Градски транспорт - София

Метро => Метросъстави => Topic started by: bonbon on 14.01.2015, 23:06:24

Title: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bonbon on 14.01.2015, 23:06:24
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=642574&newver=2

Открита процедура по ЗОП

Име:
Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34 - Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление

Описание:
Поръчката е за доставка на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м за третата линия на метрото в София и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете:
• Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) по метролинията и депото - ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и ниво на автоматизация GoA 3 (Grades of Automation) , съгласно стандарт IEC 62290 (или еквивалентен).
• Транспортно-комуникационна система - ниво на безопасност SIL3 съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и стандарт EN 50159:2010 (или еквивалентен) за системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни и съобщения, свързани със сигурността в предавателни системи.
• Интегрирана радио-комуникационна система
• SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване - ниво на безопасност SIL2, съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен).
• Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ)
• Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна поддръжка. Окомплектовка, специални инструменти и тестово оборудване за подвижен състав и системи за управление.
Доставката на 20 метровлака и изброените системи, които трябва да се изпълнят са за първия етап от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща подземния участък от км.4+950 до км.11+966,34. Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции.
Опцията за Доставка на допълнителните 10 метровлака и изброените системи са предвидени за изпълнение на следващи етапи от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща участъците от км 0+000 до км 4+950 и от км 11+966,34 до км 15+769,498 или част от тях. Общата дължина на участъците е 8 753,16м. По трасето се предвиждат за изграждане 9 бр. метростанции.
Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в документацията - том 1 - раздел I, като не се изчерпва напълно и е дадено в техническите спецификации томове 2, 3 и 4 от документацията, достъпни на профила на купувача.

Прогнозната стойност на поръчката е определена с включена стойността на опцията (280 000 000 + 140 000 000лв. без ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС
420 000 000 BGN

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци
36

Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
17.03.2015 г. Час: 12:00
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: popov.dinko on 15.01.2015, 18:31:55
Вече научих и от други източници за конкурса за влаковете и търга за строителството на метролиния 3. Но толкова въпросителни изкачат.....влакове 60 метра.... Това какво ще рече. Че и станциите ще са горе-долу толкова... Надявам се до последно тази метролиния да е като нормално метро....
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 02.04.2015, 10:56:23
Удължиха срока за подаване на оферти да 20-те метровлака за трети метродиаметър (http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2504107)

Quote from: infrastructure.bg
"Метрополитен ЕАД" удължи срока за подаване на оферти за метровлакчетата с един месец. Търгът е за "Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34 - Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление".
Документи се продават и оферти се приемат до 12 часа на 14 май 2015 г. (вместо до 16 април 2015 г.). Предложенията ще бъдат отворени в 14 часа на 14 май, а не на 16 април.
...
Видове дейности в поръчката
Локомотиви и подвижен пътен състав за железници и трамваи и резервни части за тях
Система за наблюдение на движението на влаковете
Телекомуникационно оборудване и принадлежности
Софтуерни пакети за контрол на железопътния трафик
Система за компютърен контрол
Системи за информиране на пътниците
Услуги по разработване на софтуер за контрол на железопътния трафик
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: ivanovnikolai188 on 18.05.2015, 14:51:44
На 14.05.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на „Метрополитен” ЕАД - гр. София, ул. „Княз Борис I” №121, ет.1, Заседателна зала, бяха отворени офертите във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за: Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап: Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление
 
Отварянето на офертите беше извършено от комисия, определена със заповед от Изпълнителния директор на Бенефициента на проекта („Метрополитен” ЕАД) инж. Стоян Братоев. В комисията са включени представители на Столична община, Столичен общински съвет, експерт от Агенцията за обществени поръчки и специалисти на Метрополитен ЕАД.
По ред на подаване са отворени следните оферти:
-          Обединение „СИМЕТРО София”;
-          Конструксионес и Ауксилиар де Ферокарилес С.А. – КАФ.
В поръчката е включена доставката на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете...
Източник: http://www2.metropolitan.bg/bg/news/view/149.html
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 11.08.2015, 16:14:40
Сименс е с "едни гърди напред" (http://metropolitan.nit.bg/assets/resourcedocuments/1189/%D0%A1%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD.%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8.pdf) преди отварянето на ценовите оферти в четвъртък.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: viktorlc on 12.08.2015, 17:13:49
Siemens Inspiro ще бъдат влаковете.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: viktor_bdz on 12.08.2015, 23:34:34
Тези приличат на трамваи без пантографи, но ми харесват. :)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 13.08.2015, 07:28:21
E нашите ще са с пантографи.  :)
И дано за нашата поръчка измислят нещо с по-хубава предница на кабината на машиниста, че сега с този ръбат дизайн хич не са красиви отпред. А иначе целите влакове са симпатични и имат приветлив и удобен салон.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: kristian40t097 on 13.08.2015, 17:02:59
На мен лично Русичите по ми харесват, но МД3 ще трябва да е изцяло европейски.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 13.08.2015, 18:27:48
Нека да е нещо по-различно, но поне да е с по-хубав дизайн.   :)

Ето и новината:
Ще се возим с метровлакове на "Сименс" (http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2590397)
Quote
Отвориха цените на участниците в търга за доставка на метровлакове за третия метродиаметър.

Първият участник - Обединение "Симетро София", съставено от "Сименс България", "Сименс Австрия", "Неваг", Полша, и с подизпълнители "Сименс Германия", "Старт инженеринг", "Балкантел" ООД, даде по-ниската цена 418 304 632,56 лв. без ДДС, от техническата оферта събира 48.79 точки.

Вторият участник - Конструксионес и ауксилиар до Ферокарилес, CAF (Construcciones y Auxliar de Ferrocarriles), Испания с подизпълнители Bombardie;ОТN; ITA; Ecocoms; Sika; Faiveley, предложи цена 483 461 670,00 лв. без ДДС и получи 44.45 точки от техническата оферта.

"Сименс" събра повече точки и от техническата оферта, и от ценовата. Испанската "Каф" остава на второ място.

На 13 август отвориха ценовите оферти по проекта за метровлакове по третата линия на метрото.

Три дни преди това "Метрополитен"ЕАД оповести резултатите от техническия преглед на офертите.

Първият показател за техническата оценка е за метровлаковете. Той включва разход на електроенергия при минимално времепътуване; разход на електроенергия при минимален разход на енергия; система за поддържане на влака от гледна точка на пробег между прегледите и ремонтите, съотнесени към изминатите километри;система за поддържане на влака по отношение на разход на труд за отделните прегледи и ремонти; оценка на техническите параметри - шум, вибрации, комфорт на движение на влака. По този показател точките на Обединение "Симетро София" са 40.16, а на CAF (Construcciones y Auxliar de Ferrocarriles), Испания - 35.98.
По втория показател - технически показатели на системи за управление точките на Обединение "Симетро София" са 8.63, а на CAF (Construcciones y Auxliar de Ferrocarriles), Испания - 8.47.

Търгът е за доставката на 20 метровлака и изпълнение на системи за управление на първия етап от третия метродиаметър от км 4+950 до км 11+966.34, обща дължина 7016.34 м и 7 метростанции. Дължината на влака следва да е 60м±2м, предвидено е проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете.
Доставката на допълнителните 10 метровлака и съответните системи е предвидена за следващите етапи от изграждането на трета метролиния в участъците от км 0+000 до км 4+950 и от км 11+966 до км 15+769 с обща дължина 8 753.16 м и 9 метростанции.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: vasko on 14.08.2015, 11:53:29
Според мен, е голяма грешка, че влаковете и осигурителните инсталации няма да са еднакви (или поне технически съвместими) по трите диаметъра. :/ Трябваше и МД3 да е със същите технологии като МД1 и МД2.

Каквото и да си говорим, еднакъв подвижен състав има много положителни страни.  ;)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 14.08.2015, 12:36:57
Каквото и да си говорим, пак се изказа неподготвен.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: vasko on 14.08.2015, 13:09:19
Каквото и да си говорим, пак се изказа неподготвен.
Веднага мога да се обоснова (което означава, че съм подготвен).  ;)

Който и икономист да попитаме, че каже, че по принцип еднаквият технически парк в едно предприятие води до намалени разходи.

Ако технологиите по МД1,МД2 и МД3 бяха еднакви, можеше да се изгради връзка между МД3 и сега съществуващата мрежа, която да помага, а и да спасява положението при извънредни ситуации.

Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 14.08.2015, 13:30:23
Така. По ред на номерата, пък да видим колко си прав:

1. Дори да използват различни технологии влаковете от МД 3 пак може да се ремонтират в Обеля, защото имат същото междурелсие (1435 мм). Дори да използват еднаква технология пак не могат да стигнат на самоход, поради факта че едните се захранват с трета релса, а другите с горно токоснемане, посредством пантограф.

2. НЯМА как да има еднакви части, консумативи които да са взаимо-заменяени между Русич и Сименс. Или предлагаш да си купуваме Русичи до гроб?! Освен това факта, че ще поръчваш 20% повече части, не е пряка функция на по-ниска крайна цена. Откъде си сигурен че частите за влаковете по МД 3 няма да са по-евтини от тези за другите?

3. Нищо не пречи да се обучи наличния персонал да работи с двете технологии едновременно. В Банишора да не би различни хора да се занимават с ЧКД и БГ трамваите?

4. Обучението на персонала влиза в ОП и парите за него не ги плащаме ние.

5. Изключително глупаво би било при описания от теб случай да влошим обслужването на МД 1 и 2, заради МД 3. Освен това в 18-годишната история на Софийския метрополитен няма авария, която да е наложила да няма влакове цял ден. Много по-лесно е да се организира наземно обслужване.

6. Съгласен съм че не е разумно да се дават изключително много пари за временно депо. В Обеля няма как да се поберат още 20 влака.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: btr95 on 27.08.2015, 18:40:42
Аз съм съгласен с Васко.. Какъв е смисълът да сменяш марка, която е изпитана във времето и по-важното в нашите условия. И примерът с Банишора не е коректен, в Красна поляна един и същи персонал поддържа трамваите, но има разлика между Дино и Т6А2.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 27.08.2015, 20:43:23
Смисъла, е че този диаметър е чисто нов. Ще има нов персонал, ще има ново депо и всичко ще е от нулата. Хубаво е да имаме и други влакове. Типизирането на диаметър съм съгласен, но да типизираме града с едни и същи влакове от един завод не е уместно. Освен това, Сименс са доказана западна марка и е хубаво да видим какво те ще предложат. Тук е важно да се вметне, че по МД3 съставите са доста по-малки, а Руснаците нямат такива разработки в движение. Като дори София и Казан са от основните ползватели на Русичи само с 3 вагона.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 10.09.2015, 14:03:24
Новина от днес, с бърз превод от полски:
Quote
Newag потвърди спечеления конкурс за доставка на 20 метро влака за град София. Доставката ще е на метровлакове от модела Siemens Inspiro подобни на влаковете във Варшава. Поръчката е за 20 влака с възможност за закупуване на още 10. Превозните средства ще бъдат доставени 36 месеца, след подписване на договора за закупуване. Общата стойност на проекта закупуване на превозните средства и системата за контрол на движението възлиза на сумата от 142.000.000 EUR. Договора за закупуване трябва да се сключи най-късно до 04.10.2015 г.
Статията си я четете тук: http://infotram.pl/newag-potwierdza-wygrana-w-sofii_more_77362.html
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Dragon on 12.09.2015, 12:08:38
Ако правилно го тълкувам, метродепото трябва да е готово до 2 години, за да може да ги поеме.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 12.09.2015, 12:30:20
Не е задължително. Може да се съхраняват и на друго място. Предполагам депото ще изпревари строителството на централният участък на МД 3.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 27.02.2016, 01:17:44
Вижте как ще изглеждат влаковете на новото метро (http://www.economic.bg/bg/news/6/vizhte-kak-shte-izglezhdat-vlakovete-na-novoto-metro.html)
Quote
Влаковете на новия трети лъч от софийското метро вече няма да са руски, а ще са на германския бранд Siemens. В новите метростаннци, пътниците ще се придвижват с иновативните леки, безшумни и комфортни мотриси на Siemens.
През лятото на 2015 г., компанията предложи по-ниска цена за доставката на 20 нови метровлака за бъдещото трасе от жк „Овча купел” до жк „Левски”, което се очаква да бъде готово през 2020 г. Новите мотриси струват 418 млн. лв. без ДДС, или по около 20,9 млн. лв. на метровлак. Част от средствата са договорени по ОП "Транспорт" и съфинансиране от българска страна.
За да отговорят на разнообразните изисквания на градския обществен транспорт, Siemens разработиха метро, което поставя нови стандарти в своя клас. Inspiro е новото метро от Siemens, то ще предоставя максимална полезност чрез високите транспортни мощности и ниски експлоатационни разходи, съчетани с ползата за околната среда на Siemens: енергийна ефективност и опазване на околната среда на всички етапи от производството, както и ежедневна работа за почти пълно рециклиране.

(http://static.economic.bg/news/6/54199/1278806310205731589155646559399279n.jpg)

Платформата Inspiro е продукт с широкообхватния опит на Siemens в подземните железници. Компанията е доказала своите възможности в целия свят. Новата концепция за превозното средство Inspiro се основава на изпитани компоненти. Всяка мотриса се проверява преди доставката в центъра Wegberg-Wildenrath Siemens".

(http://static.economic.bg/news/6/54199/12782174102057315892356481775980361n.jpg)

Пътниците ще пътуват в приятна, освобождаваща от стреса среда благодарение на светлия интериор, атрактивното осветление и модерната климатична инсталация. Естествените материали в топли цветове повишават нивото на релаксация в забързания съвременен свят.

(http://static.economic.bg/news/6/54199/12788304102057315891956471908509838n.jpg)

Платформата Inspiro може да бъде с до осем вагона, в зависимост от нуждите на потребителите. Интериорът може да бъде оборудван със странични седалки или подредени в редове. При желание на клиента интериорната конфигурация на седящите места може да бъде и смесена. Освен това, дължината и ширината на вагоните може да варира. Те могат също така да  бъдат конфигурирани с три или четири врати на страна, които да бъдат проектирани да се отварят по най-подходящия начин. Ширината им от 140 см. улеснява качването и слизането, което намалява времето за престой на метростанцията. На пръв поглед незначителен проблем, от който обаче лондонското метро и до ден днешен страда.

(http://static.economic.bg/news/6/54199/siemensdd.jpg)

Иновативната амбиентна LED система за осветление създава приятна и спокойна обстановка в интериорното пространство и допълнително намалява енергийните разходи. Вместо обичайните дръжки, Inspiro предлага иновативни такива, стилизирани във формата на разклонено дърво. Така няколко пътници могат да се държат по време на пътуване на комфортно разстояние едни от други. На някои от тези иновативни дръжки ще има и дисплеи с информация или реклами.

(http://static.economic.bg/news/6/54199/12788075102057315890356431024795066n.jpg)

Цветовете на екстериорното осветление също могат да бъдат избирани. Всички тези модификации предстоят да бъдат уточнени от Столична община, за да пасват по най-удобния начин на нуждите на софиянци.

(http://static.economic.bg/news/6/54199/1278218710205731589115645439924593n.jpg)

От общината засега единствено обявиха, че пероните на новите метростанции ще бъдат оборудвани с предпазни преградни врати. За безопасността на пътниците в метрото ще се грижат най-новите разработки на концерна Siemens в тази сфера. Стандартният влак с 6 вагона развива максималната скорост между 80 и 90 км/ч, има 256 седящи места и общ капацитет от 1450 пътници.

(http://static.economic.bg/news/6/54199/12784659102057315890756441007235636n1.jpg)

Особено внимание е отделено за лесна подмяна на износените части с резервни, както и на дейностите по поддръжката, които могат да бъдат допълнително улеснени чрез използване на дистанционна диагностика.
Ниските разходи за експлоатация и поддръжка, намалената консумация на енергия и използването на естествени и рециклирани материали предлагат ползи както за операторите, така и за околната среда.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: hitar_potter on 27.02.2016, 01:31:38
Общи приказки, а картинките излизат и като напишеш "Siemens Inspiro" в Google
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Stoi4o on 27.02.2016, 09:25:56
Общи приказки, а картинките излизат и като напишеш "Siemens Inspiro" в Google
Но не може да отречеш, че изглеждат страхотно.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: kristian40t097 on 27.02.2016, 09:50:32
Аз мога отрека. Тези мотриси технически предполагам, че са много по-напред от Русичите, но дизайна е отвратително кичозен!!!
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bagercho on 27.02.2016, 09:52:11
Поне отвътре мотрисите със сигурност няма да изглеждат така  ;) Аз мисля, че ако производството започне тази година, вероятно ще бъдат представени на тазгодишния Innotrans.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 27.02.2016, 11:42:33
Мислех в другия да го напиша, но тази година ще започне производството им. Да стискаме палци че ще включат наш състав или поне 1 вагон на изложението. :)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: vasko on 27.02.2016, 14:05:05
Не знам на какво толкова се радвате? Според мен, няма място за такава радост, защото:

1. По стара традиция от СО ще поръчат минимален брой функционалности на влаковете (справка - автобусите Mercedes Conecto LF на Столичен Автотранспорт).

