Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - я л т а

Pages: [1] 2 3 ... 215
1
Разни / Re: ПОЛИТИКА=?
« on: 15.02.2019, 22:59:49 »
Нищо не мисля, просто мисля че в 21 век на тази робска страна не трябва да и се обръща внимание. Виж продажното ни управление вече е продало над 500 000 имота на руски граждани. Само това ме връща в най мрачните години на бившето ни управление, което мисля че е достатъчен дразнител за обществото ни.

2
Разни / Re: ПОЛИТИКА=?
« on: 15.02.2019, 20:11:58 »
Едно интервю с Владимир Углев относно Новичок

Ма що ни занимаваш с руските простотии ? Ако ти е мъчно,-самолетчето и у Масква..........

3
Разни / Re: ПОЛИТИКА=?
« on: 15.02.2019, 11:28:03 »
ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ГРАФ ИГНАТИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
========================================


Руският консул в Османската империя граф Николай Игнатиев, който работи усърдно срещу свободата на България, независимостта на църквата ни и изиграва решаваща роля в обесването на Васил Левски.
Днес ремонтът на ремонта на столичния “Граф” се превърна и в символ на управлението – корупция и некадърност, развалящи естетиката и унищожаващи малкия бизнес – на улица, символ на имперското отношение на Русия към България.
Време е с ремонта на ремонта да премахнем и патрона на улицата! Публикуваме текст на Георги Георгиев за престъпленията на граф Игнатиев срещу България.
През 1870 г., след като повече от 10 години българският народ се бори за църковна независимост, султанът издава ферман за независима Българска екзархия.
Територията на екзархията обхваща всички земи, населени с преобладаващо българско население – около 220 000 кв. км с около 4 милиона българи – много повече от всеки друг етнос на Балканите.
Това никак не допада на имперската руска дипломация, която още от времето на Екатерина залага на гръцката Мегали идея в опит да осъществи своя мегаломански план – завземане на Балканите и Проливите и възраждане на империя, подобна на Византия, начело с Романови.
Граф Игнатиев, консул на Русия в Цариград, наричан „вицеимператор” заради огромното си влияние в Османската империя, лично настоява българските владици да бъдат заточени, за
да се спре процесът на единение на българската нация и църква
Османските власти отстъпват пред граф Игнатиев и на 21 януари 1872 г. българските владици са заточени в Измир, но българите в Цариград се вдигат на протестно шествие срещу Високата порта. Над 3000 българи се събират на този протест. Великият везир Махмуд Недим паша приема Славейков и Икономов като представители на шествието, изслушва ги и обещава владиците да бъдат освободени.
Махмуд Недим паша удържа дадената дума: на 30 януари владиците са върнати в Цариград.
Нещо повече! През 1872 г. Руската църква и Вселенската патриаршия, която се поддава на натиска на граф Игнатиев, обявяват схизма против Българската църква. Махмуд Недим паша дава ултиматум на Патриаршията да признае Българската църква и вследствие нейния отказ изпраща заповед до привременния български съвет в Ортакьой да избере екзарх на основание на фермана.
Само месец по-късно граф Игнатиев след лична визита до султана успява да отстрани Махмуд Недим паша.
Трябва да отбележим, че още през 1861 г. предишният руски консул в Цариград – княз Лобанов, успява да издейства заточение на българските владици в Диарбекир. Тогава владиците ни са заточени за три години. Поводът е, че за първи път през 1860 г. българските църковни дейци провъзгласяват Българската църква за независима и спират да споменават в молитвите руския император.
В същата 1861 г. Георги Раковски издава брошурата си „РУСКАТА УБИЙСТВЕНА ПОЛИТИКА ЗА БЪЛГАРИТЕ”. Русия изисква от Сърбия и Влашко брошурата да бъде иззета и унищожена, а Първа българска легия на Раковски в Белград да бъде разтурена. Отново след намеса на злокобния руски консул в Белгард.

