Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Balkanton

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 92
41
Страхотни и ценни снимки!
Според мен те внасят корекции в разпространената до този момент теза за номерацията на ранните Шкодите 9Тр в Пловдив.
Въз основа на детайлите по каросериите и инвентарните номера бих потвърдил досегашното твърдение, че номерацията през 1966 г. започва с 136 (следващ поредицата на ТБ-тата 101-135). Следва последователно хронологично номериране до около 190 (имаме отпреди снимка на 186 с детайли, отговарящи на производството между 1969-1971/2 г.).
Според мен оттук нататък новопостъпващите шкоди започват да запълват номерата на явно бракуваните към началото на 70-те ТБ-та от 101 до 135 (от 101 поне до 124 - имаме го на снимка отпреди, отговарящ на детайлите от началото на 70-те).
Вероятно след запълването на номерата до 135 от нови Шкоди, се продължава прекъснатата преди това поредица 136-190 и така се появяват екземпляри като 201 и 202 от новопубликуваните снимки, чиито детайли (и видимо сравнително запазената оригинална боя) отговарят на производството от около 1973 г. Тоест би трябвало да се добави още една партида от 1973 г. (9Tr18 или 9Tr19).
Вече през 1978 г. явно пристига партида с хидравлично управление 9TrH25, които може би са били и вече с три врати, но все още червено-бели. Следва голямата доставка с тиристорни сини 9TrH28 от 1980-1981 г.

42
Напоследък се появи още един архивен учебен филм за контраразузнавачи на Държавна сигурност. Може би е сниман някъде около 1980 г. - на първата снимка сякаш в далечината се виждат Камбаните (открити през 1979 г.), а мястото може би е около/под Бистрица. Има още няколко кадъра - Икарусът с триъгълника минава по бул. "Ленин" покрай ресторант "Ропотамо",
Икарусът с инв. номер 1638 е по линия 94 и според мен спирката е при басейн Диана в посока към Студентски град. По детайлите автобусът би трябвало да е произведен в периода 1978-1980 г.
По-натам има крайградски Чавдар 11М3, който тръгва от явно крайна спирка (от място с планински релеф, може би по Витошката яка?) в посока София. Според сюжета на филма обаче, автобусът след това пристига на автогара Подуене - разбира се, възможно е изборът на тази автогара да е чисто технически и изобщо пътуването в автобуса да няма претенции за представяне на реално съществуваща линия. Кадърът с табелата на автогава Подуене я запазих, тъй като на преден план не на фокус преминават тролейбусни токоснематели.
Слагам и дипломатическото Пежо, заради регистрационния номер.

43
Една снимка на автобуси пред Консерваторията на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", предполагам през 50-те? Дали там е имало нещо като автостанция за линии в североизточно направление? А инвентарните номера 33 и 43 дали са от поредицата, започнала с първите Праги през 1935 г. или е съвсем друга? Шрифтът е като на трамвайните инвентарни номера.
Източник: Форум Аспирин

44
Друг интересен модел са тези автобуси с остри аеродинамични муцуни от 50-те, каквито са хванати в центъра на тази снимка. Такъв дизайн са имали полските камиони Стар, да не би да са преправяни от тях?

Още една снимка, където се виждат тези автобуси по-добре. Все още не успявам да намеря такъв модел из интернет.
Източник
Отново по въпроса за този модел, за който досега предполагаме, че е Берлие. Много по-близък на външен вид всъщност е друг френски модел от тази епоха - Renault 215D (1946-1949 г.) - забелязаните разлики в каросерията на пловдивските спрямо Berliet PCK7 отпадат. Може би единствено остават отвесните ребра на решетката, в сравнение с хоризонталните при Renault 215D, както и отсъствието на отварящи се предни прозорци. От този модел е имало и в Унгария в автопарка на MÁVAUT (по-ранното название на Volán, което е аналог на системата на българските ДАП-ове).45
Един интересен модел, приличащ на Берлие, но дали е? Гара Подуене, октомври 1954 г.
Източник: Форум Аспирин

Изглежда като модел на неизвестната за мен френска марка Floirat

46
Има възможност за справка на броевете назад на Държавен вестник, но странно, че при този брой Законът не излиза в нито една от трите категории "Официален раздел", "Изменени и отменени актове" и "Неофициален раздел"...
Иначе наистина в глава І, Общи положения  на Правилника за регистрация (1969 г.) е написано, че  "Редът за регистрацията на тези моторни превозни средства се определя с наредба , издадена въз основа на този правилник".

