Author Topic: Шумен,Търговище,Разград и Силистра  (Read 89155 times)

Offline varg

 • Приятел на ГТ
 • ****
 • Posts: 160
  • View Profile
  • Email

Offline pesho

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 543
  • View Profile
  • Email
Автобусна линия номер 6 град Силистра.
За развитието на общински градски транспорт в Русе и изгонването на частните фирми!!!

Offline Ivo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12489
  • View Profile
  • Email
Това електроавтобусче ли е? И в Силистра ли се появи тая мода?
Не ни трябват хора с "дипломи" а работещи и можещи да мислят, влагайки логика и разум в това което правят.

Фен на автобусите ЧАВДАР

Offline pesho

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 543
  • View Profile
  • Email
Това трябва да е карсан като в Добрич и Бургас.
За развитието на общински градски транспорт в Русе и изгонването на частните фирми!!!

Offline $h@IdEr

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4468
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 359945577
  • MSN Messenger - dilly-m@hotmail.com
  • AOL Instant Messenger - dillyan96
  • View Profile
  • Рекламни концепции на бургаски Солариси
  • Email
Да, същите табуретки са... :D

Offline transtriumf

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4999
  • View Profile
Такова чудо за малко имахме и във Варна. :crazy: Обаче доста бързо го върнаха.

Човек не е ли засадил поне едно дърво и не се ли е возил на Икарус не е живял.

Offline dj_the_bus

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1936
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Николай Попов
  • Email
Ама то друго на Силистра освен Карсан JEST и ATAK не им трябва. При такива малки, слабонаселени места няма нужда от големи автобуси. Плюс това трябва да се регулира и таксиметровата дейност. Уви това не е в интерес на държавата, защото това ще остави много хора без препитание, заради липсата на индустрия и работни места, което ще нагнети обществено недоволство... И специално Карсан ЖЕСТ ми харесва и е по-подходяща версия от некадърно преправян Спринтер или просто туристически такъв, неудобен за правостоящи и детски колички. Тези автобусчинценца поне са правени за такава работа. И определено са доста добър напредък спрямо Карсан J9/10. Трябва само да помислят за автоматична кутия. И може спокойно да сложат едно стъпало, в което да е скрита платформата. Така би било по-меко возенето пък и по-удобен салонът.

Offline София 100

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1710
  • View Profile
  • Email
Стар "Чавдар" пред Дома на съветите в Коларовград(мимолетно преименуваният Шумен). Източник:
 www.delcampe.net/en_US/collectibles/postcards/bulgaria/bulgaria-kolarovgrad-la-municipalite-old-bus-491361236.html
« Last Edit: 30.12.2017, 18:18:43 by София 100 »
"Никога нищо не изчезва! Животът е кръг. Всичко се повтаря и от всичко има нужда, когато му е време. "

Offline castrosua

 • Начинаещ
 • *
 • Posts: 15
  • View Profile
Hello all.

I am working on sorting my photos and I have come across a strange situation.

Many of you are familiar with the orange bus with license plate number H-1215-AC. There are a few photos here on the forum (but I couldn't find it now, hence posting here). The photos were under one or two posts on October 1st, 2013, but they were taken at different times. Even if it was the same day, you can tell by the other buses parked next to H-1215-AC.

The issue is with this link:

http://busphoto.ru/photo/167742/

It states it is taken on July 18, 2016, so after the other photos. That would lead me to believe it was repainted, but too many issues arise. The mirror mounts are totally different. The headlights are round. The turn signals are now original. Also the distance from the last window to the last door is smaller in the photo in the link. The orange bus seems to be a shortened B14-20 where as the white and red one looks like an original B13-20.

Of course, the paint is different, and it looks like it had been that way for a very long time, while the orange and white photos seems recent (and wouldn't need a repaint).

And now the problem. They list the bus as H-1215AC, the same as the orange. I cannot confirm it since the bus seems to no longer be registered (no plates).

Is this an error by whoever posted the red and white bus? Or was the plate transferred from the orange bus (after 2013 October) and put on the white and red, and eventually unregistered? Any help would be appreciated in solving this mystery.

Also, there are photos of H-5684-AC which seems much more likely to be the case, but even this bus has different headlights. So I don't think they are the same.

Здравейте всички.

Работя по сортирането на снимките си и се натъкнах на странна ситуация.

