Подвижен състав > Автобуси

MAN Lion's City G CNG (1150-1189, 1601-1620, 2000-2045, 2300-2319, 3100-3159)

(1/579) > >>

KRAKOMOBILA:
Тук ще се обсъждат новите съчленени автобуси за автотранспорта. По предварителна информация трябва да бъдат доставени 126 автобуса, като към момента има затруднение с плащанията на цялата партида. За начало ще пристигнат 20 броя, като първите се очакват в началото на другата седмица. До доставянето на автобусите темата ще бъда заключена, като може да коментирате в тази тема.

 Първият автобус от общата поръчка пристигна на 23.07.2014, като през юли и август пристигнаха още 19 автобуса, като това е първата партида от доставката. През месец август са възстановени средствата за изплащането и на останалите автобуси.


В края на поста като прикачен файл е добавена спецификация на 126-те автобуса

Първа доставка - 126 бр.

Инв. номер             ДК Номер                VIN номер                     Доставен
         
   1150                  CA 1069 XC      WMAA23ZZ5ER014029         23.07.2014
   1151                  CA 1070 XC      WMAA23ZZ9ER014051         12.08.2014
   1152                  CA 1071 XC      WMAA23ZZXER014043         12.08.2014
   1153                  CA 1072 XC      WMAA23ZZ8ER014042         12.08.2014
   1154                  CA 1087 XC      WMAA23ZZ2ER014053         12.08.2014
   1155                  CA 1088 XC      WMAA23ZZ3ER014045         12.08.2014
   1156                  CA 1090 XC      WMAA23ZZ2ER014067         12.08.2014
   1157                  CA 1091 XC      WMAA23ZZ4ER013955         12.08.2014
   1158                  CA 1096 XC      WMAA23ZZ6ER014055         12.08.2014
   1159                  CA 1098 XC      WMAA23ZZ8ER014056         12.08.2014
   1160                  CA 1099 XC      WMAA23ZZ7ER014033         12.08.2014
   1161                  СА 1104 ХС      WMAA23ZZ6ER014024         12.08.2014
   1162                  CA 1061 XC      WMAA23ZZ6ER014038         12.08.2014
   1163                  CA 1062 XC      WMAA23ZZ7ER014064         12.08.2014
   1164                  CA 1063 XC      WMAA23ZZ3ER014062         12.08.2014
   1165                  CA 1064 XC      WMAA23ZZ8ER014039         12.08.2014
   1166                  CA 1065 XC      WMAA23ZZ3ER014059         12.08.2014
   1167                  CA 1066 XC      WMAA23ZZ1ER014044         12.08.2014
   1168                  CA 1067 XC      WMAA23ZZ5ER014032         12.08.2014
   1169                  СА 1068 ХС      WMAA23ZZ9ER014048         12.08.2014
   1170                  СА 9098 ХС      WMAA23ZZ6ER014069         23.09.2014
   1171                  СА 9099 ХС      WMAA23ZZ4ER014071         23.09.2014
   1172                  СВ 8976 AA      WMAA23ZZ0ER014178         22.12.2014
   1173                  СB 8980 AA      WMAA23ZZ2ER014179         22.12.2014
   1174                  СB 8977 AA      WMAA23ZZ0ER014182         22.12.2014
   1175                  СВ 1752 AС      WMAA23ZZ8FR014236         08.02.2015
   1176                  СВ 1756 AС      WMAA23ZZXFR014237         08.02.2015
   1177                  СВ 1757 AС      WMAA23ZZXFR014240         08.02.2015
   1178                  СВ 1767 AС      WMAA23ZZ1FR014241         08.02.2015
   1179                  СВ 1770 AС      WMAA23ZZ7FR014843         18.02.2015
   1180                  СВ 1781 AС      WMAA23ZZ9FR014844         18.02.2015
   1181                  СВ 1784 AС      WMAA23ZZ0FR014862         18.02.2015
   1182                  СВ 1785 AС      WMAA23ZZ2FR014863         18.02.2015
   1183                  СВ 1808 AС      WMAA23ZZ4FR014864         18.02.2015
   1184                  СВ 1807 AС      WMAA23ZZ0FR014876         18.02.2015
   1185                  CВ 7107 АС      WMAA23ZZ2FR014894         31.03.2015
   1186                  CВ 7108 АС      WMAA23ZZ4FR014895         31.03.2015
   1187                  CВ 4348 АК      WMAA23ZZ2FR014944         23.04.2015
   1188                  CВ 4364 АК      WMAA23ZZ3FR014970         23.04.2015
   1189                  CВ 4361 АК      WMAA23ZZ0FR014974         23.04.2015

