Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Emperor

Pages: [1] 2
1
Идеи / Ученически линии
« on: 08.12.2020, 22:08:01 »
Експериментално за срок от два поредни месеца през 2021г. ще бъдат разкрити училищни автобусни линии У1 и У2.
Планирани са да бъдат пуснати общо 9 линии.

У1 - по ул. Цар Симеон


У2 - по ул. Пиротска


Quote
"Автобусите ще са нископодови, екологични - Евро 6, ще извършват по един курс на ден - сутрин. Ще бъдат извадени от ненатоварени линии. Стойността на км пробег е 3,16 стотинки без ДДС. Това са 9,4 км за двата маршрута, което на ден е 36 лв. с ДДС. За Столична община това е малко над 720 лв. на месец за тези маршрути и ще се заплаща в икономическата рамка на автотранспорта", обясни Кристиян Кръстев."

2
В сила от 01.03.2020 заради влизането в сила на тол таксите.

Само 1839 1841 1845 1847 1849 1853 1857 1859 и 1863 имат право да се движат на линии 58 и 59 както и персонални 105 и 118. Засега само 1114 1121 1122 и 1128 ще са на 54 поради същата причина.

Линия 58 се прехвърля в 2ра атоколона, а 2те коли на 111 от 2ра се връщат на 4та автоклона.
На линии 60, 65 и 98 ще се срещат по-често 19ки. На 44 и 44Б ще се срещат по-често Интурота.

3
Автобуси / Higer KLQ6125GEV3 (5001-5015)
« on: 19.09.2019, 20:58:48 »
Доставка - 15 бр.

Инв. номер         ДК Номер            Заводски номер              Доставен             Брак       

   5001              СВ 7953 PB                  7329                     17.10.2019 г   
   5002              СВ 0460 PM                  7330                     28.12.2019 г   
   5003              СВ 0457 PM                  7331                     28.12.2019 г   
   5004              СВ 0458 PM                  7332                     28.12.2019 г
   5005              СВ 0455 PM                  7333                     28.12.2019 г
   5006              СВ 0454 PM                  7334                     28.12.2019 г
   5007              СВ 0451 PM                  7335                     28.12.2019 г
   5008              СВ 0452 PM                  7336                     28.12.2019 г
   5009              СВ 0459 PM                  7337                     03.01.2020 г   
   5010              СВ 5927 PH                  7338                     03.01.2020 г   
   5011              СВ 0456 PM                  7339                     03.01.2020 г   
   5012              СВ 0453 PM                  7340                     03.01.2020 г   
   5013              СВ 0450 PM                  7341                     03.01.2020 г   
   5014              СВ 0449 PM                  7342                     03.01.2020 г   
   5015              СВ 0448 PM                  7343                     03.01.2020 г   
 

ОБЩО: 15 бр.


4
Автобуси / Mercedes Intouro E/ME (1301-1315)
« on: 13.11.2018, 16:51:28 »
Инв. номер       Предходен номер    ДК Номер                      VIN                               
   1301                 BP-671-EM          СВ 0735 НВ        WEB63325213256084
   1302                 BP-280-FP           СВ 0737 НВ        WEB63325213256087
   1303                 BV-109-NW         СВ 0437 НВ        WEB63325213257038
   1304                 BV-278-NW         СВ 0411 НВ        WEB63325213257039
   1305                 BV-407-NW         СВ 0739 НВ        WEB63325213257040
   1306                 BP-252-RV          СВ 0432 НВ        WEB63325213257045
   1307                 XX-XXX-XX          CB 6520 HB        WEB63325113253476
   1308                 XX-XXX-XX          CB 6518 HB        WEB63325213257960
   1309                 XX-XXX-XX          CB 6506 HB        WEB63325213260432
   1310                 XX-XXX-XX          CB 6510 HB        WEB63325213260433

   131X                 DV-108-DA          CB XXXX XX        WEB63372013270518
   131X                 DV-081-DA          CB XXXX XX        WEB63372013270517
   131X                 DV-086-DA          CB XXXX XX        WEB63372013270515
   131X                 DV-078-DA          CB XXXX XX        WEB63372013270513
   131X                 DV-091-DA          CB XXXX XX        WEB63372013270508

5
Автобуси / Yutong E12LF (2800-2810, 3011-3019)
« on: 04.10.2018, 14:14:25 »
Тестов автобус (пристигнал в София, гараж Дружба на 13.12.2016 год.)

Инв. номер    Предходен номер       ДК Номер                      VIN                                 До:
 и досие в
busphoto.ru   

   3638                DY-815-WQ         CB 3049 KA        LZYTAGBW0F1019613              07.2017г. (Продаден на Албена автотранс)Първа доставка - 20 бр. (пристигнали на Пристанище Бургас на 14.10.2018 год., на линия от 12.12.2018 год.)