Паралелно с църковните борби се развива и революционното ни движение, възприело изцяло линията на Георги Раковски за освобождение със собствени сили и средства. Начело на БРЦК са негови ученици, а ръководителят Васил Левски неслучайно предупреждава, че „Тоз, който ни освободи, той ще да ни и пороби”.
След залавянето на Васил Левски лично граф Игнатиев настоява пред османските власти Апостола да бъде съден от специален съд.
По настояване на графа в състава на съда са включени и българите:
хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчович, член на държавния съвет към империята.
Мито Панов Каймакчийски – член на ръководството на българската църковно-училищна община
Хаджи Мануил(Мано) Стоянов – член на софийският меджлис
Петър(Пешо) Тодоров – Желявеца, член на софийският меджлис.
Целта е ясна – обезглавяване на националното ни освободително движение и подчиняването му на целите на имперската дипломация. Граф Игнатиев е искал да бъде сигурен, че Апостола ще бъде осъден на смърт.
След години хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчович ще заяви: „Каква стана тя?! На нас графът ни каза, че съдим обикновен крадец, пък то какво било?!…”
Най-зловещата си роля обаче граф Игнатиев изиграва по време на Цариградската конференция на Великите сили, на която трябва да се реши и въпросът за територията на новата българска държава. Конференцията е свикана заради Априлското въстание и последвалите зверства и насилия срещу българското население, когато цяла Европа се надига в защита на българската кауза.
Конференцията започва през декември 1876 г., само че никой не подозира, че двете властващи в Европа империи – Русия и Австро-Унгария, са се договорили тайно още на 8 юли със секретното Райхщадско споразумение.
Паралелно с конференцията в Цариград Русия и Австро-Унгария провеждат среща на най-високо ниво в Будапеща, където подписват секретната Будапещенска конвенция. Клаузите са: Русия не възпрепятства Австро-Унгария при анексиране на Хърватска и Босна и Херцеговина, Австро-Унгария не възпрепятства Русия при евентуална инвазия на Балканите. Двете империи се задължават да не допуснат образуване на голяма и сплотена българска държава, а в случай на уреждане на въпроса на международна конференция да си оказват взаимна дипломатическа подкрепа, което се и случва на Берлинския конгрес.
В същото време на конференцията в Цариград е постигнато съгласие за територия на новата българска държава, която почти напълно съвпада с границите на Българската екзархия, одобрена от всички Велики сили.
На 15 януари 1877 г. Русия и Австро-Унгария подписват Будапещенската конвенция и руският консул в Цариград граф Игнатиев е уведомен телеграфически. Веднага започва совалка по саботиране на Цариградската конференция. Още на следващия ден е приет от султана и му гарантира, че Русия ще се застъпи за запазване на значителни територии на Османска империя на Балканите.
Русия ще спази това свое обещание и така голяма част от Македония, Родопите, Тракия и Беломорието действително остават в пределите на Османската империя чак до 1912 г.
Планът на имперската руска дипломация по
разкъсването на българската нация и българските земи,
стартиран още на 8 юли 1876 г. и целящ недопускане на образуването на голяма и сплотена българска държава, е в своя апогей. След два дни – на 18 януари, Митхат паша заявява, че Османската империя се отказва от договореното на Цариградската конференция.
Едва ли руските дипломати са предполагали, че след години архивът на Османската империя ще бъде предаден от Ататюрк за претопяване в германска фабрика и че българското военно разузнаване ще откачи целия вагон с архивата на империята, касаещ България, а личната кореспонденция на граф Игнатиев с османските власти ще попадне в ръцете на българското военно разузнаване.
Неслучайно само след 7 години, когато България обявява Съединението на част от разкъсаните ни земи, Руската империя е единствената държава, която се противопоставя и след неуспешни опити да провокира султана като суверен на Източна Румелия да въведе армията и да прекрати Съединението, или най-малкото – да възрази официално, за да има повод Русия отново да вкара своите войски в България под претекст, че България нарушава Берлинския договор, Русия принуждава верния си слуга Сърбия да ни нападне в гръб. След това Русия ще скъса дипломатически отношения с България за 10 години.
Предстои да публикувам и секретните грами на руските дипломатически мисии в София, Пловдив, Букурещ и Цариград, в които ще видите още подлост и коварство – организиране на преврати, метежи, подкупване на български политици, организиране на убийства, въоръжаване на шайки, които да нахлуват в Източна Румелия с цел дестабилизация…
Русия ще получи заслуженото си! Когато през 1916 г. напада България заедно с Румъния през Добруджа и в гръб – през Макдония със специално създадения за целта Руски експедиционен корпус, командван от ген. Дихтерис, руските войски ще бъдат разбити на пух и прах от храбрата българска войска, а на 3 март 1918 г. Русия ще капитулира пред България и ще подпише най-унизителния мирен договор в историята си – Брест-Литовския мирен договор. Над 1 милион кв. км. от територията на империята ще бъдат откъснати, а от грозните нокти на руския империализъэм ще се откачат Финландия, Литва, Латвия, Естония , Полша, Украйна, Беларус, Грузия, Армения…
Част от тях ще бъдат анексирани отново, но процесите, започнали с този договор, продължават и днес.
На 3 март 1918 г. Датата не е случайна. Избрана е от победителя! България!!!
По ирония на съдбата днес на името на злодея, граф Игнатиев, работил усърдно срещу свободата на България и пратил на бесилото Апостола, е кръстена една от най-важните улици в София. А в учебниците по история, които трябва да възпитават бъдещите българчета, руският сатрап е представен като герой. Едва ли има друга държава, която може да си причини сама подобен позор.