2. Съгласен съм, че
дизайнът е отвратително кичозен!!!

3. Имам опасения, че технологията с вратите на пероните няма да вирее добре на българска земя. А и като цяло се чудя дали е ефективна и необходима.

4. София ще съжалява заради тоталната техническа несъвместимост между МД1,МД2 и МД3. Може би ще се случи след много години, но ще се случи! Помнете ми думата! (Справка - двете трамвайни междурелсия в нашата столица и всички неудобства, които произтичат от тях.)

5. Западната техника (и като цяло всякакви стоки) имат много по-високи нива на заложено/планирано остаряване, спрямо руската техника. ;) Дали това е добра идея за бедна държава като България?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 27.02.2016, 14:17:57
От тези неща няма нищо вярно...  :crazy:
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: vasko on 27.02.2016, 14:23:53
От тези неща няма нищо вярно...  :crazy:
Не е лошо човек да се обосновава! ;)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 27.02.2016, 14:58:46
Може ли аз.

Първо: Няма такова нещо като "стара традиция". Новите автобуси МАН го доказаха. Освен това каквато и марка влакове да дойдат, оборудването им е предварително описано в тръжната документация. Така че твърдения от сорта на "вижте сега как ще ни прецакат" са си чиста проба спекулация. Подобни похвати са присъщи на определени русофилски политически субекти, и аз силно се надявам демонстрираното поведение на vasko да не е плод на подобна пропаганда.

Второ: Да, дизайна и на мен не ми харесва, но пък е иновативен. То и Ивекото Ърбануей ми се струва грозно, но това не го прави лош автобус.

Трето: Как може да твърдиш че нещо не вирее тук при положение че това е нещо ново. Доста неща, които преди не можехме да си представим, сега се ползват, така че нека да не хейтим добрите практики.

Четвърто: Кому е нужна тая съвместимост, при положение че няма да имат общи точки. Това само би ограничило избора до .... а да, сещаме се кого и това вероятно е и основата на цялата плява, която изсипа.

Пето: Руската техника с нищо, ама абсолютно с нищо не е по-добра от другите. Освен това да погледнем Русича - ами то май само коша е руски. Всичко друго им е внос. Е, значи че и те са със сходни параметри...

Та така ... Пропагандата ти тук няма да мине.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fgm on 27.02.2016, 16:13:58
Погледнато отстрани, не ми е интересна политиката, автобусите МАН са хубави, но не и в нашето примитивно изпълнение! Няма какво да си кривим душата! Да хубави са,да екологични са, да има климатик и може да се пътува относително комфортно в тях и дотук.В форума не еднократно е писано, че заданието е направено с минимален брой екстри.
Да не бъдем късопаметни.
Та в тоя дух може да се приеме и притеснението на Васко, че пак ще имаме едно базови влакчета и дотам.Само и само да спестим някой лев,че да се бием колко ни е евтино всичко.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 27.02.2016, 16:44:33
Това че в Автото така си поръчват, не значи че и в Метрополитен, така ще поръчат новите влакове. До сега всичките ни влакове са поръчани с максимален брой екстри, единственото което не беше поръчано при последната доставка, бяха камерите. Но те не бяха съвместими с нашата система и трябваше да се преправят и останалите влакове. Така че това че автото си поръчват базови автобуси, не означава нищо. Още повече че влаковете вече се знае че ще са с климатични системи и информационни системи. А ще има и повече от това...  ;)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bagercho on 27.02.2016, 17:19:04
Не знам на какво толкова се радвате? Според мен, няма място за такава радост, защото:

1. По стара традиция от СО ще поръчат минимален брой функционалности на влаковете (справка - автобусите Mercedes Conecto LF на Столичен Автотранспорт).

2. Съгласен съм, че
дизайнът е отвратително кичозен!!!


3. Имам опасения, че технологията с вратите на пероните няма да вирее добре на българска земя. А и като цяло се чудя дали е ефективна и необходима.

4. София ще съжалява заради тоталната техническа несъвместимост между МД1,МД2 и МД3. Може би ще се случи след много години, но ще се случи! Помнете ми думата! (Справка - двете трамвайни междурелсия в нашата столица и всички неудобства, които произтичат от тях.)

5. Западната техника (и като цяло всякакви стоки) имат много по-високи нива на заложено/планирано остаряване, спрямо руската техника. ;) Дали това е добра идея за бедна държава като България?

 
Всичко, което си написал са едни... глупави детински разсъждения...
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: hitar_potter on 28.02.2016, 15:38:28
Това че в Автото така си поръчват, не значи че и в Метрополитен, така ще поръчат новите влакове. До сега всичките ни влакове са поръчани с максимален брой екстри, единственото което не беше поръчано при последната доставка, бяха камерите. Но те не бяха съвместими с нашата система и трябваше да се преправят и останалите влакове. Така че това че автото си поръчват базови автобуси, не означава нищо. Още повече че влаковете вече се знае че ще са с климатични системи и информационни системи. А ще има и повече от това...  ;)
Съмнявам се да ги получим с дървените седалки, които виждаме по снимките. Все пак, когато цената има най-голяма тежест при избирането на изпълнител, трудно можем да очакваме дизайнерски подвизи и оборудване тип „върха на сладоледа“. Не очаквам нещо по-впечатляващо като интериор от Песите или пък от Сименсите на БДЖ (което ми се струва и напълно достатъчно, в интеес на истината). Иначе откъм дизайн на салона поне за мен определено превъзхождат Русич-ите.

Quote
Пето: Руската техника с нищо, ама абсолютно с нищо не е по-добра от другите.
Поне откъм цена превъзхождат. 
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: vasko on 28.02.2016, 16:39:15
Може ли аз.
Разбира се!  Аз уважавам всеки, който аргументира твърденията си и води цивилизована дискусия! :)

Първо, бих искал да подчертая, че моето мнение няма никаква политическа основа и се базира само на знания, наблюдения и основателни предположения.

Второ, по същество (по ред на номерата):

1. Това ми твърдение се базира на статията, която е цитирана на предишната страница и на наблюденията ми относно традициите на СО. Според статията, от Siemens са разработили нов модел метровлакове с вариращи спецификации и екстри. А въпросът какви спецификации и екстри ще има поръчката за София тепърва ще се уточнява между Siemens и СО, т.е. независимо, че вече е избран изпълнител на поръчката, спецификациите не са уточнени. А относно традицията - мисля, че всички можем да се съгласим, че когато от СО поръчват нещо ново, то обикновено е базов модел с орязани спецификации и екстри. Смятам, че новите ни автобуси MAN не са изключение или пример за прекратяване на тази традиция. Всъщност, те препотвърждават традицията... Като се замислим - защо нямат бутони за отваряне на вратите на всички врати; защо нямаха фабрично вградена система за гласово оповестяване; защо нямат кабини за водачите?

2. Това, че дизайнът е иновативен, не значи, че е хубав. ;) Но, това е субективен въпрос и може би няма смисъл да задълбаваме на него. :)

3. Относно перонните врати, трябва да се замислим дали наистина са необходими и ефективни. Доколкото знам, по света има много малък процент метросистеми (или части от тях) с такава технология. Тези врати оскъпяват метрото, а пък ще изискват и поддръжка и части, които също струват пари. Може би, дори само заради вратите ще са необходими допълнително технически лица, които да могат да реагират бързо при проблем (все пак, би бил голям проблем, ако вратите блокират).

А относно предположението, че такава нова технология трудно ще вирее на българска земя се корени в манталитета на българина и в случая - този на машинистите и този на механиците. Масово българските механици практикуват поддръжка тип "с чук и тел" и за това предполагам, че когато устройствата излязат от гаранция ще става забавно... Другото, което е - по мои наблюдения машинистите в метрото масово не спират на точно определените места. Да, сега това не е проблем, но за МД3 и 20-30 см. разлика ще са проблем.

