Author Topic: Описания и технически характеристики на ТМ в София (съдържание в началото)  (Read 77861 times)

Offline emm_1968

 • Trams Doctor
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4652
  • View Profile
Както обещах тук ще публикувам данни и технически характеристики на ТМ в София. И, разбира се, ще отговарям на конкретни въпроси относно конструкцията.
Ще започна с ТМ типове Т6М 700, Т8М 700М и Т8М 700 IT. За другите ще ми е необходимо още малко време за обработка на данните в подходящ вид.

Съдържане на темата:

Описание и характеристики на ТМ тип Т6М 700 (инв.№№ 7**, 8**) .........  Отговор #   1
Описание и характеристики на ТМ тип Т8М 700 М (инв.№№ 9**) ............. Отговор #   2
Описание и характеристики на ТМ тип Т8М 700 IT (инв.№№ 24**) ........... Отговор #   3
Описание и характеристики на ТМ тип Т6М 400 (инв.№№ 4**) ................ Отговор #  28
Описание и характеристики на ТМ тип Т8М 300 (инв.№№ 3**) ................ Отговор #  29
Талиги - общи данни .................................................................................... Отговор #  30
Трамвайни талиги - общи данни .................................................................. Отговор #  31
Трамвайна талига тип Т 65 (ТМ с инв.№№ 3**, 4**, 501, 502) .................. Отговор #  36
Трамвайна талига тип Т 81 (ТМ с инв.№№ 7**, 8**, 9**) .......................... Отговор #  37
Чертеж на трамвайна колоос тип Тср 81 ......................................................... Отговор #  47
Чертеж на трамвайна талига тип Т 81 ........................................................ Отговор #  48
Чертежи на ТМ типове Т6М 700 и Т8М 700 М и трамвайна талига Тср 81 ...... Отговор #  50
Устройство на колело на ТМ Татра - CKD .................................................. Отговор #  52
Снимки и обяснение за отбивачките в ЦРС на талига тип Т 81 .................. Отговор #  58
Снимки и обяснение на талига тип Т 65 ...................................................... Отговор #  59
Отговор на въпрос за взаимнозаменяемостта на талигите на ТМ CKD ........ Отговор #  63
Характеристики на ТМ тип ТМ тип T6A2-Sf (инв.№№ 2041 - 57) ................. Отговор #  99
Отговор на въпрос за "тегло под тара" И "общо тегло" ............................. Отговор # 102
Схема на тяговите вериги и програма на пусково-спирачния контролер .... Отговор # 196
Токоснемане: лира или пантограф .............................................................. Отговор # 217
Данни и схеми на T4D-C, B4D-C .................................................................... Отговор # 258
Данни за пет типа стари български трамваи ..................................................... Отговор # 420


Отговор # 90 ... писан на 02.12.2010 и все още актуален ...  :bag:
« Last Edit: 24.01.2017, 13:48:27 by blagun »
Символите на нашия град са Витоша, кестените и трамваите.

С такива любители на МГТ врагове не му трябват.

