Градски транспорт - София

Метро => Метродиаметри => Метродиаметър 3 => Topic started by: RADOCVET on 28.07.2015, 19:05:17

Title: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: RADOCVET on 28.07.2015, 19:05:17
Избраха изпълнители за трети метродиаметър (http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2580960)

Quote from: infrastructure.bg
Излезе класацията за избор на изпълнител за трети метродиаметър по обособени позиции.

Изпълнител на позиция 1 участъкът от км 11+966 до км 8+996 с 2 метростанции е Обединение "Метро-3-2014"ДЗЗД, съставено от фирмите "Монолит София" , "Балканстрой" АД и "Балканстрой София" 47 774 281.88 (най-ниска цена).

Изпълнител на позиция 2 от км 8+996 до км 6+561 с 3 метростанции е ДЗЗД "Метро Билд Център", състоящо се от фирмите "Джи Пи Груп", "Станилов" ЕООД, "Интер Про" ООД, "БИАС – М" ЕООД, подизпълнител с 10% е "Старт Инженеринг" АД 93 895 303 (най-ниска цена)

Изпълнител та позиция 3 учъстъкат от км 6+561 до км 4+950 с 2 метростанции е Обединение "Метро строителство", съставено от фирмите "Трейс Груп Холд", "Евро Алианс" и "Инжпроект" ООД 75 582 112 (най-ниска цена)

Изпълнител на позиция 4 - дългия тунел с ТБМ, е "Гражданско дружество ДВУ", обединяващо фирмите "Доуш иншаат ве тинджарет" АД, "ВИА Конструкт Груп" ЕООД и "Ултрастрой" ЕООД" 195 231 553.91 лв.

Турският гигант "Гюлермак" е отстранен от участие и обжалва. Отстранени са още 3-ма участника, които не бяха допуснати до отваряне на цени.

Отстранени още преди отваряне на ценовите оферти са и други трима участници:
- ДЗЗД "Метрополитен 2015", (фирмите ГБС АД, "ИСС – Интегрирани Строителни Системи" ЕООД , "Сиенит" ООД, "Ем Еф Бетони", "Грунд 1" ООД, ЕТ "Маргарита Борисова" и "Ателие Серафимови"), подизпълнител "Старт Инженеринг"АД.
-Обединение "Метро 3 парк Заимов ДЗЗД", състоящо се от "Конструкциони Сан Хосе" АД, Испания, ЕЛ ДУ – Испания, "КАФ Транспорт Инженеринг" ЕООД, "СК-13" и "Пътпроект".
-"Метро София 2015" ДЗЗД, обединява "Гранди Лавори Фикосита" (Grandi Lavori Fincosit It.), Сели Овърсийз (Seli Overseas It.) и "Христо Стефанов Стефанов" ЕООД.


Таблица на цените по позиции
Позиция Индикативна цена Участник Цена без ДДС в лв.

Позиция 1 е от км 11+966,34 (стартова шахта на ТПМ) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 метростанции: МС 12 при "Гешов" и "България" и МС 14 при ул. "Житница" и бул. "Цар Борис ІІІ" 60 млн. лв.   2. ДЗЗД "Метрополитен 2015", (фирмите ГБС АД, "ИСС – Интегрирани Строителни Системи" ЕООД , "Сиенит" ООД, "Ем Еф Бетони", "Грунд 1" ООД, ЕТ "Маргарита Борисова" и "Ателие Серафимови"), подизпълнител "Старт Инженеринг"АД недопуснат до отваряне на цена
6. Обединение "Енерго Метро 3" с фирмите "Енергоремонт Холдинг" АД и "Гранди Лавори" (Grandi Lavori It.) 71 313 313
9. Обединение "Геометро – СК" , включващо фирмите "Геострой" АД, "СК – 13", "Геотехмин" ООД и "Метропроект" ООД), подизпълнител с 25% е "Старт Инженеринг" АД 49 500 001
13. Обединение "Метро България", в което влизат фирмите"Трейс - София" и "Евро Алианс Геотехника" 65 012 023
14. Обединение "Метро - 3 - 2014" ДЗЗД, включващо фирмите "Монолит София" , "Балканстрой" АД и "Балканстрой София" 47 774 281.88 (най-ниска цена)
Позиция 2 е от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 метростанции: МС 9 на Попа, МС 10 при НДК и МС 11 при "Петте кьошета" и бул. П. Славейков" 70 млн.лв. 4. ДЗЗД "Метро Билд Център", състоящо се от фирмите "Джи Пи Груп", "Станилов" ЕООД, "Интер Про" ООД, "БИАС – М" ЕООД, подизпълнител с 10% е "Старт Инженеринг" АД 93 895 303 (най-ниска цена)
5. Обединение "Метро център" ("Евроалианс Инженеринг" АД, "Пи Ес Ай" АД и инж. Данаил Стефанов Балев) 96 026 518
Позиция 3 е от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 метростанции и тунелен участък: МС6 при Малък градски театър "Зад канала", МС 8 при "Орлов мост" 80 млн.лв.
10. Обединение " Метро строителство" с фирмите "Трейс Груп Холд", "Евро Алианс" и "Инжпроект" ООД 75 582 112 (най-ниска цена)
11. Обединение "Метро 3 парк Заимов ДЗЗД", състоящо се от "Конструкциони Сан Хосе" АД, Испания, ЕЛ ДУ – Испания, "КАФ Транспорт Инженеринг" ЕООД, "СК-13" и "Пътпроект" недопуснат до отваряне на цена

Позиция 4 е тунелен участък изпълняван с тунелно-пробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта) 200 млн. лв.   1. "Гражданско дружество ДВУ", обединяващо фирмите "Доуш иншаат ве тинджарет" АД, "ВИА Конструкт Груп" ЕООД и "Ултрастрой" ЕООД" 195 231 553.91
3. ДЗЗД "СМ Метро 4" ( "Метростав" - Чехия, "Метропроект - Прага" и "Станилов Инженеринг"), подизпълнител "Старт Инженеринг" АД 234 567 890
7. Обединение "ДЗЗД Консорциум "София Метро Лайн 3", съставена от СССС (Чи Чи Чи Чи – Китай) и "Трейс - Бургас" 203 838 672
8. "Метро София 2015" ДЗЗД, обединява "Гранди Лавори Фикосита" (Grandi Lavori Fincosit It.), Сели Овърсийз (Seli Overseas It.) и "Христо Стефанов Стефанов" ЕООД недопуснат до отваряне на цена
12. Gulermak, Турция 152 994 801(най-ниска цена) - отстранен след оглед на цените.