Та си мисля не е ли време да открием една подписка за преименуване на емблематичната Софийска улица ?
https://terminal3.bg/prestaplenijata-na-graf-ignatiev-sreshtu-balgarija/?fbclid=IwAR2ZYanymyGh1B3ZoP7JrEE-t6_TP76xmKRLbfmu0B1LodVnRmDuys0df9E

4
Новината ...
"През 2019 година Виетнам цели да изпрати 120 000 виетнамци на работа в чужбина, насочвайки се към пазари като Япония, Южна Корея, Тайван, Румъния и България. У нас може да дойдат около 50 хиляди виетнамци на работа."
От 50 000 все ще се намерят 300 - 400 за МГТ на София.
Икономисти обясниха какво ще се случи при нашествие на 50 000 виетнамци в България
============================================================


През 2019 година Виетнам цели да изпрати 120 000 виетнамци на работа в чужбина, насочвайки се към пазари като Япония, Южна Корея, Тайван, Румъния и България. У нас може да дойдат около 50 хиляди души, които да работят в строителството, шивашката и текстилната промишленост, високотехнологичното селско стопанство и медицинското обслужване.
Наред с традиционните пазари, стотици хиляди работни места са достъпни за виетнамците в Европа благодарение на споразумения за сътрудничество в областта на труда, подписани в края на 2018 година. 
Икономистът Стоян Панчев коментира пред Bulgaria on Air, че след като българските работници заминават да работят в страни от Западна Европа, то е нормално да се наложи и у нас да се внася работна сила и то при ясния недостиг на кадри в много сфери на бизнеса.
По думите му евентуалните виетнамски работници, ако им е изгодно и дойдат у нас, ще заемат работни места, които българи не желаят.
„Социалната държава донася този ефект. Когато имаш възможност да не работиш и все пак да оцеляваш, ти можеш да направиш избора – не на тази работа ми е твърде ниска заплатата и съответно мога да използвам социалната си държава, за да преживявам“, обясни Стоян Панчев. 
Икономистът обаче се съгласи с експерта от КНСБ Любослав Костов, че евентуалната внесена работна ръка от Изтока ще бъде нискоквалифицирана и ще става въпрос по-скоро за сезонни работници. 
Костов обаче беше категоричен, че идването на виетнамците в България ще представлява социален дъмпинг спрямо българските работници.   „Българският бизнес, за него това е добре дошло. Ако ще идват тези хора, те трябва да са на същите заплати като българските или да не се подбива българският пазар на труда, защото постоянно казваме, че няма хора, но нищо не правим, за да задържим нашите хора тук“, категоричен беше представителят на КНСБ. 

Любослав Костов допълни, че страната ни трябва вместо да вкарва евтина работна ръка от различни страни, да работи за повишаването на доходите у нас, което така или иначе трябва да стане, за да приемем еврото и за да задържаме качествените специалисти у нас. 


https://zanas.eu/299741/?fbclid=IwAR3d1GKpiyP5sgbBbno2Kj6HttPaAxnN0sdCTCheW1lqdADexXcSf_6vaZU

5
Последно - КОЙ е изключил блокировката?

НиКОЙ.................

6
Разни / Re: ПОЛИТИКА=?
« on: 12.02.2019, 20:36:29 »
Е като изгледа част, пак нищо не си разбрал, щот ние Българските гениии всичко знаем............

7
Заплатите са обвързани и с това, колко и как се износва, изхабява човешкият организъм. Именно за това е създадена и Транспортна болница. Защо ли пък няма инженерна болница ?
 На Марин Петров му убягват някои моменти удобно, но те повечето инженери са така неудовлетворени, което е и обяснимо.

8
Разни / Re: ПОЛИТИКА=?
« on: 12.02.2019, 12:42:01 »
Филмът е много интересен, поучителен:


9
Е нали ви е ясно че в нашата Държава-всеки гледа да изкара другия виновен...........То от малоумници ум да ти зайде...............

10
Така ще е, докато не изметат всичките нещастни икономисти от транспорта, те гледат предимно икономическата страна, от другото не разбират, и един друг се лъжат с документчета. Оная фльорца Ката, и тя трябва да бъде махната. Щата трябва да е не по малко от 1300 лева........ И до като не стане толкова, много ще има да мяукат. Ако им стиска и китайци мое да си докарат.
Хората искат да работят 22 дни, за нормална заплата, защото това е тежка професия. За сегашните пари не могат да платят само това което дишаме през работния ден !