Offline emm_1968

 • Trams Doctor
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4652
  • View Profile
ТМ тип Т6М 700 (инв.№№ 7**, 8**):
   Трамвайната мотриса Т6М 700 е 6-осна, за еднопосочно движение, с директно управление и се състои от два съчленени модула, свързани постоянно и неделимо.   
   Ходовата част на ТМ  Т6М 700 се състои от два типа талиги: двигателни Т 81 и опорни Тср 81, като І. и ІІІ. са двигателни, а ІІ. е опорна.
   Талигите Т 81 и Тср 81 са с двустепенно ресорно окачване състоящо се от пакети цилиндрично-винтови пружини, ленкерно водене на буксите, рамата на талигата е отворен тип има Н-образна форма с пространствено разположение.
   Тяговите електродвигатели са два, по един за всяка двигателна талига тип Т100М с номинално напрежение 600 V. Управлението им се извършва от пусково-спирачен контролер последователно включващ различен брой резистори разположени на покрива на първия модул.
   Предавателните механизми се състоят от: карданни валове – дълъг (от ТЕД до близкия колоосен редуктор) и къс (между редукторите), цилиндрично-конусни редуктори, чиито изходящи валове са двигателните колооси.
   ТМ е оборудвана с комбинирана /комплексна/ спирачна система, състояща се от следните независимо действащи системи:
   - Електродинамична - ТЕД се поставят в генераторен режим. Особеното при Т6М 700 е, че тя има комбинирано действие - след 6-та спирачна позиция на контролера се подава въздух към спирачните механизми на опорните талиги, така се увеличава ефективността на спирането.
   - Въздушно-механична - система от челюстно-барабанен тип с едностранно за-държане директно върху колоосите - осигурява достатъчно голяма натискова сила във фрикционните елементи, ограничена по сцепление /под тара/ на колелата с пътя.
   - Ръчна (френ) - действува само на І. и ІІ. талиги, като чрез лостов механизъм се действа на челюстите от въздушно-механичната. Тя осигурява 50 % спирачен товар и задачата й е да задържи ТМ на място след окончателно спиране.
   - Магнитно-релсова - състои се от осем броя електромагнитно-релсови блока, по два на всяка талига. Работното напрежение на магнитно-релсовите блокове е 24 V.
   - Аварийна спирачна система - има два начина на задействуване: чрез изтегляне на ръкохватката, намираща се на стената на ватманската кабина от страната на салона за пътници и от бутоните за аварийно спиране, намиращи се до вратите в салона за пътници. При задействуване на посочените уреди се прекъсва верига на нормално затворени контакти, изключва се захранването на контролера апарат, подава се въздух към спирачните апарати на опорните талиги, включват се магнитно-релсовите спирачки и се подава звуков сигнал във ватманската кабина.
   Салона за превоз на пътниците е разположен по цялата дължина на коша, като в предната част е оформена кабината на водача и органите за управление на ТМ. Предвидени са четири броя врати за пътници с размери 2270 × 1300 mm, като предната е по-малка с размери 2270 × 800 mm и обслужва и ватманската кабина. Прозорците са с раз-мери 1350 × 1140 mm, като в горната си част се отварят чрез плъзгане по рамката. В пода са предвидени отвори за достъп до тяговите електродвигатели /1180 × 820 mm/, двигателните талиги /660 × 600 mm/, опорната талига /Ø 2040 mm/. 
   Т6М 700 притежава следните технико-експлоатационни показатели:

Колооосна формула: B′ 2′ B′  
Междурелсие: 1 009 mm
Дължина на ТМ, в т.ч. прикачните съоръжения: 20 750 mm
Максимална ширина на коша: 2 250 mm
Бази на модулите между централните болтове на талигите: 2 × 6 300 mm
База на талигите: 1 600 mm
Дължина на конзолните части: 3 700 mm
Височина на покрива от глава релса (под тара): 3 140 mm
Височина на стъпалата от глава релса (под тара): 350 mm
Височина на пода на коша от глава релса (под тара): 930 mm
Диаметър на колелата по кръга на търкаляне: 700 mm
Работна височина на токоприемника от глава релса:
        минимална: 4 140 mm
        максимална: 5 900 mm
Собствено тегло (тара) на ТМ: 25 000 kg
Тягова мощност – ТЕД тип Т100М: 2 броя
   обща продължителна: 200 kW
   обща часова: 230 kW
Конструктивна скорост: 60 km/h
Максимално преодоляван наклон: 70 ‰
Тягово напрежение в контактния проводник: 600 V  (-20 %; +30 %)
Напрежение в спомагателните и управляващи вериги: 24 V
Минимален радиус на вписване в крива: 18 m
Пътниковместимост – седалки в салона: 32 места
номинална – 5 пътника / m2: ≈ 120 места
максимална – 8 пътника / m2: ≈ 192 места
Средно ускорение при потегляне от място с номинално натоварване: 1 ms-2
Показател за плавност на хода (по Шперлинг): < 3,25
« Last Edit: 19.11.2009, 09:33:41 by emm_1968 »
Символите на нашия град са Витоша, кестените и трамваите.

С такива любители на МГТ врагове не му трябват.