   2000                  СА 9100 ХС      WMAA23ZZ6ER014072         23.09.2014
   2001                  CА 9088 ХС      WMAA23ZZ7ER014078         23.09.2014
   2002                  СА 9087 ХС      WMAA23ZZ8ER014073         23.09.2014
   2003                  CА 9086 ХС      WMAA23ZZ5ER014080         23.09.2014
   2004                  СА 9085 ХС      WMAA23ZZ8ER014087         23.09.2014
   2005                  СА 9084 ХС      WMAA23ZZ1ER014089         23.09.2014
   2006                  CА 9097 ХС      WMAA23ZZ1ER014092         23.09.2014
   2007                  СА 9096 ХС      WMAA23ZZ2ER014098         23.09.2014
   2008                  СА 9095 ХС      WMAA23ZZ4ER014104         23.09.2014
   2009                  СА 9094 ХС      WMAA23ZZ8ER014106         23.09.2014
   2010                  СА 9083 ХС      WMAA23ZZXER014107         23.09.2014
   2011                  CА 9082 ХС      WMAA23ZZ3ER014109         23.09.2014
   2012                  СА 9081 ХС      WMAA23ZZ5ER014113         23.09.2014
   2013                  СА 9080 ХС      WMAA23ZZXER014124         23.09.2014
   2014                  СА 9079 ХС      WMAA23ZZ5ER014130         23.09.2014
   2015                  СА 9078 ХС      WMAA23ZZ7ER014131         23.09.2014
   2016                  СВ 6064 AB      WMAA23ZZ4FR014184          03.02.2015
   2017                  СВ 1806 AС      WMAA23ZZ2FR014877         18.02.2015
   2018                  СВ 1805 AС      WMAA23ZZ4FR014878         18.02.2015
   2019                  СВ 1804 AС      WMAA23ZZXFR014884         18.02.2015
   2020                  СВ 1803 AС      WMAA23ZZ1FR014885         18.02.2015
   2021                  СВ 1786 AС      WMAA23ZZ3FR014886         18.02.2015
   2022                  СВ 1755 AС      WMAA23ZZ7FR014888         18.02.2015  СВ 4743 РН от 2020г.
   2023                  СВ 1768 AС      WMAA23ZZ9FR014889         18.02.2015
   2024                  СВ 1754 AС      WMAA23ZZ5FR014890         18.02.2015
   2025                  СВ 1753 AС      WMAA23ZZ7FR014891         18.02.2015
   2026                  СВ 1748 AС      WMAA23ZZ0FR014893         18.02.2015
   2027                  CВ 7101 АС      WMAA23ZZ6FR014896         31.03.2015
   2028                  CВ 7103 АС      WMAA23ZZ8FR014897         31.03.2015
   2029                  CВ 7112 АС      WMAA23ZZ1FR014899         31.03.2015
   2030                  CВ 7098 АС      WMAA23ZZ6FR014901         31.03.2015
   2031                  CВ 7052 АС      WMAA23ZZ2FR014930         31.03.2015
   2032                  CВ 6949 AC      WMAA23ZZ4FR014931         31.03.2015
   2033                  CВ 7058 АС      WMAA23ZZ6FR014932         31.03.2015
   2034                  CВ 7054 АС      WMAA23ZZ8FR014933         31.03.2015
   2035                  CB 7055 AC      WMAA23ZZXFR014934         31.03.2015
   2036                  CВ 6947 АС      WMAA23ZZ1FR014935         31.03.2015
   2037                  CВ 6944 АС      WMAA23ZZ7FR014938         31.03.2015
   2038                  CВ 6942 АС      WMAA23ZZ9FR014939         31.03.2015
   2039                  CВ 7059 АС      WMAA23ZZ7FR014941         31.03.2015
   2040                  CВ 4363 АК      WMAA23ZZ4FR014976         23.04.2015
   2041                  CВ 4357 АК      WMAA23ZZ6FR014977         23.04.2015
   2042                  CВ 4368 АК      WMAA23ZZ6FR015045         23.04.2015
   2043                  CВ 4351 АК      WMAA23ZZ1FR015051         23.04.2015
   2044                  CВ 4355 АК      WMAA23ZZ4FR015058         23.04.2015
   2045                  CВ 4353 АК      WMAA23ZZ3FR015066         23.04.2015

