Общ форум > Представяне

Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"

(1/25) > >>

Dragon:
На годишнината на форума беше създадено Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура".

Повече информация за идеята, целите и т.н., можете да откриете на страницата на сдружението http://bgtransport.org/ .

Ако желаете да станете член, ето условията:

--- Quote ---Чл. 11. Членството в Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” може да бъде:

Пълноправно – с право на глас в Общото събрание;
Асоциирано – с право на съвещателен глас в Общото събрание;
Почетно – придобито с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, с право на съвещателен глас в Общото събрание.


--- End quote ---


--- Quote ---Чл. 13. (1) Асоциирано членство се придобива с решение на Управителния съвет, след подадена от заявителя молба, автобиография и препоръки от един пълноправен член или двама асоциирани членове на Сдружението.
(2) Кандидатът подписва декларация, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав;
(3) След приемането му от Управителния съвет, кандидатът попълва формуляр, в който посочва лични данни и координати за връзка (домашен и електронен адрес, телефон за контакти) и прикрепя 2 актуални снимки;
(4) Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните органи за членство в сдружението;
Чл. 14. Правото на съвещателен глас позволява на асоциираните и почетните членове по време на заседанията на Общото събрание да изказват мнение, да внасят доклади за разглеждане, да правят предложения за вземане на решения.
--- End quote ---


--- Quote ---Чл. 15. Пълноправно членство се придобива от асоцииран член, след решение на Общото събрание, при следните условия:

Да е асоцииран член поне от шест месеца;
Да е подал молба по образец и автобиография до Управителния съвет;
Да има препоръки от трима пълноправни членове на Сдружението.
Чл. 16. (1) Молбата за пълноправно членство се разглежда най-късно на първото Общо събрание на Сдружението.
(2) След приемането му от Общото събрание, новоприетият пълноправен член заплаща встъпителна вноска, а впоследствие и текущ членски внос.

--- End quote ---

Както се вижда, първоначално можете да станете само асоцииран член, а в последствие - пълноправен.

Допълнителни условия са:
- навършени 18 години;
- внасяне на встъпителна вноска от 40 лв. (такава е внесъл всеки един от учредителите)

Желаещите да се присъединят към екипа на сдружение "Градски транспорт и инфраструктура", които отговарят на посочените условия, могат да го заявят на имейла на сдружението, след което ще им бъде изпратена молба по утвърдена форма, устав, правилник и документи, които следва да бъдат представени. Данните за контакт можете да намерите в сайта.

Dragon:
Организираме честване 20 години тролейбусен транспорт в Пазарджик

emm_1968:
Новини от Сдружението:
http://bgtransport.org/?action=news&info=ef76cbb1ad0e44686dc6e8e4de8194c4

И ... проектът за възстановяване на трамваите и създаване на музей:
http://bgtransport.org/uploads/files/Idea_Project_old_trams_and_Depot.pdf

Даже и във Фейсбук:
https://www.facebook.com/groups/610869225613011/

emm_1968:
Заповядайте на:

Работилница за изработка на модели на трамваи, тролейбуси и автобуси

Организирано от http://www.bgtransport.org/

emm_1968:
Заповядайте и на това:

Филм за историята на трамваите на София ще бъде прожектиран на открито за закриване на седмицата на мобилността на 22 септември

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version