Градски транспорт - София

Подвижен състав => Автобуси => Topic started by: vesko76 on 06.02.2006, 21:58:07

Title: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vesko76 on 06.02.2006, 21:58:07
Първа доставка - 10.07.1997 г.: - доставен е тестов автобус

Инв. номер            Нов No:          Нов No:            ДК Номер       Нов ДК номер            VIN номер                Брак, год.
                             (12.1998)      (07.2005)                                    (10.2006)

Без инв. No              3579             3278               C 2767 КК       СА 0281 ВС       NMB67131213222243          2019Втора доставка - 05.12.1998 г.: - 40 бр.

Инв. номер   Нов No:  Нов No:  Нов No: Нов No:      ДК Номер     Нов ДК номер            VIN номер                Брак, год.
                (01.2004)(01.2006)(06.2015)(03.2018)                         (02.2006)

    311            3280                                               C 2019 КК       СА 2748 АН       NMB67132713225828          2019
    313            3282                                               C 1983 КК       СА 0594 АН       NMB67132713225830          2019
    315            3281                                               C 2021 КК       СА 2780 АН       NMB67132713225833          2019
   1605           3297                     2255      3297    C 1988 КК       СА 0580 АН       NMB67132713226000          2018                 
   1609           3293                     2257                  С 1986 КК       СА 2745 АН       NMB67132713225838          2019                           
   1611           3285                                               C 2017 КК       СА 0599 АН       NMB67132713226002          2019
   1613           3292                                               C 1990 КК       СА 2793 АН       NMB67132713226225       
   1615           3295       3578      2265                  C 1991 КК       СА 2799 АН       NMB67132713226396          2017
   1619           3288                                               C 2016 КК       СА 2751 АН       NMB67132713226400          2019
   1621           3294                     2263                  C 1993 КК       СА 7643 АC       NMB67132713226398          2019         
   1623           3284       3577      2264                  C 1994 КК       СА 2800 АН       NMB67132713226399          2019
   1625           3291                                               C 1996 КК       СА 2743 АН       NMB67132713226403          2019
   1629           3299                     2262                  C 1987 КК       СА 0590 АН       NMB67132713225840          2019
   1635           3287                                               C 1992 КК       СА 2790 АН       NMB67132713226397
   1637           3290                                               С 2020 КК       СА 0589 АН       NMB67132713226003          2019
   1639           3296                     2256                  C 2018 КК       СА 2744 АН       NMB67132713225836          2019
   1643           3286                     2254      3286    C 2002 КК       СА 2742 АН       NMB67132713226401          2019         
   1645           3298                     2261                  C 1989 КК       СА 2759 АН       NMB67132713226001          2019         
   1647           3289                     2260                  C 1984 КК       СА 0584 АН       NMB67132713225831          2019
   1649           3283                                               C 1986 КК       СА 2784 АН       NMB67132713225837

   3580                                        2251                  C 2007 КК       СА 0598 AH       NMB67132713226404          2019
   3581                                        2252                  C 1995 КК       СА 2750 АН       NMB67132713226406          2019
   3582                                                                  C 2008 КК       СА 2692 AP        NMB67132713226420
   3583                                        2253                  C 2012 КК       СА 2761 AH       NMB67132713226224          2018
   3584                          3277                                C 2010 КК       СА 2686 AP       NMB67132713226407          2019
   3585                                                                  C 1998 КК       СА 2796 AH       NMB67132713226413          2019
   3586                                        2259                  C 2009 КК       СА 2693 AP       NMB67132713226408          2019
   3587                                        2266                  С 2006 КК       СА 0587 AH       NMB67132713226421          2018         
   3588                                                                  C 1997 КК       СА 2713 AH       NMB67132713226405
   3589                                                                  C 2001 КК       СА 2774 AH       NMB67132713226410          2014
   3590                                        2267                  C 2003 КК       СА 9194 AP       NMB67132713225834          2017
   3591                                                                  С 2011 КК       СА 2798 AH       NMB67132713225839          2019
   3592                                                                  C 2005 КК       СА 2779 AH       NMB67132713226415
   3593                                                                  C 2013 КК       СА 2746 AH       NMB67132713226226
   3594                                        2258                  C 2014 КК       СА 0591 AH       NMB67132713226227          2019
   3595                                                                  C 2015 КК       СА 0595 AH       NMB67132713226228
   3596                                        2268      3596    C 2000 КК       СА 0602 AH       NMB67132713226417          2018       
   3597                                                                  C 2004 КК       СА 2682 AP       NMB67132713225829          2019
   3598                                        2269                  C 1999 КК       СА 0597 AH       NMB67132713226411          2018
   3599                                        2270                  C 1985 КК       СА 0583 AH       NMB67132713226418          2018                   


ОБЩО: 41 бр.О 345 S:

Първа доставка - 06.04.2000 г.: - 1 бр.

Доставен е тестов автобус

Инв. номер       Нов No:        Нов No:             ДК Номер            VIN номер                   Брак, год.
                      (06.2000)    (10.2000)         

    787               3775            1771               C 1092 КB       NMB67101013228238           2017Втора доставка - 05.10.2000 г.: - 5 бр.

Инв. номер       ДК Номер               VIN номер                  Брак, год.     
                     
   1761              C 5737 КP       NMB67101013228239         
   1763              C 5602 КP       NMB67101013228241           2019
   1765              C 5621 КP       NMB67101013228237           2019
   1767              C 5623 КP       NMB67101013228244
   1769              C 5546 КP       NMB67101013228240           


Трета доставка - 01.2002 г.: - 1 бр. (Карат-С)

   9033              C 0933 ВP       NMB67101013228242
* през 2015г. е рециклиран и се използва за превоз на ученици от Италиански лицей

ОБЩО: 7 бр.О 345 Conecto:


Първа доставка - 12.10.2001 г.: - 7 бр. (Карат-С)

Инв. номер        ДК Номер              VIN номер
                     

   9016              C 9016 ВС       NMB67101013232113
   9021              C 9021 ВС       NMB67101013232085
   9025              C 9025 ВС       NMB67101013232087
   9026              C 9026 ВС       NMB67101013232086
   9031              C 9031 ВС       NMB67101013232199
   9036              C 9036 ВС       NMB67101013232114
   9040              C 9040 ВС       NMB67101013232164
* през 2015г. са рециклирани и се използват за превоз на ученици от Италиански лицей
Втора доставка - 15.01.2002 г.: - 30 бр.

Инв. номер        ДК Номер              VIN номер               
                     
   1901              C 4746 ВP       NMB67101013233045
   1903              C 0283 ВP       NMB67101013233051
   1905              C 0280 ВP       NMB67101013233043
   1907              C 0272 ВP       NMB67101013233052
   1909              C 0275 ВP       NMB67101013233042
   1911              C 0268 ВP       NMB67101013233044
   1913              C 0282 ВP       NMB67101013233054
   1915              C 3498 ВP       NMB67101013233046
   1917              C 4742 ВP       NMB67101013233048
   1919              C 4743 ВP       NMB67101013233050
   1921              C 5633 ВP       NMB67101013233064
   1923              C 6796 ВP       NMB67101013233062
   1925              C 8108 ВP       NMB67101013233049
   1927              C 0588 ВХ       NMB67101013233060
   1929              C 0594 ВХ       NMB67101013233058
   1931              C 0592 ВХ       NMB67101013233059
   1933              C 7140 ВP       NMB67101013233053
   1935              C 8106 ВP       NMB67101013233056
   1937              C 0596 ВХ       NMB67101013233057
   1939              C 8683 ВP       NMB67101013233061
   1941              C 8107 ВP       NMB67101013233055
   1943              C 5256 ВХ       NMB67101013233069
   1945              C 8773 ВP       NMB67101013233065
   1947              C 1061 ВХ       NMB67101013233068
   1949              C 5264 ВХ       NMB67101013233071
   1951              C 8775 ВP       NMB67101013233066
   1953              C 7139 ВP       NMB67101013233047
   1955              C 1416 ВХ       NMB67101013233063
   1957              C 0542 ВХ       NMB67101013233067
   1959              C 5263 ВХ       NMB67101013233070Трета доставка - 20.01.2002 г.: - 5 бр. (Юнион Ивкони)

Инв. номер        ДК Номер             VIN номер
   
   6001              C 5133 ВP       NMB67101013232742
   6002              C 5134 ВP       NMB67101013232743
   6003              C 5135 ВP       NMB67101013232744
   6004              C 5136 ВP       NMB67101013232740
   6005              C 5139 ВP       NMB67101013232741
   


Четвърта доставка - 03.2002 г.: - 8 бр. (Карат-С)

Инв. номер        ДК Номер               VIN номер

   9020              C 5712 МА       NMB67101013232745
   9022              C 5716 МА       NMB67101013232752
   9023              C 5713 МА       NMB67101013232751
   9024              C 0049 МА       NMB67101013232746
   9027              C 5714 МА       NMB67101013232750
   9028              C 5715 МА       NMB67101013232748
   9029              C 0043 МА       NMB67101013232749
   9030              C 0045 МА       NMB67101013232747
* през 2015г. са рециклирани и се използват за превоз на ученици от Италиански лицей


ОБЩО: 50 бр.О 345 Conecto G:


Първа доставка - 13.12.2003 г.: - 15 бр.

Инв. номер  Нов No:   Нов No:    Нов No:    ДК Номер              VIN номер            Нов ДК Номер
                (06.2015) (10.2017) (06.2019)                                                              (10.2018)
                     
   1101         3307                                     C 3526 HС       NMB67133213236606
   1102                                        3316      C 8381 HС       NMB67133213236618
   1103         3310                                     C 5994 HС       NMB67133213236612
   1104                                        3315      C 5975 HС       NMB67133213236613
   1105         3300                                     C 6005 HС       NMB67133213236609   CB1190MT
   1106         3311                                     C 5954 HС       NMB67133213236608
   1107         3304        1107       3304      C 8364 HС       NMB67133213236611
   1108         3303                                     C 8378 HС       NMB67133213236614
   1109         3308                                     C 8328 HС       NMB67133213236610
   1110                                                      C 8379 HС       NMB67133213236616
   1111         3305                                     C 3566 HС       NMB67133213236607
   1112         3314                                     C 8385 HС       NMB67133213236615
   1113                                        3317      С 8217 HС       NMB67133213236619
   1114                                                      C 8373 HС       NMB67133213236617
   1115                                                      C 8387 HС       NMB67133213236620
 


Втора доставка - 10.01.2004 г.: - 35 бр.

Инв. номер  Нов No:   Нов No:    Нов No:    ДК Номер              VIN номер                  Брак, год.             
                (06.2015) (10.2017) (06.2019)
                     
   1116         3313                                      C 4753 HТ       NMB67133213236653
   1117                                                       C 4754 HТ       NMB67133213236658
   1118                                                       C 1077 HТ       NMB67133213236659
   1119         3306                                      C 1082 HТ       NMB67133213236665
   1120                                       3322        C 1081 HТ       NMB67133213236666
   1121                                                       C 1079 HТ       NMB67133213236663
   1122                                                       C 1078 HТ       NMB67133213236662
   1123         3309                                      C 1083 HТ       NMB67133213236664
   1125                                                       C 4755 HТ       NMB67133213236650
   1126                                                       C 4752 HТ       NMB67133213236647
   1127                                                       C 4761 HТ       NMB67133213236648
   1128                                                       C 4759 HТ       NMB67133213236649
   1129                                       3318        C 4764 HТ       NMB67133213236644
   1130                                                       C 4751 HТ       NMB67133213236642
   1131                                                       C 4763 HТ       NMB67133213236646
   1132         3302                                      C 4760 HТ       NMB67133213236645
   1133         3312       1133       3312        C 4758 HТ       NMB67133213236643
   1134         3301                                      C 4762 HТ       NMB67133213236651
   1135                                                       C 4756 HТ       NMB67133213236652
   1136                                                       C 4770 HТ       NMB67133213236661
   1137                                                       C 4769 HТ       NMB67133213236660
   1138                                                       C 4767 HТ       NMB67133213236657
   1139                                      3319         C 4768 HТ       NMB67133213236654
   1140                                      3321         C 4766 HТ       NMB67133213236656
   1141                                      3320         C 4765 HТ       NMB67133213236655
   
   2161                                                       C 5209 HТ       NMB67133213236642
   2162                                                       C 5212 HТ       NMB67133213236632
   2163                                                       C 5208 HТ       NMB67133213236633
   2164                                                       C 5211 HТ       NMB67133213236634
   2165                                                       C 5206 HТ       NMB67133213236635
   2166                                                       C 5214 HТ       NMB67133213236636
   2167                                                       C 5207 HТ       NMB67133213236637
   2168                                                       C 5215 HТ       NMB67133213236638
   2169                                                       C 5210 HТ       NMB67133213236639
   2170                                                       C 5213 HТ       NMB67133213236640           2019


ОБЩО: 50 бр.Техническите параметри (http://www.stadtbus2.de/magazin/m_tut_conecto.htm)

Историята на мерцедесите Конекто г (http://www.imhd.sk/nr/index.php?w=3329302f30eff2212c24293a2f36ef1f&lang=en&id=101)

Параметрите (http://prahamhd.vhd.cz/Busfoto/Mercedes.htm)

Снимки (http://www.bgphoto.net/Photos.aspx?UserId=11845&AlbumId=32358)

Кое конекто според вас е по-доброто(като подръжка и тн)?Землянското ил Малашевското?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 08.02.2006, 14:03:46
Искам да попитам в тези 40 броя в Земляне броите ли единичните?Какви са отделните бройки на двете версии?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Dragon on 08.02.2006, 17:08:09
Аз мога да ти кажа за несъчленените - в Земляне има 30 (1901 - 1959) Конекто и 6 O345 (1761 - 1771).

А иначекогато се говори за поддръжка трябва да се отчетат и маршрутите и пътниците които ги ползват. Едно е автобуса да мианва през центъра и студ. град и друго е да движи по околовръстното. Едно е да се возят студенти и друго е да се возят тумби цигани от волф и строежите по витошките квартали.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 10.02.2006, 16:22:25
А защо автобусите по 84 всички са Конекто (май само 9038 беше О345), но на повечето пише О345 отзад?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 10.02.2006, 17:19:28
Quote from: Kaiser Kar
А защо автобусите по 84 всички са Конекто (май само 9038 беше О345), но на повечето пише О345 отзад?
То на практика е едно и също.Според мен Конекто си е само търговско название,което е по-лесно за запомняне.Вероятно са произведени след фейслифта ,но преди въвеждането на името Конекто.Иначе на турския сайт все още се продава 0345 като зелените в София, наравно с Конекто.
Направило ми е впечатление и нещо друго.Пак на същия сайт като отделни модели се рекламират Туризмо и 403,като при тях няма абсолютно никакви разлики на външен вид,а 403 беше името на модела преди да измислят Туризмо.

Преди около месец  ми направи впечатление, че 3096 на Карат-С има и същият номер като регистрационен С 9036 ХХ.Дали и на друг му е правило вечатление и дали всички са така.Сега не ми се ходи да следя автобусите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 10.02.2006, 18:29:58
Quote from: difian
То на практика е едно и също.Според мен Конекто си е само търговско название,което е по-лесно за запомняне.Вероятно са произведени след фейслифта ,но преди въвеждането на името Конекто.Иначе на турския сайт все още се продава 0345 като зелените в София, наравно с Конекто.
Направило ми е впечатление и нещо друго.Пак на същия сайт като отделни модели се рекламират Туризмо и 403,като при тях няма абсолютно никакви разлики на външен вид,а 403 беше името на модела преди да измислят Туризмо.

Преди около месец  ми направи впечатление, че 3096 на Карат-С има и същият номер като регистрационен С 9036 ХХ.Дали и на друг му е правило вечатление и дали всички са така.Сега не ми се ходи да следя автобусите.

9020 или 9030 беше също така с еднакви рег. и инв. номера.

А съчленените Конекто Г в Земляне са 40 с номера 1101-1140. Мисля, че разделението беше 1101-1120 за 83 и 1120-1140 за линия 11.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Dragon on 10.02.2006, 20:22:22
Всички автобуси на Карат са така с номерата. За това има пропуски при инветарните номера. На MadShofer нещо не му се влиза мног тук инче щеше да обясни по-подробно всичко свързано с Карат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: MadShofer on 12.02.2006, 11:28:09
такаа - ето ме и мен
за Карат - идеята наистина е била да има нещо общо между инвентарен и регистрационен номер, но предвид, че автобусите са докарвани на 3 партиди това е невъзможно - 9036, 16 и 31 са I партида и затова отговарят, след тях са 9033 (0933 рег номер) и 9040, 9025 и 9021 които също отговарят. След тях другите са случайни - 9024 е 0049, 9020 е 5712 и тн.
Модификациите в Карат са 3 - 9040, 9025, 9021 / 9016,9036 и 9031 / и всички останали - това също се дължи на времето им на закупуване - само 9033 не е Конекто а е "чист" О345, защото е купен директно от Германия по спешност преди време. Другите също са О354, но за да звучи по-модерно им е лепнато името "конекто"  (9024 си е чисто конекто, но отзад си пише О345 - това е политика в Мерцедес - да се обявява мощността на двигателя (за всички техни изделия - коли, автобуси, камиони), и понякога и товароносимостта (за камионите))
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 15.02.2006, 18:25:09
Май единствената разлика е в салона(има едни колонки и нищо друго по-специално), а отвън едни ксенонови фарове.Друга разлика съществена аз не виждам толкова важна.А и досега където и да гледам модела се води 0 345/Conecto.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.02.2006, 21:00:41
Quote from: borosport
Май единствената разлика е в салона(има едни колонки и нищо друго по-специално), а отвън едни ксенонови фарове.Друга разлика съществена аз не виждам толкова важна.А и досега където и да гледам модела се води 0 345/Conecto.
О345Г като машина е по добър от Конектото по някокло неща-
1.кабината е отделена по добре-не знам дали знаете но тази бялата плоскост при О345Г дето е до шофера(там сега е залепен правилника при наличието на ТВ)са слагани в България-там е имало дупка и в БГ са сложили тези плоскости.
2.Освен това О345Г са дошли с автомат за продаване на билети който е бил сложен на поставката вдясно от водача(сега там обикновено е АКРУ-то), в софийските гаражи тези автомати са махнати.
3.Но основното предимство на О345Г е по хубавата скоростна кутия-ЗФ, докато на Конекто е ВОИТ, а тя е по прецакана  

Единственото предимство на Конекто са по хубавите седалки както и по доброто салонно осветление+фаровете за мъгла.Те имат и воден филтър за въздуха в салона,но той не се пуска(за повече инфо това в издутината на задния ляв ъгъл на рейса)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Dragon on 15.02.2006, 23:53:58
Брей не бях и подозирал за някои от тези неща...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 16.02.2006, 14:29:26
Quote from: Dragon
Брей не бях и подозирал за някои от тези неща...


Като возене, според мен О345Г са доста по-добри. Салонът обаче не ми харесва много. А защо единичните Конекто нямат меки седалки, имат стъкло зад водача и табелите са от старото поколение - със странично осветяване, а не като при Конекто Г както всяка точка свети сама за себе си. На какво се дължат тези разлики, нали уж са купувани в еднакъв период.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 16.02.2006, 18:59:56
Quote from: Repcho
О345Г като машина е по добър от Конектото по някокло неща-
1.кабината е отделена по добре-не знам дали знаете но тази бялата плоскост при О345Г дето е до шофера(там сега е залепен правилника при наличието на ТВ)са слагани в България-там е имало дупка и в БГ са сложили тези плоскости.
2.Освен това О345Г са дошли с автомат за продаване на билети който е бил сложен на поставката вдясно от водача(сега там обикновено е АКРУ-то), в софийските гаражи тези автомати са махнати.
3.Но основното предимство на О345Г е по хубавата скоростна кутия-ЗФ, докато на Конекто е ВОИТ, а тя е по прецакана  

Единственото предимство на Конекто са по хубавите седалки както и по доброто салонно осветление+фаровете за мъгла.Те имат и воден филтър за въздуха в салона,но той не се пуска(за повече инфо това в издутината на задния ляв ъгъл на рейса)

 А аз се чудех за какво е тази поставка при 0 345 Г и онзи "шкаф" отзад на КОНЕКТО.
 Иначе КайзерКар и късите Конектота са си с меки седалки както и  единичните 0 345. Само дето 0 345 нямат колонки за радио
Иначе късите КОНЕКТО май нямат въздушен филтър, защото при тях липсва издутина отзад или е някъде другаде.Обаче за тези автобуси мога да кажа, че са със най-голямо ускорение от всички други.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Dragon on 16.02.2006, 20:37:30
По 111 и Конекто и О345 са без меки седалки. Като ускорение и движение са много близки но и аз мисля че О345 дърпат млко по-рязко. Аз до колкот съм забелязал и на Конекто и на Конекто Г осветлението ан табелите е долу а на БМЦ-тата севти всяка точка. А инче и О345 имат колконки за радио, или по-точно за микрофона на водача. Само при Конекто са и за радиото което си върви заедно с автобуса и е вързано с колонките.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 16.02.2006, 20:47:26
Quote from: borosport
А аз се чудех за какво е тази поставка при 0 345 Г и онзи "шкаф" отзад на КОНЕКТО.
 Иначе КайзерКар и късите Конектота са си с меки седалки както и  единичните 0 345. Само дето 0 345 нямат колонки за радио
Иначе късите КОНЕКТО май нямат въздушен филтър, защото при тях липсва издутина отзад или е някъде другаде.Обаче за тези автобуси мога да кажа, че са със най-голямо ускорение от всички други.


Как, нито О345, нито Конекто (единични) от Землянските нямат меки седалки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 16.02.2006, 21:33:46
Quote from: Kaiser Kar
Как, нито О345, нито Конекто (единични) от Землянските нямат меки седалки.
това е така защото Конекто е купено преди Конекто Г.За конекто (111) е теглен кредит и автобусите са на лизинг.Това е така защото общинско дружество Автотранспорт спечели концесията на тази линия и беше длъжно да пусне нови автобуси.А иначе табелките про О345/Г,Конекто се осветяват от лампа отдолу на табелата.Това е така защото точките които образуват надписите нямат свойството да светята само се изписват под ъдъл за да отразяват светлината на лампата.При Конекто Г и БМЦ няма такива точки а диоди които светят всеки за себе си
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 17.02.2006, 18:46:31
Repcho какво те кефи повече в ZF от VOITH. При БМЦ-тата е ЗФ и нали сте забелязали как като автобуса е на скорост и се отпусне спирачката и отй потегля леко на пред сам.Еми изпитайте това чувство по задръстванията като мърдаме със сантиметри и да видите какво сецане се получава от това "автоматично" потегляне.Според мен е до модел, а не толкова до марка въпреки че съм виждал БНЦ-та и отзад im пишеше VOITH automatic, но повечето са с ЗФ и я има тая простотия с тръгването.Но на 0 345 Г го няма това и сигурно е от модела.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.02.2006, 19:20:24
Quote from: borosport
Repcho какво те кефи повече в ZF от VOITH. При БМЦ-тата е ЗФ и нали сте забелязали как като автобуса е на скорост и се отпусне спирачката и отй потегля леко на пред сам.Еми изпитайте това чувство по задръстванията като мърдаме със сантиметри и да видите какво сецане се получава от това "автоматично" потегляне.Според мен е до модел, а не толкова до марка въпреки че съм виждал БНЦ-та и отзад im пишеше VOITH automatic, но повечето са с ЗФ и я има тая простотия с тръгването.Но на 0 345 Г го няма това и сигурно е от модела.
това рязко тръгване и спиране за което ти говориш не е от скоростната кутия.Това се получава защото на някой голям акъл му е хрумнало да сложат ретардер,който е предвиден за 16 тонен съчленен автобус-те са го сложили на мъника БМЦ и той е много мощен,ретардера не може да се настройва-или е пуснат или не,а водачите предпочитат да карат с ретардер тъй като е много по удобно и безопасно.
Отностно ЗФ-по хубави са скоростите защото позволяват Кик Даун(ако знаете какво е това)както и изключване от скорост при голяма скорост на движение
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Dragon on 17.02.2006, 22:59:29
Аз не знма какъв е тоя кик-даун, даже и ретардер не знам какво е, но съм забелязал как при Конекто когато спрат се включва блокажа на колелата. А и да ти кажа и те нямат проблеми при 80км/ч да си изключат от скорост на детелината на бояна.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 18.02.2006, 00:02:55
Quote from: Dragon
Аз не знма какъв е тоя кик-даун, даже и ретардер не знам какво е, но съм забелязал как при Конекто когато спрат се включва блокажа на колелата. А и да ти кажа и те нямат проблеми при 80км/ч да си изключат от скорост на детелината на бояна.
те сигурно нямат ама сигурно в гаража ги правят скоростите честичко  Кик даун е като натиснеш до долу газта и превключва скоростите без да пада под 2000 оборота, така се набира изключително бързо
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 18.02.2006, 13:19:38
А ето този кик-даун е хубаво нещо, а това за БМЦ-тата с тоя ретардер е пълна простотия.По-удобно на шофиора та като пусне спирачката да не натиска веднага газта.Вярно, че понякога е доста удобно,особено при близко разминаване с някоя кола или друг автобус,но в задръстването е ужас.Направо ме съсипват бабките като се заклатушкат наляво-надясно.
 Иначе повечето БМЦ-та са си с ЗФ.Има и някои с VOITH,сигурно са по-евтини за това.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 18.02.2006, 19:49:29
Quote from: Dragon
Аз не знма какъв е тоя кик-даун, даже и ретардер не знам какво е, но съм забелязал как при Конекто когато спрат се включва блокажа на колелата. А и да ти кажа и те нямат проблеми при 80км/ч да си изключат от скорост на детелината на бояна.
Ретардер-накратко това е електромагнитен забавител на двигателната спирачка.Повечето автобуси и камиони го имат.Други забавители са интардер,акватардер и др.Не съм много наясно всеки един как точно работи но конкретно за ретардера е диск,мнотиран на карданният вал на автобуса,като два електромагнита притискат диска и забавят оборотите на вала при спиране нещо такова беше.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 20.04.2006, 20:55:45
Отдавна ми беше направило впечатление и мисля, че крайно време да попитам и дано някой ми отговори.Защо 1111 се различава от останалите Конекто-та?Не говоря само за украсата отвън,но наскоро ми направи впечатление,че и табелката отпред му е доста по-малка.вече съм питал(не се сещам дали и в двата форума) защо също част от 0345Г са с надписи отвън.разделяли са партиди или какво.Ако някой знае какви са приините, нека разкаже,понеже ми е доста любопитно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 20.04.2006, 23:41:57
На 1111 табелата не му е по-малка а черната шарка закрива част от нея. Автобусът рекламира марката "Мерцедес" и моделът "Конекто".
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 21.04.2006, 18:48:50
Quote from: CKD
На 1111 табелата не му е по-малка а черната шарка закрива част от нея. Автобусът рекламира марката "Мерцедес" и моделът "Конекто".
Благодаря за обяснението за табелата.Само няма да питам защо част от нея е покрита...Има ли някаква конкретна причина да са сложени рекламите на Конектото и на 345Г-тата ?Хубаво,цвета на зелените си е стандартен от завода(има го и при варненските,виждал съм го и при истанбулски),но украската на Конектото мяза като специално поръчана от СКГТ.Ако някой оператор има по сложен модел на оцветяване на автобусите и при него ли на сериините бройки биха сложили реклама?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 21.04.2006, 20:16:47
Quote from: difian
Благодаря за обяснението за табелата.Само няма да питам защо част от нея е покрита...Има ли някаква конкретна причина да са сложени рекламите на Конектото и на 345Г-тата ?Хубаво,цвета на зелените си е стандартен от завода(има го и при варненските,виждал съм го и при истанбулски),но украската на Конектото мяза като специално поръчана от СКГТ.Ако някой оператор има по сложен модел на оцветяване на автобусите и при него ли на сериините бройки биха сложили реклама?
просто 1111 е нещо като юбилеен автобус с него се рекламира и СО и СКГТ и Мерцедес, и понеже номера му е по специален го водят като рекламен сам на себе си
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 05.05.2006, 23:42:40
(http://images06.snimka.bg/000641085.jpg)
  Искам да попитам дали някой знае какво правеше тази А11 в третото платно?Така си беше, когато пристигнах,а няма как да се е пристроил от спирката,а и въобще не виждам логика в това да не си е в най-дясното.
(http://images06.snimka.bg/000641087.jpg)
  Някой накрая разбра ли за какво са тези черни кутии/капаци/филтри?Не съм ги броил,но съм сигурен,че дори не всичките в Малашевци ги имат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 06.05.2006, 09:28:19
Защо не попита шофьора. Едва ли някой тук ще може да ти обясни стила му на каране.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 06.05.2006, 12:54:57
Quote from: CKD
Защо не попита шофьора. Едва ли някой тук ще може да ти обясни стила му на каране.
Нямах възможост,но предполагах,че някой може да знае ако е имало някаква временна промяна,ако е имало нещо друго.Разбира се най-вероятно е било някакво изключение,но според мен все пак е интересно да се види автобус в най-лявата лента на Сточна гара.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 06.05.2006, 14:31:41
Тези черните козирки ми се струва да са нещо, което пази от дъжд,слънце и пр.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 06.05.2006, 15:28:16
Quote from: Kaiser Kar
Тези черните козирки ми се струва да са нещо, което пази от дъжд,слънце и пр.
Интересно защо тогава ги има само на няколко автобуса и то само в Малашевци.А и не виждам какво толкова има да пазят.Да има някакъв дефект още от проектирането на модела,не ми звучи сериозно.Между другото не седят грозно и не изглеждат като сглобени на бързо.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.05.2006, 21:19:33
Quote from: difian
Нямах възможост,но предполагах,че някой може да знае ако е имало някаква временна промяна,ако е имало нещо друго.Разбира се най-вероятно е било някакво изключение,но според мен все пак е интересно да се види автобус в най-лявата лента на Сточна гара.
това е така щото 3тата лента е най бърза и преминаването през нея е най експедитивно
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 06.05.2006, 21:32:09
Quote from: Repcho
това е така щото 3тата лента е най бърза и преминаването през нея е най експедитивно
Това е така,но автобус 11 си има редовна спирка две ленти в дясно и работата му е да си е там.Не съм сигурен, затова някой знае ли къде официално има бусленти освен на Цариградско?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.05.2006, 21:46:04
Quote from: difian
Това е така,но автобус 11 си има редовна спирка две ленти в дясно и работата му е да си е там.Не съм сигурен, затова някой знае ли къде официално има бусленти освен на Цариградско?
Данаил Николаев, Сливница, България
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 06.05.2006, 21:50:59
Quote from: Repcho
Данаил Николаев, Сливница, България
Ха,а тази снимка не е ли правена на Данаил Николаев?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 06.05.2006, 23:20:44
Дифиане, да те замоля да редуцираш дължината на този трамваен влак защото прочитането на една тема така отнема 4 пъти повече време.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.05.2006, 23:33:31
да ама тя се ползва за паркинг бус лентата на Д.Николаев
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 07.05.2006, 12:23:28
Quote from: difian
Интересно защо тогава ги има само на няколко автобуса и то само в Малашевци.А и не виждам какво толкова има да пазят.Да има някакъв дефект още от проектирането на модела,не ми звучи сериозно.Между другото не седят грозно и не изглеждат като сглобени на бързо.


Има ги и на няколко землянски Конекто Г-та.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 13.05.2006, 16:21:09
Днес по А93 бяха пуснали О 345,с инв.номер 1763.Нещо са много слаби тия автобуси,бая зор видя докато изкачи зверския баир от центъра на Драгалевци до лифта.За сравнение Чавдар 11 Г 5 са 160 коня а много по-добре се справят с големите баири.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 08.06.2006, 18:40:20
На 1123 (Conecto G с реклама на Райфайзен) му виси хармониката, освен това черното от рекламата при покрива е издрано  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 13.06.2006, 15:46:33
Quote from: Kaiser Kar
Citaro-то (О530)  изглежда много яко така в зелено. А Конекто защо не ги купихме зелени?

Вижте, какъв Мерцедес О345Г:
http://www.samaratrans.info/avt/images/sos...кр_12.07.05.JPG (http://www.samaratrans.info/avt/images/sostav/big/ао346_15а%20мкр_12.07.05.JPG)
Едно към едно е със софииските.Това оцветяване според мен е на някаква турска фирма.На снимката отзад се вижда автобус като тролей 2002.Тези Conecto в подписа на сonecto са с истанбулско оцветяване.Такива има и Карат-с.
  С Конекто G и L според мен се прави опит да се въведе единно оцветяване по автобусите.Вижте,че и ВМС-тата,както и Мановете 262 са в оранжево.Друг въпрос са нюансите и че при Конектотата има бяла ивица отгоре.

(http://images07.snimka.bg/000798270-big.jpg)
А на този салона е като на 3278.Даже заграждането на кабината е същото!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 13.06.2006, 16:12:00
3278 с тапицирани седалки ли е?

Видяхте ли тези: На тези животни май никога няма да се возим  :mellow:    

(http://www.mercedes-benz.com/content/media_library/mbcom/products/buses/public_service/capacity/wallpaper/gal_2_770.object-Single-MEDIA.jpg)

(http://www.mercedes-benz.com/content/media_library/mbcom/products/buses/public_service/capacity/wallpaper/gal_5_770.object-Single-MEDIA.jpg)

Още- тук (http://www.mercedes-benz.com/content/mbcom/international/international_website/en/com/international_home/home/products/buses/public_service/capacity/wallpaper.html)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 13.06.2006, 16:14:53
Quote from: difian
Едно към едно е със софииските.Това оцветяване според мен е на някаква турска фирма.На снимката отзад се вижда автобус като тролей 2002.Тези Conecto в подписа на сonecto са с истанбулско оцветяване.Такива има и Карат-с.
  С Конекто G и L според мен се прави опит да се въведе единно оцветяване по автобусите.Вижте,че и ВМС-тата,както и Мановете 262 са в оранжево.Друг въпрос са нюансите и че при Конектотата има бяла ивица отгоре.

[img*]http://images07.snimka.bg/000798270-big.jpg[*/img]
А на този салона е като на 3278.Даже заграждането на кабината е същото!

Абе нещо снимката не излиза май, не е същият като софийските този, който показвам. Съвсем различен е, даже ме съмнява, че е О345 Г, ама така пишеше.
А 3278 май е руската модификация на О345Г, щото само в Русия има такива. На този от снимката възглавничките на седлаките са малко по-различни - по-малки са, при 3278 ако погледнеш фронтално не се виждат пластамси.
Бтв, на 3278 са изкъртени две възглавнички и никой не си прави труда да ги възстанови.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 13.06.2006, 18:48:24
Quote from: conecto
3278 с тапицирани седалки ли е?
Видяхте ли тези: На тези животни май никога няма да се возим  :mellow:    
  3278 e тестовия и се различава по доста детайли от останалите 0345G,а тапицираните седалки са една от тези разлики.
   CapaCity според мен не е нещо особено.Аз дори се чудя,че вече го пускат и на изпитания по редовни линии.Ето:Тестване в Потсдам. (http://stadtbus.de/magazin/capacity/)
Мислех,че ще си остане само прототип.Предлага място за 193 пътници,в сравнение с 161 при Цитаро и е доста близо до VanHool AGG300,който побира до 150+60 пътници,но пък е близо 25 метра.Но за мен дизайнът му определено е лош и не е толкова футуристичен и по-трудно би се съчетавал с желанията на отделните транспортни фирми.

Quote from: Kaiser Kar
Бтв, на 3278 са изкъртени две възглавнички и никой не си прави труда да ги възстанови.
Могат да му сложат като тези от SG262.При тях на всички ли има?Мен много ме радват
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 14.06.2006, 18:44:56
Добре, в крайна сметка 3577 и 3578 бившите 3284 и 3295 ли са?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 01.07.2006, 18:41:26
Защо на 3281 му е махната задната табела? Ако са я пратили на ремонт ще е ЧУДО!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 01.07.2006, 19:02:15
Quote from: Kaiser Kar
Защо на 3281 му е махната задната табела? Ако са я пратили на ремонт ще е ЧУДО!
До мен живее един шофьор и на вратата му няма нормална табелка,а електрнна,на която пише ап.76,Гоце Делчев  :lol:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 01.07.2006, 21:40:07
Quote from: Kaiser Kar
Защо на 3281 му е махната задната табела? Ако са я пратили на ремонт ще е ЧУДО!
по скоро е изкъртена
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 09.07.2006, 18:26:32
Quote from: Repcho
по скоро е изкъртена

Ок. Те сигуро ще купят нова :lol:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 09.07.2006, 21:59:25
Щом на 3594, 3596 и 3598 ги оправиха, значи и на 3281 ще я оправят!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 02.08.2006, 14:13:28
На 3288 работят вече.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 09.08.2006, 21:21:00
Quote from: Kaiser Kar
На 3288 работят вече.
браво
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 10.08.2006, 13:00:46
Quote from: Kaiser Kar
Ок. Те сигуро ще купят нова :lol:

Дам, като на 2146, 2141 и другите такива.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 10.08.2006, 20:48:08
Quote from: Kaiser Kar
На 3288 работят вече.
на 3281 също е възстановена задната табела. А иначе вече автобусите О345г са снабдени с ГПС-и
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 10.08.2006, 21:32:32
Quote from: Repcho
на 3281 също е възстановена задната табела. А иначе вече автобусите О345г са снабдени с ГПС-и
А изписват ли ги вече?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 10.08.2006, 21:42:03
Quote from: ozzy
А изписват ли ги вече?
в момента се отчитат с АКРУ но сега се въвеждат линиите, 213 и 214 са въведени, на таблата по спирките не ги чакай, но скоро сигурно ще заработят
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 27.09.2006, 14:06:37
Quote from: Repcho
е ти па се изказа, още не са за ОР, нито са за ръждясали или корозирали (вече почват все пак са на почти 9 години) но няма условия да пращат на ОР, само може да ги скапят повече
Ако ги пращат 0345г на ремонт, нека по-добре да е в Турция, защото нашите "гении" най-много да им сложат метанова уредба, лампи от Чавдарка или Икарус....  :lol:  :lol:  :lol:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 27.09.2006, 20:35:58
И от красивите седалки, както и сиви балатумни плоскости.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 27.09.2006, 21:11:17
Преди О345 трябва да минат 302-ките. Те вече джиткат 13-та година и им няма нищо, въпреки че в началото поеха щафетата първо по 310 а после и по 111. Сега са в заслужена пенсия по селските линии.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: maniak on 27.09.2006, 21:34:12
А преди десетина години улиците на София кръстосваха соло автобуси, с 4 врати, като по-средата на автобуса имаше 2 врати една до друга. Ако не се лъжа цветът им беше жълт и съм ги виждал по 204 и 111(?) Каква марка бяха те и къде са сега.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 27.09.2006, 21:43:42
По 111 не са били никога.
Това бяха Фиати които Янчулев вкара в насипно състояние от италианска автоморга. Като дойдоха тука от 30 автобуса едвам скалъпиха 15 за движение, вървяха 1-2 години и ги изпонарязоха. Движеха по 84 и 404.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 27.09.2006, 21:44:32
Quote from: maniak
А преди десетина години улиците на София кръстосваха соло автобуси, с 4 врати, като по-средата на автобуса имаше 2 врати една до друга. Ако не се лъжа цветът им беше жълт и съм ги виждал по 204 и 111(?) Каква марка бяха те и къде са сега.
Това бяха автобуси Фиат-имаше 2 различни вида с различни врати ималки разлики в салона.Движеха се и по А4.Сега или са продадени или бракувани и в трите гаража в момента няма такива автобуси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 27.09.2006, 22:05:14
Приличаха на тези Ивекота: [attachment=83:attachment] и си спомням че беше редовен гъч в тях, защото по пода имаше издутини, капаци... Бяха най-вече по 404. Един от тях беше запазен, поне допреди 2-3 години, в частен имот в с.Герман
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: maniak on 27.09.2006, 22:32:14
Е за 111 може и да съм сгрешил. Но за 204 съм уверен, защото един ден тогава ми се наложи да се возя.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 30.09.2006, 15:20:46
Въпросните Фиати бяха най-големия боклук стъпвал в София.Едвам изкараха тия 1-2 години.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 02.10.2006, 11:09:49
Quote from: CKD
По 111 не са били никога.

Да бе, я си помисли пак.

Quote from: maniak
Е за 111 може и да съм сгрешил.

Не си.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 13.10.2006, 23:56:08
3579 или 3278 (http://club.m-b0x.com/vehicle.php?s=a&t=c&id=388) беше хубав автобус, да се простим с него  -_-
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 14.10.2006, 01:28:17
Quote from: Repcho
3579 или 3278 (http://club.m-b0x.com/vehicle.php?s=a&t=c&id=388) беше хубав автобус, да се простим с него  -_-
Защо, какво му се е случило? Рано му е да си отива от този свят  :lol:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 14.10.2006, 02:37:10
На тази снимка изглежда доста увиснал на съчленението, ама кажете какво му се е случило, че ще го погребваме  :o
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 14.10.2006, 11:32:26
Какво увисване какви 5 лева?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 14.10.2006, 15:15:52
Quote from: CKD
Какво увисване какви 5 лева?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 14.10.2006, 15:29:39
Аз от няколко дни също мисля, че е бракуван, щото го няма по А 3,  пък части от него се мъдрят в 3283, единият му шофьор кара 3297, а другият - 3463. Дам, да се простим с него.
Днес 3277 е по 3, пък шофьрът му ми е познат и ще питам, дали са верни предположенията, които ме се мотаят от време насам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 14.10.2006, 15:36:11
Автобусът има проблеми с регистрацията си по номерата на двигателя, свързани с ВилиБец. Като прибавим към това честите дефекти става ясно заще този автобус ще бъде бракуван а частите от него ще се използват за останалите 40 Мерцедес "О класа"
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: maniak on 14.10.2006, 15:46:35
освен да пожелаем наистина частите да отидат за добра кауза, нама какво повече да кажем. а дано във всеки рейс 0345г по една седалка да бъде тапицирана за спомен от 3278
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 14.10.2006, 16:20:19
Дано поне да го приберат да не гние на някой плац в Дружба.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 14.10.2006, 17:35:01
Quote from: Repcho
Автобусът има проблеми с регистрацията си по номерата на двигателя, свързани с ВилиБец. Като прибавим към това честите дефекти става ясно заще този автобус ще бъде бракуван а частите от него ще се използват за останалите 40 Мерцедес "О класа"

А какво общо имат автобусите на СКГТ с ВилиБец? И защо спряха мерцедесите по 3 заедно с бракуването на 3278?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 14.10.2006, 19:03:44
Я разкажи за проблемите с регистрацията, че ми стана интересно. Все едно автобусът е краден...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 15.10.2006, 00:57:58
Никой нищо няма да бракува. Увисването е незначително и е напълно нормално предвид че е стоял цифра време така и въздухът във възглавниците е паднал.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 15.10.2006, 19:11:38
Ще бъде бракуван наистина 3278.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 15.10.2006, 23:09:09
Quote from: Kaiser Kar
Ще бъде бракуван наистина 3278.
Поклон.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 16.10.2006, 14:37:17
Quote from: Kaiser Kar
Ще бъде бракуван наистина 3278.
Ей, много кофти    Според мен имаше още живот в него....Исках да се повозя на него като да последно, ама...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 16.10.2006, 23:14:00
Днес се убедих за пореден път в мощността на пълен съчленен автобус Conecto, на баира към Плиска изяде всичко живо (2166).
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 16.10.2006, 23:17:22
Quote from: conecto
Днес се убедих за пореден път в мощността на пълен съчленен автобус Conecto, на баира към Плиска изяде всичко живо (2166).
Сигурно Иво пак ще каже, че Икарусът се справя по-добре с баирите  :lol:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 17.10.2006, 22:05:07
Quote from: ozzy
Сигурно Иво пак ще каже, че Икарусът се справя по-добре с баирите  :lol:
Абе за Икарусите зависи и от Икаруса ама Ден Оудстена ще го изпревари като нищо.Доста пъти ми се случва,като пътувам с А73 и пред нас да има Конекто по А102 или 83 и след спирката на гараж Земляне следва голям баир.Та там Ден Оудстените като им подадеш мръсна нафта до края на баира вдига 60 и то пълен а конектото едва 30-35,и Ден Оудстена го изпреварва,днеска пак така изпреварихме един Конекто аз бях в 5006.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 17.10.2006, 22:15:36
Иво това са пълни глупости.Първо Ден Оудщен е соло автобус и второ ,което и Конекто или 0 345 да вземеш ще го направи смешен Ден Оудщена бъди сигурен, даже 0 345Г ще го скъса и той с много.Пълен 213 на баира от Орлов мост към Плиска с 80 и не ги усещаше.Просто няма смисъл да спорим.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 17.10.2006, 22:26:56
Баира от Земляне нагоре е по-стръмен отколкото по Цариградско.Качи се в А73 когато пред теб има Конекто и ще видиш,че като нищо го дърпа.3 пъти до сега съм ставал свидетел,че като го настъпи докрай и е претъпкан до края на баира вдига 60.Няма начин Конекто/О 345 да изпревари Ден Оудстен. Все пак на Ден Оудстена двигателя е МАН,турбодизелов или на ДАФ,зависи от модела и е между 270 и 310 коня,много добре за езиничен автобус.За сравнение ВМС-то е само със 220 коня.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 17.10.2006, 23:13:02
Оф колко пъти ще си повтаряме едно и също...
Конектото е достатъчно мощно да издуха и Ден Оудстена и Икаруса. Защото двигателя на конектото е на 3 години, на холандеца на 15. Разликата идва от отчитането на нафтата, което при Ден Оудстена и при Конектото е коренно различна - на конектовския шофьор заплатата излиза през ауспуха. Колкото повече жега дава на автобуса толкова сумата за получаване на банкомата намалява.
Та призовавам да спрете с детинщините и да се опитвате да разсъждавате като големи хора а не като хлапаци от детската градина!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 18.10.2006, 00:24:43
Quote from: Ivo
Абе за Икарусите зависи и от Икаруса ама Ден Оудстена ще го изпревари като нищо.Доста пъти ми се случва,като пътувам с А73 и пред нас да има Конекто по А102 или 83 и след спирката на гараж Земляне следва голям баир.Та там Ден Оудстените като им подадеш мръсна нафта до края на баира вдига 60 и то пълен а конектото едва 30-35,и Ден Оудстена го изпреварва,днеска пак така изпреварихме един Конекто аз бях в 5006.
А ти откъде си сигурен, че шофьорът на конектото е настъпил педала на газта докрай?  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Dragon on 18.10.2006, 11:46:14
Едва ли шофьора е давал зор на автобуса, 73 е по-празен а и не можеш да сравняваш съчленен със соло. Соло Конекто ще го издуха още при тръгването. Всеки ден ползвам 260 и 111 така че имам опит и с двете марки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 18.10.2006, 12:12:38
Quote from: Ivo
Все пак на Ден Оудстена двигателя е МАН,турбодизелов или на ДАФ

Пък на Conecto двигателят е Mercedes.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 20.10.2006, 13:00:09
Иво препоръчвам ти да се повозиш на 0 345 или Конекто, но соло а не съчленени и ще се убедиш, че Ден оудщените нямат ама никакъв шанс срещу тях.
 Не сравнявай съчленен и соло автобус
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 20.10.2006, 13:10:05
Конекто Г е едно, а О345Г е друго. Правете разлика.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 22.10.2006, 11:10:53
Quote from: borosport
Иво препоръчвам ти да се повозиш на 0 345 или Конекто, но соло а не съчленени и ще се убедиш, че Ден оудщените нямат ама никакъв шанс срещу тях.
 Не сравнявай съчленен и соло автобус
На единично Конекто или О345 се возя поне веднъж в седимцата,понякога когато няма толкова задрствания по околовръстното се прибирам от НБУ до Младост с А111 и после пеш.Така,че имам наблюдения повече върху Ден Оудстен но и върху Конектото и определно съм много по-доволен от Ден Оудстените.Сериозно се съмнявам Конекто да изпревари Ден Оудстен,особено ако е новия 5003 например.Също така с Ден Оудстен пътувам и по А59 до с.Мърчаево и по магистралата за Перник нагоре поддържат доста добра скорост,и спокойно изпреварват други автобуси.
Освен това не забравяйте,че макар и по-отдавна произведен като технология и като конструкция Ден Оудстена е значително по-модерен,конектото и О345 Г са доста по-стара конструкция,някъде от края на 70-те и началото на 80-те.Икарус 284,който е идентичен на Конектото с полунисък под с едно стъпало и са така разположен двигател се появява още през 1979 или 1981 год,една от двете не съм сигурен.Ден Оудстените са съ по-модерна електроника,спирачната система също е по-добра и са с дискови спирачки, а Конектото е с барабанни.Ретардера на Ден Оудстените също е значително по-добър.
И все пак,качеството на един автобус не се определя единствено от мощността на двигателя.Например Икарусите със старите двигатели 34ХХ и 38ХХ са със сравнително малка мощност,но двигателите са много здрави и издръжливи.Същото важи и за Чавдар 11 Г5 въпреки,че двигателя е само 165 к.с.имат невероятна теглителна сила с която не може да се похвали почти нито един друг автобус.Преди няколко дни видях Чавдар 11 Г 5 на гараж Дружба да тегли съчленен Хюлиез нагоре по цариградско с 45-50 км/ч.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 22.10.2006, 15:28:59
Обикновено чавдарка не тегли закъсал автобус, а идва един бая голям камион да ги изтегли.
 Иначе съм виждал закъсала аварийна чавдарка и дойде друг авариен да оправя и автобуса и икаруса.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 22.10.2006, 23:18:40
Quote from: borosport
Обикновено чавдарка не тегли закъсал автобус, а идва един бая голям камион да ги изтегли.
 Иначе съм виждал закъсала аварийна чавдарка и дойде друг авариен да оправя и автобуса и икаруса.
Ми то нали аварийната е чавдарка, тя се оправя сама :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 23.10.2006, 14:56:48
Quote from: tiristor
Ми то нали аварийната е чавдарка, тя се оправя сама :P
Е ако не може да се оправи сама, трябва да я изтегли някой, нали?    :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 23.10.2006, 20:13:11
То ще я изтегли... друга чавдарка :lol: Между другото, тези камиони (3000, 28, и др.) които са през голяма част от времето в гаражите, не са ли аварийни?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 24.10.2006, 20:12:37
Точно тези камиони са също аварийни заедно с чавдарките и една ИФА в Дружба
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 24.10.2006, 20:47:06
Ифата е страхотна. Има номер 3000.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 25.10.2006, 21:34:15
Quote from: CKD
Ифата е страхотна. Има номер 3000.

 Тази ИФА съм виждал чавдарка да ида да я изтегля   при положение, че беше дошла заради строшен икарус :lol:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 27.10.2006, 13:13:32
Хора, преди днес пътувах с 3278 по А 3! Странно, обаче на Горубляне, шофьорът каза да слизаме и да се качим на чакащият отпред 3297, а 3278 замина закъм Дружба. Какво ли е станало? Часът беше около 12:30.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 27.10.2006, 13:17:50
Quote from: Kaiser Kar
Хора, преди днес пътувах с 3278 по А 3! Странно, обаче на Горубляне, шофьорът каза да слизаме и да се качим на чакащият отпред 3297, а 3278 замина закъм Дружба. Какво ли е станало? Часът беше около 12:30.
Супер! Значи има шанс да се повозя на него като за последно
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 27.10.2006, 13:21:58
Той и другият ти любим - 3656 беше в понеделник по тройката. Много яко пътуване беше.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 27.10.2006, 13:24:06
Quote from: Kaiser Kar
Той и другият ти любим - 3656 беше в понеделник по тройката. Много яко пътуване беше.
Ейй, верно ли бе? Не мога да повярвам  
Интересното е, че вчера по 214 беше ....3277 :lol:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 27.10.2006, 20:58:28
А какво стана с 3291, от поне 3 месеца не съм го виждал на линия? Да не би да са го пуснали по селските?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 27.10.2006, 21:13:54
Quote from: tiristor
А какво стана с 3291, от поне 3 месеца не съм го виждал на линия? Да не би да са го пуснали по селските?
тука си е, жив и здрав
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 28.10.2006, 01:31:52
Quote from: tiristor
А какво стана с 3291, от поне 3 месеца не съм го виждал на линия? Да не би да са го пуснали по селските?
Обикновено е титуляр по 204 или 88!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 28.10.2006, 22:24:32
Quote from: Kaiser Kar
Хора, преди днес пътувах с 3278 по А 3! Странно, обаче на Горубляне, шофьорът каза да слизаме и да се качим на чакащият отпред 3297, а 3278 замина закъм Дружба. Какво ли е станало? Часът беше около 12:30.
Явно отново се е повредил. Тези О 345 Г нещо много се повреждат. Тия дни пътувах с един О 345 Г инв.номер 359Х,по А76 и на последната спирка в Младост 4 спряхме точно до резервата и шофьора на 359Х,му каза ако може да тръгне на А76,4-та. Тогава шофьора дето беше на резервата го попита "Що аз да замествам какво му има на твоя?" и шофьора на 359Х каза "А какво ли му няма,вече с тоя рейс и една смяна не мога да искарам",след това нещо се навеждаше и гледаше при третия мост и си замина за гараж.Хайде по-бързо да се връщат О 305 Г от ОР ,и да си ги пуснат по А76 че да престанат да пускат от турските автобуси по А76.

3669 се е върнал от ОР от Омуртаг,днес беше по А305.Отвътре е с тези седалки дето ги слагаха в Бургас.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 28.10.2006, 22:32:30
Ден Оудстените никога не се развалят. И никога не са се разпадали точно на входа на Земляне с което задръстват движението по цялата улица Житница.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 28.10.2006, 23:27:05
Quote from: Ivo
Явно отново се е повредил. Тези О 345 Г нещо много се повреждат. Тия дни пътувах с един О 345 Г инв.номер 359Х,по А76 и на последната спирка в Младост 4 спряхме точно до резервата и шофьора на 359Х,му каза ако може да тръгне на А76,4-та. Тогава шофьора дето беше на резервата го попита "Що аз да замествам какво му има на твоя?" и шофьора на 359Х каза "А какво ли му няма,вече с тоя рейс и една смяна не мога да искарам",след това нещо се навеждаше и гледаше при третия мост и си замина за гараж.Хайде по-бързо да се връщат О 305 Г от ОР ,и да си ги пуснат по А76 че да престанат да пускат от турските автобуси по А76.

3669 се е върнал от ОР от Омуртаг,днес беше по А305.Отвътре е с тези седалки дето ги слагаха в Бургас.
много ме радваш-от един добре поддържан О345Г по здраво няма, има О345Г които не влизат в сервиз с месеци
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 29.10.2006, 11:41:42
Quote from: Repcho
много ме радваш-от един добре поддържан О345Г по здраво няма, това че тоя с който си бил не е поддържан и се скапва не е от модела а от нивото на сервиза, но има О345Г които не влизат в сервиз с месеци
като 3585 например
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 03.11.2006, 13:11:35
Имаше лека, едва доловима ирония в поста  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 03.11.2006, 14:22:09
3278 отново е на линия.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 03.11.2006, 19:20:08
АЗ не виждам голяма разлика между КОНЕКТО Г и МАН 262Г. В салона има малки разлики(най-голямото предимство е, че лостовете на вратите са покрити за да не се хване някой умник за тях) иначе друго съществено няма.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 03.11.2006, 19:42:07
Quote from: Kaiser Kar
3278 отново е на линия.
Да потвърждавам днеска сутринта го видях по тройката,може да са намерили от някъде части за него и да не го бракуват,ще видим.Или пък нова скоростна кутия. Всъщност от кога е на линия?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 03.11.2006, 20:34:41
Quote from: Ivo
Да потвърждавам днеска сутринта го видях по тройката,може да са намерили от някъде части за него и да не го бракуват,ще видим.Или пък нова скоростна кутия. Всъщност от кога е на линия?
просто са му уредили документите
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 07.11.2006, 18:10:30
Quote from: Ivo
Да потвърждавам днеска сутринта го видях по тройката,може да са намерили от някъде части за него и да не го бракуват,ще видим.Или пък нова скоростна кутия. Всъщност от кога е на линия?

От около две седмици сигурно вече. 3277 счупил предно стъкло и го нямаше доста време, но също вече е на линия. Затова Драгон го е видялв красно село.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 07.11.2006, 23:18:26
Quote from: Kaiser Kar
3277 счупил предно стъкло и го нямаше доста време, но също вече е на линия.
Потвърждавам, днес беше по 3-ката
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 29.11.2006, 00:01:00
Само да добавя, че и 3278 вече има реклама отзад! Явно няма да се бракува!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 29.11.2006, 09:49:02
Quote from: ozzy
Само да добавя, че и 3278 вече има реклама отзад! Явно няма да се бракува!
мда, няма да се бракува ама вчера пак се скапа и пратиха резерва в Горубляне да го сменя
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 29.11.2006, 10:04:01
Абе толкова ли не могат да купят части като хората за него.Ще си ги избият от спестената нафта за аварийните, които го теглят често, често.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 29.11.2006, 15:41:44
Ами да сменят шефа на гараж Дружба с някой дзвер и ще се оправят нещата, защото сега или тоя не може да си върши работата или така се е увъртял в далавери, че няма излизане.И без друго е обществена тайна, че повечето пари изтичат от гаражите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 29.11.2006, 15:53:45
Quote from: borosport
Абе толкова ли не могат да купят части като хората за него.Ще си ги избият от спестената нафта за аварийните, които го теглят често, често.

Това е все едно да искаш трамваите 2041-2057 някога да бъдат във вида, в който дойдоха в София.

Тоя 3278 какво ли не е видял и доколкото знам е уникат. Вече е побългарен, така, че връщане назад няма.
Естествено той не може да бъде бракуван по хиляди съображения.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 29.11.2006, 23:50:49
Quote from: emo
Тоя 3278 какво ли не е видял и доколкото знам е уникат. Вече е побългарен, така, че връщане назад няма.
Естествено той не може да бъде бракуван по хиляди съображения.
Аз си спомням добрите времена, когато 3278(тогава 3579) вървеше по 306  Беше много яко, жалко, че няма как да се върне времето назад <_<
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 30.11.2006, 10:07:04
Quote from: ozzy
Аз си спомням добрите времена, когато 3278(тогава 3579) вървеше по 306  Беше много яко, жалко, че няма как да се върне времето назад <_<
Помните ли какъв кеф беше, още когато се движеше по 11  Всички тогава му се наслаждавахме на седалките и много тихия двигател. После като замина за 413 и почна да се руши...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 30.11.2006, 11:15:33
Quote from: tiristor
Помните ли какъв кеф беше, още когато се движеше по 11  Всички тогава му се наслаждавахме на седалките и много тихия двигател. После като замина за 413 и почна да се руши...
все пак трябва да сме му благодарни, благодарение на неговит усилия докараха другите 40 автобуса
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 30.11.2006, 12:33:25
И то докараха най-яките автобуси  каквото и да ми обеснява Иво и Емо.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 16.12.2006, 00:59:21
Quote from: Ivo
Има някакво прекъсване на веригата при съчленението вероятно-вече го има и поне при половината съчленени Конекто-има парно само в предната част или само до 2-ра врата.
Аз от Конектото нямам абсолютно никакви оплаквания, почти всеки ден се возя с 11 и направо умирам от жега, а винаги сядам отзад  Въпросът ми е за 0345г защо са толкова студени, преди имаха много хубаво парно, а сега...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 16.12.2006, 19:22:17
Quote from: emo
А за парното в зелените -хихихи.
Какво смешно има???
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 16.12.2006, 20:03:19
Сънувах чуден сън! Сънувах, че чакам А 3 на Метро и идва автобус 3576, който се оказва бившият 3286! НАй-странното беше, че днес пътувах с 35-- по А3 - 3580.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 17.12.2006, 00:34:37
Ми Емо не се вози на зелени и му е смешно.Иначе темпеартурата в тях не е от смешните, а като прибавим, че в Дружба са ги прецакали става ми и тъжно все пак са ми слабост 0 345Г
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 17.12.2006, 12:11:11
Quote from: borosport
Ми Емо не се вози на зелени и му е смешно.Иначе темпеартурата в тях не е от смешните, а като прибавим, че в Дружба са ги прецакали става ми и тъжно все пак са ми слабост 0 345Г

Дам, предпочитам да изчакам някой О305Г.

возих в 2166 и вътре нямаше грам парно. Понякога и шофьорите се бъзикат с пътниците.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 17.12.2006, 21:13:49
Quote from: Balkanton
Турците са открили тема (http://www.wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=33868&postdays=0&postorder=asc&start=0) за новото нископодово Конекто в техен форум. Има и снимки.

Е това пък "Конекто" направо ме отвращава. Прилича ми повече на някъв летищен автобус или не знам как да го нарека, но вида му хич не е впечатляващ. А онези "Мерцедес"-и, предшественици на зелените кочини 0345Г, чието предно стъкло е разделено на две с метална рамка също са жива скр(ъб)ап! Такива има във Варна и са отвратителни - червено бели, шумнички са и май са с ръчни скорости. В София май имаше един такъв уникат, виждал съм го по 213 и веднъж на 305. А третия път, когато го видях беше на Сточна гара, теглен от аварийната. Между другото четих в темата за парното на зелените... В действителност калпавото турско изпълнение на целия автобус като цяло е причинителя на повредата. В хармониката има кабелни снопове, които вървят към задната част. Естествено някои от тях се прекъсват, а после в гаража се възстановяват само най - важните. Неуместно ми се вижда водачите да не пускат нарочно отоплението, защото то е водно, а не нафтово и доколкото знам не вдига разхода.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 18.12.2006, 00:23:36
Quote from: lok45111
В София май имаше един такъв уникат, виждал съм го по 213 и веднъж на 305. А третия път, когато го видях беше на Сточна гара, теглен от аварийната.
Това е 3278 (бившият 3579), т.нар. "протопипен автобус", той е първият от серията 0345г, дошли в България. Хубав е рейсът, с полуавтоматични скорости е, но поддръжката е суперзле, в резултат на което често го дърпа аварийката <_<
Сега се движи главно по А 3
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 18.12.2006, 21:00:17
Ще ме извиняваш обаче 345Г са далеч от боклуци.А онзи с разделенто предно стъкло е един единствен в София и честично го тегли аварийна, затова си крета по 3-та линия.
 Иначе 345Г си остават най-добрите автобуси в София.3296 ми е от любимите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 18.12.2006, 22:18:59
Quote from: borosport
Ще ме извиняваш обаче 345Г са далеч от боклуци.А онзи с разделенто предно стъкло е един единствен в София и честично го тегли аварийна, затова си крета по 3-та линия.
 Иначе 345Г си остават най-добрите автобуси в София.3296 ми е от любимите.


0345Г, приятел, са правени в съседна нам Турция. А случайно да си чул за турското качество?! Май не е високо. Интересно защо ли няма турски "Икарус"
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 18.12.2006, 22:25:41
Quote from: lok45111
0345Г, приятел, са правени в съседна нам Турция. А случайно да си чул за турското качество?! Май не е високо. Интересно защо ли няма турски "Икарус"
[/size]

Интересно дали марката "Мерцедес" е турска или немска   .
Автобусите 0345 и Conecto само са сглобявани в съседна нам Турция.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 18.12.2006, 22:34:45
Марката е немска - качеството - ТУРСКО!!!

И пак питам - случайно да знаеш за сглобен в Турция "ИКАРУС"  Щото май няма - няма и да има. То ще се окаже, че половината нов парк на ГТ в София е за едно металургично предприятие по маршрута на А16, а  ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 18.12.2006, 23:06:48
Quote from: lok45111
Марката е немска - качеството - ТУРСКО!!!

И пак питам - случайно да знаеш за сглобен в Турция "ИКАРУС"  Щото май няма - няма и да има. То ще се окаже, че половината нов парк на ГТ в София е за едно металургично предприятие по маршрута на А16, а  ?
И какво, според теб Икарусите да не би да са символ на високо качество? :lol:  :lol:  :lol:  
Просто не виждам какво не харесваш на Мерцедесите или МАНовете!Това са най-качествените рейсове според мен
 И какво от това, че са сглобявани в Турция?Ти бил ли си в техен завод, че говориш с такова пренебрежение към турското?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 18.12.2006, 23:08:09
Quote from: lok45111
Марката е немска - качеството - ТУРСКО!!!

И пак питам - случайно да знаеш за сглобен в Турция "ИКАРУС"  Щото май няма - няма и да има. То ще се окаже, че половината нов парк на ГТ в София е за едно металургично предприятие по маршрута на А16, а  ?
МВ  си преместиха голяма част от производството в Турция.В Турция се правят половината от автобусите в Европа.Много от автобусите се изнасят за Западна Европа, където вече навлизат и изцяло турски марки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 18.12.2006, 23:13:46
Въобще хаоса е пълен. Явно евтината работна ръка в Турция примамва швабите да си изнесат производството там. Въобще каша и половина. Иначе МАН и Мерцедес ги харесвам като марки, но една голяма част от софийските им представители, произведени в Анадолата са замязали на нищо, че и по - зле от някои Икарус. А има Икарус-и в Малашевци, които са в пъти над разни изтърбушени вече пушещи и дрънчащи МАН-ове. Но какво да говориме - светът се поменя.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 18.12.2006, 23:22:14
Quote from: lok45111
0345Г, приятел, са правени в съседна нам Турция. А случайно да си чул за турското качество?! Май не е високо. Интересно защо ли няма турски "Икарус"
защото няма смисъл от такъв завод, ей я къде е Унгария
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 18.12.2006, 23:30:51
Лок, няма нищо странно в това, че немците си изнасят заводите на места, където производството и пласирането на продукцията е по-евтино. Ако Мерцедесите в София ги поддържаха добре, нямаше да са в такова състояние, и не забравяй, че тези Икаруси са преминали през доста ремонти и доста парички са глътнали. Няма никаква полза от поддържането на остаряла техника (разбирай Икарус).
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 19.12.2006, 00:12:31
А и Турция също е видяла доста Икаруси като нас.Те още си се движат и сигурно са получили някои местни подобрения
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 19.12.2006, 20:28:11
Да Лок след 100 ремонта в любимите ти Икаруси оригинално е единствено купето  и то само железарията.Така че не ми говори за Икарус и колко са издържливи.Здрави са да, но примерно Мерцедес 0 305 Г е по-стар от тях, а я виж ги сравни.
 И после какво като се произвежда в Турция.Да не мислите, че ще е по-некачествено.Глупости.Не случайно половината от цената на един автобус е марката Мерцедес, символ на качество.
 Мерцедес си е Мерцедес ако ще и в Китай да е правен.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 19.12.2006, 20:32:56
Даже и желязото не е оригинално.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 19.12.2006, 23:20:15
Quote from: CKD
Даже и желязото не е оригинално.
[/size]

На мен много ми харесват "веждичките" на калниците, но и те не са оригинални.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Eliano on 27.12.2006, 11:05:34
Харесвам следните Mercedes: Conecto (зелените), 0305, 0345, Heuliez
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 27.12.2006, 14:52:30
Quote from: Eliano
Харесвам следните Mercedes: Conecto (зелените), 0305, 0345, Heuliez
0345 и Конекто са едни и същи.Така че под "Conecto (зелените)" имаш предвид, че харесваш само зелените(40+1 в Дружба), но не и Конектото(оранжевите в Малата и Земляне)? :lol:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Eliano on 27.12.2006, 17:13:45
Еми да, зеленото повече им отива според мен! А Хюлиезите онези по 85 с меките седалки ли са? Ако са те, в тях има много живот.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 27.12.2006, 17:49:44
Quote from: Eliano
Еми да, зеленото повече им отива според мен! А Хюлиезите онези по 85 с меките седалки ли са? Ако са те, в тях има много живот.
Между другото това зелено оцветяване е на компанията за градски транспорт на Истанбул.  Имам снимки на Цитаро и на Манове като оранжевите по 280 и 94 със съшото оцветяване.Както и на автобуси като тролейбус Кобра инв.номер 2002.
 
