Author Topic: Доставка на влакове за МД 3  (Read 39530 times)

Offline bonbon

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1934
  • View Profile
Доставка на влакове за МД 3
« on: 14.01.2015, 23:06:24 »
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=642574&newver=2

Открита процедура по ЗОП

Име:
Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34 - Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление

Описание:
Поръчката е за доставка на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м за третата линия на метрото в София и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете:
• Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) по метролинията и депото - ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и ниво на автоматизация GoA 3 (Grades of Automation) , съгласно стандарт IEC 62290 (или еквивалентен).
• Транспортно-комуникационна система - ниво на безопасност SIL3 съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и стандарт EN 50159:2010 (или еквивалентен) за системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни и съобщения, свързани със сигурността в предавателни системи.
• Интегрирана радио-комуникационна система
• SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване - ниво на безопасност SIL2, съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен).
• Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ)
• Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна поддръжка. Окомплектовка, специални инструменти и тестово оборудване за подвижен състав и системи за управление.
Доставката на 20 метровлака и изброените системи, които трябва да се изпълнят са за първия етап от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща подземния участък от км.4+950 до км.11+966,34. Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции.
Опцията за Доставка на допълнителните 10 метровлака и изброените системи са предвидени за изпълнение на следващи етапи от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща участъците от км 0+000 до км 4+950 и от км 11+966,34 до км 15+769,498 или част от тях. Общата дължина на участъците е 8 753,16м. По трасето се предвиждат за изграждане 9 бр. метростанции.
Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в документацията - том 1 - раздел I, като не се изчерпва напълно и е дадено в техническите спецификации томове 2, 3 и 4 от документацията, достъпни на профила на купувача.

Прогнозната стойност на поръчката е определена с включена стойността на опцията (280 000 000 + 140 000 000лв. без ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС
420 000 000 BGN

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци
36

Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
17.03.2015 г. Час: 12:00

Offline popov.dinko

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 286
  • View Profile
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #1 on: 15.01.2015, 18:31:55 »
Вече научих и от други източници за конкурса за влаковете и търга за строителството на метролиния 3. Но толкова въпросителни изкачат.....влакове 60 метра.... Това какво ще рече. Че и станциите ще са горе-долу толкова... Надявам се до последно тази метролиния да е като нормално метро....

Offline RADOCVET

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 10936
 • http://bgtransport.org/
  • View Profile
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #2 on: 02.04.2015, 10:56:23 »
Удължиха срока за подаване на оферти да 20-те метровлака за трети метродиаметър

Quote from: infrastructure.bg
"Метрополитен ЕАД" удължи срока за подаване на оферти за метровлакчетата с един месец. Търгът е за "Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34 - Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление".
Документи се продават и оферти се приемат до 12 часа на 14 май 2015 г. (вместо до 16 април 2015 г.). Предложенията ще бъдат отворени в 14 часа на 14 май, а не на 16 април.
...
Видове дейности в поръчката
Локомотиви и подвижен пътен състав за железници и трамваи и резервни части за тях
Система за наблюдение на движението на влаковете
Телекомуникационно оборудване и принадлежности
Софтуерни пакети за контрол на железопътния трафик
Система за компютърен контрол
Системи за информиране на пътниците
Услуги по разработване на софтуер за контрол на железопътния трафик
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи.
Може да нема ред, ама требе да се спазва!

Offline ivanovnikolai188

 • Приятел на ГТ
 • ****
 • Posts: 143
 • Линия: ТБ 1 Тролей: 2112
  • View Profile
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #3 on: 18.05.2015, 14:51:44 »
На 14.05.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на „Метрополитен” ЕАД - гр. София, ул. „Княз Борис I” №121, ет.1, Заседателна зала, бяха отворени офертите във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за: Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап: Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление
 