Offline emm_1968

 • Trams Doctor
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4652
  • View Profile
ТМ тип Т8М 700 М (инв.№№ 9**):
   Трамвайната мотриса Т8М 700 М е 8-осна, за еднопосочно движение, с директно управление и се състои от три съчленени модула, свързани постоянно и неделимо.   
   Ходовата част на ТМ  Т8М 700M се състои от два типа талиги: двигателни Т 81 и опорни Тср 81, като І. и ІV. са двигателни, а ІІ. и ІІІ. са опорни.
   Талигите Т 81 и Тср 81 са с 2-степенно ресорно окачване състоящо се от пакети цилиндрично-винтови пружини, ленкерно водене на буксите, рамата на талигата е отворен тип има Н-образна форма с пространствено разположение.
   Тяговите електродвигатели са два, по един за всяка двигателна талига тип Т100М с номинално напрежение 600 V. Управлението им се извършва от пусково-спирачен контролер последователно включващ различен брой резистори разположени на покрива на първия модул.
   Предавателните механизми се състоят от: карданни валове – дълъг (от ТЕД до близкия колоосен редуктор) и къс (между редукторите), цилиндрично-конусни редуктори тип РЦК - 94, чиито изходящи валове са двигателните колооси.
   ТМ е оборудвана с комбинирана /комплексна/ спирачна система, състояща се от следните независимо действащи системи:
   - Електродинамична - ТЕД се поставят в генераторен режим. Особеното при Т8М 700 M е, че тя има комбинирано действие - след 6-та спирачна позиция на контролера се подава въздух към спирачните механизми на опорните талиги, така се увеличава ефективността на спирането.
   - Въздушно-механична - система от челюстно-барабанен тип с едностранно за-държане директно върху колоосите - осигурява достатъчно голяма натискова сила във фрикционните елементи, ограничена по сцепление /под тара/ на колелата с пътя.
   - Ръчна (френ) - действува само на І. и ІІ. талиги, като чрез лостов механизъм се действа на челюстите от въздушно-механичната. Тя осигурява 50 % спирачен товар и задачата й е да задържи ТМ на място след окончателно спиране.
   - Магнитно-релсова - състои се от осем броя електромагнитно-релсови блока, по два на всяка талига. Работното напрежение на магнитно-релсовите блокове е 24 V.
   - Аварийна спирачна система - има два начина на задействуване: чрез изтегляне на ръкохватката, намираща се на стената на ватманската кабина от страната на салона за пътници и от бутоните за аварийно спиране, намиращи се до вратите в салона за пътници. При задействуване на посочените уреди се прекъсва верига на нормално затворени контакти, изключва се захранването на контролера апарат, подава се въздух към спирачните апарати на опорните талиги, включват се магнитно-релсовите спирачки и се подава звуков сигнал във ватманската кабина.
   Салона за превоз на пътниците е разположен по цялата дължина на коша, като в предната част е оформена кабината на водача и органите за управление на ТМ. Предвидени са пет броя врати за пътници с размери 2270 × 1300 mm, като предната е по-малка с размери 2270 × 800 mm и обслужва и ватманската кабина. Прозорците са с размери 1350 × 1140 mm, като в горната си част се отварят чрез плъзгане по рамката. В пода са предвидени отвори за достъп до тяговите електродвигатели /1180 × 820 mm/, двигател-ните талиги /660 × 600 mm/, опорните талиги /Ø 2040 mm/. 
   Т8М 700 М притежава следните технико-експлоатационни показатели:

Колооосна формула: B′ 2′ 2′ B′   
Междурелсие: 1 009 mm
Дължина на ТМ, в т.ч. прикачните съоръжения: 26 530 mm
Максимална ширина на коша: 2 250 mm
Бази на модулите между централните болтове на талигите: 6 300 / 6 420 / 6 300 mm
База на талигите: 1 600 mm
Дължина на конзолните части: 3 700 mm
Височина на покрива от глава релса (под тара): 3 140 mm
Височина на стъпалата от глава релса (под тара): 350 mm
Височина на пода на коша от глава релса (под тара): 930 mm
Диаметър на колелата по кръга на търкаляне: 700 mm
Работна височина на токоприемника от глава релса:
        минимална: 4 140 mm
        максимална: 5 900 mm
Собствено тегло (тара) на ТМ: 29 500 kg
Тягова мощност – ТЕД тип Т100М: 2 броя
   обща продължителна: 200 kW
   обща часова: 230 kW
Конструктивна скорост: 60 km/h
Максимално преодоляван наклон: 70 ‰
Тягово напрежение в контактния проводник: 600 V  (-20 %; +30 %)
Напрежение в спомагателните и управляващи вериги: 24 V
Минимален радиус на вписване в крива: 18 m
Пътниковместимост – седалки в салона: 40 места
номинална – 5 пътника / m2: ≈ 200 места
максимална – 8 пътника / m2: ≈ 320 места
Средно ускорение при потегляне от място с номинално натоварване: 0,9 ms-2
Показател за плавност на хода (по Шперлинг): < 3,25

http://www.megaupload.com/?d=QNWCP00G
« Last Edit: 29.01.2010, 09:06:29 by emm_1968 »
Символите на нашия град са Витоша, кестените и трамваите.

С такива любители на МГТ врагове не му трябват.