Heuliez-ите са френски автобуси, направени на шасито за модела 0305.Само каросерията е различна, като леко по-модерна и с по-ръбат вид.Има ги във всички гаражи, но в Малата доминират над единствените три бройки 0305Г(2500,2504,2531).Предимно се движат по 85 и 86, но определено вече не може да се каже, че са с меките седалки  .
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 27.12.2006, 22:57:01
Не бих казал, че 0345 и Conecto са едни и същи- нито двигателят, нито салона, нито външният вид са еднакви.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: KRAKOMOBILA on 27.12.2006, 23:18:28
По А83 нито един Конекто не съм видял да се прибира с авариина там се движат най-често от 1101 до 1123  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 27.12.2006, 23:21:17
Quote from: CKD
Икарусите ходят по 94 и 280 защото няма кой да кара МАН-овете


То и за "Икарус"-ите не стигат майстори, ама се оправят някак си. Въпросът тук е до качеството на изпълнение на дадена конструкция. Не оспорвам интериора на разните бутикови возила, но за тая сметка като силово предаване, двигател и механична част има какво да се иско от турците. Ако немеца им седи на главата сигурно ще е качествено, но явно евтината работна ръка е по - важна от качеството. А и щом е за България, може и в Тайван да се сглоби. Най - лесно е да се сложи емблемата на "Мерцедес" и да го продадеш за грешни пари, за които можеш да пратиш на капитално - възстановителен ремонт и реновиране поне 5 малашевски Икарус-а в Унгария, които ще ти служат поне още 10 години. На някои зелени кочини 0345 били им изгнили ламарините вече.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 27.12.2006, 23:23:06
Дебатът зацикля. Нека не превръщаме и този форум в един друг, където привърженици на различни типове локомотиви стигаха до физическа саморазправа.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 28.12.2006, 01:25:37
такива О345Г с изгнили ламарини няма. На някои автобуси е тръгнала лека ръжда но това е нормално предвид 8 годишната им неуморна служба по нашите пътища. Освен това Мерцедесите се пускат по много по натоварени линии отколкото Икарусите. С по достъпен салон са, имат и повече екстри за водачите. Разбира се всеки си има любима марка в което няма нищо лошо.  Аз отдавам дължимото на Икарусите-много здрави машини са, но са част от друго време
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 28.12.2006, 02:14:27
Ставате смешни с тази соц-носталгия.

Искам да попитам дали 0345G са купени нови, защото днес чух, че били втора ръка.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 28.12.2006, 02:26:41
Quote from: conecto
Ставате смешни с тази соц-носталгия.

Искам да попитам дали 0345G са купени нови, защото днес чух, че били втора ръка.
чисто нови  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 28.12.2006, 02:35:38
Quote from: Repcho
чисто нови  
[/size]
10х  
А Дифиан беше споменал, че това оцветяване е на турски оператор. Защо така са ги поръчали?

ОФФ: Имаме си нови емотикони  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vesko76 on 28.12.2006, 09:25:06
Quote from: conecto


10х  
А Дифиан беше споменал, че това оцветяване е на турски оператор. Защо така са ги поръчали?

ОФФ: Имаме си нови емотикони  

Пак ти казвам,взехме ги втора ръка от Турция,сега не мога да си спомня колко време въртолеха по турските линии.......


Офф:Ето (http://www.cheesebuerger.de/smilie.php?wahl=0&ziel=froehlich) един много хубав сайт за емотиконки  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 28.12.2006, 11:54:26
Quote from: conecto
Искам да попитам дали 0345G са купени нови, защото днес чух, че били втора ръка.


Отговарям ти с най-голяма точност. Автобусите са произведени за Турция, но не са закупени от тях. Пребивавали са в завода близо година, без да се движат никъде. После ние ги купуваме. Дефакто не са имали никакъв пробег, но са произведени близо година по-рано от датата, в която ги докараха в София.

Информацията е от Венци на 1137, който е ходил 1998 да взима зелен. После същата версия е потвърдена и от още двама шофьори  на Земляне.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 28.12.2006, 12:32:38
Quote from: vesko76
Пак ти казвам,взехме ги втора ръка от Турция,сега не мога да си спомня колко време въртолеха по турските линии.......
Чисто нови дойдоха,през декември 1998-ма год.пуснаха първите такива по А213 и А306.
Изглеждат по-стари,защото констукцията е от края на 70-те и началото на 80-те.
Ама когато дойдоха отначало и аз си помислих,че са втора ръка,или доста по-стари,защото вече в София беше тестван нископодов автобус с климатик(беше Неоплан-Соларис,движеше се по А111 и беше в гараж Република),а пък и знаех,че вече поне от 15 год.се произвеждат нископодови автобуси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 28.12.2006, 14:53:27
Quote from: Ivo
Чисто нови дойдоха,през декември 1998-ма год.пуснаха първите такива по А213 и А306.
Изглеждат по-стари,защото констукцията е от края на 70-те и началото на 80-те.
Ама когато дойдоха отначало и аз си помислих,че са втора ръка,или доста по-стари,защото вече в София беше тестван нископодов автобус с климатик(беше Неоплан-Соларис,движеше се по А111 и беше в гараж Република),а пък и знаех,че вече поне от 15 год.се произвеждат нископодови автобуси.
отначало ги пуснаха по 313 и 413 да ги тестват и едва след това ги прехвърлиха на 306 и 213
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 28.12.2006, 15:08:27
Quote from: Repcho
отначало ги пуснаха по 313 и 413 да ги тестват и едва след това ги прехвърлиха на 306 и 213
Грешка - още от самото начало се движеха и по 306, освен по 313 и 413, а след около 1 година колите от 313/413 ги прехвърлиха на 213. Имаше коли, които бяха неизменни титуляри по 306 - като напр. 3582,3584, 3585, 3592.

Оффтопик: Като стана въпрос за 3585, лошо впечатление ми направи вчера това, че нито една от 3те му табели не свети, а в салона работят само 3 лампи  Няма ли да ги оправят най-после?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 28.12.2006, 16:37:46
Аз предлагам в 3585 в оригиналните плафони да се поставят диоди от икарус. така ще е супер.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 28.12.2006, 20:50:53
Quote from: ozzy
Грешка - още от самото начало се движеха и по 306, освен по 313 и 413, а след около 1 година колите от 313/413 ги прехвърлиха на 213.
Първият автобус, сегашният 3278, а тогава 16ХХ, беше в Земляне и се движеше 6-7 месеца по линия 11 ПРЕДИ всички останали да се пуснат на линия, а вероятно и да се закупят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 28.12.2006, 21:15:47
Quote from: tiristor
Първият автобус, сегашният 3278, а тогава 16ХХ, беше в Земляне и се движеше 6-7 месеца по линия 11 ПРЕДИ всички останали да се пуснат на линия, а вероятно и да се закупят.
А по сайтовете на x3m и други пишеш, че е вървял пробен и по 94.Аз само по 11 си го спомням.Иначе като дойдоха новите ги помня по 11, имаше и по 83.Един 100% имаше инв.номер 383 или нещо такова около номера на линията.Дружбенските ги бяха пуснали по 313 и 413, но после отидоха по 213.За 306 тогава наблюдения нямам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 28.12.2006, 22:28:52
Quote from: emo
Аз предлагам в 3585 в оригиналните плафони да се поставят диоди от икарус. така ще е супер.
Аз лично ще убия злия гений, които посмее да стори това на хубавия рейс !

Иначе 3278 не го включвам в списъка на дружбенските 0345г, тъй като беше първоначално в Земляне.
После и в Земляне докараха 20 0345г (номера 16хх и 3хх),които при появата на 40 Конекто Г дойдоха в Дружба
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 29.12.2006, 01:19:56
Значи, първоначално е имало предвидени зелени и за "Земляне" и за "Дружба" (по 20), а след пристигането на Conecto-то в "Земляне" техните зелени са минали в "Дружба" за 204-та линия?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 29.12.2006, 01:31:02
Quote from: conecto
Значи, първоначално е имало предвидени зелени и за "Земляне" и за "Дружба" (по 20), а след пристигането на Conecto-то в "Земляне" техните зелени са минали в "Дружба" за 204-та линия?
Зелените са разпределени така, само плюс тестовия и той посока Дружба.След това Конекто е трябвало да отиде и в Дружба, но пращат всичкото в Земляне и го заменят със зелените.Официалната версия е, че Конектото не влизало в автомивката на Дружба.

И хайде някой да си спомни инвентарните на зелените в Земляне.За сега съм сигурен, че е имало 1621 и 1637.Това прави поне 16 автобуса.Имаше и 100% един 38X, ако не и още два.Спомням си, че за 83 май бяха 3.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 29.12.2006, 01:32:58
Което е много хубаво, защото в "Дружба" щяха да им разкажат играта.

П.С. Феновете на "Дружба" да не се засягат  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 29.12.2006, 02:44:39
Quote from: difian
И хайде някой да си спомни инвентарните на зелените в Земляне.За сега съм сигурен, че е имало 1621 и 1637.Това прави поне 16 автобуса.Имаше и 100% един 38X, ако не и още два.Спомням си, че за 83 май бяха 3.
В Земляне бяха от 1601 до 1637 нечетните (ако не се лъжа), имаше един с инв. №313, май имаше и 317, не съм сигурен...
В Земляне си останаха и късите 0345, които са 10 или 15 на брой (1761-17хх)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 29.12.2006, 10:27:05
Хора, много гадаете...

Сега поред. Никъде ли в нета не сме слагали такава информация?

3278 е работил близо година в Земляне. карал го е сегашният шофьор на 1125. За 2 месеца е бил командирован да работи на 94 с автобуса. По негови спомени го е карал от средата на 1997 до първата половина на 1998 г.
Като дойдоха зелените 20 бяха за Дружба и 20 за Земляне.
От тези в Земляне 3 минаха в колоната на 83 и получиха номера 311, 313, 315.
Останалите 17 бяха в колоната на 11 - с номера 1605,  9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39 и 43, 45, 47, 49(всичко с 16 отпред).
Зелените в Дружба ги пуснаха по 313, 413 и 306. След около 3 месеца тези от 313 и 413 ги преместиха на 213.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 29.12.2006, 11:04:14
Точно така беше.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 29.12.2006, 13:47:03
Това с инвентаризацията никъде не съм го срещал.Много ти благодаря!
Quote from: ozzy
В Земляне си останаха и късите 0345, които са 10 или 15 на брой (1761-17хх)
Поне за късите съм сигурен, че са само 6 на брой.От 1761 до 1771, като 1771 е първия пробен.И него първо го тестваха на 72 (тогава ми изглеждаше странно да има къс зелен), а после работи и по 84.Даже в стария сайт на летището имаше негова снимка на спирката пред терминала.

 Между другото не ви ли дразни това нечетно номериране в Землянето
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 29.12.2006, 14:22:04
Quote from: difian
Поне за късите съм сигурен, че са само 6 на брой.От 1761 до 1771, като 1771 е първия пробен.
 Между другото не ви ли дразни това нечетно номериране в Землянето
Така е, късите зелени мерцедеси са само 6  , грешката е моя. Информацията на Емо е абсолютно вярна (бях забравил, че има зелени с 164х).

Иначе има и четни номера в Земляне, това са номерата на Конекто Г (от 1101 - 1141)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 29.12.2006, 17:05:16
И Кентата 1420.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 02.01.2007, 14:57:51
Quote from: difian
Аз доколкото знам всички са били боядисани в цветовете на българското знаме, но после видели, че не стой добре и ги пребоядисали в жълто.Късметлия си, че го помниш този автобус.Мойте спомени са как вървяха по 309 или 310 и от една градушка, която ме валя в Люлин.  
 А да попитам за един друг 0302Т, боядисан в бяло и с перденца.Знаете ли на коя фирма е?Като правих снимки на метрото при моста Въртопо преди няколко месеца го видях паркиран вътре.
зам го този автобус, инв.му номер е 9030 (мисля че така беше) и е много луксозно изпълнение, отвътре с пердета, вратите му са друг тип абе готин е ама повече инфо нямам  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 02.01.2007, 21:25:31
Quote from: Repcho
зам го този автобус, инв.му номер е 9030 (мисля че така беше) и е много луксозно изпълнение, отвътре с пердета, вратите му са друг тип абе готин е ама повече инфо нямам  
Вероятно имаш предвид рег. му номер, иначе излиза, че е на Карат-с този автобус  По мой наблюдения не изглжда толкова луксозен.Само пердетата и белия цвят го различава от тези в Земляне.Вратите също си мисля, че са същите двукрили, свиващи се на хармоника.Даже си мислех, че е преправян от другите и СКГТ-то го използва по други нужди.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 02.01.2007, 21:38:00
Quote from: Repcho
зам го този автобус, инв.му номер е 9030 (мисля че така беше) и е много луксозно изпълнение, отвътре с пердета, вратите му са друг тип абе готин е ама повече инфо нямам  
Този белия автобус,за който говорите е съвсем различен от О 302 Т,води се О 325 Т,като само каросерията му е същата.Отвътре е с 2 реда двойни седалки,салона е като на О 345 Г със същите плоскости и червени дръжки,вратите са други,таблото е различно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 02.01.2007, 23:25:29
Quote from: difian
Аз доколкото знам всички са били боядисани в цветовете на българското знаме, но после видели, че не стой добре и ги пребоядисали в жълто.
Хммм,интересно.Аз отначало го бях виждал отдалече из Младост и си мислех,че е някакъв служебен,но един ден го видях на спирката и видях,че всъщност е на СКГТ и се движеше по А305.Помня,само един такъв.Сигурно експеримента е показал,че А305 не е подходящ за единични автобуси и са решили да бъдат в гараж Република.На един от календарите на СКГТ от 90-те год.също има един О 302 Т,на който на таблото му отгоре е изписан маршрута на А305.
А като споменахте за 1771,и той беше за известно време в Дружба и беше пробен по А76,дори му бяха написали дружбенски инв.номер.
Добре,че и тогава здравия разум е надделял и се преценило правилно,че и А76 не е подходящ за единични автобуси.Жалко,че 111,604 и 306 нямаха този късмет.
Ами представете,си че А76 беше с единичните конекта,леле ужас не ми се мисли какво щеше да стане.
Хубаво,че си оставиха Мерцедес/Хюлиезите О 305 Г.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 02.01.2007, 23:29:55
Quote from: difian
Вероятно имаш предвид рег. му номер, иначе излиза, че е на Карат-с този автобус  По мой наблюдения не изглжда толкова луксозен.Само пердетата и белия цвят го различава от тези в Земляне.Вратите също си мисля, че са същите двукрили, свиващи се на хармоника.Даже си мислех, че е преправян от другите и СКГТ-то го използва по други нужди.
мне, имам предвид номер изписан с черни цифри някъде около 1ва врата. Не съм съвсем сигурен но с 99% го твърдя
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 03.01.2007, 01:10:16
Quote from: Ivo
Междудругото,3675 има много дълга и интересна история,и на няколко пъти замалко е щял да бъде бракуван,но от гараж Дружба са го спасили....
...Всъщност май тази година ще му празнуваме 30 годишен юбилей,и 15 години по родните пътища.Кой знае колко милиони километри е навъртял,дано доживее и 40-та годишнина.
Ето, това е доказателство, че от АП Дружба се грижат истински поне за един от автобусите си  Като си помислиш, че е на цели 30 години, не може да го познае човек, в сравнение с Икарусите, които са 10 години по-млади от него  Според мен, ако продължат да се грижат като хората за него, спокойно може да изкара до 40 години и след това да го пратят в музея на СКГТ (ако има такъв  ) Като за начало е хубаво да разкарат метановата уредба, че ще съсипят рейса!

Между другото, като каза годишнина, се замислих... всъщност това ли е най-старият 0305г по нашите пътища?На мен лично ми се струва, че 3660, 3672, 3677 и 3675 са по-стари от останалите 0305г като дизайн (при тях ауспухът излиза отзад на покрива), а напр. най-нови ми се струват 3664, 3679 и, естествено, 3656  
Та, има ли някакви разлики в модификациите на 0305г и кои 0305г кога са произведени?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Dragon on 03.01.2007, 14:31:47
Аз ако не се лъжа 9036 все си мисля че беше ан Дружба и Карат го взеха от тях. Такъв автобус се движеше по 84 и преди карат да я вземат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 03.01.2007, 17:51:04
Quote from: Ivo
Хммм,интересно.Аз отначало го бях виждал отдалече из Младост и си мислех,че е някакъв служебен,но един ден го видях на спирката и видях,че всъщност е на СКГТ и се движеше по А305.Помня,само един такъв.Сигурно експеримента е показал,че А305 не е подходящ за единични автобуси и са решили да бъдат в гараж Република.На един от календарите на СКГТ от 90-те год.също има един О 302 Т,на който на таблото му отгоре е изписан маршрута на А305.
А като споменахте за 1771,и той беше за известно време в Дружба и беше пробен по А76,дори му бяха написали дружбенски инв.номер.
Добре,че и тогава здравия разум е надделял и се преценило правилно,че и А76 не е подходящ за единични автобуси.Жалко,че 111,604 и 306 нямаха този късмет.
Ами представете,си че А76 беше с единичните конекта,леле ужас не ми се мисли какво щеше да стане.
Хубаво,че си оставиха Мерцедес/Хюлиезите О 305 Г.
Мисля, че тестовия О345 беше по 404 в продължение на няколко месеца, след което поработи малко на 306 и чак тогава го изпратиха в Земляне. Номерът май беше 37хх.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 03.01.2007, 19:55:45
Quote from: Repcho
мне, имам предвид номер изписан с черни цифри някъде около 1ва врата. Не съм съвсем сигурен но с 99% го твърдя
[/size] Така е, и аз съм го виждал този белия и не мисля, че е на СКГТ.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 03.01.2007, 22:45:12
Quote from: tiristor
Мисля, че тестовия О345 беше по 404 в продължение на няколко месеца, след което поработи малко на 306 и чак тогава го изпратиха в Земляне. Номерът май беше 37хх.
Първо е по 72 в Земляне с номер 787, а после по 84 с номер 3775.Сега е 1771 в Земляне.Титуляр е бил по 84.Другите излизания сигурно са били инцидентни.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 04.01.2007, 10:36:33
Quote from: difian
Първо е по 72 в Земляне с номер 787, а после по 84 с номер 3775.Сега е 1771 в Земляне.Титуляр е бил по 84.Другите излизания сигурно са били инцидентни.

ЙЕЕЕЕЕ. Много точен отговор. Точно така беше. Към месец септември 2000 г. работи на 84 под номер 3775.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 04.01.2007, 11:38:00
Quote from: emo
ЙЕЕЕЕЕ. Много точен отговор. Точно така беше. Към месец септември 2000 г. работи на 84 под номер 3775.
Информацията не е моя, но по-важните неща съм си ги качил на компютъра и при нужда от справка вършат работа.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 04.01.2007, 23:24:19
Quote from: difian
Първо е по 72 в Земляне с номер 787, а после по 84 с номер 3775.Сега е 1771 в Земляне.Титуляр е бил по 84.Другите излизания сигурно са били инцидентни.
Даааа, точно така беше! И май беше зелен на цветенца
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 04.01.2007, 23:54:15
Ето я снимката от стария сайт на летището.По надписите можем да заключим, че всъщност тук са снимали 9033.
(http://images12.snimka.bg/001889285-big.jpg)

Quote
Даааа, точно така беше И май беше зелен на цветенца.
Всичките 0345 са на цветенца и надписи за екологични двигатели.Освен това отзад задният капак не е като на съчленните и има отвори за охлаждане на двигателя.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 05.01.2007, 17:13:01
Quote from: Repcho
А 3675 и 3666 мисля че беше не са късали болт, те са чупили лагер който е част от цялостния механизъм и явно неговата поправка не е толкова сложна поради което тези автобуси ги има и днес. Браво на Дружба че са ги стегнали
Точно за този лагер ставаше въпрос. А за 3775-100% известно време работеше на А76-може би около 1-2 седмици.
Въпросния автобус в момента още е в движение,обаче изглежда в доста лошо състояние,има страшни вибрации в салона и при задния мост нещо много тропа и скърца.За него писах някъде и в официалния форум да обърнат внимание на техн.му състояние ама да видим.Дори си е в оригиналното оцветяване.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: IKAR on 08.01.2007, 21:09:07
Няма да коментирам качествата на 0 302, 0 345, "Conecto" и др. Но поне визуално разликите между "Конекто" и "Ситаро" са от земята до небето - що се отнася да външния дизайн, пътническия салон и "направията". Всъщност моделът 0 302 е бил предназначен главно за арабските страни - не отговаря на каквито и да било европейски стандарти(по време на неговото масово производство - 1968 -а - 1993 - та в Турция за градския транспорт на Истанбул и Анкара са внасяни поголовно добре познатите ни Икарус-и 260 и 280, не различаващи се особено от нашите, които все още си вървят там). 0 345 и "Конекто" са предназначени най-вече за Русия и републиките от бившия СССР и са разработени с цел Турция да си плаща в "натура" огромните дългове към тези държави за доставки на нефт и газ. Между другото веднъж проведох доста сериозен разговор с представителя на "Jonckeere" за България. Неговото мнение беше, че с тези турски "измишльотини" "Даймлер - Крайслер" просто се компрометират и излагат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 08.01.2007, 21:41:05
Сред хубавите модели наред с 0305 и 0530(Цитаро) забравяте и 0405.Защо тогава Конекто се движи и в редица Централноевропейски страни, след като е предназначен за Ташкент и други подобни земи?В Западноевропейските офциално се предлага само междуградската версия, но пак е изградена на същата база.Защо МВ изнася цялото си производство на туристически автобуси в Турция?С това пак ли целят да се компроментират и излагат?Наскоро беше представен и новият вариант на Конектото, което взима всичко наготово от старото Цитаро.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 18.01.2007, 02:48:58
За феновете на Conecto (http://store1.data.bg/citaro/Winamp%20Skins/conecto7view.PNG)
Можете да го свалите от тук (http://citaro.data.bg/Winamp%20Skins/conecto7.zip).
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Dragon on 18.01.2007, 11:26:47
http://gtsofia.info/?act=downloads (http://gtsofia.info/?act=downloads)
Надявам се нямаш нищо против
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 18.01.2007, 13:04:04
Quote from: Dragon
http://gtsofia.info/?act=downloads (http://gtsofia.info/?act=downloads)
Надявам се нямаш нищо против
[/size]
Нямам  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 20.01.2007, 13:11:39
Quote from: conecto
За феновете на Conecto (http://store1.data.bg/citaro/Winamp%20Skins/conecto7view.PNG)
Можете да го свалите от тук (http://citaro.data.bg/Winamp%20Skins/conecto7.zip).
Гъзарско е

ПС Извинявай за малоумния въпрос, но къде да сложа тия файлове след като ги разархивирам?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 24.01.2007, 11:40:32
Дори е снимал от самолета и къщата на Саддам Хюсеин.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 24.01.2007, 13:45:17
Quote from: CKD
Дори е снимал от самолета и къщата на Саддам Хюсеин.
[/size]Лека му пръст  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 30.01.2007, 12:14:13
темата за туристическите автобуси е преместена тук (http://forum.gtsofia.info/index.php?showtopic=471)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 02.02.2007, 13:59:08
Абе хора, направи ме впечатление, че много детайли от салоните на О302 Т ги има и в 3278 - лайсни за плоскости, гуми, "хващалки" за дръжки и т.н.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 09.02.2007, 00:52:11
Quote from: ozzy
Колкото за Конектото - не мисля, че е толкова лошо, даже напротив
Значи в друг случай,пак шофьор ми разправя подобни неща за Конектото,и като го попитах,ами какво е тогава толкова различното между О 345 Г и Конекто,и той каза,че попринцип Конектото се представя доста по-слабо от О 345 Г,конектата дават страхотни проблеми с горивната помпа,с турбокомпресорите и др,докато от зелените имало някои,които с месеци не влизали в сервиза.Също така,зелените имат една опция като при някои от Ден Оудстените-като потеглиш с мръсна нафта и скоростите се сменят на по-високи обороти(имат ли тази опция наистина?),при Конектото няма такива екстри.

Обърнете внимание на тази снимка например-гараж Земляне от миналата зима
http://www.bgphoto.net/photos/6088/o632707698418593750.JPG (http://www.bgphoto.net/photos/6088/o632707698418593750.JPG)
Както се вижда от общо 40 съчленени Конекто 30 и няколко си седят в гаража,а в същото време не се вижда нито един О 305 Г,Хюлиез или Икарус-всичките са на линия.
Казвали са ми още,че някои шофьори не искат да работят с тези автобуси,защото са по "нежни" и "капризни" и при излизане на линия трябва да си по-внимателен да не се повреди нещо.Това ги прави по непривликателни за обслужване,и се изкарват останалите автобуси на линия,ако ще да са Икаруси пред брак.Такава гледка може да се види редовно,днеска също по А83 беше 1269,по А102 имаше няколко Икаруса,а конектата си седят в гаража.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 09.02.2007, 01:03:35
Ако трябва да сме честни - вижда се един рязан Икарус в далечината  както и 4-5 0305...
Иначе на теб май взеха да ти харесват 0345г, Иво?

Quote from: Ivo
Също така,зелените имат една опция като при някои от Ден Оудстените-като потеглиш с мръсна нафта и скоростите се сменят на по-високи обороти(имат ли тази опция наистина?),при Конектото няма такива екстри.
Не знам, и на мен ми е било интересно как работят автоматичните скорости. Знам, че има 5 копчета: 1,2,3, D и R. Обикновено, за да се движи на 1ва, шофьорът натиска D , а като изключва от скорост - пак същото копче...Някой ако знае - да разясни как стават нещата, че аз много не разбирам...  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 09.02.2007, 01:05:24
Quote from: ozzy
Иначе на теб май взеха да ти харесват 0345г, Иво?
[/size]Предлагам да го обсъдите по ICQ, Skype, ЛС или по друг интимен начин.

За скоростите:
D - директна предавка
1, 2, 3 са съответните максимални предавки, до които може да се ускори
R - задна
N - изключен от скорост.

А това може да иде във "Въпроси и отговори".
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 09.02.2007, 01:17:30
Quote from: ozzy
Ако трябва да сме честни - вижда се един рязан Икарус в далечината  както и 4-5 0305...
Иначе на теб май взеха да ти харесват 0345г, Иво?
Не знам, и на мен ми е било интересно как работят автоматичните скорости. Знам, че има 5 копчета: 1,2,3, D и R. Обикновено, за да се движи на 1ва, шофьорът натиска D , а като изключва от скорост - пак същото копче...Някой ако знае - да разясни как стават нещата, че аз много не разбирам...  
При Ден Оудстените пък например имат само три копчета D, N  и R.Включваш на D (Драйв) и си караш,скоростите си се сменят автоматично.Задължително преди да се включи на задна при Ден Оудстените първо се натиска неутрална и тогава задна,и обратното.При изкачване на баир пък сам си преценява оборотите и сваля на по-ниска скорост.
При О 305 Г има освен тези три копчета и копчета с 1, 2, 3.Например при изкачване на голям баири натискаш 1,и не мърда от 1-ва скорост,натискаш 2 скоростите стигат до 2-ра и не качва повече.Също така при О 305 Г,няма бутон D,бутона с 3 играе ролята на такъв.Обаче по-доре да прехвърлим дискусията в темата за автобуси,че още малко ще стане една страница отклонение от темата.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 09.02.2007, 09:45:14
Тези копчета ги има и при 345Г и при Конекто и при БМЦ, но при МАН ги няма.Иначе D е директ, не драйв, а ние ще си дойдем на думата, че 345Г са здрави и хубави автобуси и по мощност и скорение нямат равни в София
 За 305Г много ясно, че не са толкова капризни, защото са по-стари от Икарус и чуплива електроника в тях едва ли има.Но това са автобусите с най-омразни за мен скорстни кутии, а и веднага си личи автобус без турбо как изкачва баир.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 09.02.2007, 10:17:14
значи "Конекто" е описал копчетата по скоростите на О345Г. Що се отнася до потеглянето на високи обороти- това е т.нар. "Кик даун" при който ако натиснеш педала до долу стрелката на оборотомера не пада под 2000 оборота, отзад двигателя издава много приятен за моите уши звук а автобуса ускорява като тролей. А иначе като машини О345Г са по добри, като салон и външен вид Конектото е по добро. Забравих да кажа че скоростите на О345Г са 4 + половинка между 1ва и 2ра, тази половинка е при форсиране и спомага бързото ускорение.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 09.02.2007, 22:05:44
Quote from: borosport
За 305Г много ясно, че не са толкова капризни, защото са по-стари от Икарус и чуплива електроника в тях едва ли има.Но това са автобусите с най-омразни за мен скорстни кутии, а и веднага си личи автобус без турбо как изкачва баир.
Че какво им е на скоростната кутия,много е добре.Някои от тях са с четиристепенни скорости,някои са на ЗФ,много добри са скоростните кутии,почти не се усеща като минават на друга предавка,много плавно сменят скоростите.
А от О 305 Г 3656,и в Земляне има доста турбодизелови,които имат много добро ускорение и почти не усещат баира от Земляне нагоре,или баира през Владайското дефиле.Възможно е някои от тях да имат тази опция "кик даун" ще попитам.
От турбодизеловите О 305 Г почти всички са в синьо-оранжево оцветяване,не са минавали ОР,и въпреки над 20-гидишната си възраст,ако се загледате не са хванали грам ръжда по ламарините,освен там ъкдето са удряни и китосвани.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 10.02.2007, 00:24:26
Обикновено при Ман-овете са 3 - D, N, R.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 10.02.2007, 01:36:52
Quote from: Ivo
От турбодизеловите О 305 Г почти всички са в синьо-оранжево оцветяване,не са минавали ОР,и въпреки над 20-гидишната си възраст,ако се загледате не са хванали грам ръжда по ламарините,освен там ъкдето са удряни и китосвани.
Да, и мен ме кефят тия оранжево-сините, много са яки, спомням си по едно време как се движеха по 76 и 111
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 10.02.2007, 12:46:10
Да Иво да знаеш, че 305Г превключват плавно.Особено Дружбенските.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 10.02.2007, 16:33:58
Значи, 1-2-3 при О345Г са ръчно - кара само на избраната, Д си ги реди автоматично. Мен на 3278 мн ме кефят скоростите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 10.02.2007, 18:32:35
Quote from: Kaiser Kar
Значи, 1-2-3 при О345Г са ръчно - кара само на избраната, Д си ги реди автоматично. Мен на 3278 мн ме кефят скоростите.
като цъкне на 1 автобуса кара на 1ва и не вдига нагоре, като цъкне на 3 автобуса кара до 3 като сменя от 1ва до трета и стои на трета. Като кара на Д кара до 4та
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 16.02.2007, 00:27:42
Аз съм виждал в София Conecto H сив металик, прилича на автобус за междуградски превози на къси разстояния. Също и зелен 0345 на цветенца, същия клас, с перденца. Знаете ли на коя фирма са и за какво се ползват?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Dragon on 16.02.2007, 10:56:13
Аз съм виждал в София конекто единствено на Chipita и на военните.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 16.02.2007, 11:57:17
Quote from: conecto
Аз съм виждал в София Conecto H сив металик, прилича на автобус за междуградски превози на къси разстояния. Също и зелен 0345 на цветенца, същия клас, с перденца. Знаете ли на коя фирма са и за какво се ползват?
Така.Сивият и аз съм го виждал, но не знам чий е.Белият 0345, както Бороспорт каза е на Чипита, а зеленият е на Со Мат( не знам дали е повече от един).Преди това Со Мат имаха туристически автобуси Санос.На тях съм се возил  Когато бяха Саносите имаха поне 2-3 автобуса, но сега ми се струва, че е само един, но маршрута му е по-дълъг и обикалящ.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 16.02.2007, 16:49:59
Сивото Конекто е на МВР- гаража му е точно до гараж Дружба, някой ако има път натам се вижда, в двора е. Доколкото знам и бялото и зеленото О345Г са на Чипита. За военните се знае
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 16.02.2007, 17:13:28
Quote from: Repcho
Сивото Конекто е на МВР- гаража му е точно до гараж Дружба, някой ако има път натам се вижда, в двора е. Доколкото знам и бялото и зеленото О345Г са на Чипита. За военните се знае
Само бялото е на Чипита!За зеленото съм 1000% сигурен че е на Стопанско Обединение Международен Автомобилен Транспорт!!!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: бушона on 31.03.2007, 11:39:28
За мен най-хубавия автобус Мерцедес е това.MB o 580 Travego.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 06.04.2007, 23:39:59
Я кажете за дали червените извити тръби, които преграждат кабината от салона на землянските Conecto (съчленени и соло) са фабрични (защото повечето имат, а малашевските са преграждани по всевъзможни начини)??
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 11.04.2007, 03:17:47
Подслушах разговор между шофьор на Conecto от Малашевци (след 11 годишна служба с Икарус). Ta, въпросният водач разказваше на свой бивш колега, че е говорил с началника си в Малашевци да се премести на друг по-нов автобус. Беше много доволен от Conecto-то, с него въобще не се уморявал толкова, колкото с Икаруса, който бил на ремонт през два дни.
Това във връзка с твърденията, че шофьорите се изтрепват да карат Икаруси и не искали нови автобуси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 11.04.2007, 03:25:02
Quote from: conecto
Я кажете за дали червените извити тръби, които преграждат кабината от салона на землянските Conecto (съчленени и соло) са фабрични (защото повечето имат, а малашевските са преграждани по всевъзможни начини)??

Не са фабрични. Когато ги докараха в Земляне ги направиха еднотипни в самия гараж. С О345Г също по едно време ги уеднакяваха. Там общо взето най-малко толерират циганиите, особено спрямо Малашевци
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 11.04.2007, 03:36:06
Quote from: etnies
Не са фабрични. Когато ги докараха в Земляне ги направиха еднотипни в самия гараж. С О345Г също по едно време ги уеднакяваха. Там общо взето най-малко толерират циганиите, особено спрямо Малашевци
[/size]
Мисля, че по цигании дружбенските 0345Г държат първо място  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 11.04.2007, 04:01:15
Quote from: conecto


Мисля, че по цигании дружбенските 0345Г държат първо място  

И там е леш, ама в Малашевци съсипват всичко с грозните кошари  - от Чавдар през МАН до Кънекто
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 11.04.2007, 13:09:28
Quote from: etnies
И там е леш, ама в Малашевци съсипват всичко с грозните кошари  - от Чавдар през МАН до Кънекто
[/size]
Conecto-то в Малашевци си е добре според мен - не са преградени по един и същ начин, но поне не е голяма цигания - някоя тръба и това е. Мановете са под всякаква критика - няма нужда да се коментират. Чавдарите също са зле, но Мановете водят класацията. А това, че преградиха 90% от Хюлиезите с кабини от Икарус вече... (http://store1.data.bg/citaro/Icons/08.png)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 11.04.2007, 13:51:32
А чакай малко Марто.Най-нескопосано преграждане е в малашевските МАН СГ 262.Въобще 345Г имат тръби, но нищо друго.А В МАН имаме кашони, картони, пластмаси, дръжки от салона, въобще е голямо мазало, а в 345Г както открихме с теб поне тръбите са от бракувани Икаруси, пребоядисани в червено.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 11.04.2007, 14:12:12
ОК де, 0345Г са на второ място - то не са изчуквани лостове, огледала, китеници, плакати... (http://store1.data.bg/citaro/Icons/02.png)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 12.04.2007, 18:00:20
Quote from: emo
Абе откъде да знам за какво го пратиха там. Във всеки случай от шофьора му знам, че след като 2 месеца го разглобявали, после не могли да го съберат и взели та го бракували. По това време май в Дупница е било пълно с автобуси и нямало къде да го пратят.

Иначе в Трамкар има някакъв цех за ремонт на стъкла и затова доста често там виснат автобуси. Ама не знам дали се води към Трамкар или е отделно цехче.

Не щото и Конекто съм виждал там на няколко пъти и много ми е било чудно
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 13.04.2007, 17:38:29
Няма обещавам.Аз и не успорвам това, което си казал.Споря с хора, които изкарват 345 по-голям боклук от Икарус
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 13.04.2007, 20:58:05
Quote from: borosport
Няма обещавам.Аз и не успорвам това, което си казал.Споря с хора, които изкарват 345 по-голям боклук от Икарус

Трябва да минат още 5-6 години, да видим кога ще почнат да ги пращат по ОР и в какво състояние ще са тогава, но предполагам ще излязат здрави автобуси, оцелели въпреки дружбенската поддръжка  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 18.04.2007, 13:02:13
Не просто има някои с меки.Иначе връщане назад няма
 А аз да попитам защо на КОнекто точно под скоростомера има надпис предупреждаващ да не се изключва автобуса от скорост при спускане.Дори в БМЦ няма такъв надпис.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 19.04.2007, 19:56:51
А някой има ли идея за напдписа на таблото в малашевските Конекто дето пише да не се изключва от скорот при спускане защо го има?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: conecto on 19.04.2007, 21:49:10
Quote from: borosport
А някой има ли идея за напдписа на таблото в малашевските Конекто дето пише да не се изключва от скорот при спускане защо го има?
[/size]
Доколкото знам, за да се използва и моторното спиране - задържане на скорост.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Dragon on 20.04.2007, 12:10:55
А и вероятно не е хубаво за скоростната кутия когато включиш на скорост в движение.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 20.04.2007, 13:07:42
Ами скоростната им кутия е VOITH като на част от БМЦ-тата(другите са със ZF). А при тях няма проблем и си изключват по баира надолу и това е и едниствения начин да видгнат повече от 70 км/ч
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 20.04.2007, 13:49:23
E то и на колите с автоматични скорости не се препоръчва да се изключват от скорост, и то е именно заради спирането - може да останеш без моторна.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Bus_lover on 26.04.2007, 22:14:02
http://transport.asi.pwr.wroc.pl/2-66708.html (http://transport.asi.pwr.wroc.pl/2-66708.html)

Това тука какво е? Да не би в Полша да имат лиценз да произвеждат О405?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 27.05.2007, 18:45:10
А какво става с 3277 и 3278, че по 3 няколко пъти се засичат други автобуси?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 27.05.2007, 18:50:23
Quote from: emo
А какво става с 3277 и 3278, че по 3 няколко пъти се засичат други автобуси?
3277 го виждам редовно, за разлика от 3278. Днес 3585 е по 3. 3589 е за скорости
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Heuliez on 27.05.2007, 19:00:36
Абе  нещо  по   3  все  35ХХ  и  аз вчера  видях  3594
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 28.05.2007, 12:42:50
Иво какво ме успокояваш бе човек.Аз чакам заветния ден в който сите Икаруси, начело с резняците и 34** ще заминат към Кремиковци или Перник, а след тях ще пратят и 305 и Юлие, ти ме успокояваш.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: бушона on 28.05.2007, 18:16:42
Първи ще заминат за Стомана Перник 0 305 и Юлие.Дано да стане скоро.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 29.05.2007, 01:21:03
Пак ви казвам-нищо няма да се бракува-нали това ви обяснявам-тепърва Хюлиез и О 305 Г ще минат още един ОР,вижте вече колко Хюлиеза и О 305 Г го минаха през последната година в Омуртаг.
А пък Икарусите 34ХХ и 38ХХ ме съмнява някой да ги пипне-всички до един 34ХХ минаха 2-ри ОР,това им гарантира още поне 6-7 год.на линия,половината от 38ХХ също минаха ОР,3887 сега го ремонтират и него в гараж Дружба.
Вервайте ми като ви казвам,още много дълго време ще се движат Хюлиез/О 305 Г и Икарусите 34ХХ и 38ХХ.
Следете нарядите и ще видите че за сега няма НИТО ЕДИН автобус в графата "чака брак"
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 30.05.2007, 22:33:42
Най-после направих снимка на 0345-ицата на СО МАТ:
(http://images17.snimka.bg/003017290-big.jpg)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Bus_lover on 30.05.2007, 22:59:50
И това нещо е от края на 90-те????? Нямам думи! През 70-те години от "Мерцедес" са правили дори по-добри автобуси от този!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 30.05.2007, 23:01:26
Quote from: Bus_lover
И това нещо е от края на 90-те????? Нямам думи! През 70-те години от "Мерцедес" са правили дори по-добри автобуси от този!
Какво не му харесваш, хубав си е рейсът!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Bus_lover on 30.05.2007, 23:06:04
Въх, не думай     Вземи за пример някой трийсетгодишен О302S или О303! Изглеждат сходно, но ветераните побеждават - а и както ги описвате тея брици О345, явно и по возия и издръжливост ще ги бият.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 30.05.2007, 23:08:28
Все пак това е турски Мерцедес. Вдействителност един немски Мерцедес О 302 от 60-те години е с доста по-удобен интериор,та дори стъклата са със стъклопакет и има климатик. Изглежда доста голяма кутия на покрива,но преди 40-години са били такива климатиците.
А тея О 345/Конекто Ю се води модела са много неудобни. Седалките са много тясни и нагъчкани на тясно разстояние една от друга,а пък най-отзад кака са сгъчкани само-за да натикат повече седалки едната е изтеглена леко напред,седалките нямат дори подлакътници.
Като цяло мисля,че Чавдар 11 М4 е по-удобен за пътуване,отколкото О 345/Конекто Ю.
В Чавдара седалките са на доста по-широко растояние,имат подлакътници и се регулират,и самите седалки като че ли са по-широки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 30.05.2007, 23:17:42
Сигурно ще се потретя та и повече, но единствената версия на 0345/Конекто, която официално се предлага и в Западна Европа е именно тази и се харчи доста като крайградски автобус
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 31.05.2007, 02:41:05
Quote from: Ivo
Все пак това е турски Мерцедес. Вдействителност един немски Мерцедес О 302 от 60-те години е с доста по-удобен интериор,та дори стъклата са със стъклопакет и има климатик. Изглежда доста голяма кутия на покрива,но преди 40-години са били такива климатиците.
А тея О 345/Конекто Ю се води модела са много неудобни. Седалките са много тясни и нагъчкани на тясно разстояние една от друга,а пък най-отзад кака са сгъчкани само-за да натикат повече седалки едната е изтеглена леко напред,седалките нямат дори подлакътници.
Като цяло мисля,че Чавдар 11 М4 е по-удобен за пътуване,отколкото О 345/Конекто Ю.
В Чавдара седалките са на доста по-широко растояние,имат подлакътници и се регулират,и самите седалки като че ли са по-широки.

Ivo, климатика го има само в междуградските модели на О302, както и удобните седалки. То има и градски модел на О302, но както се вижда от снимките за НИКАКЪВ комфорт не може да става дума!

 [/color]
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 01.06.2007, 12:31:02
Лично на мен Конекто/О345 Г НЕ ми харесват. Пред тях предпочитам например Мерцедес/Хюлиез О305Г, Чавдар,Ден Оудстен или Икарус 280. Всеки си има предпочитание за автобусите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 01.06.2007, 12:54:26
Quote from: Ivo
Лично на мен Конекто/О345 Г НЕ ми харесват. Пред тях предпочитам например Мерцедес/Хюлиез О305Г, Чавдар,Ден Оудстен или Икарус 280. Всеки си има предпочитание за автобусите.


Да, ама едно е харесване/предпочитание, съвсем друго е да казваш, че Икарус 280 и Хюлиез са много добри и здрави автобуси, а турските Кънекто се чупели много. Само за справка турските О302Т изкараха 14 години без ОР (е, на 2-3 им издумкаха двигателите). Просто няма друго возило в парка на СКГТ което да е издържало толкова време.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 02.06.2007, 10:28:32
О345Г вече са на по 700 000 - 750 000 км. Относно разбитите салони-оправят ги и в гаража, слагат им нови плоскости, сменят се отчасти седалки.... Само тъпото е че им праскат плексиглас навсякъде, но иначе като разположение на седалки и място за правостоящи в салона те са най добрите. Да вземем например Хюлиеза-аз от 3та врата съм назад и съм правосточщ трябва да се навеждам за да виждам през прозореца което е супер неудобно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 02.06.2007, 11:10:11
Да единствените с по-добро разположение на седалките са МАН СГ 262, просто имамалко повече място.Иначе за всичко друго си напълно прав.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 02.06.2007, 13:06:15
Quote from: borosport
Абсолютно вярно и правилно.Стига възхвала за скапаните кочини, че се отнасяте вече.Как си представяте те да са дошли тук без ремонт.Всичките са рециклирани и стегнати, иначе нямаше да изкарат и 5 години в София.
 Затова пък 345Г откакто са купени нямат основен ремонт, а скоро ще станат 10 години по линия и са си супер.Да не говорим, че са минали повече от 500 000 километра и ще почнат да ги пращат по план, а иначе от ремонт има нужда само салона, защото изподраскан и разбит, а двигателите им са си супер за разлика от почти умрялите трошки, които едвам драпат по баира.


А не! Никакъв ремонт. Та да им разкатаят фамилията. Да ги държат като 0302, които са на по 15 г. и една сега почнаха да ги пращат на ремонт. Зелените могат да изкарат до 2015 г. без ремонт. Иначе ще вземат да им сменят плоскостите, да ги пребоядисат в неизвестна разцветка и т.н.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 02.06.2007, 13:45:17
мда, колкото повече време без ремонт толкова по добре.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 02.06.2007, 16:43:15
Quote from: Repcho
мда, колкото повече време без ремонт толкова по добре.

Aйде сега без ремонт... да почнат да се разпадат по пътищата ли... Истината е ОР, ама не в Дупница или Омуртаг, а в Турция
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 06.06.2007, 08:39:26
Quote from: emo
Това е така.

А доста много време ще мине докато видим зелен мерцедес да се разпадне някъде.

Никой не оспорва новото, но поглеждайки обективно ще разбере доста работи за турските 0 345Г. Например при всичките доставени единици се появи някакво странно пукане и скърцотене от геиленка, както и появилите се вибрации на ДД на празен ход. Всичко това може да говори за ранно достигане на средната износеност на определени възли или агрегати. Няма да забравя как един зелен "красавец" си повърна всичката вода насред сточна гара
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 07.06.2007, 15:10:23
Това е така, но не е при всички бройки.Освен това те са 8 гдини на линия без основен ремонт и с дружбенска подръжка.Освен това аз не забелязвам да са се скапали повече от МАН СГ 262 или КОнекто примерно.Иначе единствения проблем на 345Г е подръжката.Автобусите могат да изкарат още много време.А за вибрациите би ли казал някой инв. номер, защото аз нямам спомени, който и да е 345Г в последно време да има вибрации.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 07.06.2007, 20:15:37
Инвентарни номера на кочини не помня! Просто съм забелязал при няколко, да не кажа при доста от автобусите някакви отвратителни вибрации когато ДД е на празен ход. Това може да се дължи и от разбити тампони на ДД, не отричам, но поддръжката къде е ?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 07.06.2007, 20:27:43
Quote from: lok45111
Инвентарни номера на кочини не помня! Просто съм забелязал при няколко, да не кажа при доста от автобусите някакви отвратителни вибрации когато ДД е на празен ход. Това може да се дължи и от разбити тампони на ДД, не отричам, но поддръжката къде е ?!
Той Бороспорт ти е отговорил още в горния си пост....8 години на линия без основен ремонт и с дружбенска подръжка.За вибрации няма да споря, понеже се возя на автобусите по-скоро рядко.Факт е, че пр душманската експлоатация все още са на ниво, макар че имат нужда поне от малко козметични процедури.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 07.06.2007, 20:31:19
Имат нужда от много козметични и не дотам козметични процедури. Честно казано гледайки поддръжката и на другите коли в АП-Дружба по - скоро съжалявам тамошните 0 345Г. Но все пак за тампони на двигател пари да нямат, това вече говори за много големи далавери в гаража.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 07.06.2007, 21:27:58
Quote from: lok45111
Имат нужда от много козметични и не дотам козметични процедури. Честно казано гледайки поддръжката и на другите коли в АП-Дружба по - скоро съжалявам тамошните 0 345Г. Но все пак за тампони на двигател пари да нямат, това вече говори за много големи далавери в гаража.

На Дружба поддръжката е пословична. На Икарусите които също са кочини повечето там по-не се усеща, защото са им усвоили вече повечето резервни части в българия, докато на зелените са скъпи и ги внасят (не че там не побългаряват де). В малата поддръжката също май е хубава само на Икарус (не стреляйте по монтьорите, те толкова си могат. Пък и от пияния и лудия бяга). Чавдарите, белите манове, а напоследък и оранжевите манове все едно ги правят в кръжока по труд и техника.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 07.06.2007, 21:30:55
Икаруса си е качество, за това се и държи още! Относно гадните противни МАНАСИ мнението ми е ясно. За поддръжката на Мерцедес 0 305Г/Хюлиези/КОНЕКТО обаче съм съгласен, че в Малата не могат да ги правят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 07.06.2007, 21:47:24
Quote from: lok45111
Икаруса си е качество, за това се и държи още! Относно гадните противни МАНАСИ мнението ми е ясно. За поддръжката на Мерцедес 0 305Г/Хюлиези/КОНЕКТО обаче съм съгласен, че в Малата не могат да ги правят.


да добавим, че и Чавдарите не могат да ги правят. На мен ми бяха казали, че преди 3 години е имало устна заповед чавдарките да не им се трудят много. А с Кънекто в Земляне се оправят най-добре. С О345 също. Като ги пратиха в Дружба Землянските зелени бяха като нови. Сега в 32хх цари разруха...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 07.06.2007, 21:51:04
Земляне мисля, че имаха обучен персонал. В Малата също имаше обучени за Конекто, но не, че обучението дава резултат!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 07.06.2007, 21:54:09
Quote from: lok45111
Земляне мисля, че имаха обучен персонал. В Малата също имаше обучени за Конекто, но не, че обучението дава резултат!


Просто трябва да пращат Кънекто, особено за ТО2, в Земляне... ама откъде толкова акъл...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 07.06.2007, 22:38:36
факт е че подъръжката в Друба на зелените не е на ниво, затова никой не спори, също че има и екземпляри които не са толкова изрядни, също не отричам. Но като модел, изработка и издържливост за мен са си марка. Никой не може да ме убеди че някой автобус може да вдигне 85 км/ч когато е пълен и по баира на Ропотамо. Това естествено не се отнася за всички екземпляри от вида но повечето все още си го могат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 07.06.2007, 23:40:38
За вдигане на скорост, ако на 2328 сложат автоматична предавка ще ги вдигне, така, че мисля да не поставяме на кантара днете марки, за да не възникне пак спор. А поддръжката на зелените бракми в Дружба, че е лоша, лоша е, но и качеството на изработката е в пъти по - ниско от немското!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 08.06.2007, 00:23:55
Quote from: lok45111
За вдигане на скорост, ако на 2328 сложат автоматична предавка ще ги вдигне, така, че мисля да не поставяме на кантара днете марки, за да не възникне пак спор. А поддръжката на зелените бракми в Дружба, че е лоша, лоша е, но и качеството на изработката е в пъти по - ниско от немското!
Хайде без "ако".По този начин ако  му се сложи реактивен двигател, всеки един 0345г би вдигнал и 200.И не виждам къде е проблема в изработката.На нея къде и видая проблем ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 08.06.2007, 00:51:01
Quote from: Repcho
Никой не може да ме убеди че някой автобус може да вдигне 85 км/ч когато е пълен и по баира на Ропотамо. Това естествено не се отнася за всички екземпляри от вида но повечето все още си го могат.
Така е, вчера в най-големия дъжд си пътувах с 3693 по моста на 4ти км и 3595 как ни задминаааа....  Направо ми събра очите тоя рейс, сигурно караше поне с 80
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Bus_lover on 08.06.2007, 00:56:23
Според мен един градски автобус не може да дигне повече от 70 - няма ли някаква блокировка? Аз лично никога не съм се возил на градски автобус, който да дига повече. Дори най-бързите и безотговорни шофьори не дигат 80! Явно при вас наистина са бая побългарени, щом успяват да вдигнат толкова.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 08.06.2007, 01:12:21
Quote from: Bus_lover
Според мен един градски автобус не може да дигне повече от 70 - няма ли някаква блокировка? Аз лично никога не съм се возил на градски автобус, който да дига повече. Дори най-бързите и безотговорни шофьори не дигат 80! Явно при вас наистина са бая побългарени, щом успяват да вдигнат толкова.
Те винаги са вдигали доста, даже в началото бяха още по-мощни. Уви, дългите и тежки години на експлоатация и недобрата поддръжка си казват думата...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 08.06.2007, 01:26:52
Quote from: ozzy
Те винаги са вдигали доста, даже в началото бяха още по-мощни. Уви, дългите и тежки години на експлоатация и недобрата поддръжка си казват думата...


По-новите имат електронен ограничител до 70км/ч. Зелените също трябва да имат, но или е бай-паснато или е по-високо (за 90 например). Пък и ограничителя действа, когато автобуса е на скорост...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 08.06.2007, 14:14:29
Quote from: Bus_lover
Според мен един градски автобус не може да дигне повече от 70 - няма ли някаква блокировка? Аз лично никога не съм се возил на градски автобус, който да дига повече. Дори най-бързите и безотговорни шофьори не дигат 80! Явно при вас наистина са бая побългарени, щом успяват да вдигнат толкова.
не се изказвай неподготвен. Блокировката на О345Г е на 90км/ч
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 08.06.2007, 16:54:11
Едно нещо е ясно и няма какво да се спори.Просто Икарус са най-лесните за подръжка автобуси, а и са от 20 години в София.Части за  тях могат да се намерят навсякъде и се поравят лесно.Е как да не ги подържат.Затова пък всички по-нови Мерцедеси имат електроника и се подържат много трудно.Освен това наистина аз съм се возил в 345Г и потвърждавам, че по баира нагоре към Ропотамо претъпкан си вдигна 90 км/ч. Возил съм се и в Икарус и пак толкова дигнахме, но сравнително празен и в прав участък.Да не говорим, че Икаруса беше пред разпадане, а 345Г не ги усещаше тези 90 км/ч. И всеки Икарус ще изглежда така, дори най-добрите- Малашевските. Те просто не са правени за такива скорости и това е.Освен това двигателите на 345Г са къде по-мощни и здрави от икаруските.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vladko2140 on 08.06.2007, 22:38:04
Quote from: Repcho
не се изказвай неподготвен. Блокировката на О345Г е на 90км/ч
да но не на всички на някой са на 105
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 08.06.2007, 22:49:38
Quote from: vladko2140
да но не на всички на някой са на 105
не е възможно
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Bus_lover on 08.06.2007, 22:52:05
\Интересно дали има други градове на Запад, в които така да ги юркат автобусите? Сигурен съм, че навсякъде по света шофьорите карат отговорно, но иначе бързо, щото няма дупки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 09.06.2007, 09:12:13
Това, вече кой как е пипнал блокировката е отделен въпрос. Заводски 0 345Г бяха "скопени" до 90, "Конекто" също мисля, че бяха до толкова.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: KRAKOMOBILA on 09.06.2007, 10:03:34
Блокировката не е ли едно бушонче като на камионите ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lok45111 on 09.06.2007, 10:19:54
Quote from: KRAKOMOBILA
Блокировката не е ли едно бушонче като на камионите ?

Блокировката е електронна, бушончето я предпазва от къси съединения, но дефакто като го извадиш я деактивираш.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 21.06.2007, 15:35:38
Quote from: Ivo
Много са хубави автобусите. О 305 Г са едни от най-добрите и най-здравите автобуси.

Като стана въпрос за калориферите-започнаха да изчезват и в О 345 Г. В 3596 липсва един срещу 3-та врата, има и още еднн,забравих инв.номер,на който липсва най-задният калорифер при обърнатите седалки. Странна работа.

На 3298 липсва отзад. От февруари 2006-та.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: бушона on 21.06.2007, 16:32:43
От Дружба изобщо забелязват ли?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 27.07.2007, 17:20:55
3291 e oт доста време в Омуртаг. След някой от ударите по линията на 3.

Жалко за 3562, ама с нефо стават 3, хубавото е, че и трите поне са Хюлиези.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 23.08.2007, 01:58:41
бтв. днес ми направи лошо впечатление 3591, много му скърца съчленението, все едно е Икарус
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Bus_lover on 27.08.2007, 13:16:29
Вярно ли е, че вече имате и изгърбени О345Г и че на Конектотата ви им висят онези... ъ-ъ-ъ, абе, да речем "шкафчета"   над вратите?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: maniak on 11.09.2007, 22:30:15
на 6 септември таз година се навършват 40 години от създаването на Mercedes-Benz Turkey. Да им е честито!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 29.09.2007, 19:25:35
Поздрави за феновете на О 345 Г
[attachment=3006:avariina.jpg]
[attachment=3004:avariiina.jpg]
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vesko76 on 29.09.2007, 20:11:17
Злобар        
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 29.09.2007, 20:36:49
Е, случва се и на най-добрите
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 01.10.2007, 19:25:51
Днес се возих на 3593 по 305 и искам да изкажа възмущението си от това, че автобуса е оставен на самотек.Средния мост трака при най-малката неравност, а салона е започнал да се разпада.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 01.10.2007, 21:38:21
Quote from: borosport
Днес се возих на 3593 по 305 и искам да изкажа възмущението си от това, че автобуса е оставен на самотек.Средния мост трака при най-малката неравност, а салона е започнал да се разпада.
Те пак са го пооправили, преди беше още по-зле (когато беше титуляр на 413) - имаше няколко огромни дупки на тавана близо до съчленението.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 01.10.2007, 22:44:25
3593 е супер зле. Тия дни трябва да е минал ремонт на скорости и двигател. миналата седмица, като потегли сменя скоростите, и изведнъж освободи от скорост и вдига разко обороти вместо да качи на по-горна и се полечаваше много гадно.
1103 не му работят табелите от няколко месеца вече и си има хартиени, а пък днес се беше повредил в най-голямото задръстване на бул.Гоце Делчев.
1111 пък незнайно защо беше паркиран на аварийни на бул.Петко Ю.Тодоров при Южния парк, с табели на 102.

А пък О305/О 305 Г сериозно завземат витошките и излетните линии. Днес по излетна линия 103 имаше О 305-ца-1317.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 19.10.2007, 21:14:12
П.П. На Карат старите автобуси са на по 500 хиляди километра вече и не им личи на повечето.Пък нека са турски кочини.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 19.10.2007, 22:15:18
И какво стана сега? 4 или 5 от турските автобуси О 345 Г не са в движение. По 305 работят по 2-3 Икаруса, по 213/214 по 2-3 от железните О 305 Г. Обаче пък и от О 305 Г 3660, 3649 и 3674 са на ОР, та не достигат автобуси. По 204 сугирно вече ще пишат поне по 5 Икаруса.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 19.10.2007, 22:18:53
е има няколко рейса за скорости, но е нормално предвид 700/800 000 км. и без поддръжка. А 3583 е с блокирал двигател заради буса, който се вряза в ремаркето му  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 19.10.2007, 22:24:48
Значи спрени са 3581, 3593, 3586 и 3583, 5-тият май е от другата автоколона.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 19.10.2007, 23:54:27
Quote from: Ivo
И какво стана сега? 4 или 5 от турските автобуси О 345 Г не са в движение. По 305 работят по 2-3 Икаруса, по 213/214 по 2-3 от железните О 305 Г. Обаче пък и от О 305 Г 3660, 3649 и 3674 са на ОР, та не достигат автобуси. По 204 сугирно вече ще пишат поне по 5 Икаруса.
Проблемът е, че нарязаха 6 Мерцедеса и затова не достигат автобуси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 20.10.2007, 00:18:43
E ako не достигат няма да могат да си покриват колите по линия. А това че е малко шарено не епроблем. Така или иначе Дружба отива на уво и хич не си дават зор. А и в Малашевци без да им някакъв брак пак са шарени колите и ги мешат по различните автоколони.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 01.11.2007, 23:31:38
(http://www.bgphoto.net/photos/15042/o633295566091718750.jpg)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 01.11.2007, 23:47:24
Ужас. Не съм виждал по-нескопосано ремонтиран автобус. Нищо чудно, че част от О 345 Г не се движат. Май на такава поддръжка държат само Икарусите и О 305 Г. А на мен колкото и да не харесват О 345 Г вече се притеснявам тези спрените от движение да не станат източник на части, както преди време е станало с един спрян О 305 Г за масло, но шофьорите си взимали части от него за техните автобуси, и за кратко време от автобусът останал само скелета. Липсата на част от О 345 Г вече осезаемо започва да се усеща-по 213/214 има всеки ден по 4-5 различни автобуса, по 204 почти всеки 3-ти автобус не е О 345 Г.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: maniak on 02.11.2007, 09:42:58
да, ама вчера по 76 имаше точно 0 345Г
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 02.11.2007, 10:25:14
Вчера буквално пред очите ми два зелени дадоха фира - единия на Плиска по 213, другияпо 214 на Малинов. Не е на добре работата...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 02.11.2007, 10:55:32
Repcho, кой е този автобус?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 02.11.2007, 11:43:05
Емо, 3592 е
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 02.11.2007, 11:54:51
Quote from: Repcho
Емо, 3592 е


3592 не го ли карат двама много печени шофьори? Тони от 3693 и един симпатяга, който дойде от 3673 и докато един път си говорех с него, беше на 305 мина през Подуяне, защото мислел, че е 413.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 02.11.2007, 11:56:05
Quote from: emo
3592 не го ли карат двама много печени шофьори? Тони от 3693 и един симпатяга, който дойде от 3673 и докато един път си говорех с него, беше на 305 мина през Подуяне, защото мислел, че е 413.
ми май да
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 02.11.2007, 13:24:08
Ех, бива ли такова селско отношение към зелените автобуси  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 06.11.2007, 18:39:00
3583 най-после е на линия, ден се возих за няколко спирки на него. Много е зле-парното работи само до 2-ра врата, при 4-та врата и между задните колела подът е изгнил и много грозно изкърпен с някакви ламаринени лайсни, прецакали са звукоизолацията и двигателят доста шуми отзад, при смяната на скоростите се чува странно стъжене, при по-високи обороти всичко се тресе, а 4-та врата се затваря с трясък. Абе по-лош ремонт от това не можеше да бъде. Все едно е ремонтират с подръчни материали. Защо не го пратиха на частичен ремонт в Дупница, та да го постегнат малко. Иначе е добре, че имаме още един съчленен автобус в движение от спрените, защото има голяма нужда от съчленени автобуси.

Някой има ли информация какво става с един от най-старите О 305 Г-367, от известно време не съм го виждал, като че ли беше скъсал царски болт или каросерия, защото ремаркето пропадаше при съчленението.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 06.11.2007, 20:54:38
За 3583 мога да кажа, че за това негово състояние са виновни изцяло АП Дружба. Иначе рейсът си беше много хубав.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 06.11.2007, 21:53:54
Quote from: ozzy
За 3583 мога да кажа, че за това негово състояние са виновни изцяло АП Дружба. Иначе рейсът си беше много хубав.
По мое мнение в гараж Дружба на някои автобуси се правят доста слаби ремонти-като примера с 3583, възстановяването след катастрофа на 3592 с заварено отгоре парче ламарина, а малкото стъкло олепено с тиксо. Ами 3551-след ремонта в Дупница 7 години не е мръднал, до месец май, когато скъса каросерия. Ремонтът беше извършен в гараж Дружба, като с просто око е видно че каросерията на ремаркето е доста крива(особено ако се погледне откъм вратите) плоскостите на пода са рязани и после само поставени отгоре със старият балатум, ламарините над прозорците на ремаркето отдясно са смачкани и криви-все едно са напасвани на око и ковани с чук и пирони. Ха да видим дали ще искара 7 години до слеващ ремонт на каросерията, както искара след предишният ремонт в Дупница.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 11.11.2007, 02:40:46
Вчера (петък) към 19:40 на кръстовището на "Цар Борис 3-ти" и бул. "Овча Купел" в посока "Княжево" се нареди Конекто от линия 111 и много ме учуди посоката от която дойде, както и тази, в която продължи. Дойде откъм центъра и зави надясно към Земляне. Не обърнах внимание на инвентарния номер, тъй като всичко по него си му изглеждаше нормално, въпреки че ме учуди защо дойде отдолу, все 1 от гараж и сви надясно, все 1 пак отиваше в гаража, но едва, когато ме задмина и беше в далечина забелязах, че задният му прозорец или това от него, което все още стоеше залепено на мястото си, беше на парчета! Вероятно някой го беше замерил с нещо, понеже колата не изглеждаше ударена при ПТП, а само стъклото и левия стоп на него не бяха в изправност. И така - жалко за поредният опропастен автобус, защото съм далеч от това да си правя илюзията, че някой в Земляне сега ще му монтира оригинално задно стъкло...Сега просто ще сме свидетели на 1 от онези освинявания с парче плексиглас, изрязано не много по формата и залепено грубо, колкото да запълни дупката...Още веднъж - жалко за хубавия автобус! Дано поне му лепнат реклама отзад, че с плексиглас ще изглежда като някоя кочина или като предшествениците си 0305Г с парче ламарина на задните ъглови прозорчета, през която при дъжд шурти, като под водопад.
ПС:Защо след като застрахователят в подобни ситуции плаща за ремонт с оригинални части, те се извършват с много по евтини неоригинални такива или просто с подръчни средства? Дори да е нужно 1 кола да прекара в гараж 1 или 2 месеца, до доставянето на оригинална част, нали има резерви, които могат да покрият липсата и?! И къде отива остатъкът от застраховката, който артисва, при извършване на подобен "ремонт" с подръчни материали, вместо с оригинални части?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 11.11.2007, 03:31:12
Е разликата е ясно къде потъва - в нечий дълбок джоб  Така е в България. Добре е все пак, че поне счупените седалки в 0345г/Конекто ги сменят с оригинални, а не с омуртажки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 11.11.2007, 04:25:13
Аз пък протестирам, че напоследък форумът се превръща в "клоака", с доста несериозни мнения, без аргументираност, без идея.  Вместо възмущение, можеше да се напарви справка с други автобуси от този модел, които са минали през този инцидент.Факт е, че качеството не е същото, остават следи от някакво лепенки, силиконът не е като хората, но са си оригиналини стъкла, дори с надписите Conecto и Mercedes-Benz.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 11.11.2007, 15:02:56
Quote from: difian
Аз пък протестирам, че напоследък форумът се превръща в "клоака", с доста несериозни мнения, без аргументираност, без идея.  Вместо възмущение, можеше да се напарви справка с други автобуси от този модел, които са минали през този инцидент.Факт е, че качеството не е същото, остават следи от някакво лепенки, силиконът не е като хората, но са си оригиналини стъкла, дори с надписите Conecto и Mercedes-Benz.
Нещо против моят пост ли имаш? Лайнян ли се опитваш да го наречеш? Или може би несериозен и неаргументиран? Ще ти кажа кой е несериозния в случая - ти, приятелю! Понеже редовно пътувам с Конектото по 111, с предшетвениците му 0345 по 204 и т.н. и мога смело да заявя, че не само че не им сменят стъклата с оригинални, щом бъдат счупени, ами плескат синкав, полупрозрачен плексиглас, който се драска отвратително и вибрира при движение на поразия! Колко само са колите със счупен джам на вратата и залепен после плексиглас, вместо оригинално стъкло с надписа BOOD на него, а?! Или със замемен с плексиглас страничен прозорец?! Точно с коли, минали въпросния инцидент, правя справка, за разлика от теб...Хайде като пуснат въпросната кола пак на линия, пак ще си говорим, как са я ремонтирали. Жалко само, че не и видях инвентара, но то по плексигласа и липсата на надпис Конекто на него ще си проличи коя е колата.
Така че, моля те да не мяташ обиди наляво и надясно, преди да си се осведомил, понеже иначе ставаш смешен!
ПС:Ако не ми вярваш, ще се видя принуден да почна да снимам и публикувам тук снимки на ремонтираните с т.нар. от теб "оригинални стъкла" автобуси...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bate_vanio on 13.11.2007, 19:58:46
Днес се возих на 9031 по 84 и с изненада установих, че не е с автоматични скорости, а с ръчни. И шофьора правеше всичко възможно да ги скапе като сменя скоростите без да е натиснал съединителя  След третото яко изръмжаване на скоростната кутия мислих да му кажа да стане аз да карам  Човека изглежда е карал повечко автоматик.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 14.11.2007, 11:07:49
Quote from: bate_vanio
Днес се возих на 9031 по 84 и с изненада установих, че не е с автоматични скорости, а с ръчни. И шофьора правеше всичко възможно да ги скапе като сменя скоростите без да е натиснал съединителя  След третото яко изръмжаване на скоростната кутия мислих да му кажа да стане аз да карам  Човека изглежда е карал повечко автоматик.

