Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Metan

Pages: [1] 2 3 ... 79
1
Пътниците и интервалите на движение не се взимат толкова под внимание при определянето на цялостната картина. На оперативки се гледа дали има "губено" (частично изпълнен или неизпълнен курс, от това зависи финансирането на операторите), а не дали са останали необслужени хора по спирките или са чакали по 20-30 и повече минути докато бъдат обслужени с претъпкано догоре превозно средство без климатик лятото или без парно зимата). Управителите на транспортните оператори не пътуват с градски транспорт, ами използват служебни автомобили и няма как да са съпричастни с проблемите на ползващите услугите на градския транспорт.
Когато има голямо закъснение на дадена кола и предната се е откъснала много напред, а зад закъснялата кола са се наредили още 2-3 от същата линия, но празни, на крайната спирка първият от закъснелите автобуси продължава по маршрута си (или пропуска няколко спирки), а задните изчакват т.нар. "интервал" от предната претъпкана кола, за да не вървят в пакет. Така вместо да помагат на закъснелия автобус, те го оставят да се оправя сам и да трупа още по-голямо закъснение от предната кола. Това се прави по диспечерско нареждане и най-потърпевши отново са пътниците.

2
Снимката е много хубава и показателна. По стъклата има по 2 пръста боя в краищата и това май е най-малкия проблем.

3
Цялата работа е за да се вземат едни пари. Преди беше лесно - системата се лъжеше по много начини, но сега СО има свои хора, които контролират дейността на диспечерите и на транспортните оператори. Ако превозното средство се отклони от маршрута на пряко и се включи от средата на маршрута си, на транспортния оператор не се плаща пробега за неизвършената част от курса, а само откъдето се е включило превозното средство по маршрута. Но ако превозното средство си се движи по маршрута, но не спира по спирките, няма как да се разбере дали вози пътници или вози само себе си (освен ако не бъде проверено на линия какво се случва, тази дейност се изпълнява от линейния контрол) и на транспортния оператор се плаща все едно превозното средство вози пътници. Дали превозното средство ще бъде празно, ще вози 1, 5, 10 или 700 пътника, на транспортния оператор ще се заплати една и съща сума, ако курсът е отъждествен като редовен. Този сбъркан модел на заплащане е в основата пътникът (заради когото съществува тази система) да е един от последните по значимост фактори при обслужването на дадена линия.
Една част от диспечерите са служители на съответния транспортен оператор (диспечерите във ВДП), над тях са диспечерите на ЦГМ (диспечерите в ЦДП). Тези от ВДП-та са на пряко подчинение на съответния автобусен/тролейбусен гараж или трамвайно депо и обикновено те са хората, които нареждат на даден водач да кара по маршрута без да взима пътници до еди коя си спирка (а водачът може да прояви и самоинициатива и изобщо да не взима пътници). Заради неплащането на пълен курс вече почти не се скъсяват маршрути, за да се влезе в разписание, а се кара по маршрута без да се возят пътници.

4
Редактирал съм горния списък.

5
Списък на транспортните средства във ФАТ 4 Република към 30.06.1990 г.

