Подвижен състав > Автобуси

Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)

(1/791) > >>

vesko76:
Първа доставка - 10.07.1997 г.: - доставен е тестов автобус

Инв. номер            Нов No:          Нов No:            ДК Номер       Нов ДК номер            VIN номер                Брак, год.
                             (12.1998)      (07.2005)                                    (10.2006)

Без инв. No              3579             3278               C 2767 КК       СА 0281 ВС       NMB67131213222243          2019


Втора доставка - 05.12.1998 г.: - 40 бр.

Инв. номер   Нов No:  Нов No:  Нов No: Нов No:      ДК Номер     Нов ДК номер            VIN номер                Брак, год.
                (01.2004)(01.2006)(06.2015)(03.2018)                         (02.2006)

    311            3280                                               C 2019 КК       СА 2748 АН       NMB67132713225828          2019
    313            3282                                               C 1983 КК       СА 0594 АН       NMB67132713225830          2019
    315            3281                                               C 2021 КК       СА 2780 АН       NMB67132713225833          2019
   1605           3297                     2255      3297    C 1988 КК       СА 0580 АН       NMB67132713226000          2018                 
   1609           3293                     2257                  С 1986 КК       СА 2745 АН       NMB67132713225838          2019                           
   1611           3285                                               C 2017 КК       СА 0599 АН       NMB67132713226002          2019
   1613           3292                                               C 1990 КК       СА 2793 АН       NMB67132713226225          2022       
   1615           3295       3578      2265                  C 1991 КК       СА 2799 АН       NMB67132713226396          2017
   1619           3288                                               C 2016 КК       СА 2751 АН       NMB67132713226400          2019
   1621           3294                     2263                  C 1993 КК       СА 7643 АC       NMB67132713226398          2019         
   1623           3284       3577      2264                  C 1994 КК       СА 2800 АН       NMB67132713226399          2019
   1625           3291                                               C 1996 КК       СА 2743 АН       NMB67132713226403          2019
   1629           3299                     2262                  C 1987 КК       СА 0590 АН       NMB67132713225840          2019
   1635           3287                                               C 1992 КК       СА 2790 АН       NMB67132713226397          2022
   1637           3290                                               С 2020 КК       СА 0589 АН       NMB67132713226003          2019
   1639           3296                     2256                  C 2018 КК       СА 2744 АН       NMB67132713225836          2019
   1643           3286                     2254      3286    C 2002 КК       СА 2742 АН       NMB67132713226401          2019         
   1645           3298                     2261                  C 1989 КК       СА 2759 АН       NMB67132713226001          2019         
   1647           3289                     2260                  C 1984 КК       СА 0584 АН       NMB67132713225831          2019
   1649           3283                                               C 1986 КК       СА 2784 АН       NMB67132713225837          2023

   3580                                        2251                  C 2007 КК       СА 0598 AH       NMB67132713226404          2019
   3581                                        2252                  C 1995 КК       СА 2750 АН       NMB67132713226406          2019
   3582                                                                  C 2008 КК       СА 2692 AP        NMB67132713226420          2021
   3583                                        2253                  C 2012 КК       СА 2761 AH       NMB67132713226224          2018
   3584                          3277                                C 2010 КК       СА 2686 AP       NMB67132713226407          2019
   3585                                                                  C 1998 КК       СА 2796 AH       NMB67132713226413          2019
   3586                                        2259                  C 2009 КК       СА 2693 AP       NMB67132713226408          2019
   3587                                        2266                  С 2006 КК       СА 0587 AH       NMB67132713226421          2018         
   3588                                                                  C 1997 КК       СА 2713 AH       NMB67132713226405
   3589                                                                  C 2001 КК       СА 2774 AH       NMB67132713226410          2014
   3590                                        2267                  C 2003 КК       СА 9194 AP       NMB67132713225834          2017
   3591                                                                  С 2011 КК       СА 2798 AH       NMB67132713225839          2019
   3592                                                                  C 2005 КК       СА 2779 AH       NMB67132713226415
   3593                                                                  C 2013 КК       СА 2746 AH       NMB67132713226226          2022
   3594                                        2258                  C 2014 КК       СА 0591 AH       NMB67132713226227          2019
   3595                                                                  C 2015 КК       СА 0595 AH       NMB67132713226228          2022
   3596                                        2268      3596    C 2000 КК       СА 0602 AH       NMB67132713226417          2018       
   3597                                                                  C 2004 КК       СА 2682 AP       NMB67132713225829          2019
   3598                                        2269                  C 1999 КК       СА 0597 AH       NMB67132713226411          2018
   3599                                        2270                  C 1985 КК       СА 0583 AH       NMB67132713226418          2018                   

ОБЩО: 41 бр.


О 345 S:

Първа доставка - 06.04.2000 г.: - 1 бр.

Доставен е тестов автобус

Инв. номер       Нов No:        Нов No:             ДК Номер            VIN номер                   Брак, год.
                      (06.2000)    (10.2000)         

    787               3775            1771               C 1092 КB       NMB67101013228238           2017


Втора доставка - 05.10.2000 г.: - 5 бр.

