Author Topic: Sofiatransport транспортна база данни  (Read 71847 times)

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Много пъти съм споменавал за моята транспортна администрация и мисля, че след като най-сетне тази година тя достигна своя най-добър вид, след две предхождащи години разработка е време да я представя и публично.
„Кайпарсвил транспортна администрация“ е организирано водене на информационна база данни за подвижния състав на масовия наземен градски транспорт в София базираща се на воденето на подробния и обстоен отчет на подвижния състав, наречен още специален отчет(СПОТ) и се състои от три елемента:
- Малък транспортен дневник(МТД) - записки за всички промени по возилата помесечно, които публикувам във Фейсбук страницата „Кайпарсвил транспортен портал“.
- Регистър на промените по превозните средства(РППС) - главният регистър, който включва списък на подвижния състав през годината като срещу всеки инвентарен номер стои графа, в която се записват промените случили се с въпросното превозно средство през годината и времето, по което са се случили. 
- База данни на подвижния състав - допълнителен информационен фонд съдържащ списъци ориентирани към воденето на по-специфична статистика и хронология на циклични промени по возилата като основни ремонти и преномерации, реклами по возилата и други подобни.
РППС не включва информация за тролейбусния транспорт. Причината е че във времето на възникването на идеята за тъй наречената транспортна администрация липсваше идеята за изграждането й като публично достъпна, а аз познавам наизуст тролеите и тролейбусния транспорт, поради което не са ми необходими записи, за да проследявам и хронологизирам промените в него. Отчети на промени по тролеите обаче присъстват в МТД, така че записи не липсват, просто те не се водят по същия начин и винаги може да бъде изготвен РППС и за тролеите.
КТА функционира чрез воденето на ежедневни записи за промените по превозните средства(малкият транспортен дневник), информацията от които се ползва за оформянето на РППС, който се обновява ежемесечно с информация за всичко случило се до края на предходния месец.

Информацията в малките транспортни дневници и регистрите на промените по превозните средства се повтаря, но и допълва! За по-добро придобиване на представа за промените по возилата следете не само големите регистри, но и малките транспортни дневници!

Това, което представям сега е РППС за 2016 със записани всички промени до края на ноември.
Вижте го тук(актуално към момента на първоначалното публикуване).
Проблем е че GD не разпознава цялото форматиране, така че предстоят някои промени с декемврийския отчет, но няма да допусна неясноти и объркване.


Това, което предстои е изграждане на единна връзка между списъците и регистрите, които ще бъдат качвани в „Google Drive“, Фейсбук страницата „Кайпарсвил транспортен портал“ и „Кайпарсвил транспортна галерия“(галерията ми във Фликър) или по-точно:
- предстои да изложа правилника, по който определям кои от промените по возилата(в РППС се записва всичко дори и съвсем дребни и краткотрайни детайли) записани в РППС биват определяни като належащи за заснемане(имам такъв разбира се, но той е отнесен към хартиената форма на администрацията и би имало сериозни разминавания и неясноти за дигиталния й формат);
- да поставя към всяка от промените записани в регистъра еднозначни знаци дали са определени като належащи за заснемане и всъщност заснети ли са или не належащите за заснемане сред тях;
- да поставя текста с належащите като хиперлинк в РППС, който да препраща към съответната снимка качена в КТГ в случаите, когато въпросната промяна е заснета, а в противен случай това ще се пояснява като текст в скоби или оцветяване на съответния текст в червено;
- да престана да водя МТД във „Кайпарсвил транспортен портал“ поради лошата прегледност и някои ограничения налагани от политиките на социалната мрежа(да го кача и продължа да го провеждам в „Google Drive“);
- да дигитализирам МТД и РППС за 2015 г., както и всички списъци за базата данни на подвижния състав, които съм правил от 2014 г. насам и да ги кача в „Google Drive“;
- и накрая ново оформление на закачената публикация в КТП, където ще пусна линкове към всички файлове в „Google Drive“.

Очаквайте в най-скоро време някои от списъците към базата данни на подвижния състав за събития от тази година като вече готовият списък за всички събития свързани с рекламите по возилата, стартовият списък на подвижния състав за 2017 г., всички 12 файла на МТД от 2016 г. и други.

