Подвижен състав > Електробуси

Higer KLQ6832GEV (2811-2832)

(1/17) > >>

RADOCVET:
Първа доставка - 2022 г.: - 22 бр.
 
 Инв. номер        ДК номер                   VIN номер                Брак

   2811              СВ 6443 ТС        LKLA6D1D9NA774903
   2812              СВ 6463 ТС        LKLA6D1D9NA774904
   2813              СВ 6461 ТС        LKLA6D1D9NA774905
   2814              СВ 6470 ТС        LKLA6D1D9NA774906
   2815              СВ 6457 ТС        LKLA6D1D9NA774907
   2816              СВ 6486 ТС        LKLA6D1D9NA774908
   2817              СВ 6484 ТС        LKLA6D1D9NA774909
   2818              СВ 6478 ТС        LKLA6D1D9NA774910
   2819              СВ 6473 ТС        LKLA6D1D9NA774911
   2820              СВ 6489 ТС        LKLA6D1D9NA774912
   2821              СВ 6496 ТС        LKLA6D1D9NA774913
   2822              СВ 6507 ТС        LKLA6D1D9NA774914
   2823              СВ 6493 ТС        LKLA6D1D9NA774915
   2824              СВ 6499 ТС        LKLA6D1D9NA774916
   2825              СВ 6465 ТС        LKLA6D1D9NA774917
   2826              СВ 6514 ТС        LKLA6D1D9NA774918
   2827              СВ 6456 ТС        LKLA6D1D9NA774919
   2828              СВ 6512 ТС        LKLA6D1D9NA774920
   2829              СВ 6510 ТС        LKLA6D1D9NA774921
   2830              СВ 6508 ТС        LKLA6D1D9NA774922
   2831              СВ 6448 ТС        LKLA6D1D9NA774923
   2832              СВ 6490 ТС        LKLA6D1D9NA774924

ОБЩО: 22 бр.

Pesho1991:

--- Quote ---I. ОБЯВЯВАМ:
класирането на участниците в горната обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на 22
броя нови електрически автобуси с дължина от 7.6-9.6 м. и допълнително оборудване към тях“, съгласно обявения критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта по критерий - „оптимално съотношение качество/цена”, както следва:

Първо място за „ЧЕРИЪТ МОТЪРС“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 9 562 200,00 лв. без ДДС.
(девет милиона петстотин шейсет и две хиляди и двеста) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методикатаза оценка
на офертите от 89,5958 (осемдесет и девет цяло пет хиляди деветстотин петдесет и осем десетохилядни)точки.

Второ място за „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 12 435 270,00 (дванайсет
милиона четиристотин тридесет и пет хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката
за оценка на офертите от 86,8410 (осемдесет и шест цяло осемхиляди четиристотин и десет десетохилядни)точки.

Трето място за „АЙТРЪКС“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 12 695 910,00 (дванайсет милиона
щестотин деветдесет и пет хиляди деветстотин и десет) лева без ДДС и получил комплексна оценка съгласно
Методиката за оценка
на офертите от 85,9727 (осемдесет и пет цяло девет хиляди седемстотин двадесет и седем десетохилядни)точки

Четвърто място за .„БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на
поръчката 11 940 700,00 (единайсет милиона деветстотин и четиридесет хиляди и седемстотин) лева без ДДС и получил комплексна
оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите от 85,2828 (осемдесет и пет цяло двехиляди осемстотин двайсет и осем
десетохилядни)точки.
 
Пето място за „ИСУБУС“ ООД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 13 607 972,54 (тринайсет милиона
шестотин и седем хиляди деветстотин седемдесет и два лева и петдесет и четири стотинки) лева без ДДС и получил комплексна
оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите от 77,9634 (седемдесет и седем цяло деветхиляди шестотин тридесет и четири
десетохилядни)точки.

--- End quote ---

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uvowSD7yCsY5HFTSwHKGatT6Fhx1fEPaVXYJxdaVPMP3LDSGKckT1H9tHFGbVkygl&id=100063680895541
Идват и 9м. на Хигер.

wiNt:
Уау, това, освен ако кофти снимката не лъже, е най-грозната предница, която имаме досега. :crazy:

mar7o00:
Еее колко да са грозни? :laugh: :D :D :rolleyes:

AGENT 006:
Всеки минибус с така конструирано шаси с цел максимално осигуряване на вътрешно пространство, ще е грозен най-малкото заради това, за останалите черти на дизайна Хайгер се извратиха напълно. Щеше да е много по-добре да продължат със старата дизайнерска линия като на 1701. По-големият проблем е че подобно междуосие е абсолютно неприложимо в София освен за главни улици и булеварди.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version