Инв. номер       ДК Номер               VIN номер                  Брак, год.     
                     
   1761              C 5737 КP       NMB67101013228239           2022         
   1763              C 5602 КP       NMB67101013228241           2019
   1765              C 5621 КP       NMB67101013228237           2019
   1767              C 5623 КP       NMB67101013228244
   1769              C 5546 КP       NMB67101013228240           2022           

Трета доставка - 01.2002 г.: - 1 бр. (Карат-С)

   9033              C 0933 ВP       NMB67101013228242
* през 2015г. е рециклиран и се използва за превоз на ученици от Италиански лицей
ОБЩО: 7 бр.


О 345 Conecto:


Първа доставка - 12.10.2001 г.: - 7 бр. (Карат-С)

Инв. номер        ДК Номер              VIN номер
                     

   9016              C 9016 ВС       NMB67101013232113
   9021              C 9021 ВС       NMB67101013232085
   9025              C 9025 ВС       NMB67101013232087
   9026              C 9026 ВС       NMB67101013232086
   9031              C 9031 ВС       NMB67101013232199
   9036              C 9036 ВС       NMB67101013232114
   9040              C 9040 ВС       NMB67101013232164
* през 2015г. са рециклирани и се използват за превоз на ученици от Италиански лицейВтора доставка - 15.01.2002 г.: - 30 бр.

Инв. номер        ДК Номер              VIN номер                  Брак, год.                   
                     
   1901              C 4746 ВP       NMB67101013233045
   1903              C 0283 ВP       NMB67101013233051
   1905              C 0280 ВP       NMB67101013233043
   1907              C 0272 ВP       NMB67101013233052        2022
   1909              C 0275 ВP       NMB67101013233042
   1911              C 0268 ВP       NMB67101013233044
   1913              C 0282 ВP       NMB67101013233054
   1915              C 3498 ВP       NMB67101013233046
   1917              C 4742 ВP       NMB67101013233048
   1919              C 4743 ВP       NMB67101013233050
   1921              C 5633 ВP       NMB67101013233064
   1923              C 6796 ВP       NMB67101013233062
   1925              C 8108 ВP       NMB67101013233049
   1927              C 0588 ВХ       NMB67101013233060
   1929              C 0594 ВХ       NMB67101013233058
   1931              C 0592 ВХ       NMB67101013233059        2022
   1933              C 7140 ВP       NMB67101013233053        2022
   1935              C 8106 ВP       NMB67101013233056
   1937              C 0596 ВХ       NMB67101013233057
   1939              C 8683 ВP       NMB67101013233061
   1941              C 8107 ВP       NMB67101013233055
   1943              C 5256 ВХ       NMB67101013233069
   1945              C 8773 ВP       NMB67101013233065
   1947              C 1061 ВХ       NMB67101013233068        2022
   1949              C 5264 ВХ       NMB67101013233071
   1951              C 8775 ВP       NMB67101013233066        2022
   1953              C 7139 ВP       NMB67101013233047
   1955              C 1416 ВХ       NMB67101013233063
   1957              C 0542 ВХ       NMB67101013233067
   1959              C 5263 ВХ       NMB67101013233070


Трета доставка - 20.01.2002 г.: - 5 бр. (Юнион Ивкони)

Инв. номер        ДК Номер             VIN номер
   
   6001              C 5133 ВP       NMB67101013232742
   6002              C 5134 ВP       NMB67101013232743
   6003              C 5135 ВP       NMB67101013232744
   6004              C 5136 ВP       NMB67101013232740
   6005              C 5139 ВP       NMB67101013232741
   

Четвърта доставка - 03.2002 г.: - 8 бр. (Карат-С)

Инв. номер        ДК Номер               VIN номер

   9020              C 5712 МА       NMB67101013232745
   9022              C 5716 МА       NMB67101013232752
   9023              C 5713 МА       NMB67101013232751
   9024              C 0049 МА       NMB67101013232746
   9027              C 5714 МА       NMB67101013232750
   9028              C 5715 МА       NMB67101013232748
   9029              C 0043 МА       NMB67101013232749
   9030              C 0045 МА       NMB67101013232747
* през 2015г. са рециклирани и се използват за превоз на ученици от Италиански лицей

ОБЩО: 50 бр.


О 345 Conecto G:


Първа доставка - 13.12.2003 г.: - 15 бр.