Отварянето на офертите беше извършено от комисия, определена със заповед от Изпълнителния директор на Бенефициента на проекта („Метрополитен” ЕАД) инж. Стоян Братоев. В комисията са включени представители на Столична община, Столичен общински съвет, експерт от Агенцията за обществени поръчки и специалисти на Метрополитен ЕАД.
По ред на подаване са отворени следните оферти:
-          Обединение „СИМЕТРО София”;
-          Конструксионес и Ауксилиар де Ферокарилес С.А. – КАФ.
В поръчката е включена доставката на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете...
Източник: http://www2.metropolitan.bg/bg/news/view/149.html

Offline RADOCVET

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 10936
 • http://bgtransport.org/
  • View Profile
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #4 on: 11.08.2015, 16:14:40 »
Сименс е с "едни гърди напред" преди отварянето на ценовите оферти в четвъртък.
Може да нема ред, ама требе да се спазва!

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6964
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #5 on: 12.08.2015, 17:13:49 »
Siemens Inspiro ще бъдат влаковете.
храна за мозък - http://www.banitza.net/

Offline viktor_bdz

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1332
  • View Profile
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #6 on: 12.08.2015, 23:34:34 »
Тези приличат на трамваи без пантографи, но ми харесват. :)

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6987
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #7 on: 13.08.2015, 07:28:21 »
E нашите ще са с пантографи.  :)
И дано за нашата поръчка измислят нещо с по-хубава предница на кабината на машиниста, че сега с този ръбат дизайн хич не са красиви отпред. А иначе целите влакове са симпатични и имат приветлив и удобен салон.
« Last Edit: 13.08.2015, 07:46:38 by Petko21 »

Offline kristian40t097

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 987
  • View Profile
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #8 on: 13.08.2015, 17:02:59 »
На мен лично Русичите по ми харесват, но МД3 ще трябва да е изцяло европейски.
За трамвайния транспорт!!!!!

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6987
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #9 on: 13.08.2015, 18:27:48 »
Нека да е нещо по-различно, но поне да е с по-хубав дизайн.   :)

Ето и новината:
Ще се возим с метровлакове на "Сименс"
Quote
Отвориха цените на участниците в търга за доставка на метровлакове за третия метродиаметър.

Първият участник - Обединение "Симетро София", съставено от "Сименс България", "Сименс Австрия", "Неваг", Полша, и с подизпълнители "Сименс Германия", "Старт инженеринг", "Балкантел" ООД, даде по-ниската цена 418 304 632,56 лв. без ДДС, от техническата оферта събира 48.79 точки.

Вторият участник - Конструксионес и ауксилиар до Ферокарилес, CAF (Construcciones y Auxliar de Ferrocarriles), Испания с подизпълнители Bombardie;ОТN; ITA; Ecocoms; Sika; Faiveley, предложи цена 483 461 670,00 лв. без ДДС и получи 44.45 точки от техническата оферта.

"Сименс" събра повече точки и от техническата оферта, и от ценовата. Испанската "Каф" остава на второ място.

На 13 август отвориха ценовите оферти по проекта за метровлакове по третата линия на метрото.

Три дни преди това "Метрополитен"ЕАД оповести резултатите от техническия преглед на офертите.

Първият показател за техническата оценка е за метровлаковете. Той включва разход на електроенергия при минимално времепътуване; разход на електроенергия при минимален разход на енергия; система за поддържане на влака от гледна точка на пробег между прегледите и ремонтите, съотнесени към изминатите километри;система за поддържане на влака по отношение на разход на труд за отделните прегледи и ремонти; оценка на техническите параметри - шум, вибрации, комфорт на движение на влака. По този показател точките на Обединение "Симетро София" са 40.16, а на CAF (Construcciones y Auxliar de Ferrocarriles), Испания - 35.98.
По втория показател - технически показатели на системи за управление точките на Обединение "Симетро София" са 8.63, а на CAF (Construcciones y Auxliar de Ferrocarriles), Испания - 8.47.