47
Ето извадка от изданието „Закон за моторните превозни средства. Правилник за движението по улиците и пътищата и други“ (Наука и изкуство – София, 1970 г.).
Пише, че Законът е обнародван в ДВ , бр. 48 от 19 юни 1964 г., изменен и допълнен в бр. 22 от 19 март 1968 г.
След  Закона е публикуван Правилник за регистрацията и условията за пускане в движение на моторните превозни средства – издаден от МВР, обнародван в ДВ, бр. 101 от 30 декември 1969 г.
Преписвам по-забележителните моменти:
Глава ІІ
Раздел ІІ
Определяне и ползуване на табели с регистрационен номер за моторни превозни средства и ремаркета

10. Моторните превозни средства  с изключение на трамваите и тролейбусите могат да се движат по улиците и пътищата, ако имат поставени на определените места стандартни табели с регистрационен номер, получени от съответното окръжно управление на Министерството на вътрешните работи.
   Ремаркетата и полуремаркетата получават самостоятелни табели с регистрационен номер и регистрационен талон, а тези, които се ползуват за международни превози – след съгласие на управление Контрол на автомобилния транспорт при Министерството на вътрешните работи, могат да получат табели с регистрационен номер на автомобила, към който се прикачват.
11. Министерството на вътрешните работи определя формата, размера и цвета на табелите с регистрационен номер, контролира поставянето им и ги пломбира.
   Табелите с регистрационен номер на моторните превозни средства и ремаркетата на войсковите поделения се изработват, подпечатват и пломбират от тях, но формата, размерът и цветът се съгласуват с управление Контрол на автомобилния транспорт при Министерството на вътрешните работи.
13. Табелите с регистрационен номер биват:
   а) редовни – дават се за всички моторни превозни средства, които се пускат в движение по пътищата, и за състезателните леки автомобили;
   б) пробни – дават се за определен срок на автомобилни и авторемонтни заводи и научно-изследователски институти за изпробване на произведени, преустроени или основно ремонтирани моторни превозни средства и ремаркета;
   в) транзитни – дават се в случаите и за срок, определени в § 87, букви „а“ до „д“ включително.
Окръжните управления на Министерството на вътрешните работи могат да предоставят на търговските организации, които продават моторни превозни средства и ремаркета, табели с транзитни регистрационни номера и разрешения за временно движение, за придвижването им от мястото на закупуването до мястото на регистрацията.
 Когато местонахождението на търговската организация – продавач, съвпада с месторегистрацията, тя може да действува по пълномощие на съответното окръжно управление на Министерството на вътрешните работи и да извършва всички действия по регистрацията.
16. На автобусите, пътническите ремаркета, автомобилите за международен транспорт, товарните автомобили, включително и тези с каросерия-фургон, влекачите с каросерия, ремаркетата и полуремаркетата (без ремаркетата за туристически нужди) регистрационният номер се изписва на задната стена с контрастен цвят на основния фон, както следва:
   Височина а буквите и цифрите – 300 мм; ширина на буквите и цифрите – 120 мм; дебелина на буквите и цифрите – 30 мм.

За съжаление никъде няма описание на номенклатурата от буквените означения.

48
Една пощенска марка в блок от 2018 г. по случай 80 години от основаването на Съюза на филателистите, която е на тема транспорт с изобилие от иконични за България превозни средства. Съществува с номинал 65 стотинки и без номинал като филателно издание.

49
Доколкото знам през 70-те-80-те години на мястото на сегашното заведение е била сладкарница "Чайка", която заради характерните форми на отворите на прозорците на постройката, наподобяваща сигурно атеистичните "Домове на покойника" е била известна неофициално с това име.

50
Още два кадъра с Чавдари в Северна Корея от времето около подготовката на Младежкия фестивал от лятото на 1989 г. - 11Г5, 11М3 и един хибриден - с тясна врата като 11М3 и някаква допълнителна със същата ширина, но май отваряща се ръчно след задната ос, в същото време е боядисан като 11Г5. Седалките не се вижда какви са - градски или междуградски. Във филма иначе има и немалко Икаруси, както и японски модели автобуси.

51
Икарус 311 и ПАЗ от delcampe.com. На маршрутната табела пише нещо като "Театър - Народна сцена"? Може би е ведомствен автобус с гастролираща театрална трупа. Театър "Народна сцена" е бивше име на Театъра на армията.

52
Интересна архивна снимка от Теплице (Чехословакия) с два автобуса, чието шаси+двигател изглеждат да са като на софийските Praga TN с вариации в дължината. Самите два автобуса са различни - първият е явно с врата отляво, докато вторият е с ръчна врата отдясно. Първият прилича на този от брошурата, показвана преди - с вентилационни отвори на покрива, а вторият изглежда и по-къс.

