Градски транспорт - София

Общ форум => Представяне => Topic started by: AGENT 006 on 26.12.2016, 17:48:05

Title: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 26.12.2016, 17:48:05
Много пъти съм споменавал за моята транспортна администрация и мисля, че след като най-сетне тази година тя достигна своя най-добър вид, след две предхождащи години разработка е време да я представя и публично.
„Кайпарсвил транспортна администрация“ е организирано водене на информационна база данни за подвижния състав на масовия наземен градски транспорт в София базираща се на воденето на подробния и обстоен отчет на подвижния състав, наречен още специален отчет(СПОТ) и се състои от три елемента:
- Малък транспортен дневник(МТД) - записки за всички промени по возилата помесечно, които публикувам във Фейсбук страницата „Кайпарсвил транспортен портал“.
- Регистър на промените по превозните средства(РППС) - главният регистър, който включва списък на подвижния състав през годината като срещу всеки инвентарен номер стои графа, в която се записват промените случили се с въпросното превозно средство през годината и времето, по което са се случили. 
- База данни на подвижния състав - допълнителен информационен фонд съдържащ списъци ориентирани към воденето на по-специфична статистика и хронология на циклични промени по возилата като основни ремонти и преномерации, реклами по возилата и други подобни.
РППС не включва информация за тролейбусния транспорт. Причината е че във времето на възникването на идеята за тъй наречената транспортна администрация липсваше идеята за изграждането й като публично достъпна, а аз познавам наизуст тролеите и тролейбусния транспорт, поради което не са ми необходими записи, за да проследявам и хронологизирам промените в него. Отчети на промени по тролеите обаче присъстват в МТД, така че записи не липсват, просто те не се водят по същия начин и винаги може да бъде изготвен РППС и за тролеите.
КТА функционира чрез воденето на ежедневни записи за промените по превозните средства(малкият транспортен дневник), информацията от които се ползва за оформянето на РППС, който се обновява ежемесечно с информация за всичко случило се до края на предходния месец.

Информацията в малките транспортни дневници и регистрите на промените по превозните средства се повтаря, но и допълва! За по-добро придобиване на представа за промените по возилата следете не само големите регистри, но и малките транспортни дневници!

Това, което представям сега е РППС за 2016 със записани всички промени до края на ноември.
Вижте го тук(актуално към момента на първоначалното публикуване).
Проблем е че GD не разпознава цялото форматиране, така че предстоят някои промени с декемврийския отчет, но няма да допусна неясноти и объркване.


Това, което предстои е изграждане на единна връзка между списъците и регистрите, които ще бъдат качвани в „Google Drive“, Фейсбук страницата „Кайпарсвил транспортен портал“ и „Кайпарсвил транспортна галерия“(галерията ми във Фликър) или по-точно:
- предстои да изложа правилника, по който определям кои от промените по возилата(в РППС се записва всичко дори и съвсем дребни и краткотрайни детайли) записани в РППС биват определяни като належащи за заснемане(имам такъв разбира се, но той е отнесен към хартиената форма на администрацията и би имало сериозни разминавания и неясноти за дигиталния й формат);
- да поставя към всяка от промените записани в регистъра еднозначни знаци дали са определени като належащи за заснемане и всъщност заснети ли са или не належащите за заснемане сред тях;
- да поставя текста с належащите като хиперлинк в РППС, който да препраща към съответната снимка качена в КТГ в случаите, когато въпросната промяна е заснета, а в противен случай това ще се пояснява като текст в скоби или оцветяване на съответния текст в червено;
- да престана да водя МТД във „Кайпарсвил транспортен портал“ поради лошата прегледност и някои ограничения налагани от политиките на социалната мрежа(да го кача и продължа да го провеждам в „Google Drive“);
- да дигитализирам МТД и РППС за 2015 г., както и всички списъци за базата данни на подвижния състав, които съм правил от 2014 г. насам и да ги кача в „Google Drive“;
- и накрая ново оформление на закачената публикация в КТП, където ще пусна линкове към всички файлове в „Google Drive“.

Очаквайте в най-скоро време някои от списъците към базата данни на подвижния състав за събития от тази година като вече готовият списък за всички събития свързани с рекламите по возилата, стартовият списък на подвижния състав за 2017 г., всички 12 файла на МТД от 2016 г. и други.

Следете редовно тази публикация, за да сте наясно с промените и новите файлове, които предстои да кача.


Правилник за работа на дигиталната транспортна администрация от 2016 г. (https://drive.google.com/file/d/0Bx25Fhikv_jOSkFXY3h5YnJlM28/view?usp=sharing)

Папка специален отчет и регистри на промените по превозните средства. (https://drive.google.com/drive/folders/0Bx25Fhikv_jOZzhfWVl5WXo3Ukk)

Папка малки транспортни дневници. (https://drive.google.com/drive/folders/0Bx25Fhikv_jOWE14dGJRWTNiVFk)

Папка база данни на подвижния състав. (https://drive.google.com/drive/folders/0Bx25Fhikv_jORlV3MktUUmluZTA)

Оцветените в зелено задачи са вече изпълнени.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 12.03.2017, 13:06:50
След продължително забавяна работа поради различни причини представям специален отчет и регистър на промените по превозните средства 2017 г. с обновяване до края на февруари най-сетне завършен.

Неактуално!
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 16.03.2017, 20:49:09
Малко по малко започвам да подготвям по някой друг от списъците за базата данни на подвижния състав. За момента скромно представяне със списък и статистика за основните ремонти на тролеи в „Левски“ (https://drive.google.com/file/d/0Bx25Fhikv_jOcUF0SWxFenlwUHM/view?usp=sharing).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 09.04.2017, 20:43:30
Специален отчет и регистър на промените по превозните средства 2017 г. с ъпдейт до края на март.

Неактуално!

Извършил съм още и някои промени в малките транспортни дневници за тази година с цел по-добра четливост, както също съм прецезирал и записите в тях, прибавил съм няколко пропуска и т.н.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.05.2017, 15:51:19
А сега приветствайте специален отчет и регистър на промените по превозните средства с ъпдейт до края на април 2017 г.

Неактуално!

Въвел съм подробна информация за Shindler/Siemens Be 4/6 с участието на всички данни за доставките, тестовете и пускането им на линия. Забелязвам, че записите на датите излизат със запетайки, а не с точки, което лично мен ме дразни, но систелата на „Гугъл“ не разпознава точката като междинен символ в една клетка. Приемайте ги за точки и да не ви трогва особено.

Пак предупреждавам, че се случват промени по малките транспортни дневници за отминали месеци, така че за да ги следите в най-актуален вид по-добре не ги сваляйте, а ги гледайте в „Гугъл драйв“, за да сте сигурни, че няма промени, които пропускате.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 08.06.2017, 19:25:04
И дойде време пак да драсна.
В момента и до края на месеца няма да имам възможност да обновявам редовно информацията в актуалния малък транспортен дневник, Фейсбук страницата Кайпарсвил транспортен портал и Кайпарсвил транспортна галерия. Старая се да правя това поне веднъж седмично. Към момента всичко е обновено с участието на някои снимки, които предполагам биха се сторили атрактивни като снимки на единични CKD T4DM по 22 А, снимки на най-актуално пребоядисаните трамваи Т6М-700 и други. Регистърът на промените по превозните средства за юни и юли ще бъде попълнен в началото на юли и ще публикувам двата файла едновременно. Извърших и някои ревизии във форматирането на малките транспортни дневници за тази година, с което да се осигури по-голяма прегледност предвид, че се появиха доста групирани събития, които изискват обособено описание. Надявам се, че сте съгласни с новите промени и разбира се ако някой се нуждае от информация е добре дошъл в системака на Кайпарсвил транспортна администрация (https://drive.google.com/drive/my-drive). Водещите информационни материали са малките транспортни дневници. Следя ги непрекъснато, обновявам ги, ревизирам ги, когато е необходимо и може да разчитате на тях във всеки един момент.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 07.07.2017, 10:07:29
Регистър на промените по превозните средства 2017 г. с ъпдейт до края на юни - готов.
Неактуално!

Файлът подменен на 16.7.2017 г. във връзка с поправяне на допуснати грешки и пропуски.
Файлът подменен на 18.7.2017 г. във връзка с поправяне на допуснати грешки и пропуски.
Файлът подменен на 21.7.2017 г. във връзка с поправяне на допуснати грешки и пропуски.
Файлът подменен на 24.7.2017 г. във връзка с поправяне на допуснати грешки и пропуски.

Вкарал съм и една промяна към автобус 9081 в дневника за 2016 г.(от 24.7)

Има промени в малките транспортни дневници за май и юни.(от 24.7) във връзка с казуса с изтичането на част от концесиите на „КАРАТ С“ от последните 10 дни на май.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 18.07.2017, 11:31:24
Базата данни на подвижния състав бавно расте.
MAN Lion's city G пълна справка (https://drive.google.com/file/d/0Bx25Fhikv_jOWFZpM19QcWNLNkU/view?usp=sharing)
Предстоят пълни досиета на Ikarus 280.92 T.

Междувременно работя и по два проекта за Кайпарсвил транспортна галерия.
Единият е пълно обновяване на албумите за актуален вид, а другият е да започна масова обработка и привеждане във вид на целия ми фотофонд, за да мога постепенно да го кача в КТГ, но за това ще са ми необходими няколко години.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.07.2017, 22:37:11
Готовата не напълно довършена първоначална версия на досиетата на икарусите. (https://drive.google.com/file/d/0Bx25Fhikv_jOSWNfWjc4bWpQa00/view?usp=sharing)
Маркирал съм клетките на бракуваните икаруси с червено, но „Гугъл диск“ разпознава само еднотипно форматиране и въобще не визуализира червения цвят тук, а не визуализира и горната лента, в която е описано коя клетка за какво е. Ако си го свалите на компютър ще видите пълното форматиране. Също така предстои да вкарам ако намеря по-обстойна информация за масовия брак 2010/2011 и разбира се надежденските икаруси, които още не съм почнал. Голям проект е и е доста досадно, но мисля, че ще се получи.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 03.08.2017, 22:45:15
Регистър на промените по превозните средства 2017 г. с ъпдейт до края на юли (https://drive.google.com/file/d/0Bx25Fhikv_jObWJrVzdwRkg3bDA/view?usp=sharing) - готов.

Сваляйте го на компютрите си, за да видите пълното форматиране!
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 05.08.2017, 15:51:24
Поправки в РППС от 5.8.2017 г., 15:46:
Въведох леки промени в описанията за землянските 0 305 G. Въвел съм 1343, 1357, 1373, 1633 и 1645 като спрени с началото на летните разписания през юни и съм пуснал пояснителна информация за 1399, за който се пишеше тук в началото на годината, че ще се възстановява, но явно това няма да се случи. Поправил съм и информацията за първоначално пуснатата информация, че 1303 ще бъде върнат на линия на мястото на 1757(0 305). Променил съм линка в горния пост и той вече препраща към новата версия.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 05.08.2017, 21:17:03
Ново в Кайпарсвил транспортна галерия!
От днес може да гледате албумите не само събрани на едно място, но и разпределени в три колекции:
- Активният подвижен състав на градския транспорт в София в актуален вид (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157684547254051/).
- Архив на подвижния състав на градския транспорт в София (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157684554518771/), което включва всички албуми за архиви, както и документални колекции, като колекциите за последен актуален вид на вече бракувани возила, двете документални колекции за 18хх в „Земляне“ в актуален вид към 1.4.2016 г. и гараж „Дружба“ в актуален вид към 1.3.2016 г., както и албума за авариен подвижен състав.
- Всички останали колекции по дати, които нямат особена документална стойност и всичко останало (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157684648984183/).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.08.2017, 08:37:46
Поправки в РППС от 6.8.2017 г., 8:29:
Въвел съм нов запис за 1959, който е с прясно пребоядисана предница и го разбрах от тези снимки (http://forum.gtsofia.info/index.php?topic=7559.msg100157686#msg100157686) публикувани вчера. Сигурен съм обаче, че промяната не е от август, затова я вписах със задна дата от юли. Актуализирал съм линка преди два поста.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.08.2017, 10:01:17
От актуалния малък транспортен дневник за напред добавям нова опция. Всяка промяна ще бъде отбелязана с дата, за да се улесни прегледността и когато има нов запис преглеждащият по най-лесен начин да разбере кой е той, гледайки датите.

NB!
Записано е като дата на въвеждане, но всъщност това е дата на получаване на информацията, но за напред ще се старая да не допускам пропуски във въвежданията и да въвеждам всичко своевременно в деня на получаване на информацията, с което също така се ангажирам да осигурявам актуализиране на информацията всеки ден.

Междувременно разбирам, че Фейсбук страницата Кайпарсвил транспортен портал не е най-добрият начин да организирам Кайпарсвил транспортна администррация, така че оттук насетне ще работя ролята на Фейсбук страницата да се премести в уеб сайт, в който всичко да е достъпно и ясно в пълен вид.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 30.08.2017, 21:45:35
Нова предстояща опция в Кайпарсвил транспортна галерия:
В момента албумите за архив на съответните различни модели возила са подредени по хронология на снимките като се започва от най-старите налични качени в галерията. Смятам обаче да открия втори албуми за архив, в които подреждането да е по последователност на инвентарните номера, а по втори признак Фликър ще подреди снимките именувани с еднакъв инвентарен номер в хронология, започвайки от най-старите.

NB!
Когато съм снимал две возила в един кадър именувам снимките с инвентарните номера отляво надясно или отпред назад, но това значи, че тези снимки ще се подредят по азбучен ред само в единия албум за архив. Например тази снимка (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/29252363851/in/album-72157688341222215/) няма да се подреди правилно в архива за О 305, тъй като първият от изброените инвентарни номера в името ѝ не е 1757.
Междувременно Фликър, не знам по каква причина прави някои грешки и не подрежда снимките с еднакви имена коректно по хронология като втори признак на подредба. Все пак не се отказват от идеята за чифтни албуми за архив по модели с едно изцяло хронологично и едно по ред на номерата(където Фликър благоволява да подреди еднакво именуваните снимки коректно по хронология) подреждане, просто когато гледате снимките заглеждайте датите, за да сте наясно какво виждате.

Все още не са готови всички нови албуми.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 31.08.2017, 14:13:46
Всички нови архивни албуми са готови и подредени на правилните си места, както в общия списък с албумите, така и в съответната колекция.
Предстоящи проекти за Кайпарсвил транспортна галерия:
- Да обработя и кача последните си снимки на всички автобуси BMC BELDE 250-SLF и кобрите на „Юнион-Ивкони“;
- Да обработя и кача последните си снимки на всички вече бракувани тролейбуси Ikarus 280.92T, които съм заснел(почти всички съществували откакто снимам);
- Да издиря, обработя и кача всичките си последни снимки на всеки един от трамваите Т8М-700/М, тъй като имам албум за бракуваните през 2016 г. в последен актуален вид, но нямам за по-рано бракуваните;
- Да подготвя ново пълно обновяване с последни снимки на всички албуми за актуален вид;
- Когато работя по качването на целия ми фотоархив в Кайпарсвил транспортна галерия ще работя още и по изграждане на месечни албуми в годишни колекции. Това обаче не значи, че ще чакам този момент, за да пристъпа към тези действия. От утре въвеждам албум септември 2017 г. и всичко от него отива там.

Защото Кайпарсвил транспортна галерия ще бъде най-голямата и най-добрата транспортна галерия за возилата от градския транспорт в София, която някога е правена.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 02.09.2017, 10:01:28
Следете архив 2017 подреден по месеци в тази (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157686077619453/) колекция. Както може да видите колекцията все още е в процес на изграждане, но ще дам всичко от себе си това да продължи колкото се може по-малко време и да я попълня на 100% до текущата дата най-напред разбира се с качените вече снимки, останалото при работата по въвеждането на целия ми фотоархив в галерията.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 03.09.2017, 10:30:06
Поправки в РППС до юли 2017 г. от 3.9.2017 г., 10:03:
Поправил съм един стар пропуск за пребоядисването на А 2910. След като го снимах онзи ден забелязах, че е бил пребоядисван, а аз не знам точно кога и не съм го бил отчел. Все пак получих негова снимка от юли, където се вижда, че вече е бил пребоядисан, но не мога да установя дали е било същият месец затова съм въвел в РППС забелязан пребоядисан през юли, но е възможно пребоядисването да е и от по-рано. Същото е допълнено и в малкия транспортен дневник за юли.

Имам и поправки в РППС и МТД за 2016 г. Проспал съм една година, че ТМ 936 е със синьо фолио на челното стъкло.

Възможно е ъпдейтът на РППС 2017 за август да се забави малко.

