Author Topic: А3 Струма  (Read 147723 times)

Online difian

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 17634
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Любителска страница на Софийското метро във Facebook!
  • Email
А3 Струма
« on: 08.04.2006, 00:50:57 »
Автомагистрала "Струма" - София-Кулата
« Last Edit: 26.09.2020, 07:40:53 by difian »

Online difian

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 17634
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Любителска страница на Софийското метро във Facebook!
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #1 on: 23.01.2007, 19:47:09 »
Пътят София-Калотина в момента се рехабилитира.Точните данни за обекта не си ги спомням, но нещата са в ход.

Също тези дни четох, че има проверки или ще има обвинения към община Видин, защото продавала имоти, попадащи в зоната на Дунав мост-2 на трети лица и за раздрбяването на працелите и усложняването на процедурата по този начин.По закон те трябвало да се предложат на държавата или нещо такова...
 


А ето ви тук още една интересна статия:
Quote
След юли започват търгове за магистрала „Струма“
СГ
Брой: 2 / 2007-01-15
Автомагистрала „Струма“ (лот 1 Долна Диканя - Дупница с дължина 22 км, лот 2 Дупница - Симитли с дължина 37 км, лот 4 - Кресна - Кулата, дълъг 49 км) е част от отсечката от пътен възел Даскалово до ГКПП Кулата и е продължение на автомагистрала „Люлин“. От нея за строителство остават 138 км от Долна Диканя до ГКПП Кулата, разделени на четири участъка. За трасето на магистрала „Струма“ има предпроектни проучвания и задание за обем и съдържание на доклада по оказване на въздействие върху околната среда (ОВОС), одобрено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Предстоят обществени обсъждания по общини на доклада по ОВОС, а решение на МОСВ се очаква през май-юни 2007 г.  
През втората половина на  2007 г. фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ има намерение да стартира  процедура за избор на изпълнител на договор за инженеринг (подготовка на технически проект + строителство) за лот 1 Долна Диканя - Дупница (22 км) и лот 4 Кресна - ГКПП Кулата. Обектът се осъществява по програма „Капитално строителство“.
Автомагистрала „Люлин“ - софийски околовръстен път - пътен възел Даскалово
Финансовият меморандум по програма ИСПА за изграждането на автомагистрала „Люлин“ бе подписан през януари 2003 г. Бюджетът на проекта е с общ размер  148. 450 млн. евро. С писмо на Европейската комисия от 3 ноември 2006 г. се променя крайният срок, на който изтича финансовият меморандум - 31 декември 2010 г.
На 8 август 2006 г. след проведен открит международен търг беше подписан договор за строителство на стойност 137 381 785.62 евро. В средата на декември 2006 г. бе подписан договорът за строителен надзор с „Луис Бергер“ - „Мот Макдоналд“, изпълнител е консорциум „Мара“ - „Ченгиз“.  
Решения на Министерския съвет №815/24.11.06 за отчуждаване на частен горски фонд и №816/24.11.06 за отчуждаване на имоти - частна собственост за държавни нужди за строителството на АМ „Люлин“, са обнародвани в Държавен вестник, брой 98 от 5 декември 2006 г. Обектът ще бъде въведен в експлоатация в края на 2009 г.
Лот 1 Е-79 „Рехабилитация, усилване на път кв. Даскалово - Дупница“ от км 287+450 до км 326+000Проектна готовност за 2007 г. Обектът - завършен съществено и въведен в редовна експлоатация на 15 декември 2006 г.
Магистрала „Тракия“ е в процес на реализация.
Лот 1 с дължина 38.740 км  от Оризово (км 171+360) до Стара Загора (км 210+100), общата индикативна стойност е 89 145 хил. евро с ДДС.Усвоените средства до края на 2005 г. от началото на лот 1 са 33 000 хил. евро.
През месец юли 2006 г.  беше построен и въведен в експлоатация първият подучастък с дължина 16.740 км  от  лот 1 и етапната връзка със съществуващата републиканска пътна мрежа с път II-66.
През юли 2007 г. ще бъдат завършени и оставащите 22 км от лот 1.
Лот 5 с дължина 35.288 км от Карнобат (км 325+280) до п.в. Бургас-запад (км 360+568).През месец октомври 2006 г. беше построен и въведен в експлоатация  целият участък от автомагистралата и 10 км обходен път на Карнобат.
Проблемите, възникнали в хода на изпълнение, и изоставането в строителството през предходните строителни сезони беше преодоляно в процеса на строителство чрез мобилизация и подобряване на организацията от страна на всички участници - изпълнител, възложител и консултант.
Проект „Изграждане на автомагистрала „Марица“ - от км 5+000 до км 72+940