Очевидно къртицата, прокопала МД2 ще копае и МД3.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: viktorlc on 29.07.2015, 02:11:25
Не, няма. Нова ще е (или друга - втора ръка). Софийската къртица я продадоха в Китай, където ще си я преоборудват за техни нужди.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: assen55 on 29.07.2015, 14:15:44
На къртиците само режещата глава и щита са чисто нови. Всичката друга каратия, особено за такива малки проекти, е рециклирана. Това важи за Херенкнехт машините.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: mi6kina on 04.09.2015, 00:01:49
Изграждането на метростанцията при бул. България и бул. акад. Иван Гешов ще бъде съвместено с изграждането на кръстовището на две нива, което ще започне в края на 2015г.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1489707
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 11.01.2016, 11:05:43
Търсят изпълнител на станция от трети метродиаметър (http://sofia.dir.bg/news.php?id=21411238)

Quote from: dir.bg
Столичното общинско дружество “Метрополитен” ЕАД обяви още една обществена поръчка за строителството на участък от третия метродиаметър в София.

Компанията търси изпълнител на първата метростанция от новото трасе, чието изграждане се планира да започне в края на този месец, както и релсовия път към следващата станция при Орлов мост.

Първата станция от новия участък на метрото се предвижда да е при “Малък градски театър зад канала”.

Изпълнителят трябва да извърши проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на станцията, включително конструктивни, архитектурни и довършителни работи, релсов път, ел. механична част, в т.ч. ВиК, ОВиК, асансьори и ескалатори, ел. инсталации, телекомуникации, система за контрол и таксуване на пътници.

Предвижда се разгънатата застроена площ на станцията да е малко под 5 хил. кв.м, дължината – над 114 м, ширината – почти 17 м, като всеки перон ще е с ширина от 4,2 м.

Изпълнителят трябва да проектира, изгради и въведе в експлоатация и релсовия път в тунела към следващата станция, което включва конструктивни работи, релсов път, контактна мрежа, ВиК, ел.инсталации, телекомуникации, както и доставка и монтаж на оборудване за междустанционните съоръжения в участъка.

Индикативната стойност на дейностите възлиза на 45 млн. лева без ДДС. Кандидатите могат да подават оферти до 1 март, като за същия ден е предвидено и отварянето на офертите.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: mi6kina on 18.01.2016, 02:15:26
Quote
Част от софийския бул. “Патриарх Евтимий” ще бъде затворен за движение над 2 месеца заради старта на строителството на третия лъч на метрото. От втората половина на януари до края на март движението по него ще е само в двете средни ленти, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

По булеварда ще се строят две станции. Едната е в участъка от бул. “В. Левски” до ул. “Хан Крум”. Там се затварят северната лента и южната част на пътя. Затваря се и изходът на ул. “Данте” на булеварда, като тя ще стане двупосочна. Тролейбусните маршрути не се променят, но спирката срещу кино “Одеон” се измества след кръстовището с ул. “Хан Крум”. Променя се и маршрутът на тролейбусна линия 7 - от “Люлин 3” по маршрута си, бул. “Сливница” до пл. “Сточна гара”.

Другата метростанция ще се строи в участъка на булеварда от бул. “Витоша” до ул. “Княз Борис I”. Там също ще се затворят северната лента и южната част на пътното платно. Движението ще е в двете средни ленти. Затваря се и пресичането на булеварда с ул. “Цар Асен”. Тя става двупосочна в участъците до ул. “Гургулят” от юг и до ул. “Хан Аспарух” от север.

По ул. “Г. Софийски” от бул. “П. Славейков” до ул. “К. Иречек” ще се строи друга от 7-те нови станции. Там обаче ще се изгради временно пътно платно и движението няма да се промени. Измества се обаче спирката пред Александровска болница - преди кръстовището с ул. “К. Иречек”.

- See more at: http://novinite.bg/articles/104776/Zatvaryat-dve-platna-ot-Patriarh-Evtimij-zaradi-tretiya-lach-na-metroto#sthash.05NEqsub.dpuf

http://novinite.bg/articles/104776/Zatvaryat-dve-platna-ot-Patriarh-Evtimij-zaradi-tretiya-lach-na-metroto
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 20.01.2016, 11:55:59
Ето нагледно ВОД при изграждането на новите станции по МД3. Прави впечатление че ул. Силистра се затваря и ул. проф. милко Бичев става двупосочна. Ще се изгради тролейбусна мрежа по ул. Григор Начевич, както и свтофар с бул. Гешов.


