Подвижен състав > Автобуси

BMC Belde 220/250-SLF

(1/341) > >>

Repcho:
Пълен списък и снимки в busphoto.ru - http://busphoto.ru/list.php?serv=0&gid=164&mid=3711

220 SLF:

Първа доставка - 22.05.2005 г.: - 20 бр.

Инв. номер   Нов No:   Нов No:  Нов No:   ДК Номер                VIN номер                 Брак
                   (05.2015)(09.2016)(10.2019) 

   1961                                                      С 9027 ХС       NMC220LKBLB100016       2019
   1963          3714         2740                   С 9028 ХС       NMC220LKBLB100002
   1965          3813         2742                   С 9017 ХС       NMC220LKBLB100007       2022
   1967                                                      С 8975 ХС       NMC220LKBLB100013       2019
   1969                                                      С 8970 ХС       NMC220LKBLB100018       2019
   1971          3814         2743                   С 9025 ХС       NMC220LKBLB100004

   3700                                                       С 8973 ХС       NMC220LKBLB100015
   3701                                                       С 9014 ХС       NMC220LKBLB100009
   3702                           2734                    С 9031 ХС       NMC220LKBLB100003
   3703                                                       С 8961 ХС       NMC220LKBLB100021       2022
   3704                                                       С 8997 ХС       NMC220LKBLB100011
   3705                           2735                    С 9015 ХС       NMC220LKBLB100008       2022
   3706                                                       С 9023 ХС       NMC220LKBLB100006
   3707                                                       С 8966 ХС       NMC220LKBLB100020
   3708                           2736                    С 8980 ХС       NMC220LKBLB100014
   3709                           2737                    С 8971 ХС       NMC220LKBLB100017
   3710                                                       С 8995 ХС       NMC220LKBLB100010       2019
   3711                           2738                    С 8994 ХС       NMC220LKBLB100012
   3712                                                       С 8968 ХС       NMC220LKBLB100019
   3713                           2739                    С 9021 ХС       NMC220LKBLB100005


Втора доставка - 09.06.2005 г.: - 20 бр.

Инв. номер          Нов No:      Нов No:         ДК Номер                 VIN номер                Брак
                          (11.2018)  (10.2019)

   1973                                     2749          С 3257 ХТ        NMC220LKBLB100029       2019
   1975                                                       С 3265 ХТ        NMC220LKBLB100023       2019
   1977                   3716                            С 3244 ХТ        NMC220LKBLB100022       2021
   1979                                                       С 3240 ХТ        NMC220LKBLB100025       2019
   1981                                                       С 3267 ХТ        NMC220LKBLB100026       2019
   1983                                     2750          С 3246 ХТ        NMC220LKBLB100031
   1985                   3717                            С 3263 ХТ        NMC220LKBLB100024       2022

   2720                                                       С 3356 ХТ        NMC220LKBLB100028
   2721                                                       С 3351 ХТ        NMC220LKBLB100033
   2722                                                       С 3364 ХТ        NMC220LKBLB100034
   2723                                                       С 3379 ХТ        NMC220LKBLB100035
   2724                                                       С 3382 ХТ        NMC220LKBLB100036       2021
   2725                                                       С 3386 ХТ        NMC220LKBLB100037
   2726                                                       С 3390 ХТ        NMC220LKBLB100038
   2727                                                       С 3392 ХТ        NMC220LKBLB100039
   2728                                                       С 3396 ХТ        NMC220LKBLB100040
   2729                                                       С 3401 ХТ        NMC220LKBLB100042
   2730                                                       С 3260 ХТ        NMC220LKBLB100027
   2731                                                       С 3252 ХТ        NMC220LKBLB100030
   2732                                                       С 3269 ХТ        NMC220LKBLB100032


Трета доставка - 09.06.2005 г.: - 10 бр.

Инв. номер         Нов No:       Нов No:         ДК Номер                 VIN номер                 Брак                     
                         (09.2016)    (02.2020)

   3800                                                        С 6711 ХТ        NMC220LKBLB100049       2023
   3801                  2744                              С 6652 ХТ        NMC220LKBLB100043       2023
   3802                  2745                              С 6673 ХТ        NMC220LKBLB100044
   3803                                                        С 6648 ХТ        NMC220LKBLB100052       2021
   3804                                                        С 6741 ХТ        NMC220LKBLB100050       2022
   3805                                                        С 6683 ХТ        NMC220LKBLB100046       2022
   3806                                                        С 6679 ХТ        NMC220LKBLB100045
   3807                  2746                              С 6703 ХТ        NMC220LKBLB100047
   3808                  2741                              С 6744 ХТ        NMC220LKBLB100051
   3809                                    2752            С 6705 ХТ        NMC220LKBLB100048


Четвърта доставка - 30.06.2005 г.: - 10 бр.

