Инфраструктура > Пътна инфраструктура

Инвестиционни намерения на СО за пътната и трамвайната инфраструктури

(1/164) > >>

difian:

--- Quote from: difian ---E това не е архив, за да търсиш.    Последните новини около пътя беше, че засега няма да правят локалните и имаше промени относно конфигурацията на кръстовищата.Довечера може да кача една-две статии.
--- End quote ---

--- Quote from: Stroitestvo gradat ---Предстои реконструкция на пътен възел "Надежда", каза също арх. Диков.
Важно за доброто транспортно обслужване на тези райони е изграждането на северна скоростна тангента
която преминава на север от териториите на кварталите "Обеля" и "Надежда" и прави удобна връзка в източна посока с автомагистрала "Хемус" и "Тракия" и в западна посока с пътя за ГКПП Калотина. Строителството на този път се очаква да се извърши до 3-4 години, защото тя е особено важна за транспортното обслужване на всички северни територии, посочи главният архитект.
Окончателен вариант на подробния транспортно-комуникационен проект за трасето на северната скоростна тангента в София е приет от специализирания експертен съвет по устройство на територията към Столичната община на 13 април тази година. Обектът се проектира от общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план". Северната тангента започва от възела на околовръстния път на София с приетото трасе на трансевропейска магистрала, минава северно на застроените територии на града и се включва в "Ботевградско шосе" при пътния възел на околовръстното шосе на изток. Общият габарит на трасето, който е обезпечен регулационно, е 55 м. На този етап трасето е разработено без локални платна. То е с обща дължина 16 км и габарити две платна по 11.25 м в посока, 3 м разделителна ивица и банкети от двете страни по 1.50 м.
За благоустрояването и развитието както на квартал "Надежда", така и на "Обеля" важно значение има проектът за разширение на Северния парк, където се предвижда да бъде изградена спортна многофункционална зала с капацитет 10 хил. места. За реализацията на проекта ще се търси инвеститор на принципа на публично-частното партньорство чрез процедура на обявяване на концесия, каза общинския съветник Николай Желев, един от инициаторите на идеята за проекта. Предстои възлагане на регулационен план на разширението на парка. След като бъде приет от общинския експертен съвет по устройство на територията, проектът ще бъде внесен в Столичния общински съвет, който ще определи формата за избор на инвеститор.
Направени са предварителни проучвания за развитие на Северния парк, които включват разширение на територията с 67 хектара и проектиране на структурна схема, които са дело на екип с ръководител арх. Силвия Сокерова. Като естествено продължение на първата част на Северния парк в София се оформя негово разширение, заложена още по плана "Нейков" (общия устройствен плана на София от 70-те години на миналия век). Теренът попада в административно-териториалните граници на район "Връбница". Територията има граници: на север жп линията София - Калотина, на югозапад бул. "Ломско шосе", на югоизток бъдещото трасе на западната тангента. В голямата си част терените са частна собственост - бивши земеделски имоти. Основна транспортна връзка се явява бул. "Ломско шосе".
Бъдещият парк ще има нови елементи и съоръжения за почивка и рекреация. За спортно-атракционния комплекс с многофункционална зала е изготвено задание за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ). Многофункционална зала е разположена в северната част на терена, отреден според новия общ устройствен план на София за зона за спорт и атракции.
Главните подходи и входове в парка са от:
- станцията на бъдещето метро откъм кръстовището на бул. "Ломско шосе" и западната тангента
- по ул. "107" към спортната зала в спортно-атракционния комплекс.
Теренът, отреден за многофункционалната спортна зала, се намира в северозападната част на предвиденото разширение на Северния парк. Обхваща 8.5 ха. Собствеността на земята е изцяло общинска. В многофункционалната зала ще могат да се провеждат състезания по хандбал, волейбол, баскетбол, художествена и спортна гимнастика, бокс, борба, джудо. Ще има възможност тя да се използва и за музикални концерти и фестивали, казаха проектантите.
--- End quote ---

borosport:
Ще се опитам да се докопам до ОУП на София, защото грижливо го крият.Че има и дв вариянта освен това. Един на гл. архитект и един на Общината

maniak:
четете тук какво още ни чака
http://stroitelstvo.bg/news.php?m=details&id=18301

Muslon:

--- Quote from: maniak ---четете тук какво още ни чака
http://stroitelstvo.bg/news.php?m=details&id=18301
--- End quote ---

строителство.бг явно са се преквалифицирали в портал за научна фантастика  Как точно мислят да изместят гробището например?!

alpha_adversativum:
Твърде интересен материал, от който разбираме, че през следващия мандат ще приключи изграждането на материално-техническата база на комунизма.  
А видяхте ли това?

--- Quote ---Пробивът „Данаил Николаев” може и да стартира.
--- End quote ---

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version