Автомагистрала „Марица“ е разположена по направлението на Общоевропейски коридор IV с начало при пътен възел Оризово на автомагистрала „Тракия“. Проектът включва изграждането на участък от около 68 км автомагистрала - от км 5+000 до км 72+940 при Харманли. За проекта има пълна проектна готовност и частично извършени отчуждения (няма завършени отчуждения в Старозагорска област). Предстои обявяване на процедура за инженеринг за изграждане на нови водовземни съоръжения за компенсиране на засегнатите от трасето водоизточници. Начало на строителството - октомври 2007 г. Край на строителството - ноември 2009 г.
Предвидено е и строителство на магистрала „Марица“ със средства от държавния бюджет.
АМ „Марица“, участък Харманли - Любимец от км 72+940 до км 89+600. Има пълна проектна готовност. Обектът ще бъде въведен в експлоатация до края на 2006 г.
АМ „Марица“, участък от км 89+600 до км 108+240 дясно платно. Ще се изпълнява и въведе в експлоатация през 2007 г.
АМ „Марица“, участък от км 108 +260 до км 112+000 - ще бъде въведена в експлоатация до края на 2007 г.
АМ „Марица“, участък от км 112+000 до км 114+000 - участъкът ще бъде въведен в експлоатация в края на 2009 г.
АМ „Марица“, участък от км 114+000 до км 117+000 - участъкът ще бъде изграден съвместно с ГКПП Капитан Андреево.
Предвижда се участъкът да бъде въведен в експлоатация в края на 2010 г.
Изграждане на пътна връзка на автомагистрала „Хемус“ - околовръстен път на София Строителство на нов автомагистрален участък по ново трасе, дължина 8.5 км.  Ще осъществи връзка на съществуващата част от автомагистрала „Хемус“ при Яна със софийския околовръстен път. Проектна готовност - утвърдени  технически проект и парцеларен план. Начало на строителството - октомври 2007 г. Край на строителството - октомври 2009 г. Обектът се осъществява по програма „Капитално строителство“.
Път II-99 „Вариант Алепу“ от км 20+867 до км 29+32. Обектът е в строителство със срок за завършване 30 юни 2007 г. Обектът се осъществява по програмата за капитално строителство.
Обекти за периода  2007-2010 година
Транзитни пътища V  
Проектът включва рехабилитация, частична реконструкция и ново строителство на 1535 км пътища от Републиканската пътна мрежа, основно по направленията на Общоевропейските транспортни коридори и приоритетни напречни и надлъжни връзки, осигуряващи достъп до важни  региони в посоки север-юг и изток-запад. Стойност на програмата е 507 млн. евро при финансова схема: заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 380 млн. евро и съфинсиране от републиканския бюджет в размер на 127 млн. евро. В програмата са включени девет групи обекти (лотове), които се предвижда да бъдат реализирани в три фази. Тръжната процедура за избор на изпълнители на проектирането на около 1230 км е приключила и до началото на новия строителен сезон ще има изготвени технически проекти за около 700 км. Очаква се реализацията на строителството да бъде в периода 2007-2010 г.
Програма за рехабилитация и реконструкция на пътища от Републиканската пътна мрежа от II и III клас на Световната банка
Проектът включва рехабилитация и частична реконструкция на 460 км на пътища от Републиканската пътна мрежа, доставка на оборудване за Централната лаборатория за пътища и мостове и консултантски услуги, свързани с реализацията на проекта. Стойност на проекта - 178.5 млн. евро, от които заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) в размер на 90 млн. евро и съфинсиране от републиканския бюджет в размер на 88.5 млн. евро. С решение на Министерския съвет проектът е включен в  списъка с одобрените инвестиционни проекти, финансирани с държавно гарантирани заеми. Стартирала е процедура за избор на изпълнители на проектите. Проектът предстои да бъде одобрен за финансиране от Борда на директорите на банката.
Път I-1 Е-79 „Изграждане на втора тунелна тръба на обхода на Дупница от км 328+110 до км 328+380“
Проектна готовност за 2007 г. - има пълна проектна готовност и се предвижда строителството да завърши около 30 октомври 2007 г. Променени геоложки условия наложиха промяна на основния технически проект.
Лот А рехабилитация и частична реконструкция на път II-19 Симитли - Разлог от км 0+000 до км 36+337Проектна готовност за 2007 г. - има пълна проектна готовност и се предвижда да бъде въведен в експлоатация в края на 2007 г.
Лот Б рехабилитация на път II-19 Разлог - Банско - Гоце Делчев - Садово от км 36+570 до км 93+670
Проектна готовност за 2007 г. - има пълна проектна готовност и се предвижда да бъде въведен в експлоатация в края на 2007 г.
Път II-86 строителство на подходен път Рудозем - границата с Гърция от км 129+007 до км 134+406Проектна готовност за 2007 г. - има пълна проектна готовност и се предвижда да бъде въведен в експлоатация в края на 2007 г