Още промени в Кайпарсвил транспортна галерия. Реших, че именуването на двата албума за архиви към всеки модел като „архив“ и „архив 2“ е неподходящо затова ги преименувах като „хронологичен архив“ и „азбучен архив“ и съм подобрил поясненията в албумите за хронологичен архив. Току що подобрих имената на трите албума с историческите колекции за О 305. Промених имената от special collection на historycal collection. Така е по-ясно за какво става дума. Ще подобря архивите и за изведените от експлоатация возила като икарусите, чавдарите, МАН-овете на „Тея Травъл“ и други неща.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 21.09.2017, 09:49:10
От няколко дни колекцията активен подвижен състав в актуален вид в Кайарсвил транспортна галерия върви и с поясняващ файл, в който без да се влиза от албум на албум може да се разбере кои возила имат снимка в актуален вид и кои подлежат на заснемане, както всъщност с точност и кои возила се движат и са включени в СПОТ. Тъй като извършвам обновяването на компютъра, а не в „Гугъл драйв“ и след това изтривам предишната версия на файла, няма смисъл да го публикувам тук, тъй като ще трябва да го обновявам ежедневно на две места освен Фейсбук страницата и това ще ми бъде проблем. Може да видите файла както в „Гугъл драйв“ (https://drive.google.com/drive/my-drive)(първият файл извън папките), така и през линк във Фейсбук страницата Кайарсвил транспортен портал. Работя по РППС за август 2017 г., което се забави доста, но това се случи по вина на много странични проекти и обновления, които извършвам постоянно, за да оптимизирам максимално базата данни, която определено вече се нуждае от сайт, но и това предстои като задача.

РППС с ъпдейт до края на август (https://drive.google.com/file/d/0Bx25Fhikv_jOaFhTUkxGdWxlLVE/view?usp=sharing) е вече готов.
Не предвиждам да се появят нежелани допълвания, обикновено те излизат в първите дни на новия месец, а вече сме 21-во число, но ако се появи нещо ще обновявам повторно.

Но все пак излезе незаписана промяна свързана с автобус 1981, актуализирах линка.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 09.10.2017, 20:47:36
>> РППС с ъпдейт до края на септември (https://drive.google.com/file/d/0Bx25Fhikv_jOT19Za3FBZEROSHc/view?usp=sharing)
Тези, които следят редовно развитието на базата данни през Фейсбук страницата Кайпарсвил транспортен портал вероятно са забелязали, че непрекъснато внасям някои промени в зависимост от това, което считам за необходимо, за да предоставям информацията по-прегледно, достъпно и атрактивно. Последната новост, за която не съм споменавал тук е експресният отчет към Кайпарсвил транспортна галерия, което представлява файл със списък на целия отчитан в албумите за актуален вид подвижен състав с индикация кои возила ги има и кои ги няма в актуален вид. Линк към него, както вече и към актуалния малък/месечен транспортен дневник се дават във всяка публикация, която въвеждам при нов ъпдейт. Идеята е че проследяването във Фейсбук изкарва на стената на следящия само новите публикации и поради това би било най-добре основната информация да е в тях, а не в закачената публикация на страницата, което изисква влизане в нея. Последно въведените в МТД записи и обновените при последния преглед и ъпдейт записи вече са индикирани с оцветяване на съответния текст в червено. Целта разбира се е новите записи да бъдат намерени веднага от зрителя. В момента все още има нововъвеждащи се неща в МТД за септември. Ще познаете докога ги има по наличието на маркираните с червено цели записи, но мисля, че вече всичко е изчерпано и няма да има нищо ново за въвеждане, което значи, че при следващо въвеждане ще изчистя червения текст.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.11.2017, 08:59:59
>> РППС с ъпдейт до края на октомври (https://drive.google.com/file/d/1W1oO7ktH64IcRE0Xx4nYgdCflialwDUI/view?usp=sharing) Линкът е сменен поради отстранени грешки на 11.11.2017 г. 17:28.
Междувременно готов съм с досиетата на Ikarus 280.92 T (https://drive.google.com/file/d/1S3SjWFUzI3o2clx8ZpG2LPeBZ57R-oHY/view?usp=sharing). Свалете файла, за да виждате пълното форматиране.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 02.12.2017, 12:47:41
>>> РППС с ъпдейт до края на ноември (https://drive.google.com/file/d/1epw8I6ZB0PRCveHnb5fuuvXkQeXcDHxv/view?usp=sharing) е готов.
Във връзка с поправяне на неточности по записи за промени по автобуси 1807, 1815 и 1967 от ноември и 2747 от октомври файлът е подменен и линкът актуализиран на 4.12.2017 г. 8:46.

Иначе програмата за 2018 г.:
В началната публикация на темата преди близо година написах следното:

„Това, което предстои е изграждане на единна връзка между списъците и регистрите, които ще бъдат качвани в „Google Drive“, Фейсбук страницата „Кайпарсвил транспортен портал“ и „Кайпарсвил транспортна галерия“(галерията ми във Фликър) или по-точно:
- предстои да изложа правилника, по който определям кои от промените по возилата(в РППС се записва всичко дори и съвсем дребни и краткотрайни детайли) записани в РППС биват определяни като належащи за заснемане(имам такъв разбира се, но той е отнесен към хартиената форма на администрацията и би имало сериозни разминавания и неясноти за дигиталния й формат);
- да поставя към всяка от промените записани в регистъра еднозначни знаци дали са определени като належащи за заснемане и всъщност заснети ли са или не належащите за заснемане сред тях;
- да поставя текста с належащите като хиперлинк в РППС, който да препраща към съответната снимка качена в КТГ в случаите, когато въпросната промяна е заснета, а в противен случай това ще се пояснява като текст в скоби или оцветяване на съответния текст в червено;
- да престана да водя МТД във „Кайпарсвил транспортен портал“ поради лошата прегледност и някои ограничения налагани от политиките на социалната мрежа(да го кача и продължа да го провеждам в „Google Drive“);
- да дигитализирам МТД и РППС за 2015 г., както и всички списъци за базата данни на подвижния състав, които съм правил от 2014 г. насам и да ги кача в „Google Drive“;
- и накрая ново оформление на закачената публикация в КТП, където ще пусна линкове към всички файлове в „Google Drive“.“

За 2018 г. възнамерявам да пристъпя към изпълнение на точки 2 и 3, които останаха неизпълнени за тази година, а са от съществена важност. За РППС и МТД за 2015 г. ще работя надявам се през лятото, тъй като там ми трябва повече време, с което в момента не разполагам.

На второ място ще започна офанзивна работа по обработката на целия си фотофонд, което е заложено като цел за постигане до 2021 г., когато ще се навършат 10 години откакто се занимавам с транспорт.

Трета цел ще е да поработя солидно по базата данни на подвижния състав, която остава в сянка, тъй като цялата информация за нея присъства в МТД и РППС и изготвянето на отделни списъци ми е една доста досадна задача, но ще я изпълня с течение на времето. Имам и намерението да изготвя досиета за целия подвижен състав, което също е колосален проект, но ще работя и по него.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 16.12.2017, 19:41:58
Ако все още не сте забелязали във Фейсбук страницата си Защото транспортът е страст провеждам една специална ретроспекция с избрани фотографии от 2017 г.
Линкове към публикуваните до момента епизоди:
Епизод 1 (https://www.facebook.com/pg/transportpassion/photos/?tab=album&album_id=416361892113082);
Епизод 2 (https://www.facebook.com/pg/transportpassion/photos/?tab=album&album_id=421867581562513);
Епизод 3 (https://www.facebook.com/pg/transportpassion/photos/?tab=album&album_id=424432781305993);
Епизод 4 (https://www.facebook.com/pg/transportpassion/photos/?tab=album&album_id=424439231305348);
Епизод 5 (https://www.facebook.com/pg/transportpassion/photos/?tab=album&album_id=424552557960682);
Епизод 6 (https://www.facebook.com/pg/transportpassion/photos/?tab=album&album_id=424572821291989).
Ще добавям линкове с процеса на публикуването и ще упоменавам кога са били добавени. Разказал съм в големи подробности всичко около така публикуваните колекции, ще разкажа и неща за ключови снимки в тях. Пожелавам ви приятно гледане.  :)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 07.01.2018, 22:44:19
Може да изглежда, че привидно не правя нищо и си мълча, за да не стане ясно, но не е така. Кайпарсвил транспортен портал не е обновяван отдавна, но малките/месечните транспортни дневници се попълват редовно, така че няма да има дупки в информацията, но имам и твърде много липси в галерията, затова чакам да ми дойде ден за голям маратон, да набера попадения и след това да обновя с тях галерията и Фейсбук страницата. Ретроспекцията беше прекъсната, защото в края на годината трябваше да започна нов проект, който трябваше да приключа до 31-ви включително, с което не се справих, но се надявам да го приклйча и покажа до края на тази седмица. Няма да издавам за какво точно става въпрос освен, че е във вид на текст. Междувременно трябваше да се захвана и с трета задача, която ми прекъсна работата и нещата станаха доста заплетени, но в обобщен вид очаквайте скоро новости и окончателното приключване на 2017 г., а след това подготвям и специална програма по случай 20-тия юбилей на софийското метро, така че януари ще е интересен месец, обещавам ви.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 10.01.2018, 08:42:40
Не знам дали ще ви е интересно, но все пак ще ви представя отчета за фотографската ми дейност през 2017 г. (https://drive.google.com/file/d/1Vv6UTn2Euc1i7diZEYwJf1n1kk7Uqdaq/view?usp=sharing)
Сваляйте го, за да видите пълното форматиране.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 19.02.2018, 21:40:54
Най-вече поради факта, че бях постъпил на работа, която не ми еставяше много свободно време разработването на големите проекти, които започнах в средата на декември се проточи твърде, твърде дълго. Е, крайно време е да представя един от тях завършен. Не бих искал да му правя реклама тук, защото статията е ориентирана най-вече към незапозната публика, но все пак, тъй като съм решил, че ще си отчитам дейността в тази тема ще покажа за какво става дума. Става дума за една не много дълга статия, чрез която отбелязвам знаковата 20-та годишнина от откриването на метрото в София. Можете да я намерите тук (https://drive.google.com/file/d/1ajh720mTUQL8CzvKXBEdXDRzZbX_Fxqt/view?usp=sharing)(вече е във формат PDF такаче цялото форматиране е видимо,извършил съм и някои нови редакции - 22.2.2018). Що се отнася до всичко останало в момента работя по обработка на целия фотофонд, който ще кача в Кайпарсвил транспортна галерия като снимки на промени по возилата след последното ми обновяване на галерията, което остана далеч преди два месеца и три дни. След като го кача ще ъпдейтвам и малките транспортни дневници, след което ще финализирам регистърът на промените по превозните средства за 2017 г. и ще открия новия за 2018 г. с ъпдейт за януари. До едно време през януари всъщност си водех редовно малкият транспортен дневник без да го въвеждам в Кайпарсвил транспортен портал, но още преди втората половина на месеца спрях да го правя. Помня голяма част от промените, но ще ми е трудно да въведа дати за всички, така че по-голямата част от датите ще липсват или ще са дадени приблизително. Междувременно почти довършена ми е и статията обзор на 2017 г., която също ще представя до края на месеца, а след това продължавам работапо историческия гид на подвижния състав от градския транспорт в София, по който работя още от октомври.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 28.02.2018, 16:56:44
След две седмици упорита работа най-сетне се вижда светлина в тунела за актуализирането на транспортната администрация. Най-тежката задача беше да обработя всички снимки на актуални след последния ъпдейт от 16-ти декември промени. Беше огромен масив от над 300 снимки. Сега обаче всички тези нови снимки са качени в Кайпарсвил транспортна галерия и остава не по-малко колосалната задача по разпределянето им по албуми, но все пак, след като снимките вече са качени значи основната част от работата е свършена. Ще съобщя, когато всичко е готово. Предвиждам и някои промени като закриване на Фейсбук страницата Кайпарсвил транспортен портал, след което ще публикувам ъпдейтите по администрацията в другата страница Защото транспортът е страст, но това ще се обмисля още. Следващата задача, след ъпдейта на галерията ще е ъпдейт на експресния отчет за нея, след това малките транспортни дневници и след това регистрите на промените по превозните средства - довършване на този за 2017 г. и въвеждане на промените от януари и февруари тази година.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 04.03.2018, 10:21:56
Считано от днес Кайпарсвил транспортна галерия е напълно актуализирана. Албумите за различните модели возила в актуален вид са приведени в точност спрямо последният ми отчет за това кои возила имам и кои не в последен актуален вид. Тук е мястото да спомена, че кампанията за новите интентарни номера се отчита със специална клауза. Тя е условна, което значи, че не считам тези возила за спешно необходими за заснемане или с други думи обновявам каквото имам заснето до последния момент, пък когато се съберат всички, съберат. Тъй като обаче описанията за това в албумите биха били прекалено големи не съм писал нещо, но когато актуализирам и файлът за експресен отчет към галерията в него ще е упоменато всичко. Също така предвиждам и да разширя диапазона на този файл, за да го направя освен отчет за наличността на снимки в актуален вид в галерията ми, но и отчет за актуалният статус на подвижния състав, който да взима ролята и на актуален списък на действащия подвижен състав. Планирал съм интересни неща, които със сигурност ще предизвикат интереса ви.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.03.2018, 10:41:02
След дългоседмични разработки най-сетне с гордост мога да ви представя новата Кайпарсвил транспортна администрация (https://drive.google.com/file/d/1FROvnZgJ_tvmcbnttDJ25aDshdxS5gAr/view?usp=sharing).
Пълното възстановяване на записите все още предстои, но основната дейност вече е извършена. Що се отнася до галерията и информационния портал всичко се обновява редовно, както е казано в правилника всеки ден между 20 и 22 часа. Предстои закриването на страницата „Кайпарсвил транспортен портал“. Част от идеята на неоповестяването за новите ъпдейти във Фейсбук е че това ми отнемаше твърде много време, а Фейсбук зарежда бавно. ИСкам да си спестя това и затовавкарах в новия правилник, че ъпдейтът ще се извършва всеки ден между 20 и 22 часа, за да е ясно кога да се търси такъв, тъй като няма да има специално оповестяване и за да ми се улесни работата - просто подменям файла за актуалния МТД и оправям галерията и информационния портал. Оттук нататък продължавам работа първо по финализирането на РППС за 2017 г., а след това по възстановяването на малките транспортни дневници.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.03.2018, 18:08:03
През системата на навата Кайпарсвил транспортна администрация (https://drive.google.com/file/d/1FROvnZgJ_tvmcbnttDJ25aDshdxS5gAr/view?usp=sharing) през информационния портал на Кайпарсвил транспортна галерия, който се обновява ежедневно, може да следите актуалния подвижен състав на наземния масов градски транспорт в София по модели в гарантирано най-актуален вид.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: poly911 on 11.03.2018, 18:31:22
На мен не ми отваря връзката
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.03.2018, 18:43:50
Не би трябвало. Съгурен съм, че линковете са правилни, настройките на споделяне също са коректни.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: poly911 on 11.03.2018, 18:45:24
Като натискам на връзката и ми изписва няма достъп до документа
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.03.2018, 18:52:35
Възможно е да има проблем свързан с посещаването от таблет или телефон. Току що попитах човек, който посещава от компютър и каза, че всички връзки се отварят правилно.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: kom6ito on 12.03.2018, 20:24:55
В една от таблиците пише, че 9105 е спрян за ремонт, но явно вече е оправен, защото преди ден или два беше на 69.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 12.03.2018, 20:29:45
Да, благодаря, ще го въведа в днешния ъпдейт.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: RADOCVET on 12.03.2018, 22:25:10
За тази транспортна администрация нали си има нарочна тема. Защо се обсъжда това тук?
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 12.03.2018, 22:54:42
Предложих да се ползва информационния портал към моята галерия и като списък на актуалния подвижен състав по модели. Колегата от последния коментар леко се отклони от темата, но не мисля, че е нещо драстично, ако прецениш изтрий тези мнения. Не мога да дам линк към самия файл, не съм дал и в началната страница, защото този файл се подменя ежедневно, а аз нямам възможност да подменям по 3-4 линка на 3-4 различни места. Коментарът ти никак не ми допада. Аз не си правя автореклама, а се опитвам да помагам на форума и на участниците в него, но очевидно твърде много хора тук мислят обратното и съм на крачка от решението да не ви давам абсолютно никаква оперативна информация за подвижния състав. Да, разбирам, че достъпът не е най-оптимален, но това е което мога да направя в момента. Организирането на администрацията ми в обособен сайт е следваща предстояща задача. Моля ненужните мнения да се изтрият. И все пак ти си модераторът, ако прецениш, че информацията ми „не струва“ можеш да изтриеш всичко от начало.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 13.03.2018, 21:29:37
Всички отчетни файлове в транспортната администрация са обновени до днешна дата. Качил съм малките транспортни дневници за януари, февруари и март 2018 г., този за декември 2017 г. беше завършен още в края на годината, въпреки че не го публикувах във Фейсбук. Ивърших последен преглед и редакция по него, архивирах всички 12 МТД за 2017 г. и сега са в съответната папка. Спазвам стриктно политиката за ежедневно обновяване между 20 и 22 часа.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 14.03.2018, 13:36:05
Регистърът на промените по превозните средства за 2017 г. финализиран. (https://drive.google.com/file/d/1s9YSH1oGYvlTdH4ap_2-POWUWtaPoizm/view?usp=sharing)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: pepi1997 on 14.03.2018, 22:16:11
В една от таблиците пише, че 9105 е спрян за ремонт, но явно вече е оправен, защото преди ден или два беше на 69.
Чак оправен не е. Просто си движи така, защото няма какво друго.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 15.03.2018, 12:42:56
Предупреждавам, че вчера и днес подмених файла със завършения РППС за 2017 г. три или четири пъти за поправки.
Регистърът на промените по превозните средства за 2018 г. е готов до февруари, но все още работя по опцията за препращане към снимки в Кайпарсвил транспортна галерия, която ще бъде готова съвсем скоро.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 16.03.2018, 23:28:21
Регистърът на промените по превозните средства с въведена информация до края на февруари и използван фотофонд до 16.3.2018 г. завършен. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lsUa90kSXVQdblVsPLmSoCHGqs4DiAglrwiTKz6LSlc/edit?usp=sharing)
Въвеждането на опцията за препращане с хиперлинк не се оказа така лесно, както смятах. Наложи ми се да на следвам написаното в правилника още миналата година, поради което ми се наложи да го коригирам, респективно да поправя и след това подменя файла, така че и линкът към началната страница е нов, но съм го подменил навсякъде в предните си мнения, както и в профила си. Всички подробности около новата опция са в правилника. Междувременно използвах момента за леки промени в дизайна на началната страница и мисля, че сега тя изглежда по-добре. Отново да напомня, че спазвам стриктно правилата за ежедневно въвеждане на нов фотофонд и информация в информационния портал на КТГ и актуалния МТД. Забелязах обаче някои несъответствия между информационния портал и самата галерия като например в списъка съм записал, че имам автобус 2033 с новия инвентарен номер, а в галерията го нямам. Съдейки по начина, по който подготвяхголемия ъпдейт на галерията след повече от двумесечната „тишина“ грешката е в списъка, но може би не е само тази грешка, така че утре ще прегледам и коригирам до съвършенство тези несъответствия и след това ще може да считате, че Кайпарсвил транспортна администрация ще бъде най-подробната и най-точната база данни за подвижния състав на градския транспорт в София.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 17.03.2018, 19:05:11
Проверих и поправих всички несъответствия между реално показания фонд в албумите за актуален вид в Кайпарсвил транспортна галерия и информационния портал към галерията. Междувременно както вече се бях захванал реших да подраня с ъпдейта за днес. Вече може да се счита, че дигиталната Кайпарсвил транспортна администрация е завършена на 100%. Всички функции, опции и основни информационни източници в системата са напълно завършени. Това, което предстои като дългосрочна перспектива е да изградя досиета за целия подвижен състав по образец на тези за Икарусите(тролеите), които междувременно също обнових днес не само като привеждане в най-актуален вид спрямо промените по тях, но и като леки промени в дизайна, но пълното форматиране продължава да бъде недостъпно през „Гугъл драйв“, затова трябва да отваряте файла на компютър през „Microsoft office“. Добавил съм го като текст в заглавието на файла с главни букви. Ангажирал съм се и на няколко места във файловете съм заявил, че се ангажирам с непрекъснатата поддръжка и коректност на информацията във файловете и в галерията.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 18.03.2018, 23:14:38
Може да забелязвате, че днес се извършваха активни действия по промени в дизайна на РППС 2018 г. Причината е че с официалната премиера на новата Кайпарсвил транспортна администрация, която направих вчера във Фейсбук страницата Защото транспортът е страст, беше дадено началото на работа по третото поколение на Кайпарсвил транспортна администрация, което ще я доближи с една крачка по-близо до най-високото стъпало - собствен уеб сайт. Обновлението на РППС за 2018 г. все още не е завършило. Ще съобщя, когато това се случи.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 20.03.2018, 12:44:16
Новият дизайн на РППС за 2018 г. е напълно завършен и информацията е многократно проверена.
Работя по вграждането на всички файлове и началната страница в HTML, за да се отварят по-удобно през уеб браузър, което междувременно ще изисква и нова начална страница, за която ще ползвам безплатен хостинг, но за момента няма да казвам нищо повече. Ще ви покажа завършеният проект накрая.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 26.03.2018, 18:33:35
След дългоседмична работа, планиране, препланиране и подобрения съм напълно готов да ви представя третото поколение на Кайпарсвил транспортна администрация.
На първо време важно за споменаване е че вече не се казва Кайпарсвил транспортна администрация, а
Sofiatransport транспортна база данни (http://sofiatransport.atwebpages.com/Index.html).