Да, има 3 боклука в Карат. Много ги мразя без да им знам номерата.

А и ти сам доказваш тезата ми колко са гадни автобусите с механични скорости като ми описваш как се е карало.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 14.11.2007, 12:30:45
9016, 9031 и 9036 са с ръчки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 14.11.2007, 14:36:10
Quote from: bate_vanio
Днес се возих на 9031 по 84 и с изненада установих, че не е с автоматични скорости, а с ръчни. И шофьора правеше всичко възможно да ги скапе като сменя скоростите без да е натиснал съединителя  След третото яко изръмжаване на скоростната кутия мислих да му кажа да стане аз да карам  Човека изглежда е карал повечко автоматик.

 Не е карал повечко автоматик, а по-скоро или е някой каруцар или е карал Икарус. Там не ползват съединител, а директно си вкарват скоростите. Само на първа използват съединител.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 21.11.2007, 23:45:09
Един от прясно ремонтираните О 302 Т-1535 е претърпял нелека катастрофа-отпред отляво, чак до калника целият е заваряван, смачкан и китосван, днес беше по 63. Остава да поизправят още малко ламарините и да го боядисат, че така седи много грозно, все едно някой му е отхапал предият ляв ъгъл. Някъде здраво се е натресъл, но вече наполовина са го възстановили, около левият фар също са заварявани ламарини.

Катастрофирал е и един съчленен Конекто-1107-ударен е пак отпред и отляво, ама него пък как са го възстановили не е истина просто-ламарината сигурно е изчукана с обикновен чук, ама е много накриво, а долната малка част на прозореца на шофьроа пък, вместо стъкло има сложена някаква дъска, мен ми прилича на част от врата на шкаф. Жалко че не можах да снимам да видите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 22.11.2007, 22:29:52
Жалко за Конектото! Едва ли ще го възстановят в предишния му вид някога... Поне ново стъкло да му сложат и да го поизправят като хората!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 07.12.2007, 20:53:30
На днешният ден (7декември) преди 9 години по А313 и А413 за първи път тръгват автобусите О345Г                  

Поздрав (http://store1.data.bg/termininja/index/menu%201%20-%20music/Music/Dance/BEAT%20SOCIETY%20-%20Feel%20the%20beat.mp3) по случая
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 08.12.2007, 12:55:49
Честито и наздраве на всички фенове на 0345г  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 10.12.2007, 12:00:41
Даааа, сещам се как се връщах от първия си студентски празник и видях новите автобуси.(понеже ми беше първи, студентският ми празник беше от 5 до 7 декември, т.к. местата за 8-ми бяха заети).
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: LG_ on 10.12.2007, 12:42:43
Точно преди 4 години пуснаха първите Мерцедес Конекто (на Столичното Авто) по А280 А83 и А11 и някой други линии.  Поздрави и за тях!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 10.12.2007, 13:48:57
Quote from: LG_
Точно преди 4 години пуснаха първите Мерцедес Конекто (на Столичното Авто) по А280 А83 и А11 и някой други линии.  Поздрави и за тях!


Абе затова не съм много съгласен. Но може и да греша.

А нека ЧКД да каже как демонстративно отказах да се возя в автобуси на Карат С, а предпочетох да се возим в 1525. Аз все още не съм се возил нито на ново конекто, нито на Цитаро.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 14.12.2007, 17:57:47
Един мой познат ми прати тази снимка. Това са част от Ситаротата за Пловдив при пристигането им през 2006-та. Снимката е правена в София.

[attachment=3907:DSC00018.JPG]
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 15.12.2007, 13:09:17
Оказа се, че технологията при ел.таблата на автобусите О 345 Г е на повече от 30-40 години. Такива подобни табла с точки, че дори и по-успешни има на гара Горна Оряховица на пероните, и едно голямо в чакалнята на гарата, подобни има и на гарата в Бургас, навремето ги е имало и по други гари.Според мен като цяло О 345 Г и Конекто Г са от към средата и края на 70-те(не като производство разбира се)

За тасовете при Ситарото-на мен лично ми харесва, тези тасове едва ли имат целта да предпазват джаните, просто са сложени за по-красиво, кака са си ги поръчали Пловдивчани. Иначе като салон са по-готини от софийските-Пловдивските са с шарени тапицирани седалки, част от скосената част на тавана е в оранжево, средната част на тавана е с надупчени плоскости.
Има и някои с врати, отварящи се навън, като в предната част има голямо празно място без седалки(тези мисля, че са ползвани няколко години, сигурно в града в който са карани има голяма тъпканица по автобусите, и за това са направени така да се тъпчат) Този тип имат и отваряеми стъкла.

Друго интересно-загледайте се как е направено стъклото на шофьора, отваря се чрез спускане надолу.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 15.12.2007, 13:30:34
Quote from: Ivo
Оказа се, че технологията при ел.таблата на автобусите О 345 Г е на повече от 30-40 години. Такива подобни табла с точки, че дори и по-успешни има на гара Горна Оряховица на пероните, и едно голямо в чакалнята на гарата, подобни има и на гарата в Бургас, навремето ги е имало и по други гари.Според мен като цяло О 345 Г и Конекто Г са от към средата и края на 70-те(не като производство разбира се)

За тасовете при Ситарото-на мен лично ми харесва, тези тасове едва ли имат целта да предпазват джаните, просто са сложени за по-красиво, кака са си ги поръчали Пловдивчани. Иначе като салон са по-готини от софийските-Пловдивските са с шарени тапицирани седалки, част от скосената част на тавана е в оранжево, средната част на тавана е с надупчени плоскости.
Има и някои с врати, отварящи се навън, като в предната част има голямо празно място без седалки(тези мисля, че са ползвани няколко години, сигурно в града в който са карани има голяма тъпканица по автобусите, и за това са направени така да се тъпчат) Този тип имат и отваряеми стъкла.

Друго интересно-загледайте се как е направено стъклото на шофьора, отваря се чрез спускане надолу.
Относно ел.таблата.За твое съжаление те са си оригинални немски.В зелените май бяха на фирмата Brose: http://www.brose.net/ww/de/pub/home.htm (http://www.brose.net/ww/de/pub/home.htm)
И общо взето до появата на сегащните OLED табели, позволяващи многоцветни композиции, не виждам какво толкова е еволюирало и какво сме изостанали.По същия начин можеш да коментираш, че гумите на автобусите са кръгли и копират тези на каруците...

Едно уточнение-Чолаков не са си го поръчали автобусите така, а са имали късмета да намерят подобни по борсите за употребявани возила
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 15.12.2007, 19:49:20
Quote from: difian
Относно ел.таблата.За твое съжаление те са си оригинални немски.В зелените май бяха на фирмата Brose: http://www.brose.net/ww/de/pub/home.htm (http://www.brose.net/ww/de/pub/home.htm)
И общо взето до появата на сегащните OLED табели, позволяващи многоцветни композиции, не виждам какво толкова е еволюирало и какво сме изостанали.По същия начин можеш да коментираш, че гумите на автобусите са кръгли и копират тези на каруците...
Хммм. Инетресно тогава защо например О 405 Г и Икарус 280 с ел.табла, които са по-стари са с по-новият тип ел.табла като при Ситарото, със светлинни табла. Помня, че едно време в Пловдив имаше Икаруси с ел.табла(тогава за пръв път видях автобус с ел.табла, да е било към 94-та, 95-та) и 100% бяха от типа като при Ситарото. Икарусите бяха с по 4 ел.табла-отпред, по 1 в предната и задната част, и най-отзад.
Също съм гледал снимки на О 305 Г и Хюлиез, където таблата са от новият тип.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.12.2007, 19:58:20
Quote from: Ivo
Хммм. Инетресно тогава защо например О 405 Г и Икарус 280 с ел.табла, които са по-стари са с по-новият тип ел.табла като при Ситарото, със светлинни табла. Помня, че едно време в Пловдив имаше Икаруси с ел.табла(тогава за пръв път видях автобус с ел.табла, да е било към 94-та, 95-та) и 100% бяха от типа като при Ситарото. Икарусите бяха с по 4 ел.табла-отпред, по 1 в предната и задната част, и най-отзад.
Също съм гледал снимки на О 305 Г и Хюлиез, където таблата са от новият тип.
аз па съм виждал тролей Икарус в София с ел.табла от новия тип, като при Ситарото    това е безспорно доказателство за изостаналостта на О345Г
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 15.12.2007, 22:37:13
И как Иво различаваш Светодиоди от стар и нов тип? Много ми е интересно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 15.12.2007, 22:48:03
Quote from: borosport
И как Иво различаваш Светодиоди от стар и нов тип? Много ми е интересно.
При О 345 Г не са светодиоди, ами точки, които се отварят и затварят и така образуват числа или текст, взависимост какво се въведе. За да светят таблата, отдолу има лампи. Всъщност при О 345 Г не са точно ел.табла, мисля че се наричаха статични табла или нещо подобно. Има ги от поне 40 години.
Светлинните, са като при Ситарото, ВМС, Икарусите, които имаха в Пловдив, О 405 Г, Ден Оудстен и др.са със светодиоди, които при светване на отделни диоди образуват числа и текст.

На този Тролейбус Икарус все пак таблото му го монтираха съвсем наскоро, докато тези в Пловдив са внесени втора употреба с тези ел.табла, демек са трябва да са монтирани при производството им, то си личи че не са слагани допълнително, защото стъклата, зад които бяха монтирани тези табла бяха без отваряема част. Значи е по-вероятно да не са слагани в Пловдив допълнително, ами да са си произведени така.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 15.12.2007, 22:54:16
Всъщност и на Конекто са така. Затова ако седнете до таблото при първа врата и като се сменя надписа се чува леко като щракане от отварянето и затварянето.
 Аз ибаче не видях къде пък сега е проблема в това.А за електронни табели на Икарус и 305-ца айде да не говорим.Естествено, че може да им се сложи такъв.Иначе мен ако питате аз съм доволен от табелите на БМЦ. Цвета е хубав, таблата са големи, сътетно набиват голям шрифт и се виждат ясно от далеч за разлика от на новите Конекто примерно.
 И пак къде е проблема този път Иво?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 15.12.2007, 23:19:05
Няма проблем, просто се чудя защо са използвали старата технология при нов автобус. Но пък наистина нали се виждат, и изписват и маршрут. Дето се вика понякога старата техника е най-добре. При новите хубаво е, че по-добре се виждат в тъмното като свети всяка точка от тях. На ВМС-тата и на мен ме кефят ел.табелите.

Разбира се има и Икарус 280 и Хюлиез и О 305 Г с ел.табла, като се разровиш из нета се намират снимки, но преди 25-30 години сигурно не са били толкова "на мода" и рядко са си ги поръчвали така, на други пък може да са слагани по-късно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 17.12.2007, 00:22:25
Светодиодни табла от 40 години, О345Г от 70-те години. Абе иво ти на кой си мислиш че пробутваш тия небивалици. Аз не мисля че има такива балъци в тоя форум да се хванат на тия басни, честна дума!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: NiGhtPiSH on 17.12.2007, 17:33:47
Ники от преди около 30 години датират светодиодните "ЕЛКА", така че за изписването на номер и дори текст не е било проблем. Иво не говори пълни глупости. А О345/Конекто са на същата база която е на О305!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 17.12.2007, 17:57:07
Ами аз точно това се опитвам да обясня-1-во-това при О 345 Г не са никакви ел.табла, ами табла със статични точки, светлинни табла има още от много години, и няма проблем да се изписват номера, надписи, картинки и др. Още от много време в Пловдив на центъра имаше огромно светлинно табло, на което се изписваха разни съобщения с бягащ надпис.

И какво точно е новото на О 345 Г спрямо О 305 Г? Нито е нископодов, нито седалките са по-удобни, нито вратите са електрически, нито стъклата са лепени...

Ето след О 305 Г като излиза О 405 Г спрямо него е бил нещо модерно, както после и О 405 НГ е било нещо ново, модерно спрямо О 405 Г.
Напрактика О 345 Г излиза заедно със Ситарото, ама може ли да се прави сравнение между 2-та автобуса?

А какво остава за белите МАН-ове-в навечерието на 21-век градски автобус с толокова висок под и ръчни скорости-и някой хора смятат това за модерна техника?

Ще ви кажа какво е ново-ами когато за пръв път пуснаха Ден Оудстените по линия 68 отначало не бях виждал автобус от модерен тип наживо-еми изглеждаха ми с класи над О 345 Г-вътре пода нисък, огромни затъмнени панорамни стъкла, вратите се отварят без почти никакъв звук, удобни седалки с облегалка за главата, вентилация, бордови компютър, красив салон-абе всичко. Е след такова возене О 345 Г ми изглеждаха малко архаични.
Да не говорим, че имаше и тестов 100% нископодов Неоплан-Соларис по линия 111 та имах представа какво е модерен автобус с нисък под, макар и тогава още да съм нямал интеренет да чета, и да гледам снимки.

П.С. Не ме разбирайте погрешно-нямам нищо против феновете на О 345 Г, белите МАН СГ 262 и др, всеки си има любима марка автобуси и си се кефи на тях, ама да ми казвате че това е модерна техника. На мен например ми харесват О 302 Т но никъде не съм казал, че това е модерен автобус, но това не ми пречи да ги харесвам. Харесва ми и Чавдар 11Г5, който се произвежда  чак до 1991-1993-та година, но никъде не твърдя че е модерен, харесва им защото обичам Българското производство.

Ето обаче например новото Конекто е един напълно модерен съвременен 100% нископодов автобус.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 17.12.2007, 21:59:38
Аз не съм фен нито на О305 нито на О345 но да се приказват подобни басни е меко казано смешно. И двг е измислен края на 19-ти век - това значи ли че трябва да класифицираме всички автобуси като антични?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.12.2007, 22:21:49
Quote
Ами аз точно това се опитвам да обясня-1-во-това при О 345 Г не са никакви ел.табла, ами табла със статични точки
А тия точки шофьора ръчно ли ги реди ?
Quote
...нито седалките са по-удобни, нито вратите са електрически....
Не знам за кой път ти се обяснява че тапицираните седалки се имат за екстра и от поръчителя зависи какви ще бъдат те в автобуса. А това за вратите най ме разсмя-да не би ръчно да се отварят и затварят  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 17.12.2007, 22:37:46
Quote from: CKD
И двг е измислен края на 19-ти век - това значи ли че трябва да класифицираме всички автобуси като антични?!
Не разбира се. Двигателят си е измислен веднъж и само се усъваршенства, което е напълно достатъчно. След като вече съществува и доказано добре задвижва автобуси, камиони, дизелови локомотиви и мотриси и др.то значи няма нужда да се измисля друг тип задвижващ агрегат. По същият начин както е изобретен и електродвигателя и задвижва успешно локомотиви, тролейбуси, ЕМВ-та, въжени линии и др.

Репчо-аз говоря за конкретните модели, които са в София.
За вратите-това са пневматични врати-за ел.врати имам впредвид като при Ден Оудстен В 90, Мерцедес О 405 НГ например, вратите не са с пневматика, ами с електродвигателчета и при отваряне и затваряне не се чува почти никакъв звук. Например 5002, 5003, 5020 и 5031 са с такъв тип врати, демек на съвсем друг принцип са.

И за да не навлизам повече в оффтопик-ето една снимка на 3670 на обръщалото в Младост 4

[attachment=3972:3670.jpg]
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: eeasss on 20.12.2007, 14:20:09

Клик
 (http://citytransport.info/Scans/Merc_0_305_G2a.jpg)
   някой има ли идея какво е това?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: KRAKOMOBILA on 02.01.2008, 21:00:22
Някой има ли снимки на 3278 (3579) - Този от руският тип О345Г, и в София има ли от този тип О345 ?  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 03.01.2008, 00:20:39
Ето снимка на 3278, правена е преди около година на автостанция Гео Милев: [attachment=4050:3278_dujd.jpg]
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 03.01.2008, 11:14:13
Quote from: бушона
Той пак потъна вдънземя да не са го бракували?Иначе на мен много ми харесва 759.
3278 го видях на 8 декември, докато пътувах към Боровец.По-миналата седмица ходих до Панчарево и май пак го засякох, но вече не си спомням.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Heuliez on 03.01.2008, 12:22:16
3278  редовно си е  на А3   спокс  не е бракуван,почти всеки ден го виждам  
Ето и няколко снимки които съм свалял от нета незнам на кой са   Има снмка и на салона  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 03.01.2008, 20:09:26
Всеки ден пътувам с 3278 по два пъти даже. Всичко си му е ок, само отоплението в задната част не работи. И салонът прилича на обор.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: бушона on 03.01.2008, 20:50:39
Ауу хубавец спомням си го чисто новичък.Леле какъв готиняк беше.Той е от руският тип нали?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 03.01.2008, 21:15:45
Quote from: бушона
Ауу хубавец спомням си го чисто новичък.Леле какъв готиняк беше.Той е от руският тип нали?
Да, жалко, че така са го занемарили. Липсва ми, преди го пускаха по 213/214, а сега по 3-ката не мога да го засека да се повозя....
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: maniak on 03.01.2008, 22:49:54
тия снимки, дето Heuliez ги е дал съм ги правил през лето 2005-то, от тогава съм го виждал веднъж-дваж.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 04.01.2008, 17:10:21
Нищо не изпускате, като не се возите в тая кочина...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 04.01.2008, 20:47:12
Quote from: Kaiser Kar
Нищо не изпускате, като не се возите в тая кочина...
Интересно дали това ще е първият 0345г, който ще мине ОР?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 04.01.2008, 22:59:11
Quote from: ozzy
Интересно дали това ще е първият 0345г, който ще мине ОР?

Ако не се е разпаднал дотогава или пък ако не изгори, защото хората са си накладили огън вътре, та да се спасят от студа... 100% ще е той. То на него нищо не му работи. Не може на Икарусите да светят лампите над вратите, а неговет - не, щото ги няма. Отопление почти няма, балатумът по пода е много странно рязан, сякаш е местен назад, седалките са лепени всичките, една даже е без меките части (всъщност, тази седалка доскоро липсваше изобщо, после сложиха обикновена), капандурите текат, почти всички дръжки са криви, при превключване на скоростите дърпа адски много.... Нищо не му е в ред.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 05.01.2008, 00:21:39
Quote from: Kaiser Kar
Ако не се е разпаднал дотогава или пък ако не изгори, защото хората са си накладили огън вътре, та да се спасят от студа... 100% ще е той. То на него нищо не му работи. Не може на Икарусите да светят лампите над вратите, а неговет - не, щото ги няма. Отопление почти няма, балатумът по пода е много странно рязан, сякаш е местен назад, седалките са лепени всичките, една даже е без меките части (всъщност, тази седалка доскоро липсваше изобщо, после сложиха обикновена), капандурите текат, почти всички дръжки са криви, при превключване на скоростите дърпа адски много.... Нищо не му е в ред.
Жалко за рейса....Как може такова безхаберие от страна на АП Дружба?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 05.01.2008, 14:32:16
Хора, на основен ремонт се пращат автобуси, за да им се оправя шаси, царски болт и други елементи по конструкцията. Не вярвам 3278 и който и друг О345Г да има такива проблеми поне до 2010 г.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: бушона on 05.01.2008, 18:38:32
Да ама той спешно се нуждае от ОР, но от Автото ги боли ****, че е уникален и е първият О 345 G в България.На мен много странно ми седи двойното предно стъкло.Неестествено е, че който да е Малашевски Икарус изглежда по добре от него и е с цялостно осветление, а при 3278 такова липсва.Дори на Землянските унгарски барутарници им светят лампите на вратите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 12.01.2008, 22:03:54
Да попитам Конектото (2003г.) с колко стъпала е на вратите   Щото съм чувал, че било с 2 а пък нали е по-ново от О345. Нещо не се връзва
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 12.01.2008, 22:15:11
Quote from: Tony
Да попитам Конектото (2003г.) с колко стъпала е на вратите   Щото съм чувал, че било с 2 а пък нали е по-ново от О345. Нещо не се връзва
с 1
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: kokicha on 14.01.2008, 17:52:55
Аз пътувах с такъв автобус , който имаше проблем със спирачките. Той беше по линия 280 на гараж Малашевци.Тези автобуси са произведени в Турция.Мисля , че пътуването с тях е приятно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 16.01.2008, 14:52:20
Днес задницата на 3592 беше клекнала почти до земята - за пръв път виждам такова нещо при 345г.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: KRAKOMOBILA on 27.01.2008, 18:56:50
Старите Конекто на Карат С, вообще не са кочини, държат си се много добре и могат да изкарат още много, какво се оплакваш ?  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 27.01.2008, 22:01:32
А и Карат нямат 345 Г
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 27.01.2008, 22:13:31
Ок, имат О 345, написал съм Г по инерция. Епа мало ли са новите Конекта и Ситарота та да пускат от старите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 27.01.2008, 22:23:49
Quote from: Ivo
Ок, имат О 345, написал съм Г по инерция. Епа мало ли са новите Конекта и Ситарота та да пускат от старите.
Според мен старите 0345-ки са си ок, според мен по-добре тях да пускат по 68, 59 и други селски линии.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 31.01.2008, 22:42:25
Quote from: ozzy
3672 от няколко месеца има отзад луминисцентни лампи, интересно защо в предната част няма  

Иначе лошо впечатление ми правят 3593 и 3595. Първият бучи повече от 3663, не знам какво са му направили
двигателя му е правен затова и звукът му е малко нетипичен. И двата са стабилни автобуси, вози се спокойно в тях.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 31.01.2008, 22:44:13
Quote from: ozzy
Иначе лошо впечатление ми правят 3593 и 3595. Първият бучи повече от 3663, не знам какво са му направили
3593 не беше ли с двигател от камион? Нали микробус се е натресъл отзад в него като е разбил двигателя и са му сложили двигател от камион. Ако е така, това обяснява бученето.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 31.01.2008, 22:47:36
Quote from: Ivo
3593 не беше ли с двигател от камион? Нали микробус се е натресъл отзад в него като е разбил двигателя и са му сложили двигател от камион. Ако е така, това обяснява бученето.
И какъв по-точно двигател са му сложили?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 01.02.2008, 09:05:19
Quote from: difian
Ако скоро зададе подобен въпрос и в темите за Ден Оутсен и МВ 0305 ще призная Иво за излекуван. Продължавай с терапията, колега  Виж колко трезво мислиш вече за Икарусите  
Не, в случая става въпрос за друго. Шофьора ми каза, че Ден Оудстена е супер здрав автобус, като се затговорихме за здравината на Икаруса.
Идеята ми беше, че един Ден Оудстен или О 305 Г издържа много повече време до ремонт и се поврежда по-малко от един Икарус.
По-скоро здравината на Икаруса е в каросериите-досега не съм видял Икарус с видимо размещвата се каросерия, е освен 1259 но те го спряха.
Освен това Икаруса е изключително универсален автобус-еднакво може да се ползва както в пустинята, така и в Сибир, да се движи по черен и разбит път, да се движи както в градските задръствания, така и по стръмни планински пътища и по магистрала.
Докато я пусни едно Ситаро при такива различни условия, да видим колко ще искара, а па да не говорим за турски Мерцедес. Тъй че това за здравината е спорно и субективно според мен.

Както за оригинален Мерцедес О 305 Г и турски О345 Г-можеш да намериш 30 годишен О 305 Г който е много по-здрав и се поврежда много по-малко от нов Конекто или О 345 Г например.

Но пък от турските например, модел О 302 Т, както някой беше писъл във форума е правен за държави от третия свят и бивши съветски републики, също е направен да може да се движи по черен път или по места без път (за това е толкова висок и предницата е по-малко изнесена пред предния мост, за да не опира)

И резбира се едно от най-важните неща е поддръжката. Тъй че този въпрос е доста спорен.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 01.02.2008, 20:36:38
Иво отново говориш наизуст. Казах ти докажими, че 345Г се развалят повече и дават повече дефекти от 305Г. Само, че няма да можеш, защото това не е вярно. 30 годишните кочини се трошат непрекъснато и нашите ги поправят постянно просто защото няма нищо сложно или модерно по тях, както и по Икарусите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 01.02.2008, 21:20:43
Quote from: borosport
Иво отново говориш наизуст. Казах ти докажими, че 345Г се развалят повече и дават повече дефекти от 305Г......
Еми нормално е О305Г да се чупят повече от О345Г, една от причините е разликата във възрастта. Не може да се сравняват 10-годишен със 30-годишен  . Ще видим О345/Г в какво състояние ще са след 10 години (ако издържат толкова)  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 04.02.2008, 12:06:35
Докато бяха в гаранция О345Г бяха различни автобуси
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 04.02.2008, 13:15:07
Quote from: Repcho
Докато бяха в гаранция О345Г бяха различни автобуси


Ами ако не се изключваха от скорост по време на движение може би щаха да са много по-добре сега.

И въпреки всичко смятам, че зелените са много по-добри от мановете.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 04.02.2008, 14:12:28
Quote from: emo
Ами ако не се изключваха от скорост по време на движение може би щаха да са много по-добре сега.

И въпреки всичко смятам, че зелените са много по-добри от мановете.

Салона на мановете е в много по-добро състояние от зелените. Е двигателите ручат, ама си даянят
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 04.02.2008, 15:34:29
Quote from: etnies
Салона на мановете е в много по-добро състояние от зелените. Е двигателите ручат, ама си даянят
Tук не съм съгласен. Кое му е по-удобното? При 4та врата трябва да носиш обувки макс 36 номер за да не се пребиеш по 3те стъпала. Щом аз щях да се пребия не знам какво остава за по трудно подвижни хора. Освен това като се кача от 4та врата главата ми опира в тавана, пък не съм от най-високите хора, едва при 3та врата е по високо.Осветлението при отворена врата е скрито в стъпалата, което като са били нови е вършело работа, но сега не. При зелените навсякъде стъпалата са еднакви (няма изкачване при 3ти мост), осветлението над вратите е напълно достатъчно и удобно при качване, дръжките са боядисани в червено, което е доста по приятно от сивите дръжки на МАН-овете. Дръначщите врати при МАН-овете няма да ги засягам. Кабината на водача при О345Г е много по стилно отделена от салона, което също е голям +, за електронните табели няма да отварям дума, защото нз дали са към салона.  Единственото предимство на МАН-овете бяха тапицираните седалки, но платът, който са използвали е некачествен и тези тапицерии вече са прокъсани, което от + се превърна в -.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 04.02.2008, 15:41:59
В общи линии съм съгласен, само + при мановете е, че имат повече лампи в салона.

А тапицерията се сложи, защото седалките при мановете са много по-накчествено монтирани и се изпочупиха.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 04.02.2008, 15:45:30
Quote from: emo
В общи линии съм съгласен, само + при мановете е, че имат повече лампи в салона.

А тапицерията се сложи, защото седалките при мановете са много по-накчествено монтирани и се изпочупиха.
да, това съвсем го забравих. Трябваше да избират - тапицерия или нови нитачни машини
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 04.02.2008, 18:30:47
Я кажете 3296 да не би да са му сложили двигател от Шкода-Мадара? Съвсем сериозно, днес го гледах като тръгва от Орлов мост, издава съвсем различен и много силен рев, точно като от Шкода-Мадара, и чади здравата. Като потегли от Орлов мост, чак задрънчаха стъклата на навесите на спирката, няма такъв рев.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 05.02.2008, 02:07:58
Quote from: Ivo
Я кажете 3296 да не би да са му сложили двигател от Шкода-Мадара? Съвсем сериозно, днес го гледах като тръгва от Орлов мост, издава съвсем различен и много силен рев, точно като от Шкода-Мадара, и чади здравата. Като потегли от Орлов мост, чак задрънчаха стъклата на навесите на спирката, няма такъв рев.
Видях го, не е толкова шумен, колкото 3593 или 3663 например. Така че е ОК
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 05.02.2008, 20:30:48
3296 за мен е най-добрият от 32** серия. И от Иво чувам за тези шумове. Аз такова нещо не съм чул.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 07.02.2008, 19:53:57
3578 и 3597 са възстановени след претърпените удари. на 3578 цялата предница е подновена, на 97-бронята
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 07.02.2008, 20:45:34
Quote from: Repcho
3578 и 3597 са възстановени след претърпените удари. на 3578 цялата предница е подновена, на 97-бронята
А с 3596 какво е положението?Не съм го виждал на линия...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Мачо on 14.02.2008, 15:54:06
Съвсем искрено казвам, че тези новите оранжеви Мерцедеси Цитаро като на логото с големите предни стъкла са първите автобуси, които ми харесват на външен вид от много години, още от времето на Конекто. Конекто винаги са ми харесвали, но другите автобуси, произвеждани в периода 2001-2006 не. Но тези ми харесват. а харесвам и тези по лииния 85 - 0305.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 14.02.2008, 21:12:28
3596 е оправен и днес беше по 306
3660 се е върнал от Дупница, но май си е стандартно изпълнение, а не 100% метан
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 14.02.2008, 21:26:46
Супер  А 3578 в движение ли е, защото не съм го засичал скоро?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 14.02.2008, 21:35:26
Quote from: ozzy
Супер  А 3578 в движение ли е, защото не съм го засичал скоро?
да, всички са в изпраност
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 22.02.2008, 13:03:07
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 22.02.2008, 20:14:23
Той не беше ли бригадирски на 306? Аз като гледам, и на 213 вместо надпис на табелата има някакъв правоъгълник, както е сега по 3. Пък аз имам снимки с тая реклама, но вече е 3277:)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 01.03.2008, 20:51:29
А това което не ми стана ясно е, от къде са купени "новите" двигатели Раба за Икарус? И кога е започнала смяната им? Понеже си спомням, че имаше 1 период през 90-те, когато тези коли пушеха изключително много и бяха много шумни ...още по времето, когато се движеха по 260.
Иначе етнийс е напълно прав за 0305 - при положение, че Мерцедес прави модела 20г. е нормално да прави подобрения по него. В миналото 1 модел се е правел с десетилетия, а не както сега, максимум 5г.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 01.03.2008, 21:03:39
Quote from: Ivo
Мисля че единствено О 405 ГН са с по-мощният двигател 360 коня с два турбокомпресора.
О405ГН са със същите двигатели като на О345Г  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 02.03.2008, 19:29:56
И всъщност в крайна сметка двигателя на 345Г колко конски сили е? 280 или 300?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 02.03.2008, 20:10:24
Quote from: borosport
И всъщност в крайна сметка двигателя на 345Г колко конски сили е? 280 или 300?

300. А и Репчо щеше да вади доказателства още преди 1 година.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 02.03.2008, 21:55:55
Quote from: etnies
300. А и Репчо щеше да вади доказателства още преди 1 година.
Аз знам че са 340 ама вие ме опровергахте. Важното е, че са бегачки  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 03.03.2008, 00:52:17
Quote from: Repcho
Аз знам че са 340 ама вие ме опровергахте. Важното е, че са бегачки  
Ти да видиш Икарусите по 204 нагоре по "България" какви бегачки са...  ...и как надбягват 0345...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 03.03.2008, 13:31:11
Това става единствено, когато на 345Г не им дават зор. Иначе присъствал съм на тройно изпреварване по Цариградско и 345Г беше в третата лента  Във втората Икарус, дружбенски, 3191 май, а най-отдясно Хюлиез. Да видиш гледка.
 Иначе Иво има проблем със снимката, но това е един от малкото наистина много добри 305Г по мое мнение.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: x3m on 04.03.2008, 22:20:26
Губиш насоката... Нали е установено, че е немско-езична страна... Излагаш се - в Китай говорят китайски, в Япония - японски, а в Канада - канадски-
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 05.03.2008, 10:51:35
Quote from: maniak
Не се изживявам на адвокат, защитник, или бат Бойко, но имам един единствен въпрос към теб - чувал ли си английското словосъчетание sustainable transport system, mobility, strategy или това са просто едни нечувани, неразбрани английски думи?
Ако последното е вярно, брат, не знам по какъв критерий въобще оценяваш градския транспорт  

Моля те, дръж се адекватно. Аз задавам конкретен въпрос, ти ми отговаряш с разни безсмислени контравъпроси. Да чувал съм ги тези думи и какво от това или по-точно виждал съм ги???  

100% едно Цитаро харчи повече от един О305Г - поне помня като купиха 1761-1771, че всички казваха, че харчат повече от икарус. Сега да не ми извадите някакви горивни норми от производителите, защото знаете, че в София автобусите карат на други норми.

Сега сериозно - София няма пари, т.к. правителството на Симеон премахна данък общини и частта от данъка върху доходоте, която остава за София. Дефакто от данъците, които постъпват в София около 28% остават за града, а останалите отиват за издръжка на други населени места.

По отношение на това, което казва бороспорт - главната далавера според мен идва именно от ОР на икаруси и стари мерцедеси - София издържа АРЗ Дупница, Лакавица и отчасти Омуртаг.

Сметките на Иво са много точни и го подкрепям. Изобщо не виждам вече за какво са нови автобуси за София - по-добре е да се купуват втора ръка 0405Г например - с тия разбити улици, неадекватно каране и никаква поддръжка това ни трябва. За какво са автобуси с блокировки на вратите, след като веднага се махат? Видахме какво стана с чешките трамваи 2041-2057 - в момента от чехия не могат да познаят, че тези трамваи са правени у тях.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 05.03.2008, 11:51:35
О405Г са много здрави автобуси, ремаркето е усъвършенствано в сравнение с О305Г,не увисват, не се изгърбват, лесно се поддържат, двигателите не са претенциозни. Това са най-подходящите автобуси за нашите пътища.  
Варненските не са мръдали откакто са ги донесли  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 05.03.2008, 12:24:04
Софийските вече приличат на обор повечето, хем ги клатят все по леки линии.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: eeasss on 05.03.2008, 20:34:34
евала Иво напълно съм съгласен с твойто мнение. Особено за по кофти линиите които минават през булверади с дупки павета и т.н не им трябват нови автобуси, а здрави автобуси. Е за линии като 84 и 284 например нови автобуси са резонни
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 06.03.2008, 01:58:21
E  за солото говоря. Последните два пъти като се возих хич не ме изкефи - и на двата салона беше станал на обор, а единия нещо го мъчеше много изкачването на Цариградското.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.03.2008, 12:11:13
Quote from: etnies
E  за солото говоря. Последните два пъти като се возих хич не ме изкефи - и на двата салона беше станал на обор, а единия нещо го мъчеше много изкачването на Цариградското.

Тихо! Да не вземат да ги засилят към Дупница и да им сложат шперплат или в Омуртаг, че да им сложат от хубавите седалки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.03.2008, 14:46:40
Quote from: emo
Тихо! Да не вземат да ги засилят към Дупница и да им сложат шперплат или в Омуртаг, че да им сложат от хубавите седалки.
тогава се събираме и лягаме пред автобусите, това ще е престъпление.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 06.03.2008, 16:06:14
Quote from: emo
Моля те, дръж се адекватно. Аз задавам конкретен въпрос, ти ми отговаряш с разни безсмислени контравъпроси. Да чувал съм ги тези думи и какво от това или по-точно виждал съм ги???  

100% едно Цитаро харчи повече от един О305Г - поне помня като купиха 1761-1771, че всички казваха, че харчат повече от икарус. Сега да не ми извадите някакви горивни норми от производителите, защото знаете, че в София автобусите карат на други норми.

Сега сериозно - София няма пари, т.к. правителството на Симеон премахна данък общини и частта от данъка върху доходоте, която остава за София. Дефакто от данъците, които постъпват в София около 28% остават за града, а останалите отиват за издръжка на други населени места.

По отношение на това, което казва бороспорт - главната далавера според мен идва именно от ОР на икаруси и стари мерцедеси - София издържа АРЗ Дупница, Лакавица и отчасти Омуртаг.

Сметките на Иво са много точни и го подкрепям. Изобщо не виждам вече за какво са нови автобуси за София - по-добре е да се купуват втора ръка 0405Г например - с тия разбити улици, неадекватно каране и никаква поддръжка това ни трябва. За какво са автобуси с блокировки на вратите, след като веднага се махат? Видахме какво стана с чешките трамваи 2041-2057 - в момента от чехия не могат да познаят, че тези трамваи са правени у тях.

 Емо не знам откъде си правиш сметките кой автобус колко харчи и как сметна, че 30 годишната кочина с двигател 11 хиляди кубика, ще харчи по-малко от новите автобуси. Ами я сметни една Лада на 20 години колко харчи и нещо западно, ново и на същите кубици. Колкото по-нови са дизеловите двигатели, на колкото повече стандарти отговарят, толкова по-малко харчат.
 Сега за "данък общини" както го наричаш. Значи той не е махнат, но от няколко години насам, откакто на власт не е СДС и кмета не е човек на управляващите, процента на връщане намалява.Затова са и малко парите от ДОД, ДОФЛ или както там му казват сега.
 Иначе за мен далаверата не е при ремонтите, а в самите гаражи с всякакви части, консумативи и т.н.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.03.2008, 16:24:55
Quote from: borosport
Емо не знам откъде си правиш сметките кой автобус колко харчи и как сметна, че 30 годишната кочина с двигател 11 хиляди кубика, ще харчи по-малко от новите автобуси.

На база мнения на шофьори. Не мога да им се доверя 100%, но ми казваха за зелените като дойдоха, че са по-мощни двигатели и харчат поне с 5 литра на 100 повече от старите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 06.03.2008, 17:28:28
Ама чадят много по-малко и имат евро-2, а конектата даже евро-3. А за Евро4/5 се счита че са колкото или по-екологични от метановите
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.03.2008, 17:34:37
Quote from: etnies
Ама чадят много по-малко и имат евро-2, а конектата даже евро-3. А за Евро4/5 се счита че са колкото или по-екологични от метановите

Ама това мнозина не ги бърка. Освен това като са произведени с Евро 2, като 10 пъти им се пипа двигателят мислиш ли, че еврото 2 се запазва.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 06.03.2008, 17:57:12
По тая логика на 3604 трябва да е Евро минус 2
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 07.03.2008, 13:49:45
Quote from: etnies
По тая логика на 3604 трябва да е Евро минус 2


Е да, ама 3762 изхвърля по-малко вредни емисии от който и да е зелен, т.к. е с изцяло метанов двигател.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 07.03.2008, 16:16:09
Еми аз това казвам - че количеството на вредните емисии не са признак за качество и да не се хвалят автобуси по този параграф, защото всички О305 и О305Г могат да минат изцяло на метан.

Еми аз това казвам - че количеството на вредните емисии не са признак за качество и да не се хвалят автобуси по този параграф, защото всички О305 и О305Г могат да минат изцяло на метан.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 07.03.2008, 16:28:28
O305 и на горивни клетки да мине се е кочина. Ама да спреме с офтопика, то е ясно че по тоя въпрос единимисилие никога няма да се достигне
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: maniak on 07.03.2008, 22:05:11
Оооо, ще стигнем, не бой се...
Един по един всички трябва да се убедят, че стари "лачени" рейсове секонд хенд не са вече за нас. И аз ще продължа да го набивам  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: denis09rspab on 14.03.2008, 21:05:27
Мъчи ме един въпрос. Понеже няколко пъти вече чета из форума как някои шофьори не искали да управляват Mercedes Conecto G говоря за АП "Земляне". Каква е причината дефекти ли дават незнам много ми е интересно, ако някой може да ми обясни ще бъде добре.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: x3m on 14.03.2008, 21:09:31
Първата причина е нормата за гориво - много често си в преразход и трябва да заплащаш наднорменото гориво, което си използвал.
Другата причина е, че въпросните автобуси се движат по най-натоварените и тежки линии, което също е голям кахър.


Quote from: Repcho
Бъди така любезен да споделиш каквото знаеш ако не е проблем

Не ми е разрешено.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 15.03.2008, 12:29:02
Quote from: x3m
Първата причина е нормата за гориво - много често си в преразход и трябва да заплащаш наднорменото гориво, което си използвал.
Другата причина е, че въпросните автобуси се движат по най-натоварените и тежки линии, което също е голям кахър.
Какво искаш да кажеш? Че всички шофьори на Конекто Г си плащат всеки месец преразхода на гориво от джоба?! Не ми се вярва! Или по-скоро, че просто кандидатите за Конекто не са такива майстори, като колегите си, които вече карат такива коли и все превишават лимита, заради това?! Или пък може би на 0305, понеже им артисва, са свикнали да точат гориво, а на Конекто не могат... Понеже на колите на Еридантранс, по специално на Оудстените всеки ден има запечатваща бележка на капака на тръбата към резервоара...Явно там са хванали шофьорите си в кражби...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 15.03.2008, 12:54:25
Quote from: bikerider_
Какво искаш да кажеш? Че всички шофьори на Конекто Г си плащат всеки месец преразхода на гориво от джоба?!

Не, удържат им го от заплатата.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 15.03.2008, 13:46:23
Питах гориво ли крадат или по-скоро са свикнали да форсират непрекъснато двигателя така, че без да искат правят тоя преразход?! Щото ако всички правеха преразход, нали се сещаш, че Конектата щяха до 1 да си стоят в гаража...
И не ми казвайте че лимита на гориво за 0305 и Конекто е еднакъв!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: denis09rspab on 15.03.2008, 13:57:35
По скоро не че форсират, а когато има задръстване и автобуса стои на едно място все пак изразходва гориво и аз мисля, че от там също идва проблема.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 15.03.2008, 15:01:11
Е то по тая логика и 0305 седят в задръствания, но не правят преразход...Малко вероятно да е от това. По-скоро някой тарикати точат гориво от по-маломощните 0305, които и харчат по-малко най-вероятно, но като се качат на мощните и повече горящи Конекта, и след като източат дежурните литри, номерът вече не минава и трябва да си ги платят...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: denis09rspab on 15.03.2008, 17:03:11
Ами може, бях чел листче със землянските линии, на коя колко гориво дават и на кой модел автобус по колко, но не помня нищо.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 15.03.2008, 17:37:25
Проблема не е в преразхода на гориво, което ако има някой кадърен в СКГТ трябва да го махне от гърба на шофьорите. Проблема е, че от Икарус примерно се точни много по-лесно нафта. Въобще проблема се решава по два начина както си говорихме с Гената. Премахва се простотията шофьорите да отговарят за преразхода, резервоарите се заключват и определен човек в гаража отговаря за тях, съответно пълни и изпразва и проблема е решен. Да не говорим, че СКГТ си позволява да два по-ниски норми на разход от производител.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 15.03.2008, 22:44:51
Нали се сещаш, колко изобретателен е българинът и че този човечец, който ще ключари резервоарите много бързо ще го отнесе, когато катинарите по резервоарите почнат да бъдат разбивани...или когато той самият почне услужливо да сипва излишното гориво направо в туби...
Много хубаво, че от Конекто се точи трудно! И много жалко, че шофьорите се оказват такива тарикати...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 17.03.2008, 11:23:16
И какво май вече писаХ някъде - на икарусите самата норма е по-висока. Цената да караш Конекто според мен е, че конектото не дава икономия и си около нулата, докато с Икаруса винаги си на плюс и то с по над 100 литра на месец. Но за сметка на това караш барутарник.

Аз лично бих предпочел по-малко пари, но да карам нещо нормално, отколкото да се мъча с икарус. А и другата причина е, че тия, които са карали 25 год. икаруси им е много трудно да свикнат с новите технологии - например да нямат ръчни скорости.

А какво е станало с 2507 и на мен ми е много интересно. Някой от вас няма ли повече информация? Това предполагам все пак целият гараж Малашевци го знае.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 18.03.2008, 22:58:56
Quote from: bikerider_
Иначе днес имаше и 1 0345 по 76.
Не знам от Земляне да са пускали коли на 76
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: x3m on 18.03.2008, 23:03:20
и защо трябва да са от Земляне... Малко ил зелени кочини има в гаража на Матю?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 18.03.2008, 23:30:23
Quote from: x3m
и защо трябва да са от Земляне... Малко ил зелени кочини има в гаража на Матю?
То напоследък има по 2 зелени кочини почти всеки ден по 76, днес в последните дни и по 1 ВМС. Според мен ще бъде така известно време, защото има 4 Хюлиеза на ОР в Дупница, като се върнат от ремонт ще се оправи положението.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: x3m on 18.03.2008, 23:31:56
По-скоро е свъзрано с безвъзвратната липса на 4 автобуса
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 18.03.2008, 23:38:02
Quote from: Repcho
Не знам от Земляне да са пускали коли на 76
В цитата от моя пост някъде да се споменава Земляне?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 19.03.2008, 00:05:45
Quote from: bikerider_
В цитата от моя пост някъде да се споменава Земляне?!
С цитирания от теб модел автобуси разполагат само в Земляне- и то само в 6 екземпляра.Нервното и нехайно писане на коментари води до подобни неточности и обърквания- съветвам те да наблегнеш на въпроса  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 19.03.2008, 00:19:26
Това, че не съм казал Г, не значи, че колата е от Земляне, нали?! Съветвам те да не ме апострофираш, когато объркване няма.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 19.03.2008, 00:42:23
Quote from: bikerider_
Това, че не съм казал Г, не значи, че колата е от Земляне, нали?! Съветвам те да не ме апострофираш, когато объркване няма.
Напротив, значи. Автобуси, модел О345 има САМО в гараж Земляне, в гараж Дружба, обслужващ линия 76, автобуси О345 НЯМА, има О345Г, което е различен модел. Имайки това предвид виж какво си написал и ще установиш, че е глупост.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: bikerider_ on 19.03.2008, 00:54:50
Тва е все 1 като кажа Икарус, а не съчленен Икарус да ме разбираш, че говоря за рязан такъв...Смешно нали?! Т.е. дребнаво жалко. Пък и още по-смешното/жалкото - Земляне да прати кола по 76...От кой ли гараж САМО са колите по 76?! ...ма кой да помисли за всичко тва... Ха сега пак помисли кой пише глупости и се извини!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: x3m on 19.03.2008, 09:06:11
Quote from: Repcho
Напротив, значи. Автобуси, модел О345 има САМО в гараж Земляне, в гараж Дружба, обслужващ линия 76, автобуси О345 НЯМА, има О345Г, което е различен модел. Имайки това предвид виж какво си написал и ще установиш, че е глупост.

Аз пък виднага го разбрах какво казва.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 19.03.2008, 10:49:23
И аз разбрах за какво казва и затова ви пиша - зелени мерцедеси, бели манове и т.н.

Ами на въпроса - при новите мерцедеси може доста точно да се изчисли колко харчат, докато на икарусите отклонението е доста голямо и то в полза на шофьора. А наистина има за мен малоумници - за мен са такива де, мазохисти, които обичат да карат автобуси със скорости. Хубавото е, че са малко.

347 наистина е страхотен и трябва да благодарим, че не му прецакаха салона, но двигателят му е слаб.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: x3m on 19.03.2008, 11:25:52
E, как прецневяаш кое е по-добре - със скорости или не... Все едно някога си карал нещо различно от колело.

Скоростите са много по-добре - много по-надеждни са откъм безопасност на движението.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tauri on 19.03.2008, 12:00:31
За градски автобуси по-добро от автоматичните скорости няма. Ако си направиш една проста сметка по колко пъти превключваш скоростите си на личния автомобил в градско движение ще ти стане ясно. Още повече че има автоматици на ZF които ще те надживеят при правилна поддръжка. Относно надежността и безопасност на движението не мисля че си прав.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 19.03.2008, 12:37:47
Quote from: x3m
E, как прецневяаш кое е по-добре - със скорости или не... Все едно някога си карал нещо различно от колело.

Скоростите са много по-добре - много по-надеждни са откъм безопасност на движението.

Колело съм карал 2 пъти. И двата пъти се пребих.

Като пътник казвам, че е по-добре да са автоматици, вече съм писал подробно защо.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 21.03.2008, 14:15:37
В Земляне хубавите автобуси имат номера 1101-1141.
Късите не ги броя за автобуси, така че остават само тези.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 21.03.2008, 14:38:21
Quote from: etnies
В Земляне хубавите автобуси имат номера 1101-1141.
Късите не ги броя за автобуси, така че остават само тези.

А 1124 е върхът.

Хубавите автобуси в Земляне са мноооого и всичките са модели О305, О305Г и Хюлиез.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 23.03.2008, 23:34:30
Тук (http://homepage.ntlworld.com/c.fuller1/Merc1.html) намерих любопитна информация за серия О405. Забелязах, че О345 е на основата на О305HLZ    (мисля, че вече е писано това)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 24.03.2008, 00:18:25
Дай някоя снимка, че нещо се съмнявам  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 24.03.2008, 14:16:06
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lud_pi4 on 24.03.2008, 20:25:23
Quote from: Tony
Дай някоя снимка, че нещо се съмнявам  

Снимката е от полския саит
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: maniak on 26.03.2008, 19:46:28
Quote from: Ivo
Ето снимка от днес на 3565 след ОР в Дупница, изглежда доста добре
[attachment=5330:3565.jpg]
ООО, перфектно изглежда  , само дето не му работят стоповете. Дали въобще зад плафоните се крият лампички, или са си ги спестили    
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 26.03.2008, 19:59:54
3278 преди около две седмици се върнал на линия, след около две седмици ремонт - отбелязвам, че вясакакъв плексиглас е премахнат, почистен е и върви тихо, но скърца при геленга малко. ТОй се върна отдавна де, но аз да ви го похваля.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 26.03.2008, 20:03:49
Quote from: Kaiser Kar
3278 преди около две седмици се върнал на линия, след около две седмици ремонт - отбелязвам, че вясакакъв плексиглас е премахнат, почистен е и върви тихо, но скърца при геленга малко. ТОй се върна отдавна де, но аз да ви го похваля.
Къде е бил на ремонт? В гаража ли?

иначе за 3565-на спирката се вижда че вратите вече се затварят и са почти затворени, демек спирачката би трябвало вече да е отпусната и за това не светят стоповете.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 26.03.2008, 20:08:21
В гаража май го ремонтираха 3278, но са си свършили работата. Щом и плексигласа са махнали.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 27.03.2008, 01:00:25
Quote from: Kaiser Kar
В гаража май го ремонтираха 3278, но са си свършили работата. Щом и плексигласа са махнали.

Aми, просто им дойде поръчката стъкла.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 27.03.2008, 21:39:05
Иво, ти в шперплата под прозорците вглеждаш ли се. Гледам че имаш набито око за отопление, осветление, седалки и т.н.  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 27.03.2008, 22:42:17
На 2161 всички прозорчета отвън за аварийните дръжки са покрити с обявите за набиране на шофьори.Може би варианта със СД-тата от ВМС-тата е по-угледен.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 28.03.2008, 03:14:50
Quote from: Repcho
3679 е в Дупница заради рекламация боя
Да не повярва човек, че връщат рейс за рекламация...

Иначе щом на 3278 са махнали плексигласа, дали и 3297 ще се уреди с нови стъкла?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 04.04.2008, 20:13:07
Quote from: Repcho
и е станало много добре  
Ето го  
[attachment=5525:3668.jpg]
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 08.04.2008, 23:10:36
3296 е в Дупница
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 09.04.2008, 01:24:04
Quote from: Repcho
3296 е в Дупница

Почна ли се?  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: x3m on 09.04.2008, 09:01:59
Quote from: Repcho
3296 е в Дупница

Машаллах!

Доживях го!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 09.04.2008, 10:44:36
Quote from: Repcho
3296 е в Дупница


Предполагам е претърпял удар. Едва ли ще го карат на ОР.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 09.04.2008, 11:10:35
Ако са почнали с ОР-тата на 345Г тъкмо ще видим какво точно ще им правят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 09.04.2008, 12:40:59
Quote from: borosport
Ако са почнали с ОР-тата на 345Г тъкмо ще видим какво точно ще им правят.


Абсурд е! О302-ките изкараха 15 год. без ремонт. Зелените са много по-добри от тях и смятам, че могат да изкарат 20 г. без ремонт. В Дупница могат само да оправят шасита и салони. Не вярвам на 3296 да му се е продънило шасито - според мен просто има някакъв удар и го сглобяват.

Иначе ако им правят ОР - ами може да махнат оригиналните плоскости, да сложат бял шперплат, да сложат нов под и да боядисат тавана в бяло, да изкарат икарусови плафони в салона и отвън да ги пребоядисат в оранжево. Също така да махнат задното стъкло и да го заменят с ламарина.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 09.04.2008, 14:14:26
На 3296 доколкото разбрах ще му правят някакви специални заварки на третия мост и затова е там.

Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 16.04.2008, 12:37:02
Тук е мръсен, всъщност отвън има вид, отвътре нз как е, но седалките не са сменяни, плоскостите също, май само пода е сменян от салона. Иначе преди ремонта си беше голяма трагедия-оголени жици, прокъсан мех и т.н.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Raubtier on 20.04.2008, 00:52:18
Quote from: Repcho
Люси отиде на рязан Икарус, а въпросния от 3677 не е качен на зелен против волята му, вервай ми. Освен това на 3583 най-сетне му направиха скоростите

Като знам как не им дават отпуск и се бачка до дупка, поради липса на хора,  по-вероятно е на човека да не му се качва на нищо  
не че има нещо против автобуса.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 24.04.2008, 14:42:47
Само румънските Кънекто на Карат ли имат колонки в салона? Днес си слушах музика.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 29.04.2008, 22:24:55
Има  заявка за частичен ремонт в Дупница на 20 броя О345Г. Ще се ремонтира главно външен вид-корозия около калниците и най-вече следи от удари. В салона ще се наблегне на дюшемето, което ще се кърпи както и подовата настилка
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 30.04.2008, 03:38:37
Quote from: Repcho
Има  заявка за частичен ремонт в Дупница на 20 броя О345Г. Ще се ремонтира главно външен вид-корозия около калниците и най-вече следи от удари. В салона ще се наблегне на дюшемето, което ще се кърпи както и подовата настилка
Дано само да не ги прецакат тотално.... 3296 по тая линия ли е в Дупница?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 30.04.2008, 09:18:34
Quote from: ozzy
Дано само да не ги прецакат тотално.... 3296 по тая линия ли е в Дупница?
Quote
На 3296 доколкото разбрах ще му правят някакви специални заварки на третия мост и затова е там.
не четеш
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 30.04.2008, 12:03:50
А и 3296 си е вече в София. Вчера беше на 204 както обикновено.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 30.04.2008, 13:11:32
ОК, грешката е моя.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 07.05.2008, 14:15:28
3277 имаше три плексигласови стъкла на врати, а сега няма нито едно вече. Поздравления!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 09.05.2008, 12:48:19
Вчера разбрах, че 3296 не е бил в Дупница.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 14.05.2008, 11:53:47
Quote from: Ivo
Точно за това преди време един шофьор ми разправяше, че като бил карал 2-3 пъти О 345 Г като си включи на скорост все едно някой го блъскал отзад. Друго, за което ми беше споменал, е че при О 345 Г скоростите "буксуват"

Еми много ясно че ше го блъсне - като е свикнал на барутник, дето педала е до дъно и пак неможе да откине и ползва същата сила на зеления...
И ми е чудно кое точно и как буксува, като те имат АСР.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 14.05.2008, 11:58:59
Quote from: etnies
Еми много ясно че ше го блъсне - като е свикнал на барутник, дето педала е до дъно и пак неможе да откине и ползва същата сила на зеления...
И ми е чудно кое точно и как буксува, като те имат АСР.
ASR нямат отдавна, а буксуване наистина се беше получило при 2-3 автобуса
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 14.05.2008, 13:02:45
Quote from: Repcho
ASR нямат отдавна, а буксуване наистина се беше получило при 2-3 автобуса

E как да няма, те трябва да са бъзикали и по компютътра, зада го байпаснат съвсем? По спомени докато зелените бяха в Земляне и абс и аср си им работеше...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 19.05.2008, 17:38:07
Какъв златен шанс се изпусна О345 да обслужват витошките линии на Дружба. Много ме е яд. Вместо резняците да минат "н"-ти основен ремонт трябваше всичко зелено да се събере в Дружба.    
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 29.05.2008, 17:41:16
Радостна новина-в Дружба се маха плексигласа и се заменя с оригинални стъкла. Утре е ред на 3287 и 3291 да се сдобият с "екстрата"
Явно сигналът ми от преди 4 год. има резултат и след тогавашния отговор, че се чака доставка, май тя е дошла  
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 29.05.2008, 17:45:07
Quote from: Repcho
Радостна новина-в Дружба се маха плексигласа и се заменя с оригинални стъкла. Утре е ред на 3287 и 3291 да се сдобият с "екстрата"
Явно сигналът ми от преди 4 год. има резултат и след тогавашния отговор, че се чака доставка, май тя е дошла  


Е аз направо трябва да скачам от радост, че в старите мерцедеси смениха лампите с луминисцентни само 2 месеца след жалбата ми. Или по-точно да са доволни тези, които се возят в тях нощно време де.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 29.05.2008, 17:55:40
По-скоро прокуроските проверки в Автотранспорт имат резултат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 29.05.2008, 18:01:02
Quote from: CKD
По-скоро прокуроските проверки в Автотранспорт имат резултат.

... например как застраховател дава пари за стъкло струващо примерно 300 лева, а се слага плексигалс за 20.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: GAULOISES on 29.05.2008, 18:01:23
Quote from: Repcho
Радостна новина-в Дружба се маха плексигласа и се заменя с оригинални стъкла. Утре е ред на 3287 и 3291 да се сдобият с "екстрата"
Явно сигналът ми от преди 4 год. има резултат и след тогавашния отговор, че се чака доставка, май тя е дошла  
Значи няма смисъл да се прави предложение за това да се подменят гадните ламарини на 0305 и 0305g с оригинални
заоблени стъкла, защото ако обещаят че ще ги подменят и докато се изпълни доставката може да не е останал
и един автобус от тези два модела.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 29.05.2008, 18:39:37
Quote from: emo
... например как застраховател дава пари за стъкло струващо примерно 300 лева, а се слага плексигалс за 20.
За мен нещата пак нещо не се връзват.В работата ми работим точно със стъкла.Нашите са за строителството, но пак са с дебелина 4.4.1, триплексови.И едно парче 80х80 например е около 50 лева в бял цвят.Ние работим точно с БГ автостъкла, които по мой наблюдения са и доставчиците на дружествата в София.Преди няколко години взимах от Бриколаж едно парче плексглас, 8мм, беше непрозрачно бяло(следователно възможно от най-скъпите), размерът не си спомням, може би 2000х1000 и ми взеха сто и няколко лева.Така че това с цените малко ме съмнява.и да има разлики, според мен не са толкова фрапантни, че да работят с плексиглас.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 30.05.2008, 02:50:31
Quote from: Repcho
Радостна новина-в Дружба се маха плексигласа и се заменя с оригинални стъкла. Утре е ред на 3287 и 3291 да се сдобият с "екстрата"
Явно сигналът ми от преди 4 год. има резултат и след тогавашния отговор, че се чака доставка, май тя е дошла  
Кайзер Кар беше писал преди време за това как 3277 вече няма и един плексиглас.

А 3598 на ОР ли е?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 30.05.2008, 16:17:42
Quote from: ozzy
А 3598 на ОР ли е?
да
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 31.05.2008, 15:57:41
Quote from: difian
За мен нещата пак нещо не се връзват.В работата ми работим точно със стъкла.Нашите са за строителството, но пак са с дебелина 4.4.1, триплексови.И едно парче 80х80 например е около 50 лева в бял цвят.Ние работим точно с БГ автостъкла, които по мой наблюдения са и доставчиците на дружествата в София.Преди няколко години взимах от Бриколаж едно парче плексглас, 8мм, беше непрозрачно бяло(следователно възможно от най-скъпите), размерът не си спомням, може би 2000х1000 и ми взеха сто и няколко лева.Така че това с цените малко ме съмнява.и да има разлики, според мен не са толкова фрапантни, че да работят с плексиглас.

 И все пак говорим за автостъкло, не за стъкло за джам. Те нали отговарят на други спецификации и са доста по-скъпи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 31.05.2008, 16:29:47
Quote from: borosport
И все пак говорим за автостъкло, не за стъкло за джам. Те нали отговарят на други спецификации и са доста по-скъпи.
Нали ти казвам колко излиза едно прозрачно триплексово стъкло със стандартен размер общо взето.а тук се котираше цена от 300 за бройка стъкло.За извити форми, за които се прави калъп и т.н. може. но по врати и отстнаи определено не се искат такива.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 05.06.2008, 00:36:53
Quote from: difian
За мен нещата пак нещо не се връзват.В работата ми работим точно със стъкла.Нашите са за строителството, но пак са с дебелина 4.4.1, триплексови.И едно парче 80х80 например е около 50 лева в бял цвят.Ние работим точно с БГ автостъкла, които по мой наблюдения са и доставчиците на дружествата в София.Преди няколко години взимах от Бриколаж едно парче плексглас, 8мм, беше непрозрачно бяло(следователно възможно от най-скъпите), размерът не си спомням, може би 2000х1000 и ми взеха сто и няколко лева.Така че това с цените малко ме съмнява.и да има разлики, според мен не са толкова фрапантни, че да работят с плексиглас.

Да де, ама те слагат 3 или 4мм плексиглас, който е около 25-35 лв/кв.м, докато триплекса е поне 8-10 пъти по-скъп. Не забравяй, че стъкла за автобуси не прави всеки, а и тези 80х80 са стандартни квадрати, при това масови.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 05.06.2008, 01:06:34
Quote from: etnies
Да де, ама те слагат 3 или 4мм плексиглас, който е около 25-35 лв/кв.м, докато триплекса е поне 8-10 пъти по-скъп. Не забравяй, че стъкла за автобуси не прави всеки, а и тези 80х80 са стандартни квадрати, при това масови.
За цените на плексигласа ще си запазя особеното мнение- лично аз говоря по спомен и трябва да се мине през Бриколаж или Практикер за проверка.Казвам ти цени на БГ Автостъкла, с които работим.Поне техни са стъклата на 939, туристическата Сетра полу-кабриолет...Не съм виждал сега новосменените стъкла какво лого на производител имат(ако имат).Този размер 80х80 ти го давам произволен.При нас всяка поръчка е с различна височина(височината обикновенно поне за поръчката е еднаква за всички), а като дължини и по двайсет различни е имало, единични или по няколко бройки( не винаги колонките на парапета може да са през равни растояния, различно по глемина тераси...).Така че не е масово, просто е една от последните поръчки ми беше такава и ми е пресен споменът за цена на бройка с този размер.Най-добре ще е да звънна на колежката в БГГ и да я питам дали ще може да ми каже нещо повече за автобусните стъкла.Не знам дали тя не е само за строителството и дали няма да ми се заобяснява с търговски тайни, но ще пробвам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 20.06.2008, 20:06:15
Най 'плексигласовия' автобус - 3297 вече е със стъкла- ХВАЛА
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 16.07.2008, 20:00:21
Утре 3585 пътува за Дупница, за същото като 3296 преди време
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 16.07.2008, 23:34:29
3296 пък защо е ходил в Дупница? И той ли е претърпявал тежка катастрофа или просто си е амортизиран? Предварително се извинявам, ако отговора на въпроса ми вече е даван просто не го открих :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 03.08.2008, 01:04:48
Няма да ви лъжа, положението с 3598 е предаварийно. За толкова време висене в Дупница е останал почти на скелет - седалките ги няма, тръбната арматура също, меха и той, обшивката е свалена  и по него не кипи кой знае каква работа. Опасявам се от най-лошото, но да видим :) Надеждата умира последна
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vasko456 on 03.08.2008, 01:40:56
ние като ходихме да прибираме 2616 от дупница, 2615 беше в същия вид (3598)а сега си е вече на линия. Не се притеснявай :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 03.08.2008, 11:08:15
ние като ходихме да прибираме 2616 от дупница, 2615 беше в същия вид (3598)а сега си е вече на линия. Не се притеснявай :D
Въпросът е, че до момента не сме виждали импровизации върху 0345 Г.Всички се молим денонощно за автобуса, и дано света Богородичка му помогне да се върне жив, здрав и неопетнен...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 04.08.2008, 13:18:53
3585 и 3698 са вече в София
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.08.2008, 13:08:57
Ако зелени мерцедеси минават Основен ремонт, то значи те изобщо не са толкова издържливи, колкото си мислех. Дано поне да изчистят седалките из основи.

А по тази логика, то и Мановете са за ремонт.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.08.2008, 13:14:27
Ако зелени мерцедеси минават Основен ремонт, то значи те изобщо не са толкова издържливи, колкото си мислех. Дано поне да изчистят седалките из основи.

А по тази логика, то и Мановете са за ремонт.
На ОР е само 3598, нещо като експериментален е. Иначе за ДУпница заминава и 3589 пак за същите заварки като на 3296 и 3585. Преди на 3597 тази операция са я правили в гаража.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.08.2008, 13:19:45
Не може ли в гаража да ги правят тези неща? Защо трябва да се излизават пари на Дупница?

По отношение на основния ремонт - най-важното е шасито. Дано там няма повреди, защото все пак тези автобуси се шпълнят страшно много.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vesko76 on 06.08.2008, 13:24:17
Само да вметна, че МАН-овете са на по 600 000км, докато зелените на 800 000 (по груби сметки), така че МАН-овете имат още време преди ОР.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.08.2008, 13:29:16
Само да вметна, че МАН-овете са на по 600 000км, докато зелените на 800 000 (по груби сметки), така че МАН-овете имат още време преди ОР.

Ами според мен са по-некачествени - визирам ужасното скърцане, което се чува откъм царския болт. Нещо, което го няма при зелените.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.08.2008, 13:38:58
Откакто са в БГ зелените са най-експлоатираните автобуси от целия гараж. Няма по-големи работяги от тях
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vesko76 on 06.08.2008, 13:42:09
Ми и най-здравият рейс да го оставиш без поддръжка, и той ще се скапе.............
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.08.2008, 17:36:50
Все пак мисълта ми е, че първият О302, който мина на основен ремонт беше точно на 15 год. А първият О345Г е на 9 и половина. А е логично с всяка следваща година автобусите да са още по-издържливи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.08.2008, 17:39:17
Друг в въпроса колко беше наложителен ремонта на 3598. Според мен пода можеше спокойно да бъде поправен в деповски условия, външния му вид също си беше нормален. Вследствие на неколкократните удари отпред имаше леки изменения при фара и бронята, но те бяха незабележими за обикновено око :) Цялата работа според мен е че трябва да се усвоят едни пари
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.08.2008, 17:43:35
Задължително условие за всички зелени мерцедеси е седалките им да бъдат измите основно от всичките им страни, защото в момента са гнусно мръсни, надрани и надраскани. Част от това важи и за плоскостите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.08.2008, 17:53:01
Като бяха нови се купуваха специални препарати, с които се миеха седалките и плоскостите, но тази практика бързо се преустанови. Действително седалките, прозорците, плоскостите се нуждаят от основно измиване, но това може да стане и в София :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 06.08.2008, 20:55:36
Дано сумата по фактура да не включва нови седалки и боядисване на пласкости...А и ако този излезе сравнително добре изглеждащ, за следващите старанието може и да е друго...

@емо: Напротив производствения и експлоатационен цикъл на съвременните творения на индустрията е все по-кратък и кратък !
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vesko76 on 06.08.2008, 22:50:40
Не че съм скептичен, обаче и тб 2711 беше отлично ремонтиран. Ама следващите отрочета..........
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: LG_ on 06.08.2008, 23:01:57
:) Цялата работа според мен е че трябва да се усвоят едни пари

Абсолютно правилно съждение. Трябва да се отбележи и че това са неконтролируеми такива.