Инв. номер           ДК Номер                        VIN номер   
 и досие в
busphoto.ru     

   2800                CB 9499 MX               LZYTAGEW4J1026178
   2801                CB 9498 MX               LZYTAGEW6J1026179
   2802                CB 9490 MX               LZYTAGEW2J1026180
   2803                CB 9486 MX               LZYTAGEW4J1026181
   2804                CB 9481 MX               LZYTAGEW6J1026182
   2805                CB 9613 MX               LZYTAGEW8J1026183
   2806                CB 9615 MX               LZYTAGEWXJ1026184
   2807                CB 9617 MX               LZYTAGEW1J1026185
   2808                CB 9618 MX               LZYTAGEW3J1026186
   2809                CB 9612 MX               LZYTAGEW5J1026187
   2810                CB 9476 MX               LZYTMGEW5J1006626

   3011                CB 9621 MX               LZYTMGEW8J1015076
   3012                CB 9624 MX               LZYTMGEW2J1019849
   3013                CB 9611 MX               LZYTAGEW1J1026171
   3014                CB 9610 MX               LZYTAGEW3J1026172
   3015                CB 9473 MX               LZYTAGEW5J1026173
   3016                CB 9609 MX               LZYTAGEW7J1026174
   3017                CB 9607 MX               LZYTAGEW9J1026175
   3018                CB 9606 MX               LZYTAGEW0J1026176
   3019                CB 9604 MX               LZYTAGEW2J1026177
 
Техническа спецификация

6
Автобуси / Solaris Urbino IV Hybrid (1640)
« on: 03.07.2018, 08:44:28 »
Най-новото попълнение в гаража на Столичен Автотранспорт за тестове:

Solaris Urbino IV Hybrid

 Инв. номер                                    ДК Номер                      VIN                           Доставен                Заминал                Доставен                Заминал   
  и досие в
busphoto.ru
 
     1640                                         PZ 109PY                SUU241163HB017494        03.07.18г.              28.07.18г.              01.03.19г.              30.03.19г.                                     Доставен на 03.07.2018г.
На линия от 04.07.2018г.


04.07.2018г. - 10тм/3
05.07.2018г. - 10тм/3
06.07.2018г. - 10тм/1 (Проби)
07.07.2018г. - 10тм/4  X
08.07.2018г. - 10тм/1  X
09.07.2018г. - 10тм/1  X
10.07.2018г. - 10тм/3 (Проби)
11.07.2018г. - 10тм/4
12.07.2018г. - 10тм/4
13.07.2018г. - 10тм/1
14.07.2018г. - 10тм/4
15.07.2018г. - 10тм/1
16.07.2018г. - 10тм/1
17.07.2018г. - 10тм/3
18.07.2018г. - 10тм/1
19.07.2018г. - 10тм/1
20.07.2018г. - 10тм/4
21.07.2018г. - 64/1
22.07.2018г. - 73/1
23.07.2018г. - 10тм/3
24.07.2018г. - 10тм/4
25.07.2018г. - 10тм/3
26.07.2018г. - 10тм/1
27.07.2018г. - 64/1
28.07.2018г. - 10тм/4
29.07.2018г. - 10тм/1
30.07.2018г. - 10тм/1

Доставен на 01.03.2019г.
На линия от 08.03.2019г.

      
08.03.2019г. - 45/3
09.03.2019г. - 45/1
10.03.2019г. - 45/2
11.03.2019г. - 49/2
12.03.2019г. - 44/1
13.03.2019г. - 48/1
14.03.2019г. - 45/2
15.03.2019г. -  X
16.03.2019г. - 98/5
17.03.2019г. - 98/1
18.03.2019г. - 45/1
19.03.2019г. - 49/2
20.03.2019г. - 98/5
21.03.2019г. - 45/3
22.03.2019г. - 45/2
23.03.2019г. - 45/1
24.03.2019г. - 64/1
25.03.2019г. - 45/3
26.03.2019г. - 45/1
27.03.2019г. - 45/1
28.03.2019г. - 45/3
29.03.2019г. - 45/2

7
Автобуси / Karosa B731
« on: 26.02.2018, 07:33:26 »
Karosa B731: Информация от spirka.org

Инв. номер            Нов No:                          ДК Номер                                   Оцветяване:                           Доставен
                             (1996г.)                                                                 

   2832                     2661                              С2906ПБ                 "червен с бели хоризонтални ивици"        1991
   2833                     2662                              С3646ПБ                 "кафяв с бели хоризонтални ивици"          1992
   2834                     2663                              С3647ПБ                 "кафяв с бели хоризонтални ивици"          1992
   2835                     2664                              С4174ПБ                 "син с бели хоризонтални ивици"               1993
   2843                     2665                              С4167ПБ                 "червен с бели хоризонтални ивици"         1994
   2844                     2666                              С4766ПБ                 "син с бели хоризонтални ивици"               1994
   2845                     2667                              С4765ПБ                 "син с бели хоризонтални ивици"               1994
   2846                     2667                              С4764ПБ                 "син с бели хоризонтални ивици"               1994
                                                                                                                                         

В един чешки сайт има досиета на две Кароси, които са продадени в София :)

Prodán do Bulharska (Sofia)

Vůz DPMB #7108 - Сериен номер 12116 (1985-1993)
http://seznam-autobusu.cz/vuz/4973 

Vůz DPMB #7134 -  Сериен номер 12253 (1985-1993)
http://seznam-autobusu.cz/vuz/4999

Движили са се най-често по линиите от Автостанция Хладилника.
Предполага се, че са бракувани с идването на белите манчета.

