Author Topic: Русе - обща тема  (Read 266453 times)

Online did_ko

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3480
 • гигантски радиоактивен термит - мутант
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #180 on: 16.05.2010, 23:45:26 »
От тук ги хвалите GPS - ите ама когато се качите и Ви се влача 15 минути от обръщалото на Дружба 3 до СБА не ги хвалите тогава че карам с 15-20 км в час.
Сигурно е много неприятно това с GPS-системите.Возилото става по-бавно, а пътниците по-нервни.Човек би трябвало да има железни нерви,за да издържи.От гледна точка на техника сигурно и двигателя се скапва по-бързо.

Иначе поздравления за теб.Така може да се чуе и другата гледна точка на дадена ситуация.Може би си единствения водач,който пише в този форум.P.S.  А  какви автобуси имате в Русе??? Доколкото си спомням  преди години беше станал голям пожар в ДАП-а и имахте затруднения.
« Last Edit: 16.05.2010, 23:48:05 by did_ko »
Мразя да пиша и говоря за автобусите с марка "Чавдар" в минало свършено време.

Насилственото натъпкване на пътници в BRT  линиите е транспортен геноцид спрямо населението в Бургас

В ГТ Бургас НЕ ДОСТИГАТ АВТОБУСИ

Ако някои пост не ви харесва - можете да натиснете бутона "Информирай модератор".

Offline difian

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 16000
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Любителска страница на Софийското метро във Facebook!
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #181 on: 16.05.2010, 23:59:07 »
GPS-ите, какво общо имат със скоростта на движение и амортизацията на возилата?! Системата има коренно различна роля! Виновни са хората, определяли разписанията. GPS системите са мощен инструмент за контрола върху спазването на тези разписания, дава постоянна, сигурна и точна информация за движението на превозното средство, дава възможност за дистанционно управление от един диспечерски пункт, автоматизиране на процесите, допълнителна информация за пътниците- в София имаме ел.табла на спирките, оказващи, след колко минути ще дойде превозното средство, всички линии и всички спирки могат да се проверяват и в интернет. На базата на движението на возилата на МГТ има актуална карта с информация за трафика и евентуалните запушени улици и кръстовища.... Системата се използва масово в развитите и водещи страни и това е актуалната и най-модерна технология.

Системата не ти е дала тя време от 5 минути за разстоянието между две спирки, което реално се взима за 2!

Offline simo

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 863
 • Живота е като стълба в кокошарник-къс и осран
  • View Profile
Re: Русе - обща тема
« Reply #182 on: 20.05.2010, 20:32:43 »
Нови повишения http://www.ruseinfo.net/news_75780.html

Offline blagun

 • Moderator
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 14520
  • View Profile
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #183 on: 20.05.2010, 22:04:18 »
P.S.  А  какви автобуси имате в Русе??? Доколкото си спомням  преди години беше станал голям пожар в ДАП-а и имахте затруднения.
От пожара минаха 15 години, тогава имаше само Чавдари и Икаруси.
Автобусите се дискутират в тази тема: http://forum.gtsofia.info/index.php?topic=1839.380

Offline blagun

 • Moderator
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 14520
  • View Profile
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #184 on: 20.06.2010, 17:31:12 »
Quote from: ruseinfo.net
“Русе - Общински автотранспорт” ЕООД обявен в несъстоятелност
20 Юни 2010 13:28:43
Русенският окръжен съд обяви в несъстоятелност длъжника “Русе - Общински автотранспорт” ЕООД и постанови прекратяване дейността на предприятието. Наложена е обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника “Русе - Общински автотранспорт” ЕООД, прекратени са правомощията на органите на длъжника-юридическо лице. Фирмата е лишена от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Започва осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.

Предстои общо събрание на кредиторите на 28 септември от 14:00 ч. в Русенски окръжен съд с дневен ред: 1. Доклад на постоянния синдик за състоянието на имуществото на длъжника, който включва информация за резултата от проведената инвентаризация, хода на изпълнителното дело пред публичния изпълнител по реда на ДОПК, наличие на вещи, върху които няма наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК.; 2. Определяне реда и начина за осребряване имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избор на оценители и определяне на възнаграждението им. Синдикът ще подготви обобщен списък на кредиторите с размер на приети вземания, който да служи на председателя на събранието при регистрацията на кредиторите и отчитане на гласовете им на събранието. Решението действа незабавно по отношение на всички и се вписва в търговския регистър