(http://sofia.bg/pressecentre/foto/VOD-E1-914x1600.jpg)

(http://sofia.bg/pressecentre/foto/VOD-MS9-E2_4-620x1400%281%29.jpg)

(http://sofia.bg/pressecentre/foto/VOD-MS10-E2_2-620x1600.jpg)

(http://sofia.bg/pressecentre/foto/VOD-MS11-E2_3-620x1600.jpg)

(http://sofia.bg/pressecentre/foto/VOD-MS12-E3-914x1600%281%29.jpg)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: blagun on 20.01.2016, 19:50:25
Ще се изгради тролейбусна мрежа по ул. Григор Начевич, както и свтофар с бул. Гешов.
Най-добре ще е Начович да остане чисто тролейна, а по Урвич да е двупосочно движението със съответни ограничения на паркирането.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Stahlgewitter on 20.01.2016, 19:58:07
Тя каквато е тясна Начович друго решение няма. Обаче остава въпроса и как от Урвич ще се качват на Дойран. Може би Булаир и Тумба да се направя едно посочни.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 20.01.2016, 21:10:31
Интересно е как  от ул. Кюстендил тролея ще продължава по ул. Отечество и след това по Начевич към Гешов.
В обратна посока се движи по Гешов, след това по стеснения участък на бул. България (сигурно на дизел) и после ще се включва към Кюстендил.
ПС: Тролейбусното трасе е отбелязано с тройни сини черти. С червени тройни черти е автобусното движение.  :)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Stahlgewitter on 20.01.2016, 21:38:18
Интересно е как  от ул. Кюстендил тролея ще продължава по ул. Отечество и след това по Начевич към Гешов.
В обратна посока се движи по Гешов, след това по стеснения участък на бул. България (сигурно на дизел) и после ще се включва към Кюстендил.
ПС: Тролейбусното трасе е отбелязано с тройни сини черти. С червени тройни черти е автобусното движение.  :)
Какъв проблем виждаш троля да продължава от там?
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: AGENT 006 on 20.01.2016, 21:48:43
Има един остър и тесен ляв завой, където тролеите няма как да не навлизат в насрещното. Трябва да се постави временен светофар там, но според мен няма да е толкова сериозен проблем. Завоят на "Начевич" и "Гешов" също е доста остър, но и там биха се справили.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 21.01.2016, 07:42:28
Интересно е как  от ул. Кюстендил тролея ще продължава по ул. Отечество и след това по Начевич към Гешов.

Ще се изгради нова ККМ. На схемата е отбелязано.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: maniak on 21.01.2016, 07:46:18
Има един остър и тесен ляв завой, където тролеите няма как да не навлизат в насрещното. Трябва да се постави временен светофар там, но според мен няма да е толкова сериозен проблем. Завоят на "Начевич" и "Гешов" също е доста остър, но и там биха се справили.
Според схемата улицата става еднопосочна. Светофар няма да е необходим.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: mi6kina on 23.01.2016, 02:46:12
Днес минах в района. Слагат се ограждения :)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: mitakis on 25.01.2016, 16:04:00
Огражденията са на ВиК изкоп - свързвали са тръби за новопостроената сграда, която се намира на Начевич и Гешов.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Stierlitz on 25.01.2016, 20:14:42
Проекта за депото в Земляне на "два етажа" е коренно променен.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: G.G.F.H. on 02.02.2016, 22:15:39
Привет, доколкото имам представа, по "Житница" ще се работи от този месец - днес забелязах и ограда от едната страна точно след "Красно село". Знае ли се вече конкретна дата за започване? Всички стари едноетажни къщи ли заминават?
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 02.02.2016, 23:45:00
Проекта за депото в Земляне на "два етажа" е коренно променен.
Какви са големите промени в проекта?
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Stahlgewitter on 10.02.2016, 09:17:29
На картата на сайта на Метрополитен все още фигурира станция 13 на кръстовището на Дойран и Кюстендил. Ще има ли станция там или не?
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: viktorlc on 10.02.2016, 10:23:36
Няма да има.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: viktorlc on 14.02.2016, 22:30:37
Поставена е контактната мрежа на тролейбусите от Кино Одеон до Петте Кьошета. Поставена е кръстовка на ул. Раковска. Мрежата е нова, но не е още опъната. Стара е тази в подлеза - силно е окислена - ще цвърчи доста докато тролейбусите изтъркат окислението. Поставени са стълбове и за стрелка преди Петте Кьошета. Предстои реконструкция и на контактната мрежа на двете кръстовища.
Решение за десен завой от Раковска към тунела на тролейбусите не се вижда още. Контактната мрежа не е пипана за това направление.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: vasko on 18.02.2016, 20:13:34
Добре де! Нямаше ли някакъв друг вариант за временна организация, който да не включва двупосочно движение в тунела (и променяне на ТМ6)?

Например: От кръстовището бул. "Васил Левски"/ул. "Граф Игнатиев" :arrow: направо по бул. "Васил Левски" :arrow: надясно по ул. "Георги С. Раковски" :arrow: наляво  по бул. "Патриарх Евтимий" :arrow: наляво по бул. "Витоша" :arrow: надясно бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" :arrow:  по локалното до тунела (на което се обръща посоката на движение) :arrow: кръстовище "Петте кьошета" :arrow: и по маршрутите.

Разбира се, частта по бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" и локалното до тунела ще се използва само от тролейбусите. Частните автомобили да си търсят други алтернативи.

Единствено ще трябва да се премахне една малко островче и няколко кофи за боклук, както и да се поставят малко знаци. Също така да се прецени има ли смисъл от изграждане на ККМ или може тролейбусите да преминават на дизел по  бул. "Витоша" и бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" (другите учасътци си имат мрежа).