4. Поддържане на еднакви или съвместими технологии е икономически и практически обосновано. По-големи поръчки за резервни част и консумативи - по-ниски цени. Влакове от единия диаметър могат да се използват за другия. Влакове от единия диаметър могат да се пратят на ремонт в депото на другия. При правилна преценка за връзка между двата диаметъра, може в извънредни ситуации влакове от единия диаметър да бъдат пуснати да се движат по другия (например, изходът на депото  бъде блокиран) и т.н. и т.н. Освен това, вече коментирахме, че долното токоснемане има много предимства пред горното. ;)

5. Тук говорех за икономически термин - заложено/планирано остаряване. Който не е запознат с този термин, може да потърси информация - има документални филми, статии и т.н. Накратко - това е една от основите на капитализма. Идеята е такава, че стоките да се произвеждат така, че бързо да се развалят, а поддръжката и ремонтите да не са рентабилни. Целта е често да се купуват нови бройки, за да има оборот и печалба за капиталиста. А идеята на руската техника е да бъде здрава, дълготрайна (издръжлива) и лесна и изгодна за поддръжка и многобройни ремонти.  ;)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: hitar_potter on 28.02.2016, 21:26:06
Силно се надявам, че поне относно т.5 не е така, както казваш, Васко. Доколкото при потребителската електроника, домакинските уреди, леките автомобили, та дори вече и автобусите е така, в доста голяма част от метросистемите техниката си е на сериозна възраст, т.е. имаме дълъг експлоатационен период. Влакчетата са метрото са си доста скъпи, а е логично амортизацията да е доста по-бавна, в сравнение с автобуси/трамваи, тъй като условията на експлоатация са доста по-добри, така че не виждам причина сименсите ни да са еднодневки. Но със сигурност резервните им части ще са по-скъпи от на Русичите.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 29.02.2016, 02:08:45
т. 5 не е вярна, както и останалите неща. Безумно е да говорим за влакове за милиони, които щели да се счупят, само и само да си купим пак. Хората по света имат марки, име в бранша... Какво ще стане ако се окаже че продукцията им е боклук? Ще излязат от пазара... а това нито един световен производител не би си го помислил, камо ли да го направи. Отделно метровлаковете имат най-малка амортизация от всички типове градски подвижен състав.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitkov2 on 01.03.2016, 22:48:26
Относно спирането на точно място,  мисля, че ще става автоматизирано, както сега се регулира максималната скорост. В Париж, линия 1 и 14 са напълно автоматизирани и с прегради, без машинисти, а доколкото знам и тези влакове ще имат тази възможност.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: hitar_potter on 01.03.2016, 22:53:40
Пък и ако не се лъжа, се говореше за възможност за заложено управление на влаковете без машинист по МД3
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 01.03.2016, 23:54:41
Не се лъжеш, прав си, ще бъде заложено, но първоначално ще се движат с машинисти.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Knoxville on 03.03.2016, 20:10:37
Значи ще видите вие манталитета на метровлаковете  :) :rolleyes:
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: difian on 17.03.2016, 14:07:22
Мисля, че това е първи рендер, на който влаковете са с персонализиран дизайн за София, виждат се и пантографите... Цветовете са любимите на Братоев, а ливреята - модификация на тази за Русич!  :help:

(http://image.digitalinsightresearch.in/uploads/imagelibrary/nri/railway/news/Siemens%20Sofia%20metro.jpg)

Източник: Siemens AG, към тази статия (http://www.railway-technology.com/news/newssiemens-newag-consortium-train-signalling-contract-sofia-metro-line-4841722)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: vasko on 17.03.2016, 14:11:54
Мисля, че това е първи рендер, на който влаковете са с персонализиран дизайн за София, виждат се и пантографите... Цветовете са любимите на Братоев, а ливреята - модификация на тази за Русич!  :help:

(http://image.digitalinsightresearch.in/uploads/imagelibrary/nri/railway/news/Siemens%20Sofia%20metro.jpg)

Източник: Siemens AG, към тази статия (http://www.railway-technology.com/news/newssiemens-newag-consortium-train-signalling-contract-sofia-metro-line-4841722)
Ужас!!!  :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:

Много са грозни!  :hammer: :hammer: :hammer:

Цветовете са любимите на Братоев
Това да не му е бащиния на този човек, че толкова много да решава нещата авторитарно?!?

Не е ли време вече метрото в София да има нов директор?  :rolleyes:
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: difian on 17.03.2016, 14:16:53
Това да не му е бащиния на този човек, че толкова много да решава нещата авторитарно?!?

Не е ли време вече метрото в София да има нов директор?  :rolleyes:
Еми, хайде, де, чакаме те да станеш пълнолетен! Според мен ще си му достоен продължител на делото, най-малкото откъм авторитарност!  :crazy: :P :D
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 17.03.2016, 16:06:40
Липсва им само черната лента... Много авторитарно решение, няма що...  :eek: На мен влаковете ми харесват и е нормално да са с трите цвята на трите наши диаметъра. Не мога да разбера какво лошо има в това? Или да ни ги докарат като Полските, та да нямат нищо общо със София?


Това да не му е бащиния на този човек, че толкова много да решава нещата авторитарно?!?

Не е ли време вече метрото в София да има нов директор?  :rolleyes:
Ако не беше труда на този човек и екипа му... днес щеше да си обсъждаш още много трамвая и рейса в Обеля... И не си ти човека който решава, кой до кога да работи и къде да работи!  ;)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitkov2 on 17.03.2016, 23:59:44
Глупаво е да се търсят кусури на влаковете, най-малко за цветови схеми 😃 А Братоев не може да се отрече, че работи добре. Не вярвам да не се е облагодетелствал изобщо от някой проект, ама жив и здрав да е човека, не се набива на очи като някои родни звезди, а и няма смисъл да го коментираме в тая тема :)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: abs111 on 18.03.2016, 16:44:06
Само искам да споделя с Васко че единствен С.Братоев от всички началници в СО редовно контактува с подчинените му служители,машинисти,диспечери и тн.С две думи интересува се от проблемите им!
П.П Предлагам да спрем с офф топик-а.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: чук on 08.07.2016, 16:51:51
Липсва им само черната лента... Много авторитарно решение, няма що...  :eek: На мен влаковете ми харесват и е нормално да са с трите цвята на трите наши диаметъра. Не мога да разбера какво лошо има в това? Или да ни ги докарат като Полските, та да нямат нищо общо със София?
A те ще са и без това полски, спор няма... :))))
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fizik on 29.05.2017, 19:34:03
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=642574&newver=2

Открита процедура по ЗОП

Име:
Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34 - Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление

Описание:
Поръчката е за доставка на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м за третата линия на метрото в София и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете:
• Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) по метролинията и депото - ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и ниво на автоматизация GoA 3 (Grades of Automation) , съгласно стандарт IEC 62290 (или еквивалентен).
• Транспортно-комуникационна система - ниво на безопасност SIL3 съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и стандарт EN 50159:2010 (или еквивалентен) за системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни и съобщения, свързани със сигурността в предавателни системи.
• Интегрирана радио-комуникационна система
• SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване - ниво на безопасност SIL2, съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен).
• Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ)
• Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна поддръжка. Окомплектовка, специални инструменти и тестово оборудване за подвижен състав и системи за управление.
Доставката на 20 метровлака и изброените системи, които трябва да се изпълнят са за първия етап от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща подземния участък от км.4+950 до км.11+966,34. Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции.
Опцията за Доставка на допълнителните 10 метровлака и изброените системи са предвидени за изпълнение на следващи етапи от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща участъците от км 0+000 до км 4+950 и от км 11+966,34 до км 15+769,498 или част от тях. Общата дължина на участъците е 8 753,16м. По трасето се предвиждат за изграждане 9 бр. метростанции.
Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в документацията - том 1 - раздел I, като не се изчерпва напълно и е дадено в техническите спецификации томове 2, 3 и 4 от документацията, достъпни на профила на купувача.