Описание на сайта:
1. Началната страница е въвеждаща и в нея са поставени връзки към пълния правилник за водене на базата данни и към двата масива база данни.
2. Файл архивът ще съдържа всички файлове, които не са тясно обвързани с даден автопарк.
3. Базата данни на подвижния състав ще съдържавсички файлове конкретно обвързани с даден автопарк заедно с препракти към галерията.

Казах ще, защото базата данни все още не е довършена. На първо време РППС 2016 г. и РППС 2017 г. нямат място във файл архива. Трябва да ги преформатирам по образец на РППС 2018 г., за да се виждат достатъчно добре през браузъра. Има някои файлове в базата данни на подвижния състав свързани с конкретен автопарк, които също в бъдещ план ще изчезнат оттам, но за целта трябва да изготвя пълните досиета на всеки един от моделите, което е дългосрочна задача. Също така в близък план ще преформатирам и поставя на правилното им място досиетата на Икарусите. Sofiatransport ще бъде най-подробната и най-добрата база данни за подвижния състав от градския транспорт в София, която някога е съществувала.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 29.03.2018, 23:23:53
Информация за отлагане на дневен ъпдейт се публикува във Фейсбук страницата. Конкретен повод да се сетя да кажа е че днешния се отложи, защото нямах време да се справя с обработката на фонда от днес, така че утре ще има двоен ъпдейт. Също смятам, че заслужаващ внимание факт е че нещата се подреждат много добре за галерията. Новите интевнатрни номера ми дават повод без да съм искал и без да съм се готвил специално, да направя пълно обновление на по-голяма част от албумите за актуален вид по модели, което не се е случвало с месеци, а при някои не съм правил цялостно обновяване от първото такова през лятото на 2016 г. За лятото съм си поставил да кача снимки на всяко превозно средство, което съм снимал, но нямам негови снимки в галерията. Най-вече това са Икарусите - автобуси и тролеи, Чавдарите 141, стари автобуси на концесионерите и други. Ще се работи най-активно и по началото на осъществяването на голямата ми цел да кача целия си фотофонд в галерията.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: Kaiser Kar on 02.04.2018, 22:49:24
След дългоседмична работа, планиране, препланиране и подобрения съм напълно готов да ви представя третото поколение на Кайпарсвил транспортна администрация.
На първо време важно за споменаване е че вече не се казва Кайпарсвил транспортна администрация, а
Sofiatransport транспортна база данни (http://sofiatransport.atwebpages.com/Index.html).


Това отдавна трябваше да го направиш. Предишното звучеше адски несериозно.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 03.04.2018, 09:30:18
Много хора ми го казаха и в крайна сметка реших да сменя името с нещо по-разпознаваемо и елементарно, но надявам се ефективно.

Както може да видите обновил съм регистърът на промените по превозните средства за 2018 г. до края на март с ползвана галерия до края на март. Извърших някои промени в дизайна му с цел да е по-разбираем за незапознатата аудитория и да не изглежда, че само аз знам как го водя и надявам се съм постигнал успех.

В най-скоро време ще се заема с преформатирането на регистрите на промените за 2016 и 2017 г. и досиетата на Икарусите, за да си дойдат по местата. Планирал съм още едно ново нещо, но ще го видите завършено.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 07.04.2018, 17:21:50
Промених леко правилника и вече ще извеждам часа на последна проверка и ъпдейт в сайта на началната страница. Също така там ще има и съобщение, когато в определен ден или дни няма да има ъпдейт.

Открих и нещо, което не бях отчел до момента, че сайтът не може да визуализира споделен PDF на същия прозорец и трябва двете статии, които имам да се отварят в подпрозорец, което е неудобно. За момента са изведени горе вдясно и са премахнати от файл архива, което не ми харесва особено, но ще измисля и нещо по-добро.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 10.04.2018, 23:19:57
Както представих в темата за списъци на подвижния състав в Sofiatransport вече е достъпен и експресен списък на подвижния състав. Експресен, защото всички излишни и затормозяващи детайли са омишлено пропуснати, за да са видни само значимите неща. Достъпен е от менюто горе вдясно. В момента работя по преформатирането на досиетата на Икарусите(тролеите) и се надявам до края на седмицата да постъпят на определеното за целта място в сайта и така ще има един модел возила в него, за които да е осигурена пълната база данни. Като имам предвид пълна имам предвид също така и че в досиетата ще има повече информация от всички други правени им до момента. За момента ще ги представя в пълен вид - всички на едно място, тъй като в момента нямам достатъчно време за повече работа, но е възможно да направя и филтри по бракувани и движещи се, по години на производство и т.н. Ще изготвя и много свързани файлове със статистика за основните ремонти и други. Наистина ще бъдат най-подробните досиета правени до сега.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 14.04.2018, 13:00:42
Досиетата са завършени и достъпни през базата данни по автопарк, но ще пусна и директен линк (https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSsHz-A9_evwJy_z_sPEaEBC1JRAjZzPMfR0_ko37V5a4ZR_cqZibCwNwTtjEo9pg9KXghmZ_7VMx5w/pubhtml).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: Kaiser Kar on 15.04.2018, 21:54:39
Пропуснал си да отбележиш, че 2711 е първият частично нископодов икарус. Стува си да има тази информация.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 15.04.2018, 22:00:10
Определено ще има доработки, но още не съм на 100% сигурен кое как да нагодя, тъй като ще има цял файл статистика за основните ремонти, където всичко ще е упоменато и не знам дали да вкарвам всичко в общия списък.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 16.04.2018, 09:50:26
За момента съм вкарал информация за нископодовите в този списък, но е възможно да я преместя при предстояща преработка.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 16.04.2018, 17:23:12
В началната страница на Sofiatransport вече има директен линк към актуалния месечен транспортен дневник за бързо проследяване на най-актуалните промени по возилата. Регистрите на промените по превозните средства за 2016 и 2017 г. са скрити от файл архива, защото не могат да се отварят в същия прозорец, четат се лошо и като цяло не стават в този си вид. Сложил съм съответния текст в базата данни по автопарк и за тях и за пълните досиета на всички модели. В момента цялата информация относно функционирането на сайта е на самия него, няма Фейсбук страници, няма досадно препращане виж тук, виж там. Статиите ги събрах в отделена страница, но пак трябва да се отварят от подпрозорец.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 18.04.2018, 20:48:14
Ново в Sofiatransport списък с актуалните линии, маршрути и подвижния състав по линии (http://sofiatransport.atwebpages.com/Lines.html).

Има някои дребни дефекти във визуализацията, явно дефекти на вграждането, защото форматирането е безупречно, но мисля, че не са особен проблем.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 27.04.2018, 07:35:32
Направих някои промени и според мен подобрения в началната страница на сайта като премахнах менюто горе вдясно и изнесох страниците от него като бутони под банера. Готвя и още някои новости, но ще ги обявя по-късно. Промених банера, не защото онзи беше лош като идея, а защото уразмеряването му беше доста лошо.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 28.04.2018, 11:23:32
В списъка с линиите и маршрутите вече са добавени и маршрутите на метрото, както и маршрутните таксита. Предстои в списъка на подвижния състав и в базата данни по автопарк за активния подвижен състав да бъдат добавени данни за метрото. Щом има база данни за активен подвижен състав ще има и за изведени от експлоатация модели, но до този момент има още много време, тъй като на първо време ще завърша базата данни за активния подвижен състав.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 29.04.2018, 22:15:57
Както може да забележите достъпът към базата данни по автопарк и към списъка с линиите се извършва през междинна страница. Това е така защото планирам като бъдеща функционалност на сайта да има база данни и за отминали модели автопарк, което ще изисква две отделни страници. Същото се отнася до менюто за линиите и маршрутите, където ще има две подвъзможности за избор - актуални линии и маршрути и история на маршрутната мрежа. Разбира се не съм толкова глупав, че да не забелязвам, че с трупането на информация прегледността и достъпа до нея се влошават, но този безплатен хостинг предоставящ ограничен достъп до сайта само там, където целенасочено съм го рекламирал, е временен дом на Sоfiatransport. Планирам да започна изграждане на общодостъпен сайт с авангарден дизайн още тази година и там подобен тип проблеми ще бъдат напълно решени. За момента искам да стане ясен целият замисъл на сайта и бъдещата му функционалност, а и не мисля, че частта от него, която работи и се поддържа и ще се разрасне още в рамките на безплатния сайт, е толкова малка.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 08.05.2018, 22:23:13
Можете да видите, че непрекъснато работя по нещо ново за сайта. В момента се занимавам с пълното описване улица по улица на актуалните маршрути. Ще отнеме време да въведа всичко разбира се, но не бих оставил това недовършен проект, въпреки че както и сами можете да видите перспективата на довеждането на сайта в пълна функционалност е обезсърчаващо дълга предвид огромния масив информация, а ако включиме към тази пълна функционалност да кача всичките си снимки в галерията започваме да говорим за години, но за да оправдае sofiatransport слоганът можеш да имаш доверие само в този адрес не е необходимо всичко да е лесно и просто, нали?
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 15.05.2018, 23:33:27
С голямо удоволствие ви представям ревизираният Sofiatransport (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20Home.html).
Това, надявам се не само на мен, прилича повече на сайт. Все още има доработки в основния дизайн, които ще се постарая да коригирам още утре, а за страниците в изграждане някои ще са готови съвсем скоро.

Вече е завършена и пълната ревизия на сайта. Изгледът на всички страници е въведен в правилните размери.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: btr95 on 29.07.2018, 01:23:18
Агенте, имаш малка техническа грешка на началната страница. На мен сайтът ми харесва, но си мисля, че ако използваш подравняване от двете страни, особено на статиите и един и същи шрифт навсякъде, ще изглежда още по-прилежен. Не го приемай като заяждане, а като мое лично мнение, което все пак си е лично и не обвързва никого.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 13.08.2018, 09:43:44
В сайта вече са достъпни всичките снимки от август 2011 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157700146240035/)
Междувременно подравних и статиите.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: georgi64 on 13.09.2018, 01:34:07
Леле как си хвърлил труд за цялото това нещо с информация .Какво те движи да го правиш .  Как не те мързи  :neznam: :)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 13.09.2018, 09:09:31
Ти не говори така, че си нямаш представа колко още трябва да се направи.  :D
Регистрите на промените по превозните средства за 2016 и 2017 г., база данни исторически автопарк, страниците за пътни ремонти и платено паркиране не са особено сложни, но не са ми чак такъв приоритет и чакат да ми изпадне време да се занимая, трябват различни филтри за досиетата на Икарусите, например само в движение, само бракувани, само доставка 1985/1987/1988 и т.н., след това досиета на всички останали превозни средства, историята на маршрутната мрежа, да не говорим колко е задължително сайтът да е платен и да си има домейн, където нещата са още по-сложни, защото трябва да разкарам тоя Гугъл Драйв и да въведа управление на бази данни, но там си има специален език на програмиране и ще ми трябва доста време. Остава и въпросът за галерията, където съм изправен пред сложен избор - да заложа на Фликър, който ми дава 1 ТБ безплатно, а така или иначе вече имам оформена галерия там, ако трябва да почвам галерия в самия сайт трябва да платя много на хостинг доставчиците, защото масивът снимки е огромен, предвид че действам по публикуването на всички, които са сигурно 50 000 поне, но галерията във Фликър е крайно неподходяща за сайта, снимките се показват в прекалено голям размер, има изключително много скролване и няма възможност за филтри по инвентарни номера, които са най-важният елемент ако трябва да изработвам търсачка. Базата данни по автопарк трябва да се препрограмира и да е като страница в „Уикипедия“, където има линкове към отделните абзаци от текста, за да не трябва да скролваш и още много, много, много неща. Мегапроект е.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 20.09.2018, 09:08:52
А сега леко да подразня някои хора тук.  :D