дифиан и емо, въпросът с живота на возилата не се изчерпва само с това на колко са години, а по-скоро на колко километри са, къде са изминавани тези километри и качеството на горивата.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 07.08.2008, 11:53:57
дифиан и емо, въпросът с живота на возилата не се изчерпва само с това на колко са години, а по-скоро на колко километри са, къде са изминавани тези километри и качеството на горивата.
Жъвотът зависи от много обстоятества- качеството на материалите и сглобката, след това условията на експлоатация и качеството на поддръжката, използваните консумативи...

Но ефакт, че в съвремието максимата да се правят нещата дълговечни и скъпи е отстъпила пред евтините решения, които се експлоатират по-кратко и след това  по-лесно се заменят с нови подобни...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 07.08.2008, 14:09:44
LG_ , знам за това. нали и аз много пъти съм писал, че рециклираните мерцедеси, въпреки че са на по 23-29 год. са много хубави автобуси, точно поради факта, че са внасяни в България доста след тяхното производство, като дотогава са експлоатирани при много по-нормални условия отколкото в София.

Затова сравнявам О345Г с О302 - т.к. те са си в София от тяхното производство(почти де, изключвам факта, че зелените са дошли в България половин година, че и повече след тяхното производство, но дотогава не са карани)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 07.08.2008, 17:31:49
Но ефакт, че в съвремието максимата да се правят нещата дълговечни и скъпи е отстъпила пред евтините решения, които се експлоатират по-кратко и след това  по-лесно се заменят с нови подобни...
Много си прав, нали трябва да се печели и от сервиз и резервни части, няма как  :D Всичко се прави така вече за съжаление.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 07.08.2008, 20:27:24
 Ами много ясно, че ще е както ви казва Дифиян. Ако трябваше новите Конекто и Ситаро да са здрави колкото 305-ците да кажем цените знаете ли какви щяха да са. Цените на матариалите и работната ръка имате ли си на идея за последните 30 години колко пъти са скочили. Не случайно новите возила стават все по-пластмасови и чупливи. Да не говорим, че никой няма да си сложи главата в торбата да прозиведе нещо, което да изкара 10 години без проблем, защото просто ще умре от глад.
 А всички са доволни като вземат автобуса на лизинг и след 5 години нов пак на лизинг и с отстъпка.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: бушона on 31.08.2008, 09:45:08
Докато ровех из мобиле.де да видя как се движат цените на автобусите попаднах на това.МБ Конекто, произведено 2002 за продан в София.Дали Карат не са започнали да разпродават старите си автобуси? http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=71489822&__lp=1&scopeId=B&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=17200&makeModelVariant1.modelDescription=345&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Bus&segment=Truck&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&grossPrice=false&customerIdsAsString=&lang=en&pageNumber=1
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: NiGhtPiSH on 31.08.2008, 12:29:58
Определено е каратско конекто ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 31.08.2008, 12:51:44
Би могло СКГТ да ги изкупят, не са много скъпи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: maniak on 31.08.2008, 13:09:58
15 бройки. И цената не е лоша (въпреки, че като знам по какви пътища са се движили и половината не бих дал). Бива си я офертата.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: бушона on 31.08.2008, 13:45:31
Това като гледам е адреса на Балкан Стар.Ще следя дали и останалите няма да се появят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 31.08.2008, 19:30:20
А пък автобуса на снимката май е 9024.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 31.08.2008, 22:08:30
Хайде стига с тия таралясници! Не ни трябват! За тия пари могат да купят нископодов Мерцедес, с хубави сеалки и салон, с климатик, с ел.врати, с по-мощен двигател, без съскащи възглавници, с тахограф, със стъклопакет на стъклата, при това много по-запазен. Ако ще се вземат автобуси втора употреба, нека поне са качествени, и да отговарят на европейските изисквания, а не такива, правени за страни от третия свят. С тях ли да се сравняваме?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 31.08.2008, 22:15:32
Според мен седалките и салона са си ОК, двигателят също и като цяло са доста запазени. По-добре е да се движат те, отколкото 3880-3894 или пък Кентите. Даже ме кефят повече и от 0305.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 31.08.2008, 22:19:56
Повози се на О 405 Н или О 405 ГН и ще си промениш мнението.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 31.08.2008, 22:22:24
Повози се на О 405 Н или О 405 ГН и ще си промениш мнението.
Возил съм се във Варна, но не успя да ме впечатли с нещо.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: бушона on 01.09.2008, 07:10:07
И мен не ме е впечатлил.Във всички случаи си мисля, че Конекто е по-модерен от БМЦ само, че не е нископодов.И двигателят е мощен и не пълзят като БМЦ-тата.И по-добре тях от колкото някой западноевропейски отпадък, който не си знае годините и километрите, пък бил той и с климатик, който се съмнявам да работи.Тия Конекта поне знаем къде и как са експлоатирани.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 02.09.2008, 16:27:45
Тия конекта на Карат(без кочините с ръчни скорости) + петте Конекта на Ивкони са си много добри. Много по-добри от БМЦ-тата, обаче на София не й трябват единични автобуси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 03.09.2008, 00:17:37
3598 вече е в Дружба за оборудване. Отвън са се опитали да имитират оригиналната разцветка, естествено не са успяли. Отзад стоповете са нови, отвътре пода ми се видя, че е нов, а при стъпалата гумите, които едно време бяха жълти са ги начуквали с пирони.

3552 вече е в Дупница
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 08.09.2008, 23:00:06
3597 е в ужасно състояние. При 4-та врата пода пропада, отгоре е кърпено, като е сложена няква дъска ковната с няколко пирона, по пода всичко е омазано в масло отзад, а седалките са станали черни, откъм съчленението нещо много хлопа.
3591-от към съчленението при по-остър завой много скърца, и се чуват някви трясъци
3586-оня ден едвам тръгваше. При подаване на газ реве и неще да тръгне, след което посредваше рязко тръгване. При сменяне на по-високите предавки са получаваха някакви вибрации, по едно време въобще нещеше да включи на по-горна скорост. Изкара до последната спирка и отиде за гараж.
Е тия рейсове ако не вземат да минат ремонт имам чувството че ще се разпаднат, щом заваряват мостове по тях дори, представете си какво е положението. Все повече имам чувството, че в момента в София най-зле са О 345 Г. Че то дори рязаните Икаруси са по-добре, ако не друго поне вътре е много по чисто и не им пропада пода, а пък и седалките са им тапицирани и по-удобни. Е са вярно че те минаха наскоро ОР и цялото им салонно обзавеждане е чисто ново, а на О 345 Г на 10 години но все пак.
Все пак признавам, че от О 345 Г все още попадам и на добри машини, видимо без повредени скорости и прецакано окачване. Например 3577, 3581, 3282, 3585 горе-долу биват.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 09.09.2008, 23:23:04
Днес сефтосах 3598-горе долу прилично изпълнение е:
Подът е от черния балатум, на кръгчета (тип Икарус), седалките не са измити, а са боядисани, шперплатът не е пипан, таванът е измит, има нова щора за водача, отвън е боядисан доста зле. Аз му давам 4.5 по шестобалната система

(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/44/00_00_0000/Picture_021_resize_1220991566.jpg)

(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/44/00_00_0000/Picture_020_resize_1220991562.jpg)

(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/44/00_00_0000/Picture_018_resize_1220991549.jpg)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 09.09.2008, 23:40:13
На снимките изглежда прилично добре. Как е със звукоизолацията?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 09.09.2008, 23:45:11
звукоизолацията му е перфектна
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 10.09.2008, 00:35:20
Жалко, че табелите му не бачкат  :(  Освен това можеше да му махнат и лепенките от тавана.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 10.09.2008, 12:50:01
Много ми харесва ремонтът на 3598. Особено с пребоядисването на седалките. Обаче това нещо не могат ли да го правят в гаража, заедно с чистенето на тавана, плоскостите и слаганаето на черен под? Защо се дават пари на Дупница?
Или е укрепвано и шасито?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: maniak on 10.09.2008, 17:21:14
Ако са давани пари само за козметика по-добре въобще никъде да не ги пускат за ремонт - поне ще са на линия и няма да има от "най-добричките" 0 305Г и "още-по-по-най-добричките" Икаруси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: LG_ on 10.09.2008, 19:08:47
Пребоядисването на седалките има логика, толкова доколкото пластмасата с времето е остаряла и променила цвета си и само с измиване с паростружка няма да изглежат кой знае колко добре. Ще видим дали боята ще се задържи

Знаели се колко струва OР-то на 3598?

Quote
На снимките изглежда прилично добре. Как е със звукоизолацията?


свикнали да гледаме мизерни автобуси е нормално този да изглежда добре
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tauri on 10.09.2008, 20:27:48
Не е зле Repcho да каже какво са му правили като ОР защото според моите рабирания за ОР трябва да му се направи:
-ревизия ДВГ, която включва ГНП, дюзи, сегменти, дефектоскопия на блок, глава, бутала, подмяна на гарнитури глава, картер, турбо и всякакви гумени съединения.
-ревизия СК, смяна на изпълнителни цилиндри, дефектоскопия на валове, колела, синхрони и кожух СК.
-ревизия компресор
-мерене и ревизия на ел. вериги.
-боядисване,смяна на антикорозионното покритие (ако има такова) и тенекии, подмяна на под и елементи от салона.
И след такъв ОР автобуса може да служи още толкова.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 11.09.2008, 00:10:57
Quote
-ревизия ДВГ, която включва ГНП, дюзи, сегменти, дефектоскопия на блок, глава, бутала, подмяна на гарнитури глава, картер, турбо и всякакви гумени съединения.
не
Quote
-ревизия СК, смяна на изпълнителни цилиндри, дефектоскопия на валове, колела, синхрони и кожух СК.
не
Quote
-ревизия компресор
не
Quote
-мерене и ревизия на ел. вериги.
не
Quote
-боядисване,смяна на антикорозионното покритие (ако има такова) и тенекии, подмяна на под и елементи от салона.
да, с доста ниско качество, днес видях че шперплатът в салона и по-точно в ремаркето е сменен с тип мраморен,  но не видях едно винтче да е завито до края или правилно, правете си сметка, там където не са го пипали шперплатът е добре. Доколкото знам и по шасито не е пипано, само козметиката в салона и боята отвън са правили
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 11.09.2008, 00:20:26
В такъв случай по-добре да не го бяха ремонтирали... :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 11.09.2008, 02:28:15
В такъв случай по-добре да не го бяха ремонтирали... :angry:
Държа да подчертая, че обсъждаме и опитния образец, след които едва ли ще бъдат взети поуки, а качеството дори пропорционално ще намалява при следващите ремонти ! Шок и ужаст...

И все пак Гената ми казва, че техническата профилактика се прави в гаражите(както знаем ОР по АРЗ-тата са козметични или при нарушена конструкция на шаси и каросерия).Такава на 3598 ще бъде ли направена, за да се каже, че все пак е ОР, или ще си останем на едното пръскане отвън !?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tauri on 11.09.2008, 09:24:19
Интересно ми е какво пише на фактурата за ремонта.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: LG_ on 11.09.2008, 10:42:54
Quote
-ревизия ДВГ, която включва ГНП, дюзи, сегменти, дефектоскопия на блок, глава, бутала, подмяна на гарнитури глава, картер, турбо и всякакви гумени съединения.
не
Quote
-ревизия СК, смяна на изпълнителни цилиндри, дефектоскопия на валове, колела, синхрони и кожух СК.
не
Quote
-ревизия компресор
не
Quote
-мерене и ревизия на ел. вериги.
не
Quote
-боядисване,смяна на антикорозионното покритие (ако има такова) и тенекии, подмяна на под и елементи от салона.
да, с доста ниско качество, днес видях че шперплатът в салона и по-точно в ремаркето е сменен с тип мраморен,  но не видях едно винтче да е завито до края или правилно, правете си сметка, там където не са го пипали шперплатът е добре. Доколкото знам и по шасито не е пипано, само козметиката в салона и боята отвън са правили


Ти както го иzкара все едно не е минал ОР.
или и тука е "трябвало да се усвоят едни пари"

Впро4ем откъде zнае6, дане си гледал протокола от ОР то?

Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 14.09.2008, 21:55:07
Разочаравон съм от това, което са причинили на 3598 в Дупница :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 30.09.2008, 16:42:23
Прочетете само удебеленото. С това искам да ви покажа, че на кривия пътник всички автобуси ще са му скапани. От подчертаното се вижда, че само един е икарус, а 4 са зелени мерцедеси.
Преди 2 месеца гледах репортаж за задръстванията по някоя телевизия и репортерите се качиха в оранжево Конекто или Цитаро по 404. Попитаха пътниците доволни ли са и те почнаха да мрънкат колко е мръсно, тясно, как автобусите са претъпкани и сочеха точно новия автобус!
Това ви го давам като пример, защото преди десетина дни четох мнения на Иво и на някой, който твърдеше, че пътниците

На 03.06.2008г. в 12.10 часа бях на спирка "Блок 304" в "Дружба"2 да чакам рейс 204, за да се предвижа до центъра на София.В 12.30 часа минаха 5 автобуса към последната спирка. В 12.50 дойдоха три, един след друг с номера 3296,3282,3459.За този период от време 50 мин.трябваше да минат 5 коли през интервал от 10мин Необходимо ли е 5 коли да стоят на последна спирка,за да дойдат после заедно,за да не би да се изгубят по пътя.Държа да отбележа,че задръстване нямаше,защото за 20мин стигнахме до центъра.Обадих се на диспечерка- та и я попитах,защо рейсовете стоят на последна спир- ка,а после ги пуска заедно.Не било така,те се настига- ли в задръстването.Моля Ви,обяснете на служителите си, че за 1 спирка в Дружба2 не могат да попаднат в за- дръстване,за да се настигнат.Искам да попитам до кога ще трябва да търпим това безобразие,тези мръсни и стари рейсове и на какво основание ще искате от пътни- ците да си перфорират билет от 1 лев.Чакам обяснение, какво ще бъде наказанието за тези шофьори,които си правят каквото искат с оправдание,че има задръствания!

Отговор:
Уважаема госпожо Калушкова, Във връзка с Ваша жалба относно графика на движение на автобусите от линия №204, е извършена служебна проверка, за резултата от която Ви уведомяваме: По данни на GPS-системата за управление и контрол на автобусния транспорт на 03.06.2008 г., на сп. „Бл.304” са преминали автобуси в следните часове: Инв. № 3286 в 12:11 ч.; Инв. № 3459 на сп. НДК е в 11:45 ч., на сп. Орлов мост в 12:19 ч./34//, на сп. „Бл.304” е в 12:36 ч. на Дружба – 12:42 ч. и тръгва в 12:46 ч.; Инв. № 3296 на сп. НДК е в 11:45 ч., на сп. Орлов мост в 12:19 ч./34//, на сп. „Бл.304” е в 12:37 ч. на Дружба – 12:45 ч. и тръгва в 12:46 ч.; Инв. № 3282 на сп. НДК е в 11:50 ч., на сп. Орлов мост в 12:22 ч./32//, на сп. „Бл.304” е в 12:36 ч. на Дружба – 12:43 ч. и тръгва в 12:48 ч.; Инв. № 3280 на сп. НДК е в 11:57 ч., на сп. Орлов мост в 12:26 ч./29//, на сп. „Бл.304” е в 12:42 ч. на Дружба – 12:46 ч. и тръгва в 12:48 ч. На сп. „Бл. 304” посока Борово след 12:52 ч. са преминали в 12:53 ч., 12:56ч., 13:03 часа. Госпожо Калушкова, с настоящото писмо Ви изказваме извинения за причиненото неудобство, като Ви уверяваме, че нарушенията не са по вина на „Столичен автотранспорт” ЕАД.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 06.10.2008, 22:03:43
Състоянието на О 345 Г е такова, защото 10 години са подложени на нечовешки условия-всяка сутрин и вечер хората висят по вратите, разни деца драскат по задните седалки, като ги мият само се замазва и всичко става мазало, пода както на повечето автобуси е дървен и е нормално за 10 години да прогние на места-все пак тези плоскости на пода и подовата настилка се сменят. Освен това при удар се възстановяват лошо-с напаснати парчета ламарина и кит, боядисват се в различни тонове на боята, автомивката и рекламите са свалили гланца. За това тези автобуси изглеждат така. Че са тихи и че двигателя е добър няма спор, това не го оспорвам. Обаче трябва да вземат да ги измият основно и с една пароструйка и препарати да вземат да свалят всичката гняс от салона. Иначе както и преди съм писал, съм ПРОТИВ бракуването на каквито и да е съчленени автобуси, по-добре да пратят още О 345 Г на ОР, както направиха с 3598, и още Хюлиези, но преди да купят други съчленени автобуси не трябва да се бракуват тези. Дори и сега не достигат за натоварените линии.
Иначе нищо не пречи и 3582 например да го лъснат да блести като 3568 и 3698, ама не само за откриване на нещо или като вози официални гости, ами да се поддържат в такова състояние.
Иначе преди да почнат ОР на Икарусите, също имаше такива с дупки на пода.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 07.10.2008, 12:00:59
Ремонтът на Хюлиезите от Дружба е чисто пълнене на гушата на Дупница. Колкото и да съм ги харесвал тия автобуси, не виждам от 3551 и 3564 как ще стане нещо нормално. То престъплението беше извършено 2000 - 2001 г., когато им смениха седалките с тия олигофренски.

Землянските съчленени мерцедеси с малки изключения са перфектни или поне бяха такива. Намеквам, че 373 е в Дупница. За какво??? Отново за пълнене на гушата им.

А аз съм много песимистично настроен - смятам, че ако Карат и МТК вземат линиите, ще се нарежат всички чавдари, половината съчленени мерцедеси, всички единични О305(част от тях ще бъдат продадени предполагам), а за 88 ще оставят газодизелите. По 120 и 310 нищо чудно също да оставят икаруси.

А зелените в по-лошо състояние ли са от малашевските манове?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 07.10.2008, 12:23:59
 Не. Горе долу в едно състояние са, но салона на МАН-овете се подържа по-добре в Малата, а и техническата подръжка е на по-добро ниво. Аз лично искам да ги вземат в Малата, че да видя малко нормална подръжка въпреки че са толкова оставени на самотек, че вече им трябва ОР, пък и догодина сигурно ще са минали 1 млн. км ако не са ги минали вече и ОР си е задължителен.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 11.10.2008, 16:02:41
Днес пътувах със съчленено Конекто до с.Железница по линия 98. Е тоя автобус едвам успя да стигне до селото, закъсня, заради това, че неможе да изкачва баира, и повече от 15 км/час неможа да вдигне. Верно че беше доста пълен ама... Та като се заговорихме с един шофьор, и го питах що не пускат Конекта по 66 след като са толкова хубави, и той каза, че посмъртно Конекто неможе да се качи по-нагоре от Драгалевци. Иначе каза, че двигателя е много добър, возията е добра, шофьорското място е удобно, НО скоростите са много скапани-имат само по 3 скорости, и въобще немогат да качват големи баири. Като го натиснеш седи само на 1-ва, като даде на 2-ра му идва висока на голям баир и връща на 1-ва, като стрелката заковава на 15 км/час и повече не мърда. Иначе шофьора каза, че на 3-та може да вдигне и 70 км/час. Друго което ми каза, е че като цяло автобуса е хубав, но гадна била въздушната система-оттам идвал този постоянен съскащ звук отзад, защото изпуска постоянно въздух, понеже идва високо налягане, а онея работи,черните козирки, дето са ги слагали над последното стъкло са за въздушният филтър, щото оригиналните били скапани и трябвало у нас да ги преправят. Значи все повече се убеждавам, че като мощност и ускорение, най-добрите съчленени автобуси с автоматични скорости в София са О 345 Г и турбодизеловите О 305 Г-и двата са с по 4 скорости и с кикдаун. Ето 2 снимки, на обръщалото в с.Железница на 1120.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 11.10.2008, 18:30:32
На кой му идват на акъла такива неща? Безспорно автобуси като тези не са предназначени за място като това.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: eeasss on 11.10.2008, 18:55:28
Та като се заговорихме с един шофьор, и го питах що не пускат Конекта по 66 след като са толкова хубави, и той каза, че посмъртно Конекто неможе да се качи по-нагоре от Драгалевци. Иначе каза, че двигателя е много добър, возията е добра, шофьорското място е удобно, НО скоростите са много скапани-имат само по 3 скорости, и въобще немогат да качват големи баири. Като го натиснеш седи само на 1-ва, като даде на 2-ра му идва висока на голям баир и връща на 1-ва, като стрелката заковава на 15 км/час и повече не мърда. Иначе шофьора каза, че на 3-та може да вдигне и 70 км/час.

Иво, за кои конекти говориш - едва ли съчленен автобус може да се качи до Алеко ? А на мен ми е много интересно защо по баира на цариградско които хич не е с малък наклон си подържат добра скорост тези автобуси, а пък единичните са още по-бързи (преди по линия 84 дори без засилка се качваха доста бързо).
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 12.10.2008, 13:05:25
Той 1120 не е вдигнал повече от 15 км, защото е пестил нафта и е карал на N :P.

Наистина ми е много чудно защо са пуснали съчленено конекто по 98, толкова ли не е имало друго.
98 почти винаги е била обслужвана от къси автобуси, а броят на колите мисля, че не е намаляван.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 12.10.2008, 13:21:52
О 305 Г с турбо и О 345 Г имат най-добро ускорение и най-добре качват баирите от съчленените автоматици, не само заради самите двигатели, ами заради хубавите скорости-имат по 4 скорости и кикдаун функция. Съчлененото Конекто е с хубав двигател, но това се прецаква от лошите скорости както писах, а пък и нямат кикдаун, за това немогат да качват големи баири.
Това не е вярно, няма да се връщам назад във времето, когато може би месец и нещо разправяше наляво и надясно как О345Г имали най-скапаните скорости, няма да повдигам въпроса, видно е, че мнението ти се мени според приказките на еди кой си. Кикдаун е функция, която спомага за БЪРЗО-то набиране на скорост. Като отлепяш от място и натиснеш педала до долу се включва въпросния кикдаун, благодарение на който предавките се превключват на по високи обороти. Ако нямаш кикдаун пак се може да се набере същата скорост, но за по-дълго разстояние. Използва се за бързо стартиране и то в много редки случаи защото харчи много гориво. Не знам как кикдаун-а спомага за качване на баири и кой би го използвал за качване на баири, ако обичаш поясни.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 12.10.2008, 13:32:54
Колкото и да харесвам О305Г, няма как да отрека, че именно те са с най-лошото ускорение и това е единственият им недостатък - можете да го усетите по линия 76 като тръгва от печатницата посока феята, или по 313 в момента, в който се включи на Цариградско шосе.

Подобно слабо ускорение имат и съчленените манове - забелязва след спирката на Дианабад.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tauri on 12.10.2008, 13:34:11
Точно на този принцип със средният мост. Съгласи се не винаги задният мост и съединението на ремаркето са изправни като сложиш и това че почти винаги отнякъде в някои завои по пътя се стича вода, а зимата е и замръзнало, задният мост се подхлъзва и ремаркето е стъпило в същата траектория само че пет метра назад. Не може да се разчита само на умението на шофьора.
Иво не си дава сметка че разстоянието от завой до завой е късо и че на съчленен автобус му трябва по дълъг път до вкарването му в идеалната крива на завоя. Ако аз карах съчленен автобус с хора по този път и аз бих карал с 20 независимо какъв е автобуса. Само да напомня че на някои места по този път има ограничение 40 км/ч, а пък на по-острите и тесни завои 20.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 12.10.2008, 13:38:13
Това последното го забрави. Преди 4 год. пътувах с 1371 към Железница и се караше с около 60 км и на всеки завой имаше по някой паднал.

А 1120 е бил резерва, защото привечер го мернах по 102. На шофьора сигурно му е писнало да ходи нагоре.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 12.10.2008, 18:18:36
И аз акто Емо помня, и съм готов да се хвана на бас че съчленените турбодизелови Икаруси направо летяха нагоре с 60-70 км/час, и по тия завои особено в ремаркето едвам успявах да се задържа на седалките-имах чувството че на някой завой ремаркето ще се обърне-просто как вървяха тия Икаруси не е истина. А може би това беше една от причините да се бракуват толкова бързо Землянските Икаруси, защото твърде мощните нови двигатели на МАН избушиха всичко-и с мощността не трябва да се прекалява.
С Кикдауна можеш по-лесно да качиш баир, защото като го настъпиш повече двигателя вдига по-високи обороти, а точно на по-високи обороти се качва баир, вместо на 1500 оборота да сменя на по-горна предавка. Обаче факт е, че с Конектото стигнахме за над 1 час до с.Железница.Никъде не е цъкал на Н, просто защото над 95% от пътя е само яко изкачване и просто няма къде. Верно че беше бая пълен де ама зад нас се образуваха километрични колони.
Икаруса ако е изправен си завива много добре.
 Repcho, ами преди време и един от шофьорите на 1547 ми каза същото за О 345 Г, че като механичнва част са по-добри от съчленените Конекта, и също ми каза че от съчленените автоматици турбодизеловите О 305 Г и О 345 Г се ускоряват най-добре. Разликата, е че при Конектата скоростите са Воит Дива, 3 степенни с вграден ретардер, а при О 345 Г и турбодизеловите О 305 Г са ЗФ, 4 степенни с кикдаун.
А по въпроса дали трябва съчленени автобуси по 98-ами да ви кажа качих се на Конектото, просто защото рейса, който тръгна преди него беше единичен О 302 Т и не можах да се кача вътре, от чанти, багажи, кофи, хора които висяха по вратите, а в моят рейс също се носеха щайги с домати и грозде, в предната част мотики :D, както и обичайните туристически чанти, че дори и палатки. Значи все пак съчленени автобуси си трябват.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 12.10.2008, 20:24:16
 Иво както Гената ти каза кикдауна е опция която е правена за изпреварване най-вече. Целта и наистина са по-високи обороти и затова като на автоматика му завариш педала до долу кикдауна сваля предавката и държи високи обороти, иначе ще изпревариш на кукуво лято. Даже ако ви се занимава може да видите на новите Ситаро и Кънекто на КАрат как примерно втора предавка превключва на по-високи обороти отколкото останалите :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 12.10.2008, 21:32:56
Иво не може да разбере, че няма нормален шофьор, който да тръгне да изкачва баир с кикдаун. Толкова по тоя въпрос, като цяло е ясно, че за планината трябват автобуси с ръчни скорости и 29** са идеални за тази цел
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tauri on 12.10.2008, 22:41:24
Quote
И аз акто Емо помня, и съм готов да се хвана на бас че съчленените турбодизелови Икаруси направо летяха нагоре с 60-70 км/час
Аре намали малко!!! Със сигурност не са вдигали повече от 50. При тях и с 50 е като на родео.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 13.10.2008, 11:32:03
Към Железница има и равни участъци и е възможно да са вдигали поне 60 км. На турбодизеловите икаруси, поне двигателите им са яко мощни.

А нали знаете, че аз съм враг на автобусите с механични скорости, именно заради тях белите манове, станаха Гадни бели Манове :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 16.10.2008, 20:03:26
Искам да попитам добре запознатите с делата в гараж Дружба бившия 0345Г инв.н. 3284 сега под кой номер се подвизава и защо изобщо са му сменили номера? Благодаря предваритело.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 16.10.2008, 20:21:04
Искам да попитам добре запознатите с делата в гараж Дружба бившия 0345Г инв.н. 3284 сега под кой номер се подвизава и защо изобщо са му сменили номера? Благодаря предваритело.
3577, като същевременно 3584 стана 3277.Някой да поправя, ако не съм запомнил правилно номерата.Причината, беше споменато поради желания на шофьор да работи с дадена кола по дадена линия.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 17.10.2008, 01:58:43
Другият е 3294, който стана 3578. И 3579, който е 3278.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 17.10.2008, 19:59:04
Само развалят поредиците от номера, чак ми е странно, че толкова лесно се преномерират по желание на шофьора. Благодаря за информацията :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 29.10.2008, 15:10:06
За 3287 ли преди време беше писано, че отпред е със сегашния си инвентарен номер, както и с напълно ясно виждащият се стар 1635 ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 29.10.2008, 15:56:39
За 3287 ли преди време беше писано, че отпред е със сегашния си инвентарен номер, както и с напълно ясно виждащият се стар 1635 ?

Не, за 3286 бях писал някъде - бившият с ОББ.
Е значи вече и на 3287 му се вижда стария номер.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 29.10.2008, 16:35:31
Не, за 3286 бях писал някъде - бившият с ОББ.
Е значи вече и на 3287 му се вижда стария номер.
И то все едно, че никога не е заличван...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 04.11.2008, 13:36:13
3598 е в Дупница за рекламация за цялостно некадърно изпълнен ремонт
Хахахааха... може да е пострадал от мача, аз тогава го видях за последно на линия.
Дано само да не го обезобразят още повече....
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 10.11.2008, 01:07:47
3278 не прилича на нищо. Пълен обор като салон - изтърбушен под, липсващи стъклаоколо вратите, пълна мръсотия. За возията няма да говорим - истинско наказание за слуха е при по-високи обороти и превключване на скоростите :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 10.11.2008, 01:15:12
3278 не прилича на нищо. Пълен обор като салон - изтърбушен под, липсващи стъклаоколо вратите, пълна мръсотия. За возията няма да говорим - истинско наказание за слуха е при по-високи обороти и превключване на скоростите :angry:
Да, пък и много рядко излиза на линия напоследък. Май му е време за ОР.

Притеснявам се и за 3277, може би 2 месеца не мога да го засека на линия...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 10.11.2008, 01:19:18
3278 не прилича на нищо. Пълен обор като салон - изтърбушен под, липсващи стъклаоколо вратите, пълна мръсотия. За возията няма да говорим - истинско наказание за слуха е при по-високи обороти и превключване на скоростите :angry:
Да, пък и много рядко излиза на линия напоследък. Май му е време за ОР.

Притеснявам се и за 3277, може би 2 месеца не мога да го засека на линия...

Taka както е тръгнал май ОР няма да го спаси. А и с тези особености освен в Турция да си го правят не виждам къде другаде могат да го стегнат
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 10.11.2008, 10:02:21
Притеснявам се и за 3277, може би 2 месеца не мога да го засека на линия...
Аз го видях на Деница преди седмица. Май беше по 4.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 10.11.2008, 12:42:11
Идва зима и сега не ни трябват отваряеми прозорци.

Ако мернете 3277 казвайте, той май си работи само на 3 и аз няма как да го видя.

3278 ако е зле, да го оправят наистина в Турция, макар да е полуавтоматик.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 10.11.2008, 14:01:41
Идва зима и сега не ни трябват отваряеми прозорци.

Ако мернете 3277 казвайте, той май си работи само на 3 и аз няма как да го видя.

3278 ако е зле, да го оправят наистина в Турция, макар да е полуавтоматик.

A kaто дойде лято пак ли ще го пратят на ОР, та да го направят с пълен набор отваряеми джамове.
Или може би кабрио?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 13.11.2008, 15:06:50
Ето така изглеждат повечето О345 и 3 О345Г във Варна. При някои дори е сцепено до прозореца. При софийските има ли такова нещо?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 13.11.2008, 15:46:32
Ужас! После кажете, че в Дружба поддръжката е лоша.
Мисля, че не сме имали такъв случай.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 13.11.2008, 19:50:45
Е това от какво се получава?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 13.11.2008, 21:03:39
Всички варненски ще станат така, личи им. Причината най-вероятно е фабрично слаба или зле изработена конструкция, по-вероятно второто, странно че единствено тестовия (на цветята) няма никакви подобни признаци, не знам на какво се дължи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 13.11.2008, 22:01:41
В София няма подобно явление при 41-та бройки, гаранция
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tauri on 13.11.2008, 22:44:22
Я снимайте още. На този си му личи, че е имал удар.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: jonckheere on 16.11.2008, 10:43:46
Каросерията на O345 да не би случайно е от пластмаса или от фиброглас или незнам, но не вярвам да е от ламарина защото ако беше от ламарина щеше да е деформирана и не счупена.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 16.11.2008, 11:05:20
И на мене ме съмнява ламарината да се цепи така, прилича ми на фибростъкло, но на един се вижда ръжда, така че не се знае. Ще се постарая да направя още снимки.  :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 16.11.2008, 11:28:01
Метал си е разбира се.Но като гледатае дължината на автобуса, мислите ли че страните на автобуса са правени от един лист само !? На това място може да има снаждане на две парчета и заварката да е заминала.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: jonckheere on 16.11.2008, 19:45:53
Еми като е метал защо цепката е крива и не права ? Вярва ли му се на някой от вас металите да са разделени така криво ? Пък и плюс това до гумата е цепнато докато до прозореца си е цяло, как може да е заварено така ? Не ми се вярва много метал да се цепи по подобен начин.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mediar on 16.11.2008, 20:14:55
!!! Тони каза че на някои е сцепено до прозореца !!!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 16.11.2008, 21:04:25
Ето ви 2 снимки на един О345 и една на О345Г:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 16.11.2008, 21:24:10
Аз като гледам си личи ясно по ръбовете на цепнатото ръжда. Значи отпадат съмненията дали е метал или не е и явно е твърд такъв, иначе щеше да се огъва, не да се къса. Мисля си, че може цялата конструкция на автобуса да е подала и под този натиск да се е скъсала там ламарината, но и това е само предположение .
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Дядо Курти on 16.11.2008, 22:31:51
И най-интересното от цялата работа е, че всички сцепвания са над последния мост и по 1 и същ начин. Интересно защо така. Може би е някаква конструкторска грешка и сега да дава отражения.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 16.11.2008, 22:37:32
Може би е някаква конструкторска грешка и сега да дава отражения.

Най-вероятно, двигателя е разположен отзад вялво, точно където стават тия работи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 17.11.2008, 12:16:46
Вчера се возих повече от час в един много хубав автобус - 3595, който в момента го кара изключително културен шофьор. Та с енго си говорихме за 3598 - той ми припомни, че този автобус още 1999 г. е претърпял катастрофа с автобус 111. Сега след ремонта в ДФупница по предницата са му се образували пукнатини, които по описанието на шофьора, много наподобяват снимките от варненските.

3587 е на линия без следи от удара.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.11.2008, 13:58:39
Вчера се возих повече от час в един много хубав автобус - 3595, който в момента го кара изключително културен шофьор. Та с енго си говорихме за 3598 - той ми припомни, че този автобус още 1999 г. е претърпял катастрофа с автобус 111. Сега след ремонта в ДФупница по предницата са му се образували пукнатини, които по описанието на шофьора, много наподобяват снимките от варненските.

3587 е на линия без следи от удара.
За 3595 съм съгласен. А относно 3598-тоя автобус не си знае ударите, освен удара в 111 има и удар пак отпред с 305 когато навремето заради ремонт на кръстовището при общината в Младост автобусите минаваха по вътрешните улички на Младост 3, друг удар стана и на пощата в Мл.4, когато пиян шофьор натресе автобуса в зоната на десен фар-1ва врата. От някои от всичките удари е и кривата предница при десния фар, като си мислех, че в Дупница ще го оправят, но не би.

А на 3587 си личи удара, и то много, поне на мен веднага ми направиха впечатление разликите-къдрава предна ламарина, липса на емблема, отвътре нз как е, дано не е имало поражения по таблото
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 17.11.2008, 16:18:15
Е аз го видях от 10 метра.

Но все пак бързо са го оправили. Къде е емблемата? На мен скоро ми се прииска да взема една емблема на Мерцедес от 3297, която киснеше в кабината на шофьора.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.11.2008, 16:39:21
Е аз го видях от 10 метра.

Но все пак бързо са го оправили. Къде е емблемата? На мен скоро ми се прииска да взема една емблема на Мерцедес от 3297, която киснеше в кабината на шофьора.
За 2 денонощия са го оправили. Емблемата предполагам си е останала на мястото на удара, най-вероятно счупена. Иначе О345Г без задна емблема е добре (вече и БусПак ги скри), но без предна емблема е ужасно грозно, а лошото е, че вече има няколко автобуса без предна - 3577, 3587, 3599, 3289, 3293 е с някаква преправяна и т.н.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 18.11.2008, 02:27:43
Може по-натам да вземат от бракуваните 0305г/Хюлиезите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 18.11.2008, 10:51:45
Може по-натам да вземат от бракуваните 0305г/Хюлиезите.

Да бе, няма да ги вземат брако/униерите като монтьори, шофьори, х3м, аз, ами ще ги слагат на зелените.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 20.11.2008, 09:59:28
Въпрос  за 5000 лева, с повишена трудност, само за истински ГТ маняци:

Кое е това КонектоГ, което е със сменена тапицерия на дясната от първия ред обърнати седалки откъм шофьорската старана?  :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 20.11.2008, 11:00:27
Въпрос  за 5000 лева, с повишена трудност, само за истински ГТ маняци:

Кое е това КонектоГ, което е със сменена тапицерия на дясната от първия ред обърнати седалки откъм шофьорската старана?  :P

2161.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 20.11.2008, 12:08:06
Въпрос  за 5000 лева, с повишена трудност, само за истински ГТ маняци:

Кое е това КонектоГ, което е със сменена тапицерия на дясната от първия ред обърнати седалки откъм шофьорската старана?  :P

2161.

Не се признава, т.к. цвета на тапицерията в 2161 е друга шарка.
търсеното возило е Землянско  :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: LG_ on 20.11.2008, 12:25:18
Въпрос  за 5000 лева, с повишена трудност, само за истински ГТ маняци:

Кое е това КонектоГ, което е със сменена тапицерия на дясната от първия ред обърнати седалки откъм шофьорската старана?  :P

5000 лв, да не са от старите бе!?!? :goof:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 20.11.2008, 14:24:29
 Те са с нумизматична стойност бре :). Землянските возила са ми тъмна Индия.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 24.12.2008, 12:06:36
Аз искам да попитам след като дойде време да правят и ОР-та на 0 345Г, то в какво толкова се състои ремонта, тъй като според мен тези автобуси все още са сравнително добре за нашите стандарти. Наскоро се возих в 3598, за който някой беше казал, че е бил в Дупница, но да си призная честно, по нищо не познах че е ремонтиран. Може би единствено беше по-чистичък само вътре. А след като на ОР не се пипа двигател, трансмисии, ходова част и т.н. а само салона и каросерията евентуално, то какво толкова са му направили на този автобус се чудя. :rolleyes: Не ми се стори и боядисан отвън.
Между другото има един автобус от тези, които вървят по 204 (328Х), който пък отвън е много зле, къде заради некачествено поставяни реклами, къде зарад бруталната мивка на Дружба, не знам, но е излющен целия. Дали ще се наемат да го боядисат евентуално и ако да, защо да не почнат да ги правят и 0 345-ците оранжеви, за да са в тон с останалите превозни средства?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 24.12.2008, 12:14:02
За пребоядисването едва ли ще стане. На 3598 са му сменяли и плоскости отстрани и балатум са му опънали. А отвън изглежда пребоядисан, но на мен не ми харесва.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 24.12.2008, 12:20:26
Според мен са му сменяли ламарините отстрани, защото преди бяха изгнили на места, или ако не целите, поне са го кърпили, пребоядисан е, кърпено е шасито, сменен е пода-предишният също беше прогнил и пропадаше на места, сменени са плоскостите под прозорците, седалките са боядисани-това се сещам засега, поне това видимо са направили. Вече дали са правили нещо по двигателя и електрониката не знам.
Иначе според мен зеленото си им отива, ще се наруши чара на така известните "зелени Мерцедеси" ако се пребоядисат, мисля че добре им стои. Аз съм против всички автобуси да са в един цвят-на различните марки им отиват различни цветове. Така например на О 305 Г и Хюлиезите по-добре им седи оранжево, бяло или синьо-бяло, синьо-оранжево. Някакви такива комбинации, но зелено няма да им отива много.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 24.12.2008, 12:46:48
Хм, странно на мен 3598 не ми се стори боядисан, но може би просто беше мръсен много и заради това.
Иначе мисля че няма да са чак толкова нетипични 0345 ако са оранжеви. Външно разликите с Конекто не са кой знае колко голями, а Конектата поне на мен ми харесват в оранжево. Иначе на 0345Г не ме дразни толкова зеленото, напротив стига да не е олющено им отива, но цветчетата, които има на някои от автобусите са ужасни. :blush:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 24.12.2008, 13:21:21
Някой ако иска да го види въпросният сега е на 214. Ще се постарая да има и снимки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 24.12.2008, 17:40:39
Снимки има в галерията, в настоящата тема пък надълго бе описано какво е ремонтирано. Толкова ли е трудно да се прочете назад какво е писано, че сега да дъвчем един и същ въпрос по няколко пъти
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: unbekannt on 24.12.2008, 18:55:53
Пребоядисване на седалките би било малко... селско изпълнение. Просто трябва да се почистят професионално с подходящите препарати и ще светнат. Иначе за изгнили шасита не знам, но изгнили ламарини около калниците има бол.
3598 е целият на бабуни под предното стъкло, да не говорим че е избран гаден нюанс на светло зеленото. Вътре не видях да са пипали изтритите вече червени ръкохватки, а за сменени плоскости и под не мога да говоря, понеже не съм се возил на него.Отвън като че ли изглеждаше, сякаш не са пипани.
Иначе днес се возих на 1645 по 108 и с носталгия установих, че в София отдавна не се е движило нещо толкова комфортно и качествено, като изпълнение. А също и толкова запазено. Страхотен автобус! Жалко, че го пускат и без това в толкова мешаната колона на 108, вместо в тази на 102 и 83, от където като вземат 317 и 339, тъкмо ще има само Хюлиези за 108 и О305-ки за 102 и 83.

ПС: Не забелязах номера но новото конекто по 107 днес, но предпазното стъкло при последна врата вече липсва. Явно е било счупено. Много глупаво дизайнерско решение, да направят тези стъкла до долу, уязвими на ритници от седящите. А още по-глупав избор на нашите, че не са ги поръчали с шперплат отдолу и стъкло нагоре. Нищо добро не ги чака тези стъкла, предвид това колко пазят масите, возещи се на 111...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 24.12.2008, 19:01:03
Снимки има в галерията, в настоящата тема пък надълго бе описано какво е ремонтирано. Толкова ли е трудно да се прочете назад какво е писано, че сега да дъвчем един и същ въпрос по няколко пъти

Сега се върнах назад в темата и видях материала, извинявам се за спама. :blush: Просто през по-голямата част от септември не бях в София и затова най-вероятно съм го пропуснал.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 30.12.2008, 15:36:09
Повредата на 1923 е не по-голяма, но май ремонтът е по-скъпичък, понеже не става да го направят със самоделани ламарини, а си трябват оригинални части...
Е то остава  да започнат и новите автобуси да ги кърпят със стари, оръфани парчета ламарина и нитачката .....  :bag:, макар че сигурно им е минавала през главите и подобна идея само че с китосване накрая.  :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: unbekannt on 30.12.2008, 16:49:10
Ами че те са почнали вече! На 1 от конектата, серия 11хх, претърпяло изцидент от лявата страна, най-долната секция на прозорчето на шофьора, което е от няколко парчета, вече е побългарено с боядисана в оранжево ламарина, вместо да му сложат поне плексиглас, като ги мързи да купят оригинално стъкло.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 30.12.2008, 17:09:10
Това е 1107 и за него вече е писано тук.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 30.12.2008, 18:54:56
Днес имах късмета да се повозя на наскоро ремонтираният в Дупница Хюлиез 3551. Много добре изглежда, също е с подсилено отпление, има нови калорифери...

Не знам за вратите и другите неща, но в събота вечерта се возих във въпросният автобус и нямаше и помен от отопление, вътре беше клинчарник. :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 30.12.2008, 21:28:39
3278 е в Дупница на ремонт, не знам дали се го дискутирали, просто не съм прегледал толкова много мнения...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 31.12.2008, 18:53:44
3278 е в Дупница на ремонт, не знам дали се го дискутирали, просто не съм прегледал толкова много мнения...

Значи вече е 100% ясно, че е там. Дано не му разкатаят фамилията и да не го пребоядисат зле.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 01.01.2009, 04:39:58
абе на боя ще го докарат, въпроса е дали ще върви :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 01.01.2009, 09:50:39
Шофьорът му ми каза. Щяли да му сменят тапицерии, плоскости, балатуми... Като нов да стане. Жалко е, че пасарелците ще му разкажат играта много бързо. Това са най-големите мърлячи - всичкият дружбенски персонал твърди, че 3277 и 3278 са най-мръсните автобуси в гаража. Хубаво, че поне двигателя му ремонтираха основно м.г. и сега върви много добре. Ако изключим съединителя...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 01.01.2009, 13:15:36
Ама то този автобус си е на 12 год. някъде в София, с преди това кой ли знае къде е вървял. И си е нормално да е на ремонт. Но май плоскостите му не са за смяна.

Имате си Клюкарски форум за плявата !!!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 08.02.2009, 13:50:14
Конекто Г пък колкото и странно да звучи скоростната кутия им е 3-степенна, и качват по-стръмни наклони на 1-ва предавка, най-много на 2-ра.
Не оспорвам това което си казвал, но по мои наблюдения, колкото и пъти да съм се возил и броил скоростите на Конекто Г като сменя винаги ги изкарвам 4. А относно катеренето, когато е пълен автобусът или е голям наклона, наистина доста често дори да е настъпен до долу двигателят стои на 1ва във високите обороти, но не може да смени, но при едно отпускане на педала за момент и повторно натискане не до долу обаче, сменя предавката със следващата, там вече двигателят е в средните обороти при голям въртящ момент и тогава лека полека продължава да набира. При Ман-овете е същата работа странно е малко, но не веднъж съм ставал свидетел на това.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 09.02.2009, 14:13:21
Конекто Г и по техн.данни го дават с тристепенна скоростна кутия Воит Дива с вграден ретардер.

Иначе на 3675 още повече му е провиснало ремаркето-направо се уплаших като се возих в него, дори при подрусване явно вече притиска кабелите и в ремаркето спира тока-осветелине, калорифери. Това на всяко подрусване.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 14.02.2009, 10:03:27
В този ред на мисли и 3585 е с издраскани седалки около четвърта врата.
А защо е тази седалка в 3594?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 18.02.2009, 16:45:50
Днес забелязах, че 3292 е прясно пребоядисан  :), а и няма как да е друго яче, понеже миналата седмица се возих в него и си беше с избдрасканата стара боя намацана от рекламите. Струва ми се доста бърза работа ако е ходил на ОР или може би в Дружба са го освежили така.
2166 пък май има някакъв проблем със скоростите. При ускоряване и при спиране се усещат вибрации в салона, нещо като тези при Хюлиезити и 0305ците, е разбира се доста по слаби, но е факт, че днес угасна 2 пъти при спирането на спирка. :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 18.02.2009, 22:34:18
Браво за 3292, много се радвам, в Дружба са го боядисвали, там съм се убедил, че ако искат могат да боядисат перфектно зелен мерцедес. Сега остава същата съдба да сполети 3277, 3293, 3286, 3283, 3287, 3289, 3299, 3599, 3596
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Стаменов on 19.02.2009, 15:45:28
Наистина,О 345-ците отдавна са за ремонт всичките,за двигателите незнам,ама като интериор са много гнусни поне от 3-4 години.За седалките да не говорим-тях ме е гнус да ги гледам,па камо ли да сядам,пък и не са кой знае колко удобни,та да им треперим дали ще ги сменят с омуртажките легени.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 20.02.2009, 17:50:32
Специален поздрав за Repcho с тази снимка от днес, 3585 на обръщалото в Младост 4.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 04.03.2009, 16:22:06
3278 се е върнал от  Дупница, червено-бял си е, в момента е по 213
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 04.03.2009, 16:25:36
3278 се е върнал от  Дупница, червено-бял си е, в момента е по 213

Супер! Интересно ми е на коя линия ще работи. И кой ще го кара.
Сега предлагам да го пратят на 5 докато Карат не вземат и тая линия, после на 8 и т.н.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 04.03.2009, 19:28:08
3278 се движи много добре. Днес се возих с него и въобще нямаше това придърпване, което беше преди. Седалките са почистени, салонът е освежен.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 05.03.2009, 10:32:12
3278 се движи много добре. Днес се возих с него и въобще нямаше това придърпване, което беше преди. Седалките са почистени, салонът е освежен.

А таванът на какво прилича? Едва ли са толкова умни в Дупница, че да се сетят да го пребоядисат в бяло :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 16.03.2009, 18:31:07
Днес се возих на ремонтираният 3278-нещо не ми хареса много. Всъщност отвътре ми хареса как са го направили-нов под, нова хубава тапицерия на седалките, пластмасовата част на седалките е боядисана и изглежда свежо. Обаче звукоизолацията нещо я няма, вратите са нетипично шумни за О 345 Г, 3-та врата например капаците на автомата не се затварят, а едното крило се вее леко отворено и духа вътре, в ремаркуто видях само един калорифер срещу 3-та врата. Също така от време на време забелязах силни вибрации в салона-като седнете отзад. С тези ръчни скорости вози малко като Икарус или като високите ВМС-та. Та като цяло става, но да оправят вратите и звукоизолацията. Първият път като го видях сред ремонт, 3-та врата изглеждаше ок.
На ремонтираният 373 пък на няколко плоскости под прозорците му се е разлепило фолиото. Това май е някакво фолио против драскане, залепено върху белите плоскости. Дори на една плоскост е надраскано под разлепеното фолио. Кога пък успяха и него да надраскат, съвсем скоро се върна от ремонт. Силно се съмнявам някой да смени фолиото но да видим.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 16.03.2009, 20:41:17
Това фолио е защитно, като фолиото по прозорчените профили, найлоните по седалките и бялото фолио отвън на землянските Конекта...Идеята му е да не се съсипва материала до и по време на монтажа и след това е редно да се махне.Но аз донякъде подкрепям, че не го свалят, че така донякъде се запазват плоскостите, но ето че вече са ги унищожили.  :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 16.03.2009, 21:34:14
Днеска и аз сефтосах 3278, много ми хареса салонът. Сменена е тапицераията, вече няма и къде да се пъхат боклуците, някак си е по-чистичко. Хубаво, че е на 204 вече, щото тия пасарелци го съсипаха...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 20.03.2009, 21:22:24
Стори ми се, че 3277 е пребоядисан, вкл. и джантите. Странното е, че има залепени ленти, както си е в оригинал.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 21.03.2009, 12:51:32
Кога 3581 ще ходи на ОР? :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 21.03.2009, 13:57:13
Кога 3581 ще ходи на ОР? :P
тия дни  :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 17.04.2009, 19:57:49
Днес като пътувах към гарата с 413 се возих на 3587(О 345 Г), който е невероятна кочина. Значи още като се качих и седнах отзад срещу 40та врата ми направи впечатление, че като изключи от скорост в салона има някакви невероятни вибрации-все едно някой бичи с канго. Седалката, на която бях седнал явно и липсваше идн болт и се накланяше свободно назад. Освен това, гумените уплътнители на стъклото, между 4-та врата и седалките ги нямаше и сетете се какъв шум вдига от вибрациите това стъкло, като вибрира между железата направо. Ааа и най-интересното-познайте какво стана на Дървеница-засилихме се на спускането от обръщалото на 68, 69 и 70 надолу и на една дупка така издруса, че с гръм и трясък капака на автомата на 3-та врата се стовари на пода, добре че нямаше никой под него. Веднага започнаха да се чуват приказки"колата се разпада", "как може да пускат този автобус в движение" и такива разни, а някакви деца, седнали най-отзад се кефеха на постоянните трясъци  :D То хич не е за смях де ама. Ако не бързах за влака щях да си сляза и да хвана следващият автобус, че в задръстване...няма такова тресене отзад.

Навръщане от гарата, 3691 ми се стори супер лукс, в сравнение с 3587. Не че седалките са му по-удобни, но поне са по-нашироко разположени отзад, няма такива вибрации и вози по-меко.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.04.2009, 21:00:15
За съжаление Иво изненадващо е прав за 3587, за мен това е безвъзвратно съсипан автобус
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 17.04.2009, 21:06:32
Еми да бяха пратили него (3587) на ремонт вместо 3581 или 3588, не съм сигурен и за тяхното състояние какво е било, но щом този е толкова зле би трябвало да е с приоритет.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 17.04.2009, 21:07:27
 Само като му видя последното изречение на Иво, както обикновено с хвалебствия за някоя гнусна кочина и ми се повръща вече.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.04.2009, 21:11:43
3588 е много по-добър от 87, не знам защо 88 са го пратили

@Боби, що въобще обръщаш внимание на подобни дивотии :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 21.04.2009, 16:42:05
Аз лично нямам нищо против 3278, че даже ми е един от любимите. Изтъкнах само един от малкото му недостатъци - шумът от двигателя. Мога да кажа, че като салон е и най-добрият в Дружба.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 21.04.2009, 16:44:17
За съжаление в Дружба има много автобуси с шумни двигатели. Вкл. и зелени.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 24.04.2009, 12:16:45
3597 го няма от няколко седмици, 3581 и 3588 са в Дупница, така че започва недостигът на автобуси.
Е рано е да се говори за недостиг, все пак има Икаруси с по 1 шофьор.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 24.04.2009, 12:20:11
В случая говорех за автобуси, а не за Икаруси :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 24.04.2009, 21:03:55
Ако става въпрос за Дружбенските О 345 Г, то предпочитам добре поддържан Икарус пред тях.
Иначе днес се возих по линия 111 на 1763-единичен О 345. Направими впечатление, че е с класи над Дружбенските. Седнах най-отзад, двигателят е тих като на Землянските О 305 Г, няма вибрации, освен това вътре беше много чисто-дори тавана беше мит, личеше си как е чистено навсякъде. Обаче пластмасите пак му хлопака, даже капаците на автоматите на вратите са хванати с разни ламаринени планки да не дрънкат, а най-отпред между капаците и пластмасите са натикани парчета от вестник, да не хлопат плоскостите. Също така по околовръстното много бързо ускоряваше. Бих казъл доста добър автобус, като изключим нескопосаният салон.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 23.05.2009, 19:45:13
Днес нещо интересно ми направи впечатление-пътувах с Икарус 3891 по линия 70. 6-7 минути пред нас тръгна едно Конето по линия 68-9022. Та нагоре по баира го настигнахме, и като го видях отначало си викам"този автобус пред нас спрял ли е, движи ли се" и като го настигнахме съвсем, в най-стръмната част на бункера ми направи впечатление, че се движи едва-едва някъде с 10 км/час. Понеже има много завои, а пък имаше и насрещно движение не можахме отначало да го изпреварим, но по-нагоре, се дръпна настрани и го изпреварихме. После погледнах назад и видях, че като спря да ни пусне, после едва-едва тръгна от стръмното и изостана много. по-нагоре обаче, където големият наклон свършва отново ни настигна и в Бистрица пристигнахме едновременно, въпреки че ние тръгнахме със поне 6-7 минути по-късно. На какво се дължи това при Конектото и нормално ли е това за нов автобус? Единичен О 345 например, със същата мощност няма да има никакъв проблем с такъв наклон. Дали всичко е само от скоростите или има и друг проблем? При това Конектото беше почти празно, а в нашият Икарус имаше всички места бяха заети, имаше и правостоящи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 23.05.2009, 20:51:56
Това с ЕДИНИЧЕН 0345 Г си е за бисери. А иначе мъките на конектото може да се дължат и на автоматичната скоростна кутия. Не е изключено и да е от разписанието, защото сам казваш как по-нататък изоставането се е наваксало.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 23.05.2009, 21:01:19
Единичен О 345, то е ясно, но по навик сложих Г. Иначе после ни догони, просто защото след бункера наклона става значително по-малък, а в Бистрица вече има и спускане. Според мен това е само от скоростите-защоно единичните О 345 напирмер направо летят нагоре по голям баир, докато Конектото едва-едва върви. Не това че е автоматик, ами че Конектото има само 3 скорости.
Всъщонст аз помня преди време, когато Конкетата бяха почти нови, един шофьор ми обясняваше, че не му харесват, защото като има баир въобще не искат да вървят, и че давали много проблеми, и че О 345 са много по-хубави и здрави. Разбира се, Конектото е с много по-красив и удобен салон, но като техническа част О 345 са с класи над Конекто, нищо че двигателите са им почти еднакви.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 23.05.2009, 21:33:27
По - лошото изкачване по големи наклони от Конекто, спрямо 0345 най - вероятно се дължи както на различните скоростни кутии, така и на вероятно различните диференциали. Не е изключено и високия въртящ момент при 0345 да се постига при по - ниски обороти от колкото при Конекто, ако е така разбираемо е да дърпа по - рязко, а и по - лесно да сменя предавките по голям наклон. Като цяло обаче колкото и добър да е даден автоматик, ръчката се справя по - добре с баирите, защото шофьорът сам определя натоварването на двигателя с предавките, а при автоматика както е настроен (да сменя при еди какво си налягане на маслото в скоростите) така и по никакъв начин не можеш да му повлияеш. Затова и сте изпреварили Конектото с Икаруса точно на стръмното.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 23.05.2009, 21:45:19
Според мен има и нещо друго-доколкото знам, Конектото при ниските скороти не може да развие повече от 1500 оборота, защото автоматично преминава на по-горна предавка, след развиването на тези обороти(нека някой по запознат с техническата част на Конекто и Коктео Г да каже) Тези обороти са твърде ниски за преодоляване на голям наклон, за преодоляване на голям наклон трябват високи обороти на ниска скорост. При О 305 Г например, ако натиснеш бутона 1 или 2 на скоростите може да държи на ниска предавка, дори и при 2000 оборота, при което се постига висок въртящ момент и повече мощност. При Икаруса също,там е ясно-като си включиш на ниска предавка също можеш да развиеш по-високи обороти. При ВМС-тата също може да се развият повече обороти, при О 345 също. Май излиза, че само при Конекто не може.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 23.05.2009, 21:45:40
Според мен просто шофьорът на Конектото не си е давал зор.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 23.05.2009, 21:51:39
Нее, настъпват ги доста, но по много голям наклон толкова могат. Редовно ползвам 98, където се движат Конкета и там имам наблюдения. Или за го обясня по-просто-започва голям баир,оборотите стигат 1500, но са нужни повече, за дапреодолее наклона. Вместо да развие повече обороти обаче, автоматично преминава на по-горна предавка, която пък е висока за да качи баира и веднага сменя на по-ниската, и така започва да ги редува-ниска, висока, ниска висока ги сменя постоянно и върви много бавно, защото на ниската оборотите надвишават 1500, а на високата пък са твърде малко оборотите. Но при малък наклон например нямат проблем, въобще не го усещат. Проблема съм виждал да се проявява при по-сериозно продължително изкачване, като например между Симеоново и Бистрица или при Бункера.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 23.05.2009, 21:56:35
А всъщност и старите конекта имат опцията за по-ниска предавка на по-високи обороти, но почти не съм виждал да се използва при тях. Единствено при Конекто ЛФ няма такава възможност, но те не са и за пътища с големи изкачвания. Това ми доказа веднъж 9041 - с неговите възможности се трупаха по 5-10 мин. закъснение на един тур в посока Бистрица.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 23.05.2009, 22:07:13
Точно това имам предвид-разписанието си е добре за нормално каране, но Конектата закъсняват, защото не могат да изкачат баира. Е ако щете вярвайте ,но О 305 Г например го взима навреме, Икарус може да го вземе дори с аванс. Редовно ползвам 98 и имам доста наблюдения. А 10 минути закъснение е твърде много за един курс, поради невъзможност да преодолее наклона. Качете се в събота сутрин, когато има много хора в 98, изчакайте да ви се падне Конекто и ще видите от Симеоново до Бистрица  по стръмното какво влачене пада не е истина просто.

Иначе като комфорт Конектото е екстра, вози меко и гладко и двигателя е тих, след като пропътувах доста километри с тях това е единственият недостатък който им открих от гледна точка на пътуващ.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Heuliez on 03.06.2009, 21:06:06
Единия от зелените мерцедеси който е бил в Дупница преди малко мина на Кокаляне теглеше го аварийната Волво.Боядисан е като 3598  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 03.06.2009, 23:15:24
Боядисан е като 3598  ;)
Престъпление !!!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 05.06.2009, 12:08:10
Единия от зелените мерцедеси който е бил в Дупница преди малко мина на Кокаляне теглеше го аварийната Волво.Боядисан е като 3598  ;)
Най - странното е, че на гаражно ниво се справят по - добре - пример пребоядисването на 3292. Автобусът си изглежда много добре сега, освежен и много близък с оригиналните нюанси, само червените ивици му липсват, а тия от Дупница.....

Днес пък видях 3645 по 413 и ми направи впечатление, че отново стабилно е провиснал на съчленението. Интересно дали беше моментно състояние или проблемите от уредбата отново са на дневен ред?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 05.06.2009, 14:42:24
Днес го видях 3581 и е една идея по-добре от 98, като цяло хареса ми, най-вече лъскавината  8)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 09.06.2009, 13:54:02
3581 вече е на линия след ремонта и на мен ми изглежда малко по-добре на външен вид от 3598.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 18.06.2009, 01:22:48
3591 като се върне и него го чака осакатяване, а 3692 си е дошъл и той
Е нали уж не можеше да им слагат метан на зелените? :angry: Пълни нещастници, ще съсипят хубавите автобуси :angry: :angry: Време е да организираме някой саботаж или протест!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: marto_wee on 18.06.2009, 08:19:55
вярно,те пък Дружба се забравиха с тея метанови уредби
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 18.06.2009, 09:07:54
Доколкото имам опит с метални конструкции и по наблюдения мога да кажа, че фабрично таванът на О345/Г е много по-слаб и неукрепен от този на О305/Г и мисля че метановата уредба ще има много по-лош ефект от този при О305/Г (пропадането на тавана, скъсани греди и т. н.). Дано не съм прав. :( :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 18.06.2009, 09:27:48
Аз даже се надявам перманентно да има проблеми с таваните и шаситата на първите три, които ще се сдобият с уредби. Надеждата ми е това да  откаже от идеята "Дружбенските царе на далаверата" и да не посмеят повече да сложат бутилка на зелен. Ненаситници!!!  :angry: :angry: :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: marto_wee on 18.06.2009, 09:32:19
както са тръгнали скоро може да видим и някое BMC на метан :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 18.06.2009, 11:04:26
 Гена на 345Г само метанова уредба ли ще слагат или ще сменят и двигателите с такива предназначени за метан, защото разбрах, че на 305Г ще им подменят и двигателите с такива за метан.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: V.Peichev on 18.06.2009, 16:27:59
Престъпление е да се превръщат хубавите O345G в барутни погреби с метанови уредби. Въобще не трябва да се монтира уредба на никой автобус - всички автобуси с метан ръмжат повече от тези на нафта, пушат повече, имат проблеми с двигателите и конструкцията, трудно ускоряват и т.н. Достатъчни са 100% барутници Tedom. :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: GAULOISES on 18.06.2009, 16:38:11
3588 го видях на линия на Сточна гара, дано са се отказали да му слагат метанова уредба :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 18.06.2009, 22:56:46
Гена на 345Г само метанова уредба ли ще слагат или ще сменят и двигателите с такива предназначени за метан, защото разбрах, че на 305Г ще им подменят и двигателите с такива за метан.
Пригажда се към стария двигател, като най-тъпото е, че при работа с метан двигателя развива по-висока температура, затова очавкайте монтирани нови вентилатори и печки в салона, и зиме, и лете да ни е топло  :rolleyes:
3588 го видях на линия на Сточна гара, дано са се отказали да му слагат метанова уредба :rolleyes:
Твърде е хубаво за да е истина, но мисля, че няма какво да попречи на съсипването на автобусите  :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Дядо Курти on 19.06.2009, 10:50:17
Както са тръгнали вашите, скоро и на Конекто ЛФ ще сложат метан.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 19.06.2009, 10:59:11
Да, и на трамвайте и на тролейбусите ще сложат.... Автобусите на кредит от Европейската банка или тези на лизинг няма как да ги пипат, така че стига съчинения...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 19.06.2009, 12:18:58
 Добре значи 345Г ще се съсипват щом не им сменят двигателите, а 305Г те ще са с нови двигатели на метан нали така?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 19.06.2009, 13:30:59
Всички автобуси с метан се съсипват, конструкцията им не е предвидена за бутилки по покрива !!!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 19.06.2009, 20:54:25
3591 сутринта отпраши към Дупница
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 24.06.2009, 10:43:28
Прав е Иво, има бутилки и в предната част на автобуса, сега дали метана минава по тоя маркуч, дето нещо не мога да го видя не знам. Иначе и на О345Г май търсят къде да набутат бутилки под пода, според мен май ще трябва да махат резервоарите за гориво ама ще видим, дано няма развитие по тоя въпрос.

Иначе и 3597 вече е в Дупница, така имаме 3 зелени в Дупница и 3677 в Омуртаг, като ако ви кажа колко струва ремонта на 3588 ще ви призлее
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 24.06.2009, 10:50:57
Да, кажи, много ме интересува. Аз като оценител го определям на 20 000 лв., но предполагам са дадени около 35 000 лв.
Е говоря на база това, което уж му е ремонтирано. Не съм бил в Дупница и не знам. Ако са му сменяли някоя част за 20 000, ще струва повече. Въпреки че аз продължавам да се чудя защо на тези автобуси им е нужен ремонт.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: marto_wee on 24.06.2009, 11:23:39
Ако струва около 20-30 хиляди на автобус ремонта,то за тея пари може да се купят нови,смисъл не за 20хил. де,но тва е много пара
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 24.06.2009, 13:02:50
 Емо на всеки автобус след 10 години експлоатация без подръжка му трябва ремонт. На Запад хората или пращат возилото за основен, ама основен ремонт или го бракуват и купуват ново. У нас в случая автобуса отива на козметичен ремонт за парите за които би трябвало да му направят турците в някой от заводите основен ремонт. Гена кажи ми цифра от сорта на 50 000 лева за почна да смятам колко си пълнят гушата шефчето в Дупница, колко си пълни гушата Матеев и компания и за колко точно се върши работа, защото имам система и мисля, че с голяма точност ще уцеля цифрите. Няма  ли най-накрая да направят пълна ревизия на Автотранспорта да видиш какво ще им се случи на тея далавераджии.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Стаменов on 24.06.2009, 15:56:58
. Въпреки че аз продължавам да се чудя защо на тези автобуси им е нужен ремонт.

За техническото им състояние незнам,ама като салон определено всички са си за ремонт-все пак 10 год.са подложени на нечовешка експлоатация по най-тежките софийски линии и интериора им е ужасен-даже смятам че при върналите се от Дупница ремонта на салона е твърде козметичен.Въпреки че като се сетя има екземпляри които са зле не само откъм салон-3582,например,който смятам че има проблем с царския болт,може и други да са зле,не знам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 24.06.2009, 16:04:22
Не отричам, че салонът им е трагичен, но при повече желание седалките можеха да се изпръскат със сива боя в гаража, плоскостите да се измият из основи и да се положи нов под.
И това нещо ако се правеше в гаража щеше да излезе около 6 пъти по-евтино(мое допускане).
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 24.06.2009, 20:22:48
 Гена кажи си колко е ремонта :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 24.06.2009, 20:35:03
Гена кажи си колко е ремонта :)
е ти си го позна, в тоя порядък е
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 25.06.2009, 14:12:33
 Така от тях изваждаме 15 000 за козметичния ремонт, въпреки, че са много и правете сметка за останалото.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: fuoco on 27.06.2009, 19:02:08
Някой може ли да разкаже от къде се взеха автобуси от типа на 3271?
Днес пътувах в него по 204 и усетих, че е с ръчна трансмисия, седалките бяха тапицирани добре, но имаше руски надписи по купето или там както се нарича на автобуса(салон??).

