Author Topic: Karsan Jest Electric (1010-1039, 2501-2505)  (Read 10764 times)

Online ozzy

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 13648
  • View Profile
Karsan Jest Electric (1010-1039, 2501-2505)
« on: 21.01.2022, 18:26:43 »
Първа доставка - 07.12.2022 г.: - 5 бр.
 
 Инв. номер        ДК номер                     VIN номер                    Брак
     
   2501              CВ 1035 ТС          NLNC2EMLA10008791   
   2502              CВ 1037 ТС          NLNC2EMLA10008790     
   2503              CВ 1040 ТС          NLNC2EMLA10008789     
   2504              CВ 1043 ТС          NLNC2EMLA10008793     
   2505              CВ 1074 ТС          NLNC2EMLA10008792       Втора доставка - 12.2022 г.: - 30 бр.
 
 Инв. номер        ДК номер                     VIN номер                       Брак
     
   1010              EA 1096 AA          NLNC2EMLA10008794
   1011              EA 1092 AA          NLNC2EMLA10008795
   1012              EA 1091 AA          NLNC2EMLA10008796
   1013              EA 1090 AA          NLNC2EMLA10008797
   1014              EA 1089 AA          NLNC2EMLA10008798
   1015              EA 1088 AA          NLNC2EMLA10008799
   1016              EA 1087 AA          NLNC2EMLA10008800
   1017              EA 1086 AA          NLNC2EMLA10008801
   1018              EA 1085 AA          NLNC2EMLA10008802
   1019              EA 1093 AA          NLNC2EMLA10008803
   1020              EA 1094 AA          NLNC2EMLA10008822
   1021              EA 1084 AA          NLNC2EMLA10008823
   1022              EA 1083 AA          NLNC2EMLA10008824
   1023              EA 1082 AA          NLNC2EMLA10008825
   1024              EA 1072 AA          NLNC2EMLA10008827
   1025              EA 1073 AA          NLNC2EMLA10008828
   1026              EA 1095 AA          NLNC2EMLA10008829
   1027              EA 1078 AA          NLNC2EMLA10008834
   1028              EA 1081 AA          NLNC2EMLA10008826
   1029              EA 1074 AA          NLNC2EMLA10008830
   1030              EA 1079 AA          NLNC2EMLA10008835
   1031              EA 1080 AA          NLNC2EMLA10008836
   1032              EA 1075 AA          NLNC2EMLA10008831
   1033              EA 1076 AA          NLNC2EMLA10008832
   1034              EA 1077 AA          NLNC2EMLA10008833
   1035              EA 1070 AA          NLNC2EMLA10008837
   1036              EA 1069 AA          NLNC2EMLA10008838
   1037              EA 1068 AA          NLNC2EMLA10008839
   1038              EA 1071 AA          NLNC2EMLA10008840
   1039              EA 1067 AA          NLNC2EMLA10008841ОБЩО: 35 бр.

« Last Edit: 26.12.2023, 12:41:30 by RADOCVET »

Offline Emperor

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3557
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #1 on: 19.02.2022, 11:40:31 »
Карсан и Чериът печелят търговете за 30 и 22 малки електробусчета за София!

Quote
I. ОБЯВЯВАМ:
класирането на участниците в горната обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на 30
броя нови електрически автобуси с дължина от 5.5-7.5 м. и допълнително оборудване към тях“
, съгласно обявения критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта по критерий - „оптимално съотношение качество/цена”, както следва:
Първо място за „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 10 854 870,00 (десет милиона
осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин и седемдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката за оценка на офертите от 100 (сто)точки.

