския транспорт на София, информацията за първата доставена Шкода РТО също е плод на свободни съчинения.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 13.12.2020, 22:31:19
Супер снимки и информация! Поздравления и за тази част от историята! Говори се само за трамваите навсякъде, реставрирани трамваи имаме, а за тази много интересна част почти никъде не се споменава, нито е запазен такъв автобус някъде. Обаче може да се изработи копие, не е кой знае колко сложен, или да се изнамери поне такова  шаси отнякъде. Много уютно изглежда салона вътре.

На снимката в ДТО при ремонта според мен показват точно, че сменят двигателя. Може и да са го пребоядисали тогава, вижда се едното момче че държи нещо което ми прилича на пистолет за боядисване и е свързан с маркуча с въздух. Възможно е тогава да са сложили и емблемите Мерцедес, или тия емблеми да са шофьорски кич. Както на много от Чавдарите си слагаха емблеми на Сетра или МАН.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Magirus deutz on 13.12.2020, 23:37:59
Нашите Праги са ми много странни - или са били с десен волан, или са преправяни с ляв, но каросериите определено са правени за ляво движение и дясноразположен волан (сенника на предния прозорец се намира в дясната му половина, шофьорската врата е отдясно, а отляво няма никаква врата).

До 1939г. родината на Прагите - Чехословакия е с ляво движение, съответно е и ясно защо моделът е предвиден за такова движение. Остава въпросът дали българските бройки са били с волан отляво или отдясно. Аз лично съм почти сигурен, че не само оригинално са  били с десен волан, но и до края на експлоатацията си са останали така.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 13.12.2020, 23:44:39
Май са с десен волан. Виж вратата на водача, отваряемия прозорец и вратата на водача,  огледалото. При трафика от 30-те едва ли е било някакъв проблем и неудобство. Даже удобно, че се вижда да не настъпиш тротоара по-добре.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 13.12.2020, 23:51:57
Намерих още заводски снимки от производството на автобусите Прага в книга, посветена на чешкото автобусно производство от времето на Първата република и "Протектората" (https://books.google.bg/books?id=teq4DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=bg#v=onepage&q&f=false). Първата е с показаната по-рано снимка на готовите десет автобуса, готови за изпращане за България. Другите са от процеса на производство. Доколкото разбирам, от текста - моделът TN се е произвеждал в четири серии между 1931 и 1938 г. като на тази база са направени над 50 модификации. Според информацията най-малко 35 броя са произведени изцяло в заводите "Прага" - тоест шаси + каросерия, в това число десетте за София... Достъпното в Гугъл букс издание няма страници, част от страниците липсват, но текстът и снимките на софийските са последните пет достъпни страници.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 13.12.2020, 23:56:37
И каросерията е напълно съвременна от железни профили, а не дървени.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 16.12.2020, 01:02:07
Да, каросерията е метална, въпреки че по описание в нашата литература я дават дървена. А освен шасито и каросерията, май и бензиновият двигател е Praga. На снимките се вижда, че от завода са излизали с бели покриви, явно сивото е тукашна по-късна приумица.

Воланът трябва да е десен, защото в лявата страна мястото между предното стъкло и преградата е прекалено малко, пада се някъде при края на първото страничното триъгълно стъкло.
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=141014;image)

Прагата NDO от книгата за 100 годишнината на градския транспорт е била произведена за Чешко-моравските железници и не е помирисвала София.
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=141016;image)