От къде е купен този автобус, скоро ли е внесен, защо е със ръчна скоростна кутия и къде е бил експлоатиран преди да дойде в София??
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 27.06.2009, 19:24:03
Автобусът е 3278, а не 3271. Той е "демо версията" на останалите, които се движат по 204. И понеже е малко по-стар е с механична скоростна кутия. Иначе в София се движи отдавна (не знам точно откога). Зелените са по-нови но с по-ниско ниво на оборудване.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 27.06.2009, 21:17:16
E, зелените са автоматици, имат ел.табла, цяло челно стъкло... Така че зависи какво разбираме под по-ниско ниво....  :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 27.06.2009, 21:29:21
Е аз имам предвид тапицираните седалки. Автобусът е единствен в София и може би затова го мислим за много специален, но като се замисля само със салон превъзхожда зелените. А и не винаги ръчната скоростна кутия е недостатъх пред автоматичната.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 27.06.2009, 21:51:44
Също така кабината на шофьора е добре преградена.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 27.06.2009, 21:56:37
Също така кабината на шофьора е добре преградена.
Но не стои добре. Тази при зелените е много по-добра. В 3278 е чак до 1-ва врата. А тя фабрично ли е направена? На мен ми изглежда като изработка на някой шофьор, а и в каратските конекта е фабрична и изглежда доста по стилно и се връзва с целия салон.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 27.06.2009, 22:26:24
Кабината е оригинална, 3278 е правен за Русия - със ръчна скоростна кутия, преградена кабина, затова има надписи на руски.  :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 27.06.2009, 22:28:47
А защо всъщност от 3579 е станал 3278?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 27.06.2009, 23:20:47
А защо всъщност от 3579 е станал 3278?
Като дойде 32-а серия от Земляне го включиха в тази автоколона и работеше изключително на 3.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 28.06.2009, 10:40:35
Автобусът е 3278, а не 3271. Той е "демо версията" на останалите, които се движат по 204. И понеже е малко по-стар е с механична скоростна кутия. Иначе в София се движи отдавна (не знам точно откога). Зелените са по-нови но с по-ниско ниво на оборудване.
Автобусът първо беше в Земляне около 1-2 години (към 1996-1997) и се движеше по 11. Номерът му обаче не го помня (върти ми се нещо като 787 но може и да се бъркам). После стана 3579 заедно с идването на 20-те зелени в Дружба.

Аз искам да попитам защо няма автобус 3584? Бракуван ли е?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 28.06.2009, 10:50:18
3584 мина в 32 серия.
787 беше 1771.
3579 (3278) в земляне нямаше номера.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 28.06.2009, 12:35:00
И като работеше по 94, пак се обслужваше от Земляне и там нощуваше.
Някъде бях записал кога точно е почнал експериментите в София, но забравих. Мисля, че през месец декември 1996 г. Работи около година, след което зачезва, за да дойде цялостната партида на 5 декември 1998 г.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 28.06.2009, 13:44:26
Аз искам да попитам защо няма автобус 3584? Бракуван ли е?
Не съм 100% сигурен, но мисля че сега 3584 е 3277, а пък 3284 е 3577, за 100% достоверност някъде назад из темата го пишеше, ама не ми се рови сега.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 28.06.2009, 13:55:03
А 3295 трябва да е 3578.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 28.06.2009, 14:49:38
Не съм 100% сигурен, но мисля че сега 3584 е 3277, а пък 3284 е 3577, за 100% достоверност някъде назад из темата го пишеше, ама не ми се рови сега.
Затова и 3577 има лепенка с логото на СКГТ, каквито имаха землянските.  ;) :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 28.06.2009, 17:13:02
3584 мина в 32 серия.
787 беше 1771.
3579 (3278) в земляне нямаше номера.
Аа да, 787 беше 1771. Той дойде по-късно на тестове, беше зелен на цветя и по него дълго време стояха надписите "Тестов автобус". Помня, че го бяха пуснали по 72 по едно време.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 29.06.2009, 21:57:08
Писано ли е, че 3588 е в движение вече !? май бяхме стигнали само до 3581 и там който беше първият...  :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 30.06.2009, 00:39:16
Писано ли е, че 3588 е в движение вече !? май бяхме стигнали само до 3581 и там който беше първият...  :rolleyes:
Писано е

Не е писано обаче, че след претърпяното ПТП 3594 заминава на ОР в Дупница. Не че не може да си го поправят в гаража.....
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 02.07.2009, 23:33:04
В двора на дупнишкото АРЗ чака за изтегляне към София прясно боядисан О345Г.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 02.07.2009, 23:33:46
3580
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 07.07.2009, 00:21:50
Мен ме е яд, че на 3588 са му сменили меха....оригиналните са къде-къде по-здрави, а тия изкарват по 2-3 месеца макс. и се късат.. :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vladko2140 on 08.07.2009, 00:21:50
Аз искам да попитам защо няма автобус 3584? Бракуван ли е?
Не съм 100% сигурен, но мисля че сега 3584 е 3277, а пък 3284 е 3577, за 100% достоверност някъде назад из темата го пишеше, ама не ми се рови сега.
точно така също и 3295 стана 3578
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 09.07.2009, 14:52:15
3580 днес беше на линия в разцветка като 3581
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 09.07.2009, 19:04:17
3580 днес беше на линия в разцветка като 3581
Малко се съвзеха и не ги загрозиха съвсем като 3598
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 09.07.2009, 19:05:11
3598 крив си отиде, крив се върна. Останалите - 81, 88 и 80 са добри на външен вид
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: marto_wee on 10.07.2009, 15:14:47
Мисля че трябва да очакваме и бракуването на 3760,3761,3766,3768 по непотвърдена информация
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 11.07.2009, 01:14:08
Днес останах доста учуден, като видях 2162 по 280 - значи всички електронни табели изписваха 94, само хартиената табела на предното стъкло показваше, че е по 280 :fan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 11.07.2009, 11:37:45
Миналата събота и аз го видях, пак вървеше по същия начин. Или са се бъгнали нещо табелите или шофера го мързи да ги смени. :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 25.07.2009, 13:47:07
2162 със свалена предна ел.табела ли е, или само са я покрили !?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vasko456 on 25.07.2009, 13:56:39
2162 със свалена предна ел.табела ли е, или само са я покрили !?
нещо има проблеми с табелите. задната е покриса с бял лист.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 25.07.2009, 14:07:57
За всеобща радост след като на 2161 се развали пултът, от който се упоравлява ел. табелата, същото споходи и 2162.
На 2161 пултът засече в положение За Гараж и много трудно го изчистиха, така, че да няма нищо. После пултът беше закаран за ремонт в Балканстар, Земляне и още някъде и накрая изчезна :fan:
На 2162 табелата е блокирала на 94 и шофьорът все пак е закрил надписите, защото не могат да ги изчистят дори.
На 3595 е блокирала на 88 - успешно са закрити.
На 3298 май е празно от трите страни.
На 3587 само страничната табела не свети.
Има още един или два зелени с неработещи странични табели.
На 3581 не може да изписва маршрут.

Абсолютно всички слагани в България на автобусите са развалени - 2131, 2136, 2141, 2145, 2146, 2148, 2151, 2154, 2906. На 2902 пък може да изписва само номер на линията, без маршрут.
Изобщо електронните табели са супер :fan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 25.07.2009, 14:32:10
За всеобща радост след като на 2161 се развали пултът, от който се упоравлява ел. табелата, същото споходи и 2162.
Ако възприемаш своето злорадство за всеобща радост ОК, но едва ли някой друг здраво мислещ човек се радва на подобно нещо, а това, че на теб така ти харесва е съвсем друг въпрос. Силно се надявам всички неработещи ел. табели в най - скоро време да бъдат в изправност и да изпълняват функциите си, защото са нужни и полезни.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 25.07.2009, 15:18:25
А проблемите с ел.табелите от некадърност на поддръжката ли се получават? Щом всички БГ табели + тези на зелените + вече и на конектата се прецакват, значи нещо куца в работата с тях. На един-два автобуса да беше - ОК, ама щом масово се повреждат вероятно е Бай Ганьо да не знае какво да прави с тях. Не вярвам всичките да имат сериен девект. :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 25.07.2009, 15:32:33
Според мен с времето се прецакват. Все пак зелените са тук от 10 години. нека някой, който знае, да каже преди това колко години са въртяли из Европа-та. При двете конекта може и да е софтуерен дефект, все пак само на 2 автобуса го има този проблем. Говоря само за фабричните ел.табели, не за тези, които са слагани в България.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 25.07.2009, 19:11:56
2162 го засякох преди два часа в Студнтски град с предна, странична и задна табела, работещи на 280. Проблемът е отстранен.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 26.07.2009, 13:30:27
Ето повода за радостта ми за неработещите ел. табели. Аз съм на принципа колкото повече табели - толкова по-добре. Но след като админа написа този гениален пост отдолу, аз реших, че трябва пък да се радвам на изгарянето на ел. табелите.

Хубавото е, че започнаха да се отлепват и => да изчезват
(отнася се за страничните табели)


По принцип при конектата може да изгори или пултът за зарежднае, или самата табела. При първия случай всичко блокира на това, което е показвало, а при втория изчезват каквито и да е надписи в част от табелите. На 1106 беше изгорял един бушон и 1/3 от надписа не се виждаше. На 1103 бепе изгорял целият пулт.

Аз лично се чудя какво правят на 3677 в Омуртаг - доста време се задържа.
А и май не е споменато, че 3280 е в Дупница, учудвам се, че почнаха и от колоната на 204 да карат автобуси на ремонт.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 26.07.2009, 15:15:49
Но след като админа написа този гениален пост отдолу, аз реших, че трябва пък да се радвам на изгарянето на ел. табелите.

Хубавото е, че започнаха да се отлепват и => да изчезват
(отнася се за страничните табели)

Е щом това е причината да се радваш на изгарянето на ел.табелите - евала  :fan: Може би тук трябва да се търси гениалността в цялата работа

А 3677 замина в много лошо състояние, ремаркето имаше скъсани греди, беше килнато на една страна, обшивката също беше много зле. Дано да са му запазили седалките и да са сменили икарусовото осветление, както и кабината на водача. В Омуртаг правят готини кабини. А за 3280 съм забравил - в Дупница е от около 2 седмици, мисля, че 11 зелени трябваше да минат през АРЗ. До момента това са 3580, 3581, 3588, 3598, в момента в завода са 3591, 3594, 3597 и 3280. Според мен нужда от освежаване имат 3290 и 3587, които са доста зле
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 26.07.2009, 15:35:20
На 3290 какво му е? Скоро се возих по 88 с него и не ми направи впечатление да е чак в толкова лошо състояние.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 26.07.2009, 15:36:30
Главно откъм салон ми се струва зле, също и отзад под капака на двигателя е ужас
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 26.07.2009, 18:20:33
 Абе тая бангия 3677 дали ще успее да пристигне в Омуртаг цяла?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 26.07.2009, 20:21:04
А землянските 0345-ци ще ги ремонтират ли в Дупница?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 06.08.2009, 20:50:07
Дано на 3594 му сменят тъпата седалка в задната част на салона, та всички да са еднакви. Или поне да я сложат мястото на единична. Няма какво да се лъжем, че на всички зелени им е излязла душата вече - на нищо не приличат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 06.08.2009, 21:18:06
Има някои, които са си в много добро състояние, разбира се някоя счупена плоскост за смяна и малко боя ще им се отрази добре. 3287 и 3288 мивката въобще не ги жали.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 06.08.2009, 23:53:26
На мен ми се струва, че 3588 е по-шумен отпреди в задната част на салона, вероятно е махната част от звукоизолацията при ремонта :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 08.08.2009, 13:56:31
3597 се е върнал. Може би няма да ви хареса цвета на боята му.
Заминал е стар мерцедес - ако някой знае кой номер е да пише.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 11.08.2009, 16:12:08
3597 се е върнал. Може би няма да ви хареса цвета на боята му.
Заминал е стар мерцедес - ако някой знае кой номер е да пише.
Браво на гениалните ръце на бояджиите. По-грозно е направен и от 3598 на външен вид. Сега остава и Репчо да каже, че пак са дали повече от 50 000 за това нещо. Аз като навърша пълнолетие, ще взема да построя едно хале пред блока си и ще наема на работа няколко човека да боядисваме автобусите на Дружба.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 11.08.2009, 18:31:20
Плоскостите, имитация на дърво или с мраморния десен, придават аристократизъм и наистина усещане за несравним лукс.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 11.08.2009, 19:13:50
10 години ми се струва твърде бързо за да изгният толкова много ламарините, и трябва да бъдат сменени. Специално се загледах във Варненските съчленени Мерцедеси О 405 Г Меркавим и Мерцедес О 405 Г и никъде не видях такава ръжда, а ламарините са си оригиналните. Да не говорим, колко по-високо е нивото на изработка, използваните материали и екстрите вътре.

Да добевим и софийските О 405-да има случайно изгнили ламарини по тях? Те също са на по 20 години, демек два пъти по-стари.

Колко пъти са сменяни ламарините при Хюлиезите и при кои са сменяни, кои са минавали ОР и кои частичен едва ли някой може да каже. Има обаче 30 годишни, само с един ОР, както и такива, на които първият им ремонт е бил на възраст над 25 години.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 12.08.2009, 16:37:46
Днес видях 3597 -  :( :( :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 12.08.2009, 17:34:05
Днес видях 3597 -  :( :( :(
Сега прочети последния ми коментар в настоящата тема и кажи дали искаш да въртим заедно бизнес.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 12.08.2009, 17:37:16
Днес видях 3597 -  :( :( :(
Сега прочети последния ми коментар в настоящата тема и кажи дали искаш да въртим заедно бизнес.

Да, забравих да отговоря. Не е нужно да си пълнолетен, регистрирай фирмата на някой друг. И тя ще е отворена към развитие - ще започнат да идват и малашевски икаруси(които ще се кландуркат до 2025 г.), а после и землянски конекта. А предполагам няма да забравите и мен - аз ще поема изработването на табелите. Вас ще ви помоля да замажете предните стъкла точно пред табелите в зелено :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 15.08.2009, 00:42:59
аз само не разбрах как така боядисаха 3580 и 3588 в що годе приличен цвят а освиниха останалите, иначе можеха да си ги боядисат и в гаража 3292 изглежда доста добре
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 15.08.2009, 00:47:37
Те хубаво, че не решиха да ги пребоядисват в оранжево. В началото се опасявах от това.
А помните ли, че допреди няколко години 3291 беше изцяло оранжев? Според мен беше върхът на грозотията, на тези автобуси им отиват тъмни цветове...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.08.2009, 01:36:24
Никога 3291 не е бил изцяло оранжев
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 15.08.2009, 01:38:19
Беше. Вероятно през 2004, когато е правена снимката:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 15.08.2009, 01:39:23
Човече, пил ли си. Отдалече си личи, че това е пейнт, както и моето произведение.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.08.2009, 12:41:00
ЕЕЕЕ, СУПЕР, снимката на Тиристор лично аз си я бях оцветявал в момент на умопомрачение. Радвам се, че е станала толкова добре, та да заблуди все пак някой. Също бях правил и 2916 да е небесно син, не знам къде са тия мои 'творби', но е радостно, че намират публика.


А Кноксвил може и да е най-добрия фотограф all over the world, ама на пейнт има още да се учи  :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 15.08.2009, 13:15:42
Трябва и аз да се понауча на пейнт :)

Имам почти официална информация, че скоро един О345 ще тръгне оранжев из София.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 15.08.2009, 13:42:21
Сега като се загледах по-добре видях че е рисувана. Снощи явно е бил твърде късен час за съзнанието ми :) Всъщност ми се видя странна, но реших, че тогава е имал оранжева реклама...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 15.08.2009, 13:58:21
Предлагам последните няколко поста да се преместят в "Бисери"

Не бих се учудил, ако боядисат някой в оранжево, все пак видяхме какво направиха в Земляне с 1765 като дори не си направиха труда да направят ивица в поне малко по-различен нюанс. И тук вече идва момента, в който ще трябва да оценим как изглеждат по-добре - дали оранжеви или дупнишки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.08.2009, 20:02:48
За да не гадаете и понеже съм добър ще ви кажа, че първият оранжев О345 в София ще е 9033, вече е боядисан.il
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Heuliez on 26.08.2009, 14:56:29
Преди малко на Кокаляне мина един 0345Г който се пребира от Дупница  ;)Беше горе долу добре боядисан,видях и че последните три седалки са сменини  :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 26.08.2009, 15:00:44
3594?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 26.08.2009, 17:02:49
По-скоро 3591. Това е доста елитен автобус от бригадата и предполагам са му обърнали повече внимание, отколкото на 3580 и 3597.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 26.08.2009, 22:30:09
3591 е, той замина доста преди 3594. А тъпите нещастни малоумници в Дупница са сменяли седалки и в 3597, между 1ва и 2ра врата, като са сложени ОМРУТАЖКИ ЛЕГЕНИ. Нямам думи, доплака ми се като го видях. Мога да им изборя поне няколко Хюлиези, където има седалки като на О345Г - 3564 и т.н., но на кой ли му пука. Пълна тъпанарщина и безотговорност
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 26.08.2009, 23:45:46
Седалките може и в гаража да ги сменят, ама явно и там ги мързи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 27.08.2009, 07:39:25
Ужас! Просто не мога да си представя 0345Г с такива седалки, но какво ли не побългаряваме вече. Старите седалки на тези автобуси не бяха лоши, но се бяха позацапали. Толкова ли не можеше да ги позамият малко?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 27.08.2009, 09:48:17
Вече си мисля, че трябва да се подпише двустранен договор между автото и Омуртаг, като първата страна да заявява, че категорично не желае смяна на седалките на автобусите, а втората да гарантира за изпълнението на това желание. Само, че трябва първо да се подават достатъчно оплаквания от нас пътниците за некомфортните легени, които се поставят вместо седалки. Съсипаха Икарусите, после 0305Г/Хюлиез, а сега остана да започнат и останалите автобуси и после ще ходим гърбави. :angry: Трябва да се спре това недоразумение!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 27.08.2009, 10:39:41
3591 е, той замина доста преди 3594. А тъпите нещастни малоумници в Дупница са сменяли седалки и в 3597, между 1ва и 2ра врата, като са сложени ОМРУТАЖКИ ЛЕГЕНИ. Нямам думи, доплака ми се като го видях. Мога да им изборя поне няколко Хюлиези, където има седалки като на О345Г - 3564 и т.н., но на кой ли му пука. Пълна тъпанарщина и безотговорност

Ако в 3564 седалките са същите като в зелени(просто не съм правил замервания дали са), то в бракувания 3690 бяха абсолютно същите като в 3564.
И по-добре да бяха съсипали седалките на един автобус, като изцяло ги бяха сменили с Омуртажки, а останалите да ги разпределят по счупените в другите зелени.
С мановете направиха точно така - в 2133 и 2143 сложиха нови седалки, а оттях взеха всички седалки и ги разпределиха по другите манове. А впрочем седалките на 2133 и 2143 са изключително удобни - единственият им недостатък е, че нямат дръжки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 27.08.2009, 12:05:24
3591 е, той замина доста преди 3594. А тъпите нещастни малоумници в Дупница са сменяли седалки и в 3597, между 1ва и 2ра врата, като са сложени ОМРУТАЖКИ ЛЕГЕНИ. Нямам думи, доплака ми се като го видях. Мога да им изборя поне няколко Хюлиези, където има седалки като на О345Г - 3564 и т.н., но на кой ли му пука. Пълна тъпанарщина и безотговорност

 А впрочем седалките на 2133 и 2143 са изключително удобни - единственият им недостатък е, че нямат дръжки.
И тапицерийка.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 31.08.2009, 21:37:16
На едно от съчленените Конекта на Земляне, мисля че на 1106 една от седалките срещу 4-та врата е сменена с такава, като тези които слагат в Омуртаг.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 31.08.2009, 21:38:45
На едно от съчленените Конекта на Земляне, мисля че на 1106 една от седалките срещу 4-та врата е сменена с такава, като тези които слагат в Омуртаг.
Айде бе, днес не е 1-ви април. Е как би изглеждал този леген до оригиналните седалки на тези автобуси?  И даже без тапицерия?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 31.08.2009, 23:11:11
Съвсем сериозно. Седалката изглежда с облегалка под по-малък ъгъл, като че ли даже леко по-напред сложена, спрямо тази до нея. И тапицерия няма. Сега да очакваме ли да сложат такава седалка и в някое от нископодовите Конекта от 2008-ма или в някое ВМС.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 01.09.2009, 00:35:13
Реших да внеса малко информация и обобщение какво се прави на ОР на О345Г в Дупница :

Сменят меха, с доста по-нискокачествен по оригиналния, очаква се скоро да провисне

(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/44/31_08_09/DSCF1722_resize_1251754084.JPG)

Смяна на под и прагове по стъпалата - изглежда стабилно направено

(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/44/31_08_09/DSCF1716_resize_1251754084.JPG)

Боядисване на седалки - изключително левашко изпълнение
(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/44/31_08_09/DSCF1715_resize_1251754083.JPG)

Измиване на стопове и фарове - добър резултат

(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/44/31_08_09/DSCF1721_resize_1251754083.JPG)

Външно пребоядисване: при 3580, 3588, 3581 и 3591 е с добър резултат, при 3597 и 98 е плачевен

(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/44/31_08_09/DSCF1718_resize_1251754084.JPG)

(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/44/31_08_09/DSCF1719_resize_1251754085.JPG)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 01.09.2009, 00:51:39
Въпрос на време е да видим дали са ремонтирали и печките в салона. Иначе меховете при зелените са за смяна, само че не с такива боклуци. Струва ми се, че и звукоизолацията е по-лоша отпреди, специално при 3588 ми се струва, че двигателят се чува много повече в салона в сравнение с преди ( и в сравнение с неремонтираните рейсове).

Иначе като ремонт на 0345г най ми харесва ремонта на 3278.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mitakis on 09.09.2009, 17:15:34
1769 е боядисан с по-кофти зелено от това на 1765.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 09.09.2009, 17:22:30
Ужас
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 10.09.2009, 18:31:05
3591 е, той замина доста преди 3594. А тъпите нещастни малоумници в Дупница са сменяли седалки и в 3597, между 1ва и 2ра врата, като са сложени ОМРУТАЖКИ ЛЕГЕНИ. Нямам думи, доплака ми се като го видях. Мога да им изборя поне няколко Хюлиези, където има седалки като на О345Г - 3564 и т.н., но на кой ли му пука. Пълна тъпанарщина и безотговорност
Днес видях, че и в 3580 не е по-различно от споделеното от теб за 3597. След трета врата и от двете страни двойните седалки в ниското, както и 2ката високи върху десния калник са подменени с противните омуртажки коруби... :annoyed:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.09.2009, 16:22:16
3594 си е тук и е добре боядисан, като 3591 е на нюанс. Само 3280 остава от зелените в Дупница.

Като обобщение може да се приеме, че обезобразените автобуси са 2 - 3597 и 3598, дано са само те
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 15.09.2009, 16:33:39
Спомени нещо и за седалките :)

На 3597 и 3598 да им намерят желаещи да рекламират върху тях.
Въпреки че на мен ми харесват така.

А 3280 е получил скъсване на шаси под двигателя - получило се е нещо като "изпадане на двигател" и затова е заминал за Дупница.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 15.09.2009, 16:44:15
3594 в сравнение с 97 и 98 е направо Бог.
А 3591 също ли е минавал през Дупница, без да разбера, или Репчо се е объркал с 3581?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 15.09.2009, 16:52:51
Е как не си разбрал? Беше в Дупница, че се и върна. Дори май се забави повече от 3597.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.09.2009, 16:58:23
Кноксвил се излага. 3580, 3581, 3588, 3591, 3594, 3597 и 3598 са миналите през Дупница.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: murmorko on 15.09.2009, 18:23:29
Имам спомен за 3582, че също беше на Дупница, може да бъркам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 15.09.2009, 21:49:14
Да да да, то ще излезе, че всички са минали през Дупница.
Според мен кандидат за освежаване на салона е 3293 - много издраскани седалки, почти няма здрава плоскост по тавана и отстрани на седалките, но пък честно казано не ми се иска и него да го видя освинен  :P

А това за 3591 съм го пропуснал, ще залича грешката в паметта си.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 16.09.2009, 11:09:40
А това за 3591 съм го пропуснал, ще залича грешката в паметта си.

Ще бъдеш наказан съгласно ВПОРЗ.

Иначе аз не се изказах за мнението си на ремонта, базиран на снимки от Репчо - дефакто не ми харесват сменените седалки и мехът. Много добре са пребоядисали седалките, защото бяха ужасно мръсни и гадни. Подът е хубав, стъпалата също добре са направени. Надявам се все пак да е кърпено и шаси ако се налага.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 16.09.2009, 11:29:17
По-добре щеше да стане, ако ги бяха измили, а не боядисали, седалките.
Иначе на 3585 е взел да му се прокъсва мехът, но от друга страна хич не ми се иска да го освинват в Дупница ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 16.09.2009, 11:30:57
По-добре щеше да стане, ако ги бяха измили, а не боядисали, седалките.
Иначе на 3585 е взел да му се прокъсва мехът, но от друга страна хич не ми се иска да го освинват в Дупница ;)

Не мисля, че тая гняз, която се е натрупала за 10 год. може да се измие.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 19.09.2009, 01:07:02
3585 е спрян за двигател и радиатор. Иначе действително меховете почват да дават фира, което е крайно неприятно - всички знаем парцалите от Дупница по колко издържат.

Интересното е, че 3697 го видях вписан в графата за Дупница, тоя рейс минава ремонт преди не повече от 2 години в Омуртаг. Интересно е дали е грешка или наистина му е станало нещо
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 24.09.2009, 00:54:12
3580 също има омуртажки леген, обърнатата седалка до 2ра врата, боята е издрана сякаш нарочно, доста грозно :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 25.09.2009, 00:54:30
Неприятното е, че пак е без луминисцентни лампи.

бтв. в 3580 омуртажките легени са доста повече, в задната част има още 6-7 :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 25.09.2009, 01:10:20
9040 вече е оранжев
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mitakis on 26.09.2009, 20:07:27
1763 е боядисан като 65 и 69.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 27.09.2009, 00:01:53
При зелените мерцедеси на Дружба се наблюдава смяна на плексигласа, където го е имало със стъкла, похвално  :fan:
А дали ще се наблюдава смяната на омуртажки легени с оригинални седалки? :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 27.09.2009, 16:25:56
Едва ли, все пак трябва да има от къде да вземат читави. Според мен беше редно да направят както предложи Емо, а именно да последват примера на Малашевци с МАНовете. Подменят изцяло седалките в 2-3 автобуса, само ако може да са някакви по - нормални(примерно като тези в 2133 и 2143), а не с омуртажки боклуци, а оригиналните седалки от жертваните  автобуси се разпределят между останалите където има нужда и каквото остане стои за резерв.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 27.09.2009, 16:35:20
Само че какво им беше на оригиналните да речем в 3580? Защо ги смениха, а не ги боядисаха? По-голямата част са боядисани, но в ремаркето е една каша и е много грозно. Освен това омуртажките във високата част се клатят доста здраво и ми се струва, че няма да издържат дълго.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 27.09.2009, 16:49:53
Предполагам са били счупени.

Между другото седалките на 2133 и 2143 са перфектни, бих казал най-удобните пластмасови седалки. Единственият им недостатък е липсата на дръжки. Така и не знам къде са правени.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 27.09.2009, 19:23:56
Мисля, че седалките в 3565, 3698 и 3564 са същите, като в 2133 и 2143.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 27.09.2009, 21:06:48
Част от седалките от 2133 и 2143 може да се видят и в зелените Мерцедеси. Дано да измислят нещо, с тия легени е много гадно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 27.09.2009, 22:27:47
В Дупница на външния канал оня ден се мъдреше О345Г от ремонт.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 27.09.2009, 22:40:11
Само 3280 е там
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 28.09.2009, 16:20:10
Подочух, че 9033 е боядисан в оранжево като 9040 и 9047. Не мога да си го представя, но сигурно му отива. Вчера е бил на 68.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 28.09.2009, 16:21:35
От бая време е боядисан в оранжево, имаше и снимка във форума
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 28.09.2009, 16:24:52
От бая време е боядисан в оранжево, имаше и снимка във форума
Хм, това съм го изпуснал. Видях снимките след като му е свалено синьото от рекламата, но пребоядисан не съм го виждал.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 23.10.2009, 15:23:53
Незнам дали е казано, но днес видях 3280 на линия (113) изглежда много добре.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 24.10.2009, 02:14:33
Незнам дали е казано, но днес видях 3280 на линия (113) изглежда много добре.
Да, добре е боядисан. За голямо съжаление обаче повечето седалки са сменени с омуртажки :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 24.10.2009, 10:20:43
Незнам дали е казано, но днес видях 3280 на линия (113) изглежда много добре.
Да, добре е боядисан. За голямо съжаление обаче повечето седалки са сменени с омуртажки :angry:
Още по-грозно е, когато са сменени повечето, а не всичките. На 3580 се возих скоро и в ремаркето е невероятна гледка. При това една двойка от омуртажките седалки е почти откъртена и се лашка постоянно напред-назад.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 25.10.2009, 02:45:06
След внимателен оглед зоркото ми око откри избиваща корозия по 3580
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 26.10.2009, 19:54:23
Вижте как някой землянски мазач е боядисал на 1122 предната броня в синьо. Не разбирам желанието на някои водачи да си индивидуализират превозните средства без всякакъв стил.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 26.10.2009, 20:47:22
Тея рейсове да си ги пращат в Турция на ремонт най-добре. В родните АРЗ-та освен да ги досъсипят, друго няма да успеят да направят
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 26.10.2009, 21:07:28
Същата история като с 365. На него на ремонта му боядисаха част от предницата и част от задницата в синьо. Така до последно му седяха остатъците от практикерската реклама.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 26.10.2009, 21:56:32
Мисля, че колегата Тиристор е подведен, сините бомбета са остатък от рекламата на Еником М върху 1122. По същата причина 3596 сигурно половин година въреше зелен с бели брони, 3293 беше зелен със сиви брони и др. Домързяло ги е да му пребоядисат бомбетата
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 26.10.2009, 22:00:19
Ами ако тиристор говори за това, да. Но няма да се очудя, ако има и пребоядисване.
http://gtsofia.info/oldsite/viewpic.php?pic=11311
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 26.10.2009, 23:23:52
За това говоря. Но дори и остатък от реклама да е, крайно неестетично е да го оставят така повече от половин година след махането й.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 26.10.2009, 23:34:03
На водачите не им се занимава да карат бояджиите да мацат преди или след смяна, поне така си мисля де. Най-често това пребоядисване се прави, когато автобусът е на ТО. Така стана и с 3293  :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 27.10.2009, 00:00:47
за да бъдем по-точни - ТО2
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: murmorko on 27.10.2009, 00:13:17
Вижте как някой землянски мазач е боядисал на 1122 предната броня в синьо. Не разбирам желанието на някои водачи да си индивидуализират превозните средства без всякакъв стил.

Няма да задълбочавам но много от шофьорите молят да се остави някакъв "белег" та да си познават автобуса отдалече, след като свърши рекламната кампания.


Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 27.10.2009, 00:30:11
Няма да задълбочавам но много от шофьорите молят да се остави някакъв "белег" та да си познават автобуса отдалече, след като свърши рекламната кампания.
Не задълбочавай, това са перверзни простотии, които дори не трябва и да минават през ума на когото и да е.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: murmorko on 27.10.2009, 01:05:35
За да го пиша значи съм го чул а не си го измислям, сега от трима шофьори, имена няма да давам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 27.10.2009, 10:42:48
Да си го разпознават, понеже в гаража не се паркира на едно и също място и няма инвентарни номера, които са много трудни за запомняне.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: murmorko on 27.10.2009, 12:23:46
Да си го разпознават, понеже в гаража не се паркира на едно и също място и няма инвентарни номера, които са много трудни за запомняне.

Ти ходил ли си някога в гараж ? Не говори глупости като незнаеш. 
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 27.10.2009, 12:29:32
В случая ти проявяваш висше незнание.
Автобусите от един модел се паркират един до друг почти във всеки гараж. И сутринта като иде човек в 4 часа в тъмницата гледа силуети на 20 зелени мерцедеса или на 20 О302.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: murmorko on 27.10.2009, 16:47:22
В случая ти проявяваш висше незнание.
Автобусите от един модел се паркират един до друг почти във всеки гараж. И сутринта като иде човек в 4 часа в тъмницата гледа силуети на 20 зелени мерцедеса или на 20 О302.

Емо, за теб имам мнение, че си повече в час но и ти се излагаш.

Окей, Дружба са наредени 3/4 от автобусите ( без  0305G ) По номера!!!!

А другите 2 ?

Сериозно някои от вас ходи ли по тия гаражи след 1:00 сутринта ? Или просто си пишете нещо което сте чули.

 

Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 27.10.2009, 16:53:35
През нощта не ми се е налагало да ходя.
Oбаче със сигурност в Земляне не паркират автобусите по номера. Имах някъде схема кои модели къде паркират, но не се посочват номерата. Респ. в Земляне е точно така - паркират 30 нови конекта едно до друго(останалите 5 са на ТР или в някое хале например).
Съжалявам, че в момента не мога да посоча дневна снимка, защото spirka.org не работи, но както паркират през деня, така го правят и през ниощта. И като дойде сутрин титулярът на 1831 в 4 часа откъде да знае ортакът му, който е прибрал автобуса в 12 вечерта къде го е паркирал?

Съжалявам за отклонението, но това е самата истина. При трамваите не е така, но това няма нищо обгщо с автобусите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: murmorko on 27.10.2009, 17:02:25
Виждам, че до сега единствен започна да четеш това което пиша.

И в двата гаража не е по номера, остави схемата. Именно за търсенето сутринта хората са споделяли това което казах по-горе.

Не е заяждане но конектото не са 30 :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: murmorko on 27.10.2009, 22:49:47
Не е заяждане но конектото не са 30 :)

Знам и съм написал къде средно престояват останалите 5 броя.

Ноп да се върнем в корена на дискусията - всичко това не оправдава шофьорите да си шарят автобусите за да си ги познават от 20 метра сред 20-30 автобуса. Да намерят по-добър начин на редене. Ако трябва и да начертаят в гаража кой автобус на кое място да паркира.

Те и сега си ги шарят с различни неща ( знамена поставени на антените, поставени в кабината нещата лесно забележими ).

Това с очертаването и надписването едва ли е толкова трудно а спазването...

п.с. това ще е последния ми оффтопик в темата, извинявам се.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 28.10.2009, 23:17:42
Оффф:
По въпроса с паркирането-ето 2 снимки на гараж Земляне, как са паркилани част от автобусите-в случай повечето съчленени Конекта, но това е от декември 2005-та. Малко смалих снимките, че бяха с много голяма резолюция.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 29.10.2009, 01:43:37
Те че имат място за паркиране на всеки автобус - имат, но не се спазва.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 29.10.2009, 10:03:54
Тук си личи, как и пономера са подредени:
(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/CKD/39/00_00_0000/Zemljane-plan_1204529922.jpg)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 29.10.2009, 11:08:28
Незнам дали е казано, но днес видях 3280 на линия (113) изглежда много добре.
Да, добре е боядисан. За голямо съжаление обаче повечето седалки са сменени с омуртажки :angry:

От ремонтираните О 345 Г ми харесват 3597, 3598 и 3581. Те като че ли са по-добре направени, освен това са си с оригиналните седалки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Stahlgewitter on 29.10.2009, 11:35:46
Какви са тези шкоди на схемата на Земляне?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 29.10.2009, 11:37:14
Това е Чавдар 11Г5, те са на шаси Шкода 706 РТО. Разликата е само в каросерията, която е на Чавдар.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: gogata on 30.10.2009, 13:49:20
9020 вече е оранжев,като 9040  8)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 30.10.2009, 23:14:24
3594 и 3591 са се връщали до Дупница за рекламация. Причината е, че като са им ковали новото дюшеме и балатум в салона са им пробили резервоарите  :D :D :D 3591 е имал и ПТП на път за Дупница


3594 и 3595 са с оправени табели, мисля, че и на 3578 са оправени, но за него не съм сигурен
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 31.10.2009, 09:34:10
Снощи го видях(3578), беше си само на Емовото чудо на технологията. Или поне не светеше, както на 3277 и още доста автобуси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 31.10.2009, 11:12:36
То всички ремонтирани 0345г би трябвало да се върнат за рекламация, най-малкото заради некачествено боядисаните дръжки в салона.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 31.10.2009, 23:25:31
Катастрофата на 3598 на Плиска отшумя вече, само смачканата мантинела напомня, но се сетих да ви питам знаете ли защо е занесъл така автобусът ????

Отговорът е заради неработещите системи за безопасност. Предвидено е тези автобуси да имат освен АБС, АСР и т.нар. телескопи за ремаркето, които автоматично чрез хидравлика да стабилизират положението на ремаркето на автобуса спрямо основното тяло. Е нито едно от изброените не работи, на никой автобус О345Г. А тяхната роля е да помагат точно при ситуации като тази с 3598. Като се прибавят и не дотам добре регулираните спирачки резултатът е виден. В това си състояние тези автобуси при скорост над 50км/ч са опасни както за пътниците, така и за останалите участници в движението !!! Нужно ли е да стане по-голяма беля за да се промени нещо ?!?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 31.10.2009, 23:58:12
Дано се сетят да ги оправят, стига да може.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 01.11.2009, 00:01:45
Помеждудругото, помня като бяха чисто нови първата зима в един голям сняг, на О 345 Г си работеха и АБС и АСР. Тогава ми направи впечатление, че нито занася, нито буксува. При потегляне и спиране се усещаше нещо като леки вибрации от тези системи, същото и при спиране и колелата почти не се пързаляха.
В момента работещи такива системи би трябвало да има при новите Конекта и при ВМС-тата.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 01.11.2009, 00:42:13
Дано се сетят да ги оправят, стига да може.
Може естествено, стига да има желание
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 01.11.2009, 12:57:37
Катастрофата на 3598 на Плиска отшумя вече, само смачканата мантинела напомня, но се сетих да ви питам знаете ли защо е занесъл така автобусът ????

Отговорът е заради неработещите системи за безопасност. Предвидено е тези автобуси да имат освен АБС, АСР и т.нар. телескопи за ремаркето, които автоматично чрез хидравлика да стабилизират положението на ремаркето на автобуса спрямо основното тяло. Е нито едно от изброените не работи, на никой автобус О345Г. А тяхната роля е да помагат точно при ситуации като тази с 3598. Като се прибавят и не дотам добре регулираните спирачки резултатът е виден. В това си състояние тези автобуси при скорост над 50км/ч са опасни както за пътниците, така и за останалите участници в движението !!! Нужно ли е да стане по-голяма беля за да се промени нещо ?!?

В този случай поднасям извиненията си към водача за критиките, които отправих към него и породилата се след това дискусия.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.11.2009, 19:08:33
Табелите на 3289 също са оправени
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mitakis on 08.11.2009, 23:36:00
1769 е адски зле. Салонът е мръсен, прашен, смърди на нафта, подовото покритие е нацепено къде ли не. И да не забравя- има е*ати вибрациите като е изключен от скорост, след 10 минути возене 10 минути се реабилитирах. Като добавим и кофти боядисването- ужасен автобус.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 11.11.2009, 19:51:42
Поредният Дружбенски автобус, днес отиде към Малашевци, беше 3281. Така и не разбрах какво точно им правят в Малашевци, че толкова бройки минаха от там в последния месец.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 11.11.2009, 20:01:35
Скорости може би.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 12.11.2009, 14:14:34
Скорости може би.
Май уцели с предположението. Току що слизам от 3281 и си вадя заключението, че или не са го оправили или са се справили лошо. При тръгване първоначално се форсира стабилно, докато започне да ускорява, след това при смяна на скоростите, особено от първа на половинката след нея същия номер, не сменя веднага, ами отново му се вдигат стабилно оборотите, все едно е изключен от скорост и едва тогава превключва и продължава да ускорява.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 12.11.2009, 16:37:14
Скоростите ги правят в Малашевци. Оправили са табелите и на 3578 и 3289. Иначе пак има слухове за метанизация на О345Г, бъдете готови за стачка  :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 12.11.2009, 16:41:18
Простаци! Тъкмо се бях успокоил че тая мизерна идея отпадна. Да не е свързано с идеята да се кара на царевично гориво?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 13.11.2009, 21:15:17
Скоростите ги правят в Малашевци. Оправили са табелите и на 3578 и 3289. Иначе пак има слухове за метанизация на О345Г, бъдете готови за стачка  :P
Матеев много да внимава, че не знае кой ще додйе на мястото на Цветков. Да не им се развали рахата на далавераджиите там като много скачат. Да си трае там и да не дава хубави идеи ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 20.11.2009, 23:11:33
Предложение на Гената за нов форумен автобус.Смятам, че Иво ще се изкефи максимално на салона:http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?lang=de&id=122178186&pageNumber=1&__lp=1&scopeId=B&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=17200&makeModelVariant1.modelDescription=conecto&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Bus&segment=Truck&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&grossPrice=false&customerIdsAsString=&tabNumber=2 (http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?lang=de&id=122178186&pageNumber=1&__lp=1&scopeId=B&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=17200&makeModelVariant1.modelDescription=conecto&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Bus&segment=Truck&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&grossPrice=false&customerIdsAsString=&tabNumber=2)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 20.11.2009, 23:16:43
Автобуса е страхотен, изпълнението изглежда много добро. Само че, това е междуградски автобус.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 20.11.2009, 23:23:00
Събирайте парите, аз ще съм ви шофьор.
Само дето седалките ще събират много прах, ама ние ще си ги чистим.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 20.11.2009, 23:37:23
Доскоро имаше обява за О405Г, също толкова луксозен, само че струваше 160к евро  :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 20.11.2009, 23:53:26
Автобуса е страхотен, изпълнението изглежда много добро. Само че, това е междуградски автобус.
И по какво, че е междуградски автобус ? Пердетата се махат за 10 минути ако това ти е довода
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 21.11.2009, 00:02:38
По изпълнението на салона-два реда удобни двойни седалки, пердета. Както при О 305 Г също има междуградски вариант-с два реда двойни седалки, мрежи за багаж на тавана и др. Също така както междугпрадски вариант има и О 405 Г, и О 407-защо пък и този да не е такъв?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 21.11.2009, 00:14:49
Ми щото не е  :D Примерът цели да ти покаже, че както си го поръчаш автобуса, така ти го правят. Кеф ти удобни седалки, разположени както искаш, кеф ти пердета, всичко се прави.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 21.11.2009, 12:42:31
По 260 се движеха подобни междуградски автобуси, а ти направо си ги хвалеше. А и за форумни нужди няма на всяка спирка да има навалица!  :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 21.11.2009, 13:15:00
Ми щото не е  :D Примерът цели да ти покаже, че както си го поръчаш автобуса, така ти го правят. Кеф ти удобни седалки, разположени както искаш, кеф ти пердета, всичко се прави.

Абсолютно. И ако автобусите се поръчват за София, те задължително са с пластмасови седалки. Преди 5-6 год. се опитвах по салона да определям кой мерцедес кога е произвеждан и се оказа, че няма никаква логика в това.
Ако това стане форумна персонална, най-нкаря ше мога и аз да дойда на някоя среща - ще минава през Македония да ме взима и оставя :P Естествено, аз ще направя табелите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 06.12.2009, 23:40:28
Помеждудругото, хареса ми едно Конекто с ръчни скорости, което пътува до с.Железница и с.Плана(забравих инв.номер) Припомних си доброто старо време ,когато бяха Икарусите по линията. При превключване от неутрална към първа се чуваше почти същото стържене на скоростите, и после силен мощен рев на двигателя огласящ оклността. Отвътре салона също е с хубава тапицария на седалките, както Икарусите бяха с хубава тапицерия.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 07.12.2009, 14:14:37
Помеждудругото, хареса ми едно Конекто с ръчни скорости, което пътува до с.Железница и с.Плана(забравих инв.номер) Припомних си доброто старо време ,когато бяха Икарусите по линията. При превключване от неутрална към първа се чуваше почти същото стържене на скоростите, и после силен мощен рев на двигателя огласящ оклността. Отвътре салона също е с хубава тапицария на седалките, както Икарусите бяха с хубава тапицерия.
9031 ще да е, ако говориш за жълто със сини дръжки в салона. Аз пък не го харесвам толкова или поне когато се возих, попаднах на некадърен водач. За мен не е плюс шумът в салона. Като говорим за метан, моля някой да снима 9020 при първа възможност.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 07.12.2009, 14:24:08
От описаното от Иво направо се ужасих. Да се сравнява хубав мерцедес с рязан икарус ?!?! Толкова ли е зле този мерцедес?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 07.12.2009, 20:18:53
С умилението, което изпитва Иво към Икарусите, се чудя как все пак двата автобуса са на едно ниво?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 07.12.2009, 23:16:11
От описаното от Иво направо се ужасих. Да се сравнява хубав мерцедес с рязан икарус ?!?! Толкова ли е зле този мерцедес?
Защо да е зле, добре изглежда, всъщност изглежда като всяко друго Конекто, салона си е същият с малки разлики в цветовете например. Само че е по-шумен от останалите и с ръчни скорости. Сравних го с рязан Икарус, защото потеглянето по баирите с ръчните скорости и ревът при потегляне ми напомни за Икарусите, които преди се движеха до Железница.

Иначе като стана въпрос преди време за ремонтите на О 345 Г-от ремонтираните ми харесва 3594-в него всичките си му седалки са оригиналните, и са му направили парното и вътре е много топъл-има си ги всички калорифери и всички работят и греят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 01.01.2010, 15:22:26
Колко конски сили са двигателите на Зелените, някой знае ли?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 01.01.2010, 15:23:03
345  :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 01.01.2010, 17:22:16
За по - точно 300 :rolleyes: ;) Тия 45 отгоре се включват само когато Репчо се вози с 3585 по Цариградско :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 01.01.2010, 17:43:07
Според този линк http://buszok.freeweb.hu/mbo345.htm 295 8)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 01.01.2010, 18:01:47
Мисля си, че имам дежа вю, и за да не изпадаме отново в същите ситуации, нека ако сме измислили нещо ново, да го добавим тук:http://forum.gtsofia.info/index.php?topic=517.0 (http://forum.gtsofia.info/index.php?topic=517.0)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 08.01.2010, 18:42:28
3581 вие бетер като някой O305G. За първи път чувам зелен да вие така.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 08.01.2010, 21:01:05
Така са ремонтираните. Доста страници назад някой се усъмни, че може да са им махнали част от шумоизолацията, тъй като не е само при него този вой. Аз лично избягвам да се качвам в ремаркето.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 08.01.2010, 22:37:22
Ама аз бях най-отпред, при шофьора. :) Виеше точно така, както вие О305Г, ако седиш пак отпред.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: KRAKOMOBILA on 08.01.2010, 22:50:23
Възможно е да вие диференциал.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 09.01.2010, 11:53:52
Възможно е да вие диференциал.
Е да, ама защо започва да вие след като се връща от ремонт, на който не би трябвало да са пипали нищо по двигателя, трансмисията и ходовата част? Инача прави впечатление сериозно виене, верояно от диференциала при Конето Г(тези по А11, А280), само че при тях си е фабрично. Така са още от както излезнаха на линия като чисто нови, но мен лично при тях дори ме радва как звучи :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 14.01.2010, 10:19:09
На 3588 мехът му е провиснал и скоро ще се докосне в земята.  :fan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 16.01.2010, 13:54:21
3299 е на посещение в Дупница.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 16.01.2010, 14:26:39
На 3588 мехът му е провиснал и скоро ще се докосне в земята.  :fan:
Направих проверка и не установих подобно явление
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 17.01.2010, 17:32:02
Днес видях едно съчленено Конекто Г по 280, на което в ремаркето два последователни прозореца отляво му бяха заменени с плексиглас, ама много грозно направено. Явно някъде е катастрофирал и двете поредни стъкла са се счупили, но много лошо е възстановен.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 17.01.2010, 19:39:31
2161 има едно крило на врата така, липсваше тапицерията на седалищенто на една седалка, а в салона пурите на лампите бяха без капаците си отпред, близо до шофьора. Доста занемарена поддръжка и цигания!!!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 17.01.2010, 20:03:14
През последните месеци като че ли много са ги занемарили някои съчленени Конекта. Днес освен този, видях друг, на който  пък един от отваряемите прозорци беше от плексиглас. Но този с двете поредни стъкла от плексиглас е много грозно възстановен. Глупаво е, при положение че това са ни най-новите съчленени автобуси, след Конектата Г на Карат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 17.01.2010, 20:35:14
1901 вече е с кафез oтпред.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.01.2010, 20:41:04
1901 вече е с кафез oтпред.
Как така ?!?!?!?!?!?!?!?  :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 17.01.2010, 23:31:46
1901 вече е с кафез oтпред.
АААААА   НЕЕЕ!!!! Тия в Земляне са за разстрел!!! Как може да се случи подобно нещо?!?!?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 17.01.2010, 23:38:11
Е това вече е супер тъп абсурд. Не може на рейс с електронна табела горе да слагаш кафез... :angry: Та още малко ще видим и 1801 с кафез!
Интересно е мнението на шофьора, ако е споменал нещо, за тази идиотщина.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mitakis on 17.01.2010, 23:40:05
В Земляне всичко може, за жалост и не само там. Вчера гледах някакво Конекто омацано с грунд, други китосани и оставени така. Та кафезът беше въпрос на време :(
В Малата пък мразят задните (и ъглови) прозорци...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.01.2010, 23:52:12
Това не трябва да бъде оставено така !

Еднолично обявявам награда, за който изкърти кафеза на 1901. Наградата е според качеството на извършеното добро дело
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 18.01.2010, 11:47:21
Това не трябва да бъде оставено така !

Еднолично обявявам награда, за който изкърти кафеза на 1901. Наградата е според качеството на извършеното добро дело

Автобусът не изглежда никак зле с кафеза. Нали все пак трябва да се вижда номерът на линията, по която работи и са решили да сложат кафез, вместо мои табели или гаражни бели, с каквито караше досега.

2161 е с трайно изчезнало компютърче за нагласяне на табелите и още от 3 месеца до гласят за кафези отвсякъде.

1641 е след ремонт от преди 2 месеца. Седалките са перфектни. Ако не бяха махали оригиналните седалки, сега хюлиезите щяха да са сред любимите автобуси. Обаче кое е лошото. няма и помен от дървения омуртажки фурнир. Вижте какво са сложили. А като падне найлонът почва и традиционното загниване на шперплата
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 18.01.2010, 12:28:19
Аз ще взема да предложа да ти махнат наскоро полученият ВИП статус. Опитахме се да те приобщим към група, с която явно нямаш и грам нещо общо. Но можем да основем група пръв приятел на селянина-шофьор и ти ще си първият вкаран в нея. Що за простотия са тези розови парцали и кафези, при положение, че оригинално автобусите са оборудвани с най-модерното, което е имало за момента!? Шофьорът да си побългарява личния автомобил, а не служебния!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 18.01.2010, 20:09:26
Чудно ми е, има ли друго място на света, където в автобусите се използват къщички на домашни любимци и птички за табела, показваща линията, по която се движи возилото!?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 30.01.2010, 16:08:32
3591 от няколко седмици е на посещение в Балкан Стар.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 30.01.2010, 16:35:40
3591 от няколко седмици е на посещение в Балкан Стар.
Repcho беше писал за проблема със задния мост и ремонта!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 30.01.2010, 18:50:48
 И как в Дружба не са решили с чук, тел и клещи да го поправят?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 30.01.2010, 18:55:35
В такъв случай се извинявам, прегледах темата, но не съм гледал добре.

В Дружба не е имало части и са поръчали от Турция.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 30.01.2010, 19:04:00
в тема "Аварии на возилата" съм го писал :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 30.01.2010, 19:17:45
3591 от няколко седмици е на посещение в Балкан Стар.
Какъв Балкан Стар, от няколко седмици прашасва на втори канал  ;) Проблема е с редуктора, но "умни" шефове наредиха да се свали моста
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 30.01.2010, 19:47:08
http://forum.gtsofia.info/index.php?topic=588.2000  Пост 2018
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 02.02.2010, 11:04:13
3591 от няколко седмици е на посещение в Балкан Стар.
Какъв Балкан Стар, от няколко седмици прашасва на втори канал  ;) Проблема е с редуктора, но "умни" шефове наредиха да се свали моста

Сигурен ли си, защото шофьор ми каза, че от две седмици е в Балканстар по причинита описана от Репчо. А там се плащало на часове извършена работа. Т.е. накрая могат да ударя 800 часа работа...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 02.02.2010, 13:04:15
На 3588 мехът му е провиснал и скоро ще се докосне в земята.  :fan:
Направих проверка и не установих подобно явление

Подкрепям и със снимка. Ако е имало проблем, то шофьорът веднага е дал заявка и са го оправили.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 02.02.2010, 14:04:32
Като съм написал земята, не съм имал предвид, че 'таванът' ще опре в 'пода', ами че ще опре в асфалта, нещо което малко трудно ще се види от снимката на Емо.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 02.02.2010, 14:11:04
Оффф, аз си помислих бяш тавана в пода. Нищо, от тази снимка, мисля, че се вижда, че и отвън е ОК.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 02.02.2010, 14:17:27
Няма проблеми с меха на 3588, и аз го огледах отдолу и мога да потвърдя.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 02.02.2010, 17:01:37
Днес обаче рутинната ми проверка установи силно провисване, може би скъсване на меха на 3588, става дума за днес, към 14.30 часа, влачеше се по земята !
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 02.02.2010, 18:25:32
Сигурен ли си, защото шофьор ми каза, че от две седмици е в Балканстар по причинита описана от Репчо. А там се плащало на часове извършена работа. Т.е. накрая могат да ударя 800 часа работа...
Абсолютно съм сигурен, нали всеки ден го гледам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 07.02.2010, 00:06:33
3298 прави компания на 3299 в Дупница
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 13.02.2010, 16:25:04
 Инициатива на шофьора ли са хубавите крушки за фаровете на 3296?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 13.02.2010, 21:52:45
Инициатива на шофьора ли са хубавите крушки за фаровете на 3296?
естествено :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 13.02.2010, 22:00:46
3292 и 3290 мисля, че карат с подобни, на 92 са по-хубави.
А това ме подсеща, че 3290 е сложил някакви диоди долу вдясно, които нощно време осветяват табелата, постарал се е човекът.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 14.02.2010, 13:13:59
3292 и 3290 мисля, че карат с подобни, на 92 са по-хубави.
А това ме подсеща, че 3290 е сложил някакви диоди долу вдясно, които нощно време осветяват табелата, постарал се е човекът.
Аз имам особено отношение към 3296, както Гената към 3585 и затова го споменавам. Но нещо при 96 не е като хората. Може би скоростната кутия. Виенето не е нормално. За съжаление зелените се съсипват непрекъснато.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 14.02.2010, 13:21:47
То има ли все още зелен, на който всичко да му е наред. 204 ги е изцедила почти докрай, но все още се държат. Конкретно за 3296 не мога да кажа какъв му е проблема, тъй като нямам спомен да съм се возил. В този ред на мисли ми е интересно колко ли време ще издържат каратските Конекта на една от най-тежките линии в София.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 14.02.2010, 13:31:03
3298 прави компания на 3299 в Дупница
Това абсолютно не е вярно, вчера 3298 беше по 88. Изнасянето на недостоверна и непроверена информация не е желателно  :angry: ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 14.02.2010, 13:46:40
+
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 14.02.2010, 13:55:29
ХАХА. Кой изнася недостоверна информация. Освен ако не са го върнали за 5 дни, защото няма смисъл да го разбъзикват.
Достоверната информация с документирана е много ценна, т.е. с наряд :P

За 3296 от много хора съм чувал, че е сред най-добрите мерцедеси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 14.02.2010, 14:16:40
И Репчо е прав, възможно е грешката да е на този, който пише наряда, тъй като 3298 наистина беше спрян няколко дена поради някаква повреда, а шофьорът му беше на 3290.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 14.02.2010, 15:06:44
Възможно е да е ходил за по-малък ремонт, който обаче не може да се извърши в гаража  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 14.02.2010, 16:21:23
Възможно е да е ходил за по-малък ремонт, който обаче не може да се извърши в гаража  ;)
едва ли ще ходи до Дупница и няма да го претупат на бърза ръка и него, като го нарекат ОР, явно има несъответствие, ти като по-вътрешен можеш да кажеш със сигурност ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 14.02.2010, 16:35:24
Не знам за съжаление, просто предполагам защото е имало и такива случаи
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 17.02.2010, 01:52:57
3289 - двигателят му бучи като на Хюлиез :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 27.02.2010, 16:09:03
От доста време се каня и все забравям да напиша, че 3288 е бил пребоядисван наново скоро.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: GAULOISES on 03.03.2010, 08:59:55
От доста време се каня и все забравям да напиша, че 3288 е бил пребоядисван наново скоро.
Вчера го видях по 88 и не забелязах да е пребоядисан същия си е както преди.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 03.03.2010, 17:47:57
Той пак си е син, но преди от мивката му беше паднала чaст от боята и се виждаше зеленото, най-вече в задната част на автобуса.

3298 и 3278 са спрени за двигатели, 3277 утре е на то2,

а пък 3296 е в Дупница....
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.03.2010, 18:20:06
(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/48/15_03_10/Picture_040_resize_1268664286.jpg)

Мисля, че се вижда какви са предпоследните седалки в 1106, отделно от това навсякъде след като китосат даден автобус (оставям настрана въпроса какъв удара може да има по покрива) се шлайфа и боядисва, в Земляне обаче няма такова нещо, и то за едни от новите автобуси като цяло  :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: borosport on 16.03.2010, 21:41:03
 3590 чади много здраво синкав пушек!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 17.03.2010, 20:48:06
Сигурно харчи масло и за това пуши синкаво. Вероятно му е време за ремонт на двигателя.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: kris on 19.03.2010, 00:03:48
На 3599 Хармониката (съчленението) свучи като акордеон на неравен път  :D .
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 19.03.2010, 10:38:23
Това сигурно е от телескопите, като се намажат с грес и вече не се чува.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 06.04.2010, 17:17:38
3299 е обратно в София. Видях го на езерото, седеше на аварийки  :D Стори ми се,че основното е доста светло зелено, но във всеки случай не е освинен като 3597. Прилично изглежда.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 06.04.2010, 18:59:38
3299 е обратно в София. Видях го на езерото, седеше на аварийки  :D Стори ми се,че основното е доста светло зелено, но във всеки случай не е освинен като 3597. Прилично изглежда.
Дано вътрешно да са го направили добре и да са запазили оригиналните седалки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.04.2010, 19:08:39
На 3280 сменените седалки са 25.
А 3299 само не си мислете, че е ремонтиран 3 месеца. избацали са го за няколко седмици, но сигурно не са платили ремонта своевременно.
Между другото колкото и да не се харесват на някои външният вид на ремонтираните, все пак са много по-добре отколкото на тези, които не са минавали ремонт. Дори и зелените, които никога не са имали реклами изглеждат трагично отвън. Лошото е, че и салоните на доста О345Г са продънени на отделни места.

И да спомена, за който не е видял, че на 3281 са се появили мишелинчетата от 3402.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 06.04.2010, 19:18:04
Това може би значи, че скоро и тасовете ще се появят на гумите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.04.2010, 19:19:28
няма начин
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 07.04.2010, 14:31:19
няма начин

Тогава ще се появят залепени по предния капак. :P
То 3281 плаче за ремонт по всички параграфи. На него му е изден подът срещу първа врата, а отвън е като войнишко канче. А сега и с този шофьор сигурно няма да може да се снима...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: gogata on 07.04.2010, 21:57:15
подготвят 9028 за нова боя,по заявките за ремонт и 9024 е за боя,но да видим
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: gogata on 13.04.2010, 21:10:48
9021 до седмица,максимум две и той ще бъде оранжев  8).
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 14.04.2010, 10:58:35
Май на някой сега му е скимнало всички каратски автобуси да са оранжеви. То и затова слагат реклами само на белите. Само да не подходят подобно и към другите транспортни оператори.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 14.04.2010, 12:46:22
Май на някой сега му е скимнало всички каратски автобуси да са оранжеви. То и затова слагат реклами само на белите. Само да не подходят подобно и към другите транспортни оператори.
Е, че то кой друг остана?! ВМС-тата са си оранжеви, само Ивкони и циганската шарения по 260, ама там няма да има ред при това статукво.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 14.04.2010, 13:02:32
Мен ме притесни да не пипнат Тедомите.
Един шофьор ми каза за тази оранжева мания.

Дано не е истина, а карат да пребоядисват старите си автобуси просто защото им е необходимо.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 14.04.2010, 13:05:46
Мен ме притесни да не пипнат Тедомите.
Един шофьор ми каза за тази оранжева мания.

Дано не е истина, а карат да пребоядисват старите си автобуси просто защото им е необходимо.
Oт Карат напарвиха едното Сито бяло, а друго оранжево, например... Новите Тедоми, които ще дойдат скоро, ще са бели, едва ли някой ще си исграе с боята точно...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 14.04.2010, 13:09:08
Абе в СО мине не мине някоя година, та се присетят за някаква простотия. естественом за Автото ще се намери кой да пласира оранжева боя.
Но пак казвам, че това по-скоро са догадки и няма да се реализират.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 16.04.2010, 20:23:56
Днес имах удоволствието да се возя в 3299. Беше доста пълно, но не успях да видя седалки от Хюлиез, т.е. с оригиналните е. Подът и мехът са сменени както и на другите, а и е доста тих, а пък в сравнение с 3581, който също мина ремонт, въобще не се чува двигателят. Пребоядисването също ми харесва, за мен това е най-сполучливият ремонт на Зелен Мерцедес.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 17.04.2010, 08:47:45
Като изключим, че седалките са боядисани със сив грунд, с четка! От долу абсолютно всичко е пръснато сиво- кабели, маркучи, дори и прахта и маслото по двигателя!  :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.04.2010, 11:23:26
ужас
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Bus_lover on 25.04.2010, 21:06:24
За да не правя флуд и в темата със снимките, тук ще пусна една от малкото снимки, които направих по време на престоя си в столицата.
Няма да се правя на Иво и да казвам, че този от снимката е перфектен, но много ми хареса. Въпреки че не съм фен на Мерцедесите, ми харесаха возията и звукът от двигателя, който се оказа много по-мощен, отколкото очаквах. ББ много са сбъркали, че навремето не са купили и малко О305-ици втора употреба. Можеха да вземат по-малко ДАФове за сметка на тези сладури.
С колегата дифиан се повозихме и на 4 Юлиета, с което осъществих една от мечтите си (стандартни немски О305-ици и в Бургас си имаме, въпреки че са на частник, но на французите не съм се качвал въобще през живота си). Странното е, че уж малашевските са по-добре поддържани, но това, което най ми хареса, не беше от техните. И тях съжалявам, че ги няма в Бургас. Най-малкото щяха да са си с оригиналните седалки (най-много да бяха тапицирани) и нелепите плоскости имитация на дърво нямаше да ги има в наличие. А и широко отваряемите прозорци са си сериозно предимство. Накефи ме пак звукът от двигателя, возията бива. Имайки предвид, че в момента са пълни кочини, мога да си представя колко великолепни са били, когато са пристигали.
Направих сефтето и на един О345Г. В София май просто няма много места къде да бъдат засилени превозните средства и не успях да усетя прословутото ускорение. Салонът на въпросното парче (имаше една червена реклама) не ми хареса обаче и нищо чудно, но все пак хубаво, че няма плоскости имитация на дърво. Миришеше и на нафта, напълно нетипично за по-нов Мерцедес. Повече обаче няма да говоря за тях, че тук има твърде много техни ултраси и не искам да ги обидя.
Повозих се и на Конекто Г (еднодневните карти за всички маршрути са сила  :D). То ми хареса и също съжалявам, че го няма в Бургас - щеше да ни бъде доста нужно по 211 на мястото на гнусните МАНове НГ. И при него обаче ми направи лошо впечатление, че са го позанемарили. Всичко обаче е в рамките на допустимото. Почти перфектният градски автобус по моите (извратени) разбирания.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 25.04.2010, 21:22:06
Тези автобусчета са ми от любими - наистина са големи сладури :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 25.04.2010, 23:18:43
Интересно беше да се чуе мнението за нашите автобуси и от хора от други градове.
Да ти кажа и мен нископодовите Конекта нещо не ми харесват много, старите съчленени Конекта повече ми харесват, имат доста повече седящи места, по-меко возят, и като цяло салонът ми се струва по-удобен. Недостатък е, че имат едно стъпало на пода, обаче е ниско и пак колички се качват без проблем с помощ от друг човек.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 25.04.2010, 23:25:25
Очаквайте един като купим КапаСити Иво да е най-изявения защитник на нископодовите Конекта  :D


Настрани от това 3586 е ударил 3585 в гаража, щетите не са големи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 26.04.2010, 11:16:31
Като си искал да се визиш в Heuliez е трябвало да избереш задължително някой с оригинални седалки, ти в кои се вози?

А как 3586 е ударил 3585 в гаража? То останаха 150 автобуса в гаража и са се нацелили...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 27.04.2010, 01:08:51
3593 е в Дупница
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 27.04.2010, 10:03:35
Потвърждавам, че вчера на Банкя видях две 302-ки по А44. Мисля, че са титуляри на А67, защото там друго ПС рядко се вижда.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 27.04.2010, 10:37:35
Титулярни линии на О302 са 41, 44, 56, 81, 63, 65, 67, 93, 58. Делник и 122, празник 66. Мога да взема наряда от неделя и да кажа кой къде е бил. А нощните персонални се изпълняват предимно от този модел автобуси. Дори бих казал, че почти всички О302 са с по двама шофьори.

3593 в Дупница :fan: :fan: :fan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 03.05.2010, 16:01:15
Набързо направена, но е достатъчно да се видят пораженията.

(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/knoxville/44/03_05_2010/Picture.._019_1272891383.jpg)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 05.05.2010, 15:50:30
3299 вече прилича на едноок пират. И има бял мигач.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 10.05.2010, 21:07:21
1765 със зверски виещ диференциал.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 11.05.2010, 13:13:26
И аз днес се возих на такъв, но не погледнах номера (беше по 111, към 9 часа около Деница). Пак се чуваше яко виене. Забелязал съм, че тия модели принципно си вият
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 11.05.2010, 18:20:37
3586 е пострадал след мач на цска. Може направо в Дупница да го пратят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 11.05.2010, 18:25:40
Той е там. Много си прозорлив.
След кой мач на цска е пострадал?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 11.05.2010, 18:44:11
Последния.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 11.05.2010, 20:51:17
счупено салонно стъкло
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 20.05.2010, 21:31:47
Аз забравих да ви кажа, че от няколко дена насам 3296 отново върти на 88.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: g_sunchov on 21.05.2010, 00:38:08
(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/48/15_03_10/tmb/Picture_057_resize_1268664289_tmb.jpg) (http://gtsofia.info/oldsite/viewpic.php?pic=15813)

това 1118 :)  .. понеже на снимката е отбелязано като 18ХХ ...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: g_sunchov on 21.05.2010, 00:47:59
(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/48/15_03_10/Picture_040_resize_1268664286.jpg)

Мисля, че се вижда какви са предпоследните седалки в 1106, отделно от това навсякъде след като китосат даден автобус (оставям настрана въпроса какъв удара може да има по покрива) се шлайфа и боядисва, в Земляне обаче няма такова нещо, и то за едни от новите автобуси като цяло  :angry:

на 1104 ... обратната като се качиш от дясно от 2ра врата е от икарус ... сега може и да са я сменили ...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: g_sunchov on 21.05.2010, 00:58:27
1901 вече е с кафез oтпред.
АААААА   НЕЕЕ!!!! Тия в Земляне са за разстрел!!! Как може да се случи подобно нещо?!?!?