По възрастните форумници биха могли да споделят повече информация за този модел автобуси, подвизавали се за кратко в София.

8
Автобуси / Karsan JEST (1640)
« on: 05.12.2017, 11:15:13 »
 Инв. номер                                    ДК Номер                      VIN                           Доставен   
  и досие в
busphoto.ru
 
     1640                                          В 3356 ВР                                                      23.11.17г.                     
Най-новото попълнение в гаража на Столичен Автотранспорт за тестове:

Karsan JestДоставен на 23/11/2017г.
На линия от 04/12/2017г.

04/12/2017г. - линия 93/1
05/12/2017г. - линия 93/1
06/12/2017г. - линия 93/1
07/12/2017г. - линия 93/2
08/12/2017г. - линия 93/1
09/12/2017г. - линия 45/1
10/12/2017г. - линия 45/1
11/12/2017г. - линия 93/1
12/12/2017г. - не излиза
13/12/2017г. - линия 93/1
14/12/2017г. - линия 93/2

10
Първа доставка - 07.2017 г.: - 60 бр.

Инв. номер           ДК Номер                VIN                 
и досие в
busphoto.ru
     
         
   7041                CВ 5854 КР      NMC320LGBLB500031
   7043                CВ 4029 КР      NMC320LGBLB500032
   7045                СВ 4028 КР      NMC320LGBLB500033
   7047                CВ 4032 КР      NMC320LGBLB500034
   7049                СВ 4034 КР      NMC320LGBLB500035
   7051                CВ 4036 КР      NMC320LGBLB500036
   7053                СВ 4031 КР      NMC320LGBLB500037
   7055                CВ 4033 КР      NMC320LGBLB500038
   7057                СВ 4035 КР      NMC320LGBLB500039
   7059                CВ 4037 КР      NMC320LGBLB500040
   7061                СВ 4027 КР      NMC320LGBLB500041
   7063                CВ 4119 КР      NMC320LGBLB500042
   7065                СВ 4120 КР      NMC320LGBLB500043
   7067                CВ 4124 КР      NMC320LGBLB500044
   7069                СВ 4118 КР      NMC320LGBLB500045
   7071                CВ 4117 КР      NMC320LGBLB500046
   7073                СВ 4116 КР      NMC320LGBLB500047
   7075                CВ 4112 КР      NMC320LGBLB500048
   7077                СВ 4108 КР      NMC320LGBLB500049
   7079                CВ 5729 КР      NMC320LGBLB500050
   7081                СВ 4104 КР      NMC320LGBLB500051
   7083                CВ 4123 КР      NMC320LGBLB500052
   7085                СВ 5736 КР      NMC320LGBLB500053
   7087                CВ 5743 КР      NMC320LGBLB500054
   7089                СВ 5746 КР      NMC320LGBLB500055
   7091                CВ 5750 КР      NMC320LGBLB500056
   7093                СВ 5753 КР      NMC320LGBLB500057
   7095                CВ 5756 КР      NMC320LGBLB500058
   7097                СВ 5735 КР      NMC320LGBLB500059
   7099                CВ 5769 КР      NMC320LGBLB500060
   7101                СВ 5763 КР      NMC320LGBLB500061
   7103                CВ 5765 КР      NMC320LGBLB500062
   7105                СВ 5771 КР      NMC320LGBLB500063
   7107                CВ 5780 КР      NMC320LGBLB500064
   7109                СВ 5776 КР      NMC320LGBLB500065
   7111                CВ 5788 КР      NMC320LGBLB500066
   7113                СВ 5784 КР      NMC320LGBLB500067
   7115                CВ 5782 КР      NMC320LGBLB500068
   7117                СВ 5795 КР      NMC320LGBLB500069
   7119                CВ 5792 КР      NMC320LGBLB500070
   7121                СВ 5798 КР      NMC320LGBLB500071
   7123                CВ 5807 КР      NMC320LGBLB500072
   7125                CВ 5831 КР      NMC320LGBLB500073
   7127                CВ 5829 КР      NMC320LGBLB500074
   7129                CВ 5826 КР      NMC320LGBLB500075
   7131                CВ 5823 КР      NMC320LGBLB500076
   7133                CВ 5821 КР      NMC320LGBLB500077
   7135                CВ 5819 КР      NMC320LGBLB500078
   7137                CВ 5817 КР      NMC320LGBLB500079
   7139                CВ 5815 КР      NMC320LGBLB500080
   7141                CВ 5814 КР      NMC320LGBLB500081
   7143                CВ 5813 КР      NMC320LGBLB500082
   7145                CВ 5812 КР      NMC320LGBLB500083
   7147                CВ 5811 КР      NMC320LGBLB500084
   7149                CВ 5810 КР      NMC320LGBLB500085
   7151                CВ 5809 КР      NMC320LGBLB500086
   7153                CВ 5862 КР      NMC320LGBLB500087
   7155                CВ 5860 КР      NMC320LGBLB500088
   7157                CВ 5859 КР      NMC320LGBLB500089
   7159                CВ 5857 КР      NMC320LGBLB500090
Втора доставка - 08.2018 г.: - 2 бр.