;)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: blagun on 19.02.2016, 00:08:03
Северниян локал на Скобелев надали е достатъчно широк за тролей, надали и стълбовете ще поемат ККМ току до прозорците на хората.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: V.Peichev on 19.02.2016, 09:47:07
Патриарх Евтимий няма ли да е затворен между Раковски и Витоша? :rolleyes: Също така локалното на Скобелев е прекалено тясно за тролеи, няма достатъчно място за разполагане на стълбовете за контактната мрежа.  :rolleyes: Все пак за безопасност трябва да има някакво отстояние на мрежата от сградите, не виждам място за такова. :rolleyes:
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 19.02.2016, 12:02:27
Не виждам причина да се затваря Патриарха в участъка Раковски и Витоша, тунела там ще се копае от TBM. А това за локалните на Скобелев, на теория е възможно, на практика почти невъзможно. Но дори и да можеше да се случи, живущите щяха да са много "щастливи", ако от едната страна има 2 трамвайни линии, а от другата минимум 1 тролейбусна.  :crazy:
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: vasko on 19.02.2016, 17:56:57
Според мен, локалното е достатъчно широко за тролейбус. ;) Да, съгласен съм, че е тесничко, но при преминаване с повишено внимание не би имало проблеми. :)

Относно ККМ, и аз мисля, че би било трудно да се постави точно там. Но защо трябва да се поставя? Нали София притежава тролейбуси с автономен източник на енергия? Може водачите да слизат, докато тролейбусът е спрял на спирка "НДК" и да откачат прътовете. След това преминават наляво по бул. "Витоша" и  надясно бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" и по локалното на дизел, след това пресичат "Петте кьошета" и тогава се закачат обратно на мрежата докато са спрели на спирка "Бул. Прага" в съответната посока.  ;)


Според мен, е много важно да се обмисли вариант, който изключва двупосочното движение в тунела, тъй като същото би създало следните негативни резултати:
:arrow: Много висока потенциална опасност от инциденти.

Може някога, когато са проектирали тунела да са предвидили, че той може да се използва двупосочно при извънредни ситуации, но смятам, че това изобщо не е актуално днес, при сегашните нива на трафик и джигити по българските улици.

:arrow: Замърсяване и отравяне с вредни газове.

Както всички очакваме, ако се пусне двупосочно движение в тунела, то вътре ще има почти константни задръствания. Двигателите с вътрешно горене отделят много по-вредни и токсични газове, когато работят на празен ход. Не съм запознат дали тунелът има вентилационна система, но дори и да има, тя сигурна е стара или дори не работи. Натрупването на вредни газове може да натрови някои от чакащите хора на спирката. Също така може част от големия обем изгорелите газове да се пренася през двата тунела към подлеза пред НДК и да обгазява хората там...

:arrow: Сериозно влошаване на спазването на разписанията на значителна част от тролейбусните линии в София.

:arrow: Доста трудно за реализация двупосочно движение на тролейбуси по ул. "Георги С. Раковски" между бул. "Патриарх Евтимий" и бул. "Васил Левски" и още по-сложен и труден десен завой към тунела...

:arrow: Няма да има спирка "НДК" в посока кръстовище "Петте кьошета".

:arrow: Поради горното - влошаване (или направо - загуба) на връзката между тролейбусните линии (в едната посока) и метрото.

:arrow: "Временно" закриване на трамвайното трасе през тунела, което както много хора очакваме, може да се окаже за постоянно. :/

Но дори и да можеше да се случи, живущите щяха да са много "щастливи", ако от едната страна има 2 трамвайни линии, а от другата минимум 1 тролейбусна.  :crazy:
Тролейбусите са много по-приемлив вариант от трамваите. Почти не вдигат шум.  ;)

А между другото, линиите са 5 - ТБ1, ТБ2, ТБ5, ТБ8 и ТБ9. :rolleyes:
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: V.Peichev on 19.02.2016, 18:21:25
Двупосочното движение по Раковски и завоят към тунела не са проблем, ако няма паркирани автомобили - вероятно ще се наложи поне първите няколко седмици да дежури паяк.  :rolleyes: Входът на тунела откъм Левски наистина е тесен и няма как да бъде разширен и неизбежно ще има задръствания при двупосочно движение, но локалното на Скобелев е твърде тясно за тролейбуси особено съчленени.  :rolleyes: На теория може би е възможно промушване с минимална скорост на дизел, но е прекалено опасно и сложно за изпълнение от водачите и забавянето няма да е много по-малко отколкото в тунела. :rolleyes: Също тролейбусите ще се задържат от спиращи в участъка автомобили и ще се наложи да има дежурен паяк за да не се допусне паркиране аналогично на случая с двупосочното движение по Раковски. :rolleyes:
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: blagun on 19.02.2016, 21:06:15
Аз не мога да си представя по-сериозно влошаване на ТБ-линиите от пресуканица по Раковска-Патриарха-Витошка-Скобелев. Плюс преход на дизел. И всичко това - вместо директен транзит през тунела. Коментарите просто са излишни. Пък и вече посочих - двупосочно движение вече имаше през 1984, от онзи период е силно корозиралата ККМ в тунела. Е, тогава нямаше съчленени тролеи, но ако е такъв проблем, може ТБ2 и 9 да си разменят депата и Депо Искър да поеме деветката с къси Шкоди. Така или иначе двупосочно движение по Раковска има между В.Левски и Патриарха.

Това за газовете в тунела си е чиста демагогия. Тунелът е с голямо сечение, а и с трети изход откъм Нансен. Той би се замърсявал от тръгващи/спиращи возила с ДВГ - то чакащите на кръстовището на Петте ще са извън тунела. За тапите механизмът е ясен - първата седмица ще ги има, а по-нататък хората ще си намерят други варианти и положението ще се облекчи.

Колкото до усвояването на трасето на шестицата - дали тролеите ще идват от локала или от тунула - габаритът на кръстовището на Петте си е все същият. Така че минаване на тролеите по локала не променя нищо.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: vasko on 21.02.2016, 02:33:28
Пък и вече посочих - двупосочно движение вече имаше през 1984, от онзи период е силно корозиралата ККМ в тунела.
Не смятате ли, че има огромна разлика между 1984 година и днес? - по две направления: ниво на трафика и процент джигити (или с други думи - водачи, които са склонни масово да нарушават правилата) от всички водачи.