Търгът е за доставката на 20 метровлака и изпълнение на системи за управление на първия етап от третия метродиаметър от км 4+950 до км 11+966.34, обща дължина 7016.34 м и 7 метростанции. Дължината на влака следва да е 60м±2м, предвидено е проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете.
Доставката на допълнителните 10 метровлака и съответните системи е предвидена за следващите етапи от изграждането на трета метролиния в участъците от км 0+000 до км 4+950 и от км 11+966 до км 15+769 с обща дължина 8 753.16 м и 9 метростанции.
« Last Edit: 13.08.2015, 18:47:10 by Petko21 »

Offline vasko

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3369
  • View Profile
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #10 on: 14.08.2015, 11:53:29 »
Според мен, е голяма грешка, че влаковете и осигурителните инсталации няма да са еднакви (или поне технически съвместими) по трите диаметъра. :/ Трябваше и МД3 да е със същите технологии като МД1 и МД2.

Каквото и да си говорим, еднакъв подвижен състав има много положителни страни.  ;)
СБОГОМ, GTSofia.info

Здравей, отново, GTSofia.info  :)

Offline RADOCVET

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 10936
 • http://bgtransport.org/
  • View Profile
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #11 on: 14.08.2015, 12:36:57 »
Каквото и да си говорим, пак се изказа неподготвен.
Може да нема ред, ама требе да се спазва!

Offline vasko

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3369
  • View Profile
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #12 on: 14.08.2015, 13:09:19 »
Каквото и да си говорим, пак се изказа неподготвен.
Веднага мога да се обоснова (което означава, че съм подготвен).  ;)

Който и икономист да попитаме, че каже, че по принцип еднаквият технически парк в едно предприятие води до намалени разходи.

Ако технологиите по МД1,МД2 и МД3 бяха еднакви, можеше да се изгради връзка между МД3 и сега съществуващата мрежа, която да помага, а и да спасява положението при извънредни ситуации.

 • Например, в новото депо да има техника само за ежедневна подръжка и ремонти, а по-сериозните ремонти да се правят само в Обеля. :arrow: Спестяване на средства от инвестиции в скъпа техника и от по-малкото персонал, който отговаря за по-сериозните ремонти.
 • При поръчка на резервни части и консумативи е по-евтино, ако повърчаш повече. А ще поръчваш повече, ако всичкият ти подвижен състав изисква еднакви (или сходни) части и консумативи. :arrow: Спестяване на средства при всяка поръчка на части и косумативи.
 • Техниците по цялата метромрежа биха бил взаимозаменими (защото работят с една и съща техника) и при нужда може да бъде пратен човек от едно на друго да помага.
 • Наличният персонал е започнат със сегашната техника и няма да има нужда от външно обучение на новия персонал (за МД3), тъй като те могат да се научат от сегашните техници. :arrow: Спестяване на средства от външно обучение.
 • Да си представим ситуация, като тази, която се случи скоро - при излизане от депото влак аварира и блокира пътя на останалите влакове да излязат. Но за съжаление, аварията се оказва, че е сериозна и остраняването и може да отнеме ден, а това е бил някои от първите влакове за деня. Ако имаше връзка между МД3 и сегашната мрежа (и влаковете бяха еднакви) можеше да изпратят всички налични влакове от другото депо и да разпределят по диаметрите. Ясно е, че няма да има пълноценно изпълняване на графика, но по-добре от нищо.
 • (За последното не съм сигурен, защото не съм запознат с капацитета на депото в Обеля) Ако имаше връзка между МД3 и сегашната мрежа (и влаковете бяха еднакви), можеше да не се изгражда временно депо на МД3, а всички влакове да нощуват и да се обслужват в депото в Обеля (евентуално 4 влака могат да остават в двата края на МД3) до завършване на разрширенията на МД3 и постоянното депо. :arrow: Спестяване на колосална сума за изграждане на временно депо.
« Last Edit: 20.02.2016, 21:11:24 by vasko »
СБОГОМ, GTSofia.info

Здравей, отново, GTSofia.info  :)

Offline RADOCVET

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 10936
 • http://bgtransport.org/
  • View Profile
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #13 on: 14.08.2015, 13:30:23 »
Така. По ред на номерата, пък да видим колко си прав:

1. Дори да използват различни технологии влаковете от МД 3 пак може да се ремонтират в Обеля, защото имат същото междурелсие (1435 мм). Дори да използват еднаква технология пак не могат да стигнат на самоход, поради факта че едните се захранват с трета релса, а другите с горно токоснемане, посредством пантограф.