Сега остава от някъде да се появят и снимки на Мерцедесите, за да можем да ги сравним.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: blagun on 16.12.2020, 11:56:57
Нашите Праги са ми много странни - или са били с десен волан, или са преправяни с ляв, но каросериите определено са правени за ляво движение и дясноразположен волан (сенника на предния прозорец се намира в дясната му половина, шофьорската врата е отдясно, а отляво няма никаква врата).
По принцип Чехословакия е била с ляво движение до немската окупация през 1939 - странно решение за вътрешноконтинентална държава, заобиколена изцяло от съседи с дясно движение . Възможно е автобусите, поръчани за София, да са изпълнени само с десни врати за пътниците, а разположението на волана да е оставено оригиналното.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 28.12.2020, 13:44:57
Още няколко снимки с Праги.
Първата трябва да е по линия А (Гарата - Александровска болница). Не се сещам къде може да е заснета - може би или при гарата, или до някоя сграда от комплекса на Александровска болница. Възможно е да е снимка от откриването на линията.
На втората не е ясно къде е снимана, но пък като че ли се потвърждава, че воланът е от дясно, откъдето се показва и шофьорът. Има нещо, което не разбирам какво е около квадратчетата за слагане на маршрутния номер от двете страни на маршрутната табела.
Третата и четвъртата са картички, даже може би са пускани.
Първите три са от Форумъ Аспиринъ (https://www.facebook.com/wazlaw/photos), като третата е известна картичка. Четвъртата също е картичка, в случая взета от Delcampe.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 28.12.2020, 22:16:59
Има нещо, което не разбирам какво е около квадратчетата за слагане на маршрутния номер от двете страни на маршрутната табела.
В квадратчетата се виждат отблясъци от слънцето ако това имаш предвид.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 28.12.2020, 22:43:21
Да, вярно. Струва ми се, че не са ги ползвали на практика.
Има някаква вероятност автобусите от тези две снимки да са от оригиналните Мерцедеси, тип №26. Но са доста размазани...
Пак от Аспирин (https://www.facebook.com/wazlaw/photos)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 28.12.2020, 22:56:15
Много готино да си шофьор на автобус онези години, няма никой по улиците освен теб, никакъв трафик. Сигурно е било много по-приятно и спокойно от сега.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 29.12.2020, 02:49:21
Въпреки че е размазан, на втората снимка автобуса ми прилича на МАН-ДТО.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 01.01.2021, 12:40:55
Честита Нова Година ! Три снимки с автобуси в периода 1973 - 1980г.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 03.01.2021, 14:37:41
На екскурзия с Шкода RTO
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 03.01.2021, 22:22:34
Все не успявам да намеря по-добра снимка на оригиналните Мерцедеси. Единствено далечни и такива, които не са на фокус.
Тези са от района на пл. "Бански" - начална спирка за част от линиите. Последната - движещият се по Търговска към площада, може би е по линията от Хаджи Димитър.
Източник Форум Аспирин (https://www.facebook.com/wazlaw/photos)

Title: Re: Малко история ;)
Post by: TheBulgarianRail on 08.01.2021, 01:52:47
Много интересни и висококачествени видеозаписи на градския транспорт в Габрово, Казанлък, Шумен, София и Велико Търново през 1990г. Кадри от Велико Търново има в клипа за Шумен.Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 08.01.2021, 10:23:44
Мда, това беше действителността в повечето ни градове тези години. Пълни улици и тротоари с млади хора, редовен транспорт със съчленени автобуси, пълни с млади работещи хора, много млади семейства и деца, 9 милиона население. Вижте колко много Български автобуси и тролеи има, а сега китайски и турски.  Да се чуди човек къде изчезна всичкия тоя народ толкова бързо. До преди да почнат да се наливат милионите в София някои областни градове изглеждаха по-прилично и приятно от София, както се вижда на клипчето. Тези отделни клипчета са част от един цял филм за транспорта в България, който не помня къде съм го гледал преди доста време, но това са някакви откъси от този филм.

ПС на клипчето от Габрово към 6.18 едно детенце спира с колелото до оператора и пита "чичо чичо какво гледаш" :)  по което се досетих че това са откъси от целия филм и преди като съм го гледал това ми направи впечатление. В целия филм имаше и за Варна и за още областни градове, както мисля че и за други видове транспорт у нас.

