Транспортът в другите градове > Велико Търново

Градоустройство, строителство и архитектура

(1/69) > >>

ari_91:
Еврофинансиране за транспортни и зелени технологии ще получи Велико Търново

Велико Търново е една от шестте общини в страната, които ще усвояват средства от еврофондовете за развитието на нови транспортни и зелени технологии. Това стана ясно по време на кръгла маса по проблемите на транспорта в градски условия и приложението на зелените технологии, на която присъстваха проф. Кръстьо Петков, Александър Каракачанов, Михаил Шишков, експерти от Австрия, специалисти и др.

На кръглата маса са обсъдени разработки експерти от Австрия, които могат да бъдат приложени в старата столица. „За пръв път днес видяхме демонстрация на разработка по транспортните проблеми и предложения за решаването им. И тя ни беше представена именно от община Велико Търново. Всички се обединихме около извода, че въпреки архитектурната особеност на старата столица, тук могат да се приложат подобни технологии”,  подчерта проф. Кръстьо Петков.
С финансиране по европейски програми предстои внедряването на малки системи за пречистване на вода в селища и блокове до 100 жители. “По въпроса със зелените технологии в България все още сме на фаза просвещение. И там, както и в пречиствателните станции, има големи пари и интереси. Затова гражданското общество трябва да прояви своя потребителски интерес,” коментира на форума Михаил Шишков.

Информацията е взета от: - vtnovini.com

ari_91:
Тръгва ремонтът на парковете

В. Търново ще е първият град у нас с изцяло подновени зони за отдих

4, 4 млн. наливат в зелените площи до края на годината

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ Е ПЪРВИЯТ ГРАД В БЪЛГАРИЯ С ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНИ ПАРКОВЕ. До края на годината в зелените площи наливат 4, 4 млн. лв., осигурени, след като бе спечелен проект по оперативна програма „Регионално развитие”. Договорите с изпълнителите, които също вече са определени, се подписват днес на специална церемония. Проектите с новата визия на парковете в старата столица за пръв път бяха представени пред най-тиражния областен всекидневник вчера.

Паркът „Акация” - отдИх сред борове и ФОНТАНИ

Теренът, отреден за парк, се намира в широкия център на града, в един от най-младите квартали на Велико Търново – жк Картала, чието население е над 7000 души. Съществуващите свободни от дървесни видове площи ще се разпределят и реформират в зони за свободно време.
Поставя се нова паркова мебел - 70 пейки и 20 съда за отпадъци, като тяхното разположение ще е в унисон със свободно третираната алейна схема за постигане на елементи на класически европейски парк. При входа на парка се предвижда изграждането на малко кафене. В непосредствена близост има възможност за обособяване на паркингова зона за 6 автомобила и за още 12 в южна посока.
За увеличаване и разнообразяване на растителността ще се засаждат нови декоративни храсти и дървета, а на местата с увредена тревна площ - подходяща смеска от райграс. След приключване на строително-монтажните работи зоната за отдих ще е една от най-кокетните, с площ от 16 050 кв. м. Предвидена е и площадка за скейтборд и ролери, както и енергоспестяващо парково осветление със самостоятелна поливна система.

ПАРКЪТ „РУСКИ ГРОБИЩА” В ЖК БУЗЛУДЖА С НЯКОЛКО ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

Зелената зона, която ще се прави тук, ще е една от най-подходящите за деца. В нея е планирано изграждането на две детски площадки за игра, предназначени за малки и по-големи. С модерен урбанистичен подход ще се реши въпросът със замърсяването и шума от главния път София – Варна, който пресича Велико Търново.
„Руски гробища” ще е с площ от близо 6 дка. Според проекта зелената територия ще има и 60 обособени паркоместа за посетителите. Паркът ще е с почти 2 км алеи, които ще стават и за велосипеди, и джогинг. В него е предвидено засаждането на 190 дървета и храсти и разполагането на 52 пейки и кошчета за отпадъци. Кокетният парк ще има и второ съществено значение, особено за най-многолюдния местен квартал – Бузлуджа, който започва да се застроява през 70-те години, но за кратко е преуплътнен и в него няма зелени площи. Така „Руски гробища”, макар и частично, ще компенсира тази липса.

ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА В КВ. К. ФИЧЕТО - С КЪТОВЕ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Към занемарените досега междублокови пространства в квартал Колю Фичето се оформя нов паркинг за 150 автомобила. Предвидена е реконструкция и доизграждане на пешеходните комуникации до всички обекти в жилищния район. Проектът предвижда да се оформят 4 детски площадки, от които три ще са предназначени за деца от една до 4- и от 4- до 10-годишна възраст. Всички ще са с мека настилка.
Четвъртата площадка ще е за деца над 10-годишна възраст, като се предвижда върху нея да се положи асфалтова настилка, подходяща за скейтборд, ролери и др. Обособяват се и 4 къта за възрастни, които ще бъдат оборудвани с композиции от маси и пейки, подходящи за различни спортни игри. Инвестиция се прави и за цялостно затревяване.
Планирано е и 50% обемно озеленяване на цялата площ. Изцяло се подменя и парковата мебел.
Озеленяването с дървесна и храстова растителност от бързорастящи видове ще доведе до създаването на плътен изолационен пояс, който ще противодейства на различните видове замърсявания.

ПАРК „КОЛЮ ФИЧЕТО” НАБЪБВА ДО 33 ДКА

Един от най-големите и най-посещавани великотърновски паркове ще бъде направен изцяло с вибропресовани павета, които не са токсични за разлика от асфалтовото покритие. Този вид настилки притежава необходимите здравина, качество и устойчивост и създава уникална визия на алеите. Предвижда се и цялостна подмяна на прилежащата паркова мебел, която към момента е силно амортизирана. За целта ще бъдат монтирани нови 52 пейки и 30 кошчета за отпадъци, изработени от метал и дърво. Планира се ремонт на терена на детската площадка, който ще бъде изпълнен с гумена, ударопоглъщаща настилка, съгласно изискванията за безопасност. Напълно ще се подновят съоръженията за детска игра. Наличните зелени площи ще бъдат основно освежени, като за целта те ще се засеят с нов тревен материал. Сменя се и осветлението.

ПАРК "ДРУЖБА" СТАВА МНОГО ПО-ПРИВЕТЛИВ

От създаването на парка през 1978 г. до момента тук не са извършвани никакви ремонтно-обновителни дейности. Асфалтовата настилка на алеите е силно амортизирана, съоръженията за игра на детската площадка са морално остарели, като по-голямата част от тях са изпочупени. Вместо изкъртените пейки и кошчета ще се сложат чисто нови. Подменят се алеите и се поставя енергоспестяващо художествено осветление с причудливи елементи, които ще превърнат парка в истинска атракция.
В тревните площи преобладават предимно плевелни видове, затова вместо тях изпълнителят ще засади нови растения.

ОБНОВЯВА СЕ И НАЙ-СТАРИЯТ ГРАДСКИ ПАРК - „МАРНО ПОЛЕ”

Градски парк „Марно поле” е най-старият изграден парк на града, направен още през 1954 г., и е основната му зелена площ. Тук е планирано извършване на строително-ремонтни работи за цялостна реконструкция на водната каскада и озеленяване на прилежащите към нея територии.
Ремонтират се зони в западната част на парка, която е и най-силно амортизираната, като подмяна на асфалтовата настилка на 1250 кв. м алейна мрежа с вибропавета. Предвижда се монтиране на нови 24 пейки и 10 съда за отпадъци, които ще бъдат разположени основно по централната алея и в близост до детската площадка. Планирана е и пълна подмяна на 11 дка тревни площи с подходящи за целта смески, позволяващи лесна поддръжка.

Стилян НАЙДЕНОВ
Информацията е взета от в."Борба"

ari_91:
98 хил. лв. за ремонт на кметство В. ТърновоНОВИЯТ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ УПРАВЛЯВА ОТ СГРАДА ИСТИНСКО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО. В това ще бъде превърнато сегашното кметство до есента с пари от Европейския фонд за регионално развитие. Изцяло ще бъде обновена фасадата, която ще има и много нови художествени елементи, оформени с цветя, висящи саксии и тераси. Самата конструкция не се изменя, а просто става по-свежа и функционална и с ефектно художествено осветление.
Строителството започва до броени дни и трябва да приключи за новия кметски мандат. Изпълнител е великотърновската фирма „МСД-98” ООД. За обновлението на фасадата се влагат 98 хил. лв., ще се изгради рампа за инвалиди и майки с колички, които спокойно ще могат да стигат до центъра за обслужване на граждани. Ще се преправят стълбите към главния вход, тъй като в момента са разместени и доста стръмни. Предвидена е и нова хидроизолация, тъй като в партерните етажи и приземието на кметството тече.