Второ място за „АЙ ТРЪКС“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 11 001 450,00 (единадесет милиона
хиляда четиристотин и петдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката за оценка на офертите от 99,2672 (деветдесет и девет цяло двехиляди шестстотин седемдесет и две десетохилядни)точки

Quote
I. ОБЯВЯВАМ:
класирането на участниците в горната обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на 22
броя нови електрически автобуси с дължина от 7.6-9.6 м. и допълнително оборудване към тях“
, съгласно обявения критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта по критерий - „оптимално съотношение качество/цена”, както следва:

Първо място за „ЧЕРИЪТ МОТЪРС“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 9 562 200,00 лв. без ДДС.
(девет милиона петстотин шейсет и две хиляди и двеста) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методикатаза оценка
на офертите от 89,5958 (осемдесет и девет цяло пет хиляди деветстотин петдесет и осем десетохилядни)точки.

Второ място за „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 12 435 270,00 (дванайсет
милиона четиристотин тридесет и пет хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката
за оценка на офертите от 86,8410 (осемдесет и шест цяло осемхиляди четиристотин и десет десетохилядни)точки.

Трето място за „АЙТРЪКС“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 12 695 910,00 (дванайсет милиона
щестотин деветдесет и пет хиляди деветстотин и десет) лева без ДДС и получил комплексна оценка съгласно
Методиката за оценка
на офертите от 85,9727 (осемдесет и пет цяло девет хиляди седемстотин двадесет и седем десетохилядни)точки

Четвърто място за .„БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на
поръчката 11 940 700,00 (единайсет милиона деветстотин и четиридесет хиляди и седемстотин) лева без ДДС и получил комплексна
оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите от 85,2828 (осемдесет и пет цяло двехиляди осемстотин двайсет и осем
десетохилядни)точки.
 
Пето място за „ИСУБУС“ ООД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 13 607 972,54 (тринайсет милиона
шестотин и седем хиляди деветстотин седемдесет и два лева и петдесет и четири стотинки) лева без ДДС и получил комплексна
оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите от 77,9634 (седемдесет и седем цяло деветхиляди шестотин тридесет и четири
десетохилядни)точки.
« Last Edit: 19.02.2022, 11:55:13 by Emperor »

Offline Emperor

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3557
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #2 on: 22.02.2022, 18:07:58 »
От вчера Столична община търси да закупи 5 електробуси. Те ще са 5 бр. с размер 5,5 - 6,5 м. Те ще се използват по проект за градски транспорт при поискване. След края на проекта мидибусите си остават в автото.

Две компании са подали заявления за участие в конкурса. Все още няма дата за отваряне на офертите.

БУЛБУС ТРЕЙД ООД (Карсан)
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД (Ивеко)


Offline Pesho1991

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1001
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #3 on: 22.02.2022, 18:29:29 »
Трябва ли да се изненадваме, като разберем, че Карсан спечелят?

Offline Pesho1991

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1001
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #4 on: 21.06.2022, 12:33:33 »
Производството на ел. Маршрутките как върви, Карсан очаква ли се да се появят скоро?
« Last Edit: 30.09.2022, 14:43:47 by blagun »

Online V.Peichev

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 8266
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #5 on: 05.09.2022, 22:37:16 »
Нощни коли от гараж Дружба.  :)

Offline Pesho1991

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1001
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #6 on: 21.09.2022, 07:50:14 »
Пристигнала е първата маршрутка на СА( Карсаните бяха техни?), Но е с цветовете на СЕ като тролей. На 22ри щяло да бъде представянето. Това по информация от "другия" форум.

Offline mar7o00

 • Напредващ
 • ***
 • Posts: 67
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #7 on: 22.09.2022, 14:01:35 »
Пристигнала е първата маршрутка на СА( Карсаните бяха техни?), Но е с цветовете на СЕ като тролей. На 22ри щяло да бъде представянето. Това по информация от "другия" форум.
Да на СА са, 1вата 5,5 метрова вече е в гараж.
« Last Edit: 22.09.2022, 14:04:06 by mar7o00 »

Offline fafan

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5441
  • View Profile
  • Email
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #8 on: 22.09.2022, 16:15:35 »
Като фон за снимки на разни чиновници е ок, ама каква ще му е задачата извън това?

