Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - mitakis

Pages: [1] 2 3 ... 202
1
4194 20/8ма

2
А основният им цвят оранжев ли е бил?

3
Минавам да кажа, че работещите в МГТ много обичат да живеят и работят в застой, сакън да не им се счупи зоната на комфорт... И ги разбирам. Всяко сносно гражданско предложение бива проектирано и реализирано по начин, който после да противопоставя всички страни.

4
Перник / Re: Автобуси
« on: 20.06.2021, 14:10:08 »
В Булавто са останали само 5 карсана.  Останалите трябва да са при миньорите. Ще ги представят тамън преди изборите.

5
Добавил съм в предходния си пост корекциите, които сте описали.

През изминалата седмица са започнали сериите СВ****СР и СО****СН.

6
Така са. Направих горе долу списък по хронология на автобусни доставки през онези години.
Серия/ Година
КА 2000
КХ 2000-2005
КВ 04/2000
КС 06/2000
КМ 07-08/2000
КР 10/2000
КТ 10-11/2000

РК 05/2001
РМ *
РС 02/2001
РХ 02-03/2001

ВА 07/2001
ВМ *
ВН *
ВР 01/2002
ВС 10/2001
ВТ *
ВХ 11/2001

MA 2002
MB *
MK *
MH *
MP *
MT 05/2003
MX*

НА *
НК 2004
НМ 06/2004
НР *
НС 12/2003
НТ 01/2004
НХ 01/2004

ХА 07/2004
ХВ 2004
ХК 10/2004
ХМ 12/2004
ХН *
ХР *
ХС 05/2005
ХТ 06/2005
ХХ 07/2005

* Няма данни


7
Карираният шкембелия е единственият дето знае какво трябва да се направи в такава ситуация и има достатъчно рутина. Останалите са били там да си оправдават щата и да пречат.

8
Трамваи / Re: ČKD Tatra T6А5 (4140-4195)
« on: 10.06.2021, 18:42:48 »
Това е направено за чакащите на спирка, не за тези вътре!

9
Разни / Re: Футбол
« on: 06.06.2021, 22:36:27 »

10
Разни / Re: Футбол
« on: 05.06.2021, 23:27:36 »
Футболът ударно погива, но ако искате да си направим един фентъзи турнир?

11
1957 83

12
Автобуси / Re: Skoda RTO 706
« on: 04.06.2021, 19:21:28 »
Това им е тролейбусното депо. Под запор е с имуществото вътре каквото е останало.

13
Трамваи / Re: Т6М-400(София-100)
« on: 01.06.2021, 21:44:14 »
439 изглежда чудесно за машина на една година.

14
Трябва да е в Банско или Мелник - като им гледам останалите снимки са правили преход от х. Вихрен до х. Пирин.

15
3137 пък сам се влачеше с паднал въздух на аварийни по 88.
2149 прибран с авариен.

16
Актуална информация / Re: Наряди
« on: 27.05.2021, 17:21:33 »
Метанки утре по 4, 8 и 14:
3658 - 4/4
3409 - 8/3/първа смяна
3656 - 8/4
3403 - 14/2

17
На 4, 10 и 14 днес има по една метанка по наряд втора смяна ;)
3650 - 10/1
3663 - 14/2

18
2056 28

19
3610 76

Pages: [1] 2 3 ... 202