те това 1901 го съсипаха ... :X
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 25.05.2010, 23:00:43
Открийте приликите и разликите от двете снимки. Първата е прикачен файл, втората след малко ще се появи под моето мнение.

Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 25.05.2010, 23:03:20
Някой е объркал поръчката за но фар и сега мигачът мига в бяло!  :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 25.05.2010, 23:11:26
стига да има желание, всичко е поправимо, оранжева боя има в гаража  :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 25.05.2010, 23:13:43
стига да има желание, всичко е поправимо, оранжева боя има в гаража  :rolleyes:
Те му викат оранжево, но по някои автобуси преди време беше лайняно... :D Да бяха взели от правилния модел фар...  :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 25.05.2010, 23:49:40
Предвид снимките на Актрос-ите, не е задължително проблема да се дължи на някой малоумник, може би няма налични (производство на) нови с жълто стъкло..? Аз съм "ЗА" "нововъдението", сега да купят и един ляв, да ги сложат и двата нови на някой от миналите ОР + жълти крушки естествено, а излишния стар фар ще влезе в употреба до няколко месеца със сигурност.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 25.05.2010, 23:56:39
С 3696 се возих в събота и си все същата кочина, каквато си е бил винаги. В Дупница са му кърпили шасито, нищо по външния вид не е пипано ! Иво като види неръждясала ламарина и автобуса става "като нов"
Имам предвид на външен вид само от едната страна. От другата страна не знам защо е толкова ръждясала ламарината в предната част, но тези ламарини не са част от носещата конструкция така че и да е ръждясала няма проблем.

Иначе 3299 изглежда добре поне на вид, само отпред е малко смачкан. Все още не съм се возил на него след ремонта обаче да видя как е отвътре. А днес на обръщалото в Младост 4 гледах един О 345 Г-32ХХ който от ляво има 2 или 3 прозореца от плексиглас, също беше със смачкани ламарини отпред и отзад. И той ли е катастрофирал някъде, че има толкова изпочупени стъкла?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 26.05.2010, 22:21:18
3586 утре ще се връща от Дупница, затам ще пътува 3656 или нещо от този род.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 26.05.2010, 22:42:30
вариантите с числата на 3656 са няколко, като 3656 е най-малко вероятния  :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 27.05.2010, 14:28:40
Сигурен ли си за 3586? Той изкара 20 дни най-много. Затова време освен да са му направили две заварки, друго не виждам.

Аз си мисля за 3593.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 27.05.2010, 18:45:33
Сигурен съм, източникът ми е отлично осведомен. А отиващият автобус е жълт, но не го интересуваше особено много инв. номер, затова и не ми го каза точно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 28.05.2010, 08:59:24
Сигурен съм, източникът ми е отлично осведомен. А отиващият автобус е жълт, но не го интересуваше особено много инв. номер, затова и не ми го каза точно.
Да не е 3765 или някой подобен?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 28.05.2010, 11:04:57
Не. Вариантите са: 3665, 3656, 3565, 3556. Аз залагам на първия, но не изключвам и втория. Ще се разбере веднага щом някой погледне наряд.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 28.05.2010, 23:42:25
3565 беше скоро на ремонт-през 2008-ма година пролетта и надали ще е той, 3556 също мина сравнително скоро ремонт-някъде през 2006-та, така че и той надали, и аз мисля че най-вероятно да е 3665-той се върна от ОР есента на 2005-та.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 31.05.2010, 17:59:52
Жълтият е 3665. 3593 също е в Дупница, но не знам кога точно е заминал.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 31.05.2010, 18:13:35
3593 също е в Дупница, но не знам кога точно е заминал.
Писал съм го на 27.04.10г., отговор 3175 в темата. Заминал е ден-два преди това.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 01.06.2010, 10:35:32
Хм, рано му е да се връща. Аз правех сметка, че трябва да си идва.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 06.07.2010, 13:42:23
Една много лоша снимка, за което се извинявам, срещата стана на един завой, също така невидях инвентарния номер но имаше табела с А88. Познайте от къде е пейзажа :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 06.07.2010, 13:46:46
Някъде по направлението Самоков-Дупница  :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sna1p3ra on 06.07.2010, 14:15:36
Предполагам че е 3297.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 06.07.2010, 14:20:12
Въз основа на какво мислиш така? Има повече от 10 варианта за автобус, още повече, че табелата не гарантира на 100%, че автобусът е 32**.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 06.07.2010, 14:23:43
Някъде по направлението Самоков-Дупница  :rolleyes:
Позна, 1 км. източно от Клисура :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sna1p3ra on 06.07.2010, 14:26:12
Въз основа на какво мислиш така? Има повече от 10 вариaнта за автобус, още повече, че табелата не гарантира на 100%, че автобусът е 32**.

http://mi6t0.homeip.net:8080/thumbs/cars/sofiya/autobus/d/d-3966.jpg ето 3297, на задното стъкло има лепенка '' ПАЗИ ДЕТЕТО '', и на въпросната снимка, още стой лепенката, всички автобуси ги прегледах, само 3297 има там лепенка.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 06.07.2010, 14:52:28
Да, прав си. За мен обаче има други кандидати, които преди него трябваше да заминат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 06.07.2010, 16:09:37
Пропуснах, че табелата на А88 долу в дясно беше с червен фон, ако това може да ви ориентира.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.07.2010, 16:23:47
Пропуснах, че табелата на А88 долу в дясно беше с червен фон, ако това може да ви ориентира.
Пуууу, дано в Дупница да не си я вземат за спомен. :P

За съжаление според мен всички О345Г, в които съм се возил и не са минавали ремонт са си за ремонт - 3589, 3281, 3293, 3277. На тези съм оглеждал салоните - намира се пропукване на дюшеме, седалки, плоскости в ужасно състояние. За шаситата не знам, но те в Дупница толкова ги и правят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 06.07.2010, 17:24:26
2164 също е правил опити да си боядисва джантите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: GAULOISES on 07.07.2010, 11:05:24
Предполагам че е 3297.
Този днес е по наряд 88/3 в графата ОР Дупница 3277, значи трябва да е той на снимката.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 09.07.2010, 21:45:16
Днес пътувах с 3593, който се върна наскоро от ОР. Като цяло ми хареса как са го направили, още мирише на прясна боя вътре-добре вози, тих е най-отзад. Имаше и някои неща, които не ми харесаха-например плоскостите под прозорците са сменени с някакви по-грозни от оригиналните, на тавана освен лампата срещу 2-ра врата има лампи със сменени капаци и в ремаркето, по таван има сменени лайсни и плоскости, които също са различни от оригиналните. Също така най-задните седалки, като седнах щях да падна-просто и 3-те седалки тръгнаха заедно да се обръщат напред, след мен един човек седна и той щеше да падне без малко :) И въпреки че е прясно ремонтирано и боядисано, най-отзад вече са го надраскали. Иначе вътре всички калорифери си ги има, и като цяло въпреки някои неща изглежда доста свежо и приятно. Само се чудя защо на повечето ремонтирани им правят един капак под прозореца на шофьора долу, чудя се какво ли има вътре, защото при неремонтираните оригинално това нещо го няма.

За сега от ремонтираните О 345 Г любими са ми 3581 и 3591.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 09.07.2010, 21:50:14
Днес пътувах с 3593, който се върна наскоро от ОР. Като цяло ми хареса как са го направили, още мирише на прясна боя вътре-добре вози, тих е най-отзад. Имаше и някои неща, които не ми харесаха-например плоскостите под прозорците са сменени с някакви по-грозни от оригиналните, на тавана освен лампата срещу 2-ра врата има лампи със сменени капаци и в ремаркето, по таван има сменени лайсни и плоскости, които също са различни от оригиналните. Също така най-задните седалки, като седнах щях да падна-просто и 3-те седалки тръгнаха заедно да се обръщат напред, след мен един човек седна и той щеше да падне без малко :) И въпреки че е прясно ремонтирано и боядисано, най-отзад вече са го надраскали. Иначе вътре всички калорифери си ги има, и като цяло въпреки някои неща изглежда доста свежо и приятно. Само се чудя защо на повечето ремонтирани им правят един капак под прозореца на шофьора долу, чудя се какво ли има вътре, защото при неремонтираните оригинално това нещо го няма.
За сега от ремонтираните О 345 Г любими са ми 3581 и 3591.
Ако може да обобщя, ОР в АРЗ Дупница не струва.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 09.07.2010, 21:57:05
Според мен с повече пари може да се възстанови автобуса в оригинал след ремонт, ако се бяха купили същите лайсни, плоскости, балатум за пода, седалки, оригинални части-все от някъде ще могат да се намерят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 09.07.2010, 22:28:39
Когато седалките са като люлки не е виновна немотията, те просто толкова си могат!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 10.07.2010, 08:33:36
Само се чудя защо на повечето ремонтирани им правят един капак под прозореца на шофьора долу, чудя се какво ли има вътре, защото при неремонтираните оригинално това нещо го няма.

Челни вентилатори, които иначе се свалят значително по-трудно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 14.07.2010, 17:38:08
Когато седалките са като люлки не е виновна немотията, те просто толкова си могат!

Или толкова желаят. В държавно предприятие, в което работниците сигурно получават по 300 лв. чисти пари на месец какво очаквате, да си дават зор и старание ли?

Странно ми е тогава къде отиват парите, които се дават за ремонти или по-точно кой ги прибира - държавата ли?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 14.07.2010, 18:01:58
Ама ти си мислиш, че АРЗ Дупница е държавно ли ?  :D :D :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 14.07.2010, 18:16:33
Да, определено мислех. До 2002 г. беше изцяло такова, сега сигурно има процент държавно участие и процент на други акционери.

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra?guid=998b6ae7b23d4c3c8b05c7724027d538

Нямам време, за да проверя кой колко процента държи.

ЕИК му е 109001528.

Ако някой може да борави по-добре с търговския регистър, нека да каже кой колко процента държи, че на мен хич не ми е по специалността да разглеждам данните от търговския регистър.

ХАХА. Вижте как е изглеждал Мерцедес О305 преди да го погнат в Дупница :P И познайте кой номер е (ако е софийски).
http://www.ruenholding.com/bg/autoremont_bg.html
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 14.07.2010, 21:38:44
Акционери в Авторемонт АД - Дупница са:
1. ФС Холдинг АД
2. Гарант 2006 ООД
Първото вероятно държи мажоритарния дял, защото Изп. директор е излъчен от тях. Копието на списъка с акционерите е нечетливо. Имало е и трети акционер - Руен Холдинг АД, но той вече е извън борда. Ако проверя и тези три фирми ще знам цялата история, но това няма да оправи седалките на 3593 и не виждам смисъл...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 16.07.2010, 00:13:39
Между другото, забелязах, че са монтирали нови аварийни чукчета при шофьорите, жълто-черни на цвят. В 3583 пък на предното стъкло посредата беше залепен стикер, на който пишеше: Вас ви обслужва М.А. Сюлейман. ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 16.07.2010, 00:16:13
Това нещо с Вас ви обслужва го видях и в един Мерцедес О 305 Г ама забравих в кой точно(май беше един от метановите) и в едно Конекто. Възможно е да го има и в други автобуси, но не съм се заглеждал.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 16.07.2010, 00:31:32
навсякъде трябва да има, чукчета също
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: etnies on 16.07.2010, 01:33:48
На чукчетата и аз се зачудих - оня ден в едно Конекто 18хх видях, но заключих, че просто никога не са ги махали в конкретния автобус.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 16.07.2010, 12:59:27
Чукчетата са по нареждане на ДАИ.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 19.07.2010, 13:01:18
Забравих да ви кажа, че 3277 си е в София - по наряд днес е Оперативен резерв, а вчера и в събота е бил резерва без водач.
какво ли са му правили в Дупница?

Quote from: giorev link=topic=67.msg182536#msg182536
Ако проверя и тези три фирми ще знам цялата история, но това няма да оправи седалките на 3593 и не виждам смисъл...

Хаха. Това ми харесва. И аз разгледах фирмите акционери и разбрах, че заводът не е държавна собственост. И аз нямам никакви акции дори :P Защото при втория търг на масовата приватизация мислех да си закупя няколко с боновата ми книжка, но се отказах.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 21.07.2010, 10:18:05
9022 вече с новата боя на линия.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: gogata on 08.08.2010, 17:32:00
9036---оранжев
9026 се подготвя за боядисване   :fan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 15.09.2010, 20:43:12
3293 скоро ще се подвизава на линия с нов двигател или по-скоро ремонтиран.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mitakis on 15.09.2010, 21:54:38
А 3294 в колоната на 76,213... ли е, че все там го мяркам?
2849 е оправен след катастрофата.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.09.2010, 22:03:45
А 3294 в колоната на 76,213... ли е, че все там го мяркам?

да
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 15.09.2010, 22:07:55
3279 виждалили сте го скоро, че поне от месец сигурно не съм го засичал?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.09.2010, 22:09:14
3279 виждалили сте го скоро, че поне от месец сигурно не съм го засичал?
Аз пък не съм го засичал от 5 години сигурно, такъв автобус няма !
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 15.09.2010, 22:14:13
то е ясно де, 3278, натистнал съм 9 вместо 8 в бързината. Става въпрос за бяло-червеният Мерцедес О 345 Г.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 15.09.2010, 23:18:49
Миналата седмица си беше на 88.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 15.09.2010, 23:33:13
Това нещо днес беше в движение.... с хора ....
Нормално за А76.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 16.09.2010, 13:07:34
то е ясно де, 3278, натистнал съм 9 вместо 8 в бързината. Става въпрос за бяло-червеният Мерцедес О 345 Г.

Приоритетно го търси първа смяна на 88. Уж се намери шофьор и за втора смяна, но май не го кара, т.к. и аз по наряди го виждам 3278 да работи само първа.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 17.09.2010, 16:53:02
Toва си е за темата за некадърни водачи, или може би за тази с мърлявщината и кича, но да отбележим, че 1115 е с изцяло оранжево-червени джанти...  >:( :bag: :bag:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 17.09.2010, 17:02:32
Toва си е за темата за некадърни водачи, или може би за тази с мърлявщината и кича, но да отбележим, че 1115 е с изцяло оранжево-червени джанти...  >:( :bag: :bag:

Супер, сигурно е станал мега хубав автобус.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.09.2010, 17:37:24
Toва си е за темата за некадърни водачи, или може би за тази с мърлявщината и кича, но да отбележим, че 1115 е с изцяло оранжево-червени джанти...  >:( :bag: :bag:

Супер, сигурно е станал мега хубав автобус.
по твоите стандарти сигурно, по моите е отврат
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 17.09.2010, 17:41:27
Между другото в Земляне са много странни - за много неща се карат на шофьорите, но за всякакво украсяване на почти никой не му се казва нищо - вижте 1869, 1843, май 1841, а от старите мерцедеси да не говорим.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Sofia on 30.09.2010, 22:36:52
Два пъти на бул. България към 8 сутринта виждам чисто бял Мерцедес на вид като 0 302Т, не знам обаче колко са вратите. Предполагам е частен?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 30.09.2010, 23:10:20
Два пъти на бул. България към 8 сутринта виждам чисто бял Мерцедес на вид като 0 302Т, не знам обаче колко са вратите. Предполагам е частен?
СОМАТ или Вили Бец или БалканСтар (все свързани лица) имат един такъв служебен от 10-ина години. Техният е с една врата и перденца, аз не съм го виждал от няколко месеца. 
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: abs111 on 30.09.2010, 23:20:30
Има си и номер 91XX
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mitakis on 30.09.2010, 23:34:23
Днес го видях на Цариградско. Моделът е О325 и е с две врати. Номерът май беше 9746.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 30.09.2010, 23:39:51
Лятото, редовно го засичах. Работници най-вероятно вози, към 18 часа мисля, че спираше на Окръжна посока Центъра и след това продължава към бул.България. Номерът започваше с 9, но го забравих.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 01.10.2010, 18:41:45
Днес за последно го видях на Канала, идваше от Тв Кула. Докато строяха МС Мусагеница дремеше при платения паркинг там. Май и бях узнал чий е, но вече не помня, може би ГБС?!?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: 2828 on 01.10.2010, 21:11:38
Два пъти на бул. България към 8 сутринта виждам чисто бял Мерцедес на вид като 0 302Т, не знам обаче колко са вратите. Предполагам е частен?
Този ли?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 01.10.2010, 23:55:43
Да, този коментирах аз, ясно съм запомнил инвентарният му номер
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 03.10.2010, 13:43:21
3587 и 3597 са прехвърлени в първа автоколона, а 3278 е прехвърлен във втора с шофьра. За последното не съм 100% сигурен, но мисля, че е така.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 03.10.2010, 14:31:03
И това с каква цел се прави?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 03.10.2010, 18:26:50
И това с каква цел се прави?

Не знам. А и тези, които питах също не знаят. Може би само началниците имат отговор. Когато преди време размениха 3295 и 3284 с 3584 беше по желание на шофьорите да си сменят автоколоните. сега това евентуално може да важи за 3278, но за другите нямам обяснение. преди месеца пратиха 3294 във Втора, сега пък пращат 3587 и 3597 в първа, като шофьорът на първия много съжалявал, че остава без автобус.
А същевременно продължават да пишат по наряд по 1-2 коли от първа автоколона по 305.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 11.10.2010, 09:44:19
3278 се е завърнал в първа автоколона
Почти съм убден, че от следвашите дни 3587 и 3597 ще се завърнат във втора.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 12.10.2010, 08:16:27
Да
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 14.10.2010, 18:27:29
Хахахахахахахаха
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 17.10.2010, 19:42:40
При 3293 има, за другите не знам, а и не съм разпитвал.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 18.10.2010, 09:09:48
Абе има, все същите масларки са си...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 25.10.2010, 12:19:39
3297 от няколко дена пак си е на линия. Набързо го видях, но ми се стори, че малко му е намачкана предната броня и са му теглили една новоа боя.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 25.10.2010, 12:25:09
Малкото странично стъкло до предното е доста недодялано изградено посредством тенекия и банд например.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 25.10.2010, 19:22:45
За сметка на това, пък лявото е чисто ново  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 11.11.2010, 23:32:47
3583 също
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 12.11.2010, 09:40:01
До колкото знам за сега автобуси не трябваше да ходят на ремонт. Нямало пари.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 15.11.2010, 13:06:04
Странно, че точно сега са изпратени. Обаче не се знае дали 3583 ще е на ОР или просто за някакви части.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 24.11.2010, 19:53:22
До понеделник 3582 и 3585 трябва да бъдат приведени в заводски вид. Това ще рече възстановяване на всички системи от рода на ABS, ASR, телескопи, всякакви датчици, защити и т.н.  :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 24.11.2010, 20:01:55
А другите?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 24.11.2010, 20:04:15
естествено, че не
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 24.11.2010, 20:38:17
До понеделник 3582 и 3585 трябва да бъдат приведени в заводски вид. Това ще рече възстановяване на всички системи от рода на ABS, ASR, телескопи, всякакви датчици, защити и т.н.  :rolleyes:
Това по каква линия и защо тези двата?!? (да не ги продават  :P)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: gogata on 24.11.2010, 21:01:46
Ще стават учебни сигурно  :D :D :D :fan: :fan: :fan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vasko456 on 24.11.2010, 22:09:55
Ще стават учебни сигурно  :D :D :D :fan: :fan: :fan:
не позна..ше идват в малашевци..но преди да дойдат в този елитен гараж трябва да ги пиведат в подходящ вид  :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 24.11.2010, 22:54:43
много точно си позна даже, не подвеждай хората ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 24.11.2010, 22:57:11
За сега само 3582 и телескопи едвали ще се правят
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 24.11.2010, 23:03:46
последната информация е и за 3585, за което силно се надявам
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 26.11.2010, 20:39:36
Телескопи на 3582 и 3585 наистина май няма да се правят, но вече са с работещи тахографи  :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 26.11.2010, 22:23:14
Какво представляват тези телескопи? Нещо ми мирише като да са свързани със хармониката или се лъжа?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 26.11.2010, 22:47:37
Какво представляват тези телескопи? Нещо ми мирише като да са свързани със хармониката или се лъжа?
На покрива, свързват предната и задната част със обръча на съчленението.  ;) На снимката зад 2рия люк:
http://gtsofia.info/oldsite/viewpic.php?pic=17352
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: V.Peichev on 26.11.2010, 22:56:12
При задномоторните автобуси има активна хидравлика предпазваща автобуса от пречупване при завой. Част от тази система са телескопите на съчленението.  :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo_1506 on 27.11.2010, 02:02:26
 и никой не каза заради какво ще се правят автобусите....  :rolleyes: :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 27.11.2010, 07:45:54
Ще стават учебни, каза се. Ще се провежда опреснителен курс на шофьорите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vladko2140 on 27.11.2010, 08:42:54
Какво представляват тези телескопи? Нещо ми мирише като да са свързани със хармониката или се лъжа?
телескопите стабилизират ремаркето представляват нещо като два амортисьора в геленга и са пълни с хидравлично масло.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vladko2140 on 27.11.2010, 08:46:37
Какво представляват тези телескопи? Нещо ми мирише като да са свързани със хармониката или се лъжа?
На покрива, свързват предната и задната част със обръча на съчленението.  ;) На снимката зад 2рия люк:
http://gtsofia.info/oldsite/viewpic.php?pic=17352
Глупости тия неща на тавана просто държат ремаркето телескопите са в геленга.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 29.11.2010, 08:42:45
Глупости тия неща на тавана просто държат ремаркето телескопите са в геленга.
Не съм искал да кажа, че без тях съчленението ще се разглоби, вършат работа на амортисьори, които обират люлеенето при движение по вълнообразен път.  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vladko2140 on 30.11.2010, 01:52:05
Глупости тия неща на тавана просто държат ремаркето телескопите са в геленга.
Не съм искал да кажа, че без тях съчленението ще се разглоби, вършат работа на амортисьори, които обират люлеенето при движение по вълнообразен път.  ;)
И стабилизират ремаркето и предполагам се досещаш какво става когато са празни телескопите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 30.11.2010, 22:27:22
Глупости тия неща на тавана просто държат ремаркето телескопите са в геленга.
Не съм искал да кажа, че без тях съчленението ще се разглоби, вършат работа на амортисьори, които обират люлеенето при движение по вълнообразен път.  ;)
И стабилизират ремаркето и предполагам се досещаш какво става когато са празни телескопите.
Телескопите са в геленга, под "кръга". Предпазват автобуса от "счупване".
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vladko2140 on 01.12.2010, 11:29:14
Глупости тия неща на тавана просто държат ремаркето телескопите са в геленга.
Не съм искал да кажа, че без тях съчленението ще се разглоби, вършат работа на амортисьори, които обират люлеенето при движение по вълнообразен път.  ;)
И стабилизират ремаркето и предполагам се досещаш какво става когато са празни телескопите.
Телескопите са в геленга, под "кръга". Предпазват автобуса от "счупване".
Че аз какво казах?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 03.12.2010, 18:01:08
Че аз какво казах?
Ами при всички 'зелени" са празни и нищо особено не става
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vladko2140 on 03.12.2010, 20:02:54
Че аз какво казах?
Ами при всички 'зелени" са празни и нищо особено не става
ти чуваш ли се какво приказваш? ако са празни телескопите нали ще се завърти като пумпал спомни си какво стана с 2131 през 2006 година как празни телескопи ще стабилизират ремаркето ми кажи?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 03.12.2010, 20:35:40
Много добре знам какво говоря. Отдавна не се пълнят телескопите, а ремаркето бута, няма защо да се завърта.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: xЗm on 03.12.2010, 20:39:14
Че аз какво казах?
Ами при всички 'зелени" са празни и нищо особено не става
ти чуваш ли се какво приказваш? ако са празни телескопите нали ще се завърти като пумпал спомни си какво стана с 2131 през 2006 година как празни телескопи ще стабилизират ремаркето ми кажи?

Хахаха... Това да не ти Икарус?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vladko2140 on 06.12.2010, 17:22:34
Много добре знам какво говоря. Отдавна не се пълнят телескопите, а ремаркето бута, няма защо да се завърта.
даааа сигурно :D какво значи ремаркето бута телескопите си се пълнят редовно какви са тея глупости.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vladko2140 on 06.12.2010, 17:24:18
Че аз какво казах?
Ами при всички 'зелени" са празни и нищо особено не става
ти чуваш ли се какво приказваш? ако са празни телескопите нали ще се завърти като пумпал спомни си какво стана с 2131 през 2006 година как празни телескопи ще стабилизират ремаркето ми кажи?

Хахаха... Това да не ти Икарус?!
да де ни ми е икарус само че е факт че МАН и зелен се завъртяха нали така
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: xЗm on 06.12.2010, 18:11:06
Че аз какво казах?
Ами при всички 'зелени" са празни и нищо особено не става
ти чуваш ли се какво приказваш? ако са празни телескопите нали ще се завърти като пумпал спомни си какво стана с 2131 през 2006 година как празни телескопи ще стабилизират ремаркето ми кажи?

Хахаха... Това да не ти Икарус?!
да де ни ми е икарус само че е факт че МАН и зелен се завъртяха нали така

Бъркаш в причинно-следствената връзка.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 06.12.2010, 19:06:07
Бъркаш в причинно-следствената връзка.
Да, определено бърка. В действителност телескопите биха помогнали, но причината в завъртането не е в тях.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 07.12.2010, 00:07:53
Че аз какво казах?
Ами при всички 'зелени" са празни и нищо особено не става
Може би затова след остър завой колелото на съчленението посредата се измята и застава настрани ;)

Тази вечер лошо впечатление ми направи 3599, горкият автобус бучеше по-силно от Хюлиез :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vladko2140 on 07.12.2010, 23:12:31
Бъркаш в причинно-следствената връзка.
Да, определено бърка. В действителност телескопите биха помогнали, но причината в завъртането не е в тях.
не аз не бъркам точно телескопите са причината.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 16.01.2011, 13:09:31
В наряда за утре 3589 е на 213 само първа смяна и пише разоборудване за ОР.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 16.01.2011, 20:13:12
Точно така. Утре се връща 3583 и заминава 3589
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 27.01.2011, 18:18:45
3594 на звук го докарва, точно като 0305Г/Хюлиез с проблеми със заглушителите. Както си стоях на Плиска и си чакаш автобуса, в първия момент си помислих, че някой 0305Г/Хюлиез тръгва, но за голямо учудване видях, че е 3594. Абсолютно същия силен, бучащо-плякащ рев. До сега, като ги знам колко са тихи, винаги съм мислел, че дори без гърне зелените няма да са кой знае колко шумни, но явно съм бъркал и просто заглушителната им уредба е била много добра.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 27.01.2011, 20:28:30
Някой да снима 3583 с какви лайсни отвън са го докарали  :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 10.02.2011, 15:06:43
Имах нещастието да се возя на 1769.. отвратителен автобус. Всеки дружбенски зелен е поне с една класа отгоре.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 10.02.2011, 17:50:11
Имах нещастието да се возя на 1769.. отвратителен автобус. Всеки дружбенски зелен е поне с една класа отгоре.
Как няма да е така, като го пускат по най-мангалските линии 77 и 108. Да не говорим, че се беше запалил преди време, пък и поддръжката в Земляне не е кой знае каква.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 11.02.2011, 09:59:10
Двигател, скорости, всичко е отврат. Не съм се возил в 1769, но за 1767 със сигурност мога.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tiristor on 12.02.2011, 21:14:13
Имах нещастието да се возя на 1769.. отвратителен автобус. Всеки дружбенски зелен е поне с една класа отгоре.
Как няма да е така, като го пускат по най-мангалските линии 77 и 108. Да не говорим, че се беше запалил преди време, пък и поддръжката в Земляне не е кой знае каква.
Един го беше откраднал миналата година и се беше повозил чак до Ярема ли, докъде беше.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 12.02.2011, 21:43:39
Нали и от Дружба бяха измъквали 3286 или 3296, нямам спомен вече, но беше от бригадата на 204 тогава, сега 88. Който и да беше, пак казвам, че всички дружбенски са в много по-добро състояние от този.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 13.02.2011, 00:13:41
3593 и 3596 са крадените
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 14.02.2011, 10:27:30
3593 и 3596 са крадените

А от Земляне 1765.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 17.02.2011, 18:29:31
3585 отново има ABS  :fan: .. има и удар.. в гаража

Иначе - браво на майсторите за свършената работа. Аз онзи ден сутринта пътувах до училище с този автобус и останах много доволен, като изключим сутрешната тъпканица в 214.

Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 18.02.2011, 09:50:02
Както Репчо беше писал, и 3582 има ABS/ASR, има и лепенка на предното стъкло. Много ме кефи как ускорява, припомних си годините, когато 0345г бяха нови :fan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 18.02.2011, 20:24:40
Както Репчо беше писал, и 3582 има ABS/ASR, има и лепенка на предното стъкло. Много ме кефи как ускорява, припомних си годините, когато 0345г бяха нови :fan:
Е как нали с 3582, и 3585 се провеждат курсовете за професионална квалификация, и документи, тахо-шайби заминават в Д.А.И.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 18.02.2011, 21:23:15
Какви са тези курсове? Демек ако кандидатства човек за работа, ще кара курса на един от тези двата рейса, това ли имате предвид?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 18.02.2011, 22:49:51
Какви са тези курсове? Демек ако кандидатства човек за работа, ще кара курса на един от тези двата рейса, това ли имате предвид?
Не не, всички работещи минават такъв курс, според годината на придобиване на категориите D ; E . Нещо като опреснителен курс, и струва пари даже .
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: rch on 16.03.2011, 13:47:59
1769 e превърнат в тотална кочина и си личи още отвън - отвратителна боя. Зад втория ляв калник има солидна доза дупки, придаващи на ламарината вид ала швейцарско сирене. Въобще тази бракма как е минала преглед и се движи по улиците така?! Тези в Земляне май съвсем ги мързи да гледат...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: rch on 30.03.2011, 13:59:52
Вчера в 1114 забелязах, че стъклата на първа врата са 2-слойни, качени на стъклопакет. Това стандартно за модела ли е, т.к. по-късно се возих и на единично Конекто и стъклата на първа врата бяха като на останалите - еднослойни.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 30.03.2011, 14:17:22
При съчленените Конекто Г оригинално на 1-ва врата стъклата са им със сътклопакет, не знам обаче дали на всички са така. Може би на тези, които са претърпяли някаква катастрофа, при която стъклата са гръмнали са сложили обикновени. При единичните стъклата са си обикновени.

Обаче пък интересното е, че на Бургаските единични Конекта всичките стъкла са им със стъклопакет. По този начин стъклата не се запотяват и вътре държи по-топло зимата и по-прохладно лятото, защото дава много добра изолация. Явно са по-нови, или пък така са си ги поръчали.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 01.04.2011, 02:20:08
А 3594 още ли е с гадната омуртажка седалка при III врата?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 01.04.2011, 04:31:50
А 3594 още ли е с гадната омуртажка седалка при III врата?
Всички ремонтирани 0345г имат поне по няколко омуртажки легена и надали ще ги сменят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 01.04.2011, 06:18:24
Кой да ги смени бе брат, то няма пари за нищо. Половината шофьорски седалки са подпрени с дървени трупчета, и си се друсаме по цял работен ден на твърдо, а вие си мислите че някой мисли за пътниците.Само изпълнението на курсовете са важните,-за ръководството.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: KRAKOMOBILA on 01.04.2011, 09:10:58
Кой да ги смени бе брат, то няма пари за нищо. Половината шофьорски седалки са подпрени с дървени трупчета, и си се друсаме по цял работен ден на твърдо, а вие си мислите че някой мисли за пътниците.Само изпълнението на курсовете са важните,-за ръководството.
Ама нас това не ни интересува - ние си плащаме.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 01.04.2011, 12:25:35
Ето тук, може нещо да ти се изясни :

http://biznews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF-_l.a_c.304_i.24168.html
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 01.04.2011, 13:08:00
Той още преди ремонта, някъде 2007 беше с една гадна седалка. На 3298 бяха сложили през 2006 от тези с метална дръжка, ама беше на мястото на единична. И после я смениха! Не се ли произвеждаха някъде такива? Инеконите са с подобни, ама меки, 2515 и 2528, 3552 и доста други имаха такива.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: rch on 02.04.2011, 17:11:05
Скоро не се бяп возил на по-голяма каруца от 1769!
Ужасно неподдържан салон, вибрации от трансмисията, които се усилват, когато автобусът се клати по дължината си, всичките 6 капака на корпусите на автоматите за вратите така се тресат по павирани улици, сякаш автобусът ще се разпадне, седалките са безобразно мръсни!  :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 02.04.2011, 18:53:17
За съжаление, Земляне доста са занижили поддръжката. Освен всичко, 1769 работи и по линии с доста разбити улици - 64, 77, понякога и по 111 го пускат. Дано да им направят един хубав ремонт на 0345-ците (без 1771, той е хубав).
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: rch on 03.04.2011, 00:01:08
Понеже той е тестовият, да не би да е направен с по-добри материали от останалите, с цел реклама и зарибяване за покупка, че е в по-добро състояние? Логично е, като първи доставен и малтретиран в наши условия да е най-зле.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 03.04.2011, 00:09:45
Не знам как е като возия, но на външен вид е ОК, с оригинална боя и цветенца :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: snaipera on 24.04.2011, 16:44:23
Има ли проблем с електронната табела на синия Мерцедес О345 Г или шофьорът има проблем с изписването. Изписан е само номерът на линията, а за маршрут светят всички сегменти. Защото виждам друг зелен автобус по друг маршрут в същото положение.

Трябва постоянно да се рестартирва линията от дисплея, иначе ти като го вкараш кода с маршарута след минути пак изчезва, също е така и при дългите конекта на 83 и 11.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 01.05.2011, 13:21:42
И 3589 е с гадните лайсни като на 3583. А освен това и капака за  радиатора му е плътен  :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 01.05.2011, 13:26:47
А цветът поне докарали ли са го като на 3583?
Чудя се как им скимна да слагат такъв цвят лайсни...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 01.05.2011, 13:29:18
И 3589 е с гадните лайсни като на 3583. А освен това и капака за  радиатора му е плътен  :D
Нямат проблем с това, от Малашевци едва ли са патентовали изпълнението върху 2153, така че от Дружба спокойно могат да го изплагиатстват :P Да хващат бормашината и да не се чудят :bag: Иначе за лайсните наистина не се връзват хич.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 09.06.2011, 23:27:55
Има ли някакъв начин да се разбере какъв е реалният пробег на автобусите, чрез свързване с компютър примерно, а не чрез пресмятане по пътен лист и т.н. Преди малко се возих на 3292, който беше на 966 666 километра  :P, та ми стана интересно оранжевите на колко ли са..
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Стаменов on 09.06.2011, 23:57:47
Преди малко се возих на 3292, който беше на 966 666 километра  :P, та ми стана интересно оранжевите на колко ли са..

Тва и Господ Бог не може да ти каже... :D
Та нека пак да си правим изводите какви бяха технологиите навремето...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 09.06.2011, 23:59:19
Абсурд да е на толкова 3292. Тя моята кола е на 270 000, а е и по-стара.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Стаменов on 10.06.2011, 00:03:06
Чакай сега, едно е кола, друго е автобус от обществения транспорт...Твоята кола карана ли е средно по 15-16 часа на ден...почти всеки ден в продължение на тия години. Те зелените преди 3-4 години всичките бяха на 700 х. и отгоре така че 960 х. за тия автобуси ми се виждат съвсем реални...

Едит:сега се сещам - на един приятел авто-инструктор колата му е на 200 000 а е на 3 год. някъде...така че правете разлика между лични автомобили и професионални,така да се каже...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 10.06.2011, 00:03:20
Ами 3292 е някъде на 12 години, а немските Мерцедеси са на 32, 20 години повече от зелените, може би имат 3 пъти повече пробег.
Но сме писали, че едно верме са правили много по-здрави и издръжливи машини от сегашните, които очевидно издържат милиони километри при тежки условия на експоатация. Нищо чудно при добра поддръжка и 40 години да искарат, както Дювазите вече карат над 50 години. Да видим сегашната модерна техника, дали може да искара и на половината от годините и километрите на старите машини.
Зелените Мерцедеси също са от старото поколение и би трябвало да искарат доста дълго, но дето се вика-ще си поживеем, ще видим.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Стаменов on 10.06.2011, 00:09:41
Е, обсъждали сме го вече тоя въпрос за днешното консуматорско мислене и това как в ден днешен всичко се прави колкото да се изплатят лизинги и т.н. и след това на боклука...
За това на запад масово има хора дето карат мерцедеси на по 20-30 год. и не ги заменят за нищо на света...Хора които разбират за какво става дума от чисто техническа гледна точка.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 10.06.2011, 00:20:17
Аз имам предвид, че са му малко километрите за ПС, което прави по 500+км. на ден.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 10.06.2011, 00:26:28
Шофьорите излизат в отпуск или киснат резерви, обслужване, ремонти и т.н. Има и 1-2 почивни дни от седмицата, в които със сигурност не излиза от гаража.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 10.06.2011, 08:09:57
Има ли някакъв начин да се разбере какъв е реалният пробег на автобусите, чрез свързване с компютър примерно, а не чрез пресмятане по пътен лист и т.н. Преди малко се возих на 3292, който беше на 966 666 километра  :P, та ми стана интересно оранжевите на колко ли са..
Километрите са му реални, за 12 години горе-долу толкова е пробега (80 000 км за година). По наблюдения в западна Европа изминават по 50-60 хиляди за година. Тоест О305Г са на около 2 млн километра.  :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 10.06.2011, 12:44:53
Конкретно 3292 е на около 850 000. Цитираната цифра от 960 000 всъщност са километрите на 3585 т.к. броячите на двата автобуса бяха разменени преди време ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 10.06.2011, 13:17:25
Да, и аз си помислих, че може да има такива разменки във времето. Сега на 3585 работи ли му километража и има ли други автобуси, на които да работи. Аз останах учуден, че на 3292 почти всичко по таблото му работи - километраж, скоростомер, обороти, индикации за вратите, отделно, че и бутоните светеха и т.н. и т.н..
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 10.06.2011, 14:28:32
На 3585 му работи тахограф, километраж, скоростомер, оборотомер, светещи копчета за вратите и всичко останало по таблото ;) Това е и единственият автобус с работеща stop система
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 10.06.2011, 14:44:15
Нещо не схващам каква е причината да се разменят километражите на 3292 и 3585, при положение, че работят?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 10.06.2011, 17:14:27
Далеч не само на тях са им сменяни чаркове по между.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 17.06.2011, 10:19:38
На 3585 му работи тахограф, километраж, скоростомер, оборотомер, светещи копчета за вратите и всичко останало по таблото ;) Това е и единственият автобус с работеща stop система
Прав си, но ако не бяха курсовете за професионална квалификация, щяха да работят на кукуво лято, те и на 3582 работят също, именно поради този факт, нали ги инспектираха от ДАИ, а и документите от кормуването отиват там, в ДАИ.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 29.06.2011, 21:41:37
Носачи ! А шофьора нали гледа в огледалата и вижда, ама нали е края на месеца та си гони плана.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 30.06.2011, 18:21:04
Носачи !
Торсионна щанга  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 07.07.2011, 16:54:11
Предполагам, че 305 ще стане изцяло с БМЦта, като върнат зимните разписания. В момента сутрин по 76 има по 1-2 БМЦта, по 305 са 2-3, по 413 също пишат по 1-2.
А и чакаме вече доста време да се върне 3655 от ремонт.
Не знам планира ли се да ремонтират още 0345г и кои ще са те?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 07.07.2011, 23:38:38
413 e повече за BMC-та, 305 е по-натоварен автобус от 413 и е кощунство там да пишат ВМС-та. :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo_1506 on 08.07.2011, 00:11:07
413 e повече за BMC-та, 305 е по-натоварен автобус от 413 и е кощунство там да пишат ВМС-та. :angry:
има защо да ги пишат-  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 08.07.2011, 00:46:16
Наистина има защо - защото на хората, дето отговарят за това, толкова им е акълът.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 08.07.2011, 17:51:27
Отпускарски сезон е, и стари отпуски трябва да се чистят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 19.07.2011, 13:20:20
3282, и въобще всички с 32**- демеК "землянските", са толкова изгнили че няма накъде, а защо е така няма кой да даде мнение.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 19.07.2011, 13:55:52
Може би по Овча купел и Красна поляна са хвърляли по-гадна луга зимата  :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: dsgnfan on 19.07.2011, 20:14:04
32хх не са ли зелени мерцедеси? По мое впечатление, ако говорите за прехвърляни о305г от Земляне в Дружба, Землянските поне дългите са в по-добър вид.
Късите ги съсипаха. Но зелени в Земляне, освен 3-4 къси... за други не се сещам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 19.07.2011, 20:14:54
Точно зелени.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 19.07.2011, 21:25:40
Човекът тогава е бил манечък и няма как да знае.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 19.07.2011, 22:55:49
Еми кажете му де  :D

32** първоначално са били в Земляне с номера 16** и януари 2004 са прехвърлени в Дружба.

Иначе в момента там има 6 зелени, ама са къси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 19.07.2011, 23:10:14
Мда, 32ХХ преди това бяха в Земляне и работеха на линия 11, от време на време ги пускаха и на 76 и 111. Към 2000-2001 76 също беше още в Земляне.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: G.G.F.H. on 19.07.2011, 23:20:17
През есента на 2003г. за много малко и на 83 съм ги засичал. Трансферът към Дружба май стана преди края на годината.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo_1506 on 19.07.2011, 23:58:54
можеше да се засекат на всички линии, като резерви! иначе бяха приоритетно по 11, а на 83 бяха 3- 311;313;315!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 20.07.2011, 09:21:09

Това с 32хх не го разбрах? Серия 32хх никога не са били землянски, още по-малко да са стъпвали в ОК или Кр. Поляна....
--------------------------------------------------------------------------
Нали дойдоха от Земляне с шофьорите си от и за 76 линия.

 

Само това последното в червено не е вярно. С шофьорите си дойдоха О305Г през 2001 г., през 2004 началото дойдоха 20 зелени, но без шофьори. Тогава спряха бутилчарите с руски уредби.
Обаче ми стана много интересно, че землянските са с по-скапни шасита. Ако е така - нека някой да каже, че в Дружба поддръжката е лоша. А и аз си признавам, че няма как возейки се в един автобус да знам в какво състояние е шасито.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Тихомир on 23.07.2011, 01:16:18
Вчера се повозих на доста необичаен за линия 88 автобус. Поне аз първи път го засичам, а пътувам почти всеки ден по два пъти. Става въпрос за 3278 ( червено и бяло оцветяване)  , вътре според мен е по-добре от зелените Мерцедеси. Седалките са по-удобни, а и е по-тих. Има и интересна преграда за шофьора. Направи ми впечатление, че надписите на вратите са на руски. Каква е историята на този автобус? От Русия ли е внос ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 23.07.2011, 01:24:17
Беше тестов. Това е руската модификация на 0345Г. Беше първо в Земляне, после в Дружба стана 3579 и се движеше по младостките линии. След това стана 3278 и от август 2005 до март 2009 работеше само на 3. Калпав е и няколко пъти го спираха от движение.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 23.07.2011, 01:31:07
Този автобус дойде като тестов някъде 2 години преди останалите и се движеше по линия 11. Иначе като салон и на мен ми харесва, удобен е, за съжаление са го прецакали малко вече, преди беше много хубав. Не знам дали си забелязал, но също така този автобус е с ръчни скорости, вместо автоматични. Работеше известно време на 213 и 306, а някъде от 2005-та нататък по линия номер 3, после и по 204. Идеален е за междуградски линии, с тези седалки и ръчни скорости. Има и минимални разлики в разположението на седалките, калориферите, шибидасите са различни, отваряемите прозорци са през един, няма и ел.табла. За съжаление последно като се возех му липсваше и един калорифер в ремаркето.

Иначе и аз много рядко го засичам, обикновено само рано сутрин на 76 го виждам. Явно работи само във върхов час или няма кой да го кара, или е някаква резерва само-знам ли?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 23.07.2011, 01:44:36
Аз го засичам сравнително често по 88. Последния път като се возих, останах с добри впечатления от него. Вярно, че беше доста раздрънкан и шумен (бях най-отзад), но въпреки това ускорява много добре. Направо ми събра очите, като шофьорът го изръчка между спирката на Хлебозавода и Зоопарка и изпреварихме 1104, който едва се влачеше. За нула време успя да ускори до 60-70 км/ч. :rolleyes:
Жалко, че е кофти поддръжката, можеше да бъде хубав автобус...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: snaipera on 23.07.2011, 07:26:03
Аз го засичам сравнително често по 88. Последния път като се возих, останах с добри впечатления от него. Вярно, че беше доста раздрънкан и шумен (бях най-отзад), но въпреки това ускорява много добре. Направо ми събра очите, като шофьорът го изръчка между спирката на Хлебозавода и Зоопарка и изпреварихме 1104, който едва се влачеше. За нула време успя да ускори до 60-70 км/ч. :rolleyes:
Жалко, че е кофти поддръжката, можеше да бъде хубав автобус...

Ти да не искаш да кажеш че 1104 е по-бавен от 3278, просто на 83 толкова време има от спирка до спирка, и нямам как да не се влачиш, и не се заяждам просто казвам.  :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 23.07.2011, 08:33:42
Скоростите на 3278 са полуавтоматични.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 23.07.2011, 09:32:54
Направо са си механични, с електрическо управление  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 23.07.2011, 15:02:54
Направо са си механични, с електрическо управление  ;)
При леките автомобили се казва "пилотирана скоростна кутия", и сума ти колеги минаха през него без да се научат да го превключват нормално.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: KRAKOMOBILA on 23.07.2011, 18:57:37
А как точно се случва превключването ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 23.07.2011, 19:57:10
Аз мисля, че шофьорът бута скоростният лост напред (надолу) с натискане на съединителя и автобусът си превключва сам. То дори не е скоростен лост, ами една малка ръчка, която може да се движи съвсем малко напред-назад и настрани, предполагам за изключване от скорост.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 23.07.2011, 20:18:43
Според моите наблюдения, 3278 си превключва като автобус с нормални ръчни скорости.  Това е предимството им, че може да се ускорява по-бързо с ръчни, отколкото с автоматик.

Снайпер, знам много добре какви са възможностите на 1104 (и подобните му) и съм сигурен, че е бил с аванс, за да се влачи така ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 23.07.2011, 20:25:42
...... автобус с нормални ръчни скорости.  Това е предимството им, че може да се ускорява по-бързо с ръчни, отколкото с автоматик.
Те са си нормални механични скорости с електро-механично превключване, което дава възможност сам да избираш момента на превключване, с една дума да изпълваш оборотомера докрай, което обаче ще доведе до преразход, както се случи с многото минали през него водачи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Тихомир on 23.07.2011, 22:15:49
За много малко се возих на въпросния 3278  за  да обърна внимание на скоростите. Интериорът, надписите на руски  и преградата нашофьора ме хвърлиха в дълбок размисъл и другите неща останаха на заден план. Благодаря за информацията  :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 24.07.2011, 12:30:17
А как точно се случва превключването ?
Има скоростен лост (като джойстик) , който по електрически път управлява бобини, които превключват скоростите. 
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 01.08.2011, 20:13:56
Вече официално може да се каже, че 3589 ще е първият О345Г на 100% метан. Днес са му свалили двигателя, скоростите и резервоарите. На мястото на последните ще вкарват бутилките за метана. Ще се минат още седмици докато излезе на линия, но явно процесът по окончателното загробване на иначе хубавите автобуси е необратим ...  :( Амин!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 01.08.2011, 20:53:27
Аз като ти казах, не ми вярваше ..  :( мир на ламарините му. И на сивата лайстна.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 01.08.2011, 20:55:26
(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Repcho/119/00_00_0000/nekrolog_1312221249.JPG)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 01.08.2011, 20:57:08
Новият му двигател мисля, че е готов. Трябва да се подмени инсталацията, за да заработи на метан. Той ще е опитното зайче.. Лошото е, че няма да е само той, а ще има и други.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 01.08.2011, 22:08:02
Значи автобусите ги пишем заминАлЕ. А не разбрах, торпедата няма ли да бъдат качени на покрива?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Стаменов on 01.08.2011, 22:09:54
Хм, интересно, мислех че ще почнат с 32-ра серия... като цяло те са по-скапаните и беше логично от тях да се почнат експериментите
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 02.08.2011, 01:29:36
Така е,доста по измъчени и угнили са.Иначе спокойно тези рейсове ще се движат още дълги години,независимо от "загробването" им.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 02.08.2011, 01:29:47
Как може такава простотия, нямам думи :angry: Да прецакат най-хубавите рейсове....
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 02.08.2011, 08:58:34
Браво, Repcho :)
А двигателят според вас нов ли е или е преработен стар? И да разбирам ли, че няма да има бутилки на покрива?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 02.08.2011, 09:15:29
Какъв нов бе Емо, те немат пари да се прекръстят, а ти нов,-синдикални разработки-побългаряване.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 02.08.2011, 09:21:29
Е добре. На 3101 и на 3762 двигателите нали бяха изцяло нови? Но май само на тях си останаха нови. И сега какво - свалят двигателя на 3589, преработват го и го слагат отново работещ на метан.
Предлагам следващият автобус на метан да е 3580 :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 02.08.2011, 09:28:50
Ще му бъде сменен двигателят на 3589. Новият му е почти готов.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 02.08.2011, 10:04:15
Няма нов двигател в пълния смисъл. Старият,-вместо дюзи-свещи, вместо ГНП-електронен разпределител /делко/, и електронен блок за управление+инсталация. Но всичко това си е цифра-пари.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 02.08.2011, 10:12:22
Няма нов двигател в пълния смисъл. Старият,-вместо дюзи-свещи, вместо ГНП-електронен разпределител /делко/, и електронен блок за управление+инсталация. Но всичко това си е цифра-пари.

И за колко време ще се възвърне инвестицията?
всъщност коло нафта и колко метан харчат О305Г например.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 02.08.2011, 10:22:07
Еми в сравнение с ТЕДОМ-ите,- за 350 км. изразходват газ за 70 лв., а за същия пробег около 130 литра нафта, прави си сметката. Но са капризни, едни кабели за свещи са около 500 лв. и повече,-като говорим за оригинални де.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: The Freshmaker on 02.08.2011, 10:38:35
Поначало преправянето на работещ по принципа на самовъзпламеняването двигател в такъв със свещи, работещ на бензин, пропан-бутан, метан, пък ако ще и на дърва и въглища, би трябвало да бъде абсолютно забранено, особено пък за превозни средства за обществен транспорт. Всъщност то вероятно наистина не е позволено, но кой ти гледа такива подробности? Преправянето на оригинална техника в стил поставяне на газова уредба на Жигули, извършено в задния двор на село, е някакво абсолютно безумие, което няма как да бъде оправдано с недостига на пари и икономията на гориво.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: stankos on 02.08.2011, 12:02:57
Сиромах човек жив дявол ! - не претендирам за авторство !  ;)
От 1997 г. карам автомобили на пропан-бутан , а от 3 години на метан и все още няма такъв дето да се е строшил от използваното гориво !
Доколкото знам алтернативните горива са доста разпространени в Италия и Холандия все "бели" държави и не малко превозни средства се пригаждат към такива .
Вярно е най-добрия вариант е за фабрично пригодено от производителя такова , но виж първото изречение от този пост!  :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Metan on 02.08.2011, 13:10:56
Сиромах човек жив дявол ! - не претендирам за авторство !  ;)
От 1997 г. карам автомобили на пропан-бутан , а от 3 години на метан и все още няма такъв дето да се е строшил от използваното гориво !
Доколкото знам алтернативните горива са доста разпространени в Италия и Холандия все "бели" държави и не малко превозни средства се пригаждат към такива .
Вярно е най-добрия вариант е за фабрично пригодено от производителя такова , но виж първото изречение от този пост!  :)

Никой не ти говори за пропан-бутана и метана като гориво. The Freshmaker обяснява, че преправянето на двигател, работещ с дизелово гориво в такъв, работещ на метан би трябвало да бъде абсолютно забранено.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 02.08.2011, 13:29:13
Е то по принцип НЯМА двигател конструиран да работи с газ, дори на ТЕДОМ мотора е от ШКОДА-ЕВРОПА,-преоборудван, но със всичките си дефекти-конструктивни.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: stankos on 02.08.2011, 16:32:00
Сиромах човек жив дявол ! - не претендирам за авторство !  ;)
От 1997 г. карам автомобили на пропан-бутан , а от 3 години на метан и все още няма такъв дето да се е строшил от използваното гориво !
Доколкото знам алтернативните горива са доста разпространени в Италия и Холандия все "бели" държави и не малко превозни средства се пригаждат към такива .
Вярно е най-добрия вариант е за фабрично пригодено от производителя такова , но виж първото изречение от този пост!  :)

Никой не ти говори за пропан-бутана и метана като гориво. The Freshmaker обяснява, че преправянето на двигател, работещ с дизелово гориво в такъв, работещ на метан би трябвало да бъде абсолютно забранено.

До сега в темата не прочетох никъде технически издържани аргументи за това !
Коментирам смъртните присъди на возилата с монтиран двигател за 100 % метан , а не мнението на конкретен потребител. Много ми е интересно при разглобяване на двигател оригинално предназначен за дизел , но в последствие работил определени часове на метан какви са точно износванията и "реакцията " на материалите от такава работа ? Същото и при двигател работил същите часове на нафта ?
Теоритично работата на пропан - бутан и метан е по благоприятна за двигателя , няма да изброявам защо ! Недостатъкът го знаят и децата !
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: The Freshmaker on 02.08.2011, 16:42:38
Е то по принцип НЯМА двигател конструиран да работи с газ, дори на ТЕДОМ мотора е от ШКОДА-ЕВРОПА,-преоборудван, но със всичките си дефекти-конструктивни.
Факт е че няма двигател, който изначално да е конструиран за работа на пропан-бутан или метан. Само че нормалната практика в нормалните държави е даден двигател да бъде препроектиран така, че да работи на друг вид гориво, точно както е при ТЕДОМ и изобщо при всички фабрични пропан-бутанови или метанови версии на автобуси. И това е дълъг и сложен процес, в който участват инженерите на реномирани производители и специалисти в областта. Само че препроектиран е едно - това предполага конструиране в истинския смисъл на думата, включително предварителни тестове, изваждане на необходими сертификати и т.н., а в България се правят безконтролни съчинения от страна на техници-любители, чиито "творения" мога да се обзаложа, че не биха преминали тестове за годност в нито една официална институция за технически контрол в която и да било нормална държава.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 02.08.2011, 18:07:32
Абе хора, стига сте се излагали! Да не е умрЕл човек? Чак некролози правите!  :D Като станат на метан и ще свърши света. Или сте съпричастни с шофьорите, че няма да има от къде да крадат нафта?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 02.08.2011, 22:00:39
Шофьорите НЕ крадат нафта,-няма нито един осъден !
Обаче пък ел. техниците имат много работа, съответно заплата, осигуровки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo_1506 on 02.08.2011, 22:19:33
Абе хора, стига сте се излагали! Да не е умрЕл човек? Чак некролози правите!  :D Като станат на метан и ще свърши света. Или сте съпричастни с шофьорите, че няма да има от къде да крадат нафта?
и аз това им се чудя какво толкова стана  :D :D това са хора без проблеми  :D едно време и Икарусите и Хюлиезите ако така са били оплаквани.... а па изкараха по 20 години с газ....
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 02.08.2011, 22:39:56
Да, 20 години им текоха таваните, нямаха мощност да качат скромен баир, ревяха, трещяха...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 03.08.2011, 09:49:03
3589 вече е с новия си метанов двигател.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 03.08.2011, 18:05:38
Шофьорите НЕ крадат нафта,-няма нито един осъден !
Има само напуснали по "своя" воля, след като са хванати  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 03.08.2011, 22:15:22
И назначени обратно след 3-4 мес., понеже са "виновни" ! И кой "пичели" от цялата манипулация ? Този който няма да изплати 6-брутни заплати при пенсиониране ! А кой го е страх да ходи в гората кара ТЕДОМ .
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 04.08.2011, 08:55:59
Цял живот крали, а на всичко отгоре и няма да ги компенсират! Хайде де? Да живее справедливостта! Смърт на експлоаторите! За равни права, всички да крадат!

Относно "зелените" - за мен до 2015 год. тези автобуси ще минат в графата "за брак". Ако до тогава могат да си избият парите още веднъж, защо не?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 04.08.2011, 09:06:15
Много промити мозъци, много завист !
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 04.08.2011, 09:41:23
Завист? Не! Прочети чл.194 от НК на Република България. Кражбата на гориво е престъпление срещу собствеността и ако Столичен Автотранспорт ЕАД беше частна компания и не се дотираше от собствените ми данъци, щях да махна с ръка - това си е проблем на собственика и. НО понеже РАБОТОДАТЕЛЯТ ти Е точно ОБРАТНОТО на това, то възгледите ти са абсолютно нетърпими, а това че ги споделяш публично е СРАМНО.
А ако всички ЗАВИЖДАХМЕ на пътуващите гратис, дали мозъците ни нямаше да са измити?
Всичко това, идва да покаже още веднъж, че час по-скоро трябва да се концесионират поне 80% от маршрутите, така ще се отървем и от всички бараки произведени преди 2000-та год.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 04.08.2011, 10:05:06
Просто не си в час ! Злобееш, поддавайки се на някаква психоза. Съдът е този който раздава присъди, и удостоверява кой Е крадец, и кой не Е. Не ми прави квалификации на възгледите, най малкото не си живял толкова за да знаеш кои възгледи са правилни, и кои не.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 04.08.2011, 11:02:21
Съдът разглежда доказателствата и преценява тежестта на извършеното в рамките на предвиденото от закона. С оглед това:
1. Твоите самопризнания, не са ли достатъчно доказателство за виновност спрямо гореописаната норма?
2. Повтаряемостта, е ли рецидив?
Отговори си сам на тези риторични за мен въпроси.
Дали съм в час? Определено съм в час и без да ме "вкарва" твоя милост! В средата на 90-те, покрай всичките кризи за горива, неадекватния контрол по гаражите и ниската пазарна цена на недвижимото имущество, познати мен шофьори, които имаха достатъчно мозък, да не изпиват/изяждат откраднатото овреме, станаха доста заможни имотно и част от тях в момента се изявяват, като средна ръка "бизнесмени". Това за "натрупването на капитала", както се вижда става и с такива "леки" далаверки, а не само с "червени" куфарчета и "застрахователни" услуги.
Последно, най-жалкото е, че точно "възгледите" на твоето и предходни поколения ни обричат, да сме най-бедната държава в ЕС, това е безспорната истина! Пък ти си ги преценявай, както искаш...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 04.08.2011, 11:07:20
ИЗТРЕЩЯЛ !
Модераторите да бъдат така любезни да разчистят този спам !
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 04.08.2011, 12:56:50
Аз, ако отида да източа горивото на някой автобус, дали шофьорът ще го възприеме като кражба?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 04.08.2011, 13:07:06
Ако се подпишеш че си си го приел, прави каквото искаш+100 % изпълнение на пробега за това гориво.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 04.08.2011, 13:08:12
Айде стига с тази нафта вече. Обясни ви се 100 пъти, че кражба НЯМА, и не само това, ами ако с в презарход дори си плащат нафтата и то по пазарни цени, а нормите са занижени и трудно се връзват в тях. Стига вече наистина с тая завист,я л т а  е прав и много хубаво го обясни.

Иначе относно зелените Мерцедеси-погледнете го малко и от добрата страна, след като се инвестират пари в тях, това е сигурно, че им гарантира още дълъг живот. Подобен пример и с Хюлиезите, тези на които им сложиха метанови двигатели и метанови уредби ги стегнаха и се движат още, а доста от останалите ги занемариха и бракуваха.

Ако се направи както трябва и не влияе нещо съществено върху ускорението, комфорта, возията и тн. нямам нищо напротив, а повечето пътници няма и да знаят и не ги интересува, дали автобуса се движи на метан или на нафта. Вижте, че дори на запад слагат метан и то на Ситаро, дали някой там се е оплакал?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vasko456 on 04.08.2011, 13:43:16
Айде стига с тази нафта вече. Обясни ви се 100 пъти, че кражба НЯМА, и не само това, ами ако с в презарход дори си плащат нафтата и то по пазарни цени, а нормите са занижени и трудно се връзват в тях. Стига вече наистина с тая завист,я л т а  е прав и много хубаво го обясни.

Иначе относно зелените Мерцедеси-погледнете го малко и от добрата страна, след като се инвестират пари в тях, това е сигурно, че им гарантира още дълъг живот. Подобен пример и с Хюлиезите, тези на които им сложиха метанови двигатели и метанови уредби ги стегнаха и се движат още, а доста от останалите ги занемариха и бракуваха.

Ако се направи както трябва и не влияе нещо съществено върху ускорението, комфорта, возията и тн. нямам нищо напротив, а повечето пътници няма и да знаят и не ги интересува, дали автобуса се движи на метан или на нафта. Вижте, че дори на запад слагат метан и то на Ситаро, дали някой там се е оплакал?
мен ме е страх да се возя в дружбенски хюлиези...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 04.08.2011, 14:07:48
Айде стига с тази нафта вече. Обясни ви се 100 пъти, че кражба НЯМА, и не само това, ами ако с в презарход дори си плащат нафтата и то по пазарни цени, а нормите са занижени и трудно се връзват в тях. Стига вече наистина с тая завист,я л т а  е прав и много хубаво го обясни.
Обясни? Как го обясни? 100 пъти повторена лъжа, истина ли е? Шофьорите в Автото "ЕТ" ли са? Ако са такива, СО да им плаща директно на тях за пробега, пък те ще си зареждат с гориво, ще си плащат в сервиза, на мивката, застраховките, данъци, осигуровките и т.н.!
Да ти "обясня" и аз нещо. Разходната норма е много "абстрактна" за автобуси на по милион/и километри. Как се определя? Под натиск? Заплаха за стачка!?! Когато разходната норма устройва крадците, те ще почерпят (и началниците са хора). А балъците, които си плащат и се возят в кочини ще плащат тази "социална придобивка", щото овчата мисъл никому не прощава! А може да е толкова лесно, с пломби тук-там, с внезапни проверки, за да няма и преразход, който при спазване на разписание (и редовни курсове) явно е технически проблем, а точно гореописаните мерки биха могли да го докажат. Но явно системата е удобна на всички и в ущърб на нас...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: stankos on 04.08.2011, 15:30:36
http://law.dir.bg/reference.php?f=n3mtr-89
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 04.08.2011, 16:07:25
Тази Наредба е меко казано неадекватна, а и е пълна с вратички (напр. цял Раздел ІV), направо тя самата е като "врата у поле".
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 04.08.2011, 17:40:27
Желязната шофьорска логика: щом си спестил нафта, може да си я вземеш, без това да е кражба!  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vasko456 on 04.08.2011, 18:19:44
абе кво сте се хванали за шоферите? механици, монтъори и т.н. да не би да са най-праведните? началниците...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 04.08.2011, 18:36:41
Не са, ама тука никой от тях още не се похвалил, колко е прав като си точи от служебното масло, защото е "икономисал" при смените.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: vasko456 on 04.08.2011, 18:38:31
Не са, ама тука никой от тях още не се похвалил, колко е прав като си точи от служебното масло, защото е "икономисал" при смените.
като не са спри да говориш ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 04.08.2011, 19:29:07
Те и те крадат нафтата. Знам случай за автобус, чиито резервоар е източен от служител на гаража и напълнен с вода. В този смисъл всичките са андрешковци. И с тоя проблем можеше да са се справили отдавна.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 04.08.2011, 20:05:25
Много нещо се е изписало,  много нещо, че и много глупости. Най-голямата от които беше  да се дадат линиите на концесия за да се спрат кражбите на гориво...  :D В настоящата тема се обсъждат техническата част на автобусите и случващото се с тях. От тази гледна точка трябва да се изхожда при коментирането и най вече това да става когато има какво да се каже, а не 'ми те крадат' и други подобни обобщения, те ще се считат за офтопик!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 04.08.2011, 21:13:17
Много нещо се е изписало,  много нещо, че и много глупости. Най-голямата от които беше  да се дадат линиите на концесия за да се спрат кражбите на гориво...
Какво точно е глупавото? Убеден съм, че в Карат С се краде в много пъти по-малко, а и не от моя джоб.
За да не съм оффтопик, час по-скоро всички автобуси трябва да минат на метан и да се закупуват нови само такива. Освен проблема с горивото, икономическия и екологичния ефект са основни и много съществени. Относно преработките, дано се правят грамотно, от специалисти с необходимата квалификация, защото освен да съсипат автобуса, може и по-голяма беля да стане.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 04.08.2011, 21:34:32
Днес ми се стори, че видях въпросният О 345 Г по Цариградско на линия с пътници. Ако е един, на който задната табела не му работи и е сложена хартиена.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 04.08.2011, 21:57:23
Много нещо се е изписало,  много нещо, че и много глупости. Най-голямата от които беше  да се дадат линиите на концесия за да се спрат кражбите на гориво...
Какво точно е глупавото? Убеден съм, че в Карат С се краде в много пъти по-малко, а и не от моя джоб.
За да не съм оффтопик, час по-скоро всички автобуси трябва да минат на метан и да се закупуват нови само такива. Освен проблема с горивото, икономическия и екологичния ефект са основни и много съществени. Относно преработките, дано се правят грамотно, от специалисти с необходимата квалификация, защото освен да съсипат автобуса, може и по-голяма беля да стане.
Какво значи убеден съм? С какви пари Карат си купува нафтата? От твоя джоб излизат 3.50 на км. за возене с къси автобуси, и пак от твоя джоб излизат към 2.70 за возене със съчленен автобус. Сметни тая разлика по 100 автобуса, които на ден минават средно по 150 км. всеки и ще видиш че цифрата хич не е малка. Ако пък кажеш за новите автобуси-Карат ги изплаща с парите от твоя джоб, но като ги изплати те си остават на Карат, а не остават общински, респективно обществени, както ще е например с конектата по 111. Кое е по-добре за общината?  Това е що се касае до твоя джоб. Цифрите са толкова големи, че нафтата е смешен довод да се повдига темата за концесиите. И последно-не си мислете, че в Карат не се точи ;) С това офтопика вече наистина спира.

Икономическият ефект - дали е икономическо изгодно през 3-4 години да инвестираш по 30-40 000 лева в "основен ремонт" на автобус, чиято стойност е не повече от 5000лв. само защото е пригоден да носи бутилки на покрива си (вследствие на което къса шаси) или е по-изгодно да се вземе автобус на старо за 10 000 лева, който да се движи безпроблемно поне 3-4 години при тукашната липса на поддръжка? Пробвахме и с нови метанови автобуси - на 200 000 км. 3 са спирани за двигател, на още няколко пък им подсилваха шаситата, а още не са изплатени дори...

Относно преработките - "дано се правят качествено" някак си не ме успокоява щом се отнася за човешки животи. Има случаи на сериозни проблеми причинени от газовите уредби, има и загинал, но е било преди доста години, подробностите съм ги забравил. Имайки предвид досегашната работа на майсторите, които "дано работят качествено" ...А дано ама надали. Повози се в някой автобус с метанова уредба защото така отстрани е лесно да се говори - движат ли се, движат се, значи всичко е наред. И ако за жълтите гробници сме свикнали да кретат едва едва, то за зелените не сме. Говоря от името на пътник, а не на страничен наблюдател ;) Освен това автобусите от градския транспорт имат и задачи за едно евентуално военно или кризисно време, заради което и Гражданска защита определя и колко автобуса могат да се движат с метан (справка Челопечене). Все неща, които е редно да се знаят преди да се казва какво трябва и какво не. И не на последно място нафтата е гориво, което може да бъде добавено по много начини и от много места, докато газът не е (справка преди 2години)

Днес ми се стори, че видях въпросният О 345 Г по Цариградско на линия с пътници. Ако е един, на който задната табела не му работи и е сложена хартиена.