4101 – АМ 0848 – Икарус 280, доставен 1982 г.
4103 – С 0107 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4105 – С 2004 ПБ – Икарус 280, доставен 1988 г.
4107 – С 0186 ПБ – Икарус 280, доставен 1988 г.
4109 – АД 6645 – Икарус 280, доставен 1981 г.
4111 – С 0021 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4113 – С 0051 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4115 – С 0094 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4117 – С 0007 ПБ – Икарус 280, доставен 1982 г.
4119 – АМ 0847 – Икарус 280, доставен 1982 г.
4121 – АП 9160 – Икарус 280, доставен 1986 г. (автоматик)
4123 – С 0117 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4125 – С 0118 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4127 – С 0176 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4129 – АМ 7637 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4131 – АП 0576 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4133 – АМ 5289 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4135 – АМ 5280 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4137 – АМ 5379 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4139 – АП 0575 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4141 – АП 0698 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4143 – АП 5398 – Икарус 280, доставен 1985 г. (автоматик)
4145 – АП 5594 – Икарус 280, доставен 1985 г. (автоматик)
4147 – АП 5596 – Икарус 280, доставен 1985 г. (автоматик)
4149 – АП 5592 – Икарус 280, доставен 1985 г. (автоматик)
4151 – СТГ 1162 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4153 – АП 9053 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4155 – СТГ 1161 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4157 – АП 9046 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4159 – АП 9048 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4161 – АП 9163 – Икарус 280, доставен 1986 г. (автоматик)
4163 – АП 9049 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4165 – С 0049 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4167 – СТГ 1165 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4169 – С 0020 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4171 – С 0046 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4173 – С 0045 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4201 – С 2003 ПБ – Икарус 280, доставен 1988 г.
4203 – С 0151 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4205 – С 0152 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4207 – С 0112 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4209 – АД 5168 – Икарус 280, доставен 1981 г.
4211 – АД 1857 – Икарус 280, доставен 1981 г.
4213 – С 2006 ПБ – Икарус 280, доставен 1988 г.
4215 – АД 5167 – Икарус 280, доставен 1981 г.
4217 – С 2007 ПБ – Икарус 280, доставен 1988 г.
4219 – СТГ 1552 – Икарус 280, доставен 1981 г.
4221 – АМ 1836 – Икарус 280, доставен 1982 г.
4223 – АМ 1841 – Икарус 280, доставен 1982 г.
4225 – АМ 7629 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4227 – АМ 7631 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4229 – АП 7122 – Икарус 280, доставен 1985 г.
4231 – АМ 7627 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4233 – АП 0512 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4235 – АП 0579 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4237 – АП 0580 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4239 – АМ 5281 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4241 – АМ 5384 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4243 – АП 0693 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4245 – АП 5595 – Икарус 280, доставен 1985 г. (автоматик)
4247 – АП 9054 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4249 – АП 9045 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4251 – АП 9164 – Икарус 280, доставен 1986 г. (автоматик)
4253 – СТГ 1163 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4255 – АП 9044 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4257 – АП 9166 – Икарус 280, доставен 1986 г. (автоматик)
4259 – АП 9167 – Икарус 280, доставен 1986 г. (автоматик)
4261 – СТГ 1164 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4263 – С 0048 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4265 – С 0019 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4267 – С 0047 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4301 – С 0114 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4303 – С 2005 ПБ – Икарус 280, доставен 1988 г.
4305 – С 0115 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4307 – С 0018 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4309 – С 0116 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4311 – С 0153 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4313 – С 0187 ПБ – Икарус 280, доставен 1988 г.
4315 – С 0154 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4317 – АМ 1832 – Икарус 280, доставен 1982 г.
4319 – АМ 7635 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4321 – АП 7124 – Икарус 280, доставен 1985 г.
4323 – АП 7121 – Икарус 280, доставен 1985 г.
4325 – АМ 7633 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4327 – АП 9161 – Икарус 280, доставен 1986 г. (автоматик)
4329 – АП 9162 – Икарус 280, доставен 1986 г. (автоматик)
4331 – С 0113 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4333 – АП 0573 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4335 – АМ 5284 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4337 – АМ 5385 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4339 – АМ 5376 – Икарус 280, доставен 1983 г.
4341 – АП 0574 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4343 – АП 0577 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4345 – АП 0578 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4347 – АП 0581 – Икарус 280, доставен 1984 г. (автоматик)
4349 – АП 5597 – Икарус 280, доставен 1985 г. (автоматик)
4351 – АП 5591 – Икарус 280, доставен 1985 г. (автоматик)
4353 – АП 5593 – Икарус 280, доставен 1985 г. (автоматик)
4355 – АП 9055 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4357 – АП 9056 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4359 – АП 9057 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4361 – АП 9165 – Икарус 280, доставен 1986 г. (автоматик)
4363 – С 0099 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4365 – С 0050 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4367 – С 0102 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4369 – С 0100 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4371 – С 0058 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4373 – С 0101 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4375 – С 0098 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4377 – С 0087 ПБ – Икарус 280, доставен 1987 г.
4379 – АП 9047 – Икарус 280, доставен 1986 г.
4401 – С 1248 ПБ – Чавдар 11Г5, доставен 1989 г.
4403 – С 0532 ПБ – Чавдар 11Г5, доставен 1987 г.
4405 – С 0536 ПБ – Чавдар 11Г5, доставен 1987 г.
4407 – С 1104 ПБ – Чавдар 11Г5, доставен 1988 г.
4409 – С 1105 ПБ – Чавдар 11Г5, доставен 1988 г.
4411 – АП 9151 – Чавдар 11Г5, доставен 1986 г.
4413 – С 5633 – Чавдар 11Г5, доставен 1978 г.
4415 – АД 9653 – Чавдар 11Г5, доставен 1982 г.
4417 – АД 0915 – Чавдар 11Г5, доставен 1980 г.
4419 – С 0381 ПБ – Чавдар 11Г5, доставен 1984 г.
4421 – С 0190 ПБ – Икарус 280, доставен 1988 г.
4423 – АП 1837 – Икарус 280, доставен 1982 г.