Прогнозната стойност на поръчката е определена с включена стойността на опцията (280 000 000 + 140 000 000лв. без ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС
420 000 000 BGN

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци
36

Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
17.03.2015 г. Час: 12:00


Здравейте, приятели. Мисля че разговорът за външния вид далеч не е толкова важен, колкото капацитета на 3-вагонен състав да превозва пътници по трета линия. Смятате ли тези влакове за достатъчни като вместимост за нуждите на диаметъра? Мислите ли, че по МД3 интервалите на влаковете ще са по-малки от тези по МД1 или МД2?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: kristian40t097 on 29.05.2017, 20:03:06
МД3 от самото му изграждане ще бъде ограничен откъм превозна възможност с тези къси станции и влакове, което е много голяма грешка от страна на СО. Не мисля, че Левски\Хаджи Димитър\Сухата река от една страна както и Овча Купел\Красно село от друга могат да бъдат обслужени добре от толкова малки влакове, изразявам се така, все едно е само метрото, защото всички можем да предположим до каква степен ще бъде орязан наземния транспорт в тези райони!!
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 29.05.2017, 23:38:11
Трябва първоначално да са с такъв размер и с толкова вагони. До колкото съм чел до сега, от изписаното, след тази обществена поръчка, ако има нужда ще бъде пусната още една за допълнителни вагони, с които да се увеличи вместимостта на съставите. Плюс доставка на още метровлакове.
За сега поръчаните биха били достатъчни за този диаметър. Да не забравяме че диаметъра е значително по-къс, както и маршрута по самия него също.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: viktorlc on 30.05.2017, 10:02:27
Не съм сигурен, но мисля, че в обществената поръчка е заложена опцията за допоръчване на още мотриси, така че да стане възможно да имаме композиция с дължина 100 метра. Не е вярно, че третия диаметър е трети, защото натоварването му било трето по големина. По стари сметки, които съм правил, на база преброяване на населението от НСИ по контролни райони в София, то ако приемем натоварването по първи диаметър за 100 %, то натоварването по трети диаметър ще бъде 70 %, а това по втори - 53 %. Тоест, третият диаметър е втори по натовареност. Това е без да се отчитат допълнителните пътувания поради фактът, че вече метрото ще функционира като прилична система, която покрива вече около 50 % от територията на града. Иначе да - тъпотия са късите перони. Особено, че такава инфраструктура се строи с планиран живот от 100 години + още 100 години, след рехабилитация.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 30.05.2017, 11:09:31
Не е невъзможно пероните да се удължат. Да, скъпо е и сложно, но има примери в други метросистеми където това е правено. На мен не ми допада сериозната разлика между дължината на перона и влака, при МД2 с 80-метрови композиции и 100-метрови перони са само 20 метра, а тук ще са 40. Това неминуемо ще води до неравномерни струпвания на хора по двата края на влака. А че нашите метростанции няма да издържат 100 години е почти сигурно, качеството на строителството е доста занижено.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: eco_power on 31.05.2017, 00:00:46
От последните няколко поста човек доста може да се обърка ... ако някой има конкретни цифри нека сподели.

1. Дори и да бъде обявена допълнителна поръчка за метровлакове (което е обичайна,облекчена и много вероятно за нашия случай практика), как ще се постигне увеличаване дължината на съставите, при положение, че дължината на станцията е ограничена?
2. Вярва ли изобщо някой, че увеличаване на параметрите на станциите е възможно в някакъв бъдещ период, а не в сегашния момент, когато се строят?
3. Как стои въпросът със скоростта? Нали това бе основната причина за поставянето на преградите.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 31.05.2017, 00:31:39
1. С допълнителните вагони ще се вписват точно в размера на станциите.
2. Такива неща никога не са били обсъждани публично, или поне аз не съм чел подобно нещо в медиите.
3. Би трябвало да е по-висока, първо заради перонните прегради, и второ заради новите системи за безопасност и сигурност които ще се поставят.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 31.05.2017, 10:46:17
Скоростта няма нищо общо с преградите. Скоростта по другите участъци не е по-ниска заради липсата на прегради.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: eco_power on 31.05.2017, 12:44:34
Скоростта няма нищо общо с преградите. Скоростта по другите участъци не е по-ниска заради липсата на прегради.
А заради какво - падащи хора от пероните, самоубийци или .... Това го чух лично от Братоев в едно негово интервю. Човека обясняваше, че първоначално и по настоящите метролинии влаковете са реализирали по-бързи спирания, но в последствие, от съображения за сигурност, са намалили скоростта, с която влаковете навлизат в метростанциите. Контрапунктът беше нещо от типа "при МД3 товя няма да е проблем, тъй като там ще бъдат изградени перонни прегради". Разбира се на мен ми е ясно, че едно се говори а на практика друго се върши, но ще бъде жалко да направят с МД3 това, което се получава сега, а именно безкрайно мудно спиране и потегляне, безумни интервали, влачене с 40 (само дето тоя път ще търкалят Siemens).
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 31.05.2017, 13:36:42
Не вярвай много на това, което Братоев разправя в интервюта, човекът обича да разправя приказки. Ниските скорости са за да пестят пари, това е дълбоката причина.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 31.05.2017, 14:40:27
Скоростта при влизане в станциите беше намалена именно заради зачестилите случай на скачащи хора пред влака. Съответно този проблем няма да го има по МД3. Влаковете имат режим за връщане на излишната енергия, тоест пестят и надали са необходими други мерки за спестяване.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: hitar_potter on 01.06.2017, 00:33:27
Не вярвай много на това, което Братоев разправя в интервюта, човекът обича да разправя приказки. Ниските скорости са за да пестят пари, това е дълбоката причина.
И как по-точно това пести пари?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 01.06.2017, 09:26:48
По-ниски скорости и едвам-едвам спиране по станциите -> по-малко износване на релси и реборди -> по редки ремонти на релсов път и мотриси -> спестени средства.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bdz43r on 01.06.2017, 10:26:53
По-ниски скорости и едвам-едвам спиране по станциите -> по-малко износване на релси и реборди -> по редки ремонти на релсов път и мотриси -> спестени средства.
Няма такава зависимост. Износването не зависи от скоростта, а от пробега и честотата на влаковете, които не се променят.
Бързото влизане в станциите беше ограничено именно заради инцидентите. Назад по форумните архиви може да се намери и точният момент и повод.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: hitar_potter on 01.06.2017, 11:21:07
Да не говорим, че дори и не спират по-плавно. По-скоро спират на „тласъци“ – преди метростанцията намаляват, после малко по инерция и накрая пак намаляват до окончателното спиране.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bagercho on 01.06.2017, 12:23:20
В тоя ред на мисли да вземе някой да им проведе на тия машинисти един курс по спиране, че не може плавно-плавно и накрая да събират всички пътници най-отпред...
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 01.06.2017, 14:33:37
Няма такава зависимост. Износването не зависи от скоростта, а от пробега и честотата на влаковете, които не се променят.
Бързото влизане в станциите беше ограничено именно заради инцидентите. Назад по форумните архиви може да се намери и точният момент и повод.

Спиране от 70 до 0 и спиране от 35 до 0 износва ребордите и релсите еднакво?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 01.06.2017, 15:00:28
От 70 до 35 не спира викаш...
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bdz43r on 01.06.2017, 15:11:38
В тоя ред на мисли да вземе някой да им проведе на тия машинисти един курс по спиране, че не може плавно-плавно и накрая да събират всички пътници най-отпред...
Не е от машинистите, а от влаковете. Силовата електроника може да е японска, но управлението си е сделано и има само четири степени на спиране. Или се движи по инерция, или събира пътниците. Средното положение се постига много трудно.
Спиране от 70 до 0 и спиране от 35 до 0 износва ребордите и релсите еднакво?
Скоростта няма отношение към това. Ако ще и с 10 км/ч да се движат или дори да не спират изобщо, пак толкова ще се износват.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 01.06.2017, 15:57:56
От 70 до 35 не спира викаш...

Не. Защото от 35 до 70 никога не е ускорил.

Скоростта няма отношение към това. Ако ще и с 10 км/ч да се движат или дори да не спират изобщо, пак толкова ще се износват.

Това някак не го вярвам. Може да е валидно за влакове на дълги разстояния, защото там можеш да си избереш сам кога да започнеш спирането, но в метрото където имаш само 700-800 метра да ускориш до 70 и да спреш пак до нула? Логично е релсите около метростанциите да се износват по-бързо. От това, което съм виждал в други градове съм забелязал, че част от дължината на метростанцията се използва активно като спирачен път, съответно и разписанията са доста по-стегнати. При нас мотрисите в участъците на пероните се движат само по интерция, какво ще помогне това за паднал на релсите - едва ли много. Видимостта така или иначе е нищожна, с колко ще се скъси спирачния път? И тук говорим за метрото примерно в Будапеща или Прага, където имат същия подвижен състав на разположение.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 16.08.2017, 16:11:15
Първа снимка на новите влакове за столичното метро (http://www.economic.bg/bg/news/8/parva-snimka-na-novite-vlakove-za-stolichnoto-metro.html)
Quote
(http://static.economic.bg/news/8/77516/2084091919593192310194156642538681727442830n.jpg)
Първа снимка на новите, все още полузавършени, корпуси на метровлаковете, изтече в социалната мрежа Facebook.
Кадърът на новите влакове, които от 2019 г. ще обслужват третата линия на метрото (М3) в София, е направен в Полша, където компанията Siemens произвежда 60-метровите влакове Inspiro за столицата.

