Транспортът в другите градове > Варна

DAC Чавдар

(1/21) > >>

Marti:
Във Варна е имало общо 36 Дак Чавдар и са Бракувани всичките последните три ги Бракуваха края на 2003 година

etnies:

--- Quote from: Marti ---Във Варна е имало общо 36 Дак Чавдар и са Бракувани всичките последните три ги Бракуваха края на 2003 година
--- End quote ---


Варненските дакове са били със странна номерация, забележете:

31 3
32 4
33 5
34 6
35 7
36 8
37 9
38 0
39 1
40 5
41 6
42 7
43 8
44 9
45 0
46 1
47 2
48 ?
49 5
50 8
51 9
52 0
53 1
54 2
55 4
56 5
57 6
58 7
59 8
60 1
61 2
62 4
63 5
64 6
65 7
66 8

x3m:
DAMN!

и каква е скритата логика?

/освен очевидните последователни номера 31-66/

ozzy:

--- Quote from: x3m ---DAMN!

и каква е скритата логика?

/освен очевидните последователни номера 31-66/
--- End quote ---
Това сигурно е разработка на военните

etnies:

--- Quote from: x3m ---DAMN!

и каква е скритата логика?

/освен очевидните последователни номера 31-66/
--- End quote ---


и почти последователните 1-9 за трета цифра. Шкодите 14тр също са били пак със странна номерация
00 2
01 3
02 4
03 5
04 6
05 7,учебен
06 8
07 9
08 0
09 1
10 5
11 6
12 7
13 8
14 9
15 0
16 1
17 3
18 4
19 5
20 8
21 9
22 0
23 1
24 3
25 4
26 5
27 6
28 7
29 8

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version