Online difian

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 17634
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Любителска страница на Софийското метро във Facebook!
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #2 on: 31.01.2007, 23:44:22 »
Ха да ни е честита новата магистрала, част от която е въведена в експлоатация      .С тези 39км Струма изпреварва и Черно море с построени 10.Чудно ми е каква ще е номерацията?Спроед мен трябва да е А3, след като Калотина-Капитан Андреево е А1,Хемус-А2, Чирпан-Бургас-А4, Черно море-А5.


Quote
Откриха 39 км отсечка от магистрала "Струма"

Участъкът Дупница-Даскалово, част от европейски път Е 79 ЛОТ 1 от автомагистрала "Струма", беше официално открит днес. Лентата прерязаха премиерът Сергей Станишев и министърът на транспорта Петър Мутафчиев.

Общата дължина на отсечката е 39 км и в нея са вложени около 54 млн. евро.

Автомагистралата е с габарит 29 метра, с 2 платна от по 11,50 метра, с активни 2 ленти и аварийна лента.

Първоначално проектът беше за рехабилитация и подобряване на път Е 79 Даскалово-Дупница с дължина 21 км.

След това обаче бяха възложени допълнителни дейности по изграждане на нов магистрален участък от Даскалово до Долна Диканя с дължина 18 км.

Фирмата изпълнител "Бул Строй Инженеринг" извърши пълна реконструкция на 5 км път при селата Кресна, Градешница и Струмяни.

"Бул Строй Инженеринг" е консорциум между българската фирма "Бизнес мениджмънт систем АБП" и македонската "Маврово-Скопие". Консорциумът има дългогодишен опит в проектиране, изграждане и строителство на пътища.

Ремонтирани са 6 моста, изградени са 10 нови подлеза и мостове за пътни възли за селата и река Струма. Има 66 водостока и предпазни огради.

Срокът на проекта беше удължен поради възлагането на допълнителни ремонтни работи, неприключени процедури по отчуждаване на земи, активизиране на нови свлачища и високи подпочвени води.

Завършването на пътя значително ще облекчи пътуване към и от ГКПП-Кулата. По трасето дневно минават над 20 000 леки и тежкотоварни автомобили.

В проекта са включени 500 работници, 200 леки и тежки машини.