Offline emm_1968

 • Trams Doctor
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4652
  • View Profile
Т8М 700 IT (инв.№№ 24**)
Модернизираната трамвайна мотриса тип T8M 700 IT е конструирана като 8-осна, за еднопосочно движение, с две съчленения, две двигателни и две опорни талиги, нисък под на средната секция, предназначена е за експлоатация в средноевропейски климатични условия.
1.Тягово оборудване
   Всяка двигателна колоос се задвижва от асинхронен тягов електродвигател (ТЕД) посредством 2-стъпален, цилиндрично-конусен колоосен редуктор. Всеки от четирите ТЕД се захранва самостоятелно от инвертор, осигуряващ оптимално управление във всички работни режими. Всяка тягова група (тягов електродвигател – тягов инвертор) е със самостоятелно управление и допуска самостоятелна работа за придвижване на ТМ в авариен режим.
Всеки от четирите контейнера за тяговите инвертори е снабден с всички компоненти, необходими за задвижване на един тягов двигател, включително и със спирачен резистор. Охлаждането на контейнерите на задвижващия механизъм е принудително с въздух, регулирано според температурата и режима на движение. Управлението на преобразователя се осъществява с микропроцесорен регулатор със собствена противоплъзгаща и противобуксувъчна защита.
2. Спирачки
Спирането на T8M 700 IT се осъществява с комбинирано действие на електро-динамична и хидромеханична спирачки, а за установяване на ТМ на място е предвидена резервна спирачка, действаща само на опорните (средните) талиги. ТМ има предвидена електромагнитна-релсова спирачка, за целта всяка талига е снабдена с по два електромагнитно-релсови блокове. При нужда от екстрено задържане е предвидена аварийна спирачка, задейства се от джойстика, позиция 8 – задържат всички спирачки.
За електродинамично спиране са предвидени седем позиции на джойстика, при него ТЕД се включват в генераторен режим, като произведеното напрежение се подава към спирачните резистори (за всеки двигател по един). Електродинамично спиране има само когато броя на оборотите на двигателя е по-висок от определена стойност, при по-ниска скорост няма ефективно електродинамично спиране, при T8M 700 IT този праг е 3,5 km/h. 
За окончателно спиране е предвидена хидромеханична спирачка, като за раз-личните по тип талиги е предвидено различно действие.
На двигателните талиги (A и D) спирачката е от постоянно задействан тип, т.е. има постоянно действие и се разхлабва при поставяне на джойстика в ходова позиция. Спирачката започва да действа когато скоростта на ТМ спадне под 3,5 km/h, т.е. вече няма електродинамично спиране. Физически спирачката действа на вала на ротора на ТЕД и е от дисково-челюстен тип, спирачния апарат е закрепен на корпуса му.
На опорните талиги (B и C) спирачката започва да действа в помощ на електро-динамичната при поставяне на джойстика на 4-та спирачна позиция, но при окончателно спиране (при V = 0) се разхлабва и остава свободна. Физически спирачката действа на колооста и е от дисково-челюстен тип, за целта на осите са монтирани спирачни дискове, спирачния апарат е закрепен на рамата на талигата.
Електромагнитната-релсова спирачка работи при задействане на бутона за аварийната спирачка или при поставяне на джойстика в позиция 8.
Предвид разделеното действие на хидромеханичната спирачка и по-специално разхлабването на спирачките на опорните талиги след установяване на ТМ е предвидена резервна спирачка. Тя действа на спирачките на опорните талиги при задействане от арматурното табло, от нарочни резервоари към спирачните апарати се подава сгъстен азот (N).
   3. Ходовата част 
   Ходовата част се състои от четири талиги, две двигателни (A и D) и две опорни (B и C), именуването е поредно с първите букви на латинската азбука.
   3.1 Двигателни талиги
   Двигателните талиги на T8M 700 IT са двуосни, рамата на талигата е разглобяема и се състои два Т-образни елемента, свързани с винтови съединения. Ресорното окачване на талигата е 2-степенно, буксовата ресорна степен е с два металогумени пакета. Централната ресорна степен се състои от цилиндрични винтови пружини раз-положени в краищата на надресорната греда и са поставени в металогумени пакети, двустранно са предвидени демпфери за гасене на нискочестотните вибрации .
   Тяговите електродвигатели са два, за всяка колоос по един и са монтирани успоредно на надлъжната ос на талигата и предават движението към колоосите посредством карданни валове. Преобразуване на движението, както по посока, така и по въртящ момент (обороти) се постига чрез 2-стъпални цилиндрично-конусни колоосни редуктори, окачени опорно осово и фиксирани чрез регулируеми опорни греди.
   Връзката на талигата с коша на ТМ се осъществява посредством централен болт в геометричния център на талигата, леглото на централния лагер е с конусна форма, оформено е в надресорната греда и е единствената връзка с коша.
3.2. Опорни талиги.
   Опорните талиги  на T8M 700 IT са разработени на базата на експлоатираната в момента талига тип Т 81. Талигите са двуосни, с ленкерно водене на буксите и двустепенно ресорно окачване. Централната ресорна степен се състои от пакети от по два броя цилиндрични винтови пружини разположени в краищата на надресорната греда, двустранно са предвидени демпфери за гасене на нискочестотните вибрации.  Буксовата ресорна степен се състои от по един пакет на всяка букса цилиндрични винтови пружини разположени между  буксата и рамата на талигата.
   Връзката на талигата с коша на ТМ се осъществява посредством централен болт в геометричния център на талигата, леглото на централния лагер е оформено в надресорната греда. За разлика от двигателните талиги при опорните са предвидени четири броя плъзгалки от фрикционен материал (тефлон), разположени са симетрично от двете страни на леглото на централния лагер. Целта на плъзгалките е да осигурят устойчивост на двата коша в съчленението, за устойчивост на съчленението са предвидени и опори, захванати чрез металогумени пакети към надресорните греди на опорните талиги.
   Т8М 700 IT притежава следните технико-експлоатационни показатели:

Колооосна формула: B0′ 2′ 2′ B0′   
Междурелсие: 1 009 mm
Дължина на трамвайната мотриса: 26 620 mm
Ширина на трамвайната мотриса: 2 250   mm
Максимална височина на трамвайната мотриса: 3 100 mm
База (между осово разстояние)  – тягова талига: 1 900 mm
Диаметър на ново колело / минимално допустим диаметър:   695 / 590   mm
База (между осово разстояние)  – опорна талига: 1 600   mm
Диаметър на ново колело / минимално допустим диаметър:    695 / 590   mm
Междурелсие: 1 009 mm
Тегло - празна мотриса: 30 040 kg
при 4 пътника/m2: 41 780 kg
при 6 пътника/m2: 46 360 kg
при 8 пътника/m2: 50 930 kg
Конструктивна (максимална) скорост: 60 km/h
Максимално преодоляван наклон: 60 ‰
Номинално напрежение на контактния проводник: +600 V DC (-30%, +20%)   
Номинално напрежение на контурите  за управление: 24 V DC (-30%, +25%)   
Предавателно число на колоосните редуктори: 1 : 8,77   
Тягови двигатели - 4 броя - тип: TAM1004C/1000   (Прагоимпекс)
номинална мощност: 90 kW
номинално напрежение: 400 V   
номинален ток: 158 A   
номинални / максимални обороти:   1 976 / 4 800 min-1
номинален / максимален момент:   439 / 1 525 Nm
номинална честота: 67 Hz
Тягови инвертори - 4 броя - тип: TV Europulse  - CAC 100AM / Cegeleс
« Last Edit: 29.01.2010, 09:44:43 by emm_1968 »
Символите на нашия град са Витоша, кестените и трамваите.