Стилян НАЙДЕНОВ
Информацията е взета от в."Борба"

ari_91:
Правят обществено обсъждане за общия устройствен план на община В. Търново

Няма нарушения в разработката на общия устройствен план (ОУП) на община Велико Търново по отношение на защитените територии в местността Търновските височини. Това каза за “Янтра ДНЕС” областният управител доц. Пенчо Пенчев.
По жалба от сдружението за гората до Министерски съвет губернаторът направи проверка. Изисках допълнително становище от РИОСВ. Еколозите направиха повторен преглед на проекта за ОУП и не откриха нарушения в разработката, заяви доц. Пенчев.
По принцип общият устройствен план касае устройството на отделни територии и няма пряко приложение за разрешаване на строителство, коментира областният управител.
На 18 юли от 16 часа в голямата зала на Община Велико Търново ще има финално обществено обсъждане на ОУП. След намесата на “Янтра ДНЕС” Пътната агенция изпрати в Общината становището си по разработката.
Няма съществени забележки, които да са пречка за приемането на устройствения план от Общинския съвет и обнародването му в “Държавен вестник”, каза главният архитект на Велико Търново Иво Терзийски. Председателят на ОбС Александър Чокойски е решил ОУП на община Велико Търново да бъде гласуван на специална извънредна сесия.

Здравка МАСЛЯНКОВА
Информацията е взета от в."Янтра Днес"


На 1 август започва голямото копане за новите водопроводи


/Голямото разкопаване започва от Южния пътен възел. Улица “Магистрална” ще се затваря на четири пъти./

На 1 август във Велико Търново започва реализация мегапроекта за полагането на 37 километра нови водопроводи. Голямото разкопаване на улици ще продължи до края на октомври 2013 г.
На 8 юли беше подписан договорът за изпълнението на мегапроекта “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново”. Целта е да са подобри водоснабдяването и пречистването на водата за 62 хил. великотърновци. Загубите на вода трябва да намалеят от 70 на 20 %. Това със сигурност трябва да намали цената на питейната вода, заявиха поръчителят в лицето на Общината и изпълнителят – консорциума “Еврохидросистеми” АД София. 43 898 636 лв. е общата стойност на проекта.
До 15 юли ще излезе разрешението за строеж на първия участък – ул. “Магистрална”. След това до две седмици по него трябва да се произнесе Регионалната дирекция за национален строителен контрол.
Възложителят и изпълнителят се заричат багерите да не превземат изведнъж целия град. Въпреки това ще има дублиране на участъци. Докато се полагат водопроводните и канализационни тръби по ул. “Магистрална” ще се прокопае и “Улицата на глада”.
Багерите първо влизат на Южния пътен възел. Там ще се прави новият градски колектор. После се отива към складовите бази. Улица “Магистрална” ще се затваря цялата, но на участъци. Ще се копае на 6 метра дълбочина. В района на ЮПВ изкопите ще стигат 12 м под земята.

З. ХРИСТОВА
Информацията е взета от в."Янтра Днес"

Цистерна с химикали се обърна край Дебелец, евакуираха над 2000 души

Цистерна с химикали се обърна на пътя край Дебелец. Евакуирани са над 2000 души, изведени са 51 деца от детския дом в града, 20 от тях са бебета. Създадена е организация за настаняване на евакуираните хора в обществени сгради във Велико Търново и село Присово. Жителите на Дебелец са около 4000.

Няма пострадали хора. Обявено е бедствено положение заради опасност от обгазяване.

Цистерната е катастрофирала край моста при разклона от Дебелец за Килифарево, преобърнала се е и е препречила пътното платно на пътя Килифарево - Велико Търново. Инцидентът е станал след полунощ. Камионът е с турска регистрация, пътувал е от Турция към Румъния. Водачът на цистерната, който е на 45 години, е изпробван за алкохол с техническо средство, апаратът е отчел отрицателни резултати. Взета му е кръвна проба за химичен анализ.