Не си го видял, още сигурно месец-два няма да го видиш. 3598 е с хартиена табела отзад
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 04.08.2011, 22:47:22
Тук е пълно с предубедени не-трезво мислещи хора, и няма смисъл да се разяснява нещо в което никога на никой няма да повярват, неверници както казват югоизточните ни съседи по държава.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 10.08.2011, 19:46:38
3589 е връткал кръгчета в гаража с новия си двигател, но има разни работи за доизкосуряване. Утре като се прибера, ще кажа още :P :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: dsgnfan on 11.08.2011, 02:47:56
Какво му е на 3589, че са му сменили двигателя? Нов от завода ли или свален от друг автобус? Доколкото разбирам са го направили на газ? И той ли ще се влачи като червей с газ, като О305-ките?

А 1665 е пример за кочина! Може успешно да кандидатства за най-голяма кочина в Земляне!
Миналата седмица в петък беше по 107 с неработеща или знам ли каква втора врата и пътниците бяха ошашавени да се катерят през половината крило на предната - единственото отваряемо и използваемо със преградите, които си правят шофьорите! :angry: Не знам кой и защо му е заменил оригиналната кабина с такава от Икарус, или поне с 1/3 от тази на Икарус-а.
 Шофьорът отваряше на някои спирки и задната на други я отваря и затваря под носа на хората. Странна работа. Направо си припомних времената на селските Чардари с 1 врата... Резерви няма ли, диспечери няма ли!?
При последния ремонт са му напръскали тавана в бяло, обаче никой не се е сетил да закърпи течовете на покрива... и че като не ги закърпи, белия таван ще стане кафяв от ръжда...
Прозорците му, почти всичките са завити си винтове, или по-точно уплътненията им са завити.
Гърбовете на облегалките са ужасно протрити. Капандурката на тавана май е заварена.
Отвън изглежда ужасно, целият е в ръжда. Жалко наистина, когато го внесоха в началото беше една от най-поддържанитие от титулярите си коли. Имаше даже запазени фаровете за мъгла в бронята си.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 17.08.2011, 14:19:40
Разбрах, че в Земляне онзе ден бил докаран някакъв обърнат на едната си страна автобус, впоследствие разкостен. Някой да знае нещо?

Едит: Автобусът е Хюлиез и е нарязан на парчета.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 17.08.2011, 19:19:30
Кажи кой е де.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 17.08.2011, 19:41:27
Не знам, на парчета е. Доколкото виждам, с черна броня е.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: GAULOISES on 17.08.2011, 19:49:49
Това е някой от дружбенските бракуван, ама с черна броня в Дружба не се сещам да е имало Хюлиез. :help:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 23.08.2011, 22:23:05
Аз забравих да ви кажа, че 3589 няколко пъти е излизал до ХМС на проби, да се види как катери баира от Дружба към Младост.

3293 пък утре заминава за Дупница  :( :fan:
3671 ще се връща най-вероятно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 25.08.2011, 19:09:13
Всички зелени, дето минаха ОР са станали страшни кочини. 3280 е безобразен с тия седалки, а 3583 е с изполюпена гадна боя по пластмасовите части. Просто са на дъното...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: transtriumf on 25.08.2011, 19:18:39
3293 пък утре заминава за Дупница  :( :fan:
Да го пращат, че да го постегнат малко, според един познат, който живее в София 3293 бил много зле (разпадал се, имал проблеми с пода и още много работи, но не мога да се сетя да изброявам :rolleyes:)...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 25.08.2011, 23:10:34
Изобщо не личи да е бил,дано и 3655 да не са го правили така,както е бил 3670.Като цяло автобусите от 32ХХ са доста изгнили.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 26.08.2011, 12:54:26
3293 пък утре заминава за Дупница  :( :fan:
Да го пращат, че да го постегнат малко, според един познат, който живее в София 3293 бил много зле (разпадал се, имал проблеми с пода и още много работи, но не мога да се сетя да изброявам :rolleyes:)...

На 3293 съвсем скоро му кърпиха шасито.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 26.08.2011, 13:11:08
50 000 - та тва си е един ремонт в Дупница, само че явно няма далавера да се купуват 2ра ръка автобуси, по-лесно е да се дават за фалшиви ремонти :/
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 26.08.2011, 21:42:29
При едно от съчленените Конекта-2163 мисля че беше с цялостна реклама, нещо излиза гъст бял дим от ауспуха. Вчера ми направи впечатление, беше по линия 94, като спряхме на Семинарията, бях най-отзад и всичко отвън се обгърна в гъст бял дим. Като слезнах в Студентски град не видях такъв дим.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 29.08.2011, 14:55:20
3589 вече върви, сменени са му диференциала, кардана, и скоростната кутия. Гошко от Миленков утре щял да работи, може би.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 29.08.2011, 15:38:34
Остава да го пуснат по 113 да му се кефя цял ден :bounce:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 29.08.2011, 15:42:00
Дано се счупи още преди да се е включил на линия
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 29.08.2011, 16:32:09
Това ли е автобусЪТ,който нямаше спирачки, след като се върна от ремонт?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 29.08.2011, 20:42:11
Да същия е-3589, оправиха ги на другия ден.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 30.08.2011, 12:45:02
Дано се счупи още преди да се е включил на линия
Няма такъв вариант! Аман от тая злоба....
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Metan on 30.08.2011, 13:30:41
Няма такъв вариант! Аман от тая злоба....
Аман от тези матееви далавери
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 30.08.2011, 14:17:16
Дали се сещате че щом 3589 вече е с газов двигател, вече е без остатъчна стойност.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 30.08.2011, 14:20:16
В гараж Дружба ремонтите са доста по-качествени от колкото в Малашевци,поне на силовите агрегати.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 30.08.2011, 14:27:42
Някой има ли информация за 3589, на линия ли е?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 30.08.2011, 14:41:05
Дали се сещате че щом 3589 вече е с газов двигател, вече е без остатъчна стойност.
Би ли се аргументирал?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 30.08.2011, 14:47:33
НЕ, с теб не споря, по разбираеми причини.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 30.08.2011, 14:57:23
Дали се сещате че щом 3589 вече е с газов двигател, вече е без остатъчна стойност.

Хммм, не мисля така. Според мен всички зеленим мерцедеси са без остатъчна стойност, защото са на 12 г. Все за 10 г. са се амортизирали. А на този ако са му инвестирали нещо над 5 000 лв. би трябвало вече да има много голяма стойност. Т.е. според мен всяко нещо, което е сложено в автобуса трябва да се сумира на на номер 3589 и сумата да му показва стойността. И съм много любопитен какво число е записано в инвентарната книга, т.е. колком струва инвестицията.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 30.08.2011, 15:04:35
НЕ, с теб не споря, по разбираеми причини.
Спокойно, няма да спорим ;) Просто ми е чудно, какво те кара да мислиш така? Няма нормативни ограничения, да се извършва преустройство преди да е изтекла амортизацията, та да не би да става въпрос за някаква практика/правило в автото. Иначе едно ПС от вид "автомобил" се амортизира за 4 години, трамваите би трябвало да са за 10 години, тролеите къде ги класифицират не съм запознат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 30.08.2011, 16:15:42
Дали се сещате че щом 3589 вече е с газов двигател, вече е без остатъчна стойност.
Напротив, трябва да е с най-голяма остатъчна стойност поради факта че е бил на ремонт най-скоро и са вложени адски много скъпи части по двигателя.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: The Freshmaker on 30.08.2011, 16:17:47
Дали се сещате че щом 3589 вече е с газов двигател, вече е без остатъчна стойност.
Напротив, трябва да е с най-голяма остатъчна стойност поради факта че е бил на ремонт най-скоро и са вложени адски много скъпи части по двигателя.
Превръщането на автобус в самоделка надали е точно "ремонт", а адски скъпите части не са първото нещо, което си представям, като се сетя за гараж "Дружба" или който и да е от гаражите на Автотранспорт...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 30.08.2011, 16:20:22
Много ми е интересно и бих се радвал ако има счетоводител, който да уточни. Според мен парите за ремонт трябва да се осчетоводяват като текущ разход, а всички подобрения и инвестиции като двигател, бутилки и т.н. трябва да се сумират в сметката на 3589 и респ. той да е най-скъпият автобус и по счетоводни данни.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 30.08.2011, 16:34:41
Дали се сещате че щом 3589 вече е с газов двигател, вече е без остатъчна стойност.
Напротив, трябва да е с най-голяма остатъчна стойност поради факта че е бил на ремонт най-скоро и са вложени адски много скъпи части по двигателя.
Кой плаща ремонта, Столична община, или гараж Дружба ? Там е разковничето.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: stankos on 30.08.2011, 16:36:03
Много ми е интересно и бих се радвал ако има счетоводител, който да уточни. Според мен парите за ремонт трябва да се осчетоводяват като текущ разход, а всички подобрения и инвестиции като двигател, бутилки и т.н. трябва да се сумират в сметката на 3589 и респ. той да е най-скъпият автобус и по счетоводни данни.
До 700 лв. се признава за текущ разход . Над тази сума се добавя към стойността на актива и се амортизира според плана .
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 31.08.2011, 10:28:20
Това също го допусках и означава, че на някой като му направят ремонт за 30000 лв. и се счупи след една година не могат да го бракуват, че има висока балансова стойност. Тогава го запокитват някъде в гаража и чака годините за брак.

А как е 3589? някой виждал ли го е, отзиви? Подгтовят ли още О345Г за метанизация?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 31.08.2011, 15:43:54
Е ако ще кисне някъде в гаража,по-добре е поне да скубят някакви части от него.32ХХ ще бъдат ли метанизирани,и ако да-кога?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 31.08.2011, 15:56:42
Още го издоизкусуряват 3589 в сервиза беше днес към 13.00 ч. 3903 също го пипкат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 31.08.2011, 22:49:45
Това също го допусках и означава, че на някой като му направят ремонт за 30000 лв. и се счупи след една година не могат да го бракуват, че има висока балансова стойност. Тогава го запокитват някъде в гаража и чака годините за брак.
А каква беше ситуацията s 3101? Колко години след ремонта се развали компютъра и го бракуваха?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 01.09.2011, 12:41:39
3589 се е сдобил с бутилките на 3694.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 01.09.2011, 12:48:39
3589 се е сдобил с бутилките на 3694.
Искаш да кажеш, че са подобни? Понеже не съм забелязал промяна при 3694... или поне до оня ден нямаше  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 01.09.2011, 13:04:56
Поне нови да бяха сложили :@
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 01.09.2011, 13:30:49
3589 се е сдобил с бутилките на 3694.
Искаш да кажеш, че са подобни? Понеже не съм забелязал промяна при 3694... или поне до оня ден нямаше  ;)

С неговите бутилки е.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 01.09.2011, 13:40:22
Ясно, а по 3694 ще правят ли нещо или са решили да го нарежат?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 01.09.2011, 13:58:01
Ще се сдобие с други бутилки и ще си работи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 01.09.2011, 14:04:31
А от какъв материал са тези бутилки?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 01.09.2011, 14:40:48
Карбон :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 01.09.2011, 14:49:15
3000 лв. струва една бутилка.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 01.09.2011, 14:51:31
А 3589 колко ще има общо? 4 или 5 ми се върти, че трябва да са ...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 01.09.2011, 15:00:16
Колкото са били на 3694 предполагам, не бяха ли 8?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 01.09.2011, 15:07:15
С уредбата на 3694 си е 3589, гледам го през прозореца цял ден на 113 върти. Имам и снимка ама е от много високо и не става за показване. Отгоре уредбата е покрита с ламарина и боядисано в зелено и не мога да видя колко бутилки са.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 01.09.2011, 15:13:36
Бутилките трябва да са колкото на 3694, предполагам, че са 5 на покрива и 3 отдолу, на мястото на резервоарите. Иначе го видях, работи тихо, но си е циганийка с тая уредба отгоре :/ И подът най-отзад сигурно е нагрял яко.

Вместо да купим нови автобуси, се занимаваме да си правим експерименти...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: transtriumf on 01.09.2011, 18:48:53
Как може да сложат метанови бутилки на О345-ца?! :eek: :D Трябва здраво укрепване на тавана, защото О345-ците не са с много здрави каросерии... Да попитам при вас на О305/Г и въобще на автобусите с метан слагат ли тръби (дръжки) под бутилките, защото при нас във Варна се прилага, поради факта, че таваните започват да подскачат като обезумели.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 04.09.2011, 00:15:38
Иначе някой пътувал ли е с 3589 откак е на метан, да сподели някакви впечатления как вози?
Возих се за 1 спирка до метрото. Ми... Вози :) По-тих е от останалите зелени мерцедеси, като че ли - и отвътре, и отвън. Не съм забелязал липса на мощност, както се чувства при някои O305G/Heuliez, скоростната кутия не работеше особено плавно - при превключване леки придърпваше, при включване на скорост от спряло положение, се усеща типичното подръпване...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 04.09.2011, 13:58:29
То това придръпване е типична болест за почти всички 0345-ци  :crazy:,за което има вина и неправилната експлоатация...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 04.09.2011, 16:50:11
То това придръпване е типична болест за почти всички 0345-ци  :crazy:,за което има вина и неправилната експлоатация...
Ялта беше казал, че скоростната система е сменена.. Затова споменавам въпросното подръпване. Днес пък се возих на 3587. Шоьорът го понастъпваше, но придърпване не се усещаше.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 04.09.2011, 17:31:34
Придърпването при включване на скорост в покой не е задължително да се дължи на скоростите, може спирачките да не държат добре.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 04.09.2011, 18:04:13
Придърпването при включване на скорост в покой не е задължително да се дължи на скоростите, може спирачките да не държат добре.
Както споменах, придърпва и при превключване между скоростите. Не така както са някои от старите мерцедеси, но не така гладко, както някой от хубавите зелени.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 04.09.2011, 23:06:05
За придърпването допълнителна роля игра е и неравномерното форсиране на мотора и натискането на газта когато цъкат бутона D,повечето от шофьорите го правят този "номер".
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 04.09.2011, 23:33:11
А какво друго да правят и да натискат като са на директна ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 05.09.2011, 00:13:36
Става дума когато са на неутрална,не на директна.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 05.09.2011, 01:02:04
Еми като няма сиединител, е така.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 05.09.2011, 10:50:40
Става дума когато са на неутрална,не на директна.
Подозирам че и ти не знаеш за какво става дума. Няма шофьор, който да натиска газта, когато е на неутрална
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 05.09.2011, 12:05:35
Оо, има, има. Особено тия от Икарусите доста често включват на D, докато форсират.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo_1506 on 05.09.2011, 12:08:29
това се прави ,за да вкараш двигателя в обороти,за да не включи на 1 ва или 2 ра и да прецака скоростите- затова се изравняват оборотите на двигателя и скоростите!    а какво стана с 3694 някой ще бъде ли така добър,за да ми обясни  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 05.09.2011, 12:54:23
А ако спрат да ги изключват от скорост в движение, няма да се налага да форсират.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: snaipera on 05.09.2011, 13:29:55
А ако спрат да ги изключват от скорост в движение, няма да се налага да форсират.

А като започне автобуса да влиза в преразход, шофьорите трябва да плащат нафтата, и накрая какво ще излиза че стават в 3часа за да хранят предприятията. :qdosan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 05.09.2011, 13:32:07
Изключването от скорост нищо не спестява, а кадърното боравене с газта.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo_1506 on 05.09.2011, 13:37:56
Изключването от скорост нищо не спестява, а кадърното боравене с газта.
не е точно така, но няма смисъл да спорим  :)  когато си махнеш крака от педала на газта, колата няма инерция а когато я изключиш от скорост може да стигне по инерция да другата спирка.... което означава ,че пестиш  едно  или  две подавания на газ!!!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 05.09.2011, 14:20:34
Зависи от наклона, ако е достатъчно голям, за да стигнеш до следващата спирка без газ но и на скорост, консумацията е 0, т.е. по-ниска отколкото на неутрална предавка, където имаш консумация за да работи двигателя на празен ход. Обаче 377 няма такива главоболия, гаси двигателя без да му пука, че рано или късно ще го видим в "черната" хроника  :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 05.09.2011, 14:36:41
А и изсилването на автобуса за набиране на инерция, достатъчна за достигане на следващата спирка на N, води до преразход. Т.е ако си кара равномерно, ще спести повече.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 05.09.2011, 21:16:31
А и изсилването на автобуса за набиране на инерция, достатъчна за достигане на следващата спирка на N, води до преразход. Т.е ако си кара равномерно, ще спести повече.
Автобусите имат голяма маса, така че не е нужно изсилване за да го пусне по инерция. Иво1506 вече обясни за икономичността и ефекта от инерцията, повече няма какво да се говори по този въпрос
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lud_pi4 on 05.09.2011, 22:43:31
което означава ,че пестиш  едно  или  две подавания на газ!!!

И прецакваш автоматичните скороти, които не са предвидени да се изключват и включват в движение, ако ги включи в спряло положение може съгласен съм, ама ако е в движение се прецакват, а скоростите са по-скъпи, от няколко литра нафта, която в повечето случаи е просто открадната.  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 05.09.2011, 23:02:27
Накрая скоростната кутия, като сдаде багажа и началството нареди повредилият я шофьор да заплати ремонта, пак ще има изхранване на предприятията. Превозните средства си имат сервизни книжки, които трябва да се четат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 06.09.2011, 02:23:56
Съмнително е,че ще го накарат да я заплати,особено ако автобуса вече е стар и амортизиран.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 07.09.2011, 09:24:51
Мисля, че не е случаен фактът, че на КонектоГ пише и на таблото НЕ ИЗКЛЮЧВАЙ ОТ СКОРОСТ или нещо подобно, май същото го има и в БМЦ. Карат не изключват от скорост и вижте как автобуси на 4 г. и половина са като нови откъм липса на шум.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 07.09.2011, 09:38:32
И в Карат почнаха.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo_1506 on 07.09.2011, 09:56:02
. Карат не изключват от скорост .
  ;) никога!!!!!  :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 07.09.2011, 10:14:29
Ами при шофьорите, при които се возя никога не изключват. Надявам се от форимата да налагат наказания ако се засече някой, който да го прави.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 07.09.2011, 14:31:53
Това е частна фирма и за най-малкото нарушение шофьорите могат да изхвърчат,на един приятел негов приятел работи там като шофьор по 204,одрали му огледалото  и фирмата го накарала да го заплати,независимо,че не е негова вината.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: The Freshmaker on 07.09.2011, 18:05:41
Това е частна фирма и за най-малкото нарушение шофьорите могат да изхвърчат,на един приятел негов приятел работи там като шофьор по 204,одрали му огледалото  и фирмата го накарала да го заплати,независимо,че не е негова вината.
Това си е жив рекет, а не въвеждане на ред и контрол... Но след като шофьорите се съгласяват, значи и има проблем и в техния телевизор. В Карат С много от шофьорите явно имат манталитет, подобен на тези, които с готовност изплащаха на двойни цени коли за таксита в големите таксиметрови компании, само и само да работят там.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 07.09.2011, 21:35:23
Прав си,но и те какво да правят,треперят за работното място,после я си намерят работа я не.А това за таксиджиите направо ме хвърли от коня  :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo_1506 on 08.09.2011, 01:49:30
сравнението е поразително вярно за съжаление  :( но няма избор човек в днешно време и те го знаят, и не са само те, има места е още по-лошо и се подиграват с труда на хората!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 08.09.2011, 01:56:34
Стават си синдикални членове, без да го афишират и когато дойде време СЪДЪТ чака, дело=осъдителна присъда за фирмата=парички или възтановяване на работа, или и глоба за фирмата !
 Но докато царува СТРАХЪТ , така ще е.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 17.09.2011, 12:55:39
Монтираха дизеловия двигател от 3589 на 3582, дали ще е читав, или сбирток- бъдещето ще покаже.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 17.09.2011, 13:02:50
Хм... аз защо бях останал с впечатлението, че двигателят на 3589 си е предишният, просто е преработен за работа с метан :hm: И какъв е проблемът с 3582, че да му сменят двигателя?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 17.09.2011, 13:08:16
3582 до сега си беше с оригиналният мотор,- над милион км. беше.
Иначе и аз мислех че газовият мотор си е оригиналният на 3589, но не е явно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 17.09.2011, 13:14:19
Ясно... това ме подсеща да попитам има ли и други 0345г, които да са с оригиналните двигатели все още?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 17.09.2011, 13:19:13
Този беше последният, и то благодарение на шофьорите му.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 17.09.2011, 13:35:17
Оборотният двигател беше преработен на метан и качен на 3589.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo_1506 on 17.09.2011, 13:48:11
 а с 3694 какво се случи?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Москвич 2140 on 17.09.2011, 16:21:36
Вчера бяха пуснали един от новите зелени "бутилчари" по 113,но не му запомних номера.Може днес отново да е на линия...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 17.09.2011, 16:27:33
За сега само 3589 е с метан от О 345 Г, него трябва да си видял. Днес също е на 113, почти всеки ден вече го засичам.

На няколко пъти ми се случва като отивам на работа да ми се случи въпросният 3589. Честно казано надмина очакванията ми, метановата уредба отзад въобще не пропада, сравнително тих е, горе-долу като останалите от серията, поне вътре.
А на вид си е направо като чисто нов-няма нито една драскотина, вътре чисто, стъклата и те са чисти. Да видим колко време ще е в този си вид де.
Обаче най-отзад като седнете да ви кажа доста грее, и е много горещо вътре, също така се чуват някакви не много хубави звуци от скоростите, отзад при обърнатите седалки е свалена и печката за отопление. Но като цяло бива, е не е така хубав, като 3585 или 3582, но ми изглежда доста по-добре от останалите метантови.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 17.09.2011, 19:55:54
За сега само 3589 е с метан от О 345 Г, него трябва да си видял. Днес също е на 113, почти всеки ден вече го засичам.


На други линии двигателят прегрява,поне на този етап.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 17.09.2011, 19:59:16
Зимата ще го видим може би и по други линии.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: transtriumf on 17.09.2011, 20:13:31
За сега само 3589 е с метан от О 345 Г, него трябва да си видял. Днес също е на 113, почти всеки ден вече го засичам.

На няколко пъти ми се случва като отивам на работа да ми се случи въпросният 3589. Честно казано надмина очакванията ми, метановата уредба отзад въобще не пропада, сравнително тих е, горе-долу като останалите от серията, поне вътре.
А на вид си е направо като чисто нов-няма нито една драскотина, вътре чисто, стъклата и те са чисти. Да видим колко време ще е в този си вид де.
Обаче най-отзад като седнете да ви кажа доста грее, и е много горещо вътре, също така се чуват някакви не много хубави звуци от скоростите, отзад при обърнатите седалки е свалена и печката за отопление. Но като цяло бива, е не е така хубав, като 3585 или 3582, но ми изглежда доста по-добре от останалите метантови.
Гаранция ти давам, че след най-много едина-две години тавана ще вземе да подскача, даже много години му давам, при тази хилавата каросерия. Има ли тръби под бутилките? Относно греенето: това е недостатък на абсолютно всички О345/Г , нашите във Варна са същите. Изолацията е лоша и това допринася и за шумния двигател при повечето.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 17.09.2011, 20:31:34
Ми аз не видях да има тръби под бутилките, може би са прекарали маркучите през някоя от съществуващите дръжки, другият път ще огледам. А пък сигурно и цялата каросерия е укрепвана.

Иначе при О 345 Г във Варна, ми направи впечатление, че са им направили допълнителни решетки на задните капаци, за да се охлаждат по-добре. 3589 също има допълнителни решетки, и от другата страна.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 17.09.2011, 23:15:59
На варненските мисля, че серийно са с тези отвори. То може и да са с друг двигател и затова да има отлики между двата ни града.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 17.09.2011, 23:23:54
На варненските мисля, че серийно са с тези отвори. То може и да са с друг двигател и затова да има отлики между двата ни града.
Като двигатели и скорости са същите. Отворите не са фабрични, почнаха да ги правят някъде 2007г.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 17.09.2011, 23:30:19
Днес в АП Дружба е пристигнало нареждане "отгоре" да бъдат свалени цветчетата от 3595 - единственият останал с такива ... Ако наистина изпълнят намеренията си да ги махнат това ще бъде простотията на годината

(http://gtsofia.info/galerypics/Uploaded/Fantomas/44/06_09_2011/tmb/3595-4_1315320228_tmb.JPG) (http://gtsofia.info/oldsite/viewpic.php?pic=19665)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 18.09.2011, 00:28:46
Еее тия нормални ли са :angry: Единственият що-годе запазен 0345г и на него да прецакат външния вид :rev: Дано поне 1771 се запази.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 20.09.2011, 23:45:25
Относно 3589-днес отново случих на него, малко преди 22.00 часа беше все още на линия по 113. Значи този път поогледах, и не видях да има допълнителни тръби в салона, под бутилките. Нямам си идея от къде минават маркучите с метана. Учудващо все още тавана въобще не помръдва, въпреки голямата тежест отгоре. Иначе автобуса отвътре вече е издраскан по задните седалки  :qdosan: ейй, кво му пречеше, на тоя дето го е надраскал да си е така чисто и лъскаво вътре...
А и са му сложили реклама отзад. А таман се зарадвах, че за 113 поне ще има един перфектен на вид О 345 Г. Очаквам до няколко месеца, особено напролет, като мине зимата да заприлича на останалите-очукан, издраскан, мръсен, дано да не съм прав де. И този път не може да се обвинява някой от ремонта или поддръжката, защото само допреди седмица автобуса си изглеждаше перфектно, все едно излиза от завода-за почти всичко са виновни пътниците.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 21.09.2011, 00:43:50
Я виж дръжките на колелото... Дали са като от завода?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 21.09.2011, 01:12:06
Аз смятам, че зелените вместо да ги пращат га ОР, могат просто да ги измият.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 21.09.2011, 09:05:12
Гаранция ти давам, че след най-много едина-две години тавана ще вземе да подскача, даже много години му давам, при тази хилавата каросерия. Има ли тръби под бутилките?
Относно 3589-днес отново случих на него, малко преди 22.00 часа беше все още на линия по 113. Значи този път поогледах, и не видях да има допълнителни тръби в салона, под бутилките. Нямам си идея от къде минават маркучите с метана. Учудващо все още тавана въобще не помръдва, въпреки голямата тежест отгоре.
:toot: Стига сте му броили дните на този таван. Някъде напред беше писано, че бутилките на 3589 са карбонови(тези, които бяха на 3694 и 3101), съответно са чувствително по-леки и се предполага, че не би трябвало таванът да подаде под тяхната тежест. Вече, ако преработят и друг зелен на метан, то той би бил с обикновени(вероятно от стомана) тежки бутилки, където вече се предполага, че може да има проблеми с тавана.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 21.09.2011, 10:55:07
Аз смятам, че зелените вместо да ги пращат га ОР, могат просто да ги измият.
По-добре ще е... С това мацане с боя, нищо не се постига!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Metan on 25.09.2011, 20:45:41
Технически данни: MB O 345
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Metan on 25.09.2011, 20:47:05
Технически данни: MB O 345 продължение
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Metan on 25.09.2011, 20:48:53
Технически данни: MB O 345 G
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Metan on 25.09.2011, 20:50:24
Технически данни: MB O 345 G продължение
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Metan on 26.09.2011, 21:36:40
Рекламна брошура на MB Conecto G
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 27.09.2011, 01:25:42
Ей така, като гледам чертежите на салона на О 345 Г, ми изниква въпросът: защо на софийските седалките най-отзад са три, а не четири? Така от двете страни се оставя излишно място, което е запълнено с боклуци и драсканици. З281 и 3287 имат по-различно разположение на тези седалки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: transtriumf on 27.09.2011, 09:18:16
Не само при софийските е така, варненските са същите. Като е претъпкан съм сядал там, направо може да умреш от жега. :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 27.09.2011, 15:38:56
Нямаше ли капаци за достъп до двигателя?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: snaipera on 27.09.2011, 15:40:28
Защо Конекто Г има четири стопа отзад, а 0 345/Г имат 5.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 27.09.2011, 19:11:53
И Конектото е с три, ама там е заради "шкафа".
А, Дифиане, седалките са на панти отзад май или се вдигат с капака.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 19.10.2011, 21:49:59
Боята по ремаркето на 3583 е в ужасно състояние  :help: :help: :help: :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 20.10.2011, 01:04:30
Това е ясно, ама въпроса е че не e имало бобина само за едното крило, а някой Икарусови бобини нестават само за едно крило а и за двете, а на 365 е от този модел.
Бубината управлява , тя пуска или спира въздуха, и има изводи за два пистона-/бутилки/, като се затапи единият другият подава въздух само на една бутилка. С една дума-СТАВА. От пистона се регулира входящия и изходящия въздух което определя скороста на отваряне-затваряне.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 21.10.2011, 10:02:38
3598 - С "гръмнал" турбокомпресор, чака ремонтиран,-евентуално.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 21.10.2011, 18:30:42
"Гръмнал" и "запален" май са любими думи на шофьорите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 22.10.2011, 20:20:49
"Гръмнал" и "запален" май са любими думи на шофьорите.
Е след като е на 950 000 км. , според теб като не е "гръмнал", какво, износен ли е ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: sadesign on 23.10.2011, 09:56:47
По-скоро точната дума е "разпаднал". И едвали за 13 години е с оригиналния турбокомпресор.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 24.10.2011, 00:31:51
Значиии... вбесявам се от такива коментари! Като не е от Икарус, обясни каква е и защо се тряска така, ама с такива изказвания...
това са български бобини, със сачма много разпространени по трамваите и по автобусите-на Чавдар-Мановете, на 0305 ците... едно време и на Зиутата имаше такива! характерното за тях е,че не може да им се намали силата на подаване на въздух към пистоните и от там идва тряскането на вратите! На Икаруса са съвсем други бобините, и там по  изключително фин начин може да се затваря вратата.....  ;)

Благодаря и извинявай за острия тон, ама не виждам смисъл да създаваме излишно напрежение с такива изказвания.

А 3598 не беше ли минал ОР през 2008? Даже той беше май първият.
Тая пародия просто рулира отвсякъде - автобусите имат норматив от километри аз ОР, ама по двигателя не се пипа на ОР. Салонът ли кара автобуса? :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 24.10.2011, 14:55:52
3598 вече със сменен турбокомпресор.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 25.10.2011, 18:59:21
Кой зелен е с тасове като на 2133, 2169 и 2526?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 27.10.2011, 11:11:25
Кой зелен е с тасове като на 2133, 2169 и 2526?
3292 е бил за ден с тасове като на 2169 и др. но впоследствие са свалени след намеса на директора на гаража :/
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 27.10.2011, 14:23:36
Ясно, благодаря.
Еми не е кой знае каква загуба. Видях го от не много близо в тъмното как завива от Климент Охридски по Г.М.Димитров и не бях особено впечатлен. На мен лично тези тасове ми харесват как стоят само на 2526. На другите не ми допадат особено.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 27.10.2011, 14:47:47
Кой зелен е с тасове като на 2133, 2169 и 2526?
3292 е бил за ден с тасове като на 2169 и др. но впоследствие са свалени след намеса на директора на гаража :/
Да лично директора им е наредил да ги свалят, за да не ги прател в Малашевци, видял ги е в сервиза тасовете, а сега им изгоряха паричките за тях.
3671- късо съединение на инсталацията на акумУлаторите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 27.10.2011, 18:50:07
А на 07.11. 2011 г. е "зимният ден", ако прегледат автобусите-половината с износени гуми, трябва да спрат от движение доста автобуси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 27.10.2011, 22:34:09
То освен Тедомите и евентуално някои БМЦ-та, има ли автобуси с читави гуми?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 27.10.2011, 23:32:21
Виждал съм икаруси със сравнително нови гуми.. Иначе при O305G/Heuliez е най-зле положението като цяло, май. Това са единствените автобуси, при които съм виждал гуми да се влачат по асфалта при спиране на няколко такива, при средния мост си се влачат дори и при по-сухо време, при не особено интензивни спирания...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 27.10.2011, 23:34:33
Конекто Г са също с много лоши гуми - тотално износени отвъншната страна, което пък говори, че или нямат баланс, или не са достатъчно напомпани.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 28.10.2011, 00:40:27
Нямахме ли си тема за ел. табелите? Та 1131 е със само един светещ и изписващ се диод отпред, отстрани е като изсипала се лавина, за отзад не знам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 28.10.2011, 09:15:48
Нямахме ли си тема за ел. табелите? Та 1131 е със само един светещ и изписващ се диод отпред, отстрани е като изсипала се лавина, за отзад не знам.

Поне номерът 11 чете ли се?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 28.10.2011, 16:52:23
Не, тотално не работеха. Отпред черно всичко без една точка, отстрани както казах, като разтекло се.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 29.10.2011, 13:37:48
Много гадно. Поне все пак има някаква светлинна индикация отстрани, иначе ако беше тотално изгоряло не виждах никакви шансове за оправяне - както са 2161 и 2166.
Нямаме тема за ел.табелите, пишем по видове возила, както аз правех за инекоНите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 17.11.2011, 00:09:27
3582 е много хубав автобус, а парното е по-силно дори отколкото вкъщи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 17.11.2011, 02:51:30
3582 е много хубав автобус, а парното е по-силно дори отколкото вкъщи.
Доживяхме да похвалиш зелен Мерцедес :P
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 17.11.2011, 22:22:44
3582 е много хубав автобус, а парното е по-силно дори отколкото вкъщи.
Така е защото от нов го стопанисват и управляват само читави шофьори.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: LachKo on 22.11.2011, 10:47:39
На 3589 сефте ли му е да е на линия различна от 113? Дано изкара смяната  :crazy:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 22.11.2011, 14:02:27
На газостанцията работи само единият компресор и гледат да използуват 100% газовите по рационално, а газ-дизеловите работят само на дизел, но понеже им е "пипана" центровката от ангренажа само на дизел пушат и нямат мощност. Другият компресор сериозно е дал фира, и иска мнооого кинти, а няма такива.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 22.11.2011, 14:33:22
Берат плодовете на икономията вече.
3299 днеска си работи на 88, ама е станал на камила, дано го оправят  :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 23.11.2011, 19:47:24
Преди малко се возих на 3589 и като цяло останах доста доволен. Двигателят не беше по-шумен отколкото на събратята му, не се усещаше придърпване при смяна на скоростите, а и това беше най-добре отопленото возило, на което съм се возил тази година.  :fan: Стискам палци и занапред да е така.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 23.11.2011, 19:53:24
3589..........а и това беше най-добре отопленото возило, на което съм се возил тази година.  :fan: Стискам палци и занапред да е така.
Като двигателя произвежда два пъти повече топлина, ще е кощунство ако не е затоплен салона добре.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 23.11.2011, 20:08:10
Да, аз реших веднъж да седна най-отзад и ми се опече задникът, при всяко форсиране на двигателя се усещаше затоплянето. Дано да няма инциденти с жертви с тия метанови автобуси, както се е случвало с разни бакшиши :taz:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 01.12.2011, 01:46:50
Видях го 3282 на 76 и изглеждаше все едно е чисто нов, много красиво! То и метановият 3589 изглеждаше като чисто нов като го пуснаха, а сега не е баш така, да видим колко време 3282 ще искара в този си вид, докато пътниците не го изцапат и надраскат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: velinio on 06.12.2011, 21:38:35
Снощи имах удоволствието да се повозя на 3282 и останах с доста добри впечатления - всичко беше добре боядисано, парното работеше и самият автобус возеше добре.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 08.12.2011, 19:11:19
Днес се возих в 3590 и съм на мнение, че трябва да ходи в Дупница. Подът над средния мост е кърпен, но въпреки това има дупка и пропада, на още няколко места има кръпки, мехът е доста прокъсан...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: 2828 on 04.01.2012, 21:01:27
В 1104 светят всички лампи, а не през една. :fan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 04.01.2012, 23:11:33
В салона ли? Според мен не е и нужно да светят всички, т.к. когато са през една, пак е достатъчно осветено.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: TD4 on 05.01.2012, 00:25:28
Хъм, зависи от автобуса. В единичните О345 е доста тъмно дори като светят всичките тела, без най-предното, зад кабината.
В БМС по 107 редовно има автобуси, на които от 8 тела светят само 2!!! е няма такава тъмница!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 05.01.2012, 00:30:23
В О 345 лампите са по-нарядко.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 05.01.2012, 00:32:03
Може би е въпрос на възприятие, аз лично не обичам да е прекалено осветено. В 0345 си е нормално осветено, а в БМЦ-тата е достатъчно да светят по 2 лампи от всяка страна. Най-тъмни са автобусите с лампи от Икарус или Чавдар.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 05.01.2012, 01:23:18
То тук пак зависи от силата на крушката, каква светлина излъчва, чисто ли е стъклото/пластмасовият капак на лампата...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 05.01.2012, 10:19:05
Разглеждайте нещата и от другата им страна,
ако, автобуса се движи по тъмни улици с понатоварено насрещно движение и е добре осветен отвътре,- челното стъкло става като огледало и шофьорът не вижда добре, тоест вижда вместо напред, огледално-назад-салона. Отделно и пътниците в горепосочената ситуация се ориентират по добре къде се намират,- в смисъл тяхната си спирка, особено по-възрастните.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 05.01.2012, 11:03:33
В зелените лампите са малко. За да е нормално свертло трябва да светят и шесте. А БМЦ-тата има една кофти серия, в която светят само две лампи и ако някой шофьор реши да пусне нея - лошо. Лично за мен автобусите с най-добро осветление са Конектата Г, стига да им чистят плафоните.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 05.01.2012, 15:53:25
Разглеждайте нещата и от другата им страна,
...
Аз затова се канех да питам 2828 дали наистина светят всики, включително и тези най-отпред. ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 05.01.2012, 15:56:50
Те в Конекто не са ли пак на два бутона лампите? Или са извадени тръбите, та затова го пишете тук?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 05.01.2012, 16:06:16
Разглеждайте нещата и от другата им страна,
...
Аз затова се канех да питам 2828 дали наистина светят всики, включително и тези най-отпред. ;)
Най-отпред е най-гадно............... за шофьора де.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: 2828 on 05.01.2012, 16:30:38
Всички в салона светят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: difian on 05.01.2012, 17:23:29
Решението със синята светлина на Тедомите не е ли хубаво и защо не използват ноу-хоу-то и за останалите автобуси?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: TD4 on 05.01.2012, 20:27:42
Днес към 14ч. зелен О345Г без номер с прясна боя от ремонт пресече кръстовището на "Любляна" и "Околовръстното" в посока "Бояна". От къде ще да е идвал?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 05.01.2012, 20:30:14
Дупница.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: TD4 on 05.01.2012, 20:54:51
Че те не минават ли през Княжево на връщане от там? Или вече ги задължават да отбиват през оная измислена магистралка водеща до нищото?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 05.01.2012, 21:06:28
3293 трябва да е това.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 05.01.2012, 21:08:48
Че те не минават ли през Княжево на връщане от там? Или вече ги задължават да отбиват през оная измислена магистралка водеща до нищото?!
От където ми скимне от там ще мина, горивото е на мой гръб, и GPS няма.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 05.01.2012, 21:14:27
Лятото на 2010-та бях снимал един, който отиваше към Дупница през Самоков  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 05.01.2012, 23:54:26
3293 също отиде до Дупница през Самоков.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 06.01.2012, 09:52:54
По принцип това им е трасето.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 02.02.2012, 15:02:16
Каква е вероятността в 3285 да има работеща система, която да предпазва ремаркето от хлъзгане при не хубава пътна настилка. Ако някой може направо да обясни с 2-3 думи какво представляват 'телескопите' на ремаркето. Май беше подобен проблемът при катастрофата на 3598?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 02.02.2012, 15:46:21
На снимката долу е разглобено съчленение на О405ГН2, на коети се виждат телескопите. Хидравлични цилиндри, които държат съчленението в определена позиция.  :)
http://phototrans.eu/14,423613,0,Mercedes_O405GN2_2627.html
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 02.02.2012, 16:24:15
Каква е вероятността в 3285 да има работеща система, която да предпазва ремаркето от хлъзгане .
Никаква вероятност няма. Отдавна вече не работят тези системи ! Пари - няма, това е. И "АБС" не работят, и не знам още какво. ПоБългаряването е тотално. Връщане в каменната ера.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Borkata on 02.02.2012, 16:25:45
За каменната ера ни трябват каменни колела и дупки в пода да могат пътниците да бутат автобуса с крака :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 02.02.2012, 16:26:50
Май само в 3582 и 3585 работят тези системи, нали ги ползват за учебни чат-пат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 02.02.2012, 19:14:11
Работили са, ама отдавна !
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 02.02.2012, 19:21:33
На 3582 и 3585 работят ABS и ASR системите, телескопите не работят, както на всички останали :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: SILENT on 02.02.2012, 20:29:21
Въпрос - какво точно предотвратяват въпросните телескопи? Поднасяне при вземане на завой?  :rolleyes:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 02.02.2012, 20:56:00
Държат автобуса изправен, когато се отклони от основната ос ремаркето, особено е полезно при паркиране на заден ход, а също и при критични ситуации,- лед, сняг, поднасяне и тн.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 02.02.2012, 22:37:09
Аз сутринта останах много учуден, т.к. шофьорът взе завоя от Малинов към Ляпчев доста агресивно и с висока скорост, при което предницата поднесе много сериозно и се насочи към навеса на спирката. Веднага се обърнах назад и погледнах към ремаркето, очаквайки и то да поднесе, но не успя. Не мога да го опиша точно, но около секунда след като се отклони от правилната линия, все пак се стабилизира. Шофьорът явно извади голям късмет, че не стана белята.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: SILENT on 05.02.2012, 22:28:21
Държат автобуса изправен, когато се отклони от основната ос ремаркето, особено е полезно при паркиране на заден ход, а също и при критични ситуации,- лед, сняг, поднасяне и тн.

Ясно, както и подозирах - значи поради липсата на поддръжка в един от първите сериозно заснежени дни един "Хюлиез" щеше да ни обере от спирката при завой със задницата  :angry:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 05.02.2012, 22:32:03
Аз дълги години се чудех как зелените карат на 3 зимата по завоите нагоре. Шоферите се оплакваха, че средният мост поднася, "избутван" от тежката задница.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 06.02.2012, 15:55:01
На нито един автобус в Дружба не работят тези системи. И ретардерите не работят на зелените,- само на 3585, и 3582 работят,- ремонтираха ги заради курса.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 08.02.2012, 20:58:04
На мен пък много ми хареса автобус 3289. Днес беше на 213. Работят му всички калорифери и вътре е много топло, дори най-отзад работят. Решетките над радиатора са закрити с някаква плоскост, да не изстива.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 08.02.2012, 21:22:20
. Работят му всички калорифери и вътре е много топло,
Та той е като пароцентрала,- толкова топлина произвежда, та за това е така.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 16.02.2012, 12:41:01
Преди малко имах възможност да огледам 3293 хубаво след ремонта. Нищо по-различно не са му правили в Дупница в сравнение с другите. Цветът можеше да бъде малко по-добър, а хубавото е, че са му оставили всички седалки и не са сменяни.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 16.02.2012, 13:04:07
Радвай му се сега, защото скоро ще стане жертва на пътниците. Така през август, като пуснаха метановият 3589 след ремонт по 113 много му се кефех, беше почти като чисто нов, вътре чисто, приятно свежо, а виж сега на какво прилича отзад. Иначе наистина поне на вид ремонтите на 3589, 3280, 3293 и още един имаше са доста добре.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 16.02.2012, 13:28:43
На първия ремонтиран - 3598, вече се е разпрал балатумът срещу втора врата. Голяма простотия е и това с боядисването на седалките, сега всички са изжулени и изглеждат още по-зле.
Колкото до драскачите, ако в гаража си вършеха съвестно работата и чистеха редовно седалките, самите драскачи нямаше да са така мотивирани да драскат. Добре, че поне в метрото се стараят да чистят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 16.02.2012, 13:42:02
Е, седалките най-отзад вече са издраскани, също върху последния прозорец отдясно има някакви тагове.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mitakis on 05.03.2012, 22:26:30
1663 - ремонт на рамата
(http://picbg.net/u/15957/50293/626135.jpg)
Козметични намеси
(http://picbg.net/u/15957/50293/626136.jpg)
(http://picbg.net/u/15957/50293/626137.jpg)
И 1911 с лек удар
(http://picbg.net/u/15957/50293/626138.jpg)
Снимките са предоставени от Снайпера ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 30.03.2012, 13:26:49
И 3595 е пребоядисан, но голяма част от градината му е заминала  :/
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 31.03.2012, 00:48:48
На тези автобуси им трябва такова стягане, каквото и в Мерцедес няма да могат да направят, всички пътуващи с тях стискат палци да излязат в заслужена пенсия!!!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: snaipera on 03.04.2012, 15:43:40
В Надежда видях на един паркинг из между блоковте един 0 345 зелен къс със някакви германски надписи май е като 1771, от далече се вижда ама не съм сигурен май беше с различни седалки.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Metan on 03.04.2012, 16:28:59
В Надежда видях на един паркинг из между блоковте един 0 345 зелен къс със някакви германски надписи май е като 1771, от далече се вижда ама не съм сигурен май беше с различни седалки.
Този е на Вили Бетц (стария СоМат).
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ivan3275 on 03.04.2012, 19:55:41
Да той е служебен аз го виждам всяка вечер даже му знам ДК номера:С.6870.КВ.с туристически седалки,с предна и задна врати отварящи се навън.Много е готин и запазен поддържат го явно.А имаше и още един от същия тип 0345 само,че беше бял на цвят и беше служебен на чипита-кроасаните с ДК.номер:С.8231.НС ,ама от 2-3 години нещо не го виждам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mihailo on 03.04.2012, 20:46:45
Преди около година го срещнах в Елин Пелин и бях :eek:. Много се чудих, че и такова нещо има.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: lud_pi4 on 03.04.2012, 21:53:31
Явно говорите за междуградските варианти на 0 345, с по две врати с по едно крило, отпред и отзад, в Пловдив има 3 такива, за селата, все ги дебна да ги щракана, ама все не мога да ги хвана.  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 03.04.2012, 21:58:02
Явно говорите за междуградските варианти на 0 345, с по две врати с по едно крило, отпред и отзад, в Пловдив има 3 такива, за селата, все ги дебна да ги щракана, ама все не мога да ги хвана.  ;)
Моделът е O345S.  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Metan on 03.04.2012, 22:39:20
Да ме прощават авторите на част от снимките. O325 също е на Вили Бетц, а другото конекто си пише на кого е.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 03.04.2012, 22:48:58
Последните две снимки сигурно са правени преди повече от 10 години. Прави ли ви впечатление, колко е пусто цариградско :) Дали не се лъжа, но ГБС май имаха такъв О325.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 04.04.2012, 00:36:35
Да, същият е, не знам дали още се движи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: snaipera on 04.04.2012, 22:47:39
Да, същият е, не знам дали още се движи.

Движи се, почти всяка сутрин го засичам на околовърстното и Горнобански път, с инв. номер 9740.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 05.04.2012, 12:04:21
И 3595 е пребоядисан, но голяма част от градината му е заминала  :/
Днес го видях отблизо и не ми се видя особено качествена работа. Предницата не можах да огледам, но задницата ми се стори, че не е пребоядисвана или поне капакът на двигателя. Отделно отстрани гледам не са махнали синята и червената ленти, ами са пръснали новото зелено направо върху тях...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 14.04.2012, 20:13:45
Случайно някой да знае нещо за 1767, от доста време изчезна мистериозно, затри се нанякъде и никакъв го няма никъде. Да не е отишъл на ремонт?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mihailo on 14.04.2012, 20:30:13
Единствено той ли беше червено-бял? Ако е единствен - в четвъртък го видях на 64 ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Emperor on 14.04.2012, 20:34:42
Хубаво значи си е на линия.  :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ivan3275 on 14.04.2012, 20:49:06
И аз го видях по бул.Бели Дунав миналата седмица на 108-ма линия беше и мога да ви кажа,че двигателя му е много зле гърне ли е спукал какво ли не знам ама много силно бучеше,все едно,че слушам Дружбенските хюлиези.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 19.04.2012, 14:35:24
3292 е с тасове. много му отиват. поздравления за шофьорите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 25.04.2012, 11:54:10
Освен, че е с тасове, ми се струва, че 3292 е и пребоядисан, много са му свежи цветовете.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 25.04.2012, 15:49:21
Някой знае ли по какъв повод някои от ел. табелите на 11-та серия от такива с малките цифри, като на 1139 и в началото на 1101( http://mi6t0.homeip.net:8080/spirka/?action=gallery_file&file_id=232 ) са подменени с такива с големи цифри, както е 1101 сега( http://mi6t0.homeip.net:8080/spirka/?action=gallery_file&file_id=21538 )?
Предварително извинение, ако вече е писано. ;)
А и също, защо има табла с малки цифри и голям шрифт който се движи, както е на 1135( http://mi6t0.homeip.net:8080/spirka/?action=gallery_file&file_id=19395 )?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 25.04.2012, 15:59:20
Има различни вариации на програмиране на шрифта. Първоначалният беше прекалено дребен. В Малашевските конекта пък има още повече вариации.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 27.04.2012, 11:26:18
1769 пак по 43 днес вече има маршрута в предното ел. табло, интересно ми е обаче веднъж по 43 беше излязъл 1829, никой от 18-та серия няма маршрут отпред, но специално 1829 имаше отстрани, без да има отпред, отделно ли се програмират.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 27.04.2012, 12:03:22
2166 е спрян от няколко дни и чака смяна на джанти.
2168 също е спрян за някаква повреда.
9074 близо 2 месеца не излиза, защото задният му диференциал е станал на сол. Онзи ден са спрели 9071 с подобна диагноза.

Edit: Днес са доставени джанти и са подменени на 2166. :fan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo_1506 on 27.04.2012, 12:26:33
 Емо, няма такова чудо, като "заден диференциал"! Автобуса,или тролейбуса имат по един диференциал, просто при различните марки/модели  той се намира на различен мост! При тези Мерцедеси като 9074 просто двигателния мост е задния!  :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 27.04.2012, 12:34:07
Благодаря за уточнението. Не съм се изразил правилно, а и не схванал и какви са точно проблемите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 27.04.2012, 19:29:01
Е аз го разбрах, все пак Емо не е техническо лице.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 29.04.2012, 18:54:34
(http://storage4.album.bg/f10/dsc00271_e6711_29454830.jpg)
Така счупено и цяло ми прилича на посукване на рамката на стъклото, вследствие на корозия. Вчера сутринта си спинкаше пред ВДП-то.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 19.05.2012, 13:06:50
1959 днес по 111, пълен комин, има някакви проблеми и пуши повече дори и от зелените, които са по-стари от него. :/
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 20.05.2012, 00:18:20
1959 не се ли води модел 0 345?  :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mihailo on 20.05.2012, 00:29:00
Conecto. Който всъщност е разновидност на О345, но все пак имат разлики :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 20.05.2012, 08:32:51
Моля да ме извините за неточността в изказа, не обичам да става така, но се случва. :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: snaipera on 26.05.2012, 12:26:40
1767 се разлага.
(http://store.picbg.net/thumb/F9/C0/5606018e5644f9c0.jpg) (http://picbg.net/img.php?file=5606018e5644f9c0.jpg)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 26.05.2012, 12:39:46
Нищо му няма, екстра си е. Това е само фолио.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 26.05.2012, 12:50:01
То е очевадно, не може боя така да "цъфне". Трябва да го облепят с нова реклама.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 26.05.2012, 19:01:49
Ако фолиото просто беше отлепено и не се бяха давали пари за некачествено бояджийство, надали щеше да е по-зле от 1761, 1765 или 1763, всъщност 1763 май е боядисван, а е сред най-добрите, което говори за некадърността на този който е решил да маже върху фолиото на 1767.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 05.06.2012, 00:05:45
На 3585 нещо се е прецакала предната табела - показваше 214, а страничната и задната  - 213.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 05.06.2012, 00:25:19
Проблемът го има от месец може би. Предната табела е забила и не може да се променя. Чака по-добри времена за да я оправят :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: xЗm on 13.06.2012, 12:45:07
9032 & Cito-тата в редовна експоатация ли са?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 13.06.2012, 12:46:22
Аз преди няколко дена мернах 9047, ако не се лъжа. На 123 беше. Мисля, че дори всеки ден е там.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: freepigeon on 13.06.2012, 19:48:44
Аз преди няколко дена мернах 9047, ако не се лъжа. На 123 беше. Мисля, че дори всеки ден е там.

До миналия месец по 123 се движеха само нормални рейсове а малките не съм ги виждал от година поне. За 123 имам ежедневни наблюдения защото там уча. Ако са ги пуснали то то е от няколко седмици.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 19.06.2012, 22:09:40
Преди 2 часа имах възможност да покарам няколко километра зад 1925 по А98 - направо на нищо не прилича, само на задната му страна има най-малко 4 различни нюанса на оранжевото  :angry: Дясната колонка (над фаровете) боядисана с онова розово-оранжево цялата, а лявата само в един участък като кръпка. Двата ъгъла на бронята и те в различен цвят, като левият китосан сигурно с някаква баданарка* и боята отгоре - тия мърлячи в Земляне не са ли чували нещо за шкурка? Капакът на двигателя и той беше поне двуцветен и на всичко отгоре някое кретенче си беше пльоснало простотията с маркера да му се диви света няколко годинки... Всичко това само върху площ от около 7 кв.м. на относително нов автобус на фона на автопарка в СА  :help:
По-късно покарах малко и зад неговия набор 9027 по А69 - на същите 7 квадратни метра не открих нито една забележка.
За пореден път ми се затвърждава мнението, че колкото по бързо се закрие СА, толкова по-скоро софиянци ще се радват на приличен автобусен транспорт!
баданарка* (http://rechnik.info/%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 20.06.2012, 18:46:24
1128 много държи на бронзираните джанти, днес е по 11 със много добър нов бронз, много е готин.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 22.06.2012, 11:49:29
Преди 2 часа имах възможност да покарам няколко километра зад 1925 по А98 - направо на нищо не прилича, само на задната му страна има най-малко 4 различни нюанса на оранжевото  :angry: Дясната колонка (над фаровете) боядисана с онова розово-оранжево цялата, а лявата само в един участък като кръпка. Двата ъгъла на бронята и те в различен цвят, като левият китосан сигурно с някаква баданарка* и боята отгоре - тия мърлячи в Земляне не са ли чували нещо за шкурка? Капакът на двигателя и той беше поне двуцветен и на всичко отгоре някое кретенче си беше пльоснало простотията с маркера да му се диви света няколко годинки... Всичко това само върху площ от около 7 кв.м. на относително нов автобус на фона на автопарка в СА  :help:
По-късно покарах малко и зад неговия набор 9027 по А69 - на същите 7 квадратни метра не открих нито една забележка.
За пореден път ми се затвърждава мнението, че колкото по бързо се закрие СА, толкова по-скоро софиянци ще се радват на приличен автобусен транспорт!
баданарка* (http://rechnik.info/%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0)

Не съм съвсем съгласен, най-редовно ги ползвам и двете линии(69 и 98) според мен тези на Земляне са по-айляк. Имат електронни табла, автоматични скорости и са по-нови освен това, докато на конкуренцията са с година-две по-стари, а и са по-опростена модификация. Да не говорим че липсват тук-там тапицерии на седалките, някъде са сменяни с различен цвят, а тези на Земляне като че ли вътре са по-чисти.

Даже в Землянските 18ХХ вече има и интернет, макар че около Бояна и Драгалевци като че ли няма добър обхват, частника има доста да догонва Земляне.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 22.06.2012, 12:24:17
Какво догонване - 6-7 годишен автобус изглежда като че ли се експлоатира в Кабул. Отвътре по тия в А98 особено отзад ме е страх да се допра в някоя плоскост - това по въпроса с чистотата. Виждам ги по-често от теб, макар да се возя по-рядко, но ще почвам да ги снимам и съпоставям, защото нито Каратския е някакво изключение да кажеш, че е най-добре поддържаният, нито Землянския е в най-лошо състояние. Ето и нещо за начало, 2010 год. как изглеждат двата автобуса:
(http://mi6t0.homeip.net:8080/thumbs/cars/sofiya/autobus/c/c-25574.jpg)

(http://mi6t0.homeip.net:8080/thumbs/cars/sofiya/autobus/c/c-25560.jpg)

В 2012 год. положението се е променило дотолкова, доколкото 9027 изглежда по същия начин, а 1925...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 22.06.2012, 12:36:59
1925 действително на външен вид е трагичен, има и други такива. Но по отношение на технически състояние са на един хал повечето ...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tisho on 23.06.2012, 00:39:29
Не съм съвсем съгласен, най-редовно ги ползвам и двете линии(69 и 98) според мен тези на Земляне са по-айляк. Имат електронни табла, автоматични скорости и са по-нови освен това, докато на конкуренцията са с година-две по-стари, а и са по-опростена модификация. Да не говорим че липсват тук-там тапицерии на седалките, някъде са сменяни с различен цвят, а тези на Земляне като че ли вътре са по-чисти.

Даже в Землянските 18ХХ вече има и интернет, макар че около Бояна и Драгалевци като че ли няма добър обхват, частника има доста да догонва Земляне.

(Подчертаната част) - егати бонуса, работещо табло! Землянските даже нямат тапицерия, а ти твърдиш че имат да ги догонват! :D Спирам дотук.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: TD4 on 27.06.2012, 18:43:39
1941 преди малко се прибра в Земляне и явно беше горял отзад, при левия стоп, който беше разнебитен вън от гнездото си, а през решетката е излизал черен дим. Имаше и доста пушек отзад, за Конекто.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 06.07.2012, 13:59:33
3589 с нов двигател- ремонтиран, довършват го.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: V.Peichev on 06.07.2012, 14:42:54
3589 е със сравнително малък пробег с новия двигател откак стана барутник. Странно ми е, защо се налага смяна на двигателя.  :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 06.07.2012, 15:22:37
3589 е със сравнително малък пробег с новия двигател откак стана барутник. Странно ми е, защо се налага смяна на двигателя.  :)
В последните 2-3 месеца излизаше по-рядко на линия (поне аз не го засичам), последно го видях на 88 преди 2 седмици. Според мен смяната на двигателя трябва да ги отрезви, че подобни шарлатански експерименти само скапват автобусите :help: :/
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 06.07.2012, 15:29:27
3589  откак стана барутник.
Според мен смяната на двигателя трябва да ги отрезви, че подобни шарлатански експерименти само скапват автобусите :help: :/
Еми много добре го знаят, ама............
Метана не гори, а се взривява, и какво да се очаква при това положение,- стопени цилиндри, потънали в главата клапани, и още, и още.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mdk on 07.07.2012, 18:58:06
3589 в момента е по 113.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 07.07.2012, 22:02:30
Е то къде да е... Съсипаха автобуса.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 13.07.2012, 11:20:22
Ето нагледно работната температура на охлаждащата течност на автобус 3589 - работещ само на газ- метан, по време на движение:
(http://storage4.album.bg/316/dsc00153_2ecd7_29734688.jpg)
Хайде намерете си информация за нормалната температура на този двигател ! Според завода производител.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 13.07.2012, 11:25:17
Малеее

Е добре де, щом метана работи на принципа на взривяване, а не на горене, тогава може ли да сложат бензинов двигател? Бензиновият нали работи на същият принцип и не би трябвало да има проблем, докато дизеловия работи на съвсем друг принцип. Все отнякъде може да се изнамери бензинов двигател с мощност над 200 коня.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 13.07.2012, 11:38:13
Иво, и ти рече голям бисер :D Имаш ли представа колко ще харчи един бензинов автобус? Поне 50/100!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: The Freshmaker on 13.07.2012, 11:44:57
Иво, и ти рече голям бисер :D Имаш ли представа колко ще харчи един бензинов автобус? Поне 50/100!

Всъщност при повечето модерни автобуси на метан горивният процес протича по начин, силно наподобяващ този на бензинов ДВГ, а именно възпламеняването на горивната смес става посредством свещи...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 13.07.2012, 11:51:55
Малеее

Е добре де, щом метана работи на принципа на взривяване, а не на горене, тогава може ли да сложат бензинов двигател? Бензиновият нали работи на същият принцип и не би трябвало да има проблем, докато дизеловия работи на съвсем друг принцип. Все отнякъде може да се изнамери бензинов двигател с мощност над 200 коня.
Взривяване в смисъл че има по-голяма скорост на горене. На практика този двигател е превърнат в бензинов, работещ на метан. Няма ГНП, няма дюзи, има свещи като бензиновите, има и електронно делко- разпределител.

колко ще харчи един бензинов автобус? Поне 50/100!
Те дизеловите автобуси харчат горе долу по 50 л./100 км.-Съчленените, ако има пуснат и климатик, и е натоварен по "Български", даже отива разхода на горе.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 13.07.2012, 12:02:54
Иво, и ти рече голям бисер :D Имаш ли представа колко ще харчи един бензинов автобус? Поне 50/100!
Имах предвид безнинов днигател, който да работи на метан, бензиновите автобуси май отдавна са отречени като неефективни.

Но както и да е ЯЛТА отговори на въпроса, това обяснява нещата.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 13.07.2012, 12:58:30
Иво, и ти рече голям бисер :D Имаш ли представа колко ще харчи един бензинов автобус? Поне 50/100!
Имах предвид безнинов днигател, който да работи на метан, бензиновите автобуси май отдавна са отречени като неефективни.

Но както и да е ЯЛТА отговори на въпроса, това обяснява нещата.
Големите машини са с дизелов двигател, защото К.П.Д. им е 45 %, а на бензиновите, /метан/ е едва 15 %. Но търсейки икономията..............
Общината превежда пари за дизел, а гаража купува метан, а забравихте ли за "незаконната" метан-станция в Дружба. После бизнес с нафта, ама за кой ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 13.07.2012, 13:27:50
Бензиновите двигатели имат около 30% КПД, но в случая говорим за икономия от използването на икономически по-изгоден вид гориво и 15-те% разлика в КПД-то нямат съществена роля. Нещо дискусията се разми в няколко теми, включително "Бисери", а правилното и място е там - http://forum.gtsofia.info/index.php?topic=222.msg284237#msg284237 , като всеки може да се запознае с публикуваният от мен последен материал.
Причината за загряването на 3589 и подобните му е, че за задвижването му е необходимо по-голямо количество метан (мерено в молекули), отколкото дизел и от там се покачва отделяната енергия/топлина. Това е най-простото обяснение след анализ на всички параметри, като калоричност на самото гориво, калоричност на горивната смес, време на изгаряне и т.н. Извинявам се за простото обяснение, но ако имаме някой инженер-химик със свободно време във форума може да го обясни и анализира по-подробно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 13.07.2012, 13:31:15
Същият 3589 бръмчи почти като някой О305Г, само е малко по-тих... засега! :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 13.07.2012, 13:35:36

Аз се занимавам с практиката, а теориите не ги харесвам от както четях за "социалистите- утописти". У нас теориите са нищо друго освен завоалиране за..............
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: T_4 on 13.07.2012, 14:09:28
Предполагам, че работната температура е 80-90 градуса. Интересно е колко пари ще се спестят, че е оправдано съсипването на цял автобус и то от хубавите.
Ялта, за какво служат четрите уреда, показващи налягането в спирачната система -т.е. какво точно отчитат и защо са 4?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 13.07.2012, 14:15:05

Ялта, за какво служат четрите уреда, показващи налягането в спирачната система -т.е. какво точно отчитат и защо са 4?
Това са кръговете на въздушната инсталация,- предни- задни. При спад в налягането може да се локализира повредата.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 13.07.2012, 17:46:05
Предполагам, че работната температура е 80-90 градуса. Интересно е колко пари ще се спестят, че е оправдано съсипването на цял автобус и то от хубавите...
Пак там (http://forum.gtsofia.info/index.php?topic=222.msg284237#msg284237) можеш да си отговориш на въпроса. Иначе "съсипването" не е оправдано при никакви условия. Всъщност тази "реконструкция" със съдействието на Метан Маркет ли е направена или просто някой що годе грамотен инженер в гаража си прави експерименти в реални условия? Все си мисля, че самият блок не е пригоден за такова изменение, а може би и буталата, главата...
Това нали се разбрахме вече, че не е вярно:
Взривяване в смисъл че има по-голяма скорост на горене. На практика този двигател е превърнат в бензинов, работещ на метан. Няма ГНП, няма дюзи, има свещи като бензиновите, има и електронно делко- разпределител.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 13.07.2012, 18:01:40

Това нали се разбрахме вече, че не е вярно:

Giorev, ти от девет кладенци вода ще донесеш, само да докажеш че си прав ! Вярвай си в каквото искаш. Аз съм карал такива боклуци и знам, това ми е достатъчно. Няма смисъл да споря с теб относно твоето верою, дали Христос е по велик, или Аллах. Не очаквам и Нобелова, примерно награда. Споделям си преживени неща, а ти намерени в интернет, дерзай.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 13.07.2012, 19:35:40
Хората са проучили въпросът, кое как, колко бързо, защо, в какви условия гори, но ти искаш да вярваме на теб кое как е защото си карал автобус на метан  :neznam: :laugh: :help:
Като имаш някаква кауза, вземи разбери истинските причини за проблема, проучи процесът, подготви се, пък тогава задълбавай в темата. Противното е неловко и смешно! Цитирам ти материали зад които стоят университети и това не ти е достатъчно - изглежда си стоял с хронометър в някое бутало  :neznam: Моето "верою" е науката, а ти изглежда го караш на "шесто чувство"...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 13.07.2012, 19:57:15
Моето "верою" е науката
Не приятелю, твоето верую е злобата и завистта, и колкото по рано го осъзнаеш, толкова по добре ще е за теб самия.
Но ти естествено сам избираш какъв да бъдеш и поведението си също. Обещавам повече въобще да не ти обръщам внимание, освен ако не започнеш да ми плащаш данъците което е абсурдно разбира се.
И без лоши чувства.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 13.07.2012, 20:09:17
О да, завист! Доколкото си спомням последният път, когато ме обвини в завист, беше по повод възмущението ми и абсолютната неприязън към практиката масово в ГТ да се краде гориво, в тази връзка считай, че поне малка част от нещо ти плащам - дали е това дето го сипваш в личната си кола или това дето продаваш на черно  :neznam: :D
В интерес на истината, до голяма степен се въртим само в тая тема. Нима е случайно, че непрекъснато вадиш сводка за ремонтите в темата за Тедом - сякаш другите автобуси не се чупят? Сега отново си говорим за метан и отново ти четем тирадите. Ми как да е? Източникът ти на допълнително възнаграждение може да пресъхне - естествено, че ще "обработваш материала" (за човешкия говоря), колко се чупят автобусите на метан, какви пари струвала поддръжката, ремонта...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 14.07.2012, 12:34:07
Ще помоля Гьорев да не излиза от рамките на добрия тон. Може да си се въоръжил много добре теоритично но фактите са си факти и са на лице а пред тях и боговете мълчат.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 15.07.2012, 12:30:32
Ще помоля Гьорев да не излиза от рамките на добрия тон. Може да си се въоръжил много добре теоритично но фактите са си факти и са на лице а пред тях и боговете мълчат.
За кои факти става въпрос?
Ако става въпрос за това, че гаражните преработки в Дружба прегряват и скапват двигатели, по-бързо спрямо фабрично работещите на дизел съм абсолютно съгласен. Впрочем това е до голяма степен очаквано и би трябвало замесените в това хора да го знаят, противното е разказ по преживяно. Та допускайки, че всички са наясно, че една фабрично (ра)изработена за работа на дизел машина не е лесно (а може би понякога невъзможно) да се пригоди за работа само на метан, трябва да се запитаме - защо го правят? За тези, които си задават този въпрос, могат да разгледат линка към другата тема и да намерят отговора му.
Но с "факти" от типа, че метанът гори "по-бързо" от дизелът няма как да се съглася  :angry: и нямам намерение да доказвам на някого, че Земята е кръгла, щом като той я е виждал само плоска. Това, че аз получавам забележка , а потребителят който ръси глупотевини потупване по рамото, пък е доста дразнещо и още веднъж идва да се попитам защо да си хабя нервите тук? Нека се впише като точка І-ва, че това е форум за работещи в системата и техните верни "поклонници", че да знам поне една причина, че фактите тук са други.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: stankos on 16.07.2012, 15:59:01

Взривяване в смисъл че има по-голяма скорост на горене.