53
Тролейбуси / Re: Ikarus 280T
« on: 20.04.2021, 23:42:56 »
Изглежда годишнината на тролейбусния транспорт се пропилява като повод да се представи, нещо което няма никаква връзка със самото честване. В коментарите на организаторите на това събитие не чух нищо, което да го обвързва смислово с повода...
А днешната ситуация е идеална за смислено отбелязване на 80-годишна линия на приемственост и развитие: започвайки с юбилея от пускането на първите тролейбуси, преминавайки през финала на най-дългата епоха в тролейбусната история на София (епохата "Икарус 280Т" - 36 години!) и се стигне до новото поколение в лицето на най-новата техника, която постъпва тази година с поглед към бъдещето. Дори и пускането на метрото до Горна баня би могло да бъде представено като нов етап в развитието на транспортната връзка на София с квартала, започнал именно с тролейбусната линия.

54
Не помня да съм виждал автобус на Балкантурист като от втората снимка - изглежда да е някаква Сетра от сериите, произвеждани 1951-1967 (S8, S9, S10...)
... а може и да е Magirus Deutz...
Странното е, че Балкантурист като цяло са купували само нови автобуси и не са ги експлоатирали дълго време. Това прилича много на този Магирус, но моделът е от 50-те. Не ми се вярва да са го използвали толкова дълго време.
Този от филма по формата на прозорците, лайстната, калника най-много прилича на модела Magirus Deutz O 3506 H, който откривам на рисувана брошура от 50-те. Такъв, със същата ливрея (но с разменени светли и тъмни фигури по двуцветната ливрея) дори присъства редом до ЛАЗ 695 в архивна снимка от руската поредица Колеса страны советов като очевиден прототип за украинската реплика.
От Форум Аспирин пък съм запазил една снимка на два Magirus Deutz Saturn II - по-нов модел, вече от 60-те, движещи се по тогава все още неразширената Алея Яворов (в дъното се вижда високият блок при ресторант "Ропотамо"), но не се разбира дали са български или чуждестранни. Двата изглеждат с различно оцветяване на каросерията.

55
Стара София / Re: Ретро снимки
« on: 20.04.2021, 17:21:50 »
Последната очевидно трябва да е обърната огледално. Не мога обаче да позная точното място.
На мен също не ми е познато. Може би е някъде в Югославия и по грешка в сайта е надписано, че е близо до София (гледам, че маршрутът е минал и през Югославия). Бялата кола прилича на стара малка Застава със задно разположен двигател, а камионът с изнесен напред двигател и големи калници може би е ФАП. Държачите на тролейбусните жици излизат от стълбовете под ъгъл нагоре, което ми се струва, че не сме го имали тук  :neznam:

56
Автобуси / Re: Skoda RTO 706
« on: 20.04.2021, 10:34:04 »
Високата сграда в дъното изглежда е хотел "Интернационал" в Златни пясъци.

57
Интересен е съчлененият югославски автобус ТАМ с рекламни надписи TAM Maribor Jugoslavija ... Varna. Това тестов автобус ли е бил?

Моделът трябва да е ТАМ 260 А 180 от по-ранните серии без лепени стъкла. По-късните серии външно са идентични на турските МАН-ове SG262

58
Автобуси / Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
« on: 19.04.2021, 17:23:25 »
Нещо любопитно - според пост на колега от румънския транспортен форум през март 1996 г. един O345 и един O345G в познатата ни от 3278 бяло-червена ливрея са били на тестове в няколко големи румънски града - Букурещ, Констанца, Клуж и Тимишоара. От страна на турския производител е имало интерес за ново място за сглобяване на тези два тогава нови модела и румънски бизнесмен ("бивш спортист"), който бил сред главните акционери в концерна Даймлер Бенц (???), предлагал да се продаде фалиралия завод Autobuzul (завода на DAC) за сглобяване на автобуси под марката Мерцедес (позната ситуация, нали...?). Властите тогава отхвърлили предложението.
Интересно възможно ли е същата машина, преди да дойде на тестове в България, да е била и в Румъния? Иначе автобусът е по спецификация за руския пазар, даже мисля, че съм виждал снимки на машини от същия модел със същата ливрея някъде в Русия като серийни бройки.
Прилагам и снимките и скиците от румънския форум:

59
Последно - тук най-интересното е учебната Шкода 9Тр с инвентарен номер 6. Вижда се, че след втора врата е имало и предполагам и нещо като обявление за курсовете.

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 92