Инв. номер   Нов No:   Нов No:   Нов No:  ДК Номер                   VIN номер                Брак
                   (09.2016)(11.2018)(10.2019)

   1551                                                       С 2147 ХХ        NMC220LKBLB100061       2019
   1553                                                       С 2153 ХХ        NMC220LKBLB100053       2019
   1555                                         2751      С 2163 ХХ        NMC220LKBLB100055
   1557                                                       С 2152 ХХ        NMC220LKBLB100057       2019
   1559                          3715                     С 2159 ХХ        NMC220LKBLB100056
   1561                                                       С 2154 ХХ        NMC220LKBLB100060       2019

   2733                                                       С 2149 ХХ        NMC220LKBLB100059

   3810            2747                                   С 2161 ХХ        NMC220LKBLB100001
   3811            2748                                   С 2164 ХХ        NMC220LKBLB100058       2022
   3812                                                       С 2155 ХХ        NMC220LKBLB100054


Пета доставка - 12.07.2005 г.: - 1 бр.

Инв. номер                                             ДК Номер                VIN номер                   Брак

   1563                                                     С 2166 ХХ        NMC220LKBLB100041       2019

ОБЩО: 61 бр.


250 SLF:

Първа доставка - 05.2007 г.: - 9 бр.

Инв. номер    ДК Номер       Нов ДК No            VIN номер                брак
                 
   7019          CА 3139 КХ                       NMC250LKBLB100008
   7021          CА 3142 КХ                       NMC250LKBLB100003
   7023          CА 3144 КХ    BA118675    NMC250LKBLB100005
   7025          CА 3145 КХ                       NMC250LKBLB100004
   7027          CА 3147 КХ                       NMC250LKBLB100006    2018г.
   7029          CА 3149 КХ    BA118663    NMC250LKBLB100007
   7031          CА 3211 КХ                       NMC250LKBLB100002
   7033          CА 5589 МА                      NMC250LKBLB100010
   7035          CА 6098 МА    BA118452   NMC250LKBLB100009


Втора доставка - 04.2008 г.: - 7 бр.

Инв. номер         ДК Номер         VIN номер                         Спрян от линия, год.

   8001              CА 9074 МР       NMC250LKBLB200119
   8002              CА 9076 МР       NMC250LKBLB200114                  2015
   8003              CА 9078 МР       NMC250LKBLB200117                  2015
   8004              CА 9080 МР       NMC250LKBLB200113                  2015   
   8005              CА 9082 МР       NMC250LKBLB200116                  2015
   8006              CА 9084 МР       NMC250LKBLB200115                  2015
   8007              CА 9098 МР       NMC250LKBLB200118                  2015
През 2016-2017г. ДКН са монтирани на автобуси на ДиЕс Бус, тези вероятно са бракувани.


Трета доставка - 07.2008 г.: - 19 бр.

Инв. номер      Нов No:           ДК Номер           VIN номер           
                      (11.2008)             

   7037              8008              CА 0842 МХ       NMC250LKBLB200140
   7039              8009              CА 0848 МХ       NMC250LKBLB200141
   7041              8010              CА 0850 МХ       NMC250LKBLB200142
   7043              8011              CА 0155 НА       NMC250LKBLB200148
   7045              8012              CА 0154 НА       NMC250LKBLB200154
   7047              8013              CА 0017 НА       NMC250LKBLB200147
   7049              8014              CА 0138 НА       NMC250LKBLB200146
   7051              8015              CА 0143 НА       NMC250LKBLB200143
   7053              8016              CА 0145 НА       NMC250LKBLB200153
   7055              8017              CА 0146 НА       NMC250LKBLB200151
   7057              8018              CА 0150 НА       NMC250LKBLB200145
   7059              8019              CА 0151 НА       NMC250LKBLB200149
   7061              8020              CА 0142 НА       NMC250LKBLB200144
   7063              8021              CА 0140 НА       NMC250LKBLB200150
   7065              8022              CА 0147 НА       NMC250LKBLB200152
   7067              8023              CА 4019 НА       NMC250LKBLB200156
   7069              8024              CА 4018 НА       NMC250LKBLB200158
   7071              8025              CА 4020 НА       NMC250LKBLB200155
   7073              8026              CА 4021 НА       NMC250LKBLB200157
През 2016-2017г. ДКН са монтирани на автобуси на ДиЕс Бус, тези вероятно са бракувани.