   3100                  СА 9089 ХС      WMAA23ZZ2ER014134         23.09.2014
   3101                  СА 9076 ХС      WMAA23ZZXER014138         23.09.2014
   3102                  CА 9091 ХС      WMAA23ZZ0ER014147         23.09.2014
   3103                  CА 9090 ХС      WMAA23ZZ8ER014154         23.09.2014
   3104                  CА 9077 ХС      WMAA23ZZ1ER014156         23.09.2014
   3105                  СА 9093 ХС      WMAA23ZZ5ER014158         23.09.2014
   3106                  CА 9101 ХС      WMAA23ZZ9ER014163         23.09.2014
   3107                  СА 9102 ХС      WMAA23ZZ3ER014174         23.09.2014
   3108                  СВ 6067 AB      WMAA23ZZ6FR014185          03.02.2015
   3109                  СВ 6059 AB      WMAA23ZZ3FR014189          03.02.2015
   3110                  СВ 6057 AB      WMAA23ZZ3FR014192          03.02.2015
   3111                  СВ 6052 АB      WMAA23ZZ7FR014194          03.02.2015
   3112                  СВ 6049 AB      WMAA23ZZ0FR014196          03.02.2015
   3113                  СВ 6063 AB      WMAA23ZZ9FR014200          03.02.2015
   3114                  СВ 6062 AB      WMAA23ZZ6FR014204          03.02.2015
   3115                  СВ 6058 AB      WMAA23ZZ3FR014208          03.02.2015
   3116                  СВ 6055 AB      WMAA23ZZ1FR014210          03.02.2015
   3117                  СВ 6051 AB      WMAA23ZZ3FR014211          03.02.2015
   3118                  СВ 6056 AB      WMAA23ZZ0FR014215          03.02.2015
   3119                  СВ 6053 AB      WMAA23ZZ4FR014217          03.02.2015
   3120                  СВ 6046 AB      WMAA23ZZ8FR014222          03.02.2015
   3121                  СВ 6068 АB     WMAA23ZZ1FR014224          03.02.2015  СВ 7106 ХН от 2023г.
   3122                  СВ 6065 AB      WMAA23ZZ9FR014228          03.02.2015
   3123                  СВ 6054 AB      WMAA23ZZ2FR014233          03.02.2015
   3124                  CВ 7074 АC      WMAA23ZZXFR014903         31.03.2015
   3125                  CВ 7081 АC      WMAA23ZZ5FR014906         31.03.2015
   3126                  CВ 7084 АC      WMAA23ZZ0FR014909         31.03.2015
   3127                  CВ 7082 АC      WMAA23ZZ9FR014911         31.03.2015
   3128                  CВ 7087 АC      WMAA23ZZ0FR014912         31.03.2015
   3129                  CВ 7092 АC      WMAA23ZZ2FR014913         31.03.2015
   3130                  CВ 7096 АC      WMAA23ZZ8FR014916         31.03.2015
   3131                  CВ 7095 АC      WMAA23ZZXFR014917         31.03.2015
   3132                  CВ 7062 АC      WMAA23ZZ3FR014919         31.03.2015
   3133                  CВ 7064 АC      WMAA23ZZXFR014920         31.03.2015
   3134                  CВ 7099 АC      WMAA23ZZ1FR014921         31.03.2015
   3135                  CВ 7065 АC      WMAA23ZZ3FR014922         31.03.2015
   3136                  CВ 7068 АC      WMAA23ZZ7FR014924         31.03.2015
   3137                  CВ 7072 АC      WMAA23ZZ9FR014925         31.03.2015
   3138                  CВ 4359 АК      WMAA23ZZ7FR015071         23.04.2015
   3139                  CВ 4366 АК      WMAA23ZZ4FR015075         23.04.2015