С такива любители на МГТ врагове не му трябват.

Offline KRAKOMOBILA

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5291
  • View Profile
Браво! Страхотна информация! А чертежи намират ли се на същите мотриси ?

НЕ НА КИЧА ПО ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА В ГТ!!!

Offline V.Peichev

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4922
  • View Profile
T8M700 IT не могат ли да връщат енергия в мрежата при спиране, това би било логично за асинхронно задвижване? Също така не ми стана ясно има ли обратно действаща спирачка на средните талиги, липсата и би била сериозен проблем на участъци с наклони при повреда на електрониката или двигателите. :)

Offline emm_1968

 • Trams Doctor
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4652
  • View Profile
T8M700 IT не могат ли да връщат енергия в мрежата при спиране, това би било логично за асинхронно задвижване? Също така не ми стана ясно има ли обратно действаща спирачка на средните талиги, липсата и би била сериозен проблем на участъци с наклони при повреда на електрониката или двигателите. :)

Пропуснал съм да напиша:
T8M 700 IT имат възможност за рекуперация на енергия към контактната мрежа.
Спирачката е от постоянно задействан тип и при отказ на каквото и да е от електронното оборудване се връща в изходно (задействано) състояние.
Символите на нашия град са Витоша, кестените и трамваите.

С такива любители на МГТ врагове не му трябват.

Offline tiristor

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6198
 • За пускане на БГ-1300 по линии 4 и 11!
  • View Profile
  • Email
Много хубава и полезна информация! Възможно ли е да въведеш подобна информация и за вагоните тип Т8М-730 (т.е. София 65 и София 70, ако имаш налични данни) :)

Offline KRAKOMOBILA

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5291
  • View Profile
София 65 не трябва ли да е Т6М ?

НЕ НА КИЧА ПО ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА В ГТ!!!

Offline tiristor

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6198
 • За пускане на БГ-1300 по линии 4 и 11!
  • View Profile
  • Email
София 65 не трябва ли да е Т6М ?
Да, искам да кажа Т6М-800 (ако така се водят) и Т8М-730

Offline KRAKOMOBILA

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5291
  • View Profile
Ето един чертеж на Т8М-900. Ако emm_1968 желае - може да си го добави във поста с информацията за тези трамваи.

НЕ НА КИЧА ПО ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА В ГТ!!!

Offline difian

 • Урбанистът
 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 15775
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Любителска страница на Софийското метро във Facebook!
  • Email
Нископодовата секция би трябвало да е със скосени прозорци.
Иначе аз имам налични чертежи на Инекон, на Софиите и на Българиите.

Offline emm_1968

 • Trams Doctor
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4652
  • View Profile
За по-старите модели, които вече не са в експлоатация нямам такива подробни данни. Малко по-късно ще дам описание и на другите ТМ, намиращи се в експлоатация (въпрос на време).
Този чертеж е чертан от мен и е част от мой проект (мога да го докажа), бях го предоставил на приятел на сина ми, а той го е качил във форум за моделизъм ..., благодаря ти Кракомобиле за това, че си го качил - няма значение в чий пост се намира чертежа. Това е общ вид на прототипа на ТМ тип Т8М 700 М (инв.№№ 9**), като в долния десен край и даден строителния габарит на релсовия ПС в София. За тези, които не знаят: Строителен габарит на ПС са максимално допустимите размери на релсовия ПС, които гарантират безопасността на движението (разминаване, вписване в крива и др.).
« Last Edit: 21.11.2009, 15:39:14 by emm_1968 »
Символите на нашия град са Витоша, кестените и трамваите.