ОБЩО: 35 бр.

Най неочаквано си чистих компютъра (не с парцал) и ми попадна следното материалче което съм го копирал от някакъв вестник през 2005 год., предоставявам ви го за да се зарадвате че сте софиянци 


--- Quote ---Новите рейсове за София били 12 пъти по-скъпи от тези за Англия. Убитият в събота Георги Василев лобирал за турска компания
8.2.2005 г.
    За по-малко от 10 000 евро на парче, над 12 пъти по-евтино отколкото в София, е доставила 109 автобуса турската ВМС във Великобритания. Тази компания спечели правото да обновява софийския градски транспорт с единични нископодови рейсове в рамките на кредит от 7,7 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
   Оферираната и одобрена от столичната общинска комисия цена на една кола е 126 333 евро Това е значително по-високо в сравнение с доставените в Англия автобуси, отчита ЕБВР в писмо през лятото на 2004 г.
   Противниците на убития в събота бивш шеф на транспортната комисия в Столичния общински съвет Георги Василев го виняха, че преди края на мандата през 2003 г. е лобирал именно за ВМС. Условията на кредита, по който ще доставя компанията, обаче са много изгодни - лихва от едва 5,45 процента, и то по необезпечен заем, и срок от 10 г. с 3 г. гратисен период, твърдят икономисти.
   Работата на Василев в общината се сочи като една от версиите за убийството му в събота.
   „Ако говорим за Евро-3 двигател и ниска платформа на салона, 126 хиляди евро е добра цена, другата -от 10 000 евро на парче, е съмнителна", смята обаче човек от бранша.
   Два пъти ЕБВР отказвала да приеме резултатите от класацията в международния търг, в който е отличена компанията ВМС, която дава третата поред най-ниска цена. Международната кредитна институция обаче се съмнява в „най-важното квалификационно изискване - успешно доставени най-малко 100 автобуса, подобни на предлаганияв офертатамодел".
   „Проблем с ВМС имаше и заради разминаването на одобрения у нас и доставения във Великобритания модел - тук се утвърди прототип, какъвто не пътува никъде", спомни си човек
   от кухнята на конкурса.
   През 2002 г. резултатите от него са отменени по формалния повод, че в превода на поканата за търга имало неточност. Повторението се наложи заради спорния текст в обявата - дали „успешно продадени най-малко 100 автобуса от предлагания в офертата модел за последните 3 г." означава и „успешно доставени". Поради нюанса през 2003 г. почва нов търг.
   В него-„Мерцедес Бенц -Тюрк" оферира най-изгодната цена - 6 856 411 евро, с които по кредита могат да се купят 67 автобуса, всеки на цена от 114 274 евро. Беларуската MAZ, която по-късно е Дисквалифицирана, предлага 6 884 455 евро. ВМС оценява своите 61 рейса на 7 580 040 евро. В началото на класацията тя се конкурира с 6 доставчици, като останалите са „Неоман", „Евробус", „Кароса" и „Засада груп". Последната също отпада от
   надпреварата.
   След дълга кореспондеция между общинската комисия, ЕБВР и английските ,и ирландските дружества, купували от ВМС, София утвърждава турската компания с договор от 1 декември 2004 г.
--- End quote ---

blagun:
Е, 10000 евро е пресилено! Като дам на mobile.de търсене на (употребявани) градски автобуси около 10000 евро, излиза един единствен автобус от 1987 г.

conecto:
Ако бяха избрали Мерцедес, Цитаро ли щяха да докарат?
И защо са искали автобуси по поръчка, а не серийния модел?

MadShofer:
значи такива BMC си джиткат в Турция така, че не е "никъде не пътуват"
а за Мерцедес - щяха да докарат О354 като на Кaрат или Conecto като на земляне
Аз съм бесен от офертата - Мерцедес си е Мерцедес!!!
На автосалона представителя на BMC седна да ме убеждава, че возели като МАН и Мерцедес, че били тихи, че били супер ... и аз технически го убедих, че не знае какво ми рекламира и че нищо не става от тия автобуси!

conecto:
Чух реклама по радиото на камиони и автобуси "Би Ем Си"  :lol: .

Нали условието по кредита е било да се купят нископодови автобуси, как Conecto са щели да вземат?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version