Вижте секцията последни ъпдейти в сайта в началната страница (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20Home.html) и гледайте как се прави база данни на подвижния състав. Хахахаха.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.10.2018, 17:41:17
Направих нов редизайн на Транспортна база данни >> База данни активен автопарк (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html), с който страницата стана от 14400 на 5450 пиксела и спестих голяма част от досадното скролване. Ако имате проблем с визуализацията на тумблейните това е проблем от Драйва, който не зависи от мен и в него всичко излиза наред, просто явно комуникацията със сайта не върви съвсем както трябва, но обикновено се оправя бързо след няколко минути. Може би забелязвате, че Düewag T4/B4 и GT 6 отсъстват. Това е така, защото през септември започна бракуването на всички спрени от движение през ноември миналата година и фактически те вече са в базата данни по исторически автопарк, която още не е съставена.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 07.10.2018, 22:26:06
Поставям публикуването на регистрите на промените по превозните средства за 2016 и 2017 г. в графика за ноември и този път наистина ще стане, обещал съм го във Фейсбук страницата на сайта. Не знам дали до края на тази година ще имам време да обработя фотоархива от септември 2011 г., с което да публикувам всичките си снимки оттогава(октомври-декември бяха безславно изгубени при инцидент със стария ми лаптоп през 2015 г.). Догодина при добри възможности в най-добрия случай ще бъдат публикувани снимките от 2012 и 2013 г. Ще се постарая да се сбъдне този случай разбира се, но става дума за огромен брой снимки така че не давам гаранции. Ще се постарая да се заема и с някои от досиетата на някои от моделите както и с допълването на досиетата на Икарусите, които вече съществуват.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 21.10.2018, 23:25:59
http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html
Знам, че снимките не ви излизат. Излизат ми само на мен и само от браузъра, от който съм в акаунта си в „Гугъл Драйв“, защото има отдавнашен бъг от тяхна страна, за който аз разбрах съвсем скоро. Същото е и в списъка с подвижния състав в секцията обща транспортна информация и премислям варианти за нов редизайн, с който да реша проблема веднъж завинаги. Скоро очаквайте още нови неща като замяната на албумите за галерия по инвентарни номера, които са изключително зле с колекции от този тип (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157702506453274/?fbclid=IwAR15d7YOlrQEioEFiPm4f6ebA8_kJDBeWdkqLhY45FQxR9b7EiE-wrKXbJY).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.10.2018, 14:12:13
http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html
След три дни работа всичко най-сетне е на мястото си, но все пак при нередности сигнализирайте ми. Ще се постарая днес да съм готов и със забавените ъпдейти. Бях готов още в 15:39.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 19.11.2018, 15:07:41
http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html
Както може да видите регистърът на промените по превозните средства за 2017 г. е вече наличен. До средата на декември ще видите и този за 2016 г.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.12.2018, 15:23:03
http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html?fbclid=IwAR3unCKPDDGSutLLXqOSWx-bNJFIF_IqLS7EMQERpx7JR2czalDKUidZJKM
Регистърът на промените по превозните средства за 2016 г. също вече е в сайта.
За момента няма да издавам плановете си за 2019 г., но очаквайте много сериозна работа по сайта.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 17.12.2018, 10:37:47
Желязото се кове докато е горещо. Досиетата на YUTONG E12 LF (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20YUTONG%20E12%20LF%20files.html) са в сайта.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 18.12.2018, 16:56:07
MAN Lion's city G (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20MAN%20Lions%20city%20G%20files.html)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 20.12.2018, 09:24:17
Обновил съм страницата актуални линии и маршрути в секцията обща транспортна информация, което не бях правил от доста време и цялата информация е актуализирана(с изключение на все още неуточнения подвижен състав, който ще се движи по 8, 11 и 10 след възстановяването на 12, там съм сложил предстои да си уточни).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 22.12.2018, 22:35:23
Добавил съм Интуротата в базата данни активен автопарк, изготвил съм и досиетата им.
Готови са и досиетата на Škoda 27 Tr (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20Skoda%2027%20Tr%20files.html), оправил съм и галерията по инвентарни номера (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157703430723061/). До края на годината ще има и още досиета.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 23.12.2018, 23:01:32
Продължавам работата по досиетата от тролейбусния транспорт. Днес добавих досиетата на 26 tr, до края на годината очаквайте досиетата на всички останали тролейбуси тоест Графовете и Кобрите, както и разделянето на Икарусите на доставки, което трябваше да се случи от много отдавна.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.12.2018, 09:24:35
Както бихте могли да видите досиетата на Икарусите вече са разделени. Списък с всички показва всички по последователност на последните им инвентарни номера, както беше и досега, трите списъка по доставки са по хронология на първите инвентарни номера, а последният списък само в движение е ясен. Галерията по инвентарни номера ще им я оправя по-късно и може би няма да е вкарана в досиетата, както правя за останалите.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.12.2018, 23:16:39
Досиетата на Gräf & Stift NGE 152 са готови и са в сайта. Галерията им по инвентарни номера също е преработена в колекция от албуми за всеки поотделно, но фонда е много постен и за 2019 г. ще ми е сред задачите да изровя колкото се може повече непубликувани техни снимки. В графика за утре са Кобрите. С Графовете заедно ще са първите модели влезли със завършена база данни в базата данни на историческия автопарк, която ще стартирам през 2019 г. До тях ще се наредят Дювазите Т4/В4 и GT 6, на които им имам регистри на промените за 2016 и 2017 г., а не са и толкова много, за да ми изисква някакво особено усилие да им стегна досиетата и да им спретна галерията. Нататък работата по досиетата ще продължи от дъното на базата данни активен автопарк нагоре, но българските трамваи са много заплетени и тях по-скоро ще ги оставя за по-натам и ще прескоча към автобусите. Надявам се до средата на 2019 г. всички досиета за активния автопарк да са налични.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 26.12.2018, 12:14:26
Досиетата на Кобрите са налични.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 27.12.2018, 14:07:47
От днес в сайта са и досиетата на Инеконите.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 30.12.2018, 18:03:36
На 28-ми въведох досиетата на Песите, а от днес е готова базата данни за всички ВМС PROCITY. Новият ъпдейт по-късно тази вечер.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 01.01.2019, 00:13:49
Инициатива Защото транспортът е страст Ви честити Новата 2019 г. с всички най-добри и сърдечни пожелания!
Финалният ъпдейт за 2018 г. беше публикуван в 23:50. Очаквайте скоро новият регистър на промените по превозните средства.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 01.01.2019, 23:06:57
Бланките на регистъра на промените по превозните средства за 2019 г. са вече по местата си в База данни актуален автопарк. Утре ще въведа и първият ъпдейт за 2019 г., а след това започвам изграждането на База данни исторически автопарк. Защото транспортът ще бъде нашата страст и през 2019 г.!
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 04.01.2019, 10:07:11
http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20Home.html
Може да видите, че направих някои преустройства във вида на началната страница. Премахнах архива по дати на заснемане, защото с преработката на галериите по инвентарни номера, където правя отделен албум за всяко превозно средство, се трупат прекалено много албуми и всъщност с течение на времето силно се усъмнявах, че архивът по дати е нужен и че въобще се гледа. Това, къето все още не ми харесва е че се събира прекалено много текст и видът на началната страница е доста скучен и неатрактивен. Ще се работи и по това. Днес очаквайте да оправя отдавна чакащият „ремонт“ списък на подвижния състав в секцията обща транспортна информация.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 04.01.2019, 21:37:18
Вече и страницата на списъка на подвижния състав (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20Vehicle%20list.html) мина през редизайн по образец на базата данни активен автопарк. Следващите стъпки по плана за тази година са файл архивът в менюто транспортна база данни, който в момента е в абсурден вид и си е направо невъзможен за разчитане и преглед и обещаната база данни исторически автопарк.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 12.01.2019, 08:50:53
В момента временно съм прекратил активната работа по сайта, защото работя много усилено по премиерата на един нов проект, чиято премиера според предварителния план трябва да е накрая на месеца и до момента изглежда, че нямам проблеми с това. Уверявам ви, че ще бъде нещо, което ще си заслужава вниманието. Нещо, което ще сложи финална завършеност на проекта за цялостната визия на SOFIATRANSPORT. Оттам нататък ще остава само да се доизгради функционалността.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 20.01.2019, 19:58:56
В началната страница на SOFIATRANSPORT е въведено вграждане на последните 12 снимки качени в галерията.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 04.02.2019, 13:21:08
Ако влезете в секцията Транспортна база данни > База данни активен автопарк (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html) и потърсите тролейбусите Ikarus 280.92 T ще видите, че съм въвел галерия по инвентарни номера по новия дизайн. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157704911355271/) Налични са всички албуми за тролеите, които съм заснел, но все още нямам качени снимки на 1208, 1209, 1212, 1217, 1303, 1405, 1406, 1407, 1422, 1501, 1504, 1505, 1506, 1513, 1517, 1521, 1525 и 2052. Ще кача техни снимки в най-скоро време. Междувременно ако все още не сте видели премиерата на Транспортна станция, която направих на 23-ти януари може да я видите сега. Очаквайте нови статии през втората половин ана февруари.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.02.2019, 12:13:49
За да си направите сметка какво представлява проектът за публикуването на целия ми фонд с галерия на возила в галерията към сайта. Избрах си произволен тролей Икарус и се върнах назад до началото на 2012 г. и му намерих 532 снимки.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 13.03.2019, 11:32:39
След седмици наред упорита работа в Транспортна станция е налична една уникална история на 2018 г. (https://app.luminpdf.com/viewer/JXY4NEzYFqer6AX6Y/share?sk=1041a26d-dfd3-467a-aa7b-1d33be9b1e06), огромна, но както съм написал в заключението на никого не поставям срокове прочетете я сега или прочетете я сега от до или както съм записал в заключението:

„Аз искам да разкажа всичко и не
ламтя за положително оценяване. Истински стойностните неща
имат нужда от време, за
да бъдат разбрани и възприети като такива
и колкото и нескромно да звучи би било признание, че съм хвърлил
цялото това време на вятъра, ако кажа, че целта ми не беше да
напиша нещо стойностно и продуктивно, което може да не е най
-
бързото и лесно четиво, но
в даден момент някъде, някой ще може
да отдели време за него и да го възприеме в цялост. Най
-
хубавите
неща в живота не се явяват в чист и лесен за смилане вид, а за
възприемането на скритият замисъл трябва точно определено
време и точно определено място,
но осъзнаеш ли го веднъж
започваш да виждаш една по
-
голяма картина. Започваш да се
чувстваш освободен от дребнавите ежедневни, злободневни
тъпотии и да виждаш света по един по
-
различен начин. Та надявам
се ако не днес, утре, тази седмица, този месец или та
зи година
дори, рано или късно в един момент да намерите време да
възприемете тази книга, защото по обем тя си е точно такава.“

И все пак опитайте се да ѝ отделите време, защото ще видите неща, които никога няма да видите на друго място.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 31.03.2019, 12:08:58
Отворени досиета 31-ви март 2019 г. разказва за неразказваната до момента впечатляваща история на подвижния състав по автобусна линия 72. (http://sofiatransport.atwebpages.com/Transportna%20stantsia%20-%20Otvoreni%20dosieta%20mart%202019.html)
Следващата планирана статия е посветена на знаковия 30-годишен юбилей на трамваите ЧКД Т6В5, но преди това ще има още една по-кратка.

Междувременно извършвам и активна работа по Sofiatransport.
До момента въведени в коректен вид са галериите по инвентарни номера за моделите:
Mercedes-Benz O 302 Т (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157707827059934/)
Mercedes-Benz O 405 N и O 405 N 2 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157706218249491/)
Mercedes-Benz O 345 S (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157707593574855/)
Mercedes-Benz O 345 G (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157677427907667/)
Mercedes-Benz O 345 CONECTO S (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157707413593335/)
Mercedes-Benz O 345 CONECTO G (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157707412286945/)
Mercedes-Benz Intouro ME (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157704896316044/)
MAN SG 262 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157690594970883/)
MAN Lion's city G (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157704764579264/)
BMC PROCITY (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157701858016412/)
TEDOM C 12 G (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157702506453274/?fbclid=IwAR15d7YOlrQEioEFiPm4f6ebA8_kJDBeWdkqLhY45FQxR9b7EiE-wrKXbJY)
YUTONG E12 LF (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157703090550831/)
Škoda 26 Tr (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157704945796284/)
Škoda 27 Tr (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157703430723061/)
Gräf & Stift NGE 152 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157699090448960/)
Güleryüz Cobra GD 272 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157701732935682/)
Ikarus 280.92 T (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157704911355271/)
PESA 122 NaSF (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157705113560714/)
T8M-700 IT /Inekon/ (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157701743272092/)

От 1-ви април още:
Schindler Waggon AG Be 4/6 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157707912756704/)
Düewag GT 8 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157707686343555/)

От 2-ри април още:
ČKD T6А5 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157707941042264/)
Т8К-503 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157677525032037/)
Т6М-700 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157677527440917/)
Т8М-700М (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157690713114633/)
ČKD T4D-C/B4D-C (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157690713755833/)

От 3-ти април още:
ČKD T6A2/SF (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157677537204577/)

От 4-ти април още:
ČKD T4DM/B4DM (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157704403748492/)
ČKD T6B5 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157704405870722/)

Имам и още не малко работа по този проект, след това продължавам напред. Работата върви бавно, защото става дума за огромен масив информация, но надявам се до края на тази година организацията в сайта да е доведена до максимално възможното.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: hitar_potter on 31.03.2019, 12:50:04
Отворени досиета 31-ви март 2019 г. разказва за неразказваната до момента впечатляваща история на подвижния състав по автобусна линия 72. (https://forum.gtsofia.info/index.php?topic=389.msg100201138#msg100201138)
Няколко забележки по оформлението: По-добре използвай серифен шрифт, използвай двустранно подравняване на текста и освен в началото и края не виждам да разделяш текста на параграфи.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 04.04.2019, 13:20:29
От 1-ви април до момента коригирах структурата на още десет галерии по инвентарни номера, с което структурата на всички галерии за трамваи е адекватна. За тролеите също беше коригирана още в края на миналата година, а там имам също и всички досиета. Останаха само от действащият автопарк Mercedes-Benz CONECTO LF/G, CITARO и O 530 CITARO, BMC BELDE 220/250-SLF и YUTONG ZK6126HGA. Бавя съставянето на базата данни за исторически автопарк, защото искам да я открия с пълна база данни, което значи със съставени досиета, за което ми трябва много време и не знам дали намерението ми ще се осъществи точно по план, но за момента тази част от разработката на сайта не ми е най-висш приоритет. Трябва да се оправи файл архива в секцията транспортна база данни, трябва да се оправят всички месечни транспортни дневници по дизайна от юли насам, трябва да се правят досиета, трябва да кача целия фонд от 2012 и 2013 г., който го имам в обработен вид в галерията и още много, много, много друга работа по коректното описване на снимките в галерията до края на 2017 г., трябва да доизградя структурата на месечните галерии и да ги интегрирам в сайта и т.н. Непосредствено приближаващата следваща крачка е ново въвеждане на последните снимки на всички возила, което не съм правил от 2018 г., а за някои модели в албумите за актуален вид още се подмотават снимки от 2016 г.

Друго, което бихте могли да забележите е че съм премахнал дългите и никому ненужни и нечетящи се описания на албумите(прикачените файлове).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.04.2019, 22:40:30
Добавих в галерията за О 345 G (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157677427907667/) всичките ми последни снимки на малашевските серия 22 от преди да преминат в „Малашевци“.

Междувременно добавил съм и всичките ми последни снимки на движещите се тролеи Икарус заедно с основно-ремонтиращите се в момента 2913 и 2914 и учебния 2715(неговата последна снимка всъщност беше в галерията от края на миналата година).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 08.04.2019, 10:46:02
Добавих и архива 1101-1123, 1125-1141 от 2015 г. в последен актуален вид преди прехвърлянето на бъдещата 33-та серия в „Дружба“.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 08.04.2019, 21:31:17
От днес в актуалния месечен транспортен дневник се предлага списък с всички возила с реклами. (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ8BQuaym2-BY9_H39ct18q-9LNXmy1jfTKRwANu68n7E1wcZpihHKBQCx3fF9lJgO6QJXjt7XkFnRd/pub)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.04.2019, 13:30:47
3 месеца, 3 истории/Транспортна станция 11-ти април 2019 г. (http://sofiatransport.atwebpages.com/Transportna%20stantsia%20-%203%20mesetsa%203%20istorii.html)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 13.04.2019, 19:39:50
Започнал съм дейност по въвеждането в галерията на архив 2012 г., продължавам и работата по въвеждането на последните снимки на различните модели актуално движещи се возила.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 16.04.2019, 12:44:51
В галерията на SOFIATRANSPORT от тази сутрин са достъпни последните ми снимки на всички трамваи ČKD T6A2 и ČKD T6A2-SF с инвентарни номера 2025-2040, 3001-3024 и 2041-2057 като както направих преди малко повече от седмица с Икарусите и тук съм обновил и албума за актуален вид разбира се за возилата, които имам в актуален вид.

31 от общо 45-те снимки в албума за актуален вид са от април.
 