6
1172 на 108

7
Явно в различните години и в зависимост от бройката поръчани превозни средства цената е варирала.

През 1978 автобус Чавдар 11Г5 е струвал 22 300 лв
През 1980 автобус Чавдар 11Г5 вече е струвал 23 780 лв
През 1981 автобус Икарус 280 е струвал 58 150 лв (58 690 лв на единични образци)
През 1982 автобус Икарус 280 е струвал 64 900 лв
През същата 1982 автобус Чавдар 11Г5 е струвал 22 570 лв
През 1983 автобус Икарус 280 е струвал 68 200 лв
През 1984 автобус Икарус 280 е струвал 68 200 лв  (с автоматична скоростна кутия цената е била 72 640 лв)
През същата 1984 автобус Чавдар 11Г5 е струвал 22 570 лв
През 1985 автобус Икарус 280 е струвал 76 200 лв (76 880 лв на единични образци)
През 1986 автобус Икарус 280 е струвал 78 600 лв (с автоматична скоростна кутия цената е била 81 580 лв, има и образци с цена 87 300 лв и с цена 78 600 лв)
През същата 1986 автобус Чавдар 11Г5 е струвал 23 450 лв
През 1987 автобус Икарус 280 е струвал 79 000 лв
През същата 1987 автобус Чавдар 11Г5 е струвал 23 300 лв
През 1988 автобус Икарус 280 е струвал 84 860 лв
През същата 1988 автобус Чавдар 11Г5 е струвал 23 300 лв
През 1989 автобус Чавдар 11Г5 е струвал 35 900 лв
През 1990 автобус Чавдар В14 20 е струвал 72 520 лв
През 1991 автобус Фиат Ванхол 300 е струвал 526 000 лв
През същата 1991 автобус Икарус 250 е струвал 627 618 лв
През същата 1991 автобус Чавдар 11Г5 е струвал 590 000 лв
През същата 1991 автобус Чавдар 430 е струвал 800 000 лв

8
ОФФ: Това ли е гаража след строежа на метрото...модерно изглежда. Вече на сухо ли ще се държат?
В Земляне в момента сигурно няма и два метра здрав асфалт (като изключим новата част, която я взеха от конната база), но за сметка на това има прахоляк все едно си на някоя пясъчна кариера. Понякога се чудя как успяват да измият автобусите и да имат някакъв що-годе приличен външен вид на линия през деня.

9
Чавдари 11Г5, бракувани в Земляне през 1988 г.
7 - АД 9654
21 - АД 4211
25 - АД 8411
147 - АД 8401
183 - АД 4600
1019 - АД 4208
129 - АД 8406
247 - АД 4660
261 - АД 9625
265 - АД 0844
285 - АД 0909
277 - АМ 2051 (този май е спасил кожата в последния момент)
1219 - АД 0251
319 - АП 4166
361 - АД 9652
389 - АД 4494
1315 - АМ 8860
955 - АМ 1291
1877 - СР 1543

10
Автобуси / Re: Ikarus 280
« on: 10.10.2018, 21:24:48 »
Един от най-първите икаруси 280 с инвентарен номер 1617 и регистрационен номер СГ 3549 е бракуван в края на 1988 г. Изкарал е цели 14 години на линия.

Ето още бракувани землянски Икарус 280 през 1988 г.
1495 - СТГ 1549 (ако се съди по регистрационния номер, този трябва да е от партидата, пристигнала през 1986 г.)
1247 - СВ 2069
643 - АД 5190
717 - СА 2132
673 - СР 0376
685 - СГ 0327

През същата година за бракувани и три Икарус 266
983 - С 6334
999 - С 6271
1813 - АП 0667

Някои от 266-те май са успели да изкарат до идването на първите мерцедеси О 305.

11
Автобуси / Re: Ikarus 280
« on: 06.10.2018, 19:50:21 »
Когато ремонтираха в Дупница някой от рязаните икаруси (3885 или 3888 беше, не помня вече), на живо видях в едно от халетата на завода два еднакво изглеждащи автобуса - оригиналния 3885(88) и новия, който след това стана оригинален. Оригиналният 3885(88) се познаваше по специфичните лепенки по кабината (имаше една кръгла на държавните таксита 142) и явно бяха решили да не го правят, а ползваха друг донор, който след ремонта излезе от завода и продължи да вози пътници по дружбенските линии. Не беше ясно откъде се е взел другия Икарус, който в последствие стана 3885(88), но това е често срещана практика в АРЗ Дупница. Поне три от рязаните дружбенски икаруси изчезнаха безследно в АРЗ и на тяхно място се появиха абсолютно нови (в смисъл на други) автобуси. Кой знае през годините какви магии са правили там, но със сигурност случаите на изчезнали автобуси са истина.

