Author Topic: МС Обеля и връзка с жп гара Обеля  (Read 47828 times)

Offline maniak

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4586
 • Оптимист
  • ICQ Messenger - 278834436
  • View Profile
  • http://www.flickr.com/photos/47270324@N08/
  • Email
Re: МС Обеля и връзка с жп гара Обеля
« Reply #220 on: 26.02.2013, 16:47:06 »
Quote
Арх. Валери Върбанов, ръководител отдел "Архитектурно-строителен" в "Трансгео"ООД:

Обновените гари променят репутацията на средата, в която се намират
Терминалът има за цел да осъществи преките взаимовръзки между видовете транспорт


Приемното здание на гара Обеля ще е разположено над метротунела, ще се осъществява връзка на железница, метро и друг градски транспорт. Чакалнята на гарата е предвидена за 300 души.


Подходът към проектирането на приемни здания в жп гаровите райони
не е по-различен от подхода към която и да било друга сграда независимо от функционалното й предназначение. Преди всичко е заданието за проектиране, определящо технологичните параметри на специфичните по характера си, задължителни за нормалното функциониране на приемното здание и, разбира се, пиковото натоварване с пътници, от което зависи правилното решение като обем и функция на помещенията за клиенти на сградата. За съжаление в момента няма актуализирани нормативи за проектиране на приемни сгради за нуждите на жп транспорта. Ползват се европейски норми, проучвания и добри практики.
Сградният фонд в гаровите райони е амортизиран, не са извършвани ремонтни работи по укрепването му. В последните няколко години заедно с обновяването на жп линиите се направиха и нови и се изготвиха проекти за рехабилитация на повечето стари приемни здания. Обновените гари променят репутацията на средата, в която се намират. Терминалът има за цел да осъществи преките взаимовръзки между видовете транспорт
Важно е изготвянето на проекта за ново приемно здание да бъде обвързано още при изготвяне на заданието за проектиране с актуалния общ устройствен план на съответния район или град, да бъде съобразен не само с границите на собственост на възложителя - обикновено това е НКЖИ, а и с контактната зона от урбанизираната територия на населеното място – изготвяне на проекти за паркоместа, търговски обекти, озеленяване, пешеходни пасажи, решаване на проблемите на достъпната среда за хора с намалена подвижност, обекти на градския транспорт и т.н.

Финансовите рамки, част от договорите за проектиране и строителство,
обикновено определят видовете работи в проектите, свързани с рехабилитацията или проектиране на нови сгради. Във всеки случай независимо от средствата е много важен професионалният подход и отношение на целия комплексен екип, ангажиран с проучванията и изготвянето на цялостния готов продукт.

Неприятна е констатацията, че много малко от обслужващите приемни сгради отговарят на изискванията
за достъп на хора с намалена подвижност, за сеизмична устойчивост и транспортна съвместимост.

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2009704
http://bgtransport.org/

Евгени Крусев = Любомир Христов = Велизар Стоилов = предател на обществения транспорт в София.