Това за газовете в тунела си е чиста демагогия.
На мен лично ми е прилошавало леко от изгорелите газове, докато чакам на спирките в тунела. И това се е случва само при наличие на преминаващи автомобили.

А доколкото знам, изгорелите газове от движещ се автомобил са по-малко токсични от тези, които се произвеждат от престояващ автомобил.

Колкото до усвояването на трасето на шестицата - дали тролеите ще идват от локала или от тунула - габаритът на кръстовището на Петте си е все същият. Така че минаване на тролеите по локала не променя нищо.
Моята идея е тролейбусите да слизат по северния локал на бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" и след това да използват само лентата с паркиралите автомобили, които се виждат в дъното на този линк (https://www.google.bg/maps/@42.6884495,23.3154194,3a,55.4y,321.61h,85.9t/data=!3m4!1e1!3m2!1sADkpZNf4jW2RporMpWP5sQ!2e0). Това трасе ще е резервирано само за тролейбуси и ще е абсолютно забранено за частни автомобили.

По този начин, нищо няма налага каквито и да е временни организации и промени в тунела. И така движението там може да си остана както е и сега (това включва и трамвая). ;)

А нищо не казахте относно факта, че много дълъг период от време няма да има спирка "НДК" в посока "Петте кьошета" и съответната връзка с метрото ще изчезне.


Надявам се, че не приемате думите ми като заяждане, ами като цивилизована дискусия.  :)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 21.02.2016, 08:53:05
Това трасе ще е резервирано само за тролейбуси и ще е абсолютно забранено за частни автомобили.

Toва трасе е част от градския ринг. Напълното му затваряне е абсолютно недопустимо и би причинило огромни проблеми в района. Честно казано спирката в тунела на мен ми се струва напълно излишна, така че ако нивата на замърсяване са повишени спокойно може да се закрие.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 21.02.2016, 16:56:36
Поставена е контактната мрежа на тролейбусите от Кино Одеон до Петте Кьошета. Поставена е кръстовка на ул. Раковска. Мрежата е нова, но не е още опъната. Стара е тази в подлеза - силно е окислена - ще цвърчи доста докато тролейбусите изтъркат окислението. Поставени са стълбове и за стрелка преди Петте Кьошета. Предстои реконструкция и на контактната мрежа на двете кръстовища.
Решение за десен завой от Раковска към тунела на тролейбусите не се вижда още. Контактната мрежа не е пипана за това направление.
Тези дни беше оптегната мрежата и вече не виси така. Все още на кръстовището с Раковска не е поставена втора стрелка. Съдейки от бъдещото 2х2 трасе, всички паркоместа по Васил Левски ще отпаднат и ще се постави светофар на Шести Септември и Васил Левски.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 25.02.2016, 17:25:33
Бях прав, днес подготвят кръстовището на Васил Левски и 6 Септември за светофарна уредба.  :)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: София 70 on 25.02.2016, 17:32:39
Като ,че ли от 28.02 няма ад има промени в маршрута на 6 - та линия.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: elbi on 25.02.2016, 17:34:53
Бях прав, днес подготвят кръстовището на Васил Левски и 6 Септември за светофарна уредба.  :)
Аз се чудя т.като 6 септември е еднопосочна и то в посока от Патриарха към Васил Левски, дали няма да прекарат оттам тб9 в посока НДК вместо  да правят двупосочна Раковска.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: UMSofia on 25.02.2016, 21:36:02
Продължавам да не разбирам, какво толкова ще спечелят от закриването на трамвай 6, освен връзката с Фритьоф Нансен? Пускате си двупосочно движение в тунела, евентуално закривате спирката на тролеите в тунела, ако затапва движението и готово. Защо трябва да спирате трамвая? Отдавна са и дигнали мерника на шестицата и сега си намериха удобен повод. Васко е прав за изгорелите газове, хич не е демагогия това Благуне. Дългосрочната цел на общината е, да замени трамвайното движение в тунела с автомобилно. Ако "Спаси София" не бяха вдигнали шум, шестицата вече щеше да е в историята. А като заместваш трамвайно движение с автомобилно се влошава качеството на атмосферния въздух. Не виждате ли как лъжат и мажат от общината? И докато ние тук умуваме, управниците бавно но сигурно си постигат целите.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 25.02.2016, 22:01:57
Аз се чудя т.като 6 септември е еднопосочна и то в посока от Патриарха към Васил Левски, дали няма да прекарат оттам тб9 в посока НДК вместо  да правят двупосочна Раковска.
Не зная дали ще го направят, защото не са опъвали ККМ, а и не са подготвили участъка за такава (става дума по 6 септември).
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 25.02.2016, 22:21:16
Възможността за минаване на дизел също не е за пренебрегване.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 25.02.2016, 23:24:12
Така е, също ще е интересно как ще направят спирките по Васил Левски. Ако има тролейбуси на дизел, то трябва да предвидят някакво място на което тролейбусите да могат да спират и безопасно да превключват на дизел (откачат прътите).
Преди да пуснат двупосочното движение по Васил Левски, ще трябва да ремонтират изцяло зоната в която сега се паркира, защото е в окаяно състояние и ще е доста затруднено движението ако пуснат трафика по нея.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: V.Peichev on 25.02.2016, 23:25:43
Няма смисъл - достатъчно е да се забрани паркирането по Раковски и да се осигури дежурен паяк поне за първите няколко седмици. При изпълнение на тези условия двупосочното движение по Раковски с разминаване и завоят към тунела  с използване на съществуващата контактна мрежа няма да са никакъв проблем. :)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: AGENT 006 on 26.02.2016, 08:02:10
Нещо ми се струва, че оградената строителна площадка на "Орлов мост" е прекалено малка за цяла станция. Това само стартова площадка ли е и ако е какво се предвижда за след това?
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 26.02.2016, 11:49:18
Това е технологичен отвор (или както се нарича). Самата станция ще се намира под Княжеската градина и ще се строи подземно, подобно на Сердика 2.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 26.02.2016, 12:47:35
Точно - технологичен отвор.  :)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: velinio on 26.02.2016, 13:57:27
Преди малко минах по Житница. Затворили са югозападното платно в района на гаража Земляне и движението се осъществява в другото платно, а по оградата малко по-нагоре в посока Красно село вече са нашарили един графит "Няма хляб", но нямаше как да го снимам. :D
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: elbi on 26.02.2016, 17:48:51
Това е технологичен отвор (или както се нарича). Самата станция ще се намира под Княжеската градина и ще се строи подземно, подобно на Сердика 2.
Казва се работна шахта.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: bigblondewolf on 31.05.2016, 14:12:14
Щеше да е интересно ако има някъде информация докъде е стигнала къртицата. Някой знае ли с каква скорост се движи и къде се намира в момента?
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: fgm on 31.05.2016, 14:44:37
Къртица на есен с песен.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: difian on 31.05.2016, 16:48:17
Щеше да е интересно ако има някъде информация докъде е стигнала къртицата. Някой знае ли с каква скорост се движи и къде се намира в момента?
Ето тук е! (https://www.google.bg/maps/@48.3578738,7.7759916,1050m/data=!3m1!1e3)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: mita6ki on 05.06.2016, 14:29:30
   Знаете ли вече колко дълбока ще е станцията на Орлов мост и тя ли ще бъде най-дълбоката в София? Ще има ли други дълбоки, примерно НДК?
   Ще има ли станция до ул. Шипка или е отпаднала до далечното разширение в Гео Милев?
   