Следете редовно тази публикация, за да сте наясно с промените и новите файлове, които предстои да кача.


Правилник за работа на дигиталната транспортна администрация от 2016 г.

Папка специален отчет и регистри на промените по превозните средства.

Папка малки транспортни дневници.

Папка база данни на подвижния състав.

Оцветените в зелено задачи са вече изпълнени.
« Last Edit: 11.09.2017, 09:53:17 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #1 on: 12.03.2017, 13:06:50 »
След продължително забавяна работа поради различни причини представям специален отчет и регистър на промените по превозните средства 2017 г. с обновяване до края на февруари най-сетне завършен.

Неактуално!
« Last Edit: 09.04.2017, 20:40:01 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #2 on: 16.03.2017, 20:49:09 »
Малко по малко започвам да подготвям по някой друг от списъците за базата данни на подвижния състав. За момента скромно представяне със списък и статистика за основните ремонти на тролеи в „Левски“.

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #3 on: 09.04.2017, 20:43:30 »
Специален отчет и регистър на промените по превозните средства 2017 г. с ъпдейт до края на март.

Неактуално!

Извършил съм още и някои промени в малките транспортни дневници за тази година с цел по-добра четливост, както също съм прецезирал и записите в тях, прибавил съм няколко пропуска и т.н.
« Last Edit: 06.05.2017, 15:45:29 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #4 on: 06.05.2017, 15:51:19 »
А сега приветствайте специален отчет и регистър на промените по превозните средства с ъпдейт до края на април 2017 г.

Неактуално!

Въвел съм подробна информация за Shindler/Siemens Be 4/6 с участието на всички данни за доставките, тестовете и пускането им на линия. Забелязвам, че записите на датите излизат със запетайки, а не с точки, което лично мен ме дразни, но систелата на „Гугъл“ не разпознава точката като междинен символ в една клетка. Приемайте ги за точки и да не ви трогва особено.

Пак предупреждавам, че се случват промени по малките транспортни дневници за отминали месеци, така че за да ги следите в най-актуален вид по-добре не ги сваляйте, а ги гледайте в „Гугъл драйв“, за да сте сигурни, че няма промени, които пропускате.
« Last Edit: 21.09.2017, 09:38:56 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #5 on: 08.06.2017, 19:25:04 »
И дойде време пак да драсна.
В момента и до края на месеца няма да имам възможност да обновявам редовно информацията в актуалния малък транспортен дневник, Фейсбук страницата Кайпарсвил транспортен портал и Кайпарсвил транспортна галерия. Старая се да правя това поне веднъж седмично. Към момента всичко е обновено с участието на някои снимки, които предполагам биха се сторили атрактивни като снимки на единични CKD T4DM по 22 А, снимки на най-актуално пребоядисаните трамваи Т6М-700 и други. Регистърът на промените по превозните средства за юни и юли ще бъде попълнен в началото на юли и ще публикувам двата файла едновременно. Извърших и някои ревизии във форматирането на малките транспортни дневници за тази година, с което да се осигури по-голяма прегледност предвид, че се появиха доста групирани събития, които изискват обособено описание. Надявам се, че сте съгласни с новите промени и разбира се ако някой се нуждае от информация е добре дошъл в системака на Кайпарсвил транспортна администрация. Водещите информационни материали са малките транспортни дневници. Следя ги непрекъснато, обновявам ги, ревизирам ги, когато е необходимо и може да разчитате на тях във всеки един момент.

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #6 on: 07.07.2017, 10:07:29 »
Регистър на промените по превозните средства 2017 г. с ъпдейт до края на юни - готов.
Неактуално!

Файлът подменен на 16.7.2017 г. във връзка с поправяне на допуснати грешки и пропуски.
Файлът подменен на 18.7.2017 г. във връзка с поправяне на допуснати грешки и пропуски.
Файлът подменен на 21.7.2017 г. във връзка с поправяне на допуснати грешки и пропуски.
Файлът подменен на 24.7.2017 г. във връзка с поправяне на допуснати грешки и пропуски.

