Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - bonbon

Pages: [1]
1
Приложение за градски транспорт, разработено съвместно със Столична община, ЦГМ и БДЖ.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sofiatraffic.android
2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=642574&newver=2

Открита процедура по ЗОП

Име:
Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34 - Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление

Описание:
Поръчката е за доставка на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м за третата линия на метрото в София и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете:
• Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) по метролинията и депото - ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и ниво на автоматизация GoA 3 (Grades of Automation) , съгласно стандарт IEC 62290 (или еквивалентен).
• Транспортно-комуникационна система - ниво на безопасност SIL3 съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и стандарт EN 50159:2010 (или еквивалентен) за системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни и съобщения, свързани със сигурността в предавателни системи.
• Интегрирана радио-комуникационна система
• SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване - ниво на безопасност SIL2, съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен).
• Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ)
• Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна поддръжка. Окомплектовка, специални инструменти и тестово оборудване за подвижен състав и системи за управление.
Доставката на 20 метровлака и изброените системи, които трябва да се изпълнят са за първия етап от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща подземния участък от км.4+950 до км.11+966,34. Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции.
Опцията за Доставка на допълнителните 10 метровлака и изброените системи са предвидени за изпълнение на следващи етапи от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща участъците от км 0+000 до км 4+950 и от км 11+966,34 до км 15+769,498 или част от тях. Общата дължина на участъците е 8 753,16м. По трасето се предвиждат за изграждане 9 бр. метростанции.
Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в документацията - том 1 - раздел I, като не се изчерпва напълно и е дадено в техническите спецификации томове 2, 3 и 4 от документацията, достъпни на профила на купувача.

Прогнозната стойност на поръчката е определена с включена стойността на опцията (280 000 000 + 140 000 000лв. без ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС
420 000 000 BGN

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци
36

Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
17.03.2015 г. Час: 12:00

3
На една от снимките се вижда остатък от релси на кръстовището на Сребърна / Черни връх. Някой знае ли какви са?

От Околовръстната ж.п. линия.  :)

4
Изтрити теми / Re: Малко история ;)
« on: 02.01.2013, 22:41:32 »
Проект за трамвай от 1983  :arrow:


5
Нов тролей свързва “Младост 2” с метрото
28.12.2012 г.
 
   Нова тролейбусна линия ще свързва столичния кв. „Младост 2" с метрото от 2013 г. Трасето, което ще минава през улиците „Ал. Теодоров - Балан", „Св. Киприян", през новата естакада на булевардите „А. Сахаров" и „А. Ляпчев" и ще стига до метростанцията в „Младост 1", вече се проектира, научи „24 часа".
   По предварителни данни то ще струва 2 млн. лв. Плановете са линията да бъде пусната наесен, обясни зам.-кметът по транспорта Любомир Христов.
   Напролет трябва да стартира и изграждането на трамвайна линия oт Семинарията до Студентски град. Тя също ще е готова до края на 2013 г.

6
Общо три кръстовища на две нива бяха изградени в столицата. Първото в кв. "Младост", второто - до телевизионната кула (на снимката), а третото на бул. "Георги Софийски" и бул. "Иван Гешов" ще бъде открито днес, въпреки че последният слой от асфалта ще се положи на пролет. Целта е трафикът да се облекчи. Парите са заем от Европейската инвестиционна банка.


8
http://elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=946%3A-20-1009-&catid=3%3Alatestorders&Itemid=29&lang=bg

Обявена е oбществена поръчка за: “Доставка на 20 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 мм“  :rolleyes:

10
Проблемът е във второто мнение на slimarkov, пълно е с рекламни линкове. Мод трябва да го редактира. Със сайта няма проблем.
ЕДИТ: Не са рекламни, явно умрели сайтове, както и да е, това
Quote
http://www.cashback.bg/shops_logo/PraktikerLogo_1.jpg
вероятно трябва да се махне с кода за изображение-то. Ако го напиша цялото и тук гърми с тази грешка :D

11
Днес се порових в интернет относно инфраструктурата на трамваите и намерих една много хубава идея, дано се реализира :rolleyes: :rolleyes:, вижте:Така изглеждат трамвайните линии в София - разбит бетон и мазни петна!А така изглеждат в Барселона! Трева!В Европа е наложена трайна тенденция за озеленяване на трамвайните линии!


Ефектът за градската среда е поразителен!Нищо не може да се сравни със зелената трева!Нима това е невъзможно?Емоцията е различна!Трева по софийските улици!

12
Изтрити теми / Re: Снимки
« on: 20.05.2011, 23:04:41 »
Да си ги увековеча, че скоро няма да ги има :)

Pages: [1]