   7161                CВ 5683 МТ      NMC320LGBLB600002
   7163                CВ 5684 МТ      NMC320LGBLB600003

Трета доставка - 18.10.2018 г.: - 60 бр.

   1401                CВ 5386 НА      NMC320LGBLB600065
   1402                CВ 5425 НА      NMC320LGBLB600066
   1403                CВ 5180 НА      NMC320LGBLB600067
   1404                CВ 5301 НА      NMC320LGBLB600068
   1405                CВ 5382 НА      NMC320LGBLB600069
   1406                CВ 5419 НА      NMC320LGBLB600070
   1407                CВ 5311 НА      NMC320LGBLB600071
   1408                CВ 5433 НА      NMC320LGBLB600072
   1409                CВ 5349 НА      NMC320LGBLB600073
   1410                CВ 5339 НА      NMC320LGBLB600074
   1411                CВ 5156 НА      NMC320LGBLB600075
   1412                CВ 5411 НА      NMC320LGBLB600076
   1413                CВ 5158 НА      NMC320LGBLB600077
   1414                CВ 5163 НА      NMC320LGBLB600078
   1415                CВ 5170 НА      NMC320LGBLB600079
   1416                CВ 5183 НА      NMC320LGBLB600080
   1417                CВ 5326 НА      NMC320LGBLB600081
   1418                CВ 5173 НА      NMC320LGBLB600082
   1419                CВ 5403 НА      NMC320LGBLB600083
   1420                CВ 5409 НА      NMC320LGBLB600084
   1421                CВ 5322 НА      NMC320LGBLB600085
   1422                CВ 5176 НА      NMC320LGBLB600086
   1423                CВ 5185 НА      NMC320LGBLB600087
   1424                CВ 5439 НА      NMC320LGBLB600088
   1425                CВ 5420 НА      NMC320LGBLB600089
   1426                CВ 5406 НА      NMC320LGBLB600090
   1427                СВ 5404 НА      NMC320LGBLB600091
   1428                CВ 5436 НА      NMC320LGBLB600092

   2500                CВ 5197 НА      NMC320LGBLB600093
   2501                CВ 5187 НА      NMC320LGBLB600094
   2502                CВ 5372 НА      NMC320LGBLB600095
   2503                CВ 5318 НА      NMC320LGBLB600096
   2504                CВ 5152 НА      NMC320LGBLB600097
   2505                CВ 5430 НА      NMC320LGBLB600098
   2506                CВ 5330 НА      NMC320LGBLB600099
   2507                CВ 5370 НА      NMC320LGBLB600100
   2508                CВ 5364 НА      NMC320LGBLB600101
   2509                CВ 5359 НА      NMC320LGBLB600102
   2510                CВ 5356 НА      NMC320LGBLB600103
   2511                CВ 5413 НА      NMC320LGBLB600104
   2512                CВ 5417 НА      NMC320LGBLB600105
   2513                CВ 5164 НА      NMC320LGBLB600106
   2514                CВ 5415 НА      NMC320LGBLB600107
   2515                CВ 5332 НА      NMC320LGBLB600108
   2516                CВ 5412 НА      NMC320LGBLB600109
   2517                CВ 5391 НА      NMC320LGBLB600110
   2518                CВ 5393 НА      NMC320LGBLB600111
   2519                CВ 5166 НА      NMC320LGBLB600112

   3400                CВ 5162 НА      NMC320LGBLB600113
   3401                CВ 5168 НА      NMC320LGBLB600114
   3402                CВ 5171 НА      NMC320LGBLB600115
   3403                CВ 5193 НА      NMC320LGBLB600116
   3404                CВ 5502 НА      NMC320LGBLB600117
   3405                CВ 5175 НА      NMC320LGBLB600118
   3406                CВ 5397 НА      NMC320LGBLB600119
   3407                CВ 5189 НА      NMC320LGBLB600120
   3408                CВ 5178 НА      NMC320LGBLB600121
   3409                CВ 5160 НА      NMC320LGBLB600122
   3410                CВ 5157 НА      NMC320LGBLB600123
   3411                CВ 5181 НА      NMC320LGBLB600124

Четвърта доставка - 09.2020 г.: - 4 бр.