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 20.04.2019, 17:40:51
От 17:00 на 20-ти април 2019 г.(днес) в галерията на SOFIATRANSPORT транспортна база данни са налични последните ми снимки на всеки един от трамваите Т6М-700 съществували непосредствено преди браковете от 2017 и 2018 г. Снимките са достъпни през менюто Транспортна база данни > База данни активен автопарк и скрол до модел Т6М-700, а на същото място е налична и специална колекция с последните ми снимки на бракуваните през 2017 и 2018 г. в последен актуален вид.

По-късно тази вечер добавих и последните ми снимки на ЧКД Т6А5, които обхващат датите 18-ти, 15-ти, 3-ти и 1-ви април и 15-ти март.

На 21-ви април бяха добавени още последните снимки на моделите Т8К-503, Т8М-700, Т8М-700М и ЧКД Т6В5.

На 22-ри април бяха добавени още последните снимки на моделите Schindler Waggon AG Be 4/6 и PESA 122 NaSF.

На 23-ти април бяха добавени още последните снимки на моделите T8M-700 IT /Inekon/, ČKD T4DM/B4DM и Düewag GT 8. Останаха само динозаврите, за да е пълен ъпдейтът за всички трамваи, тъй като си мисля, че не бях публикувал последни снимки на тях, но ще бъде поправено скоро.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 26.04.2019, 23:56:45
Ново в Транспортна база данни>База данни активен автопарк (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html) на SOFIATRANSPORT.
Ако превъртите до долу, където са трамваите може да видите, че вече имам изнасяне на датата на последното въвеждане на последни снимки на всички возила от модела.

Всъщност това ми хрумна още във вторник на 23-ти, но имаше определен проблем. Качих последни снимки на движещите се Икаруси(тролеи) на 6-ти април, но нямах последните снимки на всички бракувани, дори имаше такива, на които въобще не бях качил, така че ме глождеше факта, че нямах основание да напиша, че съм им добавил последните снимки, а знаете, че съм спец по Икарусите и имаше значение да поправя тази грешка. За целта се върнах назад чак до 2012 г. и сега няма нито един бракуват Икарус 280.92Т, който да няма публикувана последната ми негова снимка. Имам и специални допълнителни кадри като първите и последните ми снимки на 1204>2624, 1301>2625, 1311>2626, 1403>2627, 1404>2628 с двата номера и отново обнових фонда с най-актуалните ми снимки до вчера включително.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 12.06.2019, 10:29:39
Здравейте отново.
Освен новият банер на SOFIATRANSPORT, който датира от вече месец в сайта има и редица подобрения.

В База данни активен автопарк (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html) бяха вградени хипервръзки за препращане до част от страницата и избягване на досадния скролинг.

Вече историческите модели бяха окончателно изведени в База данни исторически автопарк (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20historical%20vehicles.html), като записани са и годините им на експлоатация.

В началото на част от страниците (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20RPPS%202016%20O%20305.html) бяха вградени хипервръзки за навигация в сайта. Работата по останалите страници продължава.

Вчера редизайн премина и началната страница (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20Home.html) на сайта като основна цел е намаляване на досадния затормозяващ текст и скролинг до минимум. От миналата седмица от своя страна на нея са изнесени и месечните галерии подредени в колекции по години. Изградени са само тези за 2018 и 2019 г., но тази година ще се работи и по останалите.

Албумът за хронологичен архив за модел YUTONG ZK6126HGA/CNG (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157676750611866) е с обърната подредба - най-новите снимки най-напред, с ясната цел по-голяма атрактивност - когато потребителят влезе би очаквал да види най-новите снимки най-напред, а не да превърта скрол и да да прелиства десетки страници(при тролеите Икарус най-вече). Това предстои да се случи и с всички останали албуми.

Обзор на ситуацията с нововъведените модели возила от декември 2018 г. насам:

- YUTONG E12 LF - Всички са за линия, заснемане чака само 3017 Вижте всичко тук. (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQOG6WnJqDv6o1r_4ihSMWj58RJoNn0xctGgNxZUhQjuI-mC-Plpt0OWja79WEA1gameq6pdgh3tYPH/pub)

- BMC PROCITY - От 58 излизали на линия(без 3410 и 3411) незаснет е само 3408. Вижте всичко тук. (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ5oTjabIkevZ6BXHr0aLy5njNusYoD5LWSvgl0clEwJa2qJx2zT3b4JvTCOV0OWIaZNa99HIFxxNuv/pub)

- Mercedes-Benz Intouro ME - Всички 10 са на линия, остават за заснемане 1305, 1307 и 1309. Вижте всичко тук. (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSnbebgQ97L9OG6SBzukQK8tTYs64VEGzFyvQjDuQ-d6M-s0UN53AcOrNqVQU91v62j0MiwVMiG0b-A/pub)

- YUTONG ZK6126HGA CNG - Всички 22 са на линия, остават за заснемане 3657 и 3662. Вижте всичко тук. (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRtlAoxd3NrwCjzvl6erxuaVe0R5rjL9hNikAv4ncEujpoGoKL7jnsDMIc4fdKSfBgDRJclKVCDWlLe/pub)

- MAN Lion's city G - На линия са 1601-1620 и 2300-2319, остават за заснемане 1601, 1603, 1604, 1608, 1615, 1617, 2300, 2301, 2302, 2306, 2308, 2313, 2314, 2315 и 2317. Вижте всичко тук. (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQYWTcb7mX1w0wZy7Xb42h0t6PWh2mD4TZowO_pYFVVbi82tzq8wjgCXUgzpVcIEpqgLI3ZUzGRtVPR/pub)

Досиетата (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20MAN%20Lions%20city%20G%20files.html) на 1601-1620 вече са въведени, но не съм въвел пълната справка за въвеждането в експлоатация на доставка 2018 и досиетата за 2300-2319. Ако забелязвате във всяко досие по отделно съм вкарал информацията за дата/месец на доставка и дата/месец на пуск. Това ще се въведе и за всички останали изготвени до момента досиета на други модели, където не е направено до момента.

В галерията на Lion's city по инвентарни номера (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157704764579264/) са въведени албумите за 1601-1620. Очаквайте скоро и за 2300-2319.

Що се отнася до Транспортна станция от април насам работя по една наистина голяма, бих казал много повече книга, отколкото статия. Силно се надявам да я завърша до края на юни, но и да закъснея още веднъж няма да я оставя недовършена, а когато я видите ще разберете, че си е струвало.


Пропуснах и още нещо. С ревизията от вчера изчистих месечния транспортен дневник от нещата, които са в секцията новини в дъното на началната страница. Когато намеря време ще изчистя и старите месечни транспортни дневници. От май месец в текущия месечен транспортен дневник има освен списък на всички реклами по возилата и списък на всички возила на основен ремонт с изнесени данни за местата и началните месеци на ремонтите.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: Ники 1515 on 12.06.2019, 23:45:21
Поздравления за огромната свършена работа, Влади! :fan:   Изчерпателни данни и интересен снимков материал, актуална информация – както винаги!

Промените в подреждането на информацията и в дизайна улесняват бързото ориентиране.

Особено интересни са ми колекциите с избрани снимки „18 gold” от различните години (в раздела със специалните галерии)!  Също и поредицата „На днешния ден…” (в раздела за транспортна журналистика)!  А историческият гид на подвижния състав от наземния транспорт съвсем не е кратък и просто искам да ми се освободи време, за да почета на спокойствие! :)

Конкретно на мен ще ми бъдат много полезни историческите данни за експлоатацията на различните модели возила.  Мисля да кача някои стари непоказвани снимки и ще мога да избера подходящ момент – например годишнина от настъпила важна промяна.

Успех и в новите твои инициативи!
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.06.2019, 09:22:04
От вчера в галерията на Sofiatransport са налични снимки на всички излизали на линия 58 от общо 60-те BMC PROCITY (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157701858016412/) на „Столичен автотранспорт“ доставка 2018 г.

При новите Lion's city вчера се справих с още шест от 23-та серия и от тях ми остават само три - 2302, 2313 и 2315. При землянските е по-сложно, там имам още цели пет - 1603, 1604, 1608, 1615 и 1617, но действам и по тях. Определено този нов подвижен състав вече ме умори, а е само средата на годината и предстоят още промени, но що годе се справям, поне към момента.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 28.06.2019, 10:04:06
Една малка вметка. На днешния 28-ми юни се навършват осем години от първия ми снимачен ден - 28-ми юни 2011 г. и макар да не искам да проявявам особена нескромност като фокусирам вниманието върху себе си, бих искал да изразя благодарността си към хората, които ме подкрепяха, защото те не подкрепиха само мен, а подкрепиха и една инициатива, която ще дам всичко от себе си не само да остане за години наред, но и да се развива към нещо все по и по-добро.

Междувременно от вчера вечерта в галерията по инвентарни номера на MAN Lion's city G са добавени албумите за серия 2300-2319. След следващият ъпдейт може да видите снимки още на 1608 и 1604, с което от серия 1601-1620 остава само 1617, а от серия 2300-2319 все още остават три - 2302, 2313 и 2315, както написах и при предния анонс.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 30.06.2019, 10:05:35
Не е лесно да държа сайта в крак с всички непрекъснато актуализиращи се актуалности в тази година на бурни промени, преномерации, въвеждане на нов подвижен състав, прекратяване на концесии и т.н., но правя всичко възможно. Секцията за новини в началната страница се обновява непрекъснато. Все още не съм си изградил особено добър навик за списъка на подвижния състав в секцията Обща транспортна информация, но ще проведа нужните реформи по въпроса.

Въпреки, че сайтът не е напълно изграден и всъщност има още много неща, които да се изградят по него и ще са ми необходими години и години за тази цел, както и не е на професионално ниво, не е интерактивен и с използване на управление на бази данни, правя всичко възможно да го демонстрирам като един напредващ и движещ се в правилната посока проект и надявам се това се усеща по този начин.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 03.07.2019, 09:15:38
След първите два дни на най-новите MAN Lion's city 3140-3159 в галерията им в Sofiatransport (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157704764579264/) вече има десет от тях.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 05.07.2019, 21:37:19
Всички албуми за различните модели возила хронологичен архив са подредени в новия ред най-новите най-напред.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.07.2019, 22:56:59
Sofiatransport никога не спи и никога не си взима отпуск.

След активна акция в понеделник и вторник тази седмица вече имам 55 от 60-те нови MAN Lion's city. Остават ми само 1617 в „Земляне“, 2315 в „Малашевци“, 3140, 3143 и 3149 в „Дружба“.

От новите BMC PROCITY е само въпрос на време да си набавя и 60-тият 3411, всички други са вътре. В понеделник също така си набавих и предпоследното старо PROCITY на МТК от 2017 г., което още не бях заснемал - 7053 и сата остават само 7055 за с инвентарни номера по актуалния стандарт и 7075 за първо заснемане.

От всички нови представители на 33-та серия, които съм потвърдил като излизали на линия - 3315, 3316, 3317, 3318 и 3320 вече добавих 3317, 3318 и 3320.

Действам много активно и по добавянето на всички автобуси, които все още нямам с новите електронни табели.

Що се отнася до Транспортна станция сесията ми мина и сега активно действам по актуалния проект, който започнах през април, но първоначално не се заех достатъчно сериозно април и май, след това започна сесията ми и го спрях около месец. Все още не ми се ще да разкривам точно за каква статия става въпрос. То е много повече книга, а не статия и съм решен да бъде един монументален проект, за който ще ми трябва още доста време, но бавно не бавно вървя напред и съм решен да го доведа до край, така че пригответе се да видите нещо, каквото не сте виждали то мен до момента. Работя го така, че наистина да остане в историята.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 12.07.2019, 17:29:56
Сайтът не работи от тази сутрин поради превишаване на лимита на безплатния трафик от 5ГБ. Работя по решаването на въпроса. В най-лошия случай няма да има сайт до края на месеца, но дори и да стане така няма да се отвори дупка в базата данни, тъй като тя не е в директорията на сайта, а в Гугъл Драйв и Фликър. Няма да е видима, но ще се обновява. Все пак ще се постарая да не се стига до този сценарий.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 16.07.2019, 19:42:23
Сайтът работи отново. Е не беше без да им платя де, но няма справедливост в този свят.  :D Регистрирането на домейн ще е следващата стъпка. Вече е направен и актуалният ъпдейт.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 20.07.2019, 23:19:44
Галерията за най-новите попълнения в парка на „Столичен автотранспорт“ в сайта се движи с ударни темпове. ОТ всички 60 нови MAN Lion's city след днес ми остава още само един единствен 3140.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 03.08.2019, 09:35:42
От вчера в галерията на Sofiatransport вече има налична снимка и на последният от новите MAN Lion's city, който ми беше останал - 3140, с което всички са заснети. Имам и всички останали в най-актуален вид, въпреки че почти всичките им снимки са от миналата година, но и това ще бъде ъпдейтвано скоро.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 08.09.2019, 21:41:30
След почти цяло лято липса на сериозни разработки по сайта от днес може да видите галерията по инвентарни номера за Mercedes-Benz CONECTO LF/G, CITARO и O 530 CITARO (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Mercedes-Benz%20CONECTO%20LF/G,%20CITARO%20%D0%B8%20O%20530%20CITARO) приведена в новия формат.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 10.09.2019, 22:35:29
От днес в новия формат е и галерията на BMC BELDE 220/250-SLF (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#BMC%20BELDE%20220/250-SLF).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 12.09.2019, 17:05:46
И галерията за YUTONG ZK6126HGA (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#YUTONG%20ZK6126HGA) е преформатирана, с което всички галерии по инвентарни номера за базата данни актуален автопарк са готови. Имам огромен план за втората половина на септември и за октомври след това, очаквайте го скоро.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 18.09.2019, 22:40:31
На думата за огромния план. Освободил съм си време специално, за да публикувам ако не целия в кампанийна акция, то по-голямата част от фотоархива ми 2012/2013 г. Започвам от декември 2013 г. и се връщам назад. Първите 104 снимки от първите ми три снимачни дни, които съм имал от декември 2013 г., вече са въведени. Въвеждането им по албуми ще е по-сложна операция, ще отнеме време и ще ми е колосален проблем, но ще се опитам да го разреша.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 19.09.2019, 23:49:04
Както вече може да видите работата върви с висока скорост. Вчера и днес въведох общо 711 снимки от декември 2013 г. Правилното им подреждане по албумите предстои утре, след което продължавам с пълен напред към архив ноември 2013 г. и т.н. Общият брой на снимките в Sofiatransport transport gallery към момента е 10 204 и не мисля, че има друга транспортна галерия за София, която да разполага с толкова много, а числото тепърва ще нараства.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 21.09.2019, 23:34:26
Съжалявам, че втори ден пропускам ъпдейта на транспортната база данни, но исках да приключа цялата работа по публикуването на архив декември 2013 г. Трябваха ми два дни да въведа 711-те новопубликувани снимки всяка в албума за съответното возило и след това да ги проверя една по една дали всичко е правилно, тъй като не бях сигурен и действително открих сериозни грешки, които са поправени. Утре ще има нов ъпдейт на ТБД и ще започна работата по архив ноември 2013 г. Иска ми се до края на месеца да премина и през октомври и септември 2013 г., но това е в най-добрия случай. При всички случаи очаквайте мега постъпления на архив, в това може да бъдете сигурни. Готвя и още един нов проект за Sofiatransport transport gallery, който също ще ви хареса, обещавам ви.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 22.09.2019, 11:04:00
Новият ъпдейт на ТБД вече е въведен заедно с последните ми попадения на возила в актуален и най-актуален вид. За да стане ясно от Мерцедесите О 345 CONECTO S ми липсват в най-актуален вид с новите електронни табели само 1921 и 1935, което също така означава, че всички останали имат въведеен фотофонд от 2019 г. От O 345 CONECTO G ми липсват само 1104/3315 като 3315 и с новите електронни табели, 1139/3319 и 1120/3322 по същия начин.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 28.09.2019, 23:00:43
Публикуването на архив ноември 2013 г. приключи. Общо новодобавени снимки в галерията 932. Тези снимки от ноември 2013 г., които са били качвани по-рано не са много и накрая на кампанията ще се въведат в месечния албум, както и тези от декември и от следващите месеци, които предстои да публикувам. Кампанията не е приключила и няма да приключи докато не кача цялата 2013 г., а след това ми предстои мащабна работа по преподреждане на всеки един от албумите, което ще ми трябва две или дори повече от две седмици, предвид колко досадна работа ще бъде, но ще я извърша, за да бъде галерията напълно изрядна. Общо количество снимки в галерията в момента 11 171. Общо количество снимки на най-много въвеждания модел возила - тролейбусите Ikarus 280.92 T - 2013.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 03.10.2019, 12:06:31
Както бихте могли да забележите вече имам и 1921 с новите електронни табели, с което имам целия модел Mercedes-Benz O 345 CONECTO S (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Mercedes-Benz%20O%20345%20CONECTO%20S) в най-актуален вид и с галерия то тази година. Фокусирам вниманието специално върху този модел, тъй като всички знаем какво е положението при него. Не се снима и не се следи редовно по обясними причини. Идеята ми не е да се похваля за нещо, което съм направил, а да покажа къде може да намерите актуална галерия за него.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 05.10.2019, 23:49:56
След многобройни часове работа, работа, работа, работа и още работа по въвеждането на архив октомври 2013 г. в галерията на сайта, от преди малко той вече е наличен с целите си повече от 1 150 снимки.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.10.2019, 09:57:09
С радост съобщавам, че вчера си заснех и последният от 172-та нововъведени в експлоатация автобуси от 12-ти декември 2018 г. до 1-ви юли 2019 г. Сега, за да имам всички возила на „Столичен автотранспорт“ и „Столичен електротранспорт“ в гарантирано най-актуален вид, ми остават общо осем автобуса и два трамвая, а при концесионерите, като изключвам „КАРАТ С“, които скоро ще отстъпят и последната си линия, ми трябват два автобуса на МТК и един на „Еридан“.