Offline simo

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 863
 • Живота е като стълба в кокошарник-къс и осран
  • View Profile
Re: Русе - обща тема
« Reply #185 on: 21.06.2010, 21:23:07 »
Съдът спря предварителното изпълнение на кметска заповед за градския транспорт в Русе след жалба на "Шанс 99"
 
Дело е образувано по жалба на “Шанс 99” ООД – Русе, представлявано от управителя В. И. против Разпореждане № РД 01/1824 от 01.06.2010г. на Кмета на Община Русе, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед №РД01/1447/22.04.2010г. на Кмета на Община Русе, с която са обявени класираните на първите три места кандидати, участвали в проведения конкурс за “Възлагане на превозите по всички градски автобусни линии от Общинската транспортна схема”, ІІ – ри пакет: основни автобусни линии с №№3, 5, 7, 10, 16, 18, 19, 20, 28 , 37 и допълнителна линия №30, и е определен за изпълнител “ЕГГЕД – Русе” АД. Наведени са доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, като постановен при неправилно приложение на материалния закон и несъответствие с целта на закона. Направено е особено искане, с правно основание чл.60, ал.5 от АПК. Заповед № РД01/1447/22.04.2010г. е обжалвана пред Областния управител на Област Русе и с Решение №3/18.05.2010г. жалбата е оставена без уважение. Първоначалният административен акт е обжалван пред АС - Русе с жалба вх. №0804/2717/31.05.2010г., по която е образувано АД № 257/2010г. по описа на АС – Русе. Оспореното Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед №РД01/1447/22.04.2010г. на Кмета на Община Русе е допуснато в хипотезата на чл. 60, ал. 2 от АПК – след постановяване на акта. Същото е постановено на 01.06.2010г., един ден след депозиране на жалбата вх. №0804/2717/31.05.2010г., по която е образувано АД № 257/2010г. С оглед на горното, съдът намира, че същото е постановено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.
В разпоредбата на чл. 60 от АПК законодателят не е определил изрично срок, в който административният орган може да постанови предварителното изпълнение. Съдът обаче счита, че това правомощие е ограничено във времето до момента на упражняване на правото на оспорване на административния акт. Аргумент за това е правилото на чл.166, ал.1 от АПК. Общият принцип в административното правораздаване, обективиран в цитираната норма е, че жалбата и протестът имат суспензивен ефект и спират изпълнението на административния акт. С въвеждането му законодателят е дал превес на защитата на частния интерес пред обществения, който се преследва с издаването на акта. Следователно в конкретния случай, на основание чл.166, ал.1 от АПК, с подаването на жалбата на 31.05.2010г. до съда, чрез административния орган, изпълнението на Заповед № РД01/1447/22.04.2010г. на Кмета на Община Русе е спряно по силата на закона /ex lege/. С оглед на систематичното тълкуване на нормите на чл. 167 от АПК и чл.60 от АПК, следва извода, че с подаване на жалбата до съда, чрез административния орган, се преклудира правото на административния орган по чл.60, ал.2 АПК. За него се поражда вече право да направи искане по чл. 167 от АПК, съгласно разпоредбата на който, при всяко положение на делото по искане на страна съдът може да допусне предварително изпълнение на административния акт при условията, при които то може да бъде допуснато от административния орган.
Русенският административен съд отмени Разпореждане № РД 01/1824 от 01.06.2010г. на Кмета на Община Русе, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № РД 01/1447/22.04.2010г. на Кмета на Община Русе, по жалба на “Шанс 99” ООД – Русе, представлявано от управителя В. И., ЕИК 117524663, като незаконосъобразно. Спряно е допуснатото предварително изпълнение на Разпореждане № РД 01/1824 от 01.06.2010г. на Кмета на Община Русе, на основание чл.60, ал.5 от АПК, до приключване на правния спор по чл.60, ал.4 АПК, с влязъл в сила съдебен акт.

П.С.Тая линия 37 въобще я няма като такава в Русе.

Offline vincho

 • Начинаещ
 • *
 • Posts: 14
  • View Profile
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #186 on: 22.06.2010, 07:57:14 »
 В новата транспортна схема я има 37 линия, ще тръгва от Чародейка и ще стига до Русенска корабостроителница, но като гледам скоро няма да тръгне....

Offline platon

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 271
  • MSN Messenger - plamengt@hotmail.com
  • View Profile
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #187 on: 22.06.2010, 10:13:54 »
От това решение на съда нищо не разбрах. Аман от юридически термини и хватки.