   7165                CВ 9414 PT      NMC320LGBLB900013
   7167                CВ 9415 PT      NMC320LGBLB900014
   7169                CВ 9409 PT      NMC320LGBLB900015
   7171                CВ 9412 PT      NMC320LGBLB900016


Технически спецификации:
- двигател - Cummins ISL G 320 E6 OBD C
  239 KW (320 HP) @ 2000 rpm
- скоростна кутия - ZF 6AP 1400B Ecolife Automatic
- горивна система - Worthington
- преден мост - ZF RL85A
- заден мост - ZF AV 133 / 87°
  Gear Ratio - 6.20:1

11
Снимки / ИЗБОР ЗА НОВ МОДЕРАТОР!
« on: 09.05.2017, 02:18:35 »
След 4,5 години на тази позиция мисля, че е крайно време да се внесе малко свежест и някой с повече желание и идеи да се заеме с модерирането. Аз лично вече имам други ангажименти и нямам времето, което имах преди. Надявам се да има желаещи и да се оформи хубава дискусия и да има доста аргументирани предложения, за това кой да поеме щафетата.

Новият модератор ще трябва да подържа разделите чисти от спам и да подържа конкурса за снимка на месеца.
Също като за начало трябва да се създадат нови и ясни правила, за да може да има подреденост и да има справедливост.

Всеки, който желае да бъде, нека напише в тази тема защо смята, че заслужава позицията и неговите идеи за развитието на раздела. 
Ако има повече от един желаещ, най-вероятно ще се стигне до гласуване.

Всеки може да предложи себе си или някой друг.
До края на деня ще могат да се дават предложения.

Благодаря за вниманието.

12
Едно много хубаво мнение на Виктор.
А защо не обслужват смесено линиите както е навсякъде във всички норчални страни?! Пътниците в Люлин не са по-различни от пътниците в Младост!  :angry:

Експлоатационният план защо е лимитиран до един вид превозно средство на линия? Защо жителите на Банкя например се возят в 15 годшини неклиматизирани и високоподови автобуси на цена от 1,60, а пътуващите например от Люлин имат достъп до чисто нови и то на същата цена?

Възможно ли е това да бъде променено и да бъдат справедливо разпределени превозните средства?

Тук имам снимка на експлоатационния план на АП Земляне от началото на 2016г, който се утвърждава от зам-кмета и изпълнителните директори на ЦГМ и Столичен Автотранспорт. На него ясно се вижда как всяка линия си има разпределен един вид превозно средство.

Та въпросът ми е кой го изготвя и как се взимат решенията и възможно ли е да се направи справедливо?


Благодаря.

13
Представяне / busphoto.ru и transphoto.ru
« on: 30.01.2017, 12:31:19 »
Поради краха на спирката и липсата на обновяване ви предлагам да разглеждате за иноформация тези два сайта:
Благодарение на Petko21 и ivan3275 там има най-актуалната информация за всичко в София.

Автобуси в София busphoto.ru

Електротранспорт в София transphoto.ru14
До края на годината се очаква да имаме първите 2 от общо 5 бр КТ8Д5, втора употреба от Miskolc (Унгария).
Трамваите ще са немодернизирани със стандартното оборудване ТV3, поетапно ще заменят ГТ8.
Към момента са заминали на ниво висш ръководен състав хора за предварително договаряне, след това ще пътуват няколко технически лица с цел запознаване с техниката.

Снимки на последните останали КТ8Д5 в Miskolc:

15
Изтрити теми / Re: Линия 64
« on: 15.05.2016, 00:14:46 »
del

16
Имам няколко въпроса за линии 63А,64 и 65.

По данни на spirka.org:
63А - открита 1985г. и закрита: 1989г.
64 - от 1982г. е от кв. Иван Вазов до Хладилника.

На този спиркознак се вижда 63A, както и 64 все още от кв. Драгалевци до НАПС . Едва ли 3 години не са обновявали знака, но и няма как да не са щом са добавили 63A.И второто нещо отново по данни на spirka.org

1968: Линия 64 - пл. Македония ⇒ пл. Руски паметник ⇒ бул. цар Борис III ⇒ бул. братя Бъкстон ⇒ Околовръстен път ⇒ кв. Бояна, бул. даскал Стоян Попандреев ⇒ кв. Бояна, ул. Кумата ⇒ кв. Драгалевци, ул. Папрат ⇒ бул. Черни връх ⇒ бул. ген. Михаил Скобелев ⇒ Петте кьошета ⇒ бул. Христо Ботев ⇒ пл. Македония

1968: Линия 65 -  пл. Македония ⇒ пл. Руски паметник ⇒ бул. цар Борис III ⇒ бул. братя Бъкстон ⇒ Околовръстен път ⇒ кв. Бояна, бул. даскал Стоян Попандреев ⇒ кв. Бояна, ул. Кумата ⇒ кв. Драгалевци, ул. Папрат ⇒ бул. Черни връх ⇒ бул. ген. Михаил Скобелев ⇒ Петте кьошета ⇒ бул. Христо Ботев ⇒ пл. Македония

До 1976г. са имали един и същ маршрут? Спирали са на различни спирки или нещо друго ги е различавало?