С такива любители на МГТ врагове не му трябват.

Offline T1000

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2003
 • Ferrari S.p.A.
  • View Profile
  • www.diecast-utopia.com
Нископодовата секция би трябвало да е със скосени прозорци.
Иначе аз имам налични чертежи на Инекон, на Софиите и на Българиите.

Мисля, че всички ще сме ти благодарни, ако ги споделиш  :) Аз със сигурност  :)
I'll be back®

Offline emm_1968

 • Trams Doctor
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4652
  • View Profile
Нископодовата секция би трябвало да е със скосени прозорци.
Иначе аз имам налични чертежи на Инекон, на Софиите и на Българиите.

Мисля, че всички ще сме ти благодарни, ако ги споделиш  :) Аз със сигурност  :)

Ще бъде от полза за всички.
Символите на нашия град са Витоша, кестените и трамваите.

С такива любители на МГТ врагове не му трябват.

Offline assen55

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 455
  • View Profile
  • Email
Пропуснал съм да напиша:
T8M 700 IT имат възможност за рекуперация на енергия към контактната мрежа.

А използва ли се рекуперацията или само има възможност?

Offline emm_1968

 • Trams Doctor
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4652
  • View Profile
Пропуснал съм да напиша:
T8M 700 IT имат възможност за рекуперация на енергия към контактната мрежа.

А използва ли се рекуперацията или само има възможност?

Рекуперация освен T8M 700 IT имат и Т6А2-Sf.
Рекуперацията се изключва от ключ на таблото в кабината. Т.е. ватмана може да я изключва/включва при нужда. Няма причина, която да налага трайното й изключване. Не съм наблюдавал ТМ и не знам текущото положение, но мисля, че като не пречи на ватмана той/тя няма причина да я изключва.
Символите на нашия град са Витоша, кестените и трамваите.

С такива любители на МГТ врагове не му трябват.

Offline KRAKOMOBILA

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5291
  • View Profile
За по-старите модели, които вече не са в експлоатация нямам такива подробни данни. Малко по-късно ще дам описание и на другите ТМ, намиращи се в експлоатация (въпрос на време).
Този чертеж е чертан от мен и е част от мой проект (мога да го докажа), бях го предоставил на приятел на сина ми, а той го е качил във форум за моделизъм ..., благодаря ти Кракомобиле за това, че си го качил - няма значение в чий пост се намира чертежа. Това е общ вид на прототипа на ТМ тип Т8М 700 М (инв.№№ 9**), като в долния десен край и даден строителния габарит на релсовия ПС в София. За тези, които не знаят: Строителен габарит на ПС са максимално допустимите размери на релсовия ПС, които гарантират безопасността на движението (разминаване, вписване в крива и др.).
Ами тогава - още едно Браво и за чертежа, страхотен е!  :)

НЕ НА КИЧА ПО ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА В ГТ!!!

Offline Muslon

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 533
  • View Profile
Има ли някаква синхронизация между тяговите мотори? Доколкото знам при по-модерните изделия на Сиеменс се използва специален интерфейс между контролерите. Как е при 700 IT?

Offline emm_1968

 • Trams Doctor
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4652
  • View Profile
Има ли някаква синхронизация между тяговите мотори? Доколкото знам при по-модерните изделия на Сиеменс се използва специален интерфейс между контролерите. Как е при 700 IT?

При T8M 700 IT всеки от ТЕД е с отделно управление, но бордовия компютър следи параметрите на тока, които се подават към отделните двигатели (напрежение, големина на тока, честота), както и изходния параметър - ъглова скорост на колооста. При разлика в ъгловата скорост се предприема съответното ограничение на един от входящите параметри. Това се извършва автоматично от компютъра без намеса на водача.
Символите на нашия град са Витоша, кестените и трамваите.

С такива любители на МГТ врагове не му трябват.