Във В.Търново се вижда оранжевия къс аквариум, който би трябвало да е първия или от първите произведени такива.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tauri on 08.01.2021, 20:51:13
Състоянието на софийските трамваи е потресаващо. Явно като малък съм се прехласвал твърде много по тях и не съм забелязвал омачканите ламарини и грозните цветове.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: tiristor on 09.01.2021, 09:53:55
Аз съм най-впечатлен от 885 :eek:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 14.01.2021, 13:33:23
Оптическа измама ли е или на тази снимка по трамвайните линии на "Славейков" се движи нещо като шейна, теглена от човек? Източник - Форум Аспирин
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 14.01.2021, 16:08:48
Май пред човека на шейната има кон, който тегли всичко.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: difian on 15.01.2021, 21:27:00
Много готино да си шофьор на автобус онези години, няма никой по улиците освен теб, никакъв трафик. Сигурно е било много по-приятно и спокойно от сега.
Волан без серво, спирачки, които вероятно са били супер несигурни, пешеходци, дето не са свиканли с превозни средства край тях.....  :rolleyes:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: qwerty95 on 15.01.2021, 22:31:43
Дядо ми разправяше, че навремето не е имало ляво и дясно движение, а всеки е карал както му падне и е минавал в произволни посоки, тъй като са преобладавали каруците.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 18.01.2021, 22:42:41
Не съм сигурен дали първата снимка не е пускана досега - предполагам, че това може да е кадър от доставката на Прагите - още нямат регистрационни номера. Възможно е да са снимани по времето, когато са снимани и петте на Кадин мост в Невестино, Кюстендилско (https://forum.gtsofia.info/index.php?topic=31.msg100243902#msg100243902) (всъщност не ми е логично да минават оттам, ако са идвали на собствен ход, но може би не е имало по-оптимален шосеен вариант). Източник е Форум Аспирин.
На втората снимка от блога "Стара София" се вижда Прага, може би спряла на началната/крайната спирка на пл. "Бански".
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 19.01.2021, 11:51:26
Много интересни снимки. Петте Праги на моста наистина са снимани на Кадин мост. Първоначално реших, че е някакъв друг мост който вече не съществува, но структурата на моста, характерните дефекти и най-вече постройката до него показват, че снимката е оттам. В такъв случай тази снимка не би трябвало да е от пристигането на автобусите (които трябва да са били 10 броя и да са пристигнали по едно и също време), ами от някакво събитие, възможно е да е била и някаква екскурзия. Опитах се да напасна и пътната мрежа по това време. Пътят от Дупница до Кюстендил е минавал през Невестино по Кадин мост (настоящия мост над Струма по ІІ-62 до Невестино е строен доста по-късно). Така разположени автобусите на моста са идвали от Дупница на път за Кюстендил и са останали в позицията на снимката достатъчно дълго време, за да могат пътниците да слязат от автобусите и някой да отиде и да ги снима от другия край на реката.
Ако подходим чисто спекулативно, може да предположим че петте Праги от моста и петте от горната снимка са снимани по времето на едно събитие (снимката е лоша, но май се виждат регистрационните номера на мястото където трябва да са най-отдолу под радиатора).
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 19.01.2021, 13:11:09
Може и наистина по някакъв извънреден повод да са изкарани. Както се видя от кинопрегледа с МАН-овете - софийските автобуси явно са имали и представителен статут за превоз на официални делегации и може би за други държавни инициативи. Пак пет са Прагите и на снимката с военните (https://forum.gtsofia.info/index.php?topic=31.msg100243369#msg100243369) (или поне толкова са в кадъра).
Иначе, ако останем на версията, че това са снимки от доставката, може да са дошли и на две партиди по пет примерно... И все пак от заводската снимка с десетте готови, би трябвало да заключим, че доставката е станала след завършването на всичките десет, а не на части...
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 19.01.2021, 13:37:24
Иначе, ако останем на версията, че това са снимки от доставката, може да са дошли и на две партиди по пет примерно... И все пак от заводската снимка с десетте готови, би трябвало да заключим, че доставката е станала след завършването на всичките десет, а не на части...
На снимката на моста автобусите са в обратно направление. Както сам забеляза, няма никаква логика автобуси които са закупени от Чехия да минават от юг на София. Аз все пак си мисля, че автобусите не са дошли на самоход. Единствено снимката на моста и текста към нея ме караше да си мисля, че са идвали сами, но това е огромен път и е свързан с още по-огромни разходи. Пътната мрежа изобщо не е била нормална на доста места (да не говорим, че сигурно е имало доста участъци без нормален път, да не говорим че и павираните участъци са били пренебрежително малко, а асфалтираните са липсвали). Най-вероятно са превозвани с влак или с кораб. Дори и да са идвали на собствен ход, то няма какво да правят в Невестино на път за София и то снимани в обратна посока - от Дупница към Кюстендил. Дори и да предположим, че са идвали на собствен ход и по някаква причина не са минали през Пирот, ами от Ниш са тръгнали към Куманово и оттам през Кюстендил (за по-напряко още 250 км отгоре към София), от Кюстендил за Дупница автобусите трябваше да са снимани на моста в обратна посока. Освен това на снимката около автобусите се виждат доста хора, които няма какво да правят там ако това е трансфер на 5 новозакупени автобуса от Чехия към София.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 19.01.2021, 17:43:45
И аз мисля че са ги доставили с влак.

Вариант 1 най-вероятно това е екскурзия и автобусите са наети. Онези години не е имало кой знае от къде да се наемат автобуси, при такъв дефицит нищо чудно търсенето да е било голямо и по други снимки на екскурзии от онова време да се появят пак.

