Подвижен състав > Тролейбуси

Ikarus 280T

(1/1143) > >>

Kaiser Kar:
Първа доставка - 1985 г.: - 25 бр.

Инв. номер   Нов No:   Нов No:    Нов No:     Нов No:     Нов No:     Нов No:     Нов No:                 VIN номер               Брак, год.
                     (1986)    (1987)      (1988)       (1990)       (2005)      (2006)       (2010)                                       

    401           1401                        2921                                                                                  280.92.0**.85                 1998
    402           1402                        2922                                                                                  280.92.0**.85                 2021                                 
    403           1403         1314       1219                                                                                  280.92.0**.85                 1999
    404           1404         2404       2522          2722                                                                280.92.0**.85                 1999
    405           1405         1315                                                                                                 280.92.0**.85                 1989
    406           1406                        2923                         1521                                                 280.92.001.85                 2014
    407           1407                        2924                                                                                  280.92.006.85                 2011
    408           1408         1316       1218                                                                                  280.92.0**.85                 2006
    409           1409                        2925                         1525                                                 280.92.004.85                 2014
    410           1410                    2926/У 8       2056                                                                 280.92.0**.85                 2010
    411           1411         2411       2121                                                                                  280.92.0**.85                 2006
    412           1412         1317                        1508                                                                 280.92.0**.85                 2013
    413           1413         2413       2523         2723                                                                 280.92.0**.85                                 
    414           1414         1318                                                                                                 280.92.0**.85                 2014
    415           1415         1319                                                                                                 280.92.0**.85                 1992
    416           1416         1322                                                                          2612               280.92.0**.85                 2014
    417           1417         1320       1220                                                           2608               280.92.0**.85                 2021                 
    418           1418         1321                                                                                                 280.92.0**.85                 2010
    419           2419                        2122         2057                                                                 280.92.015.85                 2013
    420           2420                     Учебен 7      1522                                                                 280.92.0**.85                 2010
    421           2421                        2521         2721                                                                 280.92.0**.85                 2021                 
    422           2422         1201       1431                                                                                  280.92.0**.85                 2010
    423           2423                        2123                         1523           2123                              280.92.012.85                   
    424           2424                        2124                         1524                                                 280.92.0**.85                 2010
    425           2425                        2125         2511        1511                                                 280.92.004.85                 2014


Втора доставка - 1987 г.: - 76 бр.

Инв. номер        Нов No:         Нов No:         Нов No:         Нов No:         Нов No:                          VIN номер                 Брак, год.
                          (1988)          (1990)           (2008)           (2010)           (2014)                                       

   1202                                                                              2615                                             280.92.0**.87                 2014
   1203                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   1204                                                                                                       2624                    280.92.0**.87                 2014
   1205                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2010

   1301                                                                                                       2625                    280.92.0**.87                 2014
   1302                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2013
   1303                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2013
   1304                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2010
   1305                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2011
   1306                                     1506                                                                                      280.92.042.87                 2014
   1307                                                           2609                                                                280.92.0**.87                 
   1308                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   1309                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2010
   1310                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   1311                                                                                                       2626                    280.92.0**.87                 2014
   1312                                     1512                                                                                      280.92.0**.87                 2010
   1313                                     1513                                                                                      280.92.0**.87                 2014

   1501                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2013
   1502                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   1503                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   1504                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2013
   1505                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2013
   1506                 1423                                                                                                          280.92.0**.87                 2010
   1507                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   1508                 1424                                                          2620                                        280.92.0**.87                 2014
   1509                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   1510                                                                                   2622                                        280.92.0**.87                 2014
   1511                 1425                                                                                                          280.92.0**.87                 2010
   1512                 1426                                                                                                          280.92.0**.87                 2014

   2101                                                                                                                                   280.92.051.87                 2021
   2102                                                                                                                                   280.92.061.87                 2014
   2103                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   2104                                                                                                                                   280.92.067.87                     
   2105                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2021                                 
   2106                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2021                         
   2107                                                                                                                                   280.92.0**.87                 
   2108                                                                                                                                   280.92.068.87               
   2109                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2021       
   2110                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2010
   2111                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2013
   2112                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   2113                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   2114                                                                                                                                   280.92.072.87                 2010
   2115                                                                                                                                   280.92.0**.87                 
   2117                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2021                 
   2118                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014

   2501                 2701                                                                                                          280.92.0**.87                 2010
   2502                 2702                                                                                                          280.92.0**.87                 
   2503                 2703                                                                                                          280.92.0**.87                 
   2504                 2704                                                                                                          280.92.0**.87                 2015
   2505                 2705                                                                                                          280.92.060.87                 2010
   2506                 2706                                                                                                          280.92.0**.87                 2013
   2507                 2707                                                                                                          280.92.0**.87                 2014
   2508                 2708                                                                                                          280.92.0**.87                 2014
   2509                 2709                                                                                                          280.92.0**.87                 2014
   2510                 2710                                                                                                          280.92.0**.87                 2010
   2511                 2711                                                                                                          280.92.0**.87               
   2512                 2712                                                                                                          280.92.0**.87                                 

