Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - mitakis

Pages: [1] 2 3 ... 202
1
Така са. Направих горе долу списък по хронология на автобусни доставки през онези години.
Серия/ Година
КА 2000
КХ 2000-2005
КВ 04/2000
КС 06/2000
КМ 07-08/2000
КР 10/2000
КТ 10-11/2000

РК 05/2001
РМ *
РС 02/2001
РХ 02-03/2001

ВА 07/2001
ВМ *
ВН *
ВР 01/2002
ВС 10/2001
ВТ *
ВХ 11/2001

MA 2002
MB *
MK *
MH *
MP *
MT 05/2003
MX*

НА *
НК 2004
НМ 06/2004
НР *
НС 12/2003
НТ 01/2004
НХ 01/2004

ХА 07/2004
ХВ 2004
ХК 10/2004
ХМ 12/2004
ХН *
ХР *
ХС 05/2005
ХТ 06/2005
ХХ 07/2005

* Няма данни


2
Карираният шкембелия е единственият дето знае какво трябва да се направи в такава ситуация и има достатъчно рутина. Останалите са били там да си оправдават щата и да пречат.

3
Трамваи / Re: ČKD Tatra T6А5 (4140-4195)
« on: 10.06.2021, 18:42:48 »
Това е направено за чакащите на спирка, не за тези вътре!

4
Разни / Re: Футбол
« on: 06.06.2021, 22:36:27 »

5
Разни / Re: Футбол
« on: 05.06.2021, 23:27:36 »
Футболът ударно погива, но ако искате да си направим един фентъзи турнир?

6
1957 83

7
Автобуси / Re: Skoda RTO 706
« on: 04.06.2021, 19:21:28 »
Това им е тролейбусното депо. Под запор е с имуществото вътре каквото е останало.

8
Трамваи / Re: Т6М-400(София-100)
« on: 01.06.2021, 21:44:14 »
439 изглежда чудесно за машина на една година.

9
Трябва да е в Банско или Мелник - като им гледам останалите снимки са правили преход от х. Вихрен до х. Пирин.

10
3137 пък сам се влачеше с паднал въздух на аварийни по 88.
2149 прибран с авариен.

11
Актуална информация / Re: Наряди
« on: 27.05.2021, 17:21:33 »
Метанки утре по 4, 8 и 14:
3658 - 4/4
3409 - 8/3/първа смяна
3656 - 8/4
3403 - 14/2

12
На 4, 10 и 14 днес има по една метанка по наряд втора смяна ;)
3650 - 10/1
3663 - 14/2

13
2056 28

14
3610 76

16
1412 по 83 на СТЗ

17
По наряд и вчера имаше ;)
4/4 също е просити.

18
Последните брандирани превозни средства в София и Варна са без фолио на предницата. Явно някой се е сетил да спазва едно изискване на МВР да се вижда основния цвят. Или пък рекламите се лепят от друга фирма, която знае какво прави.

Quote from: НАРЕДБА No I-45
(3) (Доп.  - ДВ, бр.  67 от 2012 г., изм.  - ДВ, бр.  45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)Забранява се изписването или залепването на надписи и/или емблеми върху стъклата и фаровете на МПС, с изключение на разрешените с нормативни актове, както и се забранява облепване на превозното средство с фолио, водещо до заличаване на основния цвят и подвеждане при идентифициране.(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)(5) (Нова  - ДВ, бр.  31 от  2015 г.) За нуждите на идентифицирането при облепване на превозно средство с фолио съгласно ал.  3 задължително се оставя необлепен минимум единосновен детайл - преден капак или покрив
https://www.mvr.bg/docs/default-source/normativnauredba/naredba-i-45.pdf?sfvrsn=e4c15ff6_2

19
Перник / Re: Перник - обща тема
« on: 18.04.2021, 08:04:40 »
Автобусите се намират в официалното представителство на Карсан в София - Булавто.
Тъй като по проекта за ИГТ трябва да се реновира и депото - може да чакат с изпълението на заданието. Все пак трябва да има къде да зареждат... цък

20
Пробвай така:

Аз пък не мога да се логна в сайта gtsofia (за да използвам галерията). Логин формата пренасочва към форума, въвеждам име и парола, но без успех като се върна в сайта отново пише:
Code: [Select]
Влезете във форума, за да видите профила си.
Отвори го със HTTPS връзка - https://gtsofia.info/

Pages: [1] 2 3 ... 202