11
Разни / Re: ПОЛИТИКА=?
« on: 11.02.2019, 15:16:42 »
А да попитам мярка за имунитет има ли ? Нещо като мултицет примерно, или термометър за имунитет ? По преценка !?!?!?!?!??!!?!? Някой да помни или знае колко случая на детски поралич, причинен от ваксина е имало 50-сетте години ?
Който му е интересно къде ваксините не са задължителни да пита Гугъл ! А колко разболели се деца вследствие на ваксини има в Държавата, а тя е безпомощна да ги излекува, и дори не плаща за лечение в чужбина,- някой може ли да извади статистика ?

12
Разни / Re: ПОЛИТИКА=?
« on: 11.02.2019, 14:21:08 »
Дали свободата на словото е толкова хубаво нещо, колкото някои хора твърдят? Това с ваксините е само пример.

Свободата на словото е най лесния начин за промиване на мозъци. Всяка държава си избира свера за промиване.
Колкото до ваксините, щом има водещи държави при които това не е задължително-това обяснява доста неща. Ваксината е умаломощен щам на дадена болест, който щом се вкара в организма на дете с не добре изградена имунна система-се развива благополучно, вместо организма да си изгради противозащита. Последствията са много лоши, и в чести случаи води до сериозно инвалидизиране.

13
колко катастрофи се причиняват от заспали турски тираджии.

За TIR-аджиите е регламентирано-имат си електронни тахографи, автобусите в Европа също.
Виж, нашата Държава е друга работа...............

14
От сто години ограничението е 150 часа годишно-за извънредният труд. Нарушаваше се редовно, заобикаляйки го с наредба-извънредни ситуации, тъй като автобусите се водеха и на военен отчет, но това беше може би до 2000 год. най късно.
Но имам полицаи познати които по време на митингите бяха натрупали но 500 часа извънреден труд, които по никакъв начин не биха могли да им бъдат платени, още по малко отчетени, лъжеха ги с компенсации-вятър и мъгла.

15
Ако не се лъжа, в момента (поне за Електротранспорта) за всеки извънреден трудов час увеличението е 65%. Преди няколко години до 30 часа извънреден труд увеличението беше 65%, между 30 и 60 часа извънреден труд - 75% увеличение и над 60 часа - 97%. Нощният труд също се заплаща смешно малко - под 50 ст./час за времето между 22:00 и 6:00.
Ето ви един фиш за заплата, макар че е изрязан, никъде не пише колко часове е направил водача, единствено от извънредният труд може да се разбере че има извънреден труд.

16
И къде си въобразяваш че можеш да ПУСНЕШ нещо като отказ от извънреден труд ? Ти май на луната живееш............
Да кажем, че съм го правил.

Е в градски транспорт, и в частност в Дружба, няма да можеш да го направиш. Най малкото защото:
1- Няма да ти приемат заявлението в деловодството-човешки ресурси.
2- Няма кой да ти каже колко часове си направил до даден момент. Ако ти кажат, то ще е ясно откъде идва инфото, и ще ги секвестират двете каки веднага.
3- Колкото и да си смяташ часовете,- нищо не можеш да сметнеш достоверно- 25 години се нагледах на пресмятания.............,-не става.
4- Ставаш черна бройка, и ще работиш най кофтите смени, на най кофтите линии, на най кофтия автобус, и все ще си преразход, и все ще си плащаш- не е страшно ако ти сече пипето, и ако сам си избираш за какво да се ядосваш.

17
Ми много простичко е, без извънреден труд взимаш 800 лева чисти, и пак работиш 27 дни.

Аз ако съм си пуснал отказ от извънреден труд

И къде си въобразяваш че можеш да ПУСНЕШ нещо като отказ от извънреден труд ? Ти май на луната живееш............

18
Автобуси / Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
« on: 06.02.2019, 13:15:37 »
Не си фантазирам. Доскоро по 26 редовно се движеха О 345 Г. Имат проблем с разминаването, а не с вертикалния габарит.

Е точно разминаването е проблемно. Вертикалния габарит е за газовите-бутилките на покрива увуличават вертикалния габарит.

19
Автобуси / Re: Mercedes-Benz O 345 (G)/Conecto (G)
« on: 06.02.2019, 10:39:54 »
Съчленен стар МАН или Конекто нямат проблеми там.

Е не си фантазирай де. Знаеш ли колко трябва да се изнесе съчленен автобус, за да направи десния завой за тунела след Требич за към Илиенци, при факта че тунела отново е двупосочен.

20
Това пък що за безсмислица е по 14 и 42 електробуси. Нали целта на електробусите е по-чист въздух в центъра на София, а не по крайните квартали.

Е как иначе ще си проличи умствения багаж на пишещите............

Pages: [1] 2 3 ... 215