Втора доставка - 60бр.

Инв. номер             ДК Номер                VIN номер                     Доставен         
     
   1601                  CB 4942 HM      WMAA23ZZ3KT029790         15.03.2019
   1602                  CB 4943 HM      WMAA23ZZ9KT029857         15.03.2019
   1603                  CB 4953 HM      WMAA23ZZ7KT029873         15.03.2019
   1604                  CB 4947 HM      WMAA23ZZ6KT029881         15.03.2019
   1605                  CB 4936 HM      WMAA23ZZXKT029883         15.03.2019
   1606                  CB 4931 HM      WMAA23ZZ0KT029892         15.03.2019
   1607                  CB 4934 HM      WMAA23ZZ6KT029895         15.03.2019
   1608                  CB 4929 HM      WMAA23ZZ3KT029899         15.03.2019
   1609                  CB 4926 HМ      WMAA23ZZ5KT029905         15.03.2019
   1610                  СB 4927 HM      WMAA23ZZ0KT029908         15.03.2019
   1611                  CB 4958 HM      WMAA23ZZ4KT029913         15.03.2019
   1612                  CB 4960 HM      WMAA23ZZXKT029916         15.03.2019
   1613                  CB 4938 HM      WMAA23ZZ9KT029924         15.03.2019
   1614                  CB 4925 HM      WMAA23ZZ8KT029929         15.03.2019
   1615                  CB 4924 HM      WMAA23ZZ1KT029934         15.03.2019
   1616                  CB 4923 HM      WMAA23ZZ0KT029939         15.03.2019
   1617                  CB 4930 HM      WMAA23ZZ2KT029943         15.03.2019
   1618                  CB 4928 HM      WMAA23ZZ3KT029949         15.03.2019
   1619                  CB 4932 HM      WMAA23ZZ5KT029953         15.03.2019
   1620                  CB 4940 HM      WMAA23ZZ4KT029961         15.03.2019