   2901                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   2902                                                                                                                                   280.92.035.87                                 
   2903                                                                                                                                   280.92.0**.87                 
   2904                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2010
   2905                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   2906                                                                                                                                   280.92.0**.87                 1992
   2907                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2014
   2908                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2021                 
   2909                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2021           
   2910                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2021                     
   2911                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2021               
   2912                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2010
   2913                                                                                                                                   280.92.052.87                 
   2914                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2021           
   2915                                                                                                                                   280.92.0**.87                 
   2916                                                                                                                                   280.92.056.87                 2014
   2917                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2010
   2918                                                                                                                                   280.92.0**.87                 2010

CKD:
Трета доставка - 1988 г.: - 50 бр.

Инв. номер         Нов No:   Нов No:   Нов No:    Нов No:    Нов No:    Нов No:                         VIN номер                 Брак, год.
                            (1988)     (1990)     (2005)      (2010)      (2012)      (2014)                                 

   1200                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014
   1206                                                                  2616                                                          280.92.0**.88                 2014
   1207                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2006
   1208                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014
   1209                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014
   1210                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014
   1211                                                                  2617                                                          280.92.0**.88                 2021               
   1212                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014
   1213                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2011
   1215                                                                  2610                                                          280.92.0**.88                 2014
   1217                                                                                                                                    280.92.001.88                 2014

   1323                                                                  2613                                                          280.92.056.88                 2014
   1324                                  1504                                                                                          280.92.0**.88                 2013
   1325                                  1514                        2614                                                          280.92.0**.88                 2014

   1421                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2010
   1429                                                                                  2623                                          280.92.0**.88                                 
   1430                                                                  2621                                                          280.92.0**.88                 2014

   1513                   1427                                                                                                         280.92.056.88                 2014
   1514                   1428                                                                                                         280.92.0**.88                 2011
   1515                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014
   1516                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014
   1517                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014

   2051                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014
   2052                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014
   2053                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2010
   2054                                                                                                                                    280.92.038.88                 2021                 
   2055                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014

   2501                                               1401                                                                             280.92.0**.88                 2010
   2502                                               1402                                                                             280.92.0**.88                 2010
   2503                                               1403                                           2627                          280.92.0**.88                 2021                 
   2504                                               1404                                           2628                          280.92.0**.88                 2021                 
   2505                                               1405                                                                             280.92.060.88                 2014
   2506                                               1406                                                                             280.92.0**.88                 2013
   2507                                               1407                                                                             280.92.0**.88                 2014
   2508                                               1408           2611                                                          280.92.0**.88                 2014
   2509                                               1409                                                                             280.92.0**.88                 2010
   2510                                               1410           2618                                                          280.92.0**.88                 2014

   2601                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2010
   2602                                                                                                                                    280.92.035.88                 2021                 
   2603                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2021                 
   2604                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2015
   2605                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2021                 
   2606                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014
   2607                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014

   2713                                                                                                                                    280.92.0**.88                 1992
   2714                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2010
   2715                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2021                 
   2716                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2014

   2919                                                                                                                                    280.92.0**.88                 2010
   2920                                               1520          2619                                                           280.92.0**.88                 2014

ОБЩО: 151 бр.Надежда:
2051-2057
2101-2115, 2117, 2118
2601-2607
2701-2712, 2714-2716, 2721, 2723
2901-2905, 2907-2919, 2922, 2924
Искър:
1200, 1202-1206, 1208-1213, 1215, 1217, 1218, 1220
1301-1305, 1307-1311, 1318, 1321-1323
1401-1410, 1421-1431
1501-1517, 1521-1525

Ivo:
Хахахаа хора няма да повярвате днес видях тролейбус с инв.номер 1513 насред международният път Е 79 преди село Владая,оставен сам-самичък,какво ли е правел там???

difian:

--- Quote from: Ivo ---Хахахаа хора няма да повярвате днес видях тролейбус с инв.номер 1513 насред международният път Е 79 преди село Владая,оставен сам-самичък,какво ли е правел там???
--- End quote ---
Бил е тръгнал към 'Aвторемонт' Дупница,но с инерцията е стигнал само до там. 

Ivo:

--- Quote from: difian ---Бил е тръгнал към 'Aвторемонт' Дупница,но с инерцията е стигнал само до там. 
--- End quote ---
И аз така си помислих обаче къде е аварийната,която трябва да го тегли до там?
И защо ще го остави насред пътя?

А я си представете че тролейбуса се е откачил,и шофьора на аварийната не е забелязAл,отива в Дупница и гледа тролейбуса го няма     
След което шофьора на аварийната отива да го търси някъде по пътя,но го намира в Благоевград например,а тролейбуса е стигнал дотам по инерция,и без това повечето път там е надолу,и се е включил към тяхната контактна мрежа,която не функционира.
Е това е невъзможно разбира се но все пак ще ми е интересно да разбера защо беше оставен насред пътя.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version