« Last Edit: 31.01.2007, 23:44:59 by difian »

Online ozzy

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 13801
  • View Profile
Re: А3 Струма
« Reply #3 on: 01.02.2007, 00:06:46 »
Честито!Дано да е направено качествено и дано да има все повече нови магистрали

Online tiristor

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6431
 • За пускане на БГ-1300 по линии 4 и 11!
  • View Profile
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #4 on: 01.02.2007, 17:57:58 »
Честито на новата магистрала, сега дано да продължат и нагоре, към Перник, и всичко ще е ОК

Offline burtan

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 374
  • View Profile
Re: А3 Струма
« Reply #5 on: 05.02.2007, 21:53:40 »
Първите 18 км от „Струма“ са готови

Останалите 138 км ще се финансират от европейските фондове

СГ

Брой: 5 / 2007-02-05

Първите 18 км от магистрала „Струма“ са завършени. Те бяха открити заедно с 23 км рехабилитация на път Е-79 от Даскалово до Дупница от премиера Сергей Станишев и министъра на транспорта Петър Мутафчиев. Общата дължина на отсечката е 39 км, широчина 29 м, с две платна по 11.5 м, с две активни ленти от по 3.75 м и една аварийна лента от 3.5 м. В строителството са вложени около 54 млн. евро. Обектът е в експлоатация от 20 декември миналата година.
Има предпроектни проучвания за цялото трасе на „Струма“, подготвени от италианската СПЕА. Възложен е доклад за въздействието върху околната среда за останалите, като решението по него на екоминистерството се очаква през май-юни тази година. Това ще стане за три от лотовете - лот 1 Долна Диканя - Дупница с дължина 22 км, лот 4 Кресна - ГКПП Кулата с дължина 49 км. Третият лот, включен в програмата, е лот 2 Дупница - Симитли (37 км).
Изграждането на „Струма“ ще продължи с трасето от Дупница до Долна Диканя, строителството ще е със средства от Кохезионния фонд. През февруари възлагат проектиране на тази отсечка. До септември, когато оперативната програма „Транспорт“ бъде активизирана, договорът ще бъде под­писан, смята изпълнителният директор на фонд „Републиканска пътна инфраструктура“. След като правителството взе решение „Струма“ да се строи със средства от бюджета и Кохезионния фонд, вариант за прилагане на публично-частно партньорство за управлението и поддържането й ще се търси след завършване на строителните работи. На въп­рос за евентуални анекси и неустойки Веселин Георгиев, директор на фонд „Републиканска пътна инфраструктура“, каза, че проектът е много сериозен. В него е включено 56 км пилотно фундиране, което означава, че за всеки пилот със средна дължина от 15 метра има предварително сондиране, армировка и др.
В 39-километровото трасе са вложени 65 млн. евро, от тях за рехабилитацията на отсечката от пътен възел „Даскалово“ (част от магистрала „Люлин“) до Дупница са вложени 54 млн. евро, като са реконструирани участъците от пътя през Кресна, Градешница и Струмяни, построени са четири нови пътни възела при селата Студена, Боснек и Старо село. Ремонтирани са шест моста, изградени са десет нови подлези и мостове за пътните възли към селата, както и 66 водоскока и предпазни огради. Реконструирани и изградени са също и 24 нови водопровода за селата около трасето на магистралния участък, включително главната деривация за Перник. При разклона от Радомир за селата Дрен, Блатино и Дяково е направено разширение на пътя с трета лента.
Отсечката Даскалово - Дупница е част от пътя Е-79 и е включена като лот 1 от „Транзитни пътища 4“ с финансиране от Европейската инвестиционна банка, а се дофинансира със средства от програма ФАР - ТГС. Първоначално (преди пет години) проектът бе за рехабилитация и подобряване на път с дължина 21 километра с изпълнител македонската „Маврово“ и българската „Булстрой инженеринг“. След това бяха възложени допълнителни дейности по изграждането на нов магистрален участък Даскалово - Долна Диканя с дължина 18 километра. Срокът на проекта бе удължен поради възлагането на допълнителни ремонтни работи и процедури по отчуждаване на земи, както и заради активиране на свлачища и установяване на високи подпочвени води в района.

