Author Topic: Обявления за обществени поръчки свързани с градски транспорт - София  (Read 72038 times)

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6462
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали
Quote
Търгът ще се проведе на 07.06.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 68 000.00 лв. (шестдесет и осем хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 3 500,00 лв, (трихиляди и петстотин лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 10 611,65 лв. (десет хиляди шестстотин и единадесет лева и шестдесет и пет стотинки); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали:  32 021,84 лв. (тридесет и две хиляда двадесет и един лева и осемдесет и четири стотинки); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 29 928.07 лв. (дведесет и девет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и седем стотинки); За

Обособена позиция 6– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 14 560,00 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин и шестдесет лева);
Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани трамваи за нарязване: 46 062,00 лв. (четиридесет и шест хиляди и шестдесет и два лева);
За Обособена позиция 8– Продажба на бракуван трамвайна мотриса Дюваг: 1000,00 лв. (хиляда лева); 


Обособена позиция 9– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии:  1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева); Обособена позиция 10– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии:  2 896,00 лв. (двехиляди осемстотин деветдесет и шест лева). 

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 3000.00 лв. (три хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 300,00 лв, (триста лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 1100 лв. (хиляда и сто лева);   Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1000.00 лева (хиляда лева); За Обособена позиция 6– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 1200,00 (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани трамваи за нарязване: 2000,00 лв. (две хиляди лева); За Обособена позиция 8– Продажба на бракуван трамвайна мотриса Дюваг: 100,00 лв. (сто лева);  Обособена позиция 9– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева); Обособена позиция 10– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Ценатa на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 05.06.2017г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Източник: http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1736%3A2017-05-18-12-31-33&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg

Заминават си Икарусите и Т8М900 + един Дюваг.

Offline mihailo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4619
 • 433 :)
  • View Profile
  • Email
От дювазити не само един... но този, отделния, да се чуди човек защо...
Viva la 105, viva la in memoriam!
Против цитирането на "медии" от ранга на Блиц, Пик, Брадва и т.н.!!!

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5358
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Според мен става въпрос за вече разкомплектовани и сортирани возила, а не за такива, които сега тепърва ще се режат.
храна за мозък - http://www.banitza.net/

Offline RADOCVET

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 7670
 • http://bgtransport.org/
  • View Profile
  • Email
Въпреки това цената от 1000 лв за един Дю не е ли съмнително ниска.

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5358
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Ако е напълно разкомплектован, без никакви цветни метали по него и става въпрос за къс моторен вагон или късо ремарке - възможно е лицензираната оценка на лицензирания оценител, който определя тези стойности, да е такава.
храна за мозък - http://www.banitza.net/

Offline fafan

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1753
  • View Profile
  • Email
Или са го обещали на някой музей?

Offline wiNt

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 778
 • !<9060>!
  • View Profile
Това да не е онзи бяло-зеления, който седя на плаца на Искър до последно? То по него нищо няма, ако е той, цената може и да е оправдана.