Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Fantomas

Pages: [1]
1
74-та серия са. :) 4-тата група от числа обозначава серията на вагона - в случая 50 52 29-74 196-0. В цялата поредица всяка група има своето значение:
50 - ако не се лъжа това обозначаваше типа на подвижния състав;
52 - код на страната, в която се експлоатира вагона (в случая 52 е за България). Тук има кодовете за всички страни от UIC.
29 - пак не съм напълно сигурен какво точно означава тази група, но ми се върти в главата че имаше общо с класата на вагона. Знам че при първокласните вагони винаги започва с 1-ца, т.е. ако вагонът беше първа класа, щеше да е 19-74.
74 - серията на вагона;
196 - поредния номер на вагона от тази серия;
0 - контролна цифра.
Надявам се да съм бил полезен!

2
Има цял раздел за снимки, а също и тема за фотографии на метросъстави!  ;)

Pages: [1]