2. НЯМА как да има еднакви части, консумативи които да са взаимо-заменяени между Русич и Сименс. Или предлагаш да си купуваме Русичи до гроб?! Освен това факта, че ще поръчваш 20% повече части, не е пряка функция на по-ниска крайна цена. Откъде си сигурен че частите за влаковете по МД 3 няма да са по-евтини от тези за другите?

3. Нищо не пречи да се обучи наличния персонал да работи с двете технологии едновременно. В Банишора да не би различни хора да се занимават с ЧКД и БГ трамваите?

4. Обучението на персонала влиза в ОП и парите за него не ги плащаме ние.

5. Изключително глупаво би било при описания от теб случай да влошим обслужването на МД 1 и 2, заради МД 3. Освен това в 18-годишната история на Софийския метрополитен няма авария, която да е наложила да няма влакове цял ден. Много по-лесно е да се организира наземно обслужване.

6. Съгласен съм че не е разумно да се дават изключително много пари за временно депо. В Обеля няма как да се поберат още 20 влака.
Може да нема ред, ама требе да се спазва!

Offline btr95

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2700
  • View Profile
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #14 on: 27.08.2015, 18:40:42 »
Аз съм съгласен с Васко.. Какъв е смисълът да сменяш марка, която е изпитана във времето и по-важното в нашите условия. И примерът с Банишора не е коректен, в Красна поляна един и същи персонал поддържа трамваите, но има разлика между Дино и Т6А2.
Тм депо:Банишора
Тм мотриса: 713
Тм линия: 4

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6987
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #15 on: 27.08.2015, 20:43:23 »
Смисъла, е че този диаметър е чисто нов. Ще има нов персонал, ще има ново депо и всичко ще е от нулата. Хубаво е да имаме и други влакове. Типизирането на диаметър съм съгласен, но да типизираме града с едни и същи влакове от един завод не е уместно. Освен това, Сименс са доказана западна марка и е хубаво да видим какво те ще предложат. Тук е важно да се вметне, че по МД3 съставите са доста по-малки, а Руснаците нямат такива разработки в движение. Като дори София и Казан са от основните ползватели на Русичи само с 3 вагона.

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6987
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #16 on: 10.09.2015, 14:03:24 »
Новина от днес, с бърз превод от полски:
Quote
Newag потвърди спечеления конкурс за доставка на 20 метро влака за град София. Доставката ще е на метровлакове от модела Siemens Inspiro подобни на влаковете във Варшава. Поръчката е за 20 влака с възможност за закупуване на още 10. Превозните средства ще бъдат доставени 36 месеца, след подписване на договора за закупуване. Общата стойност на проекта закупуване на превозните средства и системата за контрол на движението възлиза на сумата от 142.000.000 EUR. Договора за закупуване трябва да се сключи най-късно до 04.10.2015 г.
Статията си я четете тук: http://infotram.pl/newag-potwierdza-wygrana-w-sofii_more_77362.html

Offline Dragon

 • Administrator
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 5801
 • Администраторът бонбони не пие!
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 202143037
  • View Profile
  • http://gtsofia.info/
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #17 on: 12.09.2015, 12:08:38 »
Ако правилно го тълкувам, метродепото трябва да е готово до 2 години, за да може да ги поеме.
GTSofia.info - Любителски страници на градския транспорт в София
Forum.GTSofia.info - Любителски форуми на градския транспорт в София

Offline RADOCVET

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 10936
 • http://bgtransport.org/
  • View Profile
  • Email
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #18 on: 12.09.2015, 12:30:20 »
Не е задължително. Може да се съхраняват и на друго място. Предполагам депото ще изпревари строителството на централният участък на МД 3.
Може да нема ред, ама требе да се спазва!