Offline mar7o00

 • Напредващ
 • ***
 • Posts: 67
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #9 on: 22.09.2022, 16:23:53 »
Като фон за снимки на разни чиновници е ок, ама каква ще му е задачата извън това?
Извозващя функция до метрото за Ман. Ливади, Карпузица, Суходол......

Offline Metan

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3629
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #10 on: 22.09.2022, 16:30:25 »
Това си го представям как ще го пуснат като резерва по 83, 102 или 11. Пейчев може да обобщи какво ще се случва вътре.

Offline fafan

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5441
  • View Profile
  • Email
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #11 on: 22.09.2022, 17:08:26 »
Ман. Ливади, Карпузица, Суходол......

Ясно, пак само PR акции в южните квартали.

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6981
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #12 on: 22.09.2022, 17:11:09 »
Да не забравяме какво предстои...

Колко бройки се очакват общо? Забелязвам че има електробуси от този модел и на СА и на СЕ. Къде ще бъдат базирани и по колко броя, в кои гаражи? Предполагам че нови зарядни станции идват с тях?

Offline mar7o00

 • Напредващ
 • ***
 • Posts: 67
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #13 on: 22.09.2022, 17:43:15 »
Да не забравяме какво предстои...

Колко бройки се очакват общо? Забелязвам че има електробуси от този модел и на СА и на СЕ. Къде ще бъдат базирани и по колко броя, в кои гаражи? Предполагам че нови зарядни станции идват с тях?
Тези са с батерии, не с кондензатори и се зареждат на обикновените зарядни стнации. Има такива станции и Земляне и Дружба.

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6981
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #14 on: 22.09.2022, 18:06:02 »
С разликата, че по цветовата гама ще са собственост най-вероятно на Столичен Електротранспорт, който няма зарядни станции на описаните локации, същите са собственост на СА.

Offline Stierlitz

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 942
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #15 on: 22.09.2022, 18:12:37 »
В гараж Земляне тепърва ще се изгражда паркинг и зарядни за тях, на мястото на съществуващия паркинг за леки коли (който е до сегашните зарядни) и мястото на Еридантранс.

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6981
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #16 on: 22.09.2022, 18:20:41 »
Значи белите с листенца, които се очакват да пристигнат ноември по данни на СО, ще са базирани в Земляне.

Offline mar7o00

 • Напредващ
 • ***
 • Posts: 67
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #17 on: 22.09.2022, 18:44:35 »
С разликата, че по цветовата гама ще са собственост най-вероятно на Столичен Електротранспорт, който няма зарядни станции на описаните локации, същите са собственост на СА.
Няма да са собственост на електрото. Едната снимка е в Земляне, пред административната сграда. Относно зареждането, пред нарядната има 8 зарядни станци за Малашевските. За начало ще може да се ползват. Просто вече няма да седят там пакрирани през цялата нощ електриките на Малашевци, а ще има маневрист.

Offline Pesho1991

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1001
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #18 on: 22.09.2022, 19:25:36 »
Оказа се, че са се размърдали бързо от Турция и са дошли и два броя в цветовете на СЕ, те ще са за услугата "автобус по заявка" и не е ясно чия собственост са. Очаквам скоро да видим и от Хигер размърдване в посока на 9 меторвите.

Offline Emperor

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3557
  • View Profile
Re: Karsan Jest Electric
« Reply #19 on: 22.09.2022, 19:56:41 »

Колко бройки се очакват общо? Забелязвам че има електробуси от този модел и на СА и на СЕ. Къде ще бъдат базирани и по колко броя, в кои гаражи?

За да не ги бъркате:

Бели с листенца - 30 броя на Столичен автотранспорт за довеждащи линии на метрото.

Жълто-сини 5 броя на Столична община за услуга на повикване.

Цветовете са избрани от някакъв конкурс в НБУ, където са им казали да са оцветени по начин по който да бъдат разпознавани като част от градския ни транспорт.

Тук са подробно описани всички обществени поръчки за нов подвижен състав.

http://trinmo.org/bg/economics-and-society/public-procurement

не е ясно чия собственост са.

Столична община