Междувременно архив септември 2013 г. вече е в сайта и продължавам работата по предишните месеци от 2013 г.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 15.10.2019, 21:21:59
В сайта е вече и архив август 2013 г.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 23.10.2019, 22:24:35
В галерията към сайта вече е и архив юли 2013 г.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 28.10.2019, 22:18:32
От тази вечер съм готов и с архив юни 2013 г. и продължавам към май. Както може да видите въобще не е бърза и лесна задача, да не говорим за подреждането албум по албум, което трябва да актуализирам накрая, но ще направя всичко възможно до края на ноември акцията да е финиширана.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 31.10.2019, 10:46:32
На сайта вече е и май 2013 г. Актуалният ъпдейт на транспортната база данни ще се извърши тази вечер заедно с още някои други поправки по сайта, които не можех да извърша заради кампанията по публикуване на архив 2013 г., но сега ще си дам един ден почивка специално за тях. Например страницата актуални линии и маршрути се нуждае от сериозни корекции и не съм обявил в секция новини на началната страница възстановяването на титулярните маршрути на А73, 83 и 102.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 01.11.2019, 15:40:26
Актуалният ъпдейт на ТБД до вчера и актуализирането на информацията в страницата актуални линии и маршрути беше извършено още вчера вечерта. Работата по архив април 2013 г. е в ход, но тъй като там снимките са изразено повече няма да трае само два дни. Надявам се преди края на ноември да съм готов с целия архив 2013 г.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 03.11.2019, 23:50:32
В галерията към сайта Sofiatransport вече може да видите първата ми стотна галерия за едно возило: линк (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/albums/72157678340939218/page1?fbclid=IwAR2gt5a2oC-PEjzZnOpwohG-Iu-CpDWin35rYMDo0nUblT0W62xMtPXYo5U).

Разбира се не са самозалъгвам, че има още огромно количество работа, която трябва да бъде свършена. Напълно основателен би бил въпросът добре, толкова много материал от една година 2013 г., а от 2012 г. къде, така че няма да се зарадвам напълно преди да публикувам цялата си галерия от до, както за това, така и за всички други возила, но много пъти вече съм споменавал, че става дума за стотици хиляди снимки и дори без да ги обработвам на компютър сами може да видите колко време изисква само едното им публикуване. Ще минат дълги години докато галерията на Sofiatransport достигне съвършенството, което търся - да имам в нея целия си фонд. Друг е въпроса, че вероятно ще трябва да мина през сериозни технически трудности, когато говорим за например над 15 500 снимки от тази година или над 18 100 от 2016 г. или над 16 000 от 2017 г. и т.н. и че сайтът в момента въобще не е на професионалното ниво, на което трябва да бъде, за да бъде най-добрият любителски транспортен сайт за София, но всичко това с времето си. Силно се надявам, че си давате сметка какво предстои, но също така и какво съм постигнал до тук и как след години наред неспазени обещания най-сетне черно на бяло може да се види резултатът или поне зачатъците на резултата, който съм търсел да постигна още от далечния 28-ми април 2011 г.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 05.11.2019, 22:58:13
В галерията вече наличен е и целия архив април 2013 г.

От 7-ми ноември наличен е и архив март 2013 г.

От 9-ти ноември наличен е и архив февруари 2013 г.

В страницата База данни активен автопарк (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html) вече е въведена и информацията за метрото.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 10.11.2019, 20:46:37
Е, обещанието най-сетне е спазено след два месеца упорита работа. Целият архив 2013 г. е в галерията на Sofiatransport. Първата ми изцяло публикувана година фотоархив и бъдете сигурни, че това ще бъде само началото. Предстои преподреждането на албумите, да премахна повтарящи се снимки със случайно публикувани такива от 2013 г. преди, да вкарам всички преди публикувани в помесечните албуми, което може би ще ми отнеме една или две седмици в най-лошия случай.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 15.11.2019, 10:05:34
В Транспортна база данни/База данни активен автопарк (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html) вече има нова опция прецизно намиране на модел.

Работата по правилното подреждане на албумите след въвеждането на архив 2013 г. продължава.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 21.11.2019, 09:45:29
С огромно удоволствие ви съобщавам, че двумесечната мега сага по проекта за публикуването на архив 2013 г. в галерията на Sofiatransport най-сетне приключи. Всички албуми са подредени по правилния ред и всичко във Фликър галерията, както и в сайта, си е на точното място, на което трябва да бъде. Бяха два месеца изтощителна работа, в които не съм си прекарал една вечер на дивана пред телевизора, за да въвеждам снимки и оправям албумите след това. Най-големият ми проект, с който някога съм се заемал и ми е трудно да си опиша емоциите, след като най-накрая всичко е завършено. Всички 9735 снимки може да видите тук (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157710952586371/)(достъпът е през началната страница на сайта). Няма повтарящи се снимки, няма снимки, които да не са в съответния месечен албум, всички албуми са подредени правилно по установената хронология от най-нови към най-стари снимки за общите албуми за моделите и от най-стари към най-нави за албумите за всяко отделно возило.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 22.11.2019, 20:57:37
Днес беше добавена галерия най-нови снимки към днешна дата на електроавтобусите YUTONG E12 LF. Междувременно може да видите, че от тази седмица вече имам всички автобуси BMC PROCITY на „Международна транспортна компания“ и в актуален вид, но най-вече най-сетне ги имам всички след като ми трябваха повече от две години за тази цел. Останалите 60 на „Столичен автотранспорт“ си ги имам от 4-ти септември, когато заснех и последният ми необходим 3411. Като следваща приоритетна задача в сайта ще работа по въвеждането на досиетата на MAN Lion's city G 2018 г. и най-актуална галерия за моделите, чиято галерия не беше обновявана през 2019 г. до момента. През 2020 г. ще се доизгражда и базата данни за историческия автопарк. Имам доста добри идеи за нея, очаквайте ги. Планиран е и втори транш обновяване на фонда за новите автобуси от тази година. През 2020 г. също така ще има и въвеждане на галерията от 2012 г. и ако ми стигнат възможностите ще добавя и целия ми архив 2011 г.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.12.2019, 16:44:31
Галерията на Sofiatransport продължава да е на няколко возила от това да има всички в актуален вид като изключим старите BMC BELDE 250-SLF на „Международна транспортна компания“, от които ми липсват два, но към момента те не се движат редовно на линия(резерви са и не се пишат по наряд). И с тези изключения обаче целта на Sofiatransport да бъде единствена по рода си транспортна база данни за градския транспорт в София е повече от реализирана. Установих че не ми стигат още само 291 снимки, за да имам 20 000 от цялата година. Определено беше най-успешната ми година във фотографско отношение, а огромна част от тези снимки останаха непоказани. По тази причина готвя една наистина специална финална колекция за годината, но за момента няма да издавам повече.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 08.12.2019, 19:30:59
От днес в Sofiatransport може да видите някои новости. Разделих базата данни за моделите Mercedes-Benz CONECTO LF, CONECTO LF G, CITARO и O 530 CITARO. Тук (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Mercedes-Benz%20O%20530%20CITARO) в базата данни за актуалния автопарк може да видите двата от четирите модела, които останаха в движение след прекратяването на концесиите на „КАРАТ С“, а тук (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20historical%20vehicles.html#Mercedes-Benz%20CITARO) в базата данни за историческия автопарк са CITARO и CONECTO LF G, които имаха само „КАРАТ С“. Скоро ще разделя базите данни също за BMC BELDE 220-SLF и BELDE 250-SLF, както и тази за ČKD T6A2 и Т6А2-SF, за да бъде всеки един модел в собствена база данни.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 31.12.2019, 17:11:55
В тези последни мигове слънчева светлина за 2019 г. е подходящо време да си припомним историите, които не бяха разказани. След над 20 500 направени фотографии на возила от градския транспорт в София днес инициатива Защото транспортът е страст с удоволствие ви представя някои от най-добрите от тях в най-голямата заключителна годишна колекция правена до сега (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/albums/72157712439715866).

Весело посрещане на Новата година и нека 2020 г. бъде по-добра и по-щастлива за всички ни! За да може транспортът да продължи да бъде нашата страст!


Албумите още не са оправени, но предстои цяло ново десетилетие, има време. :D Ще ми отнеме доста време, но ще се справя.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 02.01.2020, 18:23:14
Може да видите, че в сайта вече са налични бланки за регистрите на промените за 2020 г., както и секция за новите електробуси в Транспортна база данни/База данни активен автопарк. Предстои актуализиране на Обща транспортна информация/Списък на подвижния състав(пуснато е съобщение на страницата).

Плана ми за тази година включва публикуване на архив 2012 г. и повече работа по изграждането на досиета, тъй като тази година не съм направил почти никакви. И не на последно място да възродя Транспортна станция. Нещата там тръгнаха не на добре след като се захванах с една голяма книга през април 2019 г. и така и не я довърших, но тази година ще си осигуря нужното време, а имам и доста нови идеи.

Очаквайте актуализирането на подредбата на албумите след голямата заключителна колекция до една седмица.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 04.01.2020, 20:30:39
От днес в Sofiatransport са достъпни досиетата (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20MAN%20Lions%20city%20G%20files.html) на всички 186 MAN Lion's city G опериращи линии от масовия градски транспорт в София.

Ако се питате дали виждам, че изглеждат ужасно в този вид всички 186 досиета заедно, виждам го. Ще ги разцепя на по-малки масиви съвсем скоро.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 10.01.2020, 22:26:02
Очаквайте актуализирането на подредбата на албумите след голямата заключителна колекция до една седмица.
Все още работя по проблема. Ще подготвя един кратък отчет за дейността на галерията към сайта през 2019 г., очаквайте го скоро.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 12.01.2020, 12:24:41
Всички снимки от финалната годишна колекция за 2019 г. вече са във всички албуми, в които трябва да бъдат. Подредил съм всички общи албуми по хронология правилно, остава да прегледам и оправя албумите возило по возило.

Може да забележите и още една промяна тук (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Ikarus%20280.92%20T). Разцепих големия албум с 5767-те снимки на Икарусите по години, защото отдавна смятах, че общия голям албум е неизползваем с целия този архив събран само в него. Знам, че вероятно това количество текст изглежда стряскащо, но не мога да направя повече без вградена в сайта галерия, в която най-отгоре да има линкове за бърз достъп в страницата, както направих най-отгоре в Транспортна база данни/База данни активен автопарк. Когато това се случи някъде напред такава функционалност ще бъде стандарт, но за момента това остава единствена хронология разделена по години по този начин.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 15.02.2020, 13:19:30
Поради други ангажименти не бях работил по възстановяването на правилната подредба на албумите по возила от доста време. Сега продължавам работа. Току що в базата данни бяха въведени последните ми снимки на бракуваните автобус и трамвай 2146 и 4030 в последния им актуален вид.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 20.02.2020, 10:06:46
Поради технически проблем с Фликър подредбата на албумите временно не може да бъде актуализирана!
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 21.02.2020, 11:04:50
Поради технически проблем с Фликър подредбата на албумите временно не може да бъде актуализирана!
Работя по разрешаването на проблема.

Бихте могли да забележите, че в сайта към момента има една сериозна нефункционалност и тя най-лесно се забелязва при трамваите PESA 122 NaSF и T8M-700 IT /Inekon/ (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#PESA%20122%20NaSF). При наличието на досиета, в които лесно може да се добави като опция да се отбелязва има ли снимка на това возило в актуален вид в галерията, наличието на страницата за бърза справка се обезсмисля, да не говорим, че ми усложнява излишно работата, след като трябва да коригирам информация на две места. В най-скоро време ще разреша този проблем, специално за тези два модела би могло още тази седмица, постепенно ще се случи и за останалите.

Редакция 21.2.2020 23:07:
Може да видите, че вече разработвам новия дизайн в досиетата на Песите (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20PESA%20122%20NaSF%20files.html). Ако имате забележки и препоръки споделете.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 23.02.2020, 10:16:40
Проблемът с подреждането на албумите е разрешен и подредбата на албумите за трамваите ČKD T4D-C/B4D-C, на които качвах снимки по време на възникването на проблема, е гарантирано възстановена. Продължавам работата по проверката на подредбата на всеки един от албумите в Транспортна база данни/База данни активен автопарк. Вчера проверих и коригирах, където се налагаше албумите за автобусите BMC BELDE 220-SLF и BELDE 250-SLF. Остават ми моделите MAN SG 262 и MAN Lion's city G. Както още бихте могли да забележите всички снимки на автобусите BMC BELDE 250-SLF са описани спрямо новия регламент инвентарен номер-номер на линията дата на снимката.

Редакция:
В 10:31 приключих проверката за автобусите MAN SG 262.

Втора редакция:
В 12:22 приключих проверката за автобусите MAN Lion's city G, с което всички албуми в Транспортна база данни/База данни активен автопарк са гарантирано в правилната си подредба.

Трета редакция:
Проверени и коригирани са и албумите в Транспортна база данни/База данни исторически автопарк, направих и колекция с албуми за всеки един MAN SL 232 по отделно.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 24.02.2020, 20:40:40
Представям ви премиерата на големия ми план за бъдеща реконструкция на транспортната база данни. Може да го видите тук (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#PESA%20122%20NaSF). Отчитанията за галерията и регистрите на промените бяха вградени в досиетата.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.03.2020, 23:52:03
Може да видите, че в момента работя по публикуването на една голяма колекция архив от изминалия февруари. От много време насам не публикувам регулярно масиви и реших, че е време да го направя. Отне ми много време за обработка, отне ми и доста време за публикуване, което още не съм съвсем приключил, след това ще ми отнеме и малко да възстановя подредбата на албумите, но най-важното е че ще има публикуван голям масив от актуални снимки, което е дори по-добро отколкото да публикувам последната най-актуална снимка на всяко едно возило.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 13.03.2020, 23:41:26
Публикуването на избрания архив февруари 2020 приключи. В албума за месеца се натрупаха общо 1167 снимки, което не бих могъл да опиша с друга дума освен перфектно. Общата бройка в цялата галерия наброява над 21 300 снимки, открих и три нови хилядни галерии за автобусите Mercedes-Benz O 345 CONECTO G и MAN Lion's city G и трамваите ČKD T6A2 и Т6А2-SF. Предстои обновяването на подредбата на албумите, но месечния албум, който е достъпен през началната страница вече е актуализиран.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 15.03.2020, 09:44:21
Вчера завърших подредбата на албумите и сега всичко в галерията на сайта отново е изрядно.

Планирам ход за възстановяване на ежемесечната дейност в Транспортна станция, очаквайте първата стъпка още в края на този месец.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 22.03.2020, 23:41:41
Работата по преструктурирането на базите данни за различните модели возила продължава.
Вече може да видите новия формат и при автобусите Mercedes-Benz Intouro ME (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Mercedes-Benz%20Intouro%20ME), тролейбусите Škoda 26 Tr (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#%C5%A0koda%2026%20Tr) и Škoda 27 Tr (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#%C5%A0koda%2027%20Tr)(от 12:18 на 23-ти март) и трамваите T8M-700 IT /Inekon/ (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#T8M-700%20IT%20/Inekon/). Очаквайте скоро и още трансформирани бази данни.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.03.2020, 20:30:24
Дадох дума и си я изпълнявам. Мина близо година от последната написана статия в Транспортна станция и днес с изключително удоволствие ви представям Спомени в транспорта март 2020 г. (http://sofiatransport.atwebpages.com/Transportna%20stantsia%20-%20Spomeni%20v%20transporta%20mart%202020.html)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: TRIZUBECA on 25.03.2020, 20:47:03
Браво, браво, браво! С такова нетърпение чаках нова статия, защото другите с такова удоволствие се четат. Евалата!!!
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 21.04.2020, 17:35:37
Ами като няма много какво друго да се прави ще се пише. Обзорната статия за април (http://sofiatransport.atwebpages.com/Transportna%20stantsia%20-%20Spomeni%20v%20transporta%20april%202020.html). Малко постна, но да, сещате се какви са причините.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 26.05.2020, 00:01:55
Тъй като отдавна не съм давал актуална информация. Това, по което работя най-активно по сайта в момента е преформатирането на базите данни по модели със събиране на цялата информация за съответния модел в досиетата, както направих вече на няколко модели.
Тези, които виждам, че не съм обявил са: Mercedes-Benz O 345 S (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Mercedes-Benz%20O%20345%20S), Mercedes-Benz O 530 CITARO (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Mercedes-Benz%20O%20530%20CITARO), MAN Lion's city G(от днес) (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#MAN%20Lions%20city%20G), BMC PROCITY (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#BMC%20PROCITY), YUTONG E12 LF (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#YUTONG%20E12%20LF), HIGER KLQ6125GEV3(от днес) (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#HIGER%20KLQ6125GEV3), Tezeller Tezauto LF 280 (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Tezeller%20Tezauto%20LF%20280).