Вкарал съм и една промяна към автобус 9081 в дневника за 2016 г.(от 24.7)

Има промени в малките транспортни дневници за май и юни.(от 24.7) във връзка с казуса с изтичането на част от концесиите на „КАРАТ С“ от последните 10 дни на май.
« Last Edit: 03.08.2017, 22:43:34 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #7 on: 18.07.2017, 11:31:24 »
Базата данни на подвижния състав бавно расте.
MAN Lion's city G пълна справка
Предстоят пълни досиета на Ikarus 280.92 T.

Междувременно работя и по два проекта за Кайпарсвил транспортна галерия.
Единият е пълно обновяване на албумите за актуален вид, а другият е да започна масова обработка и привеждане във вид на целия ми фотофонд, за да мога постепенно да го кача в КТГ, но за това ще са ми необходими няколко години.

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #8 on: 25.07.2017, 22:37:11 »
Готовата не напълно довършена първоначална версия на досиетата на икарусите.
Маркирал съм клетките на бракуваните икаруси с червено, но „Гугъл диск“ разпознава само еднотипно форматиране и въобще не визуализира червения цвят тук, а не визуализира и горната лента, в която е описано коя клетка за какво е. Ако си го свалите на компютър ще видите пълното форматиране. Също така предстои да вкарам ако намеря по-обстойна информация за масовия брак 2010/2011 и разбира се надежденските икаруси, които още не съм почнал. Голям проект е и е доста досадно, но мисля, че ще се получи.
« Last Edit: 26.07.2017, 13:04:09 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #9 on: 03.08.2017, 22:45:15 »
Регистър на промените по превозните средства 2017 г. с ъпдейт до края на юли - готов.

Сваляйте го на компютрите си, за да видите пълното форматиране!
« Last Edit: 03.09.2017, 09:58:40 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #10 on: 05.08.2017, 15:51:24 »
Поправки в РППС от 5.8.2017 г., 15:46:
Въведох леки промени в описанията за землянските 0 305 G. Въвел съм 1343, 1357, 1373, 1633 и 1645 като спрени с началото на летните разписания през юни и съм пуснал пояснителна информация за 1399, за който се пишеше тук в началото на годината, че ще се възстановява, но явно това няма да се случи. Поправил съм и информацията за първоначално пуснатата информация, че 1303 ще бъде върнат на линия на мястото на 1757(0 305). Променил съм линка в горния пост и той вече препраща към новата версия.
« Last Edit: 06.08.2017, 08:08:43 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #11 on: 05.08.2017, 21:17:03 »
Ново в Кайпарсвил транспортна галерия!
От днес може да гледате албумите не само събрани на едно място, но и разпределени в три колекции:
- Активният подвижен състав на градския транспорт в София в актуален вид.
- Архив на подвижния състав на градския транспорт в София, което включва всички албуми за архиви, както и документални колекции, като колекциите за последен актуален вид на вече бракувани возила, двете документални колекции за 18хх в „Земляне“ в актуален вид към 1.4.2016 г. и гараж „Дружба“ в актуален вид към 1.3.2016 г., както и албума за авариен подвижен състав.
- Всички останали колекции по дати, които нямат особена документална стойност и всичко останало.

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #12 on: 06.08.2017, 08:37:46 »
Поправки в РППС от 6.8.2017 г., 8:29:
Въвел съм нов запис за 1959, който е с прясно пребоядисана предница и го разбрах от тези снимки публикувани вчера. Сигурен съм обаче, че промяната не е от август, затова я вписах със задна дата от юли. Актуализирал съм линка преди два поста.

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #13 on: 06.08.2017, 10:01:17 »
От актуалния малък транспортен дневник за напред добавям нова опция. Всяка промяна ще бъде отбелязана с дата, за да се улесни прегледността и когато има нов запис преглеждащият по най-лесен начин да разбере кой е той, гледайки датите.

NB!
Записано е като дата на въвеждане, но всъщност това е дата на получаване на информацията, но за напред ще се старая да не допускам пропуски във въвежданията и да въвеждам всичко своевременно в деня на получаване на информацията, с което също така се ангажирам да осигурявам актуализиране на информацията всеки ден.