Влаковете ще са с бял корпус и тюркоазени ленти, а повечето на брой врати ще улесняват качването и слизането на пътниците.
През 2015 г. общинското дружество „Метрополитен“ подписа договор с консорциума Siemens-Newag за доставка на 20 метровлакове за бъдещата трета линия, която в момента е в строеж. Доставката на новите влакове трябва да се осъществи в рамките на 36 месеца от подписването на договора и има опция за още 10 влакове. Договорената стойност е 418.3 млн. лв., ако всички опции се упражнят.

Първоначално по линията ще се движат 60-метрови състави, като в поръчката е оставена опция за поръчка на допълнителни секции.
(http://static.economic.bg/news/8/77516/siemensinspirosofia01siemens.jpg)
Преди време беше представена визията на новите метровлакове.

Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: ooleg on 17.08.2017, 15:02:25
Сигурно ли е, че ще са с контактна мрежа, а не контактна релса?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 17.08.2017, 15:05:44
Да сигурно е, в поръчката е записан начина на захранване на влаковете.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Sofia on 18.08.2017, 18:21:36
До колкото разбрах и напрежението ще бъде различно - 1500 В?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Petko21 on 18.11.2017, 19:49:47
От FB на Спаси Метрото, първи снимки на готовия състав за нас:

(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23659691_1587720797930203_4929114505849803393_n.jpg?oh=e3f949fcf8f830a3dbc8cad8b79bbd8a&oe=5AA4921E)

(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23622502_1587720791263537_5379699989733843733_n.jpg?oh=8290e0b353ff94b118ca4435f9a96d8a&oe=5A8E7B28)

(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23659253_1587720794596870_1970535497153310637_n.jpg?oh=5368e53cd7b743bdcdd15ccaaa3f2488&oe=5A933EAC)

(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23561738_1587720837930199_8302341147074128795_n.jpg?oh=207d5473d21d343ed5276bbec502509b&oe=5A95335D)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitkov2 on 19.11.2017, 17:00:24
Само аз ли не виждам нищо за визуална информация, освен едни лед табла, подобни на тези в руските влакове? Толкова ли не можаха да поръчат мотриси с дисплеи? Постна работа...
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bagercho on 19.11.2017, 18:00:19
Не са поръчали, за да не се чувстват пътниците от МД1 и 2 дискриминирани, че те си нямат такива  :laugh: Наистина се оливат от икономии, едни дисплеи като във варшавските едва ли ще ги оскъпят драстично, но пък Братоев много държал влаковете да са с климатици - нещо, което е хубаво, но не е жизнено необходимо в метрото...
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: wiNt on 19.11.2017, 18:27:01
Как ще не е необходимо - опитай се да пътуваш със старите русичи в което и да е време на годината и ще видиш колко е необходимо. Оливане щеше да е да ги бяха поръчали без климатици. А това за дисплеите вероятно се води от идея за унификация - в едните има такива, затова са поръчали и тези просто с ЛЕД дисплеи. Не че ги оневинява по какъвто и да е начин. Интересно е, че салонът на практика е същият тук, но седи ужасно постно и някак старо.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 19.11.2017, 19:07:59
Спокойно, мониторите са до вратите над разделителните стъкла, както е прието в по-новите дизайнерски разработки напоследък, т.е. от това което виждам на снимките още не са монтирани.

(https://farm9.static.flickr.com/8856/17637450848_512fc93ac4_n.jpg)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bagercho on 19.11.2017, 19:49:16
Не мисля, щом имат вече монтирани допотопни ЛЕД дисплеи, нашите просто няма да имат такива. Съставът, показан на снимките е завършен... Освен това как ще ги сложат на тези извити дръжки? На варшавските са прави.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Kaiser Kar on 19.11.2017, 22:55:51
Не ми харесва разположението на седалките. Отново ще се гази в краката на седящите, а те от своя страна ще са принудени да имат бликзи срещи с по-деликатните части на телата им.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: dan on 20.11.2017, 09:48:37
Не ми харесва разположението на седалките. Отново ще се гази в краката на седящите, а те от своя страна ще са принудени да имат бликзи срещи с по-деликатните части на телата им.
Това разположение е за да има максимално възможен брой седалки и повече място за правостоящи.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: V.Peichev on 20.11.2017, 17:59:32
Разположението е оптимално за метро - така има по-голям брой седящи места в сравнение с варианта с по един ред седалки от всяка страна без да се намалява вместимостта. При два реда седалки от всяка страна вместимостта пада с над 20%, което е критично при интензивните натоварвания в пик. При варианта с два реда от едната страна и един от другата има по-малко седящи места и по-малко място за правостоящи, вместимостта също пада. :rolleyes: Метрото е транспорт за обслужване на големи пътникопотоци и затова планировката трябва да позволява максимален брой правостоящи при достатъчно седящи места. :rolleyes:
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Kaiser Kar on 20.11.2017, 18:23:59
Може от едната страна да има двойни, а от другата - единични. По настоящия начин влакът се превръща в товарен вагон, където е важно всеки сантиметър да бъде запълнен, за да бъде ефективен курсът.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: hitar_potter on 20.11.2017, 18:55:24
С нашите къси станции няма как да е иначе. В час пик метрото си е точно „товарно“. Ако се сложат 2 реда седалки, ще се налага повече хора да чакат за следващ влак в час пик.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitkov2 on 20.11.2017, 19:00:52
С нашите къси станции няма как да е иначе. В час пик метрото си е точно „товарно“. Ако се сложат 2 реда седалки, ще се налага повече хора да чакат за следващ влак в час пик.
Видял си къси станции. В Париж има някои на 300-400м., а пак всичките им влакове са с максимално седящи места, и нови, и стари. Около вратите са сгъващи се.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: vesko76 on 20.11.2017, 20:35:24
Софийските станции все пак са около 100-тина метра дълги.....
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitkov2 on 20.11.2017, 20:40:54
Софийските станции все пак са около 100-тина метра дълги.....
100 са на МД 1 и 2. На 3, доколкото знам ще са по 80.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Kaiser Kar on 20.11.2017, 23:10:03
Днес, докато пътувах в метрото, разгледах салона на влака и си направих следните заключения:
-Широка пътека е безполезна, особено ако няма дръжка в средата по продължението й.
-Дори с два реда двойни седалки биха имали приблизително същия размер като един човек, седнал с лице към пътеката и краката му. За сравнение - O345 g и Икарус, където има такива комбинации на едно място. Но пък дават удобството да не се гази в краката на седящите и осигуряват спокойно пътуване на по-дълги релации.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: hitar_potter on 21.11.2017, 09:06:32
-Дори с два реда двойни седалки биха имали приблизително същия размер като един човек, седнал с лице към пътеката и краката му.
Като ширина, да. Обаче завъртайки човека на 90 градуса, той пак ще си заема почти същото място. Ще има 2 реда седалки, но пък ще са по-рядко.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: New_Passenger on 29.11.2017, 16:17:26
Каква цветова гама ще бъдат тези влакчета? Засега видях само зелена ливрея, но може да има и други.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: difian on 29.11.2017, 23:18:27
Зелени и червени...
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Thorn on 09.12.2017, 10:06:41
Някой има ли идея дали вратите им ще се отварят с бутони, или пак ще са по допотопния начин на руските влакове - отварят се всички, без значение дали въобще има някой за слизане/качване?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 09.12.2017, 13:14:00
Няма да са допотопни, защото ще се отварят едновременно с перонните прегради. А какво значение има дали се отварят всичките или не? Така поне влиза малко свеж въздух отвън на станциите.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Thorn on 09.12.2017, 13:55:48
Влиза и студ. Климатиците черпят повече ток. Такива работи.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: btr95 on 09.12.2017, 15:24:10
Аз на студ в метрото не съм попадал и едва ли токът, който се черпи от климатиците, е много повече.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: KRAKOMOBILA on 09.12.2017, 17:43:45
Естествено, че е много повече. Ще влиза и студ и жега... все пак голяма част от МД3 ще е навън.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: wiNt on 09.12.2017, 18:48:39
Точно благодарение на допотопните врати и допотопно разписание, може всеки ден да се изпита как жегата или студа нахълтва във влака на открити станции като Мусагеница.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: difian on 09.12.2017, 22:56:19
Естествено, че е много повече. Ще влиза и студ и жега... все пак голяма част от МД3 ще е навън.
Освен край депото в Земляне, къде още ще е навън?!  :eek: :rolleyes:
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitkov2 on 10.12.2017, 02:18:27
Естествено, че е много повече. Ще влиза и студ и жега... все пак голяма част от МД3 ще е навън.
Освен край депото в Земляне, къде още ще е навън?!  :eek: :rolleyes:
Общо взето всичко след центъра в източна посока..
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: difian on 10.12.2017, 10:56:05
Общо взето всичко след центъра в източна посока..
Провери пак, дали ще е така... ;)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: New_Passenger on 10.12.2017, 12:01:47
Провери пак, дали ще е така... ;)

Във връзка с последните новини около източния радиус вече нищо не се знае. Те на практика са ликвидирали изготвения проект за сметката на трасето към Слатина и Дъ Мол.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: T_4 on 10.12.2017, 17:21:11
Във връзка с "допотопното" отваряне на всички врати - в лондонското метро също се отварят всички врати, включително и на новите S7 и S8. Въпреки че може да се отварят вратите по заявка, реално се ползват два режима:
1. Отварят се всички врати и машинистът ги затваря преди потегляне
2. Отварят се всички врати и след определено време (около 30 секунди) се затварят, ако не преминават хора. Възможно е повторно отваряне с бутоните.