12
Стара София / Re: Ретро снимки
« on: 05.10.2018, 10:57:07 »
Да, това е пред 45 блок в Младост 1, трябва да е от средата на 70-те, вижда се и тролейбусното трасе на петицата.

А това е по-добър кадър на една от горните снимки

13
Чавдари М80 и по-стар модел, заснети пред джамията в Разград

14
София 100 беше пуснал снимки от архив диапозитиви на библиотеката в Цюрих. Ето една снимка с прилично качество на варненски Икарус 180 по 1 от лятото на 1973 г.


15
Тролейбуси / Re: Старите тролеи
« on: 04.10.2018, 10:38:48 »
за мен е необяснимо, защо изкараха толкова малко време в експлоатация в София. Даже далеч по-древните Берна и Бовери изкараха повече в Русе.
Една от вероятните причини, допринесла за бързото им бракуване, е и основния ремонт на 12 броя в ЗТС през 1986 г (за обща стойност 275 088 лв).

16
Тролейбуси / Re: Старите тролеи
« on: 03.10.2018, 22:11:24 »
Емблемата май е същата като на Републиките (няма и как да е иначе, правени са по едно и също време на едно и също място). В петолъчката е изписано съкращението "Градски транспорт София". Къде е снимана тази тенекия?

Иначе с пристигането на първите Шкоди се започва с поголовното бракуване на МТБ-та и ТБ-та. Може някой екземпляр да е изкарал и до края на 60-те, но след това ме съмнява да е имало в редовна експлоатация. След няколко дни ще мога да ти отговоря по-точно.

17
Тролейбуси / Re: Старите тролеи
« on: 03.10.2018, 11:09:38 »
Това климатик ли е на покрива в предната част или са съпротивления? Не помня да са имали климатици тук, както и халогени на предната броня. Има и някакви говорители за оповестяване над съчленението. Като изключим дизайна, по нищо не им личи достолепната вече възраст, даже GEO 1 изглеждат по-добре от GEO 2.

18
Хроничния недостиг на кадри в столичния градски транспорт изобщо не е ново явление и се оказва, че проблем с липсата на кадри е имало още през 70-те години и с увеличаване на подвижния състав този проблем се е задълбочавал все повече. Всеки гараж или депо са се спасявали поединично както могат. Кадри са се набирали по най-разнообразни начини. Пускали са се обяви във вестник "Вечерни новини" (тук са публикувани снимки на доста такива). Малашевци са набирали шофьори и чрез обяви във вестниците "Силистренска трибуна", Силистра и "Ново лудогорие", Разград (това по време на възродителния процес), командировали са при нужда шофьори от СО МАТ и от такситата (при това по най-непривлекателните линии - 9, 94 и 280, където никой не е искал да работи).

19
Автобуси / Re: Ikarus 280
« on: 02.10.2018, 11:12:11 »
RTO-та, Икарус 180 и Чавдар М80 не си ги виждал в редовна експлоатация, защото масовото бракуване е между 1978 и 1981 г. До 1982 г. линия 72 се обслужва от Земляне, а с откриването на гараж Дружба е прехвърлена към Малашевци. Малашевци обслужва и около 50% от необходимия ведомствен транспорт към Кремиковци - пет от седемте автоколони осигуряват известно количество автобуси.

20
Автобуси / Re: Ikarus 280
« on: 01.10.2018, 22:57:37 »
Малко се вдигна завесата над жълтите Икаруси 266 за софийския градски транспорт. Действително са внасяни на две партиди - голяма доставка през 1978 г. на 70 бройки 266.25 (по 35 броя за Земляне и за Малашевци) и 15 бройки през 1979 (5 броя за Земляне и 10 броя за Малашевци). През 1981 г. в АРЗ Дупница се изпращат 5 бройки за ремонт, като 2 така и не се връщат - водят ги брак. До края на 1981 г. в Земляне излизат от експлоатация още 2 бройки (общо 4 за годината). През 1982 г. Малашевци прехвърля към новосъздадения гараж Дружба 13 броя. Прави впечатление, че през 1983 г. в софийския градски транспорт вече няма в редовна експлоатация стари модели автобуси (последните Икарус 180 са извадени от експлоатация през 1981 г., през 1983 г. изчезва последната останала бройка Шкода 706 РТО и Чавдар М80, през 1981 г. излиза от експлоатация и последната останала бройка Икарус 260).

Pages: [1] 2 3 ... 79