Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emperor

Pages: [1] 2 3 ... 171
1
Актуална информация / Re: Наряди
« on: 30.06.2022, 09:57:22 »
30.06.2022 Последен ден на 67 в Земляне
1204 - 67/1
1208 - 67/2
1217 - 67/3
1219 - 67/4
1203 - 67/5
1206 - 67/6
1215 - 67/7
1226 - 67/8
1406 - 67/9

01.07.2022 Първи ден на 67 в Дружба
3660 - 67/1
3617 - 67/2
3626 - 67/3
3608 - 67/4
3621 - 67/5
3615 - 67/6
3656 - 67/7
3603 - 67/8
3636 - 67/9

2
Автобуси / Re: Електроавтобуси
« on: 07.06.2022, 18:20:17 »
Вече си има инвентарен номер - 1704.
От утре ще се правят проби между Овча купел 2 и УМБАЛ Св. Анна

3
Актуална информация / Re: Наряди
« on: 29.03.2022, 20:47:47 »
30.03.2022 Първи ден на линия 68 и първи ден на 98 в гараж Малашевци.
2055 - 68/1
2067 - 68/2
2053 - 68/3

2077 - 98/1
2060 - 98/2
2076 - 98/3
2090 - 98/4
2057 - 98/5

4
Снимки / Re: Снимки (автобуси)
« on: 27.02.2022, 15:40:27 »
Зимна приказка от днес с участието на 1423.

5
Но като цяло по-добре би било да остане само ТМ6, която да глътне пробега на ТМ1.

Трябва да има линия с Песи на Иван Вазов. С това решение и от Борово и от Иван Вазов ще имат линии към Ботев и Мария Луиза.

А защо е ТМ27, а не ТМ17 или, както беше анонсирано - ТМ9 - мистерия.

ТМ17 беше предложението на Спаси София.

Обслужването на Бистрица и Железница се влошава - А98 от сегашните 15/20 минути става на 26/30. Малко утешение е синхронът 69/98, тъй като двете линии имат различни задачи - връзка на селата с доста различни точки на града. Синхронът може да е полезен за хора, които пътуват между Бистрица и Железница, а такива надали са много от пътниците. А и интервали 26/30 на А69 са по-големи от сегашните 20/30.

За Бистрица се подсилва линия 314 с колите от 113.

6
Quote
Доклад с вх. № СОА22- ВК66-1846/23.02.22 г. относно подобряване транспортното обслужване на кварталите/жилищни комплекси „Обеля“, „Надежда“, „Иван Вазов“, „Манастирски ливади“, „Борово“, „Гоце Делчев“, „Красно село“, „Стрелбище“ (разположени в обсега на бул. „България“) с осигуряване на лесен и удобен достъп до административната част на центъра, метролиния 1 (МС „Сердика“), пл. „Св. Неделя“, Лъвов мост

Дава съгласие. считано от 08.03.2022 год. но не по-късно от 15.03.2022 год. да се променят:

Трамвайна линия 1 – от ж.к. Иван Вазов до пл. Македония, надясно по ул. Алабин, наляво по бул. Витоша, направо по бул. Кн. Мария Луиза до Централна автогара с преминаване еднопосочно по ул. Струга и обратно по маршрута, със запазване на интервалите на движение и броя обслужващи коли.

Трамвайна линия 6 – внедряване на разписание на движение н а трамваите през деня с интервали 14/15 мин. 

Трамвайна линия 7 – запазва маршрута от ж.к. Манастирски ливади до метеостанция Хан Кубрат, с преминаване през бул. Христо Ботев.

Създава се нова трамвайна линия 27 с маршрут от ж.к. Манастирски ливади до пл. Македония, надясно по ул. Алабин, наляво по бул. Витоша, направо по бул. Кн. Мария Луиза до надлез Надежда.

Quote
Доклад с вх. № СОА22-ВК66-1847/23.02.22г. относно подобряване на транспортното обслужване в град Банкя.

Дава съгласие. считано от 01.04.2022 год. но не по-късно от 30.04.2022 год. да се променят показателите на маршрутните разписания на следните автобусни линии:

Автобусна линия 42 – закрива се

Автобусна линия 47  - внедряване на ускорени разписания и интервал от 35 мин делник, и 17/18 мин интервал в общия участък с линия 49.