Ако забелязвате отчитанията за поставяне на тасове при MAN Lion's city G са премахнати. Ще го въведа като промяна в правилника за работа на базата данни, че поставянето на тасове вече няма да представлява особен интерес и няма да се записва в базата данни. Аз ще си го отчитам лично и ще актуализирам галерията. Направих досието на тестовия YUTONG E12 LF 3638, което първоначално не бях, а в досиетата на Хайгерите съм вкарал досие и галерия и за 1701. Очаквайте новата статия в Транспортна станция в идните дни преди края на месеца. Надявам се до края на лятото да имам всички досиета в базата данни за активния автопарк и всички бази данни по модели да са приведени към новия формат.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 31.05.2020, 23:46:40
Обзорната статия лекичко ще се забави, надявам се утре всичко да е завършено, редактирано и готово за публикуване, тъй като я пиша в широк формат, с много снимки и истории, но пък отсега ще мога да ви уверя, че ще надмине очакванията ви.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 01.06.2020, 18:44:08
Е, статията е завършена (https://drive.google.com/file/d/1edPEG0VFxH0FutSDBPxLmao09tjr_55o/view). Твърде голяма е и Google Drive не ми дава да вградя толкова голям файл, съжалявам за което, но с изключение на това силно се надявам да ви хареса.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: Dimitar155 on 01.06.2020, 19:04:08
Пише че нямам достъп, предполагам че и при други е така. Вероятно не си разрешил на всички с линка да имат достъп.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 01.06.2020, 19:05:53
Оправих го. ;)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 04.06.2020, 22:15:40
От днес в Sofiatransport може да намерите базата данни за ЧКД Т6А5 (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#%C4%8CKD%20T6%D0%905) приведена в новия формат заедно с чисто новите им досиета, включващи най-подробна информация и галерия за всички състави, в които са били.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 10.06.2020, 10:46:19
От вчера в Sofiatransport са публикувани снимки на всички 12 нововъведени в експлоатация трамвая Pesa 122NaSF с инвентарни номера 2326-2337, а от днес са публикувани и снимки от последните им два дни, в които съм ги заснел.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 10.06.2020, 22:25:38
Също от днес в галерията на сайта са добавени последните ми снимки на всички трамваи Т8М-700 IT /Inekon/.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 15.06.2020, 22:44:08
Активно работя по специална статия за Транспортна станция за края на юни. Не мога да гарантирам за срока, но давам всичко от себе си.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 17.06.2020, 10:13:19
От днес в галерията на Sofiatransport са публикувани последните ми снимки на всички движещи се 37 тролейбуса Ikarus 280.92 T като по-голямата част от тях са от този месец. Очаквайте скоро пълно въвеждане на последни снимки за моделите Škoda 26 Tr и Škoda 27 Tr.

Може да сте забелязали, че има снимки от февруари тази година, които не са публикувани във всички албуми, в които трябва да са. Проблемът е че когато се публикуват големи масиви софтуерът на Фликър прави гафове и „яде“ от албумите, в които са публикувани снимките - може да съм ги поставил в четири албума, а да ги публикува само в един и т.н. Изисква се да проверя всяка една от над 1100-те снимки една по една, което ще е изтощителна задача и ще изисква доста време, но ще я изпълня.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 28.06.2020, 11:17:34
Както очаквах няма да се справя със срок до края на месеца за големият проект, който готвя за Транспортна станция в момента, но хубавите неща изискват повече време. Очаквайте 10 години - една страст през юли.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 01.07.2020, 12:32:10
От вчера в Sofiatransport може да намерите галерия за всички 15 електробуса HIGER KLQ6125GEV3 (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#HIGER%20KLQ6125GEV3) с инвентарни номера 5001-5015.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 07.07.2020, 09:08:25
От вчера в Sofiatransport може да намерите галерия за всички 13 нови трамвая PESA 122 NaSF (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#PESA%20122%20NaSF) с инвентарни номера 2326-2338.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 14.07.2020, 21:57:48
От тази вечер в Sofiatransport може да намерите всички трамваи ЧКД Т6В5 (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#%C4%8CKD%20T6B5), спрегнати за движение за времето на ремонта на трасето „ЦСКА“ в актуалният им вид.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 18.07.2020, 19:22:53
Сайтът временно не работи, защото не съм подновил хостинг плана. Ще се постарая ако не утре то в понеделник отново да е в строя и се извинявам, че се получи така.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 20.07.2020, 14:46:56
Сайтът вече работи и ъпдейтът за вчера е въведен. :)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 22.07.2020, 21:43:54
По всичко изглежда, че статията 10 години - една страст ще закъснее още малко, може би до средата на август, но при всички случаи няма да остане спрян проект. Има много неактуалности в страницата актуални линии и маршрути и трябва да се въведе новият ъпдейт на списъка на подвижния състав, който всъщност пропускам от половин година насам(пише го и в самата страница). Това е следваща стъпка в подобряването на сайта, очаквайте тези обновления съвсем скоро. За мащабно въвеждане на актуален фотофонд за различните модели возила не мога да говоря към момента, но когато довърша статията ще коментирам въпроса отново. Бях обещал, че ще има въвеждане за тролейбусите Шкода 26 и 27 Tr, ще се постарая да си спазя думата, но за други модели може би на по-късен етап до края на годината.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 26.07.2020, 11:12:19
В Sofiatransport вече е налична страницата Обща транспортна информация/Пътни ремонти (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20Roads%20under%20repair.html).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 30.08.2020, 22:09:13
Проект статията 10 години - една страст, която не е статия, а цяла книга ще ми отнеме още време. Беше грешка да я взимам така лекомислено, а сега имам други по-належащи проекти, с които да се захвана, но няма да прекъсвам работа. По-рано или по-късно нещата ще се получат. Очаквайте другата седмица откриването на една наистина много специална нова моя инициатива. Нещо, което наистина никой в общността на транспортните фенове не е правил. Ще запазя изненадите за деня на премиерата.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 02.09.2020, 00:46:55
И така, обещах и си спазвам обещанието. Както вече споменах нещо, което никой, никога в общността на транспортните фенове не е правил и това е тепърва началото на нещо, което ще стигне много далеч:
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: Kaiser Kar on 02.09.2020, 17:34:25
Изгледах цялото видео, много интересна информация, може би трябва занапред малко по-резюмирано да разказваш, защото 50 минути са доста. Иначе имаш приятен тембър на гласа и говориш спокойно, което е огромен плюс.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 02.09.2020, 18:02:15
Определено много неща ще се подобряват с времето. Ако не беше тази противна лятна настинка можеше да има втори влог още днес, но пък имам повече време да си обмисля идеите, така че само ще се получи по-добре.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 10.09.2020, 11:23:00
Следете целия плейлист, качвам по нещо всеки ден:
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.10.2020, 22:24:15
След дългомесечна работа най-сетне мога да кажа, че първата част от статията книга „10 години - една страст“, в която описвам своята история като транспортен фен за периода 2010-2012 г. е завършена и публикувана. Може да я намерите най-отгоре в началната страница на Транспортна станция (http://sofiatransport.atwebpages.com/Transportna%20stantsia%20-%20Nachalo.html). За по-лесно без сваляне на файла използвайте Mozilla Firefox, тъй като там има PDF четец в браузъра.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 20.10.2020, 11:47:57
От 11:41 днес в секцията Транспортна база данни/База данни исторически автопарк може да намерите галерията по инвентарни номера за автобусите Mercedes-Benz O 305 актуализирана по новия стандарт (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157716538924671/).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 03.11.2020, 20:30:20
Ново от днес в системата на Sofiatransport - статиите от поредицата Спомени в транспорта вече ще се провеждат в подкаст формат. Има такъв плейлист в Simov Transport Media, има и вграждане в началната страница на Транспортна станция.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 09.11.2020, 19:11:33
Ново в Simov Transport Media, представям ви първият от поредица епизоди аудио римейк на книгата ми от 2017 г., в която разказвам на кратко историята на различните модели возила возили пътници по линии от градския транспорт в София:
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 24.11.2020, 00:44:27
Публикувам по едно ново аудио всяка седмица вече трета към момента:


Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 26.11.2020, 09:38:47
Вчера проведох дълго отлагания ъпдейт на Обща транспортна информация/Актуални линии и маршрути (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20Actual%20lines%20and%20routes.html) и Обща транспортна информация/Списък на подвижния състав (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20Vehicle%20list.html). И на двете места записвам датата на последния ъпдейт. Планирам и още скорошни дейности по сайта, но за момента няма да споменавам повече. Това, което мога и винаги съм гарантирал е за актуалната информация в Транспортна база данни/База данни активен автопарк, там поддръжката е ежедневна и не допускам грешки, поне спрямо информацията, с която разполагам.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.12.2020, 18:44:17
Малко наивно, малко неловко, малко глупаво, но пък напълно искрено. Обзорен подкаст Спомени в транспорта ноември 2020 г. в осем части:
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 07.12.2020, 20:02:33
Отворени досиета обзор 2020 г. епизод 1:
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 09.12.2020, 09:31:24
Вторият довършителен епизод за електробусите и тяхната история през 2020 г. беше качен снощи в канала ми:

Очаквайте днес първият от двата епизода за втората история от началото на 2020 г.
Междувременно вчера бяха добавени досиетата на двата нововъведени в експлоатация ЧКД Т6А5 с инвентарни номера 4180 и 4181, досиетата им са въведени, галерията също, ъпдейтван е и списъкът на подвижния състав в секцията Обща транспортна информация. Добавен в актуален вид беше и новият състав ЧКД Т4DM, с което всички имат налична галерия в актуален вид. Добавен е и 2808 YUTONG E12 LF, който липсваше с подменената маска след ПТП-то от септември месец, с което имам всички от модела в актуален вид. Добавен е и бившият 3822 MAN SL 232 сега авариен на „Трансенерго и релсов път“ към „Столичен електротранспорт“.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 18.12.2020, 00:14:11
Епизодите от обзора на 2020 г. стигнаха до 12-ти:

Предходните са в канала, все още не са обособени в плейлист, но в момента се занимавам само с това, затова всичко е прегледно.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.12.2020, 10:47:03
Ново от тази сутрин в Sofiatransport, в секцията Транспортна база данни/База данни активен автопарк към информацията за първата година на експлоатация на различните модели съм добавил и информация за точния брой на возилата в движение от съответния модел, като под возила в движение за Mercedes-Benz O 345 G и BMC BELDE 220-SLF се разбира возила с активна застраховка „Гражданска отговорност“. Това са 8(осем) броя Mercedes-Benz O 345 G и 16(шестнайсет) броя BMC BELDE 220-SLF в „Столичен автотранспорт“ гараж „Дружба“. Покрай въвеждането на новите регистри на промените за 2021 г.(трябваше през тази година да съм готов с всички досиета, но това не е толкова лесно и бързо, предвид, че не мога да обръщам внимание само и единствено на тях, но през 2021 г. ще се постарая да изготвя ако не всички, то поне 200 от липсващите в момента досиета за Mercedes-Benz O 405 N и O 405 N 2, Mercedes-Benz O 345 G, Mercedes-Benz O 345 CONECTO S/G, Mercedes-Benz CONECTO LF, MAN SG 262, BMC BELDE 220-SLF, YUTONG ZK6126HGA, Т8К-503, Т6М-700, Т8М-700М, ČKD T4D-C/B4D-C, ČKD T6A2 и Т6А2-SF, Schindler Waggon AG Be 4/6, ČKD T4DM/B4DM, ČKD T6B5 и Düewag GT 8 ) ще оправя и базите данни за Mercedes-Benz O 345 G и BMC BELDE 220-SLF. Ще добавя информацията и за новите метромотриси SIEMENS Inspiro.

В графика ми за 2021 г. е още да въведа първите ми снимки на всички тролейбуси Škoda 27 Tr и трамваите PESA 122 NaSF, които ги имам снимани от чисто нови.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 31.12.2020, 18:33:12
Моето новогодишно послание:

Обзорният подкаст за 2020 г. от рубриката Отворени досиета е вече напълно завършен:
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.01.2021, 01:32:10
Намеренията ми относно Sofiatransport за 2021 г.:
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 10.01.2021, 00:22:25
Първата стъпка в нещо, което толкова време избягвам, а именно готови досиета (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20O%20345%20G%20files.html) на стар модел автобуси с голям брой и много промени. Беше цял ден играчка, но сега базата данни за тях е абсолютно идеално оформена. Разбира се ако виждате някоя грешка в чисто фактическата информация пишете. По-рано тази седмица качих досиетата на O 405 N и O 405 N 2 на „Еридан Транс“, нататък продължавам по реда на моделите, както са. За момента не срещам трудности да обновявам след всеки ден публикуване на снимки албумите по хронология в ред най-новите снимки най-отгоре, тъй като новопубликуваните снимки по подразбиране падат най-долу, но ако срещна подобна трудност и не мога повече да обновявам подредбата след всяко ежедневно публикуване ще ги обърна най-старите най-напред. Като казах това в галерията за януари 2021 г. вече има с повече от 50 снимки повече от всички януарски албуми от 2018 г. насам, откакто ги водя. Публикувах си и всички първи снимки на PESA 122 NaSF 2301-2325, част от които нямах, на 2301-2320 нямах нито една. Предстои скорошно публикуване за Škoda 27 Tr и MAN Lion's city G от 2014 и 2015 г. А за досиетата на О 345, виждате, че още нямам връзки за снимки на промени от преди 2018 г., това е така, защото ги нямах в старите бланки на регистрите на промените, но идните дни ще въведа всичко, което имам.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.01.2021, 12:08:21
От вчера налични са и досиетата на Mercedes-Benz O 345 CONECTO S (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20O%20345%20CONECTO%20S%20files.html).
Преди малко публикувах историческия гид за MAN SG 262:
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 14.01.2021, 07:26:50
В галерията на Sofiatransport вече са публикувани 718 снимки от януари(5-ти, 6-ти, 8-ми, 12-ти и 13-ти) тази година!
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 15.01.2021, 23:42:13
Стартирах акцията по публикуването на архив 2012 г. от февруари нататък, докъдето бях стигнал. Целта ми е да съм готов до средата на годината, за да мога през втората половина да публикувам и архив 2014 г.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 17.01.2021, 20:07:48
Архив февруари 2012 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157717901838436/) вече е наличен в галерията към Sofiatransport. Не съм го филтрирал, всичко е такова, каквото е с всичките негативи на снимането ми тогава. Всеки да интерпретира както си поиска. Сред Икарусите (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157704911355271/) се народиха доста галерии с по над 200 снимки за един. Имам ценни интериорни снимки на бракувани или преминали нов основен ремонт Икаруси, включително и старата кабина на 2910 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/50845011462/in/album-72157676188366797/) преди да бъде реновиран, а след това му я имам отново с новото табло. Имам 2715 с последния му и актуален към момента интериор, с уточнението, че не е редови пътнически тролей от средата на 2014 г., салонни снимки на MAN SL 232, някои исторически елементи от последната спирка на 111 и 309 в „Люлин“ 1 и малко трамваи. Имам и 48 новопубликувани снимки на 2002 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157699105076310/). Общият брой снимки в галерията вече наброява 28 499.

Предстои ми да преподредя албумите за хронологичен архив, това ще се случи в идните дни.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 21.01.2021, 07:47:04
На сайта вече има 540 снимки от март 2012 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157717961513432/) и продължавам да добавям нови всеки ден.
Актуалните нови снимки от януари 2021 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/albums/72157717742320563/page1) достигнаха 1262.