   2300                  CB 4954 HM      WMAA23ZZXKT029964         15.03.2019
   2301                  CB 4955 HM      WMAA23ZZ5KT029970         15.03.2019
   2302                  CB 4961 HM      WMAA23ZZ0KT029973         15.03.2019
   2303                  CB 4967 HM      WMAA23ZZ6KT030139         15.03.2019
   2304                  CB 4964 HM      WMAA23ZZ6KT030142         15.03.2019
   2305                  CB 4956 HM      WMAA23ZZ5KT030147         15.03.2019
   2306                  CB 4951 HM      WMAA23ZZ9KT030152         15.03.2019
   2307                  CB 4963 HM      WMAA23ZZXKT030158         15.03.2019
   2308                  CB 4966 HM      WMAA23ZZXKT030161         15.03.2019
   2309                  CB 4945 HM      WMAA23ZZ4KT030169         15.03.2019
   2310                  CB 5703 HM      WMAA23ZZ3KT030177         15.03.2019
   2311                  CB 5694 HM      WMAA23ZZ4KT030186         15.03.2019
   2312                  CB 5704 HM      WMAA23ZZ3KT030308         15.03.2019
   2313                  CB 5700 HM      WMAA23ZZ9KT030314         15.03.2019
   2314                  CB 5706 HM      WMAA23ZZ6KT030321         15.03.2019
   2315                  CB 5701 HM      WMAA23ZZ9KT030328         15.03.2019
   2316                  CB 5715 HM      WMAA23ZZ4KT030334         15.03.2019
   2317                  CB 5712 HM      WMAA23ZZXKT030340         15.03.2019
   2318                  CB 5717 HM      WMAA23ZZ2KT030347         15.03.2019
   2319                  CB 5720 HМ      WMAA23ZZ8KT030353         15.03.2019

   3140                  CB 5723 HM      WMAA23ZZ9KT030359         15.03.2019
   3141                  CB 5698 HM      WMAA23ZZ4KT030365         15.03.2019
   3142                  CB 5725 HM      WMAA23ZZ1KT030372         15.03.2019
   3143                  CB 5693 HM      WMAA23ZZ2KT030378         15.03.2019
   3144                  CB 5695 HM      WMAA23ZZ6KT030383         15.03.2019
   3145                  CB 5696 HM      WMAA23ZZ5KT030388         15.03.2019
   3146                  CB 5709 HM      WMAA23ZZ4KT030396         15.03.2019
   3147                  CB 5702 HM      WMAA23ZZ6KT030402         15.03.2019
   3148                  CB 5705 HM      WMAA23ZZ5KT030410         15.03.2019
   3149                  CB 5707 HM      WMAA23ZZ6KT030416         15.03.2019
   3150                  CB 5699 HM      WMAA23ZZ1KT030422         15.03.2019
   3151                  CB 5697 HM      WMAA23ZZ2KT030428         15.03.2019
   3152                  CB 5711 HM      WMAA23ZZ8KT030434         15.03.2019
   3153                  CB 5713 HM      WMAA23ZZ5KT030441         15.03.2019
   3154                  CB 5710 HM      WMAA23ZZ6KT030447         15.03.2019
   3155                  CB 5721 HM      WMAA23ZZ1KT030453         15.03.2019
   3156                  CB 5724 HM      WMAA23ZZ9KT030460         15.03.2019
   3157                  CB 5719 HM      WMAA23ZZXKT030466         15.03.2019
   3158                  CB 5708 HM      WMAA23ZZ9KT030474         15.03.2019
   3159                  CB 5716 HM      WMAA23ZZ8KT030482         15.03.2019

ОБЩО: 186 бр.

KRAKOMOBILA:
Както стана ясно - тази сутрин в представителството на Ман пристигна първия автобус от общо 126-те (дай боже) Lion`s City CNG за София. Автобуса ще се заседи няколко дни в представителството. Направи ми впечатление, че е със Швейцарска регистрация. Като цяло е много красив, но с това бяло е доста безличен - което на мен лично не ми харесва. Ето няколко снимки - тия дни след като го измият ще пусна още.

--- Quote from: Изтекли линкове за снимки ---https://farm3.staticflickr.com/2927/14540896280_f22530babc_b.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3847/14724376631_2dd9d911db_b.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5564/14704558106_e859167051_b.jpg
--- End quote ---

bagercho:
Това е временен австрийски номер. Соларис, заводът на МАН в Полша, на Скания също използват чешки или австрийски временни номера за транспортиране, като май после се връщат на производителя.

KRAKOMOBILA:
Ясно. Възможно е и Австрийски да е - не обърнах голямо внимание.

Magirus deutz:
Честит да ви е  :fan:.Кога ще излезе на линия - когато пристигнат и останалите ли?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version