Много от вас познават оранжевия автобус с регистрационен номер H-1215-AC. Има няколко снимки тук на форума (но не можах да го намеря сега, затова публикувам тук). Снимките бяха под 1 или 2 публикации на 1 октомври 2013 г., но те бяха направени по различно време. Дори и да беше същия ден, можете да кажете от другите автобуси, паркирани до H-1215-AC.

Въпросът е с тази връзка:

http://busphoto.ru/photo/167742/

Той заявява, че е направен на 18 юли 2016 г., така че след останалите снимки. Това ме накара да вярвам, че е пребоядисано, но възникват твърде много въпроси. Огледалото е съвсем различно. Фаровете са кръгли. Обратните сигнали вече са оригинални. Също така разстоянието от последния прозорец до последната врата е по-малко в снимката в линка. Оранжевият автобус изглежда е съкратен B14-20, като бял и червен изглежда като оригинален B13-20.

Разбира се, боята е различна и изглежда, че това е било така за много дълго време, докато оранжевите и белите снимки изглеждат скоро (и няма да се наложи да се пребоядисат).

И сега проблемът. Те изброяват автобуса като H-1215AC, същото като оранжевото. Не мога да го потвърдя, тъй като автобусът вече не се регистрира (няма табели).

Това ли е грешка от кой е публикувал червения и белия автобус? Или табелата беше прехвърлена от оранжевия автобус (след 2013 октомври) и пуснат на бял и червен, а в крайна сметка нерегистриран? Всяка помощ ще бъде оценена в решаването на тази мистерия.

Също така има снимки на H-5684-AC, което изглежда много по-вероятно, но дори този автобус има различни фарове. Така че аз не мисля, че те са еднакви.

Thanks (if I posted in the wrong or improper place, I apologize).
Благодаря (ако се появи на неправилно или неправилно място, извинявам се).
Coming soon...Autobuzul Works-The Uncensored History about Buses and Cold War Politics

Offline Sofia

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3930
 • R.I.P. 1511 (1985-2015)
  • View Profile
Hello. The bus from the busphoto link is definitely not 1215. As you said, 1215 is a B14-20 rebuilt into a solo bus, same as 5684. The one on the photo is an original B13-20. My guess will be that the bus from the link is H 7397 AC, which I believe was the last B13-20 in Shumen. However I can't find any photos to confirm this. Although it's not uncommon two buses to swap plates so that one can be written off instead of the other, I believe in this case the mix up is a mistake by the poster. He posts on this forum, so he could confirm this for sure. You can find more detailed photos of 1215 and 5684 on page 12 of the Shumen thread: http://forum.gtsofia.info/index.php?topic=1017.msg100006341#msg100006341

You mentioned sorting your photos. If you have any photos from Shumen we will be happy if you share them here.

Offline castrosua

 • Начинаещ
 • *
 • Posts: 15
  • View Profile
Thanks for the reply and the info and what the plate could be on the posted link. It is better than nothnig, and maybe in the future something may pop up that could confirm it or not.

If any admin see this, perhaps they can move this entire thread to the Shumen thread. My apologies, for some reason I couldn't find it. Or if this is interesting enough (figuring out what bus the one in the link is) then if can remain.

Благодаря за отговора и информацията и какво би могла да бъде върху поставената връзка. По-добре е, отколкото не, и може би в бъдеще може да се появи нещо, което да го потвърди или не.

Ако някой администратор види това, може би те могат да преместят цялата тази нишка в нишката Шумен. Извинявам се, по някаква причина не можах да го намеря. Или ако това е достатъчно интересно (да разбереш кой е автобусът в връзката), тогава може да остане.

Thank!
Coming soon...Autobuzul Works-The Uncensored History about Buses and Cold War Politics

Offline castrosua

 • Начинаещ
 • *
 • Posts: 15
  • View Profile
Кога е бракуван Чавдарът B 13 - 20 от снимката(бил е собственост на "Търговище - автотранспорт")?

I found a video that contains the photos of this bus. Somebody stated that the photo was in 2011, but it must be at least as old as Aug 31st, 2009, when the video was posted.

There is also another photo of the same Chavdar B13-20, and you can see the license plate. It is T-0753-AC. So it is a Targoviste bus.

There is also another bus in the video, but it no longer has a plate so it may be hard (or impossible) to identify.

https://www.vbox7.com/play:502ca3b3&al=2&vid=1517686

P.S. Targovishte always makes me thing of the city in Dambovita county in Romania


Намерих видеоклип, съдържащ снимките на този автобус. Някой каза, че снимката е била през 2011 г., но тя трябва да е поне толкова стара, колкото 31 август 2009 г., когато видеоклипът бе публикуван.