Автобусна линия 48 – от ж.к. Люлин 8 по маршрута на 42 до центъра на Банкя и по съществуващия маршрут на 48 до кв. Михайлово. Ученическия курс да се обслужва от линия 48 вместо линия 44 и да бъде обслужван с автобус Intouro. Разписанието да осигури 20 мин интервал в пик делник и 25 мин през празник.

Автобусна линия 49  - внедряване на ускорени разписания и интервал от 35 мин делник, и 17/18 мин интервал в общия участък с линия 47. Ученическия курс да се обслужва от линия 49 вместо линия 44 и да бъде обслужван с автобус Intouro.Quote
Доклад с вх. № СОА22-ВК66-1849/23.02.22г. относно промяна на транспортното обслужване в кварталите „Симеоново“ и „Драгалевци“ и ж.к. „Младост“.

Дава съгласие. считано от 08.03.2022 год. да се променят показателите на маршрутните разписания за следните автобусни линии:

Да се разкрие нова автобусна линия 68 – Зоопарка – кв. Драгалевци – кв. Симеоново. Да се обслужва с нископодови и климатизирани автобуси.

Автобусна линия 98 – да се внедри разписание в делник от 26 до 30 мин, синхронзиирано с разписанието на линия 69. Да се обслужва с нископодови и климатизирани автобуси.

Автобусна линия 113 - закрива се

Автобусна линия 314 - по сегашния маршрут на линия 314 до Бизнес парк, надясно по ул. Самара, наляво по ул. Филип Аврамов до МС Александър Малинов и по маршрута до ж.к. Младост 1. Делничен ден вместо 16/17 мин интервал да бъде 13/14 мин интерал и синхронизиарно с линия 213.


7
Автобуси / Re: Електроавтобуси
« on: 22.02.2022, 18:07:58 »
От вчера Столична община търси да закупи 5 електробуси. Те ще са 5 бр. с размер 5,5 - 6,5 м. Те ще се използват по проект за градски транспорт при поискване. След края на проекта мидибусите си остават в автото.

Две компании са подали заявления за участие в конкурса. Все още няма дата за отваряне на офертите.

БУЛБУС ТРЕЙД ООД (Карсан)
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД (Ивеко)


8
Автобуси / Re: Електроавтобуси
« on: 19.02.2022, 11:40:31 »
Карсан и Чериът печелят търговете за 30 и 22 малки електробусчета за София!

Quote
I. ОБЯВЯВАМ:
класирането на участниците в горната обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на 30
броя нови електрически автобуси с дължина от 5.5-7.5 м. и допълнително оборудване към тях“
, съгласно обявения критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта по критерий - „оптимално съотношение качество/цена”, както следва:
Първо място за „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 10 854 870,00 (десет милиона
осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин и седемдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката за оценка на офертите от 100 (сто)точки.

Второ място за „АЙ ТРЪКС“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 11 001 450,00 (единадесет милиона
хиляда четиристотин и петдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката за оценка на офертите от 99,2672 (деветдесет и девет цяло двехиляди шестстотин седемдесет и две десетохилядни)точки

Quote
I. ОБЯВЯВАМ:
класирането на участниците в горната обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на 22
броя нови електрически автобуси с дължина от 7.6-9.6 м. и допълнително оборудване към тях“
, съгласно обявения критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта по критерий - „оптимално съотношение качество/цена”, както следва:

Първо място за „ЧЕРИЪТ МОТЪРС“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 9 562 200,00 лв. без ДДС.
(девет милиона петстотин шейсет и две хиляди и двеста) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методикатаза оценка
на офертите от 89,5958 (осемдесет и девет цяло пет хиляди деветстотин петдесет и осем десетохилядни)точки.

Второ място за „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 12 435 270,00 (дванайсет
милиона четиристотин тридесет и пет хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката
за оценка на офертите от 86,8410 (осемдесет и шест цяло осемхиляди четиристотин и десет десетохилядни)точки.

Трето място за „АЙТРЪКС“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 12 695 910,00 (дванайсет милиона
щестотин деветдесет и пет хиляди деветстотин и десет) лева без ДДС и получил комплексна оценка съгласно
Методиката за оценка
на офертите от 85,9727 (осемдесет и пет цяло девет хиляди седемстотин двадесет и седем десетохилядни)точки

Четвърто място за .„БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на
поръчката 11 940 700,00 (единайсет милиона деветстотин и четиридесет хиляди и седемстотин) лева без ДДС и получил комплексна
оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите от 85,2828 (осемдесет и пет цяло двехиляди осемстотин двайсет и осем
десетохилядни)точки.
 