Инв. номер  Нов No:   Нов No:    Нов No:    ДК Номер              VIN номер            Нов ДК Номер
                (06.2015) (10.2017) (06.2019)                                                              (10.2018)
                     
   1101         3307                                     C 3526 HС       NMB67133213236606
   1102                                        3316      C 8381 HС       NMB67133213236618
   1103         3310                                     C 5994 HС       NMB67133213236612
   1104                                        3315      C 5975 HС       NMB67133213236613
   1105         3300                                     C 6005 HС       NMB67133213236609   CB1190MT
   1106         3311                                     C 5954 HС       NMB67133213236608
   1107         3304        1107       3304      C 8364 HС       NMB67133213236611
   1108         3303                                     C 8378 HС       NMB67133213236614        2023
   1109         3308                                     C 8328 HС       NMB67133213236610
   1110                                                      C 8379 HС       NMB67133213236616
   1111         3305                                     C 3566 HС       NMB67133213236607
   1112         3314                                     C 8385 HС       NMB67133213236615
   1113                                        3317      С 8217 HС       NMB67133213236619
   1114                                                      C 8373 HС       NMB67133213236617
   1115                                                      C 8387 HС       NMB67133213236620
 

Втора доставка - 10.01.2004 г.: - 35 бр.

Инв. номер  Нов No:   Нов No:    Нов No:    ДК Номер                 VIN номер                     Брак, год.             
                (06.2015) (10.2017) (06.2019)
                     
   1116         3313                                      C 4753 HТ       NMB67133213236653
   1117                                                       C 4754 HТ       NMB67133213236658
   1118                                                       C 1077 HХ       NMB67133213236659
   1119         3306                                      C 1082 HХ       NMB67133213236665               2022
   1120                                       3322        C 1081 HХ       NMB67133213236666
   1121                                                       C 1079 HХ       NMB67133213236663
   1122                                                       C 1078 HХ       NMB67133213236662
   1123         3309                                      C 1083 HХ       NMB67133213236664
   1125                                                       C 4755 HТ       NMB67133213236650
   1126                                                       C 4752 HТ       NMB67133213236647
   1127                                                       C 4761 HТ       NMB67133213236648
   1128                                                       C 4759 HТ       NMB67133213236649
   1129                                       3318        C 4764 HТ       NMB67133213236644
   1130                                                       C 4751 HТ       NMB67133213236642
   1131                                                       C 4763 HТ       NMB67133213236646
   1132         3302                                      C 4760 HТ       NMB67133213236645
   1133         3312       1133       3312        C 4758 HТ       NMB67133213236643
   1134         3301                                      C 4762 HТ       NMB67133213236651
   1135                                                       C 4756 HТ       NMB67133213236652
   1136                                                       C 4770 HТ       NMB67133213236661
   1137                                                       C 4769 HТ       NMB67133213236660
   1138                                                       C 4767 HТ       NMB67133213236657
   1139                                      3319         C 4768 HТ       NMB67133213236654
   1140                                      3321         C 4766 HТ       NMB67133213236656
   1141                                      3320         C 4765 HТ       NMB67133213236655
   
   2161                                                       C 5209 HТ       NMB67133213236642
   2162                                                       C 5212 HТ       NMB67133213236632
   2163                                                       C 5208 HТ       NMB67133213236633
   2164                                                       C 5211 HТ       NMB67133213236634
   2165                                                       C 5206 HТ       NMB67133213236635
   2166                                                       C 5214 HТ       NMB67133213236636
   2167                                                       C 5207 HТ       NMB67133213236637
   2168                                                       C 5215 HТ       NMB67133213236638
   2169                                                       C 5210 HТ       NMB67133213236639
   2170                                                       C 5213 HТ       NMB67133213236640               2019

ОБЩО: 50 бр.


Техническите параметри

Историята на мерцедесите Конекто г

Параметрите

Снимки

Кое конекто според вас е по-доброто(като подръжка и тн)?Землянското ил Малашевското?

difian:
Искам да попитам в тези 40 броя в Земляне броите ли единичните?Какви са отделните бройки на двете версии?

Dragon:
Аз мога да ти кажа за несъчленените - в Земляне има 30 (1901 - 1959) Конекто и 6 O345 (1761 - 1771).

А иначекогато се говори за поддръжка трябва да се отчетат и маршрутите и пътниците които ги ползват. Едно е автобуса да мианва през центъра и студ. град и друго е да движи по околовръстното. Едно е да се возят студенти и друго е да се возят тумби цигани от волф и строежите по витошките квартали.

Kaiser Kar:
А защо автобусите по 84 всички са Конекто (май само 9038 беше О345), но на повечето пише О345 отзад?

difian:

--- Quote from: Kaiser Kar ---А защо автобусите по 84 всички са Конекто (май само 9038 беше О345), но на повечето пише О345 отзад?
--- End quote ---
То на практика е едно и също.Според мен Конекто си е само търговско название,което е по-лесно за запомняне.Вероятно са произведени след фейслифта ,но преди въвеждането на името Конекто.Иначе на турския сайт все още се продава 0345 като зелените в София, наравно с Конекто.
Направило ми е впечатление и нещо друго.Пак на същия сайт като отделни модели се рекламират Туризмо и 403,като при тях няма абсолютно никакви разлики на външен вид,а 403 беше името на модела преди да измислят Туризмо.

Преди около месец  ми направи впечатление, че 3096 на Карат-С има и същият номер като регистрационен С 9036 ХХ.Дали и на друг му е правило вечатление и дали всички са така.Сега не ми се ходи да следя автобусите.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version