Общият брой снимки в галерията вече е 29 467.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 23.01.2021, 22:58:19
Приветствайте първата галерия с над 300 снимки за едно превозно средство (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157678345957458/).
След последното въвеждане на стар архив от март 2012 г. общият брой снимки в галерията наброява 30 266.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 24.01.2021, 17:25:33
Архив март 2012 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157717961513432/) вече е на сайта в пълен размер. Става дума за 1410 снимки, с две повече от тези от февруари. Не съм обновил подредбата на албумите по модели, това може да се случи и още тази вечер. С това въвеждане общият брой на нововъведените в сайта снимки от началото на тази година до днес е 7854 като 1586 от тях са от януари 2021 г.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 28.01.2021, 21:20:57
С удоволствие ви съобщавам, че от днес в галерията на сайта Sofiatransport може да намерите винаги най-новите снимки на всички тролейбуси Ikarus 280.92 T. Все още не съм заснел тази година само 2721, но пък последната ми негова снимка е от последния ми снимачен ден за 2020 г. 21-ви декември.

Бих могъл да си дам зор да кача всичките си последни снимки на всички возила или поне на някои модели, за да кажа, че съм постигнал същото и с тях, но тъй като галерията на Sofiatransport трябва да бъде най-добрата галерия за возилата от градския транспорт в София това не ми е достатъчно и няма да правя подобно нещо преди да им заснема архив от актуалната година.

Последните снимки на всички ЧКД Т4DM/B4DM вече са налични, включително и последни снимки на всеки един T4DM като водещ в състав(4059+4763 още го нямам заснет тази година).

Всички албуми за хронологичен архив в базата данни за активния автопарк са подредени по правилен ред.

Вече с постоянно обновяване е и галерията за Т8М-700М(909 и 936 още ги нямам от тази година).

Вече с постоянно обновяване е и галерията за ЧКД Т6А5(всички движили се тази година са заснети). Налична е също последната снимка на 4144(+4153) преди заминаването на 4144 на основен ремонт, както и последната на (4144+)4146 преди заминаването на 4146 на основен ремонт.

Вече с постоянно обновяване е и галерията на ЧКД Т6В5(от 21 единици подвижен състав още не съм заснел тази година 4102, 4131 и 4133), налични са и последните ми снимки на 4103 и 4111 преди заминаването им на основен ремонт.

Вече с постоянно обновяване е и галерията на Schindler Waggon AG Be 4/6(от 26 в движение тази година съм заснел 24).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 01.02.2021, 09:22:22
Малко транспортна раздумка за края на януари:
Очаквайте скоро и следващите епизоди.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 09.02.2021, 14:57:29
Всички епизоди от обзора на януари са вече в канала.

В описанието на епизодите от моят януари съм го написал, но в случай, че някой ще гледа през форума епизодите не са монтирани, затова следете галерията от януари тук: https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157717742320563/
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 12.02.2021, 00:31:37
Архив април 2012 г., наброяващ 1255 снимки, вече е на сайта, утре продължавам работата по май 2012 г.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 12.02.2021, 22:13:49
В галерията на Sofiatransport вече има галерия с над 400 снимки за едно превозно средство (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/albums/72157678345957458).
Най-скоро въведените снимки са най-долу в албума, не съм го подреждал по правилна хронология, защото продължавам да публикувам и тъй като плана ми е да публикувам стар архив цяла година вероятно тази година албумите по инвентарни номера за отделните возила няма да се видят подредени.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 14.02.2021, 23:29:26
Архив май 2012 г., равняващ се на 1716 снимки, вече е на сайта. Има и още нещо. Целият ми архив за тролейбусите Ikarus 280.92 T за 2013 г. е 4156 снимки. С публикувания до момента архив от 2012 г. там са вече 4273, а галерията на любимецът ми 2915 от горния пост лети напред със светлинна скорост. Вече е на 420 снимки.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 18.02.2021, 10:47:56
Всички албуми за хронологичен архив по модели в секцията Транспортна база данни/База данни активен автопарк са приведени в правилната им подредба най-новите снимки най-напред. Вече има и още една галерия с постоянно обновяване(и с тазгодишни снимки), тази за Т8К-503 (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#%D0%A28%D0%9A-503). Почти съм постигнал същото и за Т6М-700.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 23.02.2021, 10:49:37
В галерията на Sofiatransport вече има 4928 снимки на возила от тази година!
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 02.03.2021, 16:26:24
Сравнявайки показанията от 17-ти януари:
Общият брой снимки в галерията вече наброява 28 499.
и тези от днес, които са 39 247, стигам до заключението, че за по-малко то два месеца в сайта са били добавени повече от 10 784 снимки, включително 5 838 от тази година (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157717742340718/), а 321 са от 1-ви март тоест вчера (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157718492432103/).

Албумите за хронологичен архив се преподреждат според установената подредба най-новите снимки най-отгоре след всяко публикуване.

Остават ми още няколко дни за публикуване от юни 2012 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157718360613873/), с които приключвам пълното публикуване на архив 2012 г. за първата ѝ половина.

Архивът за Ikarus 280.92 Т за 2012 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/albums/72157712630270092) с участието на всички снимки до 26-ти юни включително и 16 по-нови наброява 5049 снимки, което е с 893 повече от целия архив за модела за 2013 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/albums/72157712630359097)

Вече има и втора галерия с над 400 снимки за едно превозно средство (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157706469742434/).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 07.03.2021, 21:04:12
С постоянно въвеждане на най-актуални фотографии е и галерията за тролейбусите Škoda 27 Tr (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#%C5%A0koda%2027%20Tr). Пет от 50-те са заснети през март, останалите 45 през февруари. От Škoda 26 Tr още нямам от тази година само 1607, а 1627 е спрян, така че от всички движили се тролейбуси в София през тази година не съм заснел само един.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: Stoi4o on 07.03.2021, 21:35:54
А защо 1627 е спрян?
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 07.03.2021, 22:01:46
Чака резервна част (https://forum.gtsofia.info/index.php?topic=3585.msg100244549#msg100244549).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 13.03.2021, 11:21:46
Според преброяването, което направих вчера в галерията на Sofiatransport има тазгодишни снимки на 159 от 186-те MAN Lion's city G (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#MAN%20Lions%20city%20G).

13.3.2021 20:57 - вече обновен е и албума за актуален вид.

В идните дни ще се заема да напиша досиетата на Mercedes-Benz CITARO на „КАРАТ С“, за да върна въпросната база данни в активния автопарк заради 5006, 5013 и предстоящите още два такива на „Еридан Транс“. С бракуването на 5001 и преди това на 5014 в София вече няма фейслифт версията O 405 N. Ще изведа двете досиета в отделна база данни при историческия автопарк.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 19.03.2021, 07:42:35
В галерията на Sofiatransport вече има над 1000 тазгодишни фотографии на тролейбусите Ikarus 280.92 Т (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Ikarus%20280.92%20T). Общо публикувани им имам 12 413.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.03.2021, 11:01:52
Автобусите MAN LIon's city G (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#MAN%20Lions%20city%20G) вече са с постоянно въвеждане на последни снимки. Все още незаснети тази година са 1154, 1158, 1167, 1172, 1187, 1614, 2001, 2023, 2028, 2044, 2302, 2310, 3100, 3101, 3107, 3135. Албумът за актуален вид също е обновен.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 15.04.2021, 00:56:01
Отдавна отлаганото преселение на Mercedes-Benz CITARO (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Mercedes-Benz%20CITARO) в базата данни за активния автопарк вече е завършено заедно с досиетата им.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 21.04.2021, 08:24:57
В галерията на Sofiatransport вече има точно 11090 снимки на возила от градския транспорт в София от тази година.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 26.05.2021, 08:34:30
В галерията на Sofiatransport вече има 13 131 снимки на возила от градския транспорт в София от тази година. Миналата седмица се върнах към проекта за публикуване на архив 2012 г. и ще се постарая да спазя срока, който първоначално си дадох за него до средата на годината. Страниците Обща транспортна информация/Актуални линии и маршрути, Обща транспортна информация/Пътни ремонти и Обща транспортна информация/Списък на подвижния състав се обновяват редовно.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 17.07.2021, 09:16:03
Един час с всички истории на юни 2021 г.:

Публикувам в тази тема доста рядко, но това не значи, че сайтът и YouTube каналът не работят. Не съм пропускал епизод от Спомени в транспорта за тази година, може да ги видите всички в съответния плейлист.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 19.07.2021, 12:47:23
В галерията на Sofiatransport транспортна база данни вече има над 50 000 снимки на возила от градския транспорт в София като 16 464 са от тази година.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.07.2021, 23:22:46
Очаквайте в идния месец един монументален мой проект, който изоставаше от 2019 г., но в последната седмица, две се завърнах към него много сериозно и скоро ще е завършен.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 17.08.2021, 00:20:09
В галерията на Sofiatransport транспортна база данни, вече може да намерите галерия за всички 30 нови тролейбуса Шкода 27 Tr!
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 08.10.2021, 00:42:02
В галерията на Sofiatransport транспортна база данни вече може да намерите общо 19 187 тазгодишни снимки на возила от градския транспорт в София. Общото количество снимки вече надхвърля 53 000.
Очаквайте в идния месец един монументален мой проект, който изоставаше от 2019 г., но в последната седмица, две се завърнах към него много сериозно и скоро ще е завършен.
Не съм го забравил. Пак изостана, но до края на годината ще е публикуван.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 09.10.2021, 09:43:25
В галерията на сайта вече е публикуван целия архив юли 2012 г. До публикуването на целия архив 2012 г. остават още 632 снимки.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.10.2021, 10:50:42
Според актуалния отчет в галерията на Sofiatransport може да намерите тазгодишни снимки на 121 от 132-та автобуса YUTONG ZK6126HGA (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#YUTONG%20ZK6126HGA).
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 29.10.2021, 21:10:36
В галерията на Sofiatransport транспортна база данни вече има 20 105 тазгодишни снимки на возила от градския транспорт в София.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 31.10.2021, 02:18:05
С огромно удоволствие съобщавам, че архив 2012 г. вече е в галерията към сайта от до, без изключения. Това са 8739 снимки общо като много малка част от тях беше вече публикувана от преди. С 20 105 снимки от тази година това се равнява на над 28 000 новопубликувани снимки в рамките на тази година до момента. Горе долу на толкова беше галерията в началото на годината.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 31.12.2021, 20:13:29
Общо снимки от тази година, всички публикувани в галерията на Sofiatransport транспортна база данни 22 439.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 01.01.2022, 14:42:45
Честита Нова година приятели! Реших, че поради големия брой и разпространение на MAN Lion's city G, които попадат в кадър непрекъснато и навсякъде, респективно им се трупа огромен по количество фотоархив, да разделя албумите им за хронологичен архив. Към момента 3 588-те снимки от 2021 г. са отделени в собствен албум, така ще се случи и с тези от 2022 г., останалите 1 778 снимки са в отделен албум архив 2014-2020 г., който с течение на публикуването ми на цели годишни архиви ще се разцепва още, докато не станат по един албум за всяка година, както е при тролейбусите Икарус. В най-непосредствена близост това ще се случи и с други модели като например трамваите ЧКД Т6А2.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 02.01.2022, 23:03:37
Първият ъпдейт на базата данни за 2022 г., заедно с първите ми 47 снимки от днес са въведени. Беше доста изнервящо преживяване, както винаги е с първия ъпдейт, защото там винаги се чистят неточности от предната година, но за момента поне удържам фронта и ще се постарая тази година базата данни да бъде по-точна от миналата, защото определено имаше грешки, които ме дразнеха и сега само ми отвориха работа да ги чистя.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 19.01.2022, 00:31:33
Както бихте могли да видите на 16-ти януари започнах въвеждането на архив януари 2014 г. и към момента съм стигнал до 13-ти включително. Очаквайте останалата част от януари 2014 г. в галерията на Sofiatransport транспортна база данни до края на този месец.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 27.01.2022, 20:53:39
Архив януари 2014 г. е изцяло в галерията на Sofiatransport транспортна база данни от вчера. Очаквайте февруари 2014 г. през втората половина на февруари.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.02.2022, 22:55:27
Въвеждането на архив февруари 2014 г. приключи днес. Очаквайте март 2014 г. през втората половина на март.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.03.2022, 00:00:52
Дългозабавеният ъпдейт на Sofiatransport транспортна база данни, е въведен заедно с 548-те снимки от 2-ри и 4-ти март, които всъщност бяха и причината за забавянето. Не забравяйте да следите YouTube канала ми Simov Transport Media (https://www.youtube.com/channel/UCVt-qYz--9zi7e36JfErRIw?view_as=subscriber), където публикувам много материали поне пет пъти в седмицата и се старая всяка сряда или неделя да публикувам по един подкаст. Най-новият от тази седмица е Спомени в транспорта февруари:

Тъй като съм изключително активен в YouTube нямам особено време за разработки по сайта и не съм обновявал списъка на подвижния състав от повече от месец, но утре ще отделя време за целта, също както и за някои други досиета на някой модел подвижен състав, по които не съм работил от година. Имам и идея, породена от коментар под едно видео да опиша в страницата Обща транспортна информация/Списък на подвижния състав и броя на колите по линиите, което ще изисква време, но е не лоша идея. Ще се постарая до края на месеца да излъча и последния трети епизод от подкаст поредицата София - нищо друго освен истината, по който работя от три месеца.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 09.03.2022, 10:22:12
В галерията на Sofiatransport транспортна база данни вече може да намерите 1002 снимки от март 2022 г., както и 765 снимки на MAN Lion's city G от тази година, разбира се и много други.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 22.03.2022, 01:12:31
Архив март 2014 г. 1 119 снимки, вече е напълно качен в галерията към сайта.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 19.04.2022, 16:44:30
Архив април 2014 г. 1 419 снимки, вече е напълно качен в галерията към сайта.
Моделът с най-много снимки общо си остава Икарусите (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#Ikarus%20280.92%20T) с 15 130, а превозното средство с най-много снимки е 2915 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157678345957458/) с общо от до момента публикуваните 519 снимки. Общият размер на Sofiatransport transport gallery се равнява на 473.33 гигабайта или 68 419 снимки.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 29.04.2022, 14:32:21
Към 29-ти април в галерията на Sofiatransport транспортна база данни може да намерите снимки на 89 от 132-та автобуса YUTONG ZK6126HGA заснети в рамките на 2022 г. и 124 от 132-та заснети в рамките на периода на последната една година.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 30.04.2022, 17:47:26
Към 30-ти април в галерията на Sofiatransport транспортна база данни може да видите налични тазгодишни снимки на 180 от 186-те автобуси MAN Lion's city G.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 02.05.2022, 12:42:31
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 21.05.2022, 00:09:03
В галерията на Sofiatransport транспортна база данни вече може да намерите всички 1338 снимки от май 2014 г. Общият брой снимки в галерията към сайта вече възлиза на 71 037.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.05.2022, 00:55:31
Приключи и публикуването на архив юни 2014 г. 1044 снимки, общо брой за цялата галерия 72 260. Вече имам публикувани и всички снимки на тролейбуси Ikarus 280.92 T на депо „Искър“.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 03.06.2022, 14:51:29
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 06.06.2022, 21:00:51
Архив юли 2014 г. вече е от до наличен в сайта. Планът ми е да съм готов с 2014 г. през юли, за да започна и надявам се да успея с 2015 г. до края на годината.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 09.06.2022, 18:08:36
Архив август 2014 г. вече е от до на сайта.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 11.06.2022, 11:41:20
Архив септември 2014 г. вече е от до на сайта.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 23.06.2022, 01:50:05
Галерията (http://sofiatransport.atwebpages.com/#Gallery) на Sofiatransport транспортна база данни (http://sofiatransport.atwebpages.com/) израсна с още един месец. Наличен е и октомври 2014 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72177720299866952/) 1511 снимки или общо за цялата галерия 77 589.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 23.06.2022, 10:34:23
Една новост в достъпа до галерията към Sofiatransport транспортна база данни:

линк (http://sofiatransport.atwebpages.com/#Gallery)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 25.06.2022, 10:58:23
В галерията (http://sofiatransport.atwebpages.com/#Gallery) на Sofiatransport транспортна база данни (http://sofiatransport.atwebpages.com/) вече може да намерите снимки на всички електрически автобуси HIGER KLQ6125GEV3 (http://sofiatransport.atwebpages.com/Sofiatransport%20DB%20actual%20vehicles.html#HIGER%20KLQ6125GEV3) с постоянно въвеждане на най-актуалната галерия.
Започнах и въвеждането на архив ноември 2014 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72177720300075924/)
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 29.06.2022, 21:47:04
Ноември 2014 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72177720300075924/) вече е наличен. Общо 12 106 снимки от 2014 г. (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157720344392336/) въведени до момента.

Вече има второ превозно средство с галерия от над 500 снимки и това е 2914 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157706469742434/).

2915 (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/sets/72157678345957458/) вече гони 600 снимки.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 01.07.2022, 10:35:08
Галерията за O 305 G и O 305 G Heuliez (https://www.flickr.com/photos/137241490@N07/collections/72157720830027918/) по инвентарни номера е приведена към новия стандарт. Новият ъпдейт се забави заради подкаста спомени в транспорта, който записах вчера, но днес всичко ще се обнови.
Title: Re: Sofiatransport транспортна база данни
Post by: AGENT 006 on 03.07.2022, 10:36:01