Пето място за „ИСУБУС“ ООД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 13 607 972,54 (тринайсет милиона
шестотин и седем хиляди деветстотин седемдесет и два лева и петдесет и четири стотинки) лева без ДДС и получил комплексна
оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите от 77,9634 (седемдесет и седем цяло деветхиляди шестотин тридесет и четири
десетохилядни)точки.

9
Както и твърде голямото време за чакане за части. Това влияе много на организацията на ремонтите.

10
Айде, чакаме и съчленените.


https://chariot-electricbus.com/18-m-ultracapacitor-chariot-e-bus/

Когато тръгне зарядната станция на Овча купел 2 ще бъде идеален за линия А11, която е 16км в посока и ще има зарядни станции в двата края  :rolleyes:

12
Автобуси / Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
« on: 07.02.2022, 09:17:52 »
Значи и друг се движи останах с впечатлението че само 3287 се движи.

Точно 3287 вече не се движи. Шофьорите му взеха 3283. В момента има два в движение 3283 и 3588.

13
Има все пак да местят далекопровод, което би създало известни затруднения, иначе има достатъчно сервитут за трамайно трасе.

Местенето на далекопровода струва повече от изгражането на трамвайното трасе. Стойността на трасе по Габровски излиза около 10-12 милиона, докато изграждане на трасе по Симеоновско + местене на далекопровод около 22 милиона.

За радост на Благун и останалите жители на Дианабад и клиенти на ВМВ, вече няма никакъв шанс трасето да мине по Никола Габровски.

Това не е истина. Трасето не е отпаднало от плановете.
Това, че сега няма политическа воля да се реализира е друг въпрос.

15
Актуална информация / Re: Наряди
« on: 22.01.2022, 10:14:07 »
24.01.2021 - 260 в Малашевци
2076 - 260/5
2077 - 260/7

16
Днес е пусната нова поръчка. Тя е с пари на ЕС. Отново се закупуват 4 трамвая за междурелсие 1009 изцяло нови. Има опция, че ако участниците предложат по- малко пари ще се закупи и 5та мотриса.
https://app.eop.bg/today/180609
Ако не пиша в правилната тема нека се премести

Явно на някой му е светнало че с 13 трамвая трудно се покриват 16 коли, още повече като няколко стоят на плаца за части.

13те трамвая нямат нищо общо вече са си зачислени на линия ТМ18. Те бяха предвидени за ТМ5, но ремонтът се забави много.

Новите 25 трамвая няма да са достатъчни за покриването на 10% резерв за линии ТМ4 която е 9 коли и линия ТМ5, която е 15 коли. С тази допълнителна поръчка на 4/5 трамвая ще се обезпечи прецентът нужни резерви.

17
Кои Хигери са зачислени към депо Надежда?
Засега е такава картинката.

Искър: 5001-5015, 5031-5040; 24 броя
Надежда: 5041 - 5060; 19 броя


Очаква се с поемането на Е73 да се пратят още няколко от Искър в посока Надежда.

Е6(3), Е84(5), Е123(3), Е184(5) - 16 коли
Е60(7), Е73(7), Е74(11) - 25 коли

И да станат:

Искър: 5001-5015, 5031 - 5033; 18 броя
Надежда: 5034 - 5060; 27 броя

Като точнта бройка си зависи какво се разберат депата.


18
2814 - Е74  :duvka:

19
Актуална информация / Re: Наряди
« on: 04.12.2021, 14:54:26 »
05.12.2021 - Последен ден на линия 74
2808/2810 - 74/1
2087/2088 - 74/2
2046/2805 - 74/3
2048 - 74/4
2050 - 74/5

06.12.2021 - Първи ден на линия Е74
5041 - Е74/1
5048 - Е74/2
5058 - Е74/3
5056 - Е74/4
5057 - Е74/5
5045 - Е74/6
5059 - Е74/7
5041 - Е74/8
5049 - Е74/9
5060 - Е74/6

20
Актуална информация / Re: Наряди
« on: 29.11.2021, 14:54:36 »
30.11.2021 - Първи ден на Интуро по наряд на линия 64, за сметка на линия 63.
1302 - 64/1
1309 - 64/2

1226 - 63/1
1209 - 63/2

Pages: [1] 2 3 ... 171