Вариант 2, в Кюстендил или Дупница да са си купили същите и това да са техните. Едва ли София е бил единствения град, който тези години е купил автобуси.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: mitakis on 23.01.2021, 19:36:25
От фейсбук профила на г-н Стр. Михайлов (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3687119684700463&set=pb.100002074034678.-2207520000..&type=3)
Quote
Български автобус на базата на Опел блиц  сниман в София 50те......
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=142188;image)
Сф 08-30
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 25.01.2021, 15:10:43
Една зле отпечатана снимка в албума "75 години софийски градски транспорт" с паркирани МАН-ове и Мерцедеси пред БНБ - отляво надясно би трябвало да са подредени МАН, Мерцедес, два МАН-а и четири Мерцедеса. Характерно за каросерията на МАН са двете врати - в началото и в края на салона, както и едно квадратно и едно продълговато прозорче за маршрутни табели над челното стъкло, за разлика от при Мерцедес, където имаме една широка врата (по примера на Прагите), малки прозорчета над всеки един прозорец и по две квадратни прозорчета за номера на линията на двата ъгъла на каросерията отпред над челното стъкло и между тях в центъра продълговато прозорче за крайната спирка. Тук се вижда че при Мерцедес над тези прозорчета има и тънка сянка - като от лека козирка или лайстна.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 25.01.2021, 20:40:42
Magirus-Deutz пред Военният клуб в София и един ПАЗ на бул. "Александър Стамболийски" №30 - 32.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 31.01.2021, 11:18:44
Три Праги до Банята в средата на 30-те
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=142324;image)
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 31.01.2021, 12:51:47
(https://forum.gtsofia.info/index.php?action=dlattach;topic=31.0;attach=140701;image)
Още малко информация за горната снимка. Сф 2114 е Прага TN със сменен дизелов двигател през 1940 и инвентарен номер 4. Вижда се, че двигателят е от Мерцедес. Четирите Праги със сменени двигатели са 4, 6, 8 и 10.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: IKAR on 07.02.2021, 07:30:09
Състоянието на софийските трамваи е потресаващо. Явно като малък съм се прехласвал твърде много по тях и не съм забелязвал омачканите ламарини и грозните цветове.
Свалих и гледах целите филми. Навсякъде състоянието на тролеите и автобусите също е ужасяващо - мръсни, очукани, разнебитени, дори и от най-новите тогава доставки. По улиците цари тотален бардак - шофьорите си карат както си искат, а пешеходците пресичат където им скимне, никой не спазва никакви правила. Иначе на две места се вижда 501 по четворката, с вратите от двете страни, както и един оранжев ДАП-аджийски Икарус 256 в Търново. Също и един, сигурно ведомствен, съчленен югославски ТАМ във Варна, също направен на манерка.

Ще ви дам файловете да ги гледате, но не знам как да ги  споделя - от по един гигабайт и кусур са....
Title: Re: Малко история ;)
Post by: viktorlc on 09.02.2021, 09:56:35
На екскурзия някъде:
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Balkanton on 09.02.2021, 21:24:38
По пропорциите на каросерията и вида на джантите предполагам, че това е представител на шаси Икарус 30 с ботевградска каросерия, каквито са се произвеждали през втората половина на 50-те.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 20.02.2021, 19:53:37
Стар модел автобус пред паметника на Шипка, 60-те години на миналият век.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: TheShadow on 23.02.2021, 17:08:08
Интересна снимка с табела на Автостанция София Изток и (предполагам) пивница или сладкарница Малкият Мук.
Ако някой знае кое е мястото и какво в крайна сметка е било Малкият Мук, да сподели.  :D
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Metan on 23.02.2021, 18:41:53
Интересна снимка с табела на Автостанция София Изток и (предполагам) пивница или сладкарница Малкият Мук.
Ако някой знае кое е мястото и какво в крайна сметка е било Малкият Мук, да сподели.  :D
На партера на Царевецъ (https://goo.gl/maps/sa3BbJNbK5J6otZy9). А от коя година приблизително е снимката?
Title: Re: Малко история ;)
Post by: TheShadow on 24.02.2021, 12:29:42
На партера на Царевецъ (https://goo.gl/maps/sa3BbJNbK5J6otZy9). А от коя година приблизително е снимката?

Благодаря за посочването на мястото, отново демонстрираш енциклопедични знания!
За съжаление никъде не пише годината, иначе щях да я спомена още с качването на снимката, както винаги.
Бих казал, че е от 50-те години.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: София 100 on 09.04.2021, 09:51:40
Орлов мост през 1965г. - чериосна мотриса? и ПАЗ. Източник:  https://www.ebay.de/itm/79-157-FOTO-SOFIA-BULGARIEN-STRASSENBAHN-BUS-OLDTIMER-AUTO-PKW-STATUE-DENKMAL/194024241672?hash=item2d2cbefa08:g:71sAAOSwndxgby61
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Ivo on 09.04.2021, 14:34:52
Газ-ка е това. Така де, малко Чавдарче, Българска каросерия на шаси от Газ-ка. На снимките трябва да е почти нов но нещо много очукано изглежда.
Title: Re: Малко история ;)
Post by: Kaiser Kar on 09.04.2021, 21:08:45
А мотрисата е “Цепелин” с българския кош, ако не се лъжа.