Междувременно разбирам, че Фейсбук страницата Кайпарсвил транспортен портал не е най-добрият начин да организирам Кайпарсвил транспортна администррация, така че оттук насетне ще работя ролята на Фейсбук страницата да се премести в уеб сайт, в който всичко да е достъпно и ясно в пълен вид.
« Last Edit: 06.08.2017, 10:14:56 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #14 on: 30.08.2017, 21:45:35 »
Нова предстояща опция в Кайпарсвил транспортна галерия:
В момента албумите за архив на съответните различни модели возила са подредени по хронология на снимките като се започва от най-старите налични качени в галерията. Смятам обаче да открия втори албуми за архив, в които подреждането да е по последователност на инвентарните номера, а по втори признак Фликър ще подреди снимките именувани с еднакъв инвентарен номер в хронология, започвайки от най-старите.

NB!
Когато съм снимал две возила в един кадър именувам снимките с инвентарните номера отляво надясно или отпред назад, но това значи, че тези снимки ще се подредят по азбучен ред само в единия албум за архив. Например тази снимка няма да се подреди правилно в архива за О 305, тъй като първият от изброените инвентарни номера в името ѝ не е 1757.
Междувременно Фликър, не знам по каква причина прави някои грешки и не подрежда снимките с еднакви имена коректно по хронология като втори признак на подредба. Все пак не се отказват от идеята за чифтни албуми за архив по модели с едно изцяло хронологично и едно по ред на номерата(където Фликър благоволява да подреди еднакво именуваните снимки коректно по хронология) подреждане, просто когато гледате снимките заглеждайте датите, за да сте наясно какво виждате.

Все още не са готови всички нови албуми.
« Last Edit: 30.08.2017, 21:47:23 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #15 on: 31.08.2017, 14:13:46 »
Всички нови архивни албуми са готови и подредени на правилните си места, както в общия списък с албумите, така и в съответната колекция.
Предстоящи проекти за Кайпарсвил транспортна галерия:
- Да обработя и кача последните си снимки на всички автобуси BMC BELDE 250-SLF и кобрите на „Юнион-Ивкони“;
- Да обработя и кача последните си снимки на всички вече бракувани тролейбуси Ikarus 280.92T, които съм заснел(почти всички съществували откакто снимам);
- Да издиря, обработя и кача всичките си последни снимки на всеки един от трамваите Т8М-700/М, тъй като имам албум за бракуваните през 2016 г. в последен актуален вид, но нямам за по-рано бракуваните;
- Да подготвя ново пълно обновяване с последни снимки на всички албуми за актуален вид;
- Когато работя по качването на целия ми фотоархив в Кайпарсвил транспортна галерия ще работя още и по изграждане на месечни албуми в годишни колекции. Това обаче не значи, че ще чакам този момент, за да пристъпа към тези действия. От утре въвеждам албум септември 2017 г. и всичко от него отива там.

Защото Кайпарсвил транспортна галерия ще бъде най-голямата и най-добрата транспортна галерия за возилата от градския транспорт в София, която някога е правена.
« Last Edit: 31.08.2017, 20:55:13 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #16 on: 02.09.2017, 10:01:28 »
Следете архив 2017 подреден по месеци в тази колекция. Както може да видите колекцията все още е в процес на изграждане, но ще дам всичко от себе си това да продължи колкото се може по-малко време и да я попълня на 100% до текущата дата най-напред разбира се с качените вече снимки, останалото при работата по въвеждането на целия ми фотоархив в галерията.
« Last Edit: 02.09.2017, 11:59:08 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #17 on: 03.09.2017, 10:30:06 »
Поправки в РППС до юли 2017 г. от 3.9.2017 г., 10:03:
Поправил съм един стар пропуск за пребоядисването на А 2910. След като го снимах онзи ден забелязах, че е бил пребоядисван, а аз не знам точно кога и не съм го бил отчел. Все пак получих негова снимка от юли, където се вижда, че вече е бил пребоядисан, но не мога да установя дали е било същият месец затова съм въвел в РППС забелязан пребоядисан през юли, но е възможно пребоядисването да е и от по-рано. Същото е допълнено и в малкия транспортен дневник за юли.

Имам и поправки в РППС и МТД за 2016 г. Проспал съм една година, че ТМ 936 е със синьо фолио на челното стъкло.