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6987
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Re: Доставка на влакове за МД 3
« Reply #19 on: 27.02.2016, 01:17:44 »
Вижте как ще изглеждат влаковете на новото метро
Quote
Влаковете на новия трети лъч от софийското метро вече няма да са руски, а ще са на германския бранд Siemens. В новите метростаннци, пътниците ще се придвижват с иновативните леки, безшумни и комфортни мотриси на Siemens.
През лятото на 2015 г., компанията предложи по-ниска цена за доставката на 20 нови метровлака за бъдещото трасе от жк „Овча купел” до жк „Левски”, което се очаква да бъде готово през 2020 г. Новите мотриси струват 418 млн. лв. без ДДС, или по около 20,9 млн. лв. на метровлак. Част от средствата са договорени по ОП "Транспорт" и съфинансиране от българска страна.
За да отговорят на разнообразните изисквания на градския обществен транспорт, Siemens разработиха метро, което поставя нови стандарти в своя клас. Inspiro е новото метро от Siemens, то ще предоставя максимална полезност чрез високите транспортни мощности и ниски експлоатационни разходи, съчетани с ползата за околната среда на Siemens: енергийна ефективност и опазване на околната среда на всички етапи от производството, както и ежедневна работа за почти пълно рециклиране.Платформата Inspiro е продукт с широкообхватния опит на Siemens в подземните железници. Компанията е доказала своите възможности в целия свят. Новата концепция за превозното средство Inspiro се основава на изпитани компоненти. Всяка мотриса се проверява преди доставката в центъра Wegberg-Wildenrath Siemens".Пътниците ще пътуват в приятна, освобождаваща от стреса среда благодарение на светлия интериор, атрактивното осветление и модерната климатична инсталация. Естествените материали в топли цветове повишават нивото на релаксация в забързания съвременен свят.Платформата Inspiro може да бъде с до осем вагона, в зависимост от нуждите на потребителите. Интериорът може да бъде оборудван със странични седалки или подредени в редове. При желание на клиента интериорната конфигурация на седящите места може да бъде и смесена. Освен това, дължината и ширината на вагоните може да варира. Те могат също така да  бъдат конфигурирани с три или четири врати на страна, които да бъдат проектирани да се отварят по най-подходящия начин. Ширината им от 140 см. улеснява качването и слизането, което намалява времето за престой на метростанцията. На пръв поглед незначителен проблем, от който обаче лондонското метро и до ден днешен страда.Иновативната амбиентна LED система за осветление създава приятна и спокойна обстановка в интериорното пространство и допълнително намалява енергийните разходи. Вместо обичайните дръжки, Inspiro предлага иновативни такива, стилизирани във формата на разклонено дърво. Така няколко пътници могат да се държат по време на пътуване на комфортно разстояние едни от други. На някои от тези иновативни дръжки ще има и дисплеи с информация или реклами.Цветовете на екстериорното осветление също могат да бъдат избирани. Всички тези модификации предстоят да бъдат уточнени от Столична община, за да пасват по най-удобния начин на нуждите на софиянци.От общината засега единствено обявиха, че пероните на новите метростанции ще бъдат оборудвани с предпазни преградни врати. За безопасността на пътниците в метрото ще се грижат най-новите разработки на концерна Siemens в тази сфера. Стандартният влак с 6 вагона развива максималната скорост между 80 и 90 км/ч, има 256 седящи места и общ капацитет от 1450 пътници.Особено внимание е отделено за лесна подмяна на износените части с резервни, както и на дейностите по поддръжката, които могат да бъдат допълнително улеснени чрез използване на дистанционна диагностика.
Ниските разходи за експлоатация и поддръжка, намалената консумация на енергия и използването на естествени и рециклирани материали предлагат ползи както за операторите, така и за околната среда.