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 05.06.2016, 15:20:14
Няма да е най-дълбоката, като водещата все още ще е Баучер. От МД3 най-дълбока, би трябвало да е тази при Красно село, заради голямата денивелация. До колкото си спомням станциите ще са на дълбочина около от 16-17 до към 20 метра, като на различни места ще са с различна дълбочина.
НДК и тунела и ще е на дълбочина от 19 метра, пак по спомен.
А най-дълбоката част на станцията при Красно село е - 23 метра.

Станция до ул. Шипка няма да има. Там ще е бъдещото разклонение за Слатина и Арена Армеец.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: jordan on 29.10.2016, 08:26:35
Първите компоненти на новия ТПК "Витоша" са вече доставени!
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 17.05.2017, 17:40:44
В подлеза на Патриарха при МС НДК, са започнали да работят по пробиване на вход към МС НДК 2 от 3 МД.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: New_Passenger on 23.05.2017, 10:54:43
Интересно как ще се осъществява връзката с МД3 там - нали трябва да бъде в платената зона. Къде точно ще е трансферният коридор? И на МС СУ къде ще бъде връзката МС Орлов мост?
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 23.05.2017, 11:30:25
Връзката на Орлов мост ще е през траволаторите.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: blagun on 23.05.2017, 16:13:28
Коридорът с траволаторите ще влезе в платената зона. Да се надяваме на по-регулярната им работа, но при всички случаи връзката ще отнема 3-4 минути.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 23.05.2017, 22:47:25
На НДК ще трябва да местят каса и да захранят единия от изходите с турникети и автомати. Но въпроса е че има как да се изгради платена и неплатена зона.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: New_Passenger on 24.05.2017, 13:20:49
Ако траволатора става платен това означава че на изхода откъм Орлов мост турникетите и касата ще бъдат преместени непосредствено до изхода.
Само на НДК все още не си представям как ще се осъществява трансфера.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: fafan on 24.05.2017, 14:04:27
В момента траволаторите се подменят изцяло, надявам се за сметка на изпълнителя, а не за наша. Явно старите са били пълни боклуци и за това дефектираха толкова често. Остава обаче един изход пред Паметника на Съветската армия който не ми е ясно как ще се впише в цялостната схема с касите в новата обединена платена зона. За отделна каса е твърде незначителен, а да се затвори изцяло ще е просто глупост.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: New_Passenger on 24.05.2017, 14:14:25
Точно това имам предвид, след като траволаторите попадат в платената зона, касата с турникетите няма как да остане на същото място. Логично е да се премести пред самия вход.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 24.05.2017, 16:24:03
...
Само на НДК все още не си представям как ще се осъществява трансфера.
Ако си ходил на МС Витоша и знаеш как е изхода пред мола от северозападната страна, така би трябвало да изглежда изхода на кръстовището Витошка / Патриарха - югозападен вход на това кръстовище.
Като за целта ще се премести касовата зала по-навътре в самият подлез и ще се добавят нови преградни съоръжения отделящи платена / неплатена зона. Друг начин без огромни промени не виждам да има.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: New_Passenger on 24.05.2017, 17:07:27

Ако си ходил на МС Витоша и знаеш как е изхода пред мола от северозападната страна, така би трябвало да изглежда изхода на кръстовището Витошка / Патриарха - югозападен вход на това кръстовище.
Като за целта ще се премести касовата зала по-навътре в самият подлез и ще се добавят нови преградни съоръжения отделящи платена / неплатена зона. Друг начин без огромни промени не виждам да има.

Ахааа, сещам се как е на МС Витоша. Благодаря много!
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: mitkov2 on 25.05.2017, 12:30:21
Ако новата система за таксуване е готова преди пуска на МД3, защо не с един билет да можеш да направиш смяна на НДК и СУ като излезеш от "платената зона"  и влезеш отново в нея със същия билет. Така ще е много по-евтино и по-лесно от каквито и да е преустройства на каси и входове. Такова нещо има в Париж, където без билет няма излизане от метрото.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 25.05.2017, 13:18:24
Нова система за таксуване се прави от по-рано от 2006 година... И двойното таксуване, ще създаде повече проблеми от колкото да реши евентуални бъдещи. Веднага си представи какво ще се случи на Сердика 1 ако при трансферният участък сложиш турникети, и сам си представи какво ще се случи в час пик.