Възможно е ъпдейтът на РППС 2017 за август да се забави малко.

Още промени в Кайпарсвил транспортна галерия. Реших, че именуването на двата албума за архиви към всеки модел като „архив“ и „архив 2“ е неподходящо затова ги преименувах като „хронологичен архив“ и „азбучен архив“ и съм подобрил поясненията в албумите за хронологичен архив. Току що подобрих имената на трите албума с историческите колекции за О 305. Промених имената от special collection на historycal collection. Така е по-ясно за какво става дума. Ще подобря архивите и за изведените от експлоатация возила като икарусите, чавдарите, МАН-овете на „Тея Травъл“ и други неща.

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #18 on: 21.09.2017, 09:49:10 »
От няколко дни колекцията активен подвижен състав в актуален вид в Кайарсвил транспортна галерия върви и с поясняващ файл, в който без да се влиза от албум на албум може да се разбере кои возила имат снимка в актуален вид и кои подлежат на заснемане, както всъщност с точност и кои возила се движат и са включени в СПОТ. Тъй като извършвам обновяването на компютъра, а не в „Гугъл драйв“ и след това изтривам предишната версия на файла, няма смисъл да го публикувам тук, тъй като ще трябва да го обновявам ежедневно на две места освен Фейсбук страницата и това ще ми бъде проблем. Може да видите файла както в „Гугъл драйв“(първият файл извън папките), така и през линк във Фейсбук страницата Кайарсвил транспортен портал. Работя по РППС за август 2017 г., което се забави доста, но това се случи по вина на много странични проекти и обновления, които извършвам постоянно, за да оптимизирам максимално базата данни, която определено вече се нуждае от сайт, но и това предстои като задача.

РППС с ъпдейт до края на август е вече готов.
Не предвиждам да се появят нежелани допълвания, обикновено те излизат в първите дни на новия месец, а вече сме 21-во число, но ако се появи нещо ще обновявам повторно.

Но все пак излезе незаписана промяна свързана с автобус 1981, актуализирах линка.
« Last Edit: 24.09.2017, 23:09:09 by AGENT 006 »

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!

Offline AGENT 006

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12951
 • Злото е това, което ни разделя
  • View Profile
  • Sofiatransport транспортна база данни/Sofiatransport transport data base
  • Email
Re: Sofiatransport транспортна база данни
« Reply #19 on: 09.10.2017, 20:47:36 »
>> РППС с ъпдейт до края на септември
Тези, които следят редовно развитието на базата данни през Фейсбук страницата Кайпарсвил транспортен портал вероятно са забелязали, че непрекъснато внасям някои промени в зависимост от това, което считам за необходимо, за да предоставям информацията по-прегледно, достъпно и атрактивно. Последната новост, за която не съм споменавал тук е експресният отчет към Кайпарсвил транспортна галерия, което представлява файл със списък на целия отчитан в албумите за актуален вид подвижен състав с индикация кои возила ги има и кои ги няма в актуален вид. Линк към него, както вече и към актуалния малък/месечен транспортен дневник се дават във всяка публикация, която въвеждам при нов ъпдейт. Идеята е че проследяването във Фейсбук изкарва на стената на следящия само новите публикации и поради това би било най-добре основната информация да е в тях, а не в закачената публикация на страницата, което изисква влизане в нея. Последно въведените в МТД записи и обновените при последния преглед и ъпдейт записи вече са индикирани с оцветяване на съответния текст в червено. Целта разбира се е новите записи да бъдат намерени веднага от зрителя. В момента все още има нововъвеждащи се неща в МТД за септември. Ще познаете докога ги има по наличието на маркираните с червено цели записи, но мисля, че вече всичко е изчерпано и няма да има нищо ново за въвеждане, което значи, че при следващо въвеждане ще изчистя червения текст.

Sofiatransport транспортна база данни

- Галерия с над 79 000 снимки на возила от градския транспорт в София!
- Най-подробната база данни за действащия автопарк!
- Статии и подкаст за историята на подвижния състав!
- Обновяване и актуализиране на всеки 24 часа!
Транспортът - кауза, страст, начин на живот!