Други обекти в строителство в района
Изграждане на втора тунелна тръба на обхода на Дупница от км 328+110 до км 328+380 - път I-1 Е-79. Очаква се строителството да завърши до 30 октомври 2007 г., обектът е с финансиране по програма ФАР. Променени геоложки условия наложиха промяна на основния технически проект, включващ нова технология на тунелно прокопаване в един участък и допълнителни мероприятия за повишаване устойчивостта на ската. Лот А, рехабилитация и частична реконструкция на път II 19 Симитли - Разлог от км 0+000 до км 36+336. Според плановете на фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ обектът трябва да бъде въведен в експлоатация до края на 2007 г., но най-вероятно това ще стане през март 2008 г. През 2006 г. беше завършено строителството и бяха предадени на възложителя участък 1 от Симитли до Градево (12 км) и участък 3 Предела - Разлог (14.5 км). Лот Б, рехабилитация на път II-19 Разлог - Банско - Гоце Делчев - Садово от км 36+ 570 до км 93+670. Очаква се да бъде завършен в края на 2007 г.
« Last Edit: 01.07.2010, 12:19:08 by blagun »

Offline blagun

 • Moderator
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 16251
  • View Profile
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #6 on: 06.03.2008, 00:19:36 »
Готовата отсечка по АМ Струма е далеч по-къса - от периферията на Перник до Д.Диканя (по-малко от половината разстояние до Дупница и около 1/3 от Перник-Благоевград). И освен това започва съвсем близо от Драгичево - където се разделят пътищата за Кюстендил и Кулата.
Бургас-Ямбол също не е толкова напреднала - засега е под или около половината.
« Last Edit: 06.03.2008, 00:21:07 by blagun »

Offline etnies

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 7084
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #7 on: 06.03.2008, 03:29:11 »
На практика Струма е магистрала само на външен вид. Всички "магистрални" (зелени) знаци са увити с черен найлон и тиксо, а в началото на магистралата вместо знак Д5 (  и т.н.

Днес ходих към Благоевград и ми направи впечатление колко крива е АМ Струма - правите участъци са за не повече от 1 км, като допълнителен бонус постоянните завои са гарнирани и с изкачване или слизане. Иначе до Благоевград пътя е в много добро състояние, дупки няма а и по-голямата част от пътя е реновирана скоро. Адът започва след края на магистралата и участъкът Драгичево - пл. Македония е повече от кошмарен.

Offline etnies

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 7084
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #8 on: 06.03.2008, 17:54:00 »
Aз коментирах законовите  

Ето една прясна снимка от АМ Струма


Offline Repcho

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 11150
  • View Profile
  • Градски транспорт-София
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #9 on: 06.03.2008, 21:05:05 »
Quote from: x3m
Не помня точно каква е формулировката за автомобилни пътища, но за тях най-особеното че имаше забрана за движение на определени видове МПС-та - със сигурлност на селскостапнска техника, може би и някои видове товарни коли. Трябва да погледна в закона за по-сигурно. СДкоростта на движение също е малко по-висока - с около 10 км над нормалната за извънградско.

Знакът жилишна зона не беше ли с ограничение от 30 КМ/Ч, а не от 20
има си ЗДП. В него се упоменават позволени скорости-в населено място, извън него и по автомагистрала. По магистрала не могат да карат самоходни машини, теглещи се с въже, трактори, мотопеди и бавнодвижещи се ППС. По другите пътища е позволено движението на всякакъв тип ППС-та. В жилищна зона, обозначена със знак скоростта е 20км/ч !!!