17
Първа доставка - 70 бр.
(пристигнали на Пристанище Бургас на 18.07.2016 год.,
пристигнали в София (Гараж Дружба) на 25.07.2016 год.)


Инв. номер     Нов номер     ДК Номер                 VIN номер   
 и досие в       (09.2019)
busphoto.ru     
         
   1201                                 CВ 0466 ВР       LZYTMGE60G1026355
   1202                                 СВ 0464 ВР       LZYTMGE6XG1019199
   1203                                 CВ 0461 ВР       LZYTMGE60G1026422
   1204                                 CВ 0459 ВР       LZYTMGE62G1026423
   1205                                 СВ 0456 ВР       LZYTMGE66G1026425
   1206                                 CВ 0455 ВР       LZYTMGE6XG1026427
   1207                                 CВ 0453 ВР       LZYTMGE62G1026356
   1208                                 СВ 0450 ВР       LZYTMGE64G1026357
   1209                                 CВ 0447 ВР       LZYTMGE66G1026358
   1210                                 CВ 0445 ВР       LZYTMGE68G1026359
   1211                                 СВ 0441 ВР       LZYTMGE64G1026360
   1212                                 CВ 0485 ВР       LZYTMGE66G1026361
   1213                                 CВ 0439 ВР       LZYTMGE68G1026362
   1214                                 СВ 0437 ВР       LZYTMGE6XG1026363
   1215                                 CВ 0557 ВР       LZYTMGE61G1026364
   1216                                 CВ 0556 ВР       LZYTMGE63G1026365
   1217                                 СВ 0554 ВР       LZYTMGE65G1026366

   2046                                 CВ 0553 ВР       LZYTMGE67G1026367
   2047                                 СВ 0552 ВР       LZYTMGE69G1026368
   2048                                 CВ 0551 ВР       LZYTMGE60G1026369
   2049                                 CВ 0548 ВР       LZYTMGE67G1026370
   2050                                 CВ 0546 ВР       LZYTMGE69G1026371
   2051                                 СВ 0543 ВР       LZYTMGE60G1026372
   2052                                 CВ 0537 ВР       LZYTMGE62G1026373
   2053                                 CВ 0535 ВР       LZYTMGE64G1026374
   2054                                 СВ 0533 ВР       LZYTMGE66G1026375
   2055                                 СВ 0545 ВР       LZYTMGE68G1026376
   2056                                 CВ 0542 ВР       LZYTMGE6XG1026377
   2057                                 СВ 0549 ВР       LZYTMGE61G1026378
   2058                                 CВ 0547 ВР       LZYTMGE63G1026379
   2059                                 СВ 0544 ВР       LZYTMGE6XG1026380
   2060                                 СВ 0541 ВР       LZYTMGE61G1026381
   2061                                 CВ 0538 ВР       LZYTMGE63G1026382
   2062                                 СВ 0530 ВР       LZYTMGE65G1026383
   2063                                 CВ 0526 ВР       LZYTMGE67G1026384
   2064                                 СВ 0522 ВР       LZYTMGE69G1026385
   2065                                 CВ 0539 ВР       LZYTMGE60G1026386
   2066                                 CВ 0536 ВР       LZYTMGE62G1026387
   2067                                 СВ 0532 ВР       LZYTMGE64G1026388
   2068                                 СВ 0529 ВР       LZYTMGE66G1026389
   2069                                 СВ 0527 ВР       LZYTMGE62G1026390
   2070                                 СВ 0525 ВР       LZYTMGE64G1026391
   2071                                 CВ 0521 ВР       LZYTMGE66G1026392
   2072                                 CВ 0519 ВР       LZYTMGE68G1026393
   2073                                 СВ 0518 ВР       LZYTMGE6XG1026394

   3600                                 СВ 0517 ВР       LZYTMGE61G1026395
   3601                                 СВ 0516 ВР       LZYTMGE63G1026396
   3602              1228           CВ 0515 ВР       LZYTMGE65G1026397
   3603                                 СВ 0514 ВР       LZYTMGE67G1026398
   3604              1229           CВ 0513 ВР       LZYTMGE69G1026399
   3605                                 CВ 0512 ВР       LZYTMGE63G1026401
   3606                                 CВ 0481 ВР       LZYTMGE65G1026402
   3607                                 СВ 0483 ВР       LZYTMGE67G1026403
   3608                                 СВ 0484 ВР       LZYTMGE69G1026404
   3609                                 СВ 0488 ВР       LZYTMGE60G1026405
   3610                                 CВ 0490 ВР       LZYTMGE62G1026406
   3611                                 CВ 0493 ВР       LZYTMGE64G1026407
   3612                                 CВ 0496 ВР       LZYTMGE66G1026408
   3613                                 CВ 0499 ВР       LZYTMGE68G1026409
   3614                                 СВ 0502 ВР       LZYTMGE64G1026410
   3615                                 CВ 0509 ВР       LZYTMGE66G1026411
   3616                                 CВ 0507 ВР       LZYTMGE68G1026412
   3617                                 СВ 0511 ВР       LZYTMGE6XG1026413
   3618                                 CВ 0478 ВР       LZYTMGE61G1026414
   3619              1230           CВ 0476 ВР       LZYTMGE63G1026415
   3620                                 CВ 0473 ВР       LZYTMGE65G1026416
   3621                                 СВ 0472 ВР       LZYTMGE67G1026417
   3622                                 CВ 0469 ВР       LZYTMGE69G1026418
   3623                                 СВ 0534 ВР       LZYTMGE60G1026419
   3624              1231           CВ 0467 ВР       LZYTMGE67G1026420Втора доставка - 40 бр.
(пристигнали на Пристанище Бургас на 30.08.2016 год.)