Преустройството на НДК във вида който съм посочил горе няма да е скъпо. Ще са необходими 2 входни и 2 изходни допълнителни турникета + 2 автомата. В най-лошият случай ще има местене на каса. Но ако касата за МД3 се постави в същият подлез на местото на сегашните магазини, то няма дори и да трябва да се мести настоящата каса.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: mitkov2 on 25.05.2017, 13:20:22
Нова система за таксуване се прави от по-рано от 2006 година... И двойното таксуване, ще създаде повече проблеми от колкото да реши евентуални бъдещи. Веднага си представи какво ще се случи на Сердика 1 ако при трансферният участък сложиш турникети, и сам си представи какво ще се случи в час пик.
Така е, на Сердика е абсурд, но аз имах предвид местата/входовете, където е доста по-трудно да се обособи прехода, като на СУ, примерно.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 25.05.2017, 13:30:12
И на СУ няма да е сложно. Просто пешеходния подлез с траволаторите ще влезе в платената зона. Така ще имаме една каса от към Орлов мост, която ще дава достъп до СУ 1 и СУ 2. А касата която сега се намира на изхода от към университета ще се премести близо до пешеходният подлез, който излиза при паметника на съветската армия.

Да ще трябват да се вложат малко средства, но няма да е супер сложно начинанието.

Иначе ако разделим платената зона от неплатената, тоест поставим турникети... става много сложно таксуването със сегашната система. 1 билет от 1.60 има валидност 30 минути, отделно повторно таксуване с 1 билет не е позволено. Второ картите с многократен билет, ще се таксуват 2 пъти вместо веднъж, тоест ще ти вземат два пъти пари за 1 пътуване. И т.н. преработката на сегашната система за таксуване ще излезе в пъти по-скъпа, от местенето на 1 каса и закупуването на 5-10 турникета.

Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: fafan on 25.05.2017, 14:25:02
А касата която сега се намира на изхода от към университета ще се премести близо до пешеходният подлез, който излиза при паметника на съветската армия.


Там според мен няма място за каса ,поправете ме, ако греша. Възможно е да го оставят чист изход без възможност за влизане.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 25.05.2017, 15:46:06
Може да се сложат х2 х2 турникета. Като кабинката ще е в нишата до стълбите. А с парапет и турникети ще се затвори изхода и ще се осигури нов вход за новата платена зона.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 25.05.2017, 16:27:07
Аз не съм съгласен да се слагат турникети при траволаторите, защото така се спира достъпа до хубавите закуски при входа на метростанцията.  :rolleyes:
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 25.05.2017, 16:30:15
Ще им кажем да си организират персонала и да предлагат кетъринг.  :D До 2019/20 година има време...
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: New_Passenger on 25.05.2017, 19:06:47
Аз не съм съгласен да се слагат турникети при траволаторите, защото така се спира достъпа до хубавите закуски при входа на метростанцията.  :rolleyes:

Ще ходиш в Subway :D
Не знам как стоят нещата с тези търговски обекти, ако платената зона се премести до изхода, няма как да останат в неплатената зона. Сещам се само за една търговска точка която е на Сердика 2 в платената зона.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 25.05.2017, 20:27:35
Което не е лошо и е хубаво да има повече магазини в платената зона. Реално няма пречка да са в платената, имат сериозен пътникопоток, пък и работното време на метрото е по-голямо от това на магазините.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 25.05.2017, 21:24:06
Реално има пречка, защото тези които не ползваме метро не можем да ги посетим.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: fafan on 25.05.2017, 22:13:56
Защо? Сандвичът може да го хапнеш на столчетата и после да се качиш... Или да ти го опаковат за офиса.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 25.05.2017, 22:52:35
Неее аз нямам карта за метро и не ползвам метро. Ако лафката е вътре аз оставам отвън.  ;)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: wiNt on 25.05.2017, 22:54:35
Това всъщност се вижда из Европа понякога и е готино, влизаш, хапваш и се качваш към дестинацията си. Но където е имало заведения в платената зона, обикновено е имало и такива отвън, което на практика решава проблема. Тук ако не стане така, може и да е малко глупаво...
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: fafan on 26.05.2017, 13:47:55
Не е толкова готино, особено ако видиш какви охранени полуметрови плъхове се разхождат вътре в заведението и хапват и те докато е затворено.  :help: Където има ядене в подземия неминуемо идват и гризачите.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: bigblondewolf on 29.05.2017, 11:33:42
Къртицата си е показала муцунката в Красно село. Снимката е от групата "Забелязано в София" във fb: цък (https://www.facebook.com/groups/593440387482217/?multi_permalinks=763910390435215&ref=notif&notif_t=group_highlights&notif_id=1496032354862760)

(https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/18699594_10155322479684395_6584902415854584293_o.jpg?oh=ed6fa62141da16e7458dc7906833a724&oe=59B7B586)
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: georgi64 on 10.06.2017, 11:52:09
Има интересно видео от инспекцията на Б. Борисов и Фандъкова във метростанцията на Патриарха

https://www.facebook.com/boyko.borissov.7?hc_ref=NEWSFEED
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Dragon on 11.06.2017, 16:13:20
А някой знае ли защо вече няколко седмици къртицата си е все там?
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Petko21 on 11.06.2017, 18:14:44
Може да има проблеми с нея, а може да чака да се извършат някакви строителни дейности, преди да продължи с тунела.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: niko on 12.06.2017, 01:14:04
Трябваше да доизлеят плочата на станцията и да изчакат да набере якост. В другият форум, се говори за тръгване другата седмица.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: mihailo on 15.06.2017, 20:38:48
Лееха някаква стена в другия край на станцията. Ще си продължи.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: fizik on 13.12.2017, 12:59:00
https://offnews.bg/obshtestvo/zatvariat-chast-ot-dojran-za-polovin-godina-zaradi-tunela-na-metroto-671117.html