Нямам идея защо не се ползва разрешението на всички станции, особено късно вечер и на крайградските станции. Това, което искам да кажа е, че дори и да има бутони, те може да не се използват по предназначение.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: vesko76 on 10.12.2017, 17:53:08
В Рим и Будапеща също се отварят всички врати, независимо от подвижните състави. Също така и в берлинското метро някои машинисти отварят всички врати понякога.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: dan on 11.12.2017, 10:19:58
Във връзка с "допотопното" отваряне на всички врати - в лондонското метро също се отварят всички врати, включително и на новите S7 и S8. Въпреки че може да се отварят вратите по заявка, реално се ползват два режима:
1. Отварят се всички врати и машинистът ги затваря преди потегляне
2. Отварят се всички врати и след определено време (около 30 секунди) се затварят, ако не преминават хора. Възможно е повторно отваряне с бутоните.

Нямам идея защо не се ползва разрешението на всички станции, особено късно вечер и на крайградските станции. Това, което искам да кажа е, че дори и да има бутони, те може да не се използват по предназначение.
По мои наблюдения обикновено на крайните станции се използва разрешението, защото там повечето са наземни и на открито.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 11.12.2017, 13:18:17
Използва се на възлови и натоварени станции, така се пести време за престой. Да кажем едно 15 до 20 секунди по-малко за всяка станция.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: NiGhtPiSH on 08.03.2018, 10:32:05
Ето и пробите на Inspiro-то в Германия.

(https://i2.wp.com/railcolornews.com/wp-content/uploads/siemens_inspiro_sofia03wolfgangscheer_wegberg20180226.jpg?w=1600)

Статията в Railcolor (http://railcolornews.com/2018/02/27/bg-a-good-view-on-the-inspiro-metro-for-sofia/)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Spas237 on 08.03.2018, 11:14:02
С нормалното напражение на контактната мрежа ли работят или с по-малко?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: monte carlo on 08.03.2018, 11:25:45
1500V прав ток.  (https://metropolitan.nit.bg/assets/resourcedocuments/1196/Том 2 Част 2.2. Технически спецификации за доставка на метровлакове.pdf)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitkov2 on 08.03.2018, 11:50:00
По мое мнение можеше да е с 9,  не  с 12 врати, щеше да има повече седящи места.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 08.03.2018, 12:08:48
На мен ми е чудно защо не се произвеждат с два пантографа. Така при счупване на единия ще има възможност за продължаване на самоход.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: abs111 on 08.03.2018, 12:11:12
Загледай се в снимката и ще видиш втория. ;)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 08.03.2018, 12:12:32
Ха, вярно! Взимам си думите назад тогава.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: wiNt on 08.03.2018, 13:06:08
Това с малкото врати го изпитват всеки ден невинните пътници, които случат на стар Русич и е ужасно. На мен единствено ми е чудно откъде измислиха този цвят - нямаме такъв досега в метрото, а на рендърите бяха със сегашните цветове - тъмно червено и зелено.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: spicy_e on 08.03.2018, 13:24:10
Според мен поне трябва да има още една секция.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: AGENT 006 on 08.03.2018, 16:24:23
По-къси са от досегашните ни композиции, но ще ги видиме на живо. Що се отнася до мръсно бялото и сивото определено не ми харесват, също както не ми харесват и най-новите Русич-и по същата причина.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: georgi64 on 08.03.2018, 18:04:50
Предницата му е по грозна от руските  :D :D
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: coast96 on 10.03.2018, 20:31:12
Вие е*авате ли се? Този “влак” е по-къс и от Песа. Нещо което има вместимостта на Инекон едва ли ще привлече пътници в този “метродиаметър”
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fgm on 10.03.2018, 21:59:38
Като им отрежат порядъчно наземния транспорт ще ги привлече...
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 11.03.2018, 12:47:26
Вие е*авате ли се? Този “влак” е по-къс и от Песа. ...

Този влак е два пъти по-дълъг от Песа и с три пъти по - голяма вместимост.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitko359 on 24.05.2018, 18:37:16
https://twitter.com/SiemensMobility/status/935085978263449600
Интересни снимки на Siemens
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: viktorlc on 26.06.2018, 22:40:01
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pierwsze-inspiro-dla-sofii-wyruszylo-juz-z-nowego-sacza-58938.html
Първото Инспиро на път за София. Според линка трябва да пристигне на 2-ри юли.

(https://www.transport-publiczny.pl/img/20180626152036M0010.jpg_678-443.jpg)

(https://www.transport-publiczny.pl/img/20180626152109M0003.jpg_678-443.jpg)

(https://www.transport-publiczny.pl/img/20180626152109M0005.jpg_678-443.jpg)

(https://www.transport-publiczny.pl/img/20180626152110M0007.jpg_678-443.jpg)

(https://www.transport-publiczny.pl/img/20180626152110M0009.jpg_678-443.jpg)

+ още няколко в линка по-горе.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fizik on 27.06.2018, 14:43:07
Страхотна новина! Само на мен ли обаче автосцепката ми изглежда .... постна? Защо няма конектори по нея - няма ли да може предните секции да се свързват заедно, за да образуват по-дълъг влак?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 27.06.2018, 15:14:10
Вероятно е свалена ел. муфа. Като го сложат на релси в депото би трябвало да я сглобят.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: V.Peichev on 27.06.2018, 16:55:13
Не изглежда нелогично електрическата муфа да се монтира след доставката на вагоните - така се избягва рискът от повреда и/или замърсяване при товарене и транспорт. :rolleyes: В никое метро в света не се практикува движение на единични вагони, използват се състави - повишава се пропускателната способност и се намаляват експлоатационните разходи. :rolleyes:
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fizik on 30.06.2018, 11:48:39
Първия вагон вече е в полите на Витоша.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitkov2 on 30.06.2018, 13:34:03
Първия вагон вече е в полите на Витоша.
Защо не ги доставят на влакови композиции, а се товарят шосетата? Намирам го за безумие!
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 30.06.2018, 18:45:07
Първия вагон вече е в полите на Витоша.
Защо не ги доставят на влакови композиции, а се товарят шосетата? Намирам го за безумие!

Защото така или иначе като дойдат по релси пак ще трябва да ги претоварват на камиони, защото депо Земляне, за разлика от Обеля няма връзка с националната ЖП мрежа.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mihailo on 01.07.2018, 11:43:05
А можеха да пуснат коловоз от ТЕЦа до депото, и така да проима връзка с националната ЖП мрежа.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bdz43r on 01.07.2018, 12:00:26
Такава връзка винаги е полезна, но така или иначе по релси няма как да дойдат.
Натоварени на вагони ще са извънгабаритни, а да се търкалят през половин Европа ще е изключително бавно и скъпо, защото не отговарят на всички условия за редовно движение и трябва да се превозват със специални влакове и при специални условия. Русичите от Варна до София пътуваха по 2 дни.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 02.07.2018, 00:34:50
Навлизаме в офтопик, но спомняш ли си каква беше максимално допустимата скорост при превозването на Русичите до София?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bdz43r on 02.07.2018, 00:51:56
До 40 км/ч и до 15 км/ч при преминаване през стрелки.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: stankos on 02.07.2018, 07:41:13
По спомен имаше проблем с профила на бандажа или се бъркам ?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bdz43r on 02.07.2018, 10:21:58
Да. Бандажите са с някакви милиметри по-тесни от стандартните. Спирачките сащо са нестандартни, въпреки че са съвместими и работят.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Dragon on 02.07.2018, 15:05:01
Quote
Първият влак на "Сименс" от 20-те, които ще се движат по третата линия на метрото, е пристигнал в София. Той е тръгнал към столицата на 25 юни, като е транспортиран през нощта, съобщава кметът на града Йорданка Фандъкова.