Инв. номер     Нов номер     ДК Номер                 VIN номер   
                        (09.2019)
         
   1218                                 CВ 0583 ВС       LZYTMGE63G1008304
   1219                                 СВ 0587 ВС       LZYTMGE69G1026354
   1220                                 CВ 0590 ВС       LZYTMGE61G1026400
   1221                                 CВ 0592 ВС       LZYTMGE69G1026421
   1222                                 СВ 0596 ВС       LZYTMGE64G1026424
   1223                                 CВ 0602 ВС       LZYTMGE68G1026426
   1224                                 CВ 0605 ВС       LZYTMGE61G1026428
   1225                                 СВ 0610 ВС       LZYTMGE63G1026429
   1226                                 CВ 0615 ВС       LZYTMGE6XG1026430
   1227                                 CВ 0617 ВС       LZYTMGE61G1026431

   2074                                 CВ 0539 ВС       LZYTMGE63G1026432
   2075                                 СВ 0542 ВС       LZYTMGE65G1026433
   2076                                 CВ 0545 ВС       LZYTMGE67G1026434
   2077                                 CВ 0534 ВС       LZYTMGE69G1026435
   2078                                 СВ 0536 ВС       LZYTMGE60G1026436
   2079                                 CВ 0530 ВС       LZYTMGE62G1026437
   2080                                 CВ 0547 ВС       LZYTMGE64G1026438
   2081                                 СВ 0548 ВС       LZYTMGE66G1026439
   2082                                 CВ 0549 ВС       LZYTMGE62G1026440
   2083                                 CВ 0551 ВС       LZYTMGE64G1026441
   2084                                 CВ 0554 ВС       LZYTMGE66G1026442
   2085                                 СВ 0558 ВС       LZYTMGE68G1026443
   2086                                 CВ 0568 ВС       LZYTMGE6XG1026444
   2087                                 CВ 0570 ВС       LZYTMGE61G1026445
   2085                                 СВ 0572 ВС       LZYTMGE63G1026446
   2089                                 CВ 0574 ВС       LZYTMGE65G1026447
   2090                                 CВ 0577 ВС       LZYTMGE67G1026448

   3625                                 CВ 0580 ВС       LZYTMGE69G1026449
   3626                                 СВ 0640 ВС       LZYTMGE65G1026450
   3627                                 CВ 0642 ВС       LZYTMGE67G1026451
   3628                                 CВ 0644 ВС       LZYTMGE69G1026452
   3629                                 СВ 0646 ВС       LZYTMGE60G1026453
   3630                                 CВ 0631 ВС       LZYTMGE62G1026454
   3631                                 CВ 0635 ВС       LZYTMGE64G1026455
   3632                                 CB 0619 BC       LZYTMGE66G1026456
   3633                                 CВ 0624 ВС       LZYTMGE68G1026457
   3634                                 CВ 0627 ВС       LZYTMGE6XG1026458
   3635              1232           CВ 0630 ВС       LZYTMGE61G1026459
   3636                                 CВ 0802 ВС       LZYTMGE68G1026460
   3637                                 CВ 0635 ВС       LZYTMGE6XG1026461Трета доставка - 22 бр. Yutong ZK6126HGA CNG
(пристигнали на Пристанище Бургас на 12.12.2018 год.,
пристигнали в София (Гараж Дружба) на 15.12.2018 год.)


