Author Topic: Закупуване на електробуси и тролейбуси по ОП “Околна среда” 2014-2020г.  (Read 7527 times)

Offline bgdimitrov

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 213
  • View Profile
Електробусите са задължително между 9м и 11м.

Offline pesho

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 829
  • View Profile
  • Email
Ютонг стопира обществената поръчка за новите 35 електро возила.  Те не са съгласни с дължината на превозните средства, които трябва да се доставят. Очаква се решението на КЗК. Информация вестник Утро.
И Ютонг са оставени без уважение. http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300055030
« Last Edit: 01.02.2020, 17:41:55 by pesho »
За развитието на общински градски транспорт в Русе и изгонването на частните фирми!!!

Offline simo

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 863
 • Живота е като стълба в кокошарник-къс и осран
  • View Profile
Р Е Ш И:
1. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 563 от дата 08.10.2019 г. на
изпълнителния директор на "Общински Транспорт Русе" ЕАД за откриване на "открита" по вид
процедура с предмет: "Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния
въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически
превозни средства по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 10 (+/- 1)
метрови електробуси, доставка и монтаж на зарядни станции“ и Обособена позиция № 2
"Доставка на 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“, в частта по Обособена позиция № 1
 Да видим пред ВАС какво ще стане. Освен, че от безхаберие са 14100 назад, защо не кажат колко са назад и от външната фирма която води проекта. До краят на мандата на Пенчо нови тролеи няма да има. Слуховете из бсп-арските среди са и че новата схема няма да се приложи както е заложена.

Offline bgdimitrov

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 213
  • View Profile
Дали въобще Общински Транспорт ще обжалват пред ВАС? Според мен са обречени да загубят.

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6259
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Няма смисъл. По-добре да спрат поръчката и да я обявят отново, но вече съобразена със забележките на съда.
храна за мозък - http://www.banitza.net/

Offline bgdimitrov

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 213
  • View Profile
Спрямо информация от вестник Утро, от Общински Транспорт Русе ще обжалват пред ВАС.

Offline bgdimitrov

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 213
  • View Profile
Макар и с леко закъснение, пристъпваме към отваряне на ценовите оферти.

Quote
На 06.07.2020 г.  от 12:30 часа, в сградата на Общински транспорт Русе ЕАД, с адрес – гр. Русе, бул. Трети март 74, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя в обществена поръчка с предмет: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства по 2 обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Доставка на 10 (+/- 1) метрови електробуси, доставка и монтаж на зарядни станции“ и Обособена позиция № 2 "Доставка на 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“, в рамките на проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Offline bgdimitrov

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 213
  • View Profile
Има нови публикувани документи по обществената поръчка. Констатирам следното:

1. Одобрено е предложението на SOR за електробусите. Кандидатствали са с модел SOR EBN 9,5 с гаранция 4 години.

2. Кандидата с китайските електробуси е отстранен.

3. Поръчката в частта за тролейбусите се прекратява. Двамата участници са отстранени поради различни причини. Шкода са кандидатствали със модел 30Tr  :blink:
докато Соларис са предложили Trollino 12.

Има възможност за обжалване. Не знам дали на следващ етап ще се обявява отново поръчката в частта за тролейбусите или ще преминат към директно договаряне. Съгласно чл. 182 ЗОП, може да се премине към директно договаряне ако процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.
« Last Edit: 09.07.2020, 15:37:32 by bgdimitrov »

Offline pesho

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 829
  • View Profile
  • Email
За щастие се избра Сор. Той ще побира 66 пътника+ 1 брой вероятно инвалидната количка. Ще е 9,79 метра. Мисля за Русе е напълно достатъчно това. Ако правилно чета 1 километър на електробуса ще струва само 0,07 евро.Що се отнася до тролейбусите фирмата е очаквала явно друг кандидат. Интересно защо не са преписали нещата от последната поръчка на Плевен, но те си знаят. Интересно е, че за пръв път в страната се предлага модела Шкода-Сор 30тр. Вероятно отново ще се обяви поръчка за закупуване на торейбусите. Има време до април 2023 и те да дойдат.
« Last Edit: 09.07.2020, 17:22:04 by pesho »
За развитието на общински градски транспорт в Русе и изгонването на частните фирми!!!