Общ форум > Представяне

Sofiatransport транспортна база данни

(1/69) > >>

AGENT 006:
Много пъти съм споменавал за моята транспортна администрация и мисля, че след като най-сетне тази година тя достигна своя най-добър вид, след две предхождащи години разработка е време да я представя и публично.
„Кайпарсвил транспортна администрация“ е организирано водене на информационна база данни за подвижния състав на масовия наземен градски транспорт в София базираща се на воденето на подробния и обстоен отчет на подвижния състав, наречен още специален отчет(СПОТ) и се състои от три елемента:
- Малък транспортен дневник(МТД) - записки за всички промени по возилата помесечно, които публикувам във Фейсбук страницата „Кайпарсвил транспортен портал“.
- Регистър на промените по превозните средства(РППС) - главният регистър, който включва списък на подвижния състав през годината като срещу всеки инвентарен номер стои графа, в която се записват промените случили се с въпросното превозно средство през годината и времето, по което са се случили. 
- База данни на подвижния състав - допълнителен информационен фонд съдържащ списъци ориентирани към воденето на по-специфична статистика и хронология на циклични промени по возилата като основни ремонти и преномерации, реклами по возилата и други подобни.
РППС не включва информация за тролейбусния транспорт. Причината е че във времето на възникването на идеята за тъй наречената транспортна администрация липсваше идеята за изграждането й като публично достъпна, а аз познавам наизуст тролеите и тролейбусния транспорт, поради което не са ми необходими записи, за да проследявам и хронологизирам промените в него. Отчети на промени по тролеите обаче присъстват в МТД, така че записи не липсват, просто те не се водят по същия начин и винаги може да бъде изготвен РППС и за тролеите.
КТА функционира чрез воденето на ежедневни записи за промените по превозните средства(малкият транспортен дневник), информацията от които се ползва за оформянето на РППС, който се обновява ежемесечно с информация за всичко случило се до края на предходния месец.

Информацията в малките транспортни дневници и регистрите на промените по превозните средства се повтаря, но и допълва! За по-добро придобиване на представа за промените по возилата следете не само големите регистри, но и малките транспортни дневници!

Това, което представям сега е РППС за 2016 със записани всички промени до края на ноември.
Вижте го тук(актуално към момента на първоначалното публикуване). Проблем е че GD не разпознава цялото форматиране, така че предстоят някои промени с декемврийския отчет, но няма да допусна неясноти и объркване.


Това, което предстои е изграждане на единна връзка между списъците и регистрите, които ще бъдат качвани в „Google Drive“, Фейсбук страницата „Кайпарсвил транспортен портал“ и „Кайпарсвил транспортна галерия“(галерията ми във Фликър) или по-точно:
- предстои да изложа правилника, по който определям кои от промените по возилата(в РППС се записва всичко дори и съвсем дребни и краткотрайни детайли) записани в РППС биват определяни като належащи за заснемане(имам такъв разбира се, но той е отнесен към хартиената форма на администрацията и би имало сериозни разминавания и неясноти за дигиталния й формат);
- да поставя към всяка от промените записани в регистъра еднозначни знаци дали са определени като належащи за заснемане и всъщност заснети ли са или не належащите за заснемане сред тях;
- да поставя текста с належащите като хиперлинк в РППС, който да препраща към съответната снимка качена в КТГ в случаите, когато въпросната промяна е заснета, а в противен случай това ще се пояснява като текст в скоби или оцветяване на съответния текст в червено;
- да престана да водя МТД във „Кайпарсвил транспортен портал“ поради лошата прегледност и някои ограничения налагани от политиките на социалната мрежа(да го кача и продължа да го провеждам в „Google Drive“);
- да дигитализирам МТД и РППС за 2015 г., както и всички списъци за базата данни на подвижния състав, които съм правил от 2014 г. насам и да ги кача в „Google Drive“;
- и накрая ново оформление на закачената публикация в КТП, където ще пусна линкове към всички файлове в „Google Drive“.

Очаквайте в най-скоро време някои от списъците към базата данни на подвижния състав за събития от тази година като вече готовият списък за всички събития свързани с рекламите по возилата, стартовият списък на подвижния състав за 2017 г., всички 12 файла на МТД от 2016 г. и други.

Следете редовно тази публикация, за да сте наясно с промените и новите файлове, които предстои да кача.


Правилник за работа на дигиталната транспортна администрация от 2016 г.

Папка специален отчет и регистри на промените по превозните средства.

Папка малки транспортни дневници.

Папка база данни на подвижния състав.

Оцветените в зелено задачи са вече изпълнени.

AGENT 006:
След продължително забавяна работа поради различни причини представям специален отчет и регистър на промените по превозните средства 2017 г. с обновяване до края на февруари най-сетне завършен.

Неактуално!

AGENT 006:
Малко по малко започвам да подготвям по някой друг от списъците за базата данни на подвижния състав. За момента скромно представяне със списък и статистика за основните ремонти на тролеи в „Левски“.

AGENT 006:
Специален отчет и регистър на промените по превозните средства 2017 г. с ъпдейт до края на март.

Неактуално!

Извършил съм още и някои промени в малките транспортни дневници за тази година с цел по-добра четливост, както също съм прецезирал и записите в тях, прибавил съм няколко пропуска и т.н.

AGENT 006:
А сега приветствайте специален отчет и регистър на промените по превозните средства с ъпдейт до края на април 2017 г.

Неактуално!

Въвел съм подробна информация за Shindler/Siemens Be 4/6 с участието на всички данни за доставките, тестовете и пускането им на линия. Забелязвам, че записите на датите излизат със запетайки, а не с точки, което лично мен ме дразни, но систелата на „Гугъл“ не разпознава точката като междинен символ в една клетка. Приемайте ги за точки и да не ви трогва особено.

Пак предупреждавам, че се случват промени по малките транспортни дневници за отминали месеци, така че за да ги следите в най-актуален вид по-добре не ги сваляйте, а ги гледайте в „Гугъл драйв“, за да сте сигурни, че няма промени, които пропускате.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version