Новата линия на метрото ще е с обща дължина от 16 километра, като ще свърже кварталите "Хаджи Димитър" и "Горна баня" с 12 метростанции. Техните имена са "Ген. Вл. Вазов", "Тракия", "Стадион Георги Аспарухов", "Театрална", "Орлов мост", "Бул. Патриарх Евтимий", "Бул. Христо Ботев", "Медицинска академия", "Бул. България", "Бул. Цар Борис Трети", "Мизия", "Овча купел", "Овча купел II", Горна баня.

Първончално новият диаметър трябваше да бъде готов до средата на 2019 г. , но заради забавяния тогава ще бъдат пуснати първи 8 км – от бул. "Владимир Вазов" до "Красно село".

Влаковете за него са с автоматично управление за следене на скоростта, енергоспестяващи, като разполагат и със система за автоматично предаване на видеосигнал в кабината на машиниста. Предвидена е и възможност за управление на влака без машинист.
https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2018/07/02/3209766_purviiat_ot_vlakovete_za_novata_liniia_na_metroto/?ref=rss
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: KRAKOMOBILA on 04.08.2018, 22:14:48
Доставените влакове вече са три. Вторият е бил издраскан с графити след доставката.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: TheBulgarianRail on 05.08.2018, 09:56:38
...Вторият е бил издраскан с графити след доставката.

Е как може да сме толкова мърляви! Поне да бяха изчакали първо да ги пуснат в движение, а те съсипват още докато е чисто ново...
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: wiNt on 05.08.2018, 21:24:47
Айде стига с тия малоумни заключения... да не забравяме че повечето ни доставки, които идват с влак са имали драсканици по тях още преди да дойдат - даже и по тролеите имаше, май имаше и счупени стъкла. Не го оправдавам, ама е масово и не сме "ние" и "вие". Ще го изчистят и толкова.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: KRAKOMOBILA on 15.08.2018, 22:27:32
Не са точно влакове, но са за МД3.
(https://scontent.fsof5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39200682_1911160885641617_3312244642275131392_o.jpg?_nc_cat=0&oh=d188c438815a9afb544741c0e53d0707&oe=5C0BF494)
(https://scontent.fsof5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/39235581_1911160895641616_8927562971865939968_o.jpg?_nc_cat=0&oh=0dad85db007e31ae43d783be66e27cd7&oe=5BF64A43)

 Производство на CZ Loko.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 15.08.2018, 23:22:20
Това второто снегорин за пред депото ли е?
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 16.08.2018, 13:55:36
То други открити участъци по МД3 няма да има, така че явно сняг ще трябва да се рие само в депото. Но този път не са русенски локомотивчета, жалко...
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: KRAKOMOBILA on 16.08.2018, 23:00:45
Русенските локомотивчета са си в депото. Това са машини за ремонт и поддръжка.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Metan on 25.08.2018, 21:30:14
Един нов състав чака на околовръстното на паркинга при моста за Кривина. Явно след малко ще го карат към Земляне.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: KRAKOMOBILA on 26.08.2018, 08:04:23
В понеделник ще ги карат.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: rakovm on 30.08.2018, 12:54:39
Здравейте,

Отдавна следя форума, дори съм писал няколко пъти. Член съм на големия международен форум. Сега видях, че и тук има тема за новите влакчета на М3. Аз съм ги виждал лично във Варшава, където са почти същите и мога да кажа, че са много много удобни. Онзи ден дори успях да се разходя до Земляне и за мое очудване видях доставката на новия влак. Знае ли някой кога ще могат да се видят и другите цветове? Определено софийските са по-приятни за окото от варшавските.

Поздрави!
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: viktorlc on 31.08.2018, 11:20:32
Аз не мисля, че ливреята ще е различна. Мисля, че всички влакове ще бъдат еднакви.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: spicy_e on 31.08.2018, 11:51:08
Аз видях някъде рендър с червена (бордо) ливрея, така че според мен няма да бъдат само зелени.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: rakovm on 05.09.2018, 13:03:35
Да, до колкото знам трябва да има влакове и в друг цвят. Дори на Земляне на таблото е сложен влак, който е червен. Изглежда мнооого красиво, нямам търпение да дойдат.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: bigblondewolf on 10.03.2019, 22:14:30
Едно влакче, част от което са вагони 3030 и 7015 (не видях номера на третия), чака на паркинга за камиони до летището на околовръстното. Снимах малко с телефона, досрамя ме да извадя статив и фотоапарат.
Сигурно ще го возят към депото през нощта. Двама юнаци се бяха заредили с фотоапарат на моста над околовръстното в Младост около 9 вечерта - мислех, че вече ги возят, но си бяха там още.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190310/d1e6b0951703284ad8fd3d4649fef408.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190310/862a5abc53ef43b0770bcf49d2f8d7f6.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190310/52b96521d7ffbde32fff51572659278d.jpg)

Изпратено от моят G8341 с помощта на Tapatalk

Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitakis on 08.04.2019, 20:16:20
3033 - 7017 -3034 преди малко на паркинга при Кривина
(https://i.imgur.com/tUl5fLb.jpg)

(https://i.imgur.com/MXxFldy.jpg)

(https://i.imgur.com/8lVFndg.jpg)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitakis on 25.04.2019, 21:23:52
Следващите са тук
3035 - 7018 - 3036
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fizik on 06.05.2019, 17:27:50
Може ли малко уточнение? Правилно ли съм разбрал, че допълнителните 10 състава, поръчани за МД-3 ще бъдат 4-вагонни? Т.е. че ще има 20 3-вагонни влака и 10 4-вагонни?

del
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: spicy_e on 06.05.2019, 22:02:54
He, в момента са 20 мотриси по 3 вагона по 10 метра и има опция за доставка на още 20 мотриси по 1 вагон по 10 метра.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: mitkov2 on 07.05.2019, 01:06:43
He, в момента са 20 мотриси по 3 вагона по 10 метра и има опция за доставка на още 20 мотриси по 1 вагон по 10 метра.
Как така мотриси по 1 вагон? То и това в момента, ако е вярно, си е чист трамвай. Дювазите по ТМ23 са сигурно със същата дължина  :eek:  :D
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: Pesho1991 on 07.05.2019, 07:01:09
За дювазите не знам, ама песните със сигурност минават 30-те метра :D :D :D
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 07.05.2019, 09:05:56
Спрете с глупостите!

Според сайта на АОП освен 20 те влака, които се доставят в момента нищо друго не е поръчвано.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 07.05.2019, 10:18:16
Историята започна от едно глупаво интервю на Фандъкова от февруари, в което тя дословно казва: поръчала съм да се закупят още 10 влака, заделяме 19 милиона в бюджета, от там всички почнаха да повтарят това като развален телефон. 19 милиона стигат точно за един влак, не за 10, така че това е поредната предизборна партенка. Още влакове няма да има, ще се тъпчем в това, което вече е поръчано.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: V.Peichev on 07.05.2019, 11:07:09
Влаковете са тривагонни с дължина 60 метра. :)
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: davidcho10 on 07.05.2019, 11:27:16
Доста смешно и жалко бих казал.
60 метра влак за линия, която се очаква да е най натоварената.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: V.Peichev on 07.05.2019, 11:42:45
Няма как да е по-натоварена от участъка Люлин - Младост 1. От друга страна съставите Русич са с дължина приблизително 83 метра, старите петвагонни 81-717/714 около 95 метра. :rolleyes:
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: wiNt on 07.05.2019, 11:47:38
Объркването идва оттам, че в договора е казано, че е възможна последваща заявка за още 50% от стойността на поръчката - демек още 10 влака. Фандъкова наистина на няколко пъти обясни, че заделяла пари и щели да се поръчат още тази година останалите 10 влака, но това май все още си е само на думи.

60-те метра са нещо дето се знае от самото начало, така че жалко или не - не е новост. Те и станциите са къси по този повод.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: RADOCVET on 07.05.2019, 11:56:42
Станциите са по 105 метра. Толкова е и тази на СУ.
Title: Re: Доставка на влакове за МД 3
Post by: fafan on 07.05.2019, 12:04:45
Едно поне е добре, че заради преградите на пероните късите влакчета няма да спират където си искат и хората ще се разпределят по-добре по пероните отколкото при 80-метрови влакове на 120-метровите перони.