В 20-тонната цистерна има запалителен материал стирол, който е известен и като стирен, той е пожароопасен и опасен за здравето на хората - вреди на очите и дихателните пътища. Около 5 тона от отровното вещество са се излели, образувал се е токсичен облак. Разливът се третира с химикали, тъй като не се поддава на влиянието на вода. Течът е спрян, а стиренът ще бъде претоварен в друга цистерна.

Измерената в три пункта концентрация на веществото във въздуха вече е в норма, съобщиха от Районната инспекция по околната среда и водите, която съвместно с органите на "Гражданска защита" и полицията координира операцията по ликвидиране на последиците от произшествието.

Течът е спрян, концентрациите се разсейват, хората са информирани как да се предпазят - с марля на устата, съобщи комисар Йордан Йорданов, началник на "Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново.

По прогнози на Гражданска защита концентрацията ще се разсее за няколко часа. След преминаване на опасността, когато аварийните групи прехвърлят химическото вещество от катастрофиралата цистерна и районът бъде напълно почистен и обезопасен, бедственото положение ще бъде отменено.

Полицейски патрули са отцепили всички подходи към Дебелец. Движението по направлението за прохода "Хаинбоаз" и Габрово се извършва по обходни маршрути.

Стиренът е летлива безцветна течност, използвана за производство на полимери, използван за производството на леки твърди продукти, като тръби, детски конструктори и кофички за кисело мляко, отбелязва БГНЕС. Стиренът прониква в организма при вдишване и в малка степен чрез кожата. Разпространява се бързо в организма и се натрупва основно в мастната тъкан. Предизвиква възпаление на очите, смущения в храносмилателната система и депресия. При професионална експозиция на стирен е наблюдавано дразнене на дихателните пътища и конюктивата. Въздействието върху централната нервна система се изразява в отпадналост, умора, главоболие, замаяност, което се наблюдава при концентрации на стирена над 200 mg/m3. Продължителна експозиция на стирен може да доведе до нарушение в ЕЕГ (електроенцефалограмата). Установено е, че обонятелният праг на стирена е 70 g/m3. Международната агенция по проучване на рака го класифицира като канцероген от група 3.

Информацията е взета от: - DarikNews.bg


ari_91:
Устройственият план скара политици и природозащитнициПолитици, архитекти и природозащитници влязоха в остър конфликт при общественото обсъждане вчера на Общия устройствен план на Община В. Търново.
Срещата започна нерегламентирано без протоколчик, а скандалите избухнаха на 15-ата минута. От сдружението “В. Търново за гората” за пореден път настояха горите над кв. “Картала” да запазят статута си и представиха нова подписка от 666 човека в тази насока.
Разработката на ОУП изключва границите на В. Търново – град. Горите не може да бъдат запазени от урбанизация. В “Картала” тя е започнала, има одобрени подробни устройствени планове и територии със сменено предназначение, заяви авторът на разработката арх. Александър Петрович.
Прословутият дендрариум “Втора Българска държава Царевград Търнов”, който в момента се проверява от върховната прокуратура, третира “Картала” като проектно-жилищна зона с хотели и заведения, заяви общинският съветник инж. Богдан Ковачев. Той посочи, че във В. Търново горите са 11 059 дка, което е 36,4 % лесистост при средно за страната 33,4 %. Заменените гори на Картала са едва 0,12 %, допълни Ковачев.
Защитниците на горите поискаха ОУП да не се приема, докато не се произнесат прокуратурата и съдът. Не намери отговор въпросът на съветника и кандидат-кмет от СДС Камен Алексиев дали на билото на търновските височини ще се строи.
Депутатът от РЗС и кандидат-кмет за В. Търново Емил Василев определи общественото обсъждане като гротеска. Излиза, че ОУП трябва да се съобрази с местните далавери, коментира Василев. Той призова Общинският съвет да не приема ОУП в края на мандата.
Юлияна Дончева настоя в плана да залегнат исканията на над 12 000 души, които са се подписали за защита на горите.
Съобразили сме ОУП с всички препоръки. Не обслужваме лични интереси, отговори арх. Петрович.
На срещата присъстваха само политици, природозащитниците от сдружението, но нито един редови гражданин. По време на обсъждането кметът Рашев не се изказа и напусна 20 мин. преди края.

Здравка МАСЛЯНКОВА
Информацията е взета от в."Янтра Днес"

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version