Инв. номер           ДК Номер                        VIN номер         

   3650                CВ 4931 НВ                   LZYTMGEF7J1024870
   3651                CВ 4943 НВ                   LZYTMGEF7J1039417
   3652                CВ 4932 НВ                   LZYTMGEF9J1039418
   3653                CВ 4935 НВ                   LZYTMGEF0J1039419
   3654                CВ 4947 НВ                   LZYTMGEF7J1039420
   3655                CВ 4945 НВ                   LZYTMGEF9J1039421
   3656                CВ 4946 НВ                   LZYTMGEF0J1039422
   3657                CВ 4944 НВ                   LZYTMGEF2J1039423
   3658                CВ 4942 НВ                   LZYTMGEF4J1039424
   3659                CВ 4941 НВ                   LZYTMGEF6J1039425
   3660                CВ 4930 НВ                   LZYTMGEF8J1039426
   3661                CВ 4936 НВ                   LZYTMGEFXJ1039427
   3662                CВ 4933 НВ                   LZYTMGEF1J1039428
   3663                CВ 4951 НВ                   LZYTMGEF3J1039429
   3664                CВ 4937 НВ                   LZYTMGEFXJ1039430
   3665                CВ 4940 НВ                   LZYTMGEF1J1039431
   3666                CВ 4938 НВ                   LZYTMGEF3J1039432
   3667                CВ 4948 НВ                   LZYTMGEF5J1039433
   3668                CВ 4934 НВ                   LZYTMGEF7J1039434
   3669                CВ 4950 НВ                   LZYTMGEF9J1039435
   3670                CB 0906 HK                   LZYTMGEF0J1039436
   3671                CВ 4939 НВ                   LZYTMGEF2J1039437 
ОБЩО: 132 бр.

Линк към обществената поръчка, спечелена от "Джънджоу Ютонг бус Ко. лимитед" (Zhengzhou Yutong Bus).:
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=639624

Пълна документация: http://sofiabus.nit.bg/obshhestveni-porchki/dostavka-na-novi-avtobusi-i-oborudvane/
Тъй като често коментираме критериите на обществената поръчка, спечелена от китайците, ето отново линк към нея: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=639624, ето и пълната документация: http://sofiabus.nit.bg/obshhestveni-porchki/dostavka-na-novi-avtobusi-i-oborudvane/

Ето и схемата на точкуването:
Показател: ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ: ОБЩА СТОЙНОСТ; тежест: 60
Показател: ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ; тежест: 10
Показател: ЕМИСИОННИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ; тежест: 5
Показател: ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА АВТОБУСА; тежест: 2
Показател: ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА СИЛОВИТЕ АГРЕГАТИ; тежест: 2
Показател: ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ; тежест: 1
Показател: ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: СПЕЦИФИЧЕН РАЗХОД НА ГОРИВО g/kWh; тежест: 7
Показател: ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: СПЕЦИФИЧНА МОЩНОСТ kW/t; тежест: 3
Показател: ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА: ЛИТРОВА МОЩНОСТ kW/dm3; тежест: 10
Техническа спецификация в прикачения файл  :arrow:
18
Снимки / Снимка на месеца 2016
« on: 12.01.2016, 22:17:34 »
2016

Януари
Fantomas - 4206 - 20 гласа (29.4%), общо 68 гласували


Февруари
bahner - 924 - 19 гласа (33.9%), общо 55 гласували


Март
1509 - wolf_rusi - 24 гласа (38.7%), общо 62 гласували


Април
2703 - n.konyarov723 - 25 гласа (44.6%) ,общо 56 гласували


Май
Банишора - Lion_sofiq - 13 гласа (35.1%), общо 37 гласували


Юни
8617 - Emperor - 16 гласа (29.6%), общи 52 гласували.


Юли
2055 - Emperor - 16 гласа (20.7%), общо 77 гласували


Август
3612 - spicy_e - 15 гласа (22.7%), общо 66 гласували


Септември
comet - 3624 - 12 гласа (19.4%), общо 62 гласували


Октомври
2712 - n.konyarov723 - 18 гласа (27.3%), общо 66 гласували


Ноември
4034 – Fantomas - 14 гласа (23.7%), oбщо 59 гласували


Декември
2729 – Lion_sofiq  - 22 гласа (33,8%), общо 65 гласували

19
Изтрити теми / Re: Снимка на месеца
« on: 31.01.2015, 15:24:53 »
.

20
Снимки / Снимка на месеца 2014
« on: 19.11.2013, 21:20:41 »
2014

Януари 2014
Mike503 - 2301+2303+230* 17 гласа (27.4%), общо 62 гласували


Февуари 2014
Михаил Михайлов - 2307 19 гласа (30.6%), общо 62 гласували


Март  2014
mrav4o - 1200 19 гласа (30.2%), общо 63 гласували


Април 2014
Fantomas 1831 8 гласа (14%), общо 57 гласували


Май 2014
KRAKOMOBILA - Моста Чавдар 15 гласа  (24.2%), общо 62 гласували


Юни 2014
Mike503 - депо 22 гласа  (40.7%), общо 54 гласували


Юли 2014
Mike503 - 2417 -  21 гласа (36.2%) общо 58 гласували


Август 2014
Krakomobila - Манове - 26 гласа (37.1%) общо 70 гласували


Септвември 2014
Conecto - 1159 - 11 гласа (20,4%) общо 54 гласували


Октомври 2014
Emperor - 918 - 12 гласа (18.8%) общо 62 гласували


Ноември 2014
Sofia - 2475 - 23 гласа (44.2%) общо 52 гласували

 
Декември 2014
Agent006 - 2144 - 18 гласа (36%) общо 50 гласували

 

Pages: [1] 2