Offline LG_

 • Строител
 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 3504
 • for a better infrastructure
  • ICQ Messenger - 354966774
  • View Profile
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #10 on: 06.03.2008, 21:20:42 »
Quote from: x3m
Не помня точно каква е формулировката за автомобилни пътища, но за тях най-особеното че имаше забрана за движение на определени видове МПС-та - със сигурлност на селскостапнска техника, може би и някои видове товарни коли. Трябва да погледна в закона за по-сигурно. СДкоростта на движение също е малко по-висока - с около 10 км над нормалната за извънградско.

Знакът жилишна зона не беше ли с ограничение от 30 КМ/Ч, а не от 20

Това нещо за позволените 10 км/ч вповече за първи път го чувам. Дори и да предположим че готовия участък от АМ Струма е единствения Автомобилен път с разрешени 100 км/ч у нас, то пак нестава защото там има табелки за 90км/ч,

Може би се бъркаш с някаква наредба от чужбина!
Ако спориш с идиот, вероятността той да прави абсолютно същото е много голяма.(Марк Твен)

Quote from: geogregor
Underground trains already resemble more of the cattle transports than transportation system for humans.
Actually cattle could never be transported in such awful conditions due to animal welfare regulations. But no one gives a damn about how Londoners travel!

Offline Repcho

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 11150
  • View Profile
  • Градски транспорт-София
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #11 on: 06.03.2008, 21:23:28 »
скоростите са различни за отделните категории, за най разпространената-Б скоростите са 50/90/130

Offline LG_

 • Строител
 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 3504
 • for a better infrastructure
  • ICQ Messenger - 354966774
  • View Profile
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #12 on: 06.03.2008, 21:24:58 »
Quote from: etnies
. Другият рядък знак е Д15 () и двойникът му Д16 () - там ограничението е 20 км/ч (!). Имах неприятна среща с него и катаджии, които се бяха заложили в едно село по шорткъта Слънчев Бряг-Каблешково-Българево. В началото на селото имаше Д15, аз си перкам с 55, а в средата на селото - оп хранилката се вдига и... почерпих....

Това сега го прочетох. Сигурно имаш впредвид Българово, (Българево е във Варненско, има и Българене Плевенско). И аз често съм минавал по този маршрут но да чукна на дърво не съм имал проблеми. Явно е и до късмет.
Ако спориш с идиот, вероятността той да прави абсолютно същото е много голяма.(Марк Твен)

Quote from: geogregor
Underground trains already resemble more of the cattle transports than transportation system for humans.
Actually cattle could never be transported in such awful conditions due to animal welfare regulations. But no one gives a damn about how Londoners travel!

Offline Ivo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 15257
  • View Profile
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #13 on: 06.03.2008, 23:46:18 »
Това със знак жилищна зона съм го виждал само веднъж в Перник, там има такива знаци.
« Last Edit: 06.03.2008, 23:46:56 by Ivo »
Не ни трябват хора с "дипломи" а работещи и можещи да мислят, влагайки логика и разум в това което правят.

Фен на автобусите ЧАВДАР

Offline etnies

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 7084
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #14 on: 07.03.2008, 02:04:58 »
Quote from: Repcho
скоростите са различни за отделните категории, за най разпространената-Б скоростите са 50/90/130

Te са различни, но пътните знаци с които се въвежда ограничение са валидни за всички.

Quote from: LG_
Това сега го прочетох. Сигурно имаш впредвид Българово, (Българево е във Варненско, има и Българене Плевенско). И аз често съм минавал по този маршрут но да чукна на дърво не съм имал проблеми. Явно е и до късмет.

Да, Българово - моя грешка, но самият знак беше в едно от селата преди него.