Има и друга снимка на същия Chavdar B13-20 и можете да видите табелата с регистрационния номер. Това е T-0753-AC. Така че е автобус в Търговище.

Има още един автобус във видеото, но няма плака, така че може да е трудно (или невъзможно) да се идентифицира.

https://www.vbox7.com/play:502ca3b3&al=2&vid=1517686

Послепис Търговище винаги ме прави нещо от града в окръг Дамбовита в Румъния
Coming soon...Autobuzul Works-The Uncensored History about Buses and Cold War Politics

Offline maisito

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 228
  • View Profile
  • Email
Otoyol M24 Н 0979 АТ


Offline София 100

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1710
  • View Profile
  • Email
Стари Чавдари и  Ikarus  в Разград,  началото на 70-те години на миналият век.
"Никога нищо не изчезва! Животът е кръг. Всичко се повтаря и от всичко има нужда, когато му е време. "

Offline чавдарчето

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 243
  • Skype Me™!
  • View Profile
Фенове, организираме нова екскурзия с Чавдар 11М4 и евентуално 11Г5 в и около Шумен. Трябва да изберем една от датите: 16, 22 или 25 септември. Ако се съберат 15 желаещи, возенето ще им излезе по 10 лв. на човек, а ако са 10 - по 15 лв. Маршрутът ще бъде до Плиска, Мадара, Велики Преслав и/или по Шуменското плато.

Очакваме заявки за участие!

Online IKAR

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2386
  • View Profile
  • Email
ЛАЗ 695М в Нови Пазар.
Less travel by car! (използвайте по - малко лични автомобили за сметка на обществения транспорт, независимо от финансовите Ви възможности - препоръка на Европейската Комисия)

Да се отнеме незабавно лиценза за пътнически превози на БДЖ, тъй като изключително неадекватните разписания и опасният амортизиран подвижен състав водят до особено лошо транспортно обслужване.

Offline чавдарчето

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 243
  • Skype Me™!
  • View Profile
В събота, 22 септември, организираме последно пътуване с автобус "Чавдар 11М4" на фирма "Шумен - пътнически автотранспорт" по маршрут Шумен - Плиска - Велики Преслав - Шумен. Общата цена на екскурзията е около 210 лв., като парите ще се делят на броя пътници. Сумата вече е внесена от мен. Тръгване - в 12 ч. от автогара Шумен.
« Last Edit: 19.09.2018, 13:02:55 by чавдарчето »

Offline varg

 • Приятел на ГТ
 • ****
 • Posts: 160
  • View Profile
  • Email

Offline Magirus deutz

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2484
 • Почитател на Мерцедес - Бенц, Магирус и Икарус.
  • Skype Me™!
  • View Profile
1 стотинка за билет в градския транспорт в Търговище
Quote
С билет от 1 стотинка вече се возят жители на Търговище в една от линиите на градския транспорт. До това се стигна след като местното общинско ръководство сключи договори за извършване на превоз на пътници.

До драстично намаление на цените на билетите за градски транспорт в Търговище се стигна след като общинското ръководство сключи договори за превоз на пътници по 28 автобусни линии от транспортната схема. След провеждане на обществената поръчка договорите бяха сключени с общо пет фирми.

Най-голямо е намалението на билета за линия № 11, която се движи в почивните дни и свързва квартал Запад 3 с гробищния парк. От досегашните 1 лев за билет, ползващите транспорта вече ще заплащат само 1 стотинка.

За най-масово ползваната линия № 10 цената на билета вече е само 30 стотинки, при досега заплащани 1.20 лв. Същото намаление важи и за линията, която отвежда търговищенци до местността Парка.

По-ниски са цените и на билетите и до някои от близките села и квартали на Търговище.


С близо 1 лев по-малко е и цената на билета от Търговище до Варна – от 7,02 сега тя е вече 6,16 лв.
17 от сключените договори са с 5 годишен срок на изпълнение. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 4 360 000 лв. без ДДС

Offline dj_the_bus

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1936
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Николай Попов
  • Email
Преди няколко години имаше репортаж по някоя от телевизиите за подобен случай. Превозвачът представи, че цялата му дейност позволява да вози на 1 ст. билет.