Затварянето на Дойран заради залагането на потенциалното отклонение ли е? Оттам вече мина ТБМ и тунела трябва да е готов.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Dragon on 13.12.2017, 15:17:48
Не виждам друго обяснение.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: assen55 on 13.12.2017, 15:22:52
Ще правят въздуховземане и помпена станция.
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: Dragon on 13.04.2018, 15:52:36
Знае ли се до къде стигна къртицата?
Title: Re: Изграждане на участък Театър София - ул. Житница
Post by: RADOCVET on 13.04.2018, 16:01:47
До МС Георги Софиски (пред МА).
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: mita6ki on 22.05.2018, 11:48:39
Защо е заградено по Евлоги и Христо Георгиеви в района на ул. Шипка. Да не са решили да правят станцията или по-скоро се оставя готовност за разсширението в бъдеще?
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: RADOCVET on 22.05.2018, 13:58:51
Свързано е с бъдещото отклонение към Слатина.
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: AGENT 006 on 25.10.2018, 20:36:59
Коридорът с траволаторите на СУ вече е затворен и явно се работи по прехода.
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: Spas237 on 26.10.2018, 13:01:08
Първият етап от МД3, който ще пуснат до Театър София ли ще бъде или до бул. Вл.Вазов?
Някой знае ли горе-долу до къде вече са стигнали?
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: bonbon on 26.10.2018, 13:10:09
Първият етап от МД3, който ще пуснат до Театър София ли ще бъде или до бул. Вл.Вазов?
Някой знае ли горе-долу до къде вече са стигнали?

1 етап до Попа :)
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: V.Peichev on 26.10.2018, 15:22:22
Първият етап е до бъдещата МС Панайот Хитов - двете с МС Театър София би трябвало да бъдат завършени почти едновременно в началото на следващата година. :)
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: RADOCVET on 26.10.2018, 15:52:19
Станциите ще са готови но тепърва напролет ще се копае дупка, южно от Янко Сакъзов, откъдето да бъде извадена къртицата.
Първи етап е Красно село - Х. Димитър и в него вероятно ще се включва :
1.1 Красно село - Попа
1.2 Красно село - Х. Димитър.
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: buffalobill on 15.11.2018, 18:00:49
гледахте ли Господари на Ефира? строежът на метрото запушил мръсен канал https://gospodari.com/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BC%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-video156475.html
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: New_Passenger on 04.02.2019, 23:37:52
В подлеза откъм Арианата вече е монтирана дограма за врати. За бъдещата метростанция.
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: Spas237 on 26.02.2019, 15:52:48
До театър София вече прибраха траверсите, които доста дълго време стояха на открито и чакаха. Позатворили са и дупката. Някой знае ли от там ли трябва да излезне къртицата и кога?
И ако ще излезне от там, то кой ще изкопае тунела до Вл.Вазов?
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: RADOCVET on 26.02.2019, 16:16:28
Направиха изходна шахта за къртицата точно преди самата метростанция. Вероятно тези дни ще се покаже там.
Тунелът до Владимир Вазов вече е готов.
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: Spas237 on 26.02.2019, 22:38:06
Тунелът до Владимир Вазов вече е готов.

И аз предполагах, че е готов. Без къртицата ли са го копали? :neznam:
Защото тя май не може да върви назад.
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: difian on 26.02.2019, 23:56:41
И аз предполагах, че е готов. Без къртицата ли са го копали? :neznam:
Защото тя май не може да върви назад.
По нов австрийски тунелен метод. Изпълнен е от Еврослианс. Трашлиева напоследък даваше интервюта и в нета има информация за него.... ;)

Наскоро и в другия форум се коментира това... Предната част на този нелопробивната машина е по-широка от светлия отвор на готовия тунел и цялата няма как да се върне назад... А и къде и защо назад!? Назад няма откъде да я изкарат вече, има и поставени релси...
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: Lepos_Grim on 27.02.2019, 14:42:30
Наскоро и в другия форум се коментира това...
Кой е този друг форум, ако мога да попитам?
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: Dragon on 27.02.2019, 14:50:15
Предполагам става дума за SkyScraperCity.com (http://SkyScraperCity.com)
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: wiNt on 27.02.2019, 15:35:36
Това с релсите е ново. В кой участък е?
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: Трамвай 17 on 27.02.2019, 20:39:38
Метростанция Театрална изглежда много добре!
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: New_Passenger on 08.03.2019, 12:17:10
Кое по-точно имаш предвид? Отвън или вестибюла? Може ли снимков мат'риал?
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: difian on 23.04.2019, 09:49:30
Явно къртицата засега ще се съхранява както предишната в депото в Обеля... Като при ваденето на предишната къртица, транспортът е от същата гръцка фирма, влекачите са си все същите, с 8 години по-амортизирани...  :help:

https://www.facebook.com/1644523046/posts/10217067933044202/?sfnsn=mo (https://www.facebook.com/1644523046/posts/10217067933044202/?sfnsn=mo)
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: niki88z on 23.04.2019, 09:56:26
Линкът не работи - на мен ми изписва: „За съжаление това съдържание не е на разположение в момента
Последвали сте връзка, която може би е остаряла или е видима само за аудитория, към която не принадлежите.“
Title: Re: Изграждане на участък ул. Житница - Театър София
Post by: difian on 23.04.2019, 10:15:21
Мдам, досега се боря да споделя през телефона и другото интересно клипче от серията, но не става. Направо препращам линк към фейсбук страницата на българската спедиторска фирма за извънгабаритни товари, в секцията видео има няколко от поне два курса с къртицата: https://m.facebook.com/watch/?v=269112940662517&_rdr