Напротив метана гори по-бавно от бензина за това при монтирането на такава уредба на бензинов автомобил се поставя допълнително аванс процесор . Това устройство дава по голямо предверение на подаването на искрата за да може горивния процес да започне достатъчно по-рано преди достигането на буталото в Горна Мъртва Точка ! При неправилна центровка се получава този ефект от липса на мощност и висока температура при работата на двигателя .
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 16.07.2012, 16:08:06
Eто ги скоростите на горене:

Quote
- Водород – Топлина на изгаряне – 120,12 MJ/kg, Макс скорост на горене на газовъздушната смес – 2670 м/с
- Бензин – Топлина на изгаряне – 44,4 до 44,9 MJ/kg, Макс скорост на горене на газовъздушната смес – 655 м/с
- Пропан - Топлина на изгаряне – 46,5 MJ/kg, Макс скорост на горене на газовъздушната смес – 455 м/с
- Бутан - Топлина на изгаряне – 45,67 MJ/kg, Макс скорост на горене на газовъздушната смес – 379 м/с
- Дизелово гориво - Топлина на изгаряне – 41,3 до 42,7 MJ/kg, Макс скорост на горене на газовъздушната смес – 359 м/с
- Метан - Топлина на изгаряне – 49,9 MJ/kg, Макс скорост на горене на газовъздушната смес – 338 м/с

От всички масово разпространени горива метанът гори най-бавно, а бензинът най-бързо (изключвам водорода). Това са данни за правилно съставена гориво въздушна смес, което също не е шега работа и изисква познания и настройки:
Quote
Стехиометрична смес, гориво-въздушно и въздушно отношрения за различните горива. Кратки уточнения.

 
   Това е една статия написана от Уейн Трип и допълнена от мен, с цел по-добро разкриване на спецификата при използването на различни горива.

Какво е гориво-въздушно отношение (AFR)?
-    Това е отношението между масите на наличния в цилиндъра въздух и гориво при горивния процес в един ДВГ.
Какво е ламбда (λ)?
-    Това е отношението на действителното количество въздух, участващо при изгарянето на 1 кг гориво, към теоретично необходимото или отношението на действителното AFR към стехиометричното AFR. По-реалистично обяснено, ако с нашата широколентова сонда, по време на тест измерваме примерно AFR 12.8 и използваме обикновен бензин, то за ламбда получаваме :
             λ =12.8 : 14.57 = 0.88
Какво е стехиометрична смес (AFR)?
-    Това е смес при която действително постъпилото количество въздух е равно на теоретично необходимото такова, за пълното изгаряне на 1 кг гориво. С други думи, според предишния пример ще получим:
      λ =14.57 : 14.57 = 1.0
Какво е богата / бедна смес?
      -     Това е смес с     λ<1 /  λ >1 или когато имаме недостатък / излишък на въздух.
 
 На практика често се среща объркване в разбирането за AFR и  λ, когато се говори за различни горива и специално алкохолните такива. Това не е трудно да се разбере, но съществуват и доста погрешни схващания. Нещата стават още по-объркани,  когато информацията за настройките на двг при работа с алкохолни горива се дава от хора, които не ги използват в действителност.
   Алкохолните горива не са толкова „чувствителни” при промяна на сместа, както бензиновите. Казано с други думи, използвайки ги можем да сме далеч от оптималната смес преди да видим забележима промяна в мощността на двигателя.  Това е още един фактор, допринасящ за допълнително объркване.
  Стехиометричното отношение (λ=1) е перфектния баланс между въздух и гориво за което и да е използвано гориво. Лабораторният бензин ( бензин състоящ се изключително от н-хептан и изо-октан) е предимно за иследователски цели. Гориво-въздушна смес с този бензин е стехиометрична (λ=1) при AFR= 14.7:1 , т.е. 14.7 кг въздух отнесени към 1 кг от този бензин. Резултатът е пълно изгаряне на бензина и максимално отделена енергия. Това обаче не е същият бензин, който купуваме на бензиностанцията.             
   Обикновенният бензин има стехиометричност на сместа му с въздуха (λ=1) при приблизително AFR=14.57:1 (където всъщност широколентовите кислородни датчици BOSCH LSU4.2 и 4.9 са калибрирани), затова често се среща точно това отношение като стехиометрично. Бензините пък за състезателни цели варират толкова много по състав, че почти всеки има свое специфично стехиометрично отношение.
 Ламбда (λ) е нищо повече от показания къде се намира сместа, бедна или богата спрямо стехиометричната. Това е едно показание за въздуха, позволяващо всякави горива да бъдат сравнявани само при стехиометричната им смес.
  Ето някои примери за различни горива и тяхното стехиометрично (λ=1) гориво-въздушно отношение:

Ламбда 1.0
Обикновен бензин =  14.57:1 AFR
Метанол                  =  6.4:1    AFR
Е85                           =  9.77:1  AFR   (Е85 е смес 85%етанол + 15 % бензин обемно)
Е100                         =  9.01:1  AFR   (Почти 100% етанол)

 От горните цифри виждаме, че за пълното (λ=1) изгаряне на 1кг от различните горива са необходими различни килограми въздух.  Важно е да се отбележи все пак, че горните отношения не означават едно и също λ за максимална мощност, например за работа на обикновен или състезателен бензин ще бъде същото като за Е85 или метанол. Ламбда може да е близко но не е същото, особено ако двигателя е оптимизиран за работа с определено гориво. Ето и някои примери:

 Гориво                                                  AFR          Еквивалентно      Ламбда
                                                                                 отношение                                                                                                  Бензин стехиометрична                       14.7               1                        1
Бензин макс.мощност богата смес      12.5             1.176                  0.8503
Бензин макс.мощност бедна смес       13.23           1.111                  0.900

E85 стехиометрична                             9.765            1                          1
E85 макс.мощност богата смес            6.975           1.40                      0.7143
E85 макс.мощност бедна смес              8.469           1.153                   0.8673

E100 стехиометрична                            9.0078          1                          1
E100 макс.мощност богата смес           6.429            1.4                       0.714
E100 макс.мощност бедна смес            7.8                1.15                     0.870
 
  Трябва да се отбележи, че алкохолни горива абсорбирали влага, притежават различни от посочените отношения.
  Забележете колко голям е маржа между максималната мощност бедна/богата смес за етаноловите горива в сравнение с бензина. По-добрата охлаждаща способност и високо октаново число, позволяват сместа за максимален момент/мощност да има една по-широка граница, сравнено с тази на бензините но сместа, която дава най-добро „развъртане” при преходните режими има значително по-тесен диапазон. Това е нещо, което вероятно няма да се прояви на дино тестове, но със сигурност се проявява на пистата!!! Метаноловото гориво показва същата тенденция. 
   Понеже в крайна сметка за състезателни цели, ние настройваме за да получим максимален момент/мощност, а не стехиометрична работа, ние трябва да сме по-заинтересовани от т.н. „еквивалентно(приравнително) отношение” (ЕО) и неговото влияние върху мощността. ЕО = 1/ λ
ЕО е сравнение на алтернативните горива с бензина като гориво.  Бензиновите горива постигат максимална мощност при относително бедни смеси – около 10% по-богато от стехиометричната си такава. Останалите горива изискват доста по-богата смес за максимална мощност. За повечето двигатели, мощността при пълна газ и Е85 изисква 1.4 пъти повече гориво отколкото при бензина. При частични натоварвания обаче, това количество може да бъде само 1.2 пъти повече. Ако например се предприемат промени в степента на сгъстяване или други параметри с цел оползотворяване на повече от предимствата на Е85, то ще бъде променено и ЕО.
  За Метаноловото ЕО няма достатъчно данни, но като обобщено правило се приема 2.0 – 2.15, което дава показания за ламбда при максимална мощност много по-ниска от колкото повечето широколентови сонди и контролерите им биха коректно отчитали и показвали.
  Използвайки даже най-добрите ламбда/AFR контролери, все още се налагат ограничения поради точността на самия сензор, когато се налага да се отчитат смеси отдалечени от   λ=1.  Bosch LSU сензорите(сонди, кислородни датчици...) по спецификация имат отклонение от +/- 0.01 единици при  λ= 0.8 . При по-ниски стойности на ламбда отклонението е още по-високо. При реална употреба с контролер, отклоненията могат да са още по-значителни. При стойности на ламбда по-ниски от 0.65 кослородните сензори (WBO2) са напълно извън обхвата си, а повечето контролери имат проблеми с вариране и непостянство още при ламбда = 0.7.  Всичко това поставя точността на измерването на метанолово-въздушните смеси под значителен въпрос, особено когато измервателния уред се калибрира на нормален атмосферен въздух. Ако и в допълнение се използва принудително пълнене или смеси с други горива, като нитрометан, нитроетан и т.н. с метанол, то ламбда може да бъде още по-богата и съответно още по-далече от работния диапазон на сензора.
   Като допълнение може да се каже, че алкохолните горива могат да работят на по-бедни смеси от колкото бензина при ниски натоварвания (т.н. круизна скорост), преди да се усетят прекъсвания в работата на двигателя в следствие на обедняването. И с двата вида  горива може да се работи с още по-бедни смеси ако се използва т.н. „горещи” запалителни системи, като CDI или плазмено запалване. Това от друга страна означава, че при използване на бензин или алкохол, когато се настройва работата на двигателя за максимална горивна икономичност, показанията за ламбда могат да бъдат извън обхвата на сензорите но в другата противоположноост а именно в обеднената граница. Bosch LSU 4.2 сензорът е добър до приблизително 22:1 AFR, а LSU 4.9 до 35:1 AFR, но точността им намалява толкова, колкото сместа се отдалечава от ламбда = 1 към  „богатия” край на обхвата им.
  Ако искате сериозно да използвате метанол като гориво, то за настройване е най-добре да се използва газ-анализатор, дори и един обикновен СО анализатор (метър) би помогнал. Според скромното ми мнение, щом един път започнете да използвате многокомпонентен газ-анализатор, вашия AFR метър ще събира прах на някой рафт.
Източник: http://www.heed-auto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=84
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 17.07.2012, 01:10:08
От това, което виждам на пръв поглед, метановото гориво изглежда е много подобно на дизеловото..
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tony on 17.07.2012, 07:04:03
От това, което виждам на пръв поглед, метановото гориво изглежда е много подобно на дизеловото..
На метанът му трябва добра и силна искра, на дизелът не му трябва - той се самовъзпламенява.  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 17.07.2012, 09:52:19
От това, което виждам на пръв поглед, метановото гориво изглежда е много подобно на дизеловото..
На теория може и да изглежда, но на практика е съвсем друго нещо. Дебна да снимам някой разглобен мотор, пък тогава да гледате стопени цилиндри, криви биели, изгорели бутала, потънали в леглата си клапани и тн.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 17.07.2012, 10:02:47
Едва ли фабрично произведените двигатели на Тедомите се скапват така, както на един самоделно преправен мерцедески двигател. Аз като пътник, не смятам, че е нормално в задната част на автобуса подът така да е нагорещен, че да ти пари на краката :help: Ще стане някой инцидент и тогава ще се усетят да не правят подобни шмекерии, но ще е късно :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 17.07.2012, 10:14:36
Едва ли фабрично произведените двигатели на Тедомите се скапват така
Два Тедомски мотора гръмнаха преди 300 000 км., сам си прави изводите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: CKD on 17.07.2012, 10:25:14
Тедомските мотори може да са гръмнали и заради некомпетентна подръжка и експлоатация.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 17.07.2012, 10:29:35
Тедомските мотори може да са гръмнали и заради некомпетентна подръжка и експлоатация.
Няма такъв случай в Дружба на какъвто и да е мотор. А като не вярваш проблема си е твой.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: tauri on 17.07.2012, 10:30:37
Явно това което разправяха чехите в началото, че са изчислили моторите да работят на метан не е било вярно.  При горенето на метана има много по-лошо мазане на сегменти и клапани поради по-ниското съдържание на въглеводороди в сместта.
За да се решат проблемите трябва да се използват специални усилени сегменти, клапани, дори при някои модели двигатели се препроектира главата, блока и буталата за да се решат подобни проблеми.
От моята практика, 2.0 л. бензинов мотор фабрично издържа без основен ремонт на метан около 150-200 000 км. В градовете където се използват автобуси на метан пробега без тежки ремонти е между 450 000 и 700 000 км. Това са автобуси предимно с фабрични мотори от марките Мерцедес, Ман и Ивеко. Обърнете внимание на сравнително малкия пробег, който имат автобусите на метан внесени втора употреба.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 17.07.2012, 10:38:03
Снимки (http://hho-hydrogensystems.com/21-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-Ecomax-%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.html) и повече за детонацията (http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=136918).
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 25.07.2012, 22:47:46
3694 ми изглежда един от най-добрите Хюлиези, много поддържан ми изглежда а вече е и пребоядисан.

Днес по 76 видях един прясно ремонтиран зелен Мерцедес, още лъскав и миришеше на прясна боя, ама забравих инв.номер.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 25.07.2012, 23:22:44
3289 трябва да е. Той скоро се върна от ремонт.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 25.07.2012, 23:28:16
Да, 32ХХ беше, 76 сега половината линия е със обновени зелени Мерцедеси и обслужването е на много добро ниво, останалите са добрите стари О 305-ци.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: T_4 on 25.07.2012, 23:41:42
Което обяснява наличието на кошници по А88 - О 305 (Г) трябва да бъдат забранени през лятото - онзи ден попаднах на една сапунерка по 9ТМ с един (1) отваряем прозорец, което по тази линия си е равно на опит за геноцид.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 26.07.2012, 18:55:54
Понеже не се бях возил на 3589, а колегите от форума едва ли не го изкараха подвижен гроб, та и аз даже писах по въпроса, искам да изкажа впечатленията си от него: Какво му е на автобуса? Писа се, че идва ли не ревял като Хюлиезите или почти като тях. Нищо подобно! Отвътре е страшно тих, скоростите работят идеално, отвън се долавя едно тракане, но това, продполагам, е от особеностите на смазването на двигателя при работа с различно като характеристики гориво. Салонът е перфектен, возията е добра. Е, както се очакваше, го има елегантното пропадане на тавана в задната част при преминаване през неравности, но нищо фатално по автобуса. Дано изкара дълго, но и дано си остане единствен.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 26.07.2012, 23:14:44
Август-септември миналата година, когато го пуснаха наистина беше перфектен като салон, вътре чисто, обновено, мирише на ново, последно случих на него преди 2-3 месеца и салона отзад беше почнал да прилича на останалите от серията. Иначе и на мен ми харесва като цяло, но от доста време не съм се качвал на него, все не мога да го нацеля.

А пък 3663, с двете метанови уредби също май е доста успешен, освен на 113 го виждам и на 413, а вчера беше и на 305.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 31.07.2012, 11:40:22
3294 е в Малашевци.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: 2513 on 31.07.2012, 11:57:16
3294 е в Малашевци.
Сигурно за скорости.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 15.08.2012, 21:06:59
Едно от боядисаните парчета фолио на 1767 в задната част от шофьорската страна се е отлепило и отдолу се вижда предишната черна боя, незнам защо още тая грозотия и гнусотия не е отишла на ОР, сигурно 367 го е изпреварил. :/
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 15.08.2012, 22:45:49
Тая грозотия и гнусотия би трябвало да си я оправят в гаража, защото от неговата партида не е ходил на ОР автобус. А този, който е решил/одобрил да се боядисва върху фолиото преди 2-3 години е тотален некадърник...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 16.08.2012, 09:20:46
В гаража са доказали, че не могат да я оправят, освен това тези от неговата партида са далеч в недостатъчно добро състояние, че да не се нуждаят от ОР в никакъв случай. Не съм се возил в такъв автобус, но всичките са ужасни грозници наред, с отвратителната гаражна боя, която първо е някакъв умрял цвят и второ е нискокачествена. Заглеждал съм такъв автобус спрял на спирка и виждам как жълтите лайсни на стъпалата са счупени, а някъде и ги няма, подовата им настилка вече се е разръфала, мисля, че това са достатъчно причини да отидат на ОР, а сигурно вече имат и достатъчно много корозия, това са хубави автобуси които изглеждат изключително лошо поради приумицата на Земляне да ги пребоядисват за реклами преди години, след което не са могли да ги пребоядисат качествено в оригиналните им цветове, минали са и още години износили са се и са се влошили значително, макар, че 1771 има специално излъчване дори и той не изглежда като първокласен автобус, избелял е на места. Освен това факта, че от съчленените им събратя в Дружба вече има един минал ОР говори сам.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 16.08.2012, 09:52:54
От съчленените им братя ОР са минали 16 автобуса, а не 1..
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: giorev on 16.08.2012, 10:16:54
Всяко по реда си... Определено има тенденция късите автобуси да се пращат след по-дълъг пробег/период на ОР. Отделно белите МАН-ове са в далеч по-неприятно състояние и мисля, че е по-добре приоритетно да изпратят тях.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 20.08.2012, 22:55:26
Някой отбелязал ли е, че 3289 от 2-3 седмици движи след ОР в Дупница
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 20.08.2012, 23:04:59
Да, 2-3 страници по-назад писах, че видях на линия по 76 прясно ремонтиран, лъскав като чисто нов зелен Мерцедес, и Ноксвил отговори, че това сигурно е 3289, явно тогава му е бил от първите дни на линия. Вътре как точно е направен, с оригиналите плоскости ли е? Тия автобуси О 305 Г и О 345 Г май ще се окажат вечни. Любопитно ми е ремонт след ремонт колко ли могат да искарат, то така теоретично може още 10-ки години, като сменят изгнилите греди с нови.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: The Freshmaker on 20.08.2012, 23:11:30
Да, 2-3 страници по-назад писах, че видях на линия по 76 прясно ремонтиран, лъскав като чисто нов зелен Мерцедес, и Ноксвил отговори, че това сигурно е 3289, явно тогава му е бил от първите дни на линия. Вътре как точно е направен, с оригиналите плоскости ли е? Тия автобуси О 305 Г и О 345 Г май ще се окажат вечни. Любопитно ми е ремонт след ремонт колко ли могат да искарат, то така теоретично може още 10-ки години, като сменят изгнилите греди с нови.

Чуден е рейса,
намацан със сива блажна боя върху гумени елементи, много е хубав. Дано в Дупница не спрат да харчат държавни пари, би било жалко... Разкошотия - веднъж такъв ОР, после 30 години експлоатация.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 21.08.2012, 00:11:38
Не знам, 3598, който беше първият ремонтиран, вече на нищо не прилича, балатумът е разкъсан, боята е олющена в салона...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 21.08.2012, 00:53:02
Точно 4 години след ремонта му ...  :/
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 27.08.2012, 18:58:57
9016 също вече е оранжев. Явно Карат виждат някакво бъдеще за старите си автобуси, щом продължават да ги боядисват. Вероятно линии 69 и 70 ще си останат техни.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 30.08.2012, 10:02:14
1769 е пребоядисан в зелено. А 1637 в някакъв много интересен цвят - светложълто, трябва да го видя, но ми казаха, че изглеждал отлично.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 30.08.2012, 10:08:44
Да наистина е така, 1637 е жълт малко по-светъл от 0 302-ка, но му отива много. А сега да пребоядисат и 1763, зелената боя е мазана върху жълтата от рекламата на Практикер и е почнала да се люпи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ivan3275 on 10.09.2012, 17:11:11
Днес видях 2164 и той вече е с тасове също като на 2169 и с същата реклама като неговата,много добре изглежда хареса ми.Някой знае ли от кога е с тасове?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 10.09.2012, 17:18:27
Днес видях 2164 и той вече е с тасове също като на 2169 и с същата реклама като неговата,много добре изглежда хареса ми.Някой знае ли от кога е с тасове?
Рекламата на 2164 е на Милка, а на 2169 - Пощенска банка. Тасовете на 2164 са от няколко месеца.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ivan3275 on 11.09.2012, 13:02:42
Днес видях 2164 и той вече е с тасове също като на 2169 и с същата реклама като неговата,много добре изглежда хареса ми.Някой знае ли от кога е с тасове?
Рекламата на 2164 е на Милка, а на 2169 - Пощенска банка. Тасовете на 2164 са от няколко месеца.
Да така беше извинявам се не обърнах внимание на това.Аз понеже не го бях виждал до сега и затова.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 23.09.2012, 11:38:07
Зависи от твърдостта(издържливостта на късане) на материала на веждите, тези при 0 345-тиците и мановете си вършат работата идеално.
Ето вижте например как са поръбени калниците на 2605 тук, това би било добре, а и не се набива на очи особено:
(http://i1162.photobucket.com/albums/q524/kipersville3000/Last%20stop%20Lyulin%203/th_DSC06464.jpg) (http://s1162.photobucket.com/albums/q524/kipersville3000/Last%20stop%20Lyulin%203/?action=view&current=DSC06464.jpg)
Нали знаете какво се слага на стъклените чаши отгоре за да не е остър ръба, това са направили на 2605 образно казано.
Днес 1767 е по 111, загледах го внимателно, бялото е мазано веднъж, не е повтаряно и прозира, има следи от четка, червеното е малко по-добре, но има вертикални черти, като граници на парчета от старото фолио, ако наистина само са обелили това от фолиото което е било тръгнало да се бели и са мацали пак не върху чиста основа това си е направо незнам какво да кажа. Помня, че преди да го пребоядисат едно цяло вертикално парче боядисаното в червено фолио се беше отлепило, отдолу беше черно, което предполагам пак е фолио, възможно е просто да са отлепили старото боядисано фолио и да са мазали върху това черно фолио отдолу, което междувременно не е върху целия автобус и е останало от първата реклама: http://mi6t0.homeip.net:8080/spirka/?action=gallery_file&file_id=1098 .
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 26.09.2012, 00:09:22
Има ли някой останал зелен Мерцедес, чиито табла все още да променят надписите си - примерно на 204 някога циркулираха Борово/Орлов мост, Дружба/Орлов мост, Дружба/Борово и т.н...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 26.09.2012, 00:41:16
Не съм се заглеждал скоро, но май на повечето си работят. На зелените по 88 например изписва Бенакс-жк. Дианабад-Дружба-2. По-големият проблем е, че на по-новите линии като 113, 294 и 384 (а може би и 75) не са им вкарани маршрутите.
Разбира се, има някои, на които са блокирали, мисля, че на 3596 изписваше допреди известно време "Централна гара-Орлов мост-4" и т.н.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 02.10.2012, 18:48:10
И 1763 е пребоядисан като 1769, изглежда много добре, а както рядко излизат сносни автобуси по 49 днес той беше сериозно попадение. Вчера наблюдавах 1665 да спуска по Панчо Владигеров посока Обеля за 31, изглежда доста зле и е солидно изгнил на много места. 1321 вчера беше по 47 или 48, хич не си правя труда да ги различавам, пребоядисана му е само предницата, като по този начин е с различен цвят от този на останалия автобус. 1641 най-сетне е пребоядисан цалостно в оранжево.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 12.10.2012, 13:55:42
Бях започнал да се чудя за 3281 че ми се изгуби от полезрението напоследък и го видях сега пресен-пресен след ремонт.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 12.10.2012, 15:45:21
3595 още не се е "събудил"
(http://storage4.album.bg/75f/dsc00194_85aa2_30038915.jpg)
И все се чудя кой акълия залепи тези лепенки тук, където от автомобил не се виждат, и четат за какво става въпрос:
(http://storage4.album.bg/d74/dsc00196_4081c_30038921.jpg)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 14.10.2012, 23:42:20
3577 тази вечер се движеше без нито един работещ стоп :help:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 15.10.2012, 09:08:21
3577 тази вечер се движеше без нито един работещ стоп :help:
В събота смених 4 крушки за една смяна, все се каня да си купя светодиодни, и все нещо се отплесна. Големи боклуци са всичките ни крушки, и от там някой икономия прави.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 30.10.2012, 08:39:12
3281 се е сдобил с мерцедесови тасове. Красавец е.
На 3292 пък му е изпаднал таса на втория мост отляво.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Neronov on 07.11.2012, 16:18:07
3589 пак си е по 113. Не видях да има останали следи от инцидента  :fan: Ако пак го засеча ще го снимам (ако мога  :P)

Edit: Ето една телефонна снима: За жалост водача мина без да спре в лявата лента,а в дясната имаше коли и затова е само странична снима. Но на нея достатъчно добре се вижда как е оправена вратата  :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 15.11.2012, 16:18:24
Пресни впечатления от 3292, който наскоро мина ремонт. Първото и най-фрапантно е, че над прозорците изобщо не е пипано и си е със старата боя, като си личат и сините и червени линии, които имаха в оригиналната разцветка. В общи линии, имаме автобус, боядисан само отстрани. Отзад най-ясно си личи тази "граница" между старата и новата боя, които обаче за щастие са в много близки нюански.
И второ - при задния мост е вече избила ръжда  :fan:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 15.11.2012, 19:20:33
Аз не съм сигурен, че 3292 е минавал ремонт, някой може ли да потвърди това? Мисля, че последен от зелените засега, минал през ОР е 3281.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 15.11.2012, 19:42:58
Аз не съм сигурен, че 3292 е минавал ремонт, някой може ли да потвърди това? Мисля, че последен от зелените засега, минал през ОР е 3281.
Няма дупнишките лъскави алуминиеви лайсни отстрани. Не е и само това, като гледам последните снимки на 3589 в галерията и на 3292 разликата е голяма, а и всички дупнишки са със зелени ивици и над прозорците.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 15.11.2012, 19:57:12
Пардон! Автобусът е пребоядисван в гаража. Което, разбира се, не омаловажава изпълнението.

едит: не знам къде, затова тук. Това отговор на моя жалба във връзка с мърлящината с боядисването.

Quote
Отговор: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Изх.№ С – 158 / 08.11.2012 Уважаеми господин ******, След Вашата жалба е извършена проверка и установени незначителни несъответствия във външния вид на някои автобуси. Ръководството на поделение „Малашевци" и отговорните длъжностни лица са предупредени стриктно да изпълняват технологията на боядисване и частични поправки. Да завишат критериите по контрол на качеството. Създадена е организация, така че да поддържаме оптимална визия на автобусите и да предлагаме услугата, адекватна на потребностите и изискванията на гражданите, ползващи масов градски транспорт. ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/........ / Слав Монов
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 15.11.2012, 21:08:11
По отношение боядисването в Малашевци нещата действително ще се подобрят
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 15.11.2012, 22:21:56
Дано, ама ми е трудно да повярвам, че ще заличат поразиите, причинени от бояджията.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 16.11.2012, 10:03:37
За начало поне да пребоядисват автобусите след като са измити, а не да пръскат боята върху прахта, както е било с 2401. Естествено, трябва и други неща да оправят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 16.11.2012, 11:52:56
Дано, ама ми е трудно да повярвам, че ще заличат поразиите, причинени от бояджията.
То дори да не пипат вече пребоядисаните, а просто занапред да боядисват като хората, пак няма да е малко. Все пак на омазаните автобуси като 2141, 2153, 2401 и т.н. ще дойде ред за ново пребоядисване след време и тогава вече ще си играят да чистят прозорци, уплътнения, лайсни и да им пръснат новата боя като хората.
Аз не съм сигурен, че 3292 е минавал ремонт, някой може ли да потвърди това? Мисля, че последен от зелените засега, минал през ОР е 3281.
Почти на 100% съм сигурен, че не е минавал. Конкретно него май 2 пъти го пребоядисаха за последните 4 години. Преди доста време бях написал някъде в тази тема впечатленията си от първото пребоядисване - доста добре се бяха справили. Иначе вчера го видях на два пъти 3292, но все от лявата му страна и забелязах, че тасът на средния мост липсва, отдясно нямам идея дали има и на трите. Освен него обаче едва мернах и един ремонтиран с тасове по 88. Да не би и на 3281 да са сложили?
3281 се е сдобил с мерцедесови тасове. Красавец е.
На 3292 пък му е изпаднал таса на втория мост отляво.

 :P
:angel: Посипвам си главата с пепел
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: 2513 on 20.12.2012, 22:00:17
Към обед 3598 до малашевци при някакъв сервиз за гуми или за стъкло (и аз не знам какъв)със тебели 9.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 11.01.2013, 13:39:38
На 1901 се мъдрят два допълнителни правоъгълни и грозни фара за мъгла поставени на ламарината над капака на предния теглич и те работят вместо оригиналните му фарове и халогени. :(
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 16.01.2013, 17:13:33
3294 е в Дупница
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 18.01.2013, 13:50:30
1937 с ужасно скърцане от спирачките.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 12.02.2013, 20:46:48
Няма ли някакъв начин да се махнат гадните легени, които сложиха на 3280 и 3580 при ОР? Аз онзи ден седях в 3580 на повдигнатите седалки на третия мост и с нормалния си ръст (184см) не можах да си събера краката. При ОР на Х**лиезите слагаха седалки със същата геометрия, като тези на зелените и на 262, значи има начин да се набавят такива седалки!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 13.02.2013, 21:37:54
3285 заминава утре на основен ремонт в Дупница.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 14.02.2013, 09:34:11
Ще връщат ли 3294 ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 14.02.2013, 09:49:39
Съмнявам се. Няма и месец както е там. По-скоро в Дупница е само 2513 от малашевските, а от Земляне няма нищо май и имат възможност да поемат ремонта на още един.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 18.02.2013, 19:14:24
Днеска пътувах с 9016 по 3... Всичко много добре, ама в салона светеха точно 2 пури, а една мъждукаше... Ще кажте, че шофьорът не ги е светнал, ама няма опция да светят само две при задната врата.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 19.02.2013, 00:32:19
Днеска пътувах с 9016 по 3... Всичко много добре, ама в салона светеха точно 2 пури, а една мъждукаше... Ще кажте, че шофьорът не ги е светнал, ама няма опция да светят само две при задната врата.
Интересно, аз се возих преди по-малко от седмица по 4-ката, вярно, че не беше добре осветен, но преброих 6 светещи пури, като 3 от тях бяха при втората врата.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 19.02.2013, 01:02:11
Ами, днес напред нищо не светеше, явно са изгорели много пури и днеска е светнал само едната секция. Да оправят това и цена нямат тези автобуси пред другите щайги - по-тихи са, с по-мека возия, по-светъл салон, много по-запазени от някои оранжеви. Дано по 3 почнат и двете коли да са такива, ама се съмнявам. Всеки ден има един стар на 3.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 19.02.2013, 01:06:44
Да, помеждудругото старото Конекто на мен ми изглежда направено доста по-качествено от О 345 Г и от новото Конекто, не знам дали споделяте това мнение, но например тези Конекта по 111 м се струват по-разтропани от тези по 98.
Особено тези в Бургас имат дори стъклопакети на всички прозорци.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 19.02.2013, 02:28:53
Няма място за спор! Виж новите Конекто как за отрицателно време ги зауплътняваха с вестници, картони и пр. Да не говорим за ужасяващо дразнещия звук на двигателя, който при старите е напевен и приятен (като тиристорния напев на Пейчев). Като минус слагам липсата на блокировка, днес вратите се отваряха при скорост от 15-20км/ч. 
Припомних си славните времена на зелените и 3278 по 3, които обаче нищо не може да замени.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 19.02.2013, 07:55:01
Няма място за спор! Виж новите Конекто как за отрицателно време ги зауплътняваха с вестници, картони и пр. Да не говорим за ужасяващо дразнещия звук на двигателя, който при старите е напевен и приятен (като тиристорния напев на Пейчев). Като минус слагам липсата на блокировка, днес вратите се отваряха при скорост от 15-20км/ч. 
Припомних си славните времена на зелените и 3278 по 3, които обаче нищо не може да замени.

Ако става въпрос при новите Конекта, това е невъзможно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 19.02.2013, 08:09:05
За старите говоря.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 19.02.2013, 09:16:21
Днеска пътувах с 9016 по 3... Всичко много добре, ама в салона светеха точно 2 пури.
Е колко пъти сме писали, че при движение по тъмни участъци от пътя, лампите се гасят защото стъклата отрътре стават на ОГЛЕДАЛА, и управлението е ужасно трудно и неприятно. Гледаш напред, а се вижда всичко назад-в салона !
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Svetoslav on 19.02.2013, 11:47:01
Да, помеждудругото старото Конекто на мен ми изглежда направено доста по-качествено от О 345 Г и от новото Конекто
Ако говорим за съчленените версии на тези автобуси в София, съм съгласен, че Конекто Г е по-добро като салон, съответно като комфорт за пътниците, а и на външен вид ми харесва повече от 0345Г и Конекто ЛФГ. Като машини обаче, смятам че и двата модела - 0345Г и Конекто ЛФГ са по-добри от Конекто Г. При соло автобусите вече съм съгласен, че почти по-всички показатели Конекто превъзхожда 0345 и Конекто ЛФ.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 19.02.2013, 17:10:12
Днеска пътувах с 9016 по 3... Всичко много добре, ама в салона светеха точно 2 пури.
Е колко пъти сме писали, че при движение по тъмни участъци от пътя, лампите се гасят защото стъклата отрътре стават на ОГЛЕДАЛА, и управлението е ужасно трудно и неприятно. Гледаш напред, а се вижда всичко назад-в салона !

Ето, пак четем избирателно... Не е нормално в салона за светят само две от поне 10 пури и то при задната врата! Което значи неизправно осветление, защото иначе светят през една. То хубаво да махнеш пурите около кабината, ама да оставиш две отзад... И освен това, осветлението беше запалено на Панчарево, където вече е хем осветено, хем не беше се стъмнило.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 19.02.2013, 21:26:41
Което значи неизправно осветление
Техническа експертиза ?
В моя рейс може да свети САМО ЕДНА  лампа. От времето когато и на А-3 пътувахме.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 19.02.2013, 21:55:20
Не, просто, в тези автобуси осветлението е на две секции - при зелените са лява и дясна, а при Конекто са шахматно. Лампата, която е на самостоятелен ключ, предполагам, е тази в кабината или точно над първа врата. Всичко останало са преработки...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mitakis on 19.02.2013, 22:07:23
Именно че е на две секции- едната в случая може да е конфигурирана да светят само двете последни лампи, а другата да светят някои от останалите. Кой както си го е направил.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 19.02.2013, 23:01:22
Голям праз, че не работи осветлението на извънградски участък. И без това като работи, нищо не се вижда навън, само отражения.

Междудругото, спомням си че миналата зима по това време пътувах от с.Кътина с едно много хубаво Конекто от старите, беше в оцветяване като Кобрите. Направи ми впечатление тогава, че вътре беше много топло, звучеше приятна музика по аудиоуредбата в салона, и пътуването беше доста приятно. От къде е дошло това Конекто една бройка и съществува ли още?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: The Freshmaker on 19.02.2013, 23:31:05
Кой както си го е направил.

Според мен това изречение достатъчно ясно описва причините и възможностите за светене или несветене на определени лампи в салона на тези автобуси, а и съвсем обективно погледнато, на извънградски участък с толкова завои освен да прави по-ясни отраженията на засъхналите сиви капки от страхотната мивка на Карат С, осветлението в целия салон надали ще доведе до други предимства за когото и да било - надали някой ще чете книга по това трасе вечер... Струва ми се, че ограничената вместимост на соло автобусите и възрастта на конкретния автобус, респективно условията по договора на Карат С за обслужването на А3 са доста по-сериозни проблеми от този бял кахър.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 19.02.2013, 23:42:23
Голям праз, че не работи осветлението на извънградски участък. И без това като работи, нищо не се вижда навън, само отражения.

Междудругото, спомням си че миналата зима по това време пътувах от с.Кътина с едно много хубаво Конекто от старите, беше в оцветяване като Кобрите. Направи ми впечатление тогава, че вътре беше много топло, звучеше приятна музика по аудиоуредбата в салона, и пътуването беше доста приятно. От къде е дошло това Конекто една бройка и съществува ли още?

Съществува - 6005. Имаше 5 броя все на Ивкони. Бяха зелено-бели и обслужваха 42 в периода 2002-2007. Сега само този остана при Ивкони. Един май бракуваха, един стана магазинче на Виваком.За другите два не знам. Май ги пратиха към Ямбол.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 19.02.2013, 23:44:43
А, да сега се сетих за зелено-белите, помня ги по 42-ката. Даже и по 74 съм виждал и снимал един такъв. Жалко, че само един се движи, повече ми харесват от Кобрите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 20.02.2013, 00:26:09
Аз доста често (почти винаги) чета книги, когато пътува по 3 вечер - по-бързо ми минава времето. Съществен проблем при липсата на осветление е, че шофьорите не спират по спирките, а ако има за слизане, не виждат и се получават проблеми. Аз казвам на шофьора, когато ще слизам, но това не всеки се сеща, а когато е тъпканица, е невъзможно да се стигне до шофьора (той не че ще види, дори и да е светло, но понякога се усещат). И освен това, напълно достатъчно е първите три лампи да са угасени - все пак точно зад шофьора има преграда, която закрива от светлината точно неговата страна, което плюс угасените три лампи е достатъчно. Но не ме кефи да си светя с телефона, за да не би да се сдобия я с дъвка, я с друга гнусотия по дрехите си, когато седна...

едит: и точно защото ни набутаха в единични автобуси и увеличиха интервала, аз искам поне пътуването в нормалните часове да ми е прилично. Аз с Икаруси и зелени съм пътувал и изцяло със загасено осветление, но не съм имал претенции, защото съм знаел, че по светло поне ще пътувам като човек.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 20.02.2013, 00:32:36
Тук ще намериш хора, които биха защитили и липсата на врати на автобусите ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 20.02.2013, 00:57:07
По 3-ката спирките май се водят "по желание" от както излезе от Кокаляне, чак до Пасарел. Защото веднъж исках да ходя до един манастир, и трябваше да сляза на дяволския мост, така пишеше в пътеводителя. Питах шофьора и той ми каза да казвам като искам да слизам, че спирките са по желание. А то мястото е едно изведнъж зад завоя и ако не е пътувал човек абсурд да го нацелиш, но човека ме извика като наближихме.

Така е и на трудовака, където се ходи за крепостта. Навръщане се застава на уширението на паметника, като видиш че идва рейса махаш с ръка че си за качване и спира, иначе може да си помисли че просто разглеждаш паметника.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 21.02.2013, 08:19:41
Или не си прочел хубаво последните коментари, или ти се правиш на интересен. За да направиш разликата, ти предлагам някоя вечер на хубаво осветен булевард, докато шофираш, да си светнеш лампата в купето и да направиш същото на неосветен междуградски път пак през нощта.
Дискусията се получи заради това, че на 3-ката се кара без осветление в салона.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Tisho on 21.02.2013, 08:53:11
Тук ще намериш хора, които биха защитили и липсата на врати на автобусите ;)

Някъде по-горе беше засегнато, че няма нужда да има отопление в автобусите, според някои колеги.
А осветлението е нещо задължително вечерта, скоро пътувах с 3666 и осветлението му е толкова "силно", че не може да се сравнява с уличното. И това е масово явление, за контраст обаче при Инеконите например е малко гадно, защото е силно осветено, но никой не се оплаква от това, а траверсите по които карат ватманите не са осветени, така че е сходна ситуацията с 3ката с единствена разлика в завоите - 5цата ги няма. Но за Конектата на Карат е редовно явление, няколко пъти бях нацелил 902Х по 69 с 2 светещи лампи отзад и 1 слаба отпред.

1661 е изключително зле, след втора врата назад всичко подскача и се разпада.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 21.02.2013, 10:22:46

но никой не се оплаква от това, а траверсите по които карат ватманите не са осветени, така че е сходна ситуацията с 3ката с единствена разлика в завоите - 5цата ги няма..
Алоооо, започни да разсъждаваш. Трамваите НЯМАТ волан, никой не може да изчисли спирачен път при ПТП,- изпречил се на релсите в "опасната зона" и
толкоз !
не си прочел хубаво последните коментари, или ти се правиш на интересен. За да направиш разликата, ти предлагам някоя вечер на хубаво осветен булевард, докато шофираш, да си светнеш лампата в купето и да направиш същото на неосветен междуградски път пак през нощта.
Дискусията се получи заради това, че на 3-ката се кара без осветление в салона.
Ето написано е.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: TD4 on 21.02.2013, 15:08:24

1661 е изключително зле, след втора врата назад всичко подскача и се разпада.
Пиши на кметчето по транспорта във ВД - той явно реши, че като купуват не знам колко десетки автобуса нейде в розовото бъдеще и може отсега да спре поддръжката на наличния състав.

Knoxville, на никакъв не се правя. Несравнимо е кола с автобус - първо наклонът на стъклата е различен, второ шофьорите имат обособена кабина, която е тъмна винаги. Трето в Германия съм се возил на достатъчно междуселски автобуси и никой от тях не е бил тъмен като гробница, щото на шофьорът салонното осветление му пречело - а там карат като бесни и юркат автобусите до ламарината, но явно и ги поддържат, щото като купим от там са запазени. На местните криви ракети космосът винаги им е крив... И четвърто, ако въпросните лампи пречеха толкова, производителите въобще нямаше да пилеят ресурс да ги слагат на автобусите си.
Ма ви разбирам - тука понеже от време оно сте свикнали на свещите на Икарус 280 и Чавдар и сега изведнъж луминисцентните лампи много светели...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 21.02.2013, 16:57:05

но никой не се оплаква от това, а траверсите по които карат ватманите не са осветени, така че е сходна ситуацията с 3ката с единствена разлика в завоите - 5цата ги няма..
Алоооо, започни да разсъждаваш. Трамваите НЯМАТ волан, никой не може да изчисли спирачен път при ПТП,- изпречил се на релсите в "опасната зона" и
толкоз !
:help: :crazy:
Щом при инцидент е недоказуема вината на водача, значи лампите не пречат: „изпречил се и толкоз!“...

http://fc00.deviantart.net/fs71/i/2011/184/b/9/triple_facepalm_by_spottedheart98464-d3kuyp3.png

по-полека с квалификациите!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 21.02.2013, 20:22:36
Трето в Германия съм се возил на достатъчно междуселски автобуси.
И по какъв начин може да сравниш всичко в двете Държави,. Германия с България ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: hitar_potter on 22.02.2013, 01:33:53
Да, в Германия стъклата не отразяват  :crazy:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: TD4 on 22.02.2013, 13:03:59
Трето в Германия съм се возил на достатъчно междуселски автобуси.
И по какъв начин може да сравниш всичко в двете Държави,. Германия с България ?
А значи понеже други неща не можели да се сравнят и тука нашите шофьори могат да си правят каквото си искат и да карат автобусите тъмни, като мечи хралупи?! И по какъв начин искаш да ни убедиш в правотата си с този... "аргумент"?!
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 22.02.2013, 22:34:19
Ами още през 1987 год. магистралата от Дуисбург до Холандската граница- и първия Град в Холандия бяха ОСВЕТЕНИ.
Ето по такъв, но "сит на гладен вярва ли" !
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 22.02.2013, 23:14:53
Точно така!

На извънградски път салонното осветление в автобуса трябва да е загасено, отраженията са предпоставка за ПТП.

Ялта, с толкова години стаж, професионалист сигурно е попадал във всякакви ситуации и може да ни каже най-точно кое как трябва да е.

Не мога да си обясня, защо постоянно младото поколение вместо да черпи опит и съвети от професионалисти с години стаж, постоянно дава акъл и се противопоставя? Казаха ви как сотят нещата вие пак си знаете вашето.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 23.02.2013, 20:48:59
Салонното осветление не пречи! Пречат хубавите крушките, дето слагат на фаровете и светят като за бог да прости. Освен това, както някои могат да карат на запалено осветление, така и други ще се научат! Достатъчно е до втората врата да не свети лампа, знам го от личен опит.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 23.02.2013, 21:14:03
знам го от личен опит.
А "личния" ти опит казва ли ти че шест милиарда чифта очи виждат различно ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: TD4 on 04.03.2013, 15:06:03
Ами още през 1987 год. магистралата от Дуисбург до Холандската граница- и първия Град в Холандия бяха ОСВЕТЕНИ.
Ето по такъв, но "сит на гладен вярва ли" !
И като са осветени какво?! В какво ме убеждаваш?! Че градските автобуси трябва да пътуват в пълен мрак, като междуградските ли?!
Вътре хората да се спъват в кофти настилката на танцуващия под и да се блъскат помежду си ли ?! Като имаш проблем с очите не ставаш пилот на изтребител. Просто е, не те допускат.

Снощи в пълен мрак бежов О305 16хх или 17хх без НИКАКВИ стопове на линия по 107...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: pepi1997 on 04.03.2013, 18:55:17
Ами още през 1987 год. магистралата от Дуисбург до Холандската граница- и първия Град в Холандия бяха ОСВЕТЕНИ.
Ето по такъв, но "сит на гладен вярва ли" !
И като са осветени какво?! В какво ме убеждаваш?! Че градските автобуси трябва да пътуват в пълен мрак, като междуградските ли?!
Вътре хората да се спъват в кофти настилката на танцуващия под и да се блъскат помежду си ли ?! Като имаш проблем с очите не ставаш пилот на изтребител. Просто е, не те допускат.

Снощи в пълен мрак бежов О305 16хх или 17хх без НИКАКВИ стопове на линия по 107...
Не просто на стъклото виждаш повече салона отколкото пътя. Пробвай да запалиш всички лампи у вас и да погледнеш през прозореца и ще разбереш за какво ти говоря. Не опира нито до фарове, габарити, стопове и пр. Ако навън пътя е по-добре осветен от салона няма да има проблеми, но това със сигурност не се решава с 2 крушчици......
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kingpin on 07.03.2013, 20:11:46
Чак да са чудесни не вярвам, късите 0305 са им много зле. Иначе аз визирам най-вече дружбенските
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 14.03.2013, 19:43:21
3582 да не е останал без шофьори? Не съм го засичал сигурно 2 месеца...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 14.03.2013, 20:20:05
Вальо беше първа смяна днес с него.
А пък 3588 в очакване на курсистите:

(http://storage4.album.bg/83a/dsc00483_a0df2_30443287.jpg)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 14.03.2013, 22:10:06
Аз редовно го виждам 3582.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 15.03.2013, 11:16:30
Защо меха на 3588 е така провиснал?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 15.03.2013, 14:09:36
Защо меха на 3588 е така провиснал?
Със всички "баби, и дядовци" се случва. Остарял е.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 15.03.2013, 14:27:58
Ааа не! Този му е новият - български "от Своге". Смениха му го при ремонта, като е видно и с просто око, че оригиналния, макар и стар изглежда по-добре от този.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 15.03.2013, 15:17:35
Да де, менте е.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: 2513 on 19.03.2013, 21:03:34
2513 днеска пристигна от основен ремонт.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 20.03.2013, 15:38:04
Как не трябва да изглеждат броните на автобусите:
(http://imageshack.us/a/img855/1466/img2606be.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/855/img2606be.jpg/)
 :angry: :hammer:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 20.03.2013, 18:44:12
Как не трябва да изглеждат броните на автобусите:

Виж как изглежда 1133 и ще разбереш как не трябва да изглеждат автобусите като цяло. Изглежда все едно е внесен втора ръка от Кабул.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 20.03.2013, 21:07:50
(http://imageshack.us/a/img842/5050/img2551qp.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/842/img2551qp.jpg/)
А ето и как не трябва да се боядисва. Не знам какво толкова ги жалят тия инвентарни номера дето у****а всички 19хх и 11хх с тях от самото начало, а надписа е с достатъчно големи букви, че да могат спокойно да боядисат и в тях, ама на кого му дреме, фрас-прас с баданарката и това е, но защо се получава това масово избеляване на предниците и при 19хх го има, 1935 до скоро беше избелял, 1913 е мазан, 1951 също беше зле, има и още.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: mitakis on 24.03.2013, 22:26:58
Днес най-сетне се качих на каратско конекто - 9022 (по 69 до Железница). Очаквах да е хубав, поддържан като нископодовите, но не ми хареса. Двигателят немощен, салонът занемарен, със протъркани седалки, избушени говорители, лош вид на плоскостите. Дори за шофьора нямаше музика да му минава по-бързо времето. Може би имам твърде добра база за сравнение - нашия 6005 е отлично поддържан от шофьорите си.
На връщане пък бях със землянско конекто - нищо общо с частните. Разлепен балатум, кърпен с ламарини, при вратите прегради като в чавдар и икарус, мръсен салон, ужасно изградена кабина. Какво друго да кажа - съсипия. И не е само в един автобус, редовно ползвам 98 като довозващ транспорт в Лозенец.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: pepi1997 on 24.03.2013, 23:46:35
Днес най-сетне се качих на каратско конекто - 9022 (по 69 до Железница). Очаквах да е хубав, поддържан като нископодовите, но не ми хареса. Двигателят немощен, салонът занемарен, със протъркани седалки, избушени говорители, лош вид на плоскостите. Дори за шофьора нямаше музика да му минава по-бързо времето. Може би имам твърде добра база за сравнение - нашия 6005 е отлично поддържан от шофьорите си.
На връщане пък бях със землянско конекто - нищо общо с частните. Разлепен балатум, кърпен с ламарини, при вратите прегради като в чавдар и икарус, мръсен салон, ужасно изградена кабина. Какво друго да кажа - съсипия. И не е само в един автобус, редовно ползвам 98 като довозващ транспорт в Лозенец.
С тая разлика, че 9022 го кара който го дохване.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 25.03.2013, 17:46:08
Quote
Отговор: СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД Изх.№ С – 35 / 19.03.2013 Уважаеми господин _____, Във връзка с Ваша жалба № 8284, Ви уведомяваме, че под ръководството на зам. Директора на поделение „Дружба” е извършен оглед на цитираните автобуси и изнесеното от Вас отговаря на действителността. На механик основни ремонти е обърнато внимание при получаване на автобуси от основен ремонт, същите да не се приемат с нестандартни седалки, за да не създават дискомфорт на пътниците. Господин _____, с настоящото писмо Ви изказваме извинения за причиненото неудобство. ИЗП.ДИРЕКТОР ......./п/........ / СЛАВ МОНОВ /

Това е отговорът на жалбата ми за седалките на 3580 и 3280, че са сложени незаводски седалки от гадните.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 28.03.2013, 19:44:38
Новата,- нашенската тенекия прикрепена върху оригиналната на задния капак на 3585, все по зле става:

(http://storage4.album.bg/a63/dsc00514_59534_30485491.jpg)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Fantomas on 29.03.2013, 19:52:37
Новата,- нашенската тенекия прикрепена върху оригиналната на задния капак на 3585, все по зле става:
Каква е причината да монтират тази ламарина? Удар ли е имал отзад?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 29.03.2013, 20:44:16
Ми нямам точно спомени, знам че е правен капака, но сега се загледах, че всъщност е "дооблицован" отгоре с друга ламарина. Репчо беше писал някъде по какъв повод е правен капака.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 29.03.2013, 23:41:34
Капакът го направиха така преди години когато 3592 удари 3585 при гарата. Вместо да изчукват оригиналния капак сложиха ламарина върху него и я боядисаха, резултатът е видим ...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: pepi1997 on 03.04.2013, 11:01:38
9023 и 9030 с нови скорости ZF. Вчера ги пробваха на 9030 и върви като изтребител. Жалко само, че ще се качи някой некадърник и ще ги съсипе...
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Knoxville on 03.04.2013, 14:20:56
Еми като дават такива пари за ремонти, може после само 'проверени' хора да карат тези рейсове.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 03.04.2013, 17:59:23
Тези двата с ръчни скорости ли бяха?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 03.04.2013, 18:00:16
Тези двата с ръчни скорости ли бяха?
Не. Само 9016, 9031, 9036 са с ръчни.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: pepi1997 on 03.04.2013, 18:55:10
Автоматици са, но бяха много зле техните скорости, чак копчетата им бяха строшени от щракане. Натискаш газта и чакаш няколко секунди, буум - подскача и тръгва :D. На доста от тия копчетата им МИГАТ, което значи, че са за смяна скоростите.
А тези са на 9021, забележете подредбата:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 03.04.2013, 22:20:10
На доста от тия копчетата им МИГАТ, което значи, че са за смяна скоростите.
А тези са на 9021, забележете подредбата:
Бутоните мигат,- когато не е включила на скорост. Може да се дължи на доста неща, но не показва кога трябва да се сменят скорости.
Бутоните просто са объркани- подредбата им, някой лаик ги е поставял. Обратното е невъзможно, защото няма кой да мести отзад жиците, които са мнооого, и е сложно. Иначе бутоните се свалят, ей така както си ги снимал, и се разместват.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: pepi1997 on 03.04.2013, 23:07:46
На доста от тия копчетата им МИГАТ, което значи, че са за смяна скоростите.
А тези са на 9021, забележете подредбата:
Бутоните мигат,- когато не е включила на скорост. Може да се дължи на доста неща, но не показва кога трябва да се сменят скорости.
Бутоните просто са объркани- подредбата им, някой лаик ги е поставял. Обратното е невъзможно, защото няма кой да мести отзад жиците, които са мнооого, и е сложно. Иначе бутоните се свалят, ей така както си ги снимал, и се разместват.
По принцип ако не си включил не светва копчето, а ако включиш и мига значи има някакъв проблем в самите скорости.  ;)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 03.04.2013, 23:50:20
Е не е така, ако не си натиснал спирачката, а натиснеш бутон за скорост, бутона започва да мига, което показва че не е включена скорост. Същото може да се случи, ако са повредени бутоните, или ако е прецакано едно микро-ключе, което се намира на педала на спирачките- отдолу и отпред на самия корпус на педала. А това микро-ключе между впрочем подлежи на реглаж- много финен.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: pepi1997 on 04.04.2013, 00:05:27
Е не е така, ако не си натиснал спирачката, а натиснеш бутон за скорост, бутона започва да мига, което показва че не е включена скорост. Същото може да се случи, ако са повредени бутоните, или ако е прецакано едно микро-ключе, което се намира на педала на спирачките- отдолу и отпред на самия корпус на педала. А това микро-ключе между впрочем подлежи на реглаж- много финен.
На новото Конекто е така както аз ти казвам, за старото може и да си прав, но все пак говорим за различни видове скорости. На тези с ZF ако включиш без спирачка не светва копчето. На 9021 9025 и 9026 (май тия трите бяха) с VOITH скорости не съм се заглеждал.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 04.04.2013, 11:46:31
И аз говоря за ZF, защото ние в Дружба VOITH нямаме, явно в свързването има разлика.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 23.04.2013, 15:46:33
3294 се върна от ремонт, днес го оборудват.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 25.04.2013, 15:15:27
3586 ще заминава на основен ремонт.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 01.05.2013, 20:06:07
(http://imageshack.us/a/img842/2882/img4814tn.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/842/img4814tn.jpg/)
Падна ми днеска хубавичко в кадър грозника 1767. Добре се вижда, че и новата боя е започнала да се разпада.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 01.05.2013, 20:07:42
Добра реклама си направиха с него :D И като най-грозен от всички "рекламни" на СА оставиха него.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 01.05.2013, 20:14:14
То неговото вече е неспасяемо, трябва му ОР, на който да му сменят всички ламарини, защото тези май е невъзможно да се поправят, то са пластове фолио и боя, въобще ужас.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: velinio on 15.05.2013, 15:49:53
Това е добра новина! :) Иначе 3294 поне отвън са го направили добре, боята все още блести, съчленението мисля, че е сменено (изглежда ми ново освен ако не е било сменяно малко преди ремонта). Отвътре все още не съм го уцелил, за да споделя впечатление, но май вече е издраскан отзад (по това, което видях отвън)... :/
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 24.05.2013, 15:37:17
На 3596 седалките в салона са пребоядисани в сиво. Определено изглеждат добре. Цветът и качеството на боядисването ми харесват повече от дупнишкото изпълнение.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: martin4o on 24.05.2013, 16:37:13
На 3596 седалките в салона са пребоядисани в сиво. Определено изглеждат добре. Цветът и качеството на боядисването ми харесват повече от дупнишкото изпълнение.
Мисля, че и на 3283 са пребоядисани.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 24.05.2013, 17:15:58
След като боядисването е по-практично от миенето - ок. Обаче тая боя след 2 месеце почва да се изтрива и мизерията лъсва. А случайно да са измили автобуса малко?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: pepi1997 on 21.06.2013, 18:59:56
Не са евтини, те са ги изпочупили от зор, та чак е литнал целия люк.

2-ро--- в Карат са почнали офанзива, летния сезон,  когато старите Конекто няма да се движат ежедневно по линиите  освен по 69, да ги боядисат и постегнат на външен и вътрешен вид- първият  е 9024, който от син(както  изглежда по-добре според мен) , сега е  боядисан в оранжево, следващият е 9031  :fan:
9023 9024 9025 9029 и 9031 май са тея
Ще боядисат 2-3 и другите догодина, като миналото лято :D
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 24.06.2013, 15:49:14
Задния капак на 3585 е оправен и боядисан. Цялото светло зелено е пребоядисано много добре. Джантите са сребристи (а не каквато е модата на последък - бели). Автобуса изглежда чудесно отвън. Като преди 10 години  :fan:
В салона седлките също са боядисани, но подът е много протрит.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 24.06.2013, 18:10:07
И тъмно зеленото е пребоядисано, както и червените и сини линии, отделящи светло зеленото от тъмно зеленото. В общи линии само покривът не е пребоядисан  :angel:
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 24.06.2013, 18:58:38
Не мога да повярвам, че са се занимавали със сините и червените ивици. Разбира се, предполагам, за сметка на шофьора :)
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 24.06.2013, 19:04:22
Не мога да повярвам, че са се занимавали със сините и червените ивици. Разбира се, предполагам, за сметка на шофьора :)
Когато шофьорите са мераклии, и съвестни, а на 3585- са такива, се прави всичко което е необходимо. Черпенето си е по между нас, и е нещо лично.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 03.08.2013, 09:24:48
3288 прави компания на 3586 и 3660 в Дупница
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 03.08.2013, 10:03:34
Дали ще го върнат син?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Repcho on 03.08.2013, 13:40:25
Би трябвало
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: RADOCVET on 18.09.2013, 15:48:25
Крайно време е и в Земляне да последват примера на Дружба и да боядисат седалките на зелените мерцедеси.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 18.09.2013, 18:14:32
Крайно време е и в Земляне да последват примера на Дружба и да боядисат седалките на зелените мерцедеси.
По седалките има толкова блажни наслоявания, че трябва да се киснат във вани с обезмаслител, за да може каквато и да е боя да хване трайно.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 15.10.2013, 13:04:10
2525, който в последната седмица на септември когато гоних да събера всички хюлеизи от Малашевци в кадър беше на ремонт сега е отново на линия напълно преобразен с нова боя и пребоядисани в бяло джанти.

2525 е боядисан в гаража. Не е ходил на ремонт. Всъщност освен 3288, 3586 и 3660 има ли друг автобус в Дупница?

3277. В неделния наряд го видях, че се е присъединил към останалите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Kaiser Kar on 21.10.2013, 01:06:39
Зелените мерцедеси са станали ужасни гробове... Днеска пътувах с 3283, който на празни обороти се тресеше като стара Нокиа на вибрация, двигателят тракаше все едно е без масло... Салонът държи, ама иа детайли, дето са под всякаква критика.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Stierlitz on 21.10.2013, 18:42:42
Quote
Зелените мерцедеси са станали ужасни гробове...
Трябва да има превид първо, че "зелените" мерцедеси не са голям образец за качество и конструктурска мисъл ... и второ по-важно - вече им дойде момента за качествен основен ремонт.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 21.10.2013, 18:53:04
Quote
качествен основен ремонт.
На този етап в БГ, няма кой да го направи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 22.10.2013, 22:03:21
3585 добър автобус ли е? Днес ми направи много добро впечатление със запазения си вид, но нито една от дружбенските линии не ми е удобна за пътуване, тъй като в автобусите няма таксуване с електронни карти и 213 не спира на "ж.к. Изток", затова бих искал да разбера нещо повече за него от някой от вас.

@Ялта Numbering fail.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: я л т а on 22.10.2013, 22:08:34
тъй като в автобусите няма таксуване с електронни карти.
Това не трябва да те бърка, когато се качат контрольори те си проверяват картата ти.
Да не би за 3585 да питаш ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 23.10.2013, 20:11:40
На 2167 не му ли работи ел. табелата, че никога не се движи с включена?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 23.10.2013, 22:29:14
Еми не са лоши като цяло О 345 Г, макар че са орязани от всякъде от екстри и оставени до гол салон с пластмаса, но за нашите вандали толкова. Зимата са топли, тихи и бързи са, побират много хора. 3585 ми изглежда от най-поддържаните.

Да не те бърка че си с електронна карта, няма проблем да се качиш и в автобус с нея, те си знаят като мине проверка че няма къде да се маркира. По същия начин до скоро като имаше хартиени месечни карти с нея ме пускаха в метрото.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: emo on 24.10.2013, 14:05:34
На 2167 не му ли работи ел. табелата, че никога не се движи с включена?

Не работи, също както и на 2161, 2163, 2166 и 2169.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: pepi1997 on 24.10.2013, 16:08:09
На 2167 не му ли работи ел. табелата, че никога не се движи с включена?

Не работи, също както и на 2161, 2163, 2166 и 2169.
И на 1101, 1105
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 27.10.2013, 12:39:48
За съжаление поддръжката в "Земляне" е на много ниско ниво. Разликата между 19-та серия 0 345 С S и на автобусите от същия модел в "Карат С" е доста голяма, макар че и автобусите на Карат не са безпроблемни, но поне изглеждат по-добре, докато при землянските от всички страни лъха лоша поддръжка. Не е нужно да изброявам счупените брони, некачествената боя, лошо поправени щети от ПТП-та, заключването на задните им капаци с катинари, вериги, реценца и всякакви други самоделни грозотии, които не могат да се видят дори при едни от най-критикуваните откъм поддръжка и в същото време по-стари от тях автобуси, а именно белите манове на "Малашевци", които в настоящият момент благодарение на доброто пребоядисване изглеждат доста по-добре от мерцедесите 19-та серия в "Земляне". 17-та серия 0 345 S също са зле. Най-добре би било в момента да се обърне внимание точно на тези два модела, защото 0 305-тиците така или иначе ще си заминат или състоянието им, или поне на някои от тях, ще се влоши до такава степен, че няма да има начин да ги закърпят и изкарат отново на линия и тогава публично ще лъсне факта, че автобуси на повече от 10 години изглеждат по-зле от автобуси на повече от 20, защото някои MB 0 345 S и 0 345 Conecto S изглеждат така още отсега в сравнение с някои 0 302-ки и дори спрямо съчленените си сабратя, които изглеждат с поне няколко години по-нови.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: pepi1997 on 27.10.2013, 17:01:00
В Карат сменят с оригинални части, а в Земляне - каквото имат в склада. А пари за нови - няма.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: KRAKOMOBILA on 27.10.2013, 19:02:53
Дали поддръжката на 11** и 19** е еднаква ? Определено дългите изглеждат доста по-добре. На какво се дължи това ?
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: dimi on 28.10.2013, 08:44:08
Дали поддръжката на 11** и 19** е еднаква ? Определено дългите изглеждат доста по-добре. На какво се дължи това ?
На това, че ги пускат предимно по 83 и 11,  а не където им падне ( както е при единичните). Не ги пускат по черни, селски и планински пътища. Пък и 83 и 11 са две от най-дългите и натоварени линии . Ако купят нови рейсове и ги пуснат по тях, а старите ги разпилеят сигурно и те бързо ще се скапят.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: AGENT 006 on 28.10.2013, 08:49:50
Може би за това има влияние и това, че 11хх се движат само по едни маршрути, които са опознати откъм терен, трафик, опасности от ПТП и наличие на вандали на определени места, които могат да извършат набези въбху автобусите, докато 19хх се движат общо взето навсякъде. Има и основателна причина, да поддържаш автобуси, които се движат само по един маршрут, който не е познат с особени вандалски прояви(нито за 83, нито за 11 съм чувал или чел за някакви особени набези, а и за тежки ПТП-та с 11хх не съм чувал). Мисля, че въпросната разлика спрямо автобусита на Карат за мерцедесите от 19хх е възникнала още, когато всички бяха в четвърта автоколона и се движеха по 111. Това е линия с огромен пътникопоток(не че 83 и 11 са с малък, но те поне са със съчленени автобуси, а 111 се пука по шевовете в пикови часове), драскачи, вандали, има много повече опасности от ПТП-та и ако сравните сегашните 18хх със същите на Карат ще видите същата голяма разлика, която се наблюдава между 19хх и старите мерцедеси на Карат и между 19хх и 11хх.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: dimi on 28.10.2013, 08:58:34
Може би за това има влияние и това, че 11хх се движат само па едни маршрути, които са опознати откъм терен, трафик, опасности от ПТП и наличие на вандали на определени места, които могат да извършат набези въбху автобусите, докато 19хх се движат общо взето навсякъде. Има и основателна причина, да поддържаш автобуси, които се движат само по един маршрут, който не е познат с особени вандалски прояви(нито за 83, нито за 11 съм чувал или чел за някакви особени набези, а и за тежки ПТП-та с 11хх не съм чувал). Мисля, че въпросната разлика спрямо автобусита на Карат за мерцедесите от 19хх е възникнала още, когато всички бяха в четвърта автоколона и се движеха по 111. Това е линия с огромен пътникопоток(не че 83 и 11 са с малък, но те поне са със съчленени автобуси, а 111 се пука по шевовете в пикови часове), драскачи, вандали, има много повече опасности от ПТП-та и ако сравните сегашните 18хх със същите на Карат ще видите същата голяма разлика, която се наблюдава между 19хх и старите мерцедеси на Карат и между 19хх и 11хх.
Е да,  111 е много по-проблемна линия от 11 и 83 ( що се отнася до пътникопоток). За това дори доста от 11хх са по-поддържани от 18хх. Друга причина е, че дългите са недостатъчни и от " Земляне "  и се полагат повече грижи за тях, отколкото за единичните. В темата за вандализма се споменава, че са нямали време да изчистят 1116, защото още 8 дълги били на ремонт, и за това го пуснали на линия така с графитите.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: Ivo on 28.10.2013, 09:00:54
Съчленените Конекта дойдоха 2-3 години  по-късно, демек са малко по-нови, а това са  няколко десетки хиляди километра по-малко, единичните бяха претоварвани доста години по 111, като бяха пуснати по линия за съчленени автобуси единични.

Нормално за 12-13 години да са се позхабили, автобус е все пак и за работа се използва, минават хиляди хора през него.  И през вас да минаваха няколко хиляди човека на ден щеше да стане така, и с колата си да возехте нон-стоп хора щеше да изглежда по-този начин.

На мен ми харесват също и О 302 Т, доста корави машини ми изглеждат, а пък и единствено те се справят с линия 66. Според мен от тях задължително трябва да останат 5-6 автобуса за 93 и 66. На О 305-ците съм им свикнал за това ми харесват, ясно че са за брак, ама като няма друго са добре.

Не е лошо да има малко автобуси в повече, за резерви, за извънредни ситуации, ако решат дай боже за нови линии, намаляване на интервал на движение и подобни работи.
Title: Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
Post by: ozzy on 28.10.2013, 14:51:10
Старите Конекта се разбиха много по Околовръстното, тогава още не беше разширено и беше доста разбито, помня, че изходът на Малинов към Околовръстното стоеше година и нещо с изровен асфалт. Тъй че при тези лоши условия се справиха доста добре. По 64, където ги пускат, също са много разбити улиците, говорих си веднъж (преди 3-4 години) с един шофьор на 18хх и той разказваше, как го е боляло сърцето за автобуса, че трябва да го кара по тия разбити павета няколко дни :/
Отделно, че явно нямат части и поддръжката е лоша, кърпят се и се бояди