Offline Didoni

 • Писател
 • **
 • Posts: 31
  • View Profile
Re: А3 Струма
« Reply #15 on: 16.04.2008, 02:23:03 »
В неделя ходих до Благоевград и бях изненадан от състоянието на автомагистрала Струма (ако вече официално може да се нарече магистрала де). Няма проблем с проектните параметри или качеството на изпълнение, а по скоро с моментното и състояние. Настилката върху аварийните ленти, банкетите, разделителните ивици и около тях бяха посипани с доста дебел слой пясък и малки камъни. Но за тях, както и да е, ще кажете нали не са активните ленти. Но по банкетите и особено в канафките отстрани бяха пълни със скална маса паднала от неукрепените откоси. Тези откоси са терасирани с берми с канафки по самите берми, но доколкото се виждаше отдолу и те бяха затрупани с камъни (за съжаление не можах да ги снимам)
[attachment=5623:IMGP2829.bmp]
[attachment=5624:IMGP2826.bmp]
 Та мисля мъничко поддръжка поне да се влага в тази отсечка няма да е зле.

Offline AROS

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1310
  • View Profile
Re: А3 Струма
« Reply #16 on: 16.04.2008, 13:01:17 »
Quote from: Didoni
В неделя ходих до Благоевград и бях изненадан от състоянието на автомагистрала Струма (ако вече официално може да се нарече магистрала де). Няма проблем с проектните параметри или качеството на изпълнение, а по скоро с моментното и състояние. Настилката върху аварийните ленти, банкетите, разделителните ивици и около тях бяха посипани с доста дебел слой пясък и малки камъни. Но за тях, както и да е, ще кажете нали не са активните ленти. Но по банкетите и особено в канафките отстрани бяха пълни със скална маса паднала от неукрепените откоси. Тези откоси са терасирани с берми с канафки по самите берми, но доколкото се виждаше отдолу и те бяха затрупани с камъни (за съжаление не можах да ги снимам)
[attachment=5623:IMGP2829.bmp]
[attachment=5624:IMGP2826.bmp]
 Та мисля мъничко поддръжка поне да се влага в тази отсечка няма да е зле.
Като стана въпрос за Благоевград там още по татово време е направена естекада на Е-79 за транзитно преминаване на потока по покрайнините на града.Тя може да се счита като готов участък на АМ Струма, ако не се изнесе трасето извън града.Подобно е положението в Белград.Там пътя Ниш-Любляна минава през покрайнините на града-автомагистрала като Цариградско шосе или В.Вазов и транзита минава през периферията на града.

Offline blagun

 • Moderator
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 16251
  • View Profile
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #17 on: 16.04.2008, 18:39:38 »
Quote from: AROS
Като стана въпрос за Благоевград там още по татово време е направена естекада на Е-79 за транзитно преминаване на потока по покрайнините на града.Тя може да се счита като готов участък на АМ Струма, ако не се изнесе трасето извън града.Подобно е положението в Белград.Там пътя Ниш-Любляна минава през покрайнините на града-автомагистрала като Цариградско шосе или В.Вазов и транзита минава през периферията на града.
Не я щат там благоевградчани, че им резцепвала града! АМ Струма щяла да се прави изцяло извън града - явно в западна посока.

Offline AROS

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1310
  • View Profile
Re: А3 Струма
« Reply #18 on: 17.04.2008, 00:17:11 »
Quote from: blagun
Не я щат там благоевградчани, че им резцепвала града! АМ Струма щяла да се прави изцяло извън града - явно в западна посока.
По българската логика с тунела под парка на свободата за метрото за икономии ще спретнат едно елементарно асвалтиране и леко разширение и ще си върви аутобана досущ през Благоевград.

Online difian

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 17634
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Любителска страница на Софийското метро във Facebook!
  • Email
Re: А3 Струма
« Reply #19 on: 17.04.2008, 11:58:46 »
Quote from: AROS
По българската логика с тунела под парка на свободата за метрото за икономии ще спретнат едно елементарно асвалтиране и леко разширение и ще си върви аутобана досущ през Благоевград.
Покрай Благоевград конкретно трасето вече е решено.Потърси статия, където се описва пътя на трасето и ще се разбереш това.Сега съм зает, а и ме мързи да ти търся, но в СтроителствоГрадът нееднократно са представяли вариантите.Аналогията с метрото в случая според мен не е коректна.Става въпрос за различен вид инфраструктура, инвеститори, условия...