Offline simo

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 863
 • Живота е като стълба в кокошарник-къс и осран
  • View Profile
Re: Русе - обща тема
« Reply #188 on: 22.06.2010, 16:59:06 »
От това решение на съда нищо не разбрах. Аман от юридически термини и хватки.
Казано накратко: ЕГГЕД скоро няма да станат единствен превозвач в ГТ на Русе.

Offline nasko84

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1118
  • View Profile

Offline Niksan

 • Приятел на ГТ
 • ****
 • Posts: 156
 • https://gtruse.wixsite.com/gtruse
  • View Profile
  • https://gtruse.wixsite.com/gtruse
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #190 on: 21.07.2010, 23:52:31 »
Главни русенски улици ще бъдат спрени за движение през уикенда. Причина за това е националният автомобилен шампионат, който ще се проведе в събота и неделя. В събота от 13 до 18 часа и в неделя от 9:00 до 13 часа ще бъде затворен бул. „Цар Освободител” в участъка от ул. „П.Хитов” до гаровия площад. Бул. „Христо Ботев” ще бъде затворен от бул.”Цар Освободител” до кръстовището с бул.”В.Левски” и бул. „България” от бул.”Гоце Делчев” до пътен възел Розова долина.

Тролейбусни линии с номера 9, 13, 21, 24, 25, 27 /само в неделя/ и 29 ще бъдат спрени.

Тролейбусна линия № 27 ще се обслужва само в събота по обходен маршрут  и ще обслужва и кв. Чародейка.

Автобусни линии с номера: 10, 18, 28 и 33 ще се движат по обходен маршрут от бул.В.Левски през бул.Гоце Делчев, двупосочно по бул.България в участъка от Гоце Делчев, по пътен възел Охлюва, бул.Мидия Енос, ул.Борисова, бул.Скобелев и от пл.Оборище по маршрута си.

Автобусна линия № 15 ще се движи от Централна ж.п.гара по ул. Борисова.

Автобусни линии с номера: 7 и 8 вместо по ул. „Мария Луиза” ще се движат двупосочно по ул. „П.Хитов”.

Online did_ko

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3480
 • гигантски радиоактивен термит - мутант
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #191 on: 22.07.2010, 15:30:07 »
Шофьор на тролей помете три коли, сред които и своята
Горкия човечец. Какво ли е усещането да блъснеш собствената си кола???
Мразя да пиша и говоря за автобусите с марка "Чавдар" в минало свършено време.

Насилственото натъпкване на пътници в BRT  линиите е транспортен геноцид спрямо населението в Бургас

В ГТ Бургас НЕ ДОСТИГАТ АВТОБУСИ

Ако някои пост не ви харесва - можете да натиснете бутона "Информирай модератор".

Offline Vancho

 • Приятел на ГТ
 • ****
 • Posts: 114
  • View Profile
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #192 on: 22.07.2010, 21:33:04 »
Брей, какъв ли ще е този маршрут обиколния на ТБ 27 ? А и има ли директна връзка на КМ от Дружба към ЧАРОДЕЙКА и обратно, или ще е с меркавими  :bb: Дали пък няма да се движи през другите чародейки. Ще е много интересно да се повозиш на такова чудо :D  ;)

В новата транспортна схема я има 37 линия, ще тръгва от Чародейка и ще стига до Русенска корабостроителница, но като гледам скоро няма да тръгне....
37 ма беше доста добра линия и много удобна за жителите на кв Чародейка сред които съм и аз. От малък я помня че често я ползвах и хората си я харесваха  :)
« Last Edit: 22.07.2010, 21:37:10 by Vancho »

Offline Niksan

 • Приятел на ГТ
 • ****
 • Posts: 156
 • https://gtruse.wixsite.com/gtruse
  • View Profile
  • https://gtruse.wixsite.com/gtruse
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #193 on: 23.07.2010, 19:05:26 »
Утре и аз ще пробвам с Т27 обходния маршрут  :D :D :D

Offline zdenekk

 • Начинаещ
 • *
 • Posts: 11
  • View Profile
  • Trolejbus - Plzen
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #194 on: 08.08.2010, 12:24:59 »
Hello,

I would like to contact the local trolley fans for help.  :( In Ruse runs two origins cars 14 Tr Pilsen (Plzen in the number 425 + 426), now numbers 54,610 + 54,621. I'm working on the site of trolleybuses in Pilsen (http://www.plzensketrolejbusy.cz/) and for this site I need from those two cars, some pictures of the traffic already in Ruse, so I wonder if someone was willing to photographers from the local I give it to the web. Of course the site was the name of the author.

Replies here on the forum or on my mail zdenekkresa@email.cz .

Thank you

Offline svilenrr

 • Приятел на ГТ
 • ****
 • Posts: 124
  • View Profile
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #195 on: 09.08.2010, 18:52:39 »
Hello,

I would like to contact the local trolley fans for help.  :( In Ruse runs two origins cars 14 Tr Pilsen (Plzen in the number 425 + 426), now numbers 54,610 + 54,621. I'm working on the site of trolleybuses in Pilsen (http://www.plzensketrolejbusy.cz/) and for this site I need from those two cars, some pictures of the traffic already in Ruse, so I wonder if someone was willing to photographers from the local I give it to the web. Of course the site was the name of the author.

Replies here on the forum or on my mail zdenekkresa@email.cz .

Thank you
In this topic you can find some pictures - http://forum.gtsofia.info/index.php?topic=1838.0

Offline zdenekk

 • Начинаещ
 • *
 • Posts: 11
  • View Profile
  • Trolejbus - Plzen
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #196 on: 10.08.2010, 15:34:44 »
Hello,

I would like to contact the local trolley fans for help.  :( In Ruse runs two origins cars 14 Tr Pilsen (Plzen in the number 425 + 426), now numbers 54,610 + 54,621. I'm working on the site of trolleybuses in Pilsen (http://www.plzensketrolejbusy.cz/) and for this site I need from those two cars, some pictures of the traffic already in Ruse, so I wonder if someone was willing to photographers from the local I give it to the web. Of course the site was the name of the author.

Replies here on the forum or on my mail zdenekkresa@email.cz .

Thank you
In this topic you can find some pictures - http://forum.gtsofia.info/index.php?topic=1838.0


Hello,

thank you very much. :fan:

Offline Niksan

 • Приятел на ГТ
 • ****
 • Posts: 156
 • https://gtruse.wixsite.com/gtruse
  • View Profile
  • https://gtruse.wixsite.com/gtruse
  • Email
Re: Русе - обща тема
« Reply #197 on: 31.08.2010, 08:47:42 »
Нова спирка на градския транспорт се изгражда на бул. „Липник” пред входа на Mall Rousse. Съоръжението е финансирано от инвеститорите в търговския център и е на стойност 20 000 лв. Срокът за изграждането на спирката е 7 календарни дни. 

7 автобусни и 4 тролейбусни линии на градския транспорт ще обслужват новата спирка. Автобуси с номера 2, 5, 7, 12, 15, 18 и 33 ще свързват североизточната част на града, централната ЖП гара и източната индустриална зона с бул. „Липник” и Mall Rousse. Тролейбусни линии 2, 13, 20 и 21 ще покриват освен североизточната, и западната и южната част на града като връзка с търговския център.

Новоизграждащата се спирка се намира точно пред входа на Mall Rousse. На няколко минути пеша се намира и спирката на градския транспорт на бул. „Потсдам”.

Offline simo

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 863
 • Живота е като стълба в кокошарник-къс и осран
  • View Profile
Re: Русе - обща тема
« Reply #198 on: 31.08.2010, 18:22:54 »
Нова спирка на градския транспорт се изгражда на бул. „Липник” пред входа на Mall Rousse. Съоръжението е финансирано от инвеститорите в търговския център и е на стойност 20 000 лв. Срокът за изграждането на спирката е 7 календарни дни. 

7 автобусни и 4 тролейбусни линии на градския транспорт ще обслужват новата спирка. Автобуси с номера 2, 5, 7, 12, 15, 18 и 33 ще свързват североизточната част на града, централната ЖП гара и източната индустриална зона с бул. „Липник” и Mall Rousse. Тролейбусни линии 2, 13, 20 и 21 ще покриват освен североизточната, и западната и южната част на града като връзка с търговския център.

Новоизграждащата се спирка се намира точно пред входа на Mall Rousse. На няколко минути пеша се намира и спирката на градския транспорт на бул. „Потсдам”.
Така и неразбраха, че Т20 не се изпълнява откакто Еггед пое линията, а има само автобус 20а.

Offline nasko84

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1118
  • View Profile
Re: Русе - обща тема
« Reply #199 on: 09.09.2010, 22:23:00 »
http://www.adv.minfin.bg/sales.php?id=00000012209
НАП пуска на таен търг отново тролеите на РОАТ
Исканата цена е 83% от първия търг
също и земя и сгранен фонд с местонахождение бул. Трети март 74
